Đâu Chẳng Phải Là Nhà

Thơ: Tuệ Kiên
Nhạc & Lời: Khánh Hoàng

doahong