彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 所Sở 問Vấn 經Kinh 論Luận
Quyển 5
後Hậu 魏Ngụy 菩Bồ 提Đề 流Lưu 支Chi 譯Dịch

彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 所Sở 。 問Vấn 經Kinh 論Luận 卷quyển 第đệ 五ngũ

後hậu 魏ngụy 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 支chi 譯dịch

遠viễn 離ly 偷thâu 盜đạo 者giả 。 偷thâu 盜đạo 有hữu 九cửu 種chủng 。

一nhất 者giả 。 他tha 護hộ 。 二nhị 者giả 。 彼bỉ 想tưởng 。 三tam 者giả 。 疑nghi 心tâm 。 四tứ 者giả 。 知tri 不bất 隨tùy 。 五ngũ 者giả 。 欲dục 奪đoạt 。 六lục 者giả 。 知tri 他tha 物vật 起khởi 我ngã 心tâm 。 七thất 者giả 。 作tác 。 八bát 者giả 。 不bất 作tác 相tương/tướng 。 九cửu 者giả 。 無vô 作tác 相tương/tướng 。 是thị 等đẳng 名danh 為vi 。 偷thâu 盜đạo 身thân 業nghiệp 。 他tha 護hộ 者giả 。 此thử 明minh 取thủ 他tha 護hộ 物vật 。 彼bỉ 想tưởng 者giả 。 若nhược 不bất 生sanh 自tự 想tưởng 。 不bất 言ngôn 是thị 我ngã 物vật 。 名danh 為vi 彼bỉ 想tưởng 。 疑nghi 心tâm 者giả 。 若nhược 心tâm 有hữu 疑nghi 。 為vi 是thị 我ngã 物vật 。 為vi 是thị 他tha 物vật 。 而nhi 彼bỉ 物vật 他tha 物vật 。 知tri 不bất 隨tùy 者giả 。 知tri 他tha 物vật 。 生sanh 心tâm 他tha 隨tùy 我ngã 想tưởng 。 欲dục 奪đoạt 者giả 。 起khởi 損tổn 害hại 心tâm 。 知tri 他tha 物vật 起khởi 我ngã 心tâm 者giả 。 若nhược 不bất 異dị 見kiến 若nhược 闇ám 地địa 取thủ 。 若nhược 疾tật 疾tật 取thủ 若nhược 取thủ 餘dư 物vật 。 若nhược 取thủ 他tha 物vật 取thủ 自tự 物vật 想tưởng 。 作tác 不bất 作tác 相tương/tướng 無vô 作tác 相tương/tướng 者giả 。 如như 前tiền 殺sát 生sanh 中trung 說thuyết 。 成thành 業nghiệp 道đạo 不bất 成thành 業nghiệp 道đạo 。 隨tùy 義nghĩa 相tương 應ứng 解giải 釋thích 應ưng 知tri 。

遠viễn 離ly 邪tà 婬dâm 者giả 。 邪tà 婬dâm 有hữu 八bát 種chủng 。

一nhất 者giả 。 護hộ 女nữ 人nhân 。 二nhị 者giả 。 彼bỉ 想tưởng 。 三tam 者giả 。 疑nghi 心tâm 。 四tứ 者giả 。 道đạo 非phi 道đạo 。 五ngũ 者giả 。 不bất 護hộ 。 六lục 者giả 。 非phi 時thời 。 七thất 者giả 。 作tác 。 八bát 者giả 。 無vô 作tác 相tương/tướng 。 是thị 等đẳng 名danh 為vi 。 邪tà 婬dâm 身thân 業nghiệp 。 護hộ 女nữ 人nhân 者giả 。 所sở 謂vị 父phụ 護hộ 母mẫu 護hộ 如như 是thị 等đẳng 。 彼bỉ 想tưởng 者giả 。 若nhược 知tri 彼bỉ 女nữ 是thị 父phụ 母mẫu 等đẳng 所sở 護hộ 女nữ 想tưởng 。 非phi 不bất 護hộ 想tưởng 。 疑nghi 心tâm 者giả 。 若nhược 生sanh 疑nghi 心tâm 。 為vi 自tự 女nữ 為vi 他tha 女nữ 。 為vi 父phụ 母mẫu 護hộ 為vi 不bất 護hộ 。 為vi 我ngã 女nữ 為vi 他tha 女nữ 。 而nhi 彼bỉ 女nữ 人nhân 為vi 父phụ 母mẫu 護hộ 。 於ư 彼bỉ 父phụ 母mẫu 所sở 護hộ 等đẳng 女nữ 一nhất 一nhất 邪tà 婬dâm 。 道đạo 非phi 道đạo 者giả 。 道đạo 者giả 所sở 有hữu 道đạo 。 非phi 道đạo 者giả 謂vị 非phi 道đạo 。 彼bỉ 護hộ 女nữ 非phi 道đạo 非phi 時thời 者giả 亦diệc 名danh 邪tà 婬dâm 。 又hựu 非phi 護hộ 者giả 。 自tự 護hộ 女nữ 不bất 護hộ 女nữ 。 彼bỉ 非phi 道đạo 邪tà 婬dâm 。 又hựu 非phi 護hộ 女nữ 者giả 。 一nhất 切thiết 不bất 護hộ 女nữ 等đẳng 邪tà 婬dâm 。 作tác 無vô 作tác 相tương/tướng 者giả 。 如như 前tiền 殺sát 生sanh 中trung 說thuyết 應ưng 知tri 。 不bất 作tác 相tương/tướng 者giả 。 邪tà 婬dâm 中trung 無vô 如như 是thị 不bất 作tác 法pháp 。 以dĩ 要yếu 自tự 作tác 成thành 故cố 。 如như 病bệnh 人nhân 服phục 藥dược 。 因nhân 服phục 藥dược 故cố 遠viễn 離ly 於ư 病bệnh 生sanh 於ư 無vô 病bệnh 。 病bệnh 者giả 得đắc 差sai 。 藥dược 師sư 病bệnh 不bất 差sai 。

遠viễn 離ly 妄vọng 語ngữ 者giả 。 妄vọng 語ngữ 有hữu 七thất 種chủng 。

一nhất 者giả 。 見kiến 等đẳng 事sự 。 二nhị 者giả 。 顛điên 倒đảo 非phi 顛điên 倒đảo 事sự 。 三tam 者giả 。 疑nghi 心tâm 。 四tứ 者giả 。 起khởi 覆phú 藏tàng 想tưởng 。 五ngũ 者giả 。 作tác 。 六lục 者giả 。 不bất 作tác 相tương/tướng 。 七thất 者giả 。 無vô 作tác 相tương/tướng 。 是thị 等đẳng 名danh 為vi 。 妄vọng 語ngữ 口khẩu 業nghiệp 。 見kiến 等đẳng 事sự 者giả 。 謂vị 見kiến 聞văn 覺giác 知tri 。 於ư 顛điên 倒đảo 非phi 顛điên 倒đảo 事sự 中trung 。 又hựu 顛điên 倒đảo 事sự 者giả 。 如như 聞văn 如như 彼bỉ 事sự 。 非phi 顛điên 倒đảo 者giả 。 謂vị 如như 彼bỉ 事sự 。 疑nghi 心tâm 者giả 。 生sanh 疑nghi 。 為vi 如như 是thị 。 為vi 不bất 如như 是thị 。 為vi 一nhất 向hướng 如như 是thị 。 為vi 一nhất 向hướng 不bất 如như 是thị 。 起khởi 覆phú 藏tàng 想tưởng 者giả 。 覆phú 藏tàng 實thật 事sự 。 異dị 相tướng 事sự 中trung 住trụ 異dị 相tướng 說thuyết 。 作tác 不bất 作tác 相tương/tướng 無vô 作tác 相tương/tướng 者giả 。 如như 前tiền 殺sát 生sanh 中trung 說thuyết 。

有hữu 人nhân 言ngôn 。

身thân 相tướng 及cập 布bố 薩tát 中trung 。 默mặc 然nhiên 而nhi 住trụ 。 皆giai 有hữu 妄vọng 語ngữ 。 不bất 作tác 相tương/tướng 成thành 身thân 意ý 業nghiệp 以dĩ 為vi 妄vọng 語ngữ 。 雖tuy 有hữu 此thử 言ngôn 而nhi 義nghĩa 不bất 如như 是thị 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 業nghiệp 異dị 相tướng 故cố 。 異dị 相tướng 者giả 。 以dĩ 身thân 口khẩu 意ý 。 業nghiệp 異dị 相tướng 故cố 。 是thị 故cố 口khẩu 業nghiệp 非phi 身thân 意ý 業nghiệp 體thể 。 而nhi 依y 本bổn 口khẩu 業nghiệp 世thế 間gian 用dụng 事sự 。 而nhi 口khẩu 業nghiệp 事sự 身thân 業nghiệp 示thị 現hiện 。 名danh 為vi 不bất 作tác 口khẩu 業nghiệp 而nhi 口khẩu 業nghiệp 得đắc 名danh 。 若nhược 布bố 薩tát 中trung 比Bỉ 丘Khâu 不bất 說thuyết 而nhi 成thành 口khẩu 業nghiệp 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 依y 口khẩu 業nghiệp 立lập 制chế 故cố 。 以dĩ 先tiên 受thọ 是thị 語ngữ 。

我ngã 於ư 佛Phật 法Pháp 。 中trung 不bất 作tác 如như 是thị 法pháp 。 作tác 如như 是thị 法pháp 。

而nhi 彼bỉ 人nhân 先tiên 有hữu 要yếu 心tâm 而nhi 後hậu 時thời 不bất 說thuyết 。 默mặc 然nhiên 而nhi 住trụ 。 彼bỉ 人nhân 退thoái 本bổn 要yếu 心tâm 所sở 受thọ 。 是thị 故cố 得đắc 成thành 妄vọng 語ngữ 口khẩu 業nghiệp 。

遠viễn 離ly 兩lưỡng 舌thiệt 者giả 。 兩lưỡng 舌thiệt 有hữu 七thất 種chủng 。

一nhất 者giả 。 起khởi 不bất 善thiện 意ý 。

二nhị 者giả 。 實thật 虛hư 妄vọng 。

三tam 者giả 。 破phá 壞hoại 心tâm 。

四tứ 者giả 。 先tiên 破phá 不bất 和hòa 合hợp 意ý 。

五ngũ 者giả 。 作tác 。

六lục 者giả 。 不bất 作tác 相tương/tướng 。

七thất 者giả 。 無vô 作tác 相tương/tướng 。 是thị 等đẳng 名danh 為vi 。 兩lưỡng 舌thiệt 口khẩu 業nghiệp 。 不bất 善thiện 意ý 者giả 。 不bất 善thiện 業nghiệp 煩phiền 惱não 心tâm 相tương 應ứng 。 實thật 虛hư 妄vọng 者giả 。 知tri 他tha 他tha 心tâm 壞hoại 若nhược 實thật 若nhược 妄vọng 語ngữ 。 壞hoại 他tha 心tâm 破phá 他tha 心tâm 。 以dĩ 先tiên 破phá 者giả 無vô 和hòa 合hợp 心tâm 。 以dĩ 起khởi 惡ác 意ý 起khởi 自tự 身thân 不bất 善thiện 法Pháp 。 是thị 名danh 兩lưỡng 舌thiệt 。 作tác 不bất 作tác 相tương/tướng 無vô 作tác 相tương/tướng 者giả 。 如như 前tiền 殺sát 生sanh 中trung 說thuyết 。

有hữu 一nhất 人nhân 言ngôn 。

破phá 壞hoại 無vô 作tác 業nghiệp 。 兩lưỡng 舌thiệt 中trung 無vô 如như 為vi 破phá 僧Tăng 兩lưỡng 舌thiệt 。 而nhi 說thuyết 於ư 如Như 來Lai 。 邊biên 不bất 能năng 破phá 壞hoại 。 是thị 則tắc 不bất 成thành 破phá 僧Tăng 惡ác 業nghiệp 。 如như 是thị 不bất 破phá 壞hoại 不bất 兩lưỡng 舌thiệt 業nghiệp 遠viễn 離ly 。

惡ác 口khẩu 者giả 。 惡ác 口khẩu 有hữu 七thất 種chủng 。

一nhất 者giả 。 依y 不bất 善thiện 意ý 。 二nhị 者giả 。 起khởi 惱não 亂loạn 心tâm 。 三tam 者giả 。 依y 亂loạn 心tâm 。 四tứ 者giả 。 惡ác 言ngôn 說thuyết 他tha 。 五ngũ 者giả 。 作tác 。 六lục 者giả 。 不bất 作tác 相tương/tướng 。 七thất 者giả 。 無vô 作tác 相tương/tướng 。 是thị 等đẳng 名danh 為vi 。 惡ác 口khẩu 口khẩu 業nghiệp 。 依y 不bất 善thiện 意ý 者giả 。 口khẩu 說thuyết 惡ác 言ngôn 令linh 他tha 聞văn 者giả 。 能năng 生sanh 苦khổ 惱não 。 起khởi 惱não 亂loạn 心tâm 者giả 。 但đãn 起khởi 惱não 亂loạn 心tâm 不bất 起khởi 安an 隱ẩn 心tâm 。 若nhược 為vi 安an 隱ẩn 心tâm 。 雖tuy 惡ác 口khẩu 說thuyết 無vô 惱não 亂loạn 罪tội 。 依y 亂loạn 心tâm 者giả 。 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 隨tùy 他tha 聞văn 時thời 亂loạn 。 以dĩ 不bất 亂loạn 作tác 惡ác 心tâm 說thuyết 。 作tác 。 不bất 作tác 相tương/tướng 。 無vô 作tác 相tương/tướng 者giả 。 如như 前tiền 殺sát 生sanh 中trung 說thuyết 。

遠viễn 離ly 綺ỷ 語ngữ 者giả 。 綺ỷ 語ngữ 有hữu 七thất 種chủng 。

一nhất 者giả 。 依y 不bất 善thiện 意ý 。 二nhị 者giả 。 無vô 義nghĩa 。 三tam 者giả 。 非phi 時thời 。 四tứ 者giả 。 惡ác 法pháp 相tướng 應ưng 。 五ngũ 者giả 。 作tác 。 六lục 者giả 。 不bất 作tác 相tương/tướng 。 七thất 者giả 。 無vô 作tác 相tương/tướng 。 遍biến 一nhất 切thiết 惡ác 口khẩu 。 是thị 等đẳng 名danh 為vi 。 綺ỷ 語ngữ 口khẩu 業nghiệp 。 依y 不bất 善thiện 意ý 者giả 。 依y 欲dục 界giới 修tu 道Đạo 煩phiền 惱não 心tâm 相tương 應ứng 。 說thuyết 名danh 為vi 綺ỷ 語ngữ 。 無vô 義nghĩa 者giả 。 離ly 實thật 義nghĩa 故cố 。 非phi 時thời 者giả 。 語ngữ 雖tuy 有hữu 義nghĩa 而nhi 非phi 時thời 說thuyết 。 亦diệc 成thành 綺ỷ 語ngữ 。 又hựu 有hữu 時thời 說thuyết 。 於ư 大đại 眾chúng 中trung 。 為vi 自tự 在tại 人nhân 說thuyết 亦diệc 成thành 綺ỷ 語ngữ 。 惡ác 法pháp 相tướng 應ưng 者giả 。 謂vị 一nhất 切thiết 戲hí 話thoại 非phi 法pháp 歌ca 舞vũ 等đẳng 。 一nhất 切thiết 不bất 與dữ 善thiện 法Pháp 相tương 應ứng 者giả 皆giai 是thị 綺ỷ 語ngữ 。 作tác 。 不bất 作tác 相tương/tướng 。 無vô 作tác 相tương/tướng 者giả 。 如như 前tiền 殺sát 生sanh 中trung 說thuyết 。

貪tham 者giả 。 為vi 愛ái 心tâm 所sở 纏triền 。 欲dục 得đắc 他tha 人nhân 錢tiền 財tài 。 為vi 愛ái 心tâm 貪tham 心tâm 之chi 所sở 堅kiên 縛phược 求cầu 他tha 人nhân 自tự 在tại 。 是thị 名danh 貪tham 相tương 應ứng 知tri 。

瞋sân 者giả 。 於ư 他tha 眾chúng 生sanh 。 起khởi 於ư 惡ác 心tâm 。 欲dục 打đả 害hại 等đẳng 。 大đại 慈từ 悲bi 心tâm 。 相tương 違vi 是thị 名danh 為vi 瞋sân 。 眾chúng 生sanh 者giả 。 離ly 非phi 眾chúng 生sanh 事sự 故cố 。 他tha 者giả 。 離ly 自tự 身thân 事sự 故cố 。 言ngôn 他tha 眾chúng 生sanh 瞋sân 者giả 。 於ư 他tha 眾chúng 生sanh 。 起khởi 於ư 惡ác 心tâm 。 害hại 者giả 。 無vô 慈từ 心tâm 。 打đả 者giả 。 無vô 悲bi 心tâm 。 以dĩ 欲dục 斷đoạn 命mạng 故cố 。 又hựu 打đả 者giả 。 以dĩ 鞭tiên 杖trượng 土thổ/độ 石thạch 等đẳng 能năng 生sanh 苦khổ 惱não 。 皆giai 名danh 為vi 打đả 。 慈từ 悲bi 相tương 違vi 者giả 。 欲dục 斷đoạn 他tha 命mạng 。 慈từ 心tâm 相tương 違vi 。 打đả 者giả 。 悲bi 心tâm 相tương 違vi 。 如như 是thị 等đẳng 是thị 名danh 瞋sân 相tương 應ứng 知tri 。

邪tà 見kiến 者giả 。 於ư 施thí 等đẳng 中trung 見kiến 無vô 施thí 等đẳng 。 此thử 明minh 何hà 義nghĩa 。 於ư 施thí 中trung 見kiến 無vô 施thí 。 於ư 與dữ 中trung 見kiến 無vô 與dữ 。 於ư 捨xả 中trung 見kiến 無vô 捨xả 。 如như 是thị 等đẳng 見kiến 。 名danh 為vi 邪tà 見kiến 。

問vấn 曰viết 。

云vân 何hà 如như 是thị 。 名danh 為vi 邪tà 見kiến 。 又hựu 施thí 與dữ 捨xả 三tam 句cú 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。

答đáp 曰viết 。

施thí 者giả 正chánh 心tâm 施thí 與dữ 福phước 田điền 非phi 福phước 田điền 。 與dữ 者giả 亦diệc 正chánh 心tâm 施thí 與dữ 福phước 田điền 非phi 福phước 田điền 。 捨xả 者giả 但đãn 正chánh 心tâm 施thí 與dữ 福phước 田điền 。 又hựu 言ngôn 。

見kiến 無vô 施thí 者giả 。 見kiến 所sở 施thí 不bất 清thanh 淨tịnh 故cố 。 又hựu 言ngôn 。

見kiến 無vô 與dữ 者giả 。 謗báng 無vô 施thí 主chủ 功công 德đức 故cố 。 又hựu 言ngôn 。

見kiến 無vô 捨xả 者giả 。 謗báng 無vô 受thọ 者giả 功công 德đức 故cố 。 如như 是thị 不bất 正chánh 見kiến 皆giai 慳san 人nhân 相tương/tướng 。 以dĩ 見kiến 富phú 人nhân 慳san 惜tích 貧bần 者giả 能năng 捨xả 。 此thử 人nhân 起khởi 如như 是thị 心tâm 。 若nhược 實thật 有hữu 施thí 者giả 。 慳san 人nhân 不bất 應ưng 富phú 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 其kỳ 先tiên 世thế 。 習tập 慳san 來lai 久cửu 故cố 。 復phục 生sanh 疑nghi 心tâm 。 此thử 能năng 施thí 主chủ 不bất 應ưng 貧bần 窮cùng 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 其kỳ 先tiên 世thế 。 習tập 施thí 來lai 久cửu 故cố 。 彼bỉ 人nhân 雖tuy 生sanh 。 如như 是thị 邪tà 見kiến 。 而nhi 義nghĩa 不bất 如như 是thị 。

問vấn 曰viết 。

若nhược 爾nhĩ 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 人nhân 過quá 去khứ 雖tuy 久cửu 習tập 慳san 。 而nhi 忽hốt 值trị 遇ngộ 。 清thanh 淨tịnh 福phước 田điền 。 於ư 彼bỉ 田điền 中trung 少thiểu 行hành 布bố 施thí 。 是thị 故cố 獲hoạch 得đắc 。 今kim 身thân 富phú 報báo 。 以dĩ 習tập 成thành 性tánh 慳san 猶do 不bất 捨xả 。 貧bần 能năng 施thí 者giả 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 彼bỉ 人nhân 過quá 去khứ 於ư 非phi 福phước 田điền 無vô 信tín 心tâm 故cố 。 不bất 至chí 心tâm 故cố 。 為vi 名danh 稱xưng 故cố 。 為vi 求cầu 事sự 故cố 。 求cầu 尊tôn 重trọng 故cố 。 彼bỉ 人nhân 能năng 施thí 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 不bất 得đắc 富phú 報báo 。 習tập 施thí 來lai 故cố 今kim 猶do 能năng 捨xả 。 無vô 善thiện 行hành 惡ác 行hành 者giả 。 此thử 依y 自tự 身thân 見kiến 常thường 無vô 常thường 起khởi 於ư 過quá 相tương/tướng 。 無vô 善thiện 惡ác 行hành 業nghiệp 果quả 報báo 者giả 。 彼bỉ 人nhân 見kiến 有hữu 行hành 善thiện 者giả 受thọ 苦khổ 。 行hành 惡ác 者giả 受thọ 樂lạc 。 是thị 故cố 彼bỉ 人nhân 。 生sanh 如như 是thị 心tâm 。 苦khổ 樂lạc 果quả 報báo 自tự 然nhiên 而nhi 有hữu 。 非phi 從tùng 因nhân 緣duyên 。 無vô 此thử 世thế 他tha 世thế 者giả 。 彼bỉ 人nhân 心tâm 見kiến 即tức 此thử 世thế 滅diệt 。 以dĩ 不bất 見kiến 更cánh 生sanh 故cố 。 此thử 人nhân 起khởi 心tâm 言ngôn 無vô 後hậu 世thế 。 彼bỉ 人nhân 復phục 生sanh 是thị 心tâm 。 實thật 無vô 有hữu 我ngã 。 若nhược 有hữu 我ngã 者giả 。 世thế 間gian 則tắc 無vô 化hóa 生sanh 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 不bất 觀quán 察sát 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 故cố 。 復phục 生sanh 疑nghi 心tâm 。 一nhất 切thiết 男nam 女nữ 。 為vi 自tự 樂nhạo/nhạc/lạc 故cố 而nhi 行hành 婬dâm 欲dục 。 不bất 為vi 生sanh 我ngã 。 我ngã 依y 自tự 業nghiệp 於ư 此thử 中trung 生sanh 。 如như 濕thấp 生sanh 眾chúng 生sanh 依y 濕thấp 地địa 生sanh 。 濕thấp 地địa 非phi 是thị 眾chúng 生sanh 父phụ 母mẫu 。 我ngã 亦diệc 如như 是thị 。 又hựu 見kiến 羅La 漢Hán 求cầu 冷lãnh 求cầu 熱nhiệt 求cầu 飲ẩm 食thực 等đẳng 。 便tiện 謂vị 世thế 間gian 無vô 阿A 羅La 漢Hán 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 阿A 羅La 漢Hán 有hữu 愛ái 心tâm 故cố 。 彼bỉ 人nhân 自tự 無vô 修tu 行hành 等đẳng 力lực 。 是thị 故cố 不bất 能năng 。 斷đoạn 諸chư 煩phiền 惱não 。 便tiện 謂vị 世thế 間gian 無vô 阿A 羅La 漢Hán 。

問vấn 曰viết 。

應ưng 說thuyết 離ly 殺sát 生sanh 義nghĩa 。 以dĩ 何hà 義nghĩa 故cố 。 得đắc 名danh 為vi 離ly 。 為vi 有hữu 可khả 殺sát 事sự 故cố 得đắc 名danh 為vi 離ly 。 為vi 無vô 可khả 殺sát 事sự 故cố 而nhi 名danh 為vi 離ly 。 若nhược 有hữu 可khả 殺sát 事sự 故cố 名danh 為vi 離ly 者giả 。 離ly 義nghĩa 不bất 成thành 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 作tác 習tập 果quả 成thành 故cố 。 云vân 何hà 而nhi 言ngôn 。 離ly 於ư 殺sát 生sanh 。 若nhược 無vô 可khả 殺sát 事sự 故cố 名danh 為vi 離ly 者giả 。 則tắc 無vô 離ly 殺sát 生sanh 福phước 。 如như 無vô 兔thố 角giác 可khả 以dĩ 割cát 截tiệt 。 則tắc 亦diệc 無vô 有hữu 離ly 割cát 截tiệt 義nghĩa 。 又hựu 言ngôn 離ly 殺sát 生sanh 者giả 。 名danh 為vi 不bất 殺sát 生sanh 事sự 。 不bất 捨xả 攝nhiếp 眾chúng 生sanh 事sự 。

答đáp 曰viết 。

以dĩ 受thọ 不bất 殺sát 生sanh 法pháp 。 依y 本bổn 受thọ 心tâm 有hữu 力lực 故cố 。 不bất 作tác 彼bỉ 殺sát 生sanh 惡ác 事sự 。 以dĩ 受thọ 離ly 殺sát 生sanh 法pháp 。 以dĩ 起khởi 善thiện 法Pháp 。 是thị 故cố 離ly 殺sát 生sanh 。 不bất 離ly 攝nhiếp 取thủ 眾chúng 生sanh 。

問vấn 曰viết 。

為vi 於ư 可khả 殺sát 眾chúng 生sanh 邊biên 離ly 殺sát 生sanh 。 為vi 於ư 不bất 可khả 殺sát 眾chúng 生sanh 。 邊biên 離ly 殺sát 生sanh 。 為vi 於ư 可khả 殺sát 不bất 可khả 殺sát 。 眾chúng 生sanh 邊biên 離ly 殺sát 生sanh 。

答đáp 曰viết 。

於ư 可khả 殺sát 不bất 可khả 殺sát 。 眾chúng 生sanh 邊biên 離ly 殺sát 生sanh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 起khởi 惡ác 心tâm 。 不bất 休hưu 息tức 故cố 。 是thị 故cố 名danh 為vi 。 離ly 於ư 殺sát 生sanh 。 此thử 明minh 何hà 義nghĩa 。 若nhược 於ư 可khả 殺sát 眾chúng 生sanh 邊biên 離ly 殺sát 生sanh 。 不bất 可khả 殺sát 眾chúng 生sanh 。 邊biên 不bất 離ly 殺sát 生sanh 者giả 。 離ly 義nghĩa 不bất 成thành 。 此thử 復phục 何hà 義nghĩa 。 以dĩ 離ly 可khả 殺sát 眾chúng 生sanh 邊biên 罪tội 。 成thành 不bất 可khả 殺sát 眾chúng 生sanh 邊biên 福phước 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 於ư 可khả 殺sát 眾chúng 生sanh 邊biên 。 於ư 不bất 可khả 殺sát 眾chúng 生sanh 。 邊biên 成thành 離ly 殺sát 生sanh 福phước 。 若nhược 不bất 如như 是thị 。 不bất 得đắc 言ngôn 離ly 殺sát 生sanh 事sự 。 不bất 成thành 捨xả 殺sát 生sanh 事sự 。 不bất 受thọ 殺sát 生sanh 事sự 。 應ưng 得đắc 離ly 殺sát 生sanh 事sự 。 若nhược 不bất 如như 是thị 。 不bất 受thọ 應ưng 是thị 離ly 。 受thọ 應ưng 是thị 不bất 離ly 。

問vấn 曰viết 。

要yếu 依y 現hiện 在tại 陰ấm 界giới 入nhập 邊biên 得đắc 離ly 殺sát 生sanh 。 非phi 過quá 去khứ 未vị 來lai 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 如như 向hướng 問vấn 答đáp 者giả 。 不bất 成thành 離ly 殺sát 生sanh 義nghĩa 。

問vấn 曰viết 。

應ưng 說thuyết 離ly 殺sát 生sanh 等đẳng 有hữu 幾kỷ 種chủng 離ly 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 三tam 種chủng 離ly 。

一nhất 者giả 。 成thành 。 二nhị 者giả 。 依y 。 三tam 者giả 。 起khởi 。 依y 者giả 。 成thành 者giả 。 殺sát 生sanh 。 惡ác 口khẩu 依y 眾chúng 生sanh 以dĩ 瞋sân 心tâm 成thành 。 偷thâu 盜đạo 。 邪tà 婬dâm 依y 資tư 生sanh 以dĩ 貪tham 心tâm 成thành 。 妄vọng 語ngữ 。 兩lưỡng 舌thiệt 。 綺ỷ 語ngữ 依y 名danh 字tự 以dĩ 貪tham 心tâm 成thành 。 邪tà 見kiến 依y 色sắc 以dĩ 癡si 心tâm 成thành 。

起khởi 者giả 。 十thập 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 一nhất 切thiết 皆giai 從tùng 。 貪tham 瞋sân 癡si 起khởi 。 依y 貪tham 心tâm 故cố 起khởi 殺sát 生sanh 者giả 。 貪tham 心tâm 殺sát 生sanh 或hoặc 為vi 皮bì 肉nhục 筋cân 骨cốt 。 齒xỉ 角giác 錢tiền 財tài 等đẳng 故cố 。 斷đoạn 眾chúng 生sanh 命mạng 。 或hoặc 為vi 自tự 身thân 。 為vi 所sở 愛ái 者giả 。 一nhất 一nhất 具cụ 足túc 三tam 事sự 。 依y 瞋sân 心tâm 故cố 起khởi 殺sát 生sanh 者giả 。 以dĩ 瞋sân 心tâm 故cố 。 殺sát 害hại 怨oán 家gia 及cập 殺sát 怨oán 所sở 愛ái 人nhân 。 是thị 名danh 依y 瞋sân 心tâm 故cố 起khởi 於ư 殺sát 生sanh 。 依y 癡si 心tâm 故cố 起khởi 殺sát 生sanh 者giả 。 如như 有hữu 人nhân 言ngôn 。

殺sát 蛇xà 蠍yết 等đẳng 雖tuy 殺sát 無vô 罪tội 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 生sanh 眾chúng 生sanh 諸chư 苦khổ 惱não 故cố 。 又hựu 有hữu 人nhân 言ngôn 。

若nhược 殺sát 麞chương 鹿lộc 水thủy 牛ngưu 羊dương 等đẳng 。 無vô 有hữu 罪tội 報báo 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 是thị 眾chúng 生sanh 。 業nghiệp 所sở 感cảm 故cố 。 又hựu 波ba 羅la 斯tư 等đẳng 言ngôn 。

殺sát 老lão 父phụ 母mẫu 及cập 重trọng 病bệnh 者giả 。 則tắc 無vô 罪tội 報báo 。 如như 是thị 等đẳng 名danh 。 依y 癡si 心tâm 故cố 起khởi 於ư 殺sát 生sanh 。

依y 貪tham 心tâm 故cố 起khởi 偷thâu 盜đạo 者giả 。 以dĩ 須tu 如như 是thị 如như 是thị 物vật 故cố 。 取thủ 如như 是thị 如như 是thị 物vật 。 或hoặc 為vi 自tự 身thân 或hoặc 為vi 他tha 身thân 或hoặc 為vi 飲ẩm 食thực 。 是thị 名danh 依y 貪tham 心tâm 故cố 起khởi 於ư 偷thâu 盜đạo 。 依y 瞋sân 心tâm 故cố 起khởi 偷thâu 盜đạo 者giả 。 於ư 瞋sân 人nhân 邊biên 及cập 瞋sân 人nhân 所sở 愛ái 偷thâu 盜đạo 彼bỉ 物vật 。 是thị 名danh 依y 瞋sân 心tâm 故cố 起khởi 於ư 偷thâu 盜đạo 。 依y 癡si 心tâm 故cố 起khởi 偷thâu 盜đạo 者giả 。 如như 婆Bà 羅La 門Môn 言ngôn 。

一nhất 切thiết 大đại 地địa 。 諸chư 所sở 有hữu 物vật 。 唯duy 是thị 我ngã 有hữu 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 彼bỉ 國quốc 王vương 。 先tiên 施thí 我ngã 故cố 。 以dĩ 我ngã 無vô 力lực 故cố 為vi 餘dư 姓tánh 奪đoạt 我ngã 受thọ 用dụng 。 是thị 故cố 我ngã 取thủ 即tức 是thị 自tự 物vật 不bất 名danh 偷thâu 盜đạo 。

而nhi 彼bỉ 癡si 人nhân 。 生sanh 是thị 心tâm 故cố 有hữu 是thị 偷thâu 盜đạo 。 是thị 名danh 依y 癡si 心tâm 故cố 起khởi 於ư 偷thâu 盜đạo 。

依y 貪tham 心tâm 故cố 起khởi 邪tà 婬dâm 者giả 。 謂vị 於ư 眾chúng 生sanh 起khởi 貪tham 染nhiễm 心tâm 不phủ 。 如như 實thật 修tu 行hành 。 是thị 名danh 依y 貪tham 心tâm 故cố 起khởi 於ư 邪tà 婬dâm 。 依y 瞋sân 心tâm 故cố 起khởi 邪tà 婬dâm 者giả 。 於ư 他tha 守thủ 護hộ 若nhược 自tự 護hộ 若nhược 他tha 護hộ 資tư 生sanh 。 依y 瞋sân 心tâm 故cố 起khởi 不phủ 。 如như 實thật 修tu 行hành 。 如như 怨oán 家gia 妻thê 邊biên 及cập 怨oán 所sở 愛ái 人nhân 妻thê 邊biên 。 是thị 名danh 依y 瞋sân 心tâm 故cố 起khởi 於ư 邪tà 婬dâm 。 依y 癡si 心tâm 故cố 起khởi 邪tà 婬dâm 者giả 。 如như 有hữu 人nhân 言ngôn 。

譬thí 如như 碓đối 臼cữu 。 熟thục 華hoa 。 熟thục 果quả 。 飲ẩm 食thực 河hà 水thủy 及cập 道đạo 路lộ 等đẳng 女nữ 人nhân 。 如như 是thị 邪tà 婬dâm 無vô 罪tội 。 又hựu 如như 波ba 羅la 斯tư 等đẳng 邪tà 婬dâm 母mẫu 等đẳng 。 是thị 名danh 依y 癡si 心tâm 故cố 起khởi 於ư 邪tà 婬dâm 。 妄vọng 語ngữ 。

貪tham 心tâm 生sanh 者giả 。 依y 貪tham 心tâm 起khởi 瞋sân 心tâm 生sanh 者giả 。 依y 瞋sân 心tâm 起khởi 癡si 心tâm 生sanh 者giả 。 依y 癡si 心tâm 起khởi 如như 是thị 兩lưỡng 舌thiệt 惡ác 口khẩu 。 綺ỷ 語ngữ 皆giai 亦diệc 如như 是thị 。 應ưng 知tri 貪tham 依y 貪tham 心tâm 起khởi 者giả 。 依y 貪tham 結kết 生sanh 次thứ 第đệ 二nhị 心tâm 現hiện 前tiền 。 如như 是thị 名danh 為vi 。 依y 貪tham 心tâm 起khởi 。 依y 瞋sân 結kết 生sanh 名danh 為vi 依y 瞋sân 心tâm 起khởi 。 依y 癡si 結kết 生sanh 名danh 為vi 依y 癡si 心tâm 起khởi 。 如như 貪tham 瞋sân 與dữ 邪tà 見kiến 。 皆giai 亦diệc 如như 是thị 應ưng 知tri 。

問vấn 曰viết 。

何hà 故cố 不bất 說thuyết 作tác 。 不bất 作tác 相tương/tướng 。 無vô 作tác 相tương/tướng 。 決quyết 定định 何hà 業nghiệp 中trung 有hữu 。 何hà 業nghiệp 中trung 無vô 。

答đáp 曰viết 。

唯duy 除trừ 邪tà 婬dâm 。 餘dư 六lục 業nghiệp 道đạo 中trung 悉tất 皆giai 不bất 定định 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 若nhược 自tự 作tác 者giả 成thành 就tựu 作tác 業nghiệp 及cập 無vô 作tác 業nghiệp 。 若nhược 使sử 他tha 作tác 。 唯duy 有hữu 不bất 作tác 。 不bất 得đắc 有hữu 作tác 。 於ư 邪tà 婬dâm 中trung 。 決quyết 定định 有hữu 作tác 。 不bất 得đắc 有hữu 不bất 作tác 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 此thử 邪tà 婬dâm 畢tất 竟cánh 自tự 作tác 。 無vô 使sử 他tha 作tác 。 是thị 故cố 經kinh 言ngôn 。

頗phả 有hữu 非phi 身thân 作tác 業nghiệp 。 而nhi 得đắc 成thành 就tựu 。 殺sát 生sanh 罪tội 不phủ 。

答đáp 言ngôn 。

有hữu 。 口khẩu 使sử 人nhân 作tác 成thành 就tựu 殺sát 罪tội 。

又hựu 問vấn 。

頗phả 有hữu 非phi 口khẩu 業nghiệp 作tác 。 而nhi 得đắc 成thành 就tựu 。 妄vọng 語ngữ 罪tội 不phủ 。

答đáp 言ngôn 。

有hữu 。 以dĩ 身thân 業nghiệp 作tác 。 成thành 就tựu 口khẩu 業nghiệp 。 妄vọng 語ngữ 之chi 罪tội 。

又hựu 問vấn 。

頗phả 有hữu 非phi 身thân 業nghiệp 作tác 非phi 口khẩu 業nghiệp 作tác 。 而nhi 得đắc 成thành 就tựu 。 身thân 口khẩu 業nghiệp 不phủ 。

答đáp 言ngôn 。

有hữu 。 以dĩ 依y 仙tiên 人nhân 瞋sân 心tâm 故cố 。 以dĩ 唯duy 欲dục 界giới 色sắc 身thân 善thiện 業nghiệp 道đạo 中trung 畢tất 竟cánh 有hữu 作tác 及cập 以dĩ 無vô 作tác 。 禪thiền 無vô 漏lậu 戒giới 。 無vô 無vô 作tác 戒giới 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 依y 心tâm 故cố 。 中trung 間gian 禪thiền 不bất 定định 。 若nhược 深thâm 厚hậu 心tâm 。 畢tất 竟cánh 恭cung 敬kính 心tâm 作tác 身thân 口khẩu 業nghiệp 。 成thành 就tựu 作tác 業nghiệp 及cập 無vô 作tác 業nghiệp 。 若nhược 深thâm 厚hậu 結kết 使sử 心tâm 起khởi 身thân 口khẩu 業nghiệp 。 亦diệc 成thành 就tựu 作tác 業nghiệp 及cập 無vô 作tác 業nghiệp 。 若nhược 非phi 深thâm 厚hậu 心tâm 。 非phi 畢tất 竟cánh 恭cung 敬kính 心tâm 造tạo 身thân 口khẩu 業nghiệp 。 唯duy 有hữu 作tác 業nghiệp 。 無vô 無vô 作tác 業nghiệp 。 若nhược 非phi 深thâm 厚hậu 結kết 使sử 心tâm 發phát 身thân 口khẩu 業nghiệp 。 亦diệc 唯duy 有hữu 作tác 業nghiệp 。 無vô 無vô 作tác 業nghiệp 。 而nhi 方phương 便tiện 作tác 業nghiệp 心tâm 還hoàn 悔hối 者giả 。 唯duy 有hữu 作tác 業nghiệp 。 無vô 無vô 作tác 業nghiệp 。

問vấn 曰viết 。

於ư 業nghiệp 道đạo 中trung 何hà 者giả 是thị 前tiền 眷quyến 屬thuộc 。 何hà 者giả 是thị 後hậu 眷quyến 屬thuộc 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 起khởi 殺sát 生sanh 方phương 便tiện 。 如như 屠đồ 兒nhi 捉tróc 羊dương 。 或hoặc 以dĩ 物vật 買mãi 將tương 詣nghệ 屠đồ 所sở 。 始thỉ 下hạ 一nhất 刀đao 或hoặc 二nhị 三tam 刀đao 。 羊dương 命mạng 未vị 斷đoạn 。 所sở 有hữu 惡ác 業nghiệp 。 名danh 前tiền 眷quyến 屬thuộc 。 隨tùy 下hạ 何hà 刀đao 。 斷đoạn 其kỳ 命mạng 根căn 。 即tức 彼bỉ 念niệm 時thời 所sở 有hữu 作tác 業nghiệp 。 及cập 無vô 作tác 業nghiệp 。 是thị 等đẳng 皆giai 名danh 根căn 本bổn 業nghiệp 道đạo 。 次thứ 後hậu 所sở 作tác 身thân 行hành 作tác 業nghiệp 。 是thị 名danh 殺sát 生sanh 後hậu 眷quyến 屬thuộc 業nghiệp 。 乃nãi 至chí 綺ỷ 語ngữ 皆giai 亦diệc 如như 是thị 應ưng 知tri 。 自tự 餘dư 貪tham 瞋sân 邪tà 見kiến 。 等đẳng 中trung 無vô 前tiền 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 初sơ 起khởi 心tâm 即tức 時thời 成thành 就tựu 根căn 本bổn 業nghiệp 道đạo 故cố 。

又hựu 身thân 口khẩu 意ý 。 十thập 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 一nhất 切thiết 皆giai 有hữu 。 前tiền 後hậu 眷quyến 屬thuộc 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 如như 人nhân 起khởi 心tâm 欲dục 斷đoạn 此thử 眾chúng 生sanh 命mạng 因nhân 。 復phục 更cánh 斷đoạn 餘dư 眾chúng 生sanh 命mạng 。 如như 欲dục 祭tế 天thiên 。 殺sát 害hại 眾chúng 生sanh 。 即tức 奪đoạt 他tha 物vật 欲dục 殺sát 彼bỉ 人nhân 復phục 婬dâm 其kỳ 妻thê 。 生sanh 如như 是thị 心tâm 。 還hoàn 使sử 彼bỉ 妻thê 自tự 殺sát 夫phu 主chủ 。 復phục 以dĩ 種chủng 種chủng 。 鬪đấu 亂loạn 言ngôn 說thuyết 破phá 彼bỉ 親thân 屬thuộc 。 無vô 時thời 非phi 實thật 於ư 彼bỉ 物vật 中trung 。 生sanh 於ư 貪tham 心tâm 。 即tức 於ư 彼bỉ 人nhân 復phục 生sanh 瞋sân 心tâm 。 為vi 殺sát 彼bỉ 人nhân 故cố 生sanh 。 如như 是thị 邪tà 見kiến 。 增tăng 長trưởng 邪tà 見kiến 。 以dĩ 斷đoạn 彼bỉ 命mạng 。 復phục 欲dục 殺sát 其kỳ 妻thê 男nam 女nữ 等đẳng 。 如như 是thị 次thứ 第đệ 。 具cụ 足túc 十thập 種chủng 。 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 如như 是thị 等đẳng 業nghiệp 。 名danh 前tiền 眷quyến 屬thuộc 。 一nhất 切thiết 十thập 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 皆giai 亦diệc 如như 是thị 應ưng 知tri 。 又hựu 離ly 善thiện 業nghiệp 道đạo 非phi 方phương 便tiện 修tu 行hành 。 善thiện 業nghiệp 道đạo 是thị 方phương 便tiện 。 以dĩ 遠viễn 離ly 根căn 本bổn 故cố 。 及cập 遠viễn 離ly 方phương 便tiện 故cố 。 言ngôn 方phương 便tiện 者giả 。 如như 彼bỉ 沙Sa 彌Di 欲dục 受thọ 大đại 戒giới 。 將tương 詣nghệ 戒giới 場tràng 禮lễ 眾chúng 僧Tăng 足túc 。 即tức 請thỉnh 和hòa 上thượng 。 受thọ 持trì 三tam 衣y 。 始thỉ 作tác 一nhất 白bạch 作tác 第đệ 二nhị 白bạch 。 如như 是thị 悉tất 皆giai 名danh 前tiền 眷quyến 屬thuộc 。 從tùng 第đệ 三tam 白bạch 至chí 羯yết 磨ma 竟cánh 所sở 起khởi 作tác 業nghiệp 。 及cập 彼bỉ 念niệm 時thời 起khởi 無vô 作tác 業nghiệp 。 是thị 等đẳng 皆giai 名danh 根căn 本bổn 業nghiệp 道đạo 。 次thứ 說thuyết 四tứ 依y 乃nãi 至chí 不bất 捨xả 所sở 受thọ 善thiện 行hành 。 身thân 口khẩu 作tác 業nghiệp 及cập 無vô 作tác 業nghiệp 。 如như 是thị 悉tất 皆giai 名danh 後hậu 眷quyến 屬thuộc 。

問vấn 曰viết 。

應ưng 說thuyết 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 於ư 五ngũ 道đạo 中trung 何hà 道đạo 具cụ 足túc 。 何hà 道đạo 不bất 具cụ 足túc 。 何hà 道đạo 中trung 多đa 。 何hà 道đạo 中trung 少thiểu 。

答đáp 曰viết 。

地địa 獄ngục 有hữu 五ngũ 。 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 兩lưỡng 舌thiệt 。 綺ỷ 語ngữ 。 貪tham 。 瞋sân 。 邪tà 見kiến 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 不bất 殺sát 害hại 他tha 故cố 無vô 殺sát 生sanh 。 無vô 他tha 護hộ 心tâm 是thị 故cố 無vô 盜đạo 。 無vô 護hộ 女nữ 人nhân 故cố 無vô 邪tà 婬dâm 。 以dĩ 無vô 正chánh 心tâm 故cố 無vô 妄vọng 語ngữ 。 以dĩ 常thường 無vô 有hữu 正chánh 念niệm 相tương/tướng 故cố 。 無vô 破phá 壞hoại 心tâm 。 故cố 無vô 惡ác 口khẩu 。 以dĩ 常thường 破phá 壞hoại 故cố 。 依y 苦khổ 惱não 逼bức 故cố 有hữu 兩lưỡng 舌thiệt 。 有hữu 非phi 時thời 說thuyết 故cố 有hữu 綺ỷ 語ngữ 。 貪tham 瞋sân 邪tà 見kiến 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 有hữu 。 故cố 名danh 為vi 有hữu 。 非phi 是thị 現hiện 有hữu 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 一nhất 處xứ 說thuyết 有hữu 一nhất 處xứ 說thuyết 無vô 。 如như 北Bắc 欝Uất 單Đơn 越Việt 。 無vô 前tiền 六lục 種chủng 。 有hữu 後hậu 四tứ 種chủng 。 以dĩ 命mạng 定định 故cố 無vô 有hữu 殺sát 生sanh 。 以dĩ 無vô 守thủ 護hộ 故cố 無vô 偷thâu 盜đạo 。 無vô 護hộ 女nữ 人nhân 故cố 無vô 邪tà 婬dâm 。 彼bỉ 人nhân 欲dục 受thọ 婬dâm 。 欲dục 樂lạc 時thời 即tức 捉tróc 女nữ 人nhân 。 將tương 至chí 樹thụ 下hạ 。 若nhược 樹thụ 曲khúc 枝chi 覆phú 彼bỉ 人nhân 者giả 則tắc 行hành 婬dâm 。 欲dục 受thọ 婬dâm 欲dục 樂lạc 。 若nhược 樹thụ 不bất 覆phú 。 彼bỉ 人nhân 慚tàm 愧quý 即tức 放phóng 而nhi 去khứ 。 無vô 誑cuống 他tha 心tâm 故cố 無vô 妄vọng 語ngữ 。 以dĩ 常thường 定định 心tâm 故cố 無vô 兩lưỡng 舌thiệt 。 常thường 柔nhu 軟nhuyễn 語ngữ 。 故cố 無vô 惡ác 口khẩu 。 以dĩ 有hữu 歌ca 舞vũ 故cố 有hữu 綺ỷ 語ngữ 。 餘dư 意ý 業nghiệp 者giả 以dĩ 畢tất 竟cánh 有hữu 非phi 是thị 現hiện 有hữu 。

又hựu 除trừ 欝Uất 單Đơn 越Việt 。 餘dư 三tam 天thiên 下hạ 受thọ 十thập 業nghiệp 道đạo 。 北Bắc 欝Uất 單Đơn 越Việt 。 亦diệc 離ly 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 畜súc 生sanh 餓ngạ 鬼quỷ 。 欲dục 界giới 天thiên 中trung 亦diệc 離ly 受thọ 十thập 業nghiệp 道đạo 。 欲dục 界giới 中trung 天thiên 離ly 無vô 受thọ 戒giới 。 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 雖tuy 天thiên 不bất 殺sát 天thiên 而nhi 天thiên 亦diệc 殺sát 餘dư 道đạo 眾chúng 生sanh 。 又hựu 有hữu 人nhân 言ngôn 。

天thiên 中trung 亦diệc 有hữu 截tiệt 手thủ 足túc 等đẳng 即tức 時thời 還hoàn 生sanh 。 若nhược 斷đoạn 其kỳ 頭đầu 若nhược 中trung 間gian 斷đoạn 絕tuyệt 。 即tức 死tử 不bất 生sanh 。 亦diệc 有hữu 殺sát 他tha 盜đạo 他tha 物vật 等đẳng 。 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 色sắc 無vô 色sắc 天thiên 中trung 無vô 。 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。

問vấn 曰viết 。

不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 於ư 諸chư 道đạo 中trung 。 各các 有hữu 幾kỷ 種chủng 。

答đáp 曰viết 。

地địa 獄ngục 。 北Bắc 欝Uất 單Đơn 越Việt 。 無vô 貪tham 無vô 瞋sân 亦diệc 無vô 邪tà 見kiến 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 有hữu 非phi 是thị 現hiện 有hữu 。 餘dư 三tam 天thiên 下hạ 及cập 欲dục 界giới 天thiên 離ly 受thọ 法pháp 有hữu 受thọ 法pháp 。 又hựu 欲dục 界giới 天thiên 有hữu 善thiện 無vô 漏lậu 受thọ 法pháp 應ưng 知tri 。 畜súc 生sanh 。 餓ngạ 鬼quỷ 亦diệc 無vô 受thọ 法pháp 。 色sắc 界giới 天thiên 中trung 有hữu 受thọ 法pháp 。 現hiện 前tiền 受thọ 善thiện 法Pháp 攝nhiếp 取thủ 故cố 。 又hựu 彼bỉ 處xứ 所sở 有hữu 聖thánh 人nhân 生sanh 者giả 。 有hữu 依y 無vô 漏lậu 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 無vô 色sắc 界giới 中trung 。 唯duy 有hữu 心tâm 業nghiệp 道đạo 。 以dĩ 成thành 就tựu 業nghiệp 非phi 是thị 現hiện 有hữu 。 色sắc 界giới 天thiên 中trung 雖tuy 復phục 成thành 就tựu 。 非phi 是thị 現hiện 有hữu 。 彼bỉ 處xứ 所sở 有hữu 聖thánh 人nhân 生sanh 者giả 一nhất 切thiết 現hiện 有hữu 。 以dĩ 依y 無vô 漏lậu 持trì 戒giới 力lực 故cố 。

問vấn 曰viết 。

應ưng 說thuyết 十thập 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 果quả 及cập 隨tùy 順thuận 因nhân 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 三tam 種chủng 果quả 。

一nhất 。 果quả 報báo 果quả 。 二nhị 。 習tập 氣khí 果quả 。 三tam 。 增tăng 上thượng 果quả 。 一nhất 一nhất 業nghiệp 道đạo 。 皆giai 有hữu 三tam 種chủng 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 具cụ 足túc 十thập 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 下hạ 中trung 上thượng 生sanh 地địa 獄ngục 中trung 。 是thị 名danh 果quả 報báo 果quả 。 習tập 氣khí 果quả 者giả 。 從tùng 地địa 獄ngục 退thoái 生sanh 于vu 人nhân 中trung 。 依y 殺sát 生sanh 故cố 有hữu 斷đoạn 命mạng 果quả 。 依y 偷thâu 盜đạo 故cố 無vô 資tư 生sanh 果quả 。 依y 邪tà 婬dâm 故cố 不bất 能năng 護hộ 妻thê 。 依y 妄vọng 語ngữ 故cố 有hữu 他tha 謗báng 果quả 。 依y 兩lưỡng 舌thiệt 故cố 眷quyến 屬thuộc 破phá 壞hoại 。 依y 惡ác 口khẩu 故cố 不bất 聞văn 好hảo/hiếu 聲thanh 。 依y 綺ỷ 語ngữ 故cố 為vi 人nhân 不bất 信tín 。 依y 本bổn 貪tham 故cố 貪tham 心tâm 增tăng 上thượng 。 依y 本bổn 瞋sân 故cố 瞋sân 心tâm 增tăng 上thượng 。 依y 邪tà 見kiến 故cố 癡si 心tâm 增tăng 上thượng 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 名danh 習tập 氣khí 果quả 。 增tăng 上thượng 果quả 者giả 。 依y 彼bỉ 十thập 種chủng 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 一nhất 切thiết 外ngoại 物vật 無vô 有hữu 氣khí 勢thế 。 所sở 謂vị 土thổ 地địa 高cao 下hạ 。 雀tước 鼠thử 雹bạc 棘cức 。 塵trần 土thổ/độ 臭xú 氣khí 多đa 有hữu 蛇xà 蠍yết 。 少thiểu 穀cốc 細tế 穀cốc 少thiểu 果quả 細tế 果quả 及cập 以dĩ 苦khổ 果quả 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 名danh 增tăng 上thượng 果quả 。

復phục 有hữu 相tương 似tự 果quả 。 殺sát 者giả 故cố 與dữ 所sở 害hại 眾chúng 生sanh 種chủng 種chủng 諸chư 苦khổ 。 因nhân 彼bỉ 苦khổ 故cố 生sanh 地địa 獄ngục 中trung 。 受thọ 種chủng 種chủng 苦khổ 。 以dĩ 斷đoạn 他tha 命mạng 。 後hậu 生sanh 人nhân 中trung 。 得đắc 短đoản 命mạng 報báo 。 斷đoạn 他tha 暖noãn 觸xúc 。 是thị 故cố 一nhất 切thiết 。 外ngoại 物vật 資tư 生sanh 無vô 有hữu 氣khí 量lượng 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 十thập 業nghiệp 道đạo 中trung 。 隨tùy 義nghĩa 相tương 應ứng 解giải 釋thích 應ưng 知tri 。 劫kiếp 奪đoạt 他tha 物vật 。 邪tà 婬dâm 他tha 妻thê 。 雖tuy 不bất 生sanh 他tha 重trọng/trùng 逼bức 惱não 苦khổ 而nhi 破phá 壞hoại 心tâm 。 是thị 故cố 受thọ 罪tội 。 雖tuy 不bất 破phá 壞hoại 。 不bất 瞋sân 不bất 惡ác 口khẩu 。 而nhi 由do 惡ác 心tâm 是thị 故cố 得đắc 罪tội 。

問vấn 曰viết 。

故cố 心tâm 起khởi 作tác 一nhất 切thiết 惡ác 行hành 。 為vi 決quyết 定định 成thành 就tựu 。 不bất 善thiện 惡ác 業nghiệp 。 決quyết 定định 受thọ 彼bỉ 惡ác 道đạo 苦khổ 果quả 。 為vi 不bất 決quyết 定định 成thành 就tựu 惡ác 業nghiệp 。 不bất 決quyết 定định 受thọ 惡ác 道đạo 苦khổ 果quả 。 若nhược 諸chư 惡ác 業nghiệp 決quyết 定định 受thọ 者giả 。 惡ác 道đạo 罪tội 業nghiệp 不bất 可khả 得đắc 過quá 。 此thử 明minh 何hà 義nghĩa 。 以dĩ 畢tất 竟cánh 成thành 就tựu 。 惡ác 道đạo 罪tội 業nghiệp 墮đọa 惡ác 道đạo 等đẳng 。 除trừ 五ngũ 逆nghịch 業nghiệp 。 從tùng 無vô 始thỉ 世thế 來lai 。 所sở 習tập 作tác 業nghiệp 取thủ 惡ác 道đạo 罪tội 。 畢tất 竟cánh 定định 者giả 一nhất 切thiết 惡ác 道đạo 。 不bất 可khả 得đắc 過quá 。 又hựu 空không 修tu 梵Phạm 行hạnh 。 又hựu 與dữ 修tu 多đa 羅la 相tương 違vi 。 如như 如Như 來Lai 修Tu 多Đa 羅La 中trung 說thuyết 。 有hữu 人nhân 修tu 習tập 。 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 所sở 得đắc 罪tội 報báo 。 應ưng 地địa 獄ngục 受thọ 。 彼bỉ 人nhân 即tức 於ư 現hiện 身thân 中trung 受thọ 。 如như 是thị 等đẳng 若nhược 彼bỉ 五ngũ 逆nghịch 罪tội 等đẳng 果quả 報báo 。 畢tất 竟cánh 在tại 於ư 地địa 獄ngục 中trung 受thọ 。 何hà 故cố 說thuyết 言ngôn 。 惡ác 道đạo 罪tội 業nghiệp 可khả 得đắc 回hồi 轉chuyển 。 云vân 何hà 而nhi 言ngôn 。 惡ác 道đạo 等đẳng 罪tội 現hiện 身thân 中trung 受thọ 。 又hựu 復phục 有hữu 過quá 。 若nhược 地địa 獄ngục 等đẳng 惡ác 道đạo 罪tội 業nghiệp 現hiện 身thân 中trung 受thọ 。 若nhược 如như 是thị 者giả 。 因nhân 果quả 雜tạp 亂loạn 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 時thời 果quả 輕khinh 重trọng 悉tất 不bất 定định 故cố 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 人nhân 言ngôn 。

現hiện 身thân 中trung 受thọ 地địa 獄ngục 罪tội 者giả 。 此thử 人nhân 見kiến 實thật 諦đế 故cố 。 於ư 現hiện 身thân 中trung 。 受thọ 少thiểu 罪tội 果quả 。 而nhi 此thử 義nghĩa 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 業nghiệp 無vô 自tự 在tại 故cố 。 此thử 明minh 何hà 義nghĩa 。 一nhất 切thiết 所sở 作tác 。 罪tội 業nghiệp 福phước 業nghiệp 無vô 自tự 在tại 力lực 。 而nhi 隨tùy 何hà 等đẳng 因nhân 緣duyên 和hòa 合hợp 。 依y 彼bỉ 因nhân 緣duyên 應ưng 現hiện 身thân 中trung 受thọ 果quả 罪tội 業nghiệp 後hậu 身thân 中trung 受thọ 。 應ưng 後hậu 身thân 受thọ 果quả 報báo 罪tội 業nghiệp 現hiện 在tại 身thân 受thọ 。 而nhi 有hữu 勝thắng 義nghĩa 。 若nhược 業nghiệp 應ưng 受thọ 樂nhạo/nhạc/lạc 果quả 報báo 者giả 則tắc 受thọ 樂lạc 果quả 。 應ưng 受thọ 苦khổ 果quả 則tắc 受thọ 苦khổ 果quả 。 是thị 以dĩ 依y 不bất 定định 業nghiệp 故cố 如như 是thị 說thuyết 。 又hựu 依y 不bất 定định 相tương 似tự 業nghiệp 故cố 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。 亦diệc 非phi 依y 定định 果quả 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 無vô 得đắc 解giải 脫thoát 果quả 故cố 。 以dĩ 阿A 羅La 漢Hán 受thọ 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 戒giới 。 禪thiền 定định 戒giới 。 無vô 漏lậu 戒giới 業nghiệp 。 乃nãi 至chí 命mạng 未vị 盡tận 來lai 常thường 有hữu 不bất 斷đoạn 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 戒giới 等đẳng 。 若nhược 有hữu 果quả 報báo 則tắc 。 不bất 得đắc 解giải 脫thoát 。 是thị 故cố 現hiện 受thọ 不bất 定định 業nghiệp 果quả 。

問vấn 曰viết 。

若nhược 如như 是thị 者giả 。 諸chư 業nghiệp 不bất 定định 。 亦diệc 與dữ 修tu 多đa 羅la 相tương 違vi 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 如Như 來Lai 修Tu 多Đa 羅La 中trung 說thuyết 。 故cố 作tác 習tập 業nghiệp 。 不bất 受thọ 果quả 報báo 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 而nhi 彼bỉ 習tập 業nghiệp 。 若nhược 現hiện 身thân 中trung 。 若nhược 後hậu 身thân 中trung 。 畢tất 竟cánh 定định 受thọ 。

答đáp 曰viết 。

此thử 義nghĩa 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 諸chư 因nhân 緣duyên 。 未vị 和hòa 合hợp 故cố 未vị 受thọ 果quả 報báo 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 習tập 作tác 諸chư 業nghiệp 雖tuy 實thật 能năng 受thọ 現hiện 身thân 果quả 報báo 。 而nhi 現hiện 不bất 受thọ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 諸chư 因nhân 緣duyên 。 未vị 和hòa 合hợp 故cố 。 猶do 如như 種chủng 子tử 。 此thử 明minh 何hà 義nghĩa 。 猶do 如như 種chủng 子tử 。 依y 於ư 地địa 等đẳng 因nhân 緣duyên 和hòa 合hợp 。 能năng 生sanh 芽nha 等đẳng 。 此thử 亦diệc 如như 是thị 。 依y 於ư 識thức 住trụ 。 因nhân 緣duyên 和hòa 合hợp 。 業nghiệp 不bất 淨tịnh 識thức 種chủng 子tử 能năng 生sanh 名danh 色sắc 芽nha 等đẳng 。 此thử 明minh 何hà 義nghĩa 。 若nhược 依y 如như 實thật 修tu 行hành 。 隨tùy 順thuận 如như 實thật 般Bát 若Nhã 。 如như 實thật 知tri 有hữu 為vi 行hành 斷đoạn 諸chư 煩phiền 惱não 時thời 。 依y 聖thánh 道Đạo 力lực 故cố 。 修tu 集tập 諸chư 功công 德đức 。 能năng 生sanh 善thiện 根căn 芽nha 。 彼bỉ 時thời 雖tuy 有hữu 受thọ 後hậu 生sanh 業nghiệp 。 以dĩ 其kỳ 無vô 有hữu 。 煩phiền 惱não 伴bạn 侶lữ 。 是thị 故cố 不bất 能năng 。 受thọ 後hậu 生sanh 果quả 。 以dĩ 斷đoạn 煩phiền 惱não 故cố 。 雖tuy 復phục 不bất 受thọ 後hậu 身thân 果quả 報báo 。 而nhi 猶do 依y 彼bỉ 不bất 善thiện 業nghiệp 道đạo 。 於ư 現hiện 身thân 中trung 。 少thiểu 受thọ 習tập 果quả 。 故cố 不bất 畢tất 竟cánh 惡ác 道đạo 中trung 受thọ 。 如như 修Tu 多Đa 羅La 中trung 。 如Như 來Lai 說thuyết 言ngôn 。

應ưng 如như 是thị 受thọ 。

應ưng 如như 是thị 受thọ 者giả 。 此thử 明minh 何hà 義nghĩa 。 雖tuy 少thiểu 受thọ 喜hỷ 樂lạc 。 雖tuy 少thiểu 受thọ 憂ưu 惱não 。 而nhi 善thiện 不bất 善thiện 業nghiệp 。 即tức 時thời 受thọ 盡tận 。 乃nãi 至chí 少thiểu 受thọ 頭đầu 痛thống 等đẳng 苦khổ 。 此thử 受thọ 少thiểu 罪tội 。 彼bỉ 相tương 似tự 果quả 。 向hướng 言ngôn 修tu 多đa 羅la 相tương 違vi 者giả 。 此thử 義nghĩa 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 依y 不bất 定định 果quả 報báo 。 依y 未vị 治trị 所sở 治trị 業nghiệp 。 修Tu 多Đa 羅La 中trung 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。

若nhược 畢tất 竟cánh 定định 心tâm 作tác 業nghiệp 。 不bất 受thọ 果quả 報báo 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。

此thử 明minh 何hà 義nghĩa 。 阿A 羅La 漢Hán 人nhân 。 斷đoạn 生sanh 後hậu 報báo 罪tội 福phước 等đẳng 業nghiệp 。 於ư 現hiện 身thân 中trung 。 受thọ 報báo 因nhân 緣duyên 不bất 復phục 和hòa 合hợp 。 若nhược 如như 是thị 者giả 。 彼bỉ 阿A 羅La 漢Hán 。 依y 此thử 業nghiệp 道đạo 可khả 。 不bất 入nhập 涅Niết 槃Bàn 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 知tri 汝nhữ 不bất 解giải 如Như 來Lai 。 所sở 說thuyết 修Tu 多Đa 羅La 意ý 。

問vấn 曰viết 。

應ưng 說thuyết 清thanh 淨tịnh 不bất 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 云vân 何hà 清thanh 淨tịnh 戒giới 。 云vân 何hà 不bất 清thanh 淨tịnh 戒giới 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 同đồng 戒giới 清thanh 淨tịnh 。 聲Thanh 聞Văn 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 同đồng 修tu 五ngũ 種chủng 清thanh 淨tịnh 戒giới 法Pháp 應ưng 知tri 。 何hà 等đẳng 為vi 五ngũ 。

一nhất 者giả 。 根căn 本bổn 清thanh 淨tịnh 。 二nhị 者giả 。 眷quyến 屬thuộc 清thanh 淨tịnh 。 三tam 者giả 。 覺giác 觀quán 不bất 亂loạn 。 四tứ 者giả 。 攝nhiếp 取thủ 念niệm 。 五ngũ 者giả 。 迴hồi 向hướng 涅Niết 槃Bàn 。 根căn 本bổn 清thanh 淨tịnh 者giả 。 遠viễn 離ly 根căn 本bổn 業nghiệp 道đạo 罪tội 故cố 。 眷quyến 屬thuộc 清thanh 淨tịnh 者giả 。 遠viễn 離ly 殺sát 生sanh 。 等đẳng 方phương 便tiện 行hành 故cố 。 覺giác 觀quán 不bất 亂loạn 者giả 。 遠viễn 離ly 欲dục 害hại 瞋sân 恚khuể 等đẳng 覺giác 所sở 有hữu 惡ác 行hành 故cố 。 攝nhiếp 取thủ 念niệm 者giả 。 攝nhiếp 取thủ 念niệm 佛Phật 念niệm 法pháp 念niệm 僧Tăng 。 等đẳng 諸chư 念niệm 故cố 。 迴hồi 向hướng 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 為vi 涅Niết 槃Bàn 護hộ 戒giới 。 不bất 為vị 世thế 間gian 資tư 生sanh 故cố 。 此thử 是thị 少thiểu 分phần 同đồng 戒giới 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 勝thắng 戒giới 者giả 。 依y 初sơ 發phát 菩Bồ 提Đề 不bất 損tổn 害hại 心tâm 所sở 起khởi 戒giới 聚tụ 。 乃nãi 至chí 八bát 地địa 無vô 量lượng 時thời 修tu 。 一nhất 切thiết 戒giới 聚tụ 。 以dĩ 利lợi 益ích 他tha 心tâm 。 迴hồi 向hướng 薩Tát 婆Bà 若Nhã 智trí 。 離ly 一nhất 切thiết 習tập 氣khí 。 得đắc 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 一nhất 切thiết 戒giới 善thiện 。 清thanh 淨tịnh 應ưng 知tri 。 自tự 餘dư 依y 師sư 教giáo 持trì 戒giới 等đẳng 。 皆giai 不bất 清thanh 淨tịnh 。

問vấn 曰viết 。

持trì 戒giới 有hữu 幾kỷ 種chủng 。

答đáp 曰viết 。

略lược 說thuyết 則tắc 有hữu 。 一nhất 種chủng 持trì 戒giới 。 依y 不bất 損tổn 害hại 心tâm 不bất 顛điên 倒đảo 。 心tâm 起khởi 身thân 口khẩu 業nghiệp 。 又hựu 有hữu 二nhị 種chủng 。

一nhất 者giả 。 受thọ 戒giới 。 二nhị 者giả 。 法Pháp 戒giới 。 又hựu 有hữu 三tam 種chủng 。

謂vị 學học 。 無Vô 學Học 。 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。 又hựu 有hữu 四tứ 種chủng 。

一nhất 者giả 。 受thọ 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 戒giới 。 二nhị 者giả 。 禪thiền 定định 戒giới 。 三tam 者giả 。 無vô 漏lậu 戒giới 。 四tứ 者giả 。 遠viễn 離ly 煩phiền 惱não 戒giới 。 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 戒giới 者giả 。 所sở 謂vị 受thọ 世thế 教giáo 戒giới 。 如như 七thất 眾chúng 所sở 受thọ 戒giới 。 禪thiền 定định 戒giới 者giả 。 謂vị 有hữu 漏lậu 所sở 轉chuyển 戒giới 。 無vô 漏lậu 所sở 轉chuyển 戒giới 。 無vô 漏lậu 戒giới 者giả 。 謂vị 學Học 無Vô 學Học 戒giới 。 遠viễn 離ly 煩phiền 惱não 戒giới 者giả 。 所sở 謂vị 依y 厭yếm 欲dục 事sự 中trung 間gian 道đạo 所sở 轉chuyển 。 彼bỉ 戒giới 破phá 戒giới 及cập 彼bỉ 能năng 起khởi 破phá 戒giới 因nhân 緣duyên 煩phiền 惱não 對đối 治trị 。

又hựu 言ngôn 有hữu 漏lậu 者giả 。 依y 禪thiền 定định 戒giới 說thuyết 。 言ngôn 無vô 漏lậu 者giả 。 依y 無vô 漏lậu 定định 戒giới 說thuyết 。 又hựu 有hữu 五ngũ 種chủng 。

欲dục 界giới 。 色sắc 界giới 。 無vô 色sắc 界giới 。 作tác 不bất 作tác 。 無vô 漏lậu 不bất 作tác 。

復phục 有hữu 六lục 種chủng 。 不bất 貪tham 等đẳng 作tác 戒giới 。 三tam 種chủng 差sai 別biệt 。 無vô 作tác 三tam 種chủng 差sai 別biệt 。

復phục 有hữu 七thất 種chủng 。 謂vị 離ly 殺sát 生sanh 。 乃nãi 至chí 綺ỷ 語ngữ 。 即tức 此thử 七thất 種chủng 依y 作tác 無vô 作tác 差sai 別biệt 。 有hữu 十thập 四tứ 種chủng 。 即tức 此thử 七thất 種chủng 。 依y 不bất 貪tham 等đẳng 起khởi 。 有hữu 二nhị 十thập 一nhất 種chủng 。 即tức 此thử 七thất 種chủng 。 依y 作tác 無vô 作tác 差sai 別biệt 有hữu 四tứ 十thập 種chủng 。 依y 剎sát 那na 展triển 轉chuyển 差sai 別biệt 。 有hữu 無vô 量lượng 種chủng 。

問vấn 曰viết 。

何hà 者giả 是thị 戒giới 果quả 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 漏lậu 定định 戒giới 。 無vô 漏lậu 定định 戒giới 。 彼bỉ 屬thuộc 界giới 。 依y 屬thuộc 界giới 。 即tức 是thị 相tương 應ứng 果quả 應ưng 知tri 。 無vô 漏lậu 戒giới 者giả 。 以dĩ 離ly 煩phiền 惱não 有hữu 二nhị 種chủng 果quả 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vì 薩Tát 婆Bà 若Nhã 持trì 戒giới 。 取thủ 佛Phật 菩Bồ 提Đề 果quả 。 離ly 殺sát 生sanh 等đẳng 十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo 勝thắng 果quả 。 諸chư 修Tu 多Đa 羅La 中trung 。 如Như 來Lai 廣quảng 說thuyết 。 如như 彼bỉ 一nhất 切thiết 修Tu 多Đa 羅La 中trung 應ưng 知tri 。 如như 《# 娑Sa 伽Già 羅La 龍Long 王Vương 。 所sở 問vấn 經kinh 《# 中trung 。 如Như 來Lai 說thuyết 言ngôn 。

龍long 王vương 。 離ly 殺sát 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 獲hoạch 得đắc 十thập 種chủng 。 離ly 煩phiền 惱não 熱nhiệt 清thanh 涼lương 之chi 法pháp 。 何hà 等đẳng 為vi 十thập 。

所sở 謂vị 一nhất 者giả 。 施thí 與dữ 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 無vô 畏úy 。 二nhị 者giả 。 安an 住trụ 大đại 慈từ 念niệm 中trung 。 三tam 者giả 。 斷đoạn 諸chư 煩phiền 惱não 。 過quá 患hoạn 習tập 氣khí 。 四tứ 者giả 。 取thủ 無vô 病bệnh 果quả 。 五ngũ 者giả 。 種chủng 長trường 壽thọ 種chủng 子tử 。 六lục 者giả 。 諸chư 非phi 人nhân 等đẳng 。 常thường 所sở 守thủ 護hộ 。 七thất 者giả 。 睡thụy 寤ngụ 安an 隱ẩn 。 八bát 者giả 。 不bất 見kiến 惡ác 夢mộng 。 離ly 怨oán 恨hận 心tâm 。 九cửu 者giả 。 不bất 畏úy 一nhất 切thiết 外ngoại 道đạo 。 十thập 者giả 。 退thoái 生sanh 天thiên 中trung 。 是thị 名danh 十thập 種chủng 。 離ly 煩phiền 惱não 熱nhiệt 清thanh 涼lương 之chi 法pháp 。 龍long 王vương 。 若nhược 不bất 殺sát 善thiện 根căn 迴hồi 向hướng 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 者giả 。 彼bỉ 人nhân 得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời 。 心tâm 得đắc 自tự 在tại 。 是thị 故cố 壽thọ 命mạng 無vô 量lượng 。

乃nãi 至chí 正chánh 見kiến 。 道đạo 中trung 皆giai 應ưng 廣quảng 說thuyết 。 如như 一nhất 切thiết 修Tu 多Đa 羅La 中trung 應ưng 知tri 。

彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 所Sở 。 問Vấn 經Kinh 論Luận 卷quyển 第đệ 五ngũ

Print Friendly, PDF & Email