Đêm con thức cùng Người
(Cảm niệm Đêm đức Thế Tôn Thành Đạo 8/12 AL)
Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ

 

Đêm nay con thức cùng Người
Nghìn mắt sao trời cũng thức,
Chắp đôi bàn tay trước ngực
Lặng nhìn Đại Tháp thiêng liêng…

” Thế Tôn !”, con thầm gọi tên
Cõi lòng tràn dâng khát ngưỡng .
Trong thế hoa sen tọa thiền
Con tìm Người trong tâm tưởng.

Gió khuya, sương mù buốt lạnh
Muỗi bay như.. loài ong đêm.
Người ơi! Tháng ngày khổ hạnh
của Người, ai dễ làm nên.

– Bóng đêm phủ trùm vạn vật
Muôn loài chìm giấc mộng say
Người đã mang về Sự Thật
Rạng ngời đuốc Tuệ trên tay.

Nhân loại nghìn đời quy ngưỡng
Muôn sinh từ độ nương nhờ.
Người đến khơi nguồn chân phúc
Cuộc đời đẹp tựa bài thơ.

Nghìn thu.. dẫu khô dòng mực
Cũng không cùng tận ơn Người.
Đêm nay con về thức trọn
Dâng niềm Tôn Kính đầy vơi ….

Như Nhiên
(Th Tánh Tuệ)

Nam Mô Bồ Đề Thọ Hạ Đại Thắng Ma Quân Nhất Đỗ Minh Tinh
Đạt Thành Chánh Giác Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật..

Kính nguyện Pháp Giới Chúng Sanh
Đều trọn thành Phật Đạo…

🙏🙏🙏