提Đề 婆Bà 菩Bồ 薩Tát 破Phá 楞Lăng 伽Già 經Kinh 中Trung 外Ngoại 道Đạo 小Tiểu 乘Thừa 四Tứ 宗Tông 論Luận

提Đề 波Ba 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 後Hậu 魏Ngụy 菩Bồ 提Đề 流Lưu 支Chi 譯Dịch

提Đề 婆Bà 菩Bồ 薩Tát 破Phá 楞Lăng 伽Già 經Kinh 中Trung 外Ngoại 道Đạo 小Tiểu 乘Thừa 四Tứ 宗Tông 論Luận

提đề 波ba 菩Bồ 薩Tát 造tạo

後hậu 魏ngụy 北bắc 印ấn 度độ 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 支chi 譯dịch

問vấn 曰viết 。 外ngoại 道đạo 所sở 立lập 四tứ 宗tông 法pháp 非phi 佛Phật 法Pháp 者giả 何hà 者giả 是thị 。

答đáp 曰viết 。

謂vị 一nhất 異dị 俱câu 不bất 俱câu 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 言ngôn 一nhất 異dị 俱câu 不bất 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

有hữu 諸chư 外ngoại 道đạo 言ngôn 。 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 。 有hữu 諸chư 外ngoại 道đạo 言ngôn 。 一nhất 切thiết 法pháp 異dị 。 有hữu 諸chư 外ngoại 道đạo 言ngôn 。 一nhất 切thiết 法pháp 俱câu 。 有hữu 諸chư 外ngoại 道đạo 言ngôn 。 一nhất 切thiết 法pháp 不bất 俱câu 。 是thị 諸chư 外ngoại 道đạo 。 於ư 虛hư 妄vọng 法pháp 中trung 各các 各các 執chấp 著trước 。 以dĩ 為vi 實thật 有hữu 物vật 故cố 。 問vấn 曰viết 。 何hà 等đẳng 外ngoại 道đạo 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 。

答đáp 曰viết 。

言ngôn 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 者giả 。 外ngoại 道đạo 僧Tăng 佉khư 論luận 師sư 說thuyết 。 言ngôn 一nhất 切thiết 法pháp 異dị 者giả 。 外ngoại 道đạo 毘tỳ 世thế 師sư 論luận 師sư 說thuyết 。 言ngôn 一nhất 切thiết 法pháp 俱câu 者giả 。 外ngoại 道đạo 尼ni 犍kiền 子tử 論luận 師sư 說thuyết 言ngôn 一nhất 切thiết 法pháp 不bất 俱câu 者giả 。 外ngoại 道đạo 若nhược 提đề 子tử 論luận 師sư 說thuyết 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 僧Tăng 佉khư 人nhân 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 。

答đáp 曰viết 。

僧Tăng 佉khư 外ngoại 道đạo 言ngôn 。 我ngã 覺giác 二nhị 法pháp 是thị 一nhất 。

何hà 以dĩ 故cố 。 二nhị 相tướng 差sai 別biệt 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 二nhị 相tướng 差sai 別biệt 不bất 可khả 得đắc 。

答đáp 曰viết 。

如như 牛ngưu 馬mã 異dị 法pháp 。 二nhị 相tướng 差sai 別biệt 。 可khả 見kiến 可khả 取thủ 。 言ngôn 此thử 是thị 牛ngưu 此thử 是thị 馬mã 。 而nhi 我ngã 離ly 覺giác 。 我ngã 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 我ngã 覺giác 不bất 可khả 得đắc 。 如như 我ngã 經kinh 中trung 說thuyết 。 我ngã 覺giác 體thể 相tướng 如như 火hỏa 與dữ 熱nhiệt 。 二nhị 法pháp 差sai 別biệt 不bất 可khả 得đắc 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 差sai 別biệt 不bất 可khả 得đắc 。

答đáp 曰viết 。

彼bỉ 法pháp 不bất 可khả 說thuyết 異dị 故cố 。 譬thí 如như 白bạch 疊điệp 不bất 可khả 說thuyết 言ngôn 。 此thử 是thị 白bạch 此thử 是thị 疊điệp 。 二nhị 法pháp 差sai 別biệt 如như 白bạch 疊điệp 。 一nhất 切thiết 法pháp 因nhân 果quả 亦diệc 如như 是thị 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 毘tỳ 世thế 師sư 外ngoại 道đạo 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 異dị 。

答đáp 曰viết 。

所sở 言ngôn 異dị 者giả 。 我ngã 與dữ 覺giác 異dị 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 說thuyết 異dị 法pháp 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 名danh 說thuyết 異dị 法pháp 。

答đáp 曰viết 。

如như 說thuyết 此thử 是thị 白bạch 此thử 是thị 疊điệp 。 此thử 是thị 天thiên 德đức 。 此thử 是thị 天thiên 德đức 疊điệp 。 我ngã 與dữ 覺giác 異dị 亦diệc 如như 是thị 。 此thử 是thị 我ngã 此thử 是thị 智trí 故cố 。 問vấn 曰viết 。 有hữu 何hà 差sai 別biệt 。 彼bỉ 法pháp 不bất 可khả 說thuyết 一nhất 。

答đáp 曰viết 。

譬thí 如như 白bạch 疊điệp 此thử 是thị 白bạch 此thử 是thị 疊điệp 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 因nhân 果quả 各các 異dị 。 不bất 可khả 說thuyết 一nhất 故cố 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 尼ni 乾kiền 子tử 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

言ngôn 一nhất 切thiết 法pháp 俱câu 者giả 。 如như 我ngã 與dữ 覺giác 不bất 可khả 說thuyết 一nhất 不bất 可khả 說thuyết 異dị 。

復phục 有hữu 異dị 義nghĩa 可khả 說thuyết 一nhất 可khả 說thuyết 異dị 故cố 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 不bất 一nhất 。 不bất 異dị 亦diệc 一nhất 亦diệc 異dị 。

答đáp 曰viết 。

如như 我ngã 與dữ 命mạng 用dụng 相tương/tướng 有hữu 異dị 方phương 便tiện 異dị 故cố 言ngôn 。 如như 貪tham 瞋sân 癡si 等đẳng 。 得đắc 言ngôn 有hữu 異dị 。 譬thí 如như 燈đăng 明minh 。 得đắc 說thuyết 言ngôn 一nhất 得đắc 說thuyết 言ngôn 異dị 。 以dĩ 有hữu 此thử 有hữu 彼bỉ 。 無vô 此thử 無vô 彼bỉ 。 得đắc 言ngôn 一nhất 。 燈đăng 異dị 處xứ 明minh 異dị 處xứ 。 故cố 得đắc 言ngôn 異dị 。 如như 燈đăng 明minh 因nhân 果quả 白bạch 疊điệp 一nhất 切thiết 。 法Pháp 亦diệc 如như 是thị 。 亦diệc 得đắc 說thuyết 一nhất 亦diệc 得đắc 說thuyết 異dị 。 故cố 言ngôn 俱câu 也dã 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 若nhược 提đề 子tử 外ngoại 道đạo 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 不bất 俱câu 。

答đáp 曰viết 。

不bất 俱câu 者giả 。 謂vị 一nhất 切thiết 法pháp 。 不bất 可khả 說thuyết 一nhất 不bất 可khả 說thuyết 異dị 。 以dĩ 二nhị 邊biên 見kiến 過quá 故cố 。 以dĩ 說thuyết 一nhất 異dị 俱câu 論luận 師sư 等đẳng 皆giai 有hữu 過quá 失thất 故cố 。 智trí 者giả 不bất 立lập 。 如như 是thị 三tam 法Pháp 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 過quá 失thất 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 離ly 白bạch 別biệt 無vô 疊điệp 者giả 。 白bạch 滅diệt 疊điệp 亦diệc 應ưng 滅diệt 。 若nhược 異dị 白bạch 更cánh 有hữu 疊điệp 者giả 。 應ưng 有hữu 疊điệp 非phi 白bạch 有hữu 白bạch 非phi 疊điệp 。 是thị 故cố 一nhất 異dị 俱câu 等đẳng 法pháp 我ngã 俱câu 不bất 立lập 。 雖tuy 然nhiên 一nhất 異dị 俱câu 等đẳng 一nhất 切thiết 法pháp 。 不bất 可khả 得đắc 言ngôn 無vô 。

答đáp 曰viết 。

此thử 諸chư 外ngoại 道đạo 。 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 。 是thị 邪tà 見kiến 相tương/tướng 非phi 是thị 智trí 相tương/tướng 。 皆giai 是thị 不bất 善thiện 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 又hựu 一nhất 等đẳng 法pháp 。 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 。 以dĩ 不bất 得đắc 言ngôn 即tức 彼bỉ 法pháp 。 彼bỉ 法pháp 一nhất 不bất 得đắc 言ngôn 瓶bình 。 瓶bình 一nhất 以dĩ 瓶bình 即tức 是thị 瓶bình 故cố 亦diệc 不bất 得đắc 異dị 法pháp 。 異dị 法pháp 一nhất 以dĩ 不bất 得đắc 言ngôn 瓶bình 共cộng 。 疊điệp 一nhất 以dĩ 瓶bình 相tương/tướng 異dị 疊điệp 相tương/tướng 異dị 以dĩ 異dị 法pháp 離ly 異dị 法pháp 。 異dị 法pháp 不bất 得đắc 一nhất 不bất 得đắc 異dị 。 以dĩ 異dị 法pháp 不bất 成thành 異dị 法pháp 。 以dĩ 異dị 法pháp 不bất 得đắc 言ngôn 異dị 法pháp 。 若nhược 二nhị 法pháp 說thuyết 一nhất 說thuyết 異dị 。 彼bỉ 二nhị 法pháp 應ưng 說thuyết 一nhất 應ưng 說thuyết 異dị 。 若nhược 不bất 說thuyết 一nhất 不bất 說thuyết 異dị 者giả 。 此thử 是thị 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 。 若nhược 彼bỉ 二nhị 法pháp 是thị 一nhất 者giả 。 不bất 得đắc 言ngôn 彼bỉ 法pháp 是thị 異dị 。 若nhược 無vô 二nhị 者giả 云vân 何hà 言ngôn 一nhất 。 以dĩ 彼bỉ 法pháp 相tướng 待đãi 成thành 故cố 依y 世thế 諦đế 。 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 。 中trung 無vô 彼bỉ 外ngoại 道đạo 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 。 戲hí 論luận 過quá 故cố 。 此thử 是thị 總tổng 答đáp 四tứ 種chủng 外ngoại 道đạo 邪tà 見kiến 之chi 相tướng 。

自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 別biệt 答đáp 四tứ 義nghĩa 。 如như 是thị 一nhất 一nhất 。 觀quán 察sát 迦ca 毘tỳ 羅la 憂ưu 樓lâu 佉khư 等đẳng 外ngoại 道đạo 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 。 義nghĩa 不bất 成thành 就tựu 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 言ngôn 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 者giả 。 此thử 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 以dĩ 滅diệt 應ưng 滅diệt 。 不bất 滅diệt 不bất 應ưng 滅diệt 。 俱câu 滅diệt 俱câu 不bất 滅diệt 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 汝nhữ 向hướng 說thuyết 我ngã 與dữ 覺giác 相tương/tướng 差sai 別biệt 不bất 可khả 得đắc 如như 白bạch 疊điệp 。 我ngã 破phá 此thử 義nghĩa 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 此thử 義nghĩa 不bất 與dữ 諸chư 經kinh 論luận 相tương 應ứng 故cố 。 汝nhữ 說thuyết 諸chư 法pháp 差sai 別biệt 。 不bất 可khả 得đắc 者giả 。 此thử 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 如như 手thủ 爪trảo 彼bỉ 法pháp 二nhị 相tướng 差sai 別biệt 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 此thử 明minh 何hà 義nghĩa 。 如như 爪trảo 指chỉ 掌chưởng 名danh 之chi 為vi 手thủ 。 若nhược 異dị 此thử 法pháp 手thủ 不bất 可khả 得đắc 。 如như 是thị 白bạch 疊điệp 一nhất 不bất 可khả 得đắc 。

何hà 以dĩ 故cố 。 無vô 異dị 法pháp 故cố 。 我ngã 覺giác 一nhất 不bất 可khả 得đắc 。 如như 是thị 白bạch 疊điệp 一nhất 不bất 可khả 得đắc 。 如như 手thủ 與dữ 指chỉ 掌chưởng 。 若nhược 此thử 滅diệt 者giả 彼bỉ 亦diệc 應ưng 滅diệt 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 若nhược 白bạch 滅diệt 者giả 疊điệp 應ưng 滅diệt 故cố 。 如như 截tiệt 手thủ 即tức 截tiệt 指chỉ 掌chưởng 。 汝nhữ 意ý 若nhược 謂vị 白bạch 滅diệt 疊điệp 不bất 滅diệt 者giả 。 此thử 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 若nhược 疊điệp 不bất 滅diệt 白bạch 亦diệc 不bất 應ưng 滅diệt 。 如như 截tiệt 於ư 手thủ 指chỉ 掌chưởng 應ưng 在tại 如như 截tiệt 指chỉ 掌chưởng 手thủ 亦diệc 應ưng 在tại 故cố 。 汝nhữ 意ý 若nhược 謂vị 青thanh 黃hoàng 赤xích 等đẳng 唯duy 滅diệt 白bạch 色sắc 不bất 滅diệt 疊điệp 者giả 。 云vân 何hà 言ngôn 一nhất 。 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 青thanh 黃hoàng 赤xích 等đẳng 色sắc 不bất 應ưng 滅diệt 。 不bất 爾nhĩ 疊điệp 不bất 滅diệt 者giả 青thanh 黃hoàng 白bạch 等đẳng 色sắc 亦diệc 不bất 應ưng 滅diệt 。

問vấn 曰viết 。 我ngã 青thanh 黃hoàng 赤xích 等đẳng 覆phú 白bạch 色sắc 而nhi 不bất 滅diệt 白bạch 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

疊điệp 亦diệc 如như 是thị 覆phú 疊điệp 而nhi 不bất 滅diệt 疊điệp 。 又hựu 此thử 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 洗tẩy 疊điệp 已dĩ 還hoàn 見kiến 白bạch 色sắc 故cố 。 疊điệp 亦diệc 如như 是thị 。 覆phú 疊điệp 不bất 滅diệt 疊điệp 。 是thị 故cố 白bạch 即tức 是thị 疊điệp 。 疊điệp 即tức 是thị 白bạch 。 若nhược 疊điệp 滅diệt 者giả 青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch 。 等đẳng 色sắc 云vân 何hà 見kiến 。 若nhược 汝nhữ 意ý 謂vị 白bạch 滅diệt 覆phú 非phi 滅diệt 疊điệp 應ưng 滅diệt 覆phú 疊điệp 不bất 應ưng 滅diệt 白bạch 。 若nhược 爾nhĩ 有hữu 法pháp 滅diệt 覆phú 有hữu 法pháp 不bất 滅diệt 不bất 覆phú 。 云vân 何hà 言ngôn 一nhất 。 是thị 故cố 一nhất 義nghĩa 不bất 成thành 。 已dĩ 答đáp 外ngoại 道đạo 僧Tăng 佉khư 論luận 師sư 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 竟cánh 。

問vấn 曰viết 。 迦ca 那na 陀đà 外ngoại 道đạo 論luận 師sư 言ngôn 一nhất 切thiết 法pháp 異dị 者giả 。 我ngã 與dữ 覺giác 異dị 。 以dĩ 說thuyết 異dị 法pháp 故cố 。 此thử 是thị 我ngã 此thử 是thị 覺giác 。 如như 白bạch 疊điệp 此thử 是thị 白bạch 此thử 是thị 疊điệp 故cố 。

答đáp 曰viết 。

此thử 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 以dĩ 無vô 譬thí 喻dụ 故cố 。 如như 人nhân 說thuyết 言ngôn 。 此thử 是thị 手thủ 此thử 是thị 指chỉ 掌chưởng 。 彼bỉ 人nhân 雖tuy 說thuyết 此thử 語ngữ 不bất 能năng 說thuyết 異dị 法pháp 。 是thị 故cố 不bất 得đắc 。 言ngôn 我ngã 覺giác 異dị 。 如như 白bạch 疊điệp 以dĩ 見kiến 世thế 間gian 有hữu 二nhị 種chủng 差sai 別biệt 故cố 。 一nhất 者giả 相tương/tướng 二nhị 者giả 處xứ 。 相tương/tướng 差sai 別biệt 者giả 。 色sắc 香hương 味vị 觸xúc 。 不bất 異dị 相tướng 有hữu 異dị 相tướng 故cố 。 處xử 差sai 別biệt 者giả 。 如như 穀cốc 豆đậu 等đẳng 有hữu 白bạch 疊điệp 不bất 異dị 相tướng 有hữu 差sai 別biệt 。 如như 彼bỉ 色sắc 香hương 味vị 觸xúc 。 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 有hữu 四tứ 種chủng 過quá 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。 白bạch 滅diệt 疊điệp 亦diệc 滅diệt 。 如như 彼bỉ 色sắc 香hương 味vị 觸xúc 。 譬thí 如như 火hỏa 和hòa 合hợp 燒thiêu 瓶bình 成thành 赤xích 色sắc 已dĩ 又hựu 為vi 青thanh 色sắc 。 香hương 味vị 亦diệc 爾nhĩ 。 若nhược 不bất 爾nhĩ 者giả 。 色sắc 香hương 味vị 觸xúc 。 亦diệc 不bất 應ưng 滅diệt 。 如như 彼bỉ 白bạch 疊điệp 異dị 不bất 可khả 得đắc 。 若nhược 白bạch 滅diệt 者giả 疊điệp 亦diệc 應ưng 滅diệt 。 疊điệp 不bất 滅diệt 者giả 白bạch 亦diệc 不bất 應ưng 滅diệt 。

問vấn 曰viết 。 此thử 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 依y 彼bỉ 法pháp 有hữu 此thử 法pháp 。 譬thí 如như 畫họa 壁bích 依y 壁bích 有hữu 畫họa 。 壁bích 滅diệt 畫họa 亦diệc 滅diệt 。 畫họa 滅diệt 壁bích 不bất 滅diệt 。 我ngã 白bạch 滅diệt 疊điệp 不bất 滅diệt 義nghĩa 亦diệc 如như 是thị 。

答đáp 曰viết 。

汝nhữ 此thử 譬thí 喻dụ 事sự 不bất 相tương 似tự 。 壁bích 是thị 先tiên 有hữu 畫họa 是thị 後hậu 作tác 。 而nhi 彼bỉ 白bạch 疊điệp 起khởi 無vô 前tiền 後hậu 。 不bất 可khả 得đắc 言ngôn 。 此thử 白bạch 先tiên 有hữu 疊điệp 是thị 後hậu 作tác 。 已dĩ 答đáp 外ngoại 道đạo 衛vệ 世thế 師sư 論luận 師sư 一nhất 切thiết 法pháp 異dị 義nghĩa 竟cánh 。

問vấn 曰viết 。 尼ni 揵kiền 子tử 外ngoại 道đạo 論luận 師sư 言ngôn 一nhất 切thiết 法pháp 俱câu 。 迦ca 毘tỳ 羅la 等đẳng 論luận 師sư 皆giai 有hữu 過quá 失thất 。 以dĩ 說thuyết 一nhất 異dị 故cố 。 是thị 故cố 我ngã 說thuyết 。 俱câu 而nhi 不bất 俱câu 。 譬thí 如như 燈đăng 明minh 。 有hữu 此thử 有hữu 彼bỉ 。 有hữu 彼bỉ 有hữu 此thử 。 無vô 此thử 無vô 彼bỉ 。 無vô 彼bỉ 無vô 此thử 。 如như 有hữu 燈đăng 有hữu 明minh 有hữu 明minh 有hữu 燈đăng 。 無vô 燈đăng 無vô 明minh 無vô 明minh 無vô 燈đăng 。 異dị 者giả 能năng 照chiếu 所sở 照chiếu 。 以dĩ 燈đăng 異dị 處xứ 明minh 異dị 處xứ 。 是thị 故cố 說thuyết 異dị 。 如như 我ngã 覺giác 白bạch 疊điệp 等đẳng 。 亦diệc 得đắc 說thuyết 一nhất 亦diệc 得đắc 說thuyết 異dị 。 譬thí 如như 白bạch 於ư 疊điệp 中trung 別biệt 處xử 不bất 可khả 得đắc 。 言ngôn 此thử 是thị 白bạch 此thử 是thị 疊điệp 。 如như 世thế 間gian 此thử 是thị 牛ngưu 此thử 是thị 馬mã 等đẳng 。 白bạch 疊điệp 不bất 爾nhĩ 。 是thị 故cố 我ngã 不bất 說thuyết 。 異dị 亦diệc 不bất 說thuyết 一nhất 。 若nhược 一nhất 者giả 白bạch 滅diệt 疊điệp 應ưng 滅diệt 。 又hựu 若nhược 一nhất 者giả 亦diệc 不bất 應ưng 說thuyết 赤xích 疊điệp 黑hắc 疊điệp 等đẳng 。 是thị 故cố 我ngã 言ngôn 。 得đắc 說thuyết 一nhất 得đắc 說thuyết 異dị 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

此thử 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 如như 向hướng 說thuyết 僧Tăng 佉khư 毘tỳ 世thế 師sư 等đẳng 過quá 失thất 。 與dữ 此thử 無vô 異dị 。 以dĩ 何hà 等đẳng 義nghĩa 僧Tăng 佉khư 一nhất 如như 向hướng 說thuyết 。 以dĩ 何hà 等đẳng 義nghĩa 毘tỳ 世thế 師sư 異dị 如như 向hướng 說thuyết 。 云vân 何hà 向hướng 說thuyết 。 如như 向hướng 說thuyết 言ngôn 。 燈đăng 明minh 一nhất 者giả 燈đăng 即tức 是thị 明minh 。 明minh 即tức 是thị 燈đăng 。 此thử 唯duy 有hữu 別biệt 數số 而nhi 無vô 別biệt 義nghĩa 。 若nhược 爾nhĩ 燈đăng 亦diệc 應ưng 明minh 。 明minh 亦diệc 應ưng 燈đăng 。 若nhược 此thử 二nhị 法pháp 。 一nhất 者giả 云vân 何hà 異dị 處xứ 。 如như 手thủ 與dữ 指chỉ 掌chưởng 無vô 差sai 別biệt 。 脚cước 手thủ 有hữu 差sai 別biệt 。 手thủ 指chỉ 掌chưởng 無vô 差sai 別biệt 。 若nhược 一nhất 者giả 云vân 何hà 言ngôn 異dị 。 是thị 故cố 不bất 得đắc 。 言ngôn 一nhất 言ngôn 異dị 。 此thử 一nhất 異dị 義nghĩa 不bất 成thành 。 已dĩ 答đáp 外ngoại 道đạo 尼ni 犍kiền 子tử 論luận 師sư 一nhất 切thiết 法pháp 俱câu 竟cánh 。

問vấn 曰viết 。 若nhược 提đề 子tử 論luận 師sư 言ngôn 。 僧Tăng 佉khư 等đẳng 論luận 師sư 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 。 一nhất 異dị 俱câu 皆giai 有hữu 過quá 失thất 。 我ngã 若nhược 提đề 子tử 不bất 說thuyết 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 異dị 俱câu 。 如như 我ngã 論luận 中trung 不bất 許hứa 此thử 義nghĩa 。 唯duy 許hứa 不bất 俱câu 。 是thị 故cố 我ngã 無vô 僧Tăng 佉khư 等đẳng 過quá 失thất 。 雖tuy 然nhiên 不bất 得đắc 說thuyết 言ngôn 無vô 不bất 俱câu 。 此thử 義nghĩa 云vân 何hà 。

答đáp 曰viết 。

此thử 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 以dĩ 無vô 譬thí 喻dụ 故cố 。 以dĩ 無vô 譬thí 喻dụ 者giả 我ngã 說thuyết 。 世thế 諦đế 有hữu 如như 是thị 法pháp 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 。 中trung 無vô 如như 是thị 相tương/tướng 。 是thị 故cố 此thử 成thành 。 我ngã 所sở 說thuyết 義nghĩa 。 此thử 明minh 何hà 義nghĩa 。 以dĩ 無vô 彼bỉ 法pháp 即tức 無vô 此thử 法pháp 無vô 彼bỉ 法pháp 體thể 亦diệc 無vô 此thử 法pháp 體thể 。 以dĩ 此thử 法pháp 不bất 成thành 彼bỉ 法pháp 。 彼bỉ 法pháp 不bất 成thành 此thử 法pháp 。 以dĩ 此thử 法pháp 畢tất 竟cánh 非phi 彼bỉ 法pháp 。 彼bỉ 法pháp 亦diệc 畢tất 竟cánh 非phi 此thử 法pháp 。 以dĩ 白bạch 非phi 疊điệp 以dĩ 疊điệp 非phi 白bạch 。 以dĩ 滅diệt 不bất 應ưng 滅diệt 。 以dĩ 一nhất 者giả 即tức 白bạch 是thị 疊điệp 疊điệp 即tức 是thị 白bạch 。 不bất 爾nhĩ 者giả 滅diệt 是thị 滅diệt 。 不bất 滅diệt 者giả 不bất 滅diệt 。 若nhược 爾nhĩ 云vân 何hà 。 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 。 彼bỉ 法pháp 是thị 一nhất 異dị 俱câu 不bất 俱câu 。 若nhược 爾nhĩ 疊điệp 亦diệc 應ưng 非phi 疊điệp 非phi 不bất 疊điệp 。 白bạch 亦diệc 應ưng 非phi 白bạch 非phi 不bất 白bạch 。 以dĩ 疊điệp 即tức 是thị 疊điệp 白bạch 即tức 是thị 白bạch 。 是thị 故cố 疊điệp 非phi 疊điệp 白bạch 非phi 白bạch 。 是thị 故cố 非phi 白bạch 不bất 得đắc 白bạch 。 如như 是thị 一nhất 異dị 俱câu 不bất 俱câu 皆giai 是thị 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 。 唯duy 有hữu 言ngôn 說thuyết 無vô 有hữu 實thật 義nghĩa 。 如như 是thị 我ngã 覺giác 因nhân 果quả 等đẳng 義nghĩa 亦diệc 如như 是thị 故cố 。 已dĩ 答đáp 外ngoại 道đạo 若nhược 提đề 子tử 論luận 師sư 一nhất 切thiết 法pháp 不bất 俱câu 竟cánh 。

提Đề 婆Bà 菩Bồ 薩Tát 破Phá 楞Lăng 伽Già 經Kinh 中Trung 外Ngoại 道Đạo 小Tiểu 乘Thừa 四Tứ 宗Tông 論Luận