ĐI TRONG MƯA TUYẾT

Dạo chơi thế giới Thiền Na
Tuyết trao trinh bạch rải hoa đón chào
Gót hài lưu dấu nghìn sau
Thời gian xoay chuyển, nhiệm mầu còn đây
Không gian dù có đổi thay
Trần gian dù có vơi đầy trầm luân
Trinh nguyên này vẫn chân thường
Ưu Đàm hoa vẫn xông hương lối về.