ĐẠO PHẬT TRONG ĐỜI SỐNG
TẬP IX
Thiện Phúc
(Tổ Đình Minh Đăng Quang)

473. NHỮNG CÁI LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI

1. Ác nghiệp lớn nhất của đời người là những lời nói giả dối, đâm thọc, thô lỗ, cộc cằn và nhảm nhí. Ác nghiệp ấy chỉ đến với những ai không biết làm những việc thiện nhỏ.

2. Ám chướng lớn nhất của đời người là sự si mê.

3. Ám muội lớn nhất của đời người là sự nóng giận, vì trên cõi đời nầy có một số chúng sanh có thể nhìn thấy vào lúc ban ngày, một số có thể nhìn thấy vào lúc ban đêm, nhưng người nóng giận đến cực độ thì ám muội đến độ không nhìn thấy gì hết cả ban ngày lẫn ban đêm.

4. An lạc lớn nhất của đời người có bốn: một là không chạy theo dục vọng, hai là thiểu dục tri túc để tiến tới chỗ dám buông bỏ tất cả, ba là phát từ tâm, bốn là an lạc chỉ đến với những ai chịu đựng nổi và vượt qua tai họa.

5. An lạc tự tại lớn nhất của đời người có mặt khi ta biết sống thiểu dục tri túc, nghĩa là sống theo điều ta có thể, chứ không sống theo điều mà ta ao ước.

6. An ổn lớn nhất của đời người là biết nhịn nhục. Nhịn nhục những cái đáng nhịn cũng như những cái không đáng nhịn.

7. An tỉnh và thanh thản lớn nhất của đời người là biết tiết chế tham vọng.

8. An tịnh và siêu thoát lớn nhất của đời người là sự sống trầm tĩnh và chân chính.

9. An ủi lớn nhất của đời người là được sự tín nhiệm của người khác.

10. An vui lớn nhất của đời người có được khi bạn có thể vui vẻ trước những lời đùa cợt phê bình ác ý đang nhắm vào bạn và những ham tranh thắng bại.

11. Ánh sáng rực rỡ lớn nhất của đời người có hai: một là thật ngữ; hai là trí tuệ.

12. Ảo ảnh lớn nhất của đời người là giàu sang vinh hiển.

13. Ba điều khó lớn nhất của đời người là không nói thị phi, chịu đựng sự xúc phạm và sử dụng thích đáng thì giờ nhàn rỗi.

14. Ba nghiệp lớn nhất của đời người là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp.

15. Ba pháp tu tâm lớn nhất của đời người là lấy tâm trí thành mà chế ngự lỗi nơi miệng, lấy lòng trong lành mà chế phục cái thân cang cường, lấy trí huệ để diệt ngu si.

16. Ba việc làm dễ dàng cho việc tu học lớn nhất của đời người là không oán hận, không kiện tụng và không bài báng. Hoặc là không chấp tự tha, không khen mình và không chê người.

17. Ba việc làm trở ngại cho việc tu học lớn nhất của đời người là nghi Pháp, nghi Thầy và nghi mình. Nghi Pháp thì chẳng thấy Pháp để học; nghi Thầy thì chẳng hay kính thuận; còn nghi mình thì không thể tu học được.

18. Bạn đạo lớn nhất của đời người là ma quân.

19. Báo thù lớn nhất của đời người là không báo thù.

20. Bất an lớn nhất của đời người là nghĩ ác, nói ác, làm ác.

21. Bất hạnh lớn nhất của đời người có ba: một là những ham muốn vị kỷ lầm lạc, hai là bất hạnh chỉ đến với những ai không có việc gì để làm trên thế gian nầy, ba là bất hạnh chỉ xảy đến với những ai có tánh cả tin.

22. Bất lịch sự lớn nhất của đời người là cứ nói mãi hay cứ hỏi mãi, chứ không để cho ai nói hay hỏi gì cả.

23. Bất toại nguyện lớn nhất của đời người xảy đến cho những ai cứ miệt mài trong dục vọng.

24. Bể khổ lớn nhất của đời người là những thú vui và ham muốn.

25. Bệnh hoạn lớn nhất của đời người là sắc dục, vì sắc dục là xiềng cùm của đời.

26. Bi ai lớn nhất của đời người là lòng ghen tỵ.

27. Bí quyết sống hạnh phúc và thành công lớn nhất của đời người là nên làm những gì cần làm bây giờ, đừng lo lắng về quá khứ, đừng mơ tưởng tương lai.

28. Bí quyết thành công lớn nhất của đời người là làm chu đáo mọi việc mà không hề nghĩ tới danh vọng.

29. Bỉ ngạn lớn nhất của đời người là xa lìa khổ não.

30. Biện bác lớn nhất của đời người là không biện bác.

31. Bố thí lớn nhất của đời người là bố thí bình đẳng, không bao giờ hỏi tại sao người cầu giúp, không có ý lợi dụng người được giúp, không bố thí rồi sung sướng mà tự khen, không bố thí rồi ác khẩu mắng chửi, không bố thí rồi sanh lòng nghi, không bố thí rồi đem lòng tiếc, không bố thí rồi cầu được đền đáp.

32. Bốn ân lớn nhất của đời người là ân cha mẹ, ân chúng sanh, ân thầy tổ và ân Tam Bảo.

33. Bốn chân lớn nhất của đời người là tứ diệu đế (khổ, tập, diệt, đạo).

34. Bốn pháp tu lớn nhất của đời người là gần gũi bạn lành, chuyên tâm nghe chánh pháp, chuyên niệm suy nghĩ và đúng pháp tu hành.

35. Bốn loại ma lớn nhất của đời người là ma chết, ma phiền não, ma ngũ uẩn và thiên ma Ba Tuần.

36. Bồn chồn và bất an lớn nhất của đời người là khi con người không đạt được những ham muốn dục vọng.

37. Cách cho hay nhất và lớn nhất của đời người là cho mà làm thinh.

38. Cách cư xử công bằng lớn nhất của đời người là không phân biệt giai cấp giàu nghèo sang hèn.

39. Cách cứu độ lớn nhất của đời người không phải là làm cho người chết ra khỏi mồ, mà là làm cho kẻ tội lỗi biết hoàn lương.

40. Cách diệt ác lớn nhất của đời người là lấy lòng từ tâm thương yêu kẻ thù, vì lấy oán báo oán thì oán thù chồng chất.

41. Cách hành sử lớn nhất của đời người là không nói dối, không khoe khoang, không nói lời đâm thọc, không chửi rủa, không nói lời vô ích, không cộc cằn, không thô lỗ, không tục tĩu, không nịnh hót, không bưng bít, không thiên vị, không che dấu tội lỗi cho ai, không nói lỗi ai, không làm việc bất lương.

42. Cách nhận hay nhất và lớn nhất của đời người là nhận mà biết nói lời ân nghĩa.

43. Cách sửa chữa lớn nhất của đời người là khi thấy khuyết điểm hoặc lỗi lầm của người không bao giờ khởi tâm trách móc, ngược lại còn giúp người sửa chữa lỗi cũ và tránh phạm lỗi mới.

44. Cách trả thù hay nhất và lớn nhất của đời người có hai: một là sự tha thứ, hai là biến kẻ thù thành người thân của mình.

45. Cách trưởng dưỡng bản ngã lớn nhất của đời người là chê người khen mình, ganh tỵ, hiềm khích và nhỏ nhen.

46. Cách trưởng dưỡng lòng khoan dung lớn nhất của đời người là tán dương công đức của người khác.

47. Cách tu hay nhất và lớn nhất của đời người là can đảm và hoan hỷ đón nhận lời chỉ trích mà không sợ hãi gì cả.

48. Cách tu lớn nhất của đời người là giữ cho tâm bình thường trước mọi dao động.

49. Cái ác lớn nhất của đời người là ác sân si.

50. Cái bẫy lớn nhất của đời người là lời hứa.

51. Cái bậy lớn nhất của đời người là hứa bậy, tin bậy, nghe bậy, nghĩ bậy, nói bậy và làm bậy

52. Cái biết lớn nhất của đời người có bốn: một là tự biết mình, hai là biết những gì đáng biết và không biết những gì không đáng biết, ba là tự biết mình còn biết ít; bốn là thân mà không phụ họa với người quân tử, tránh mà không ruồng rẫy hận thù kẻ tiểu nhân.

53. Cái bóng lớn nhất của đời người là thiện và ác nghiệp, vì chúng sẽ theo ta qua bên kia đáy mồ với sự luân hồi sanh tử của ta.

54. Cái búa lớn nhất của đời người là cái miệng, vì cái miệng ấy hay nói ác, nói bậy, việc đáng chê lại khen, việc đáng khen lại chê nên dễ rước họa vào thân.

55. Cái cho lớn nhất của đời người không chỉ đơn thuần là cho những gì mình dư, mà ngược lại lắm khi phải hy sinh những gì mình đang có và đang cần.

56. Cái dại lớn nhất của đời người là sự bươi móc lỗi nơi người khác.

57. Cái dễ lớn nhất của đời người chỉ đến với những ai biết trì chí kiên tâm.

58. Cái dễ chịu lớn nhất của đời người là cuộc sống trung thực.

59. Cái dễ phạm phải lớn nhất của đời người là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng, không hiếu kính cha mẹ, ngu si tạo ác, gian xảo lọc lừa, bươi móc lỗi người, sát sanh hại vật, nói lưỡi hai chiều, nói lời đâm thọc, nói lời độc ác, ham mê sắc dục, mục hạ vô nhân, ngã mạn cống cao, khinh người, chê người khen mình, cố chấp bảo thủ, cậy quyền ỷ thế, thượng đội hạ đạp, nhún trề trước danh dự của người, nói xấu để hại tiếng tăm của người, đố kỵ, kiêu căng, chạy theo quyền uy danh vọng, tâng bốc chủ, đánh đập tớ, phách lối, tự cao tự đại, thấy lỗi người chứ không thấy lỗi mình, đua tranh, tỵ hiềm, thù oán.

60. Cái dốt lớn nhất của đời người có ba: một là không biết những gì mình cần phải biết, hai là không rõ những gì mình biết, ba là biết những gì mình không nên biết.

61. Cái dở lớn nhất của đời người có hai: một là thái quá và bất cập, hai là biết hay mà không chịu tin theo.

62. Cái dũng lớn nhất của đời người là cái tánh khí không luận hơn thua và không kể lợi hại khi làm việc nghĩa.

63. Cái đáng ghét lớn nhất của đời người là sự nói nhiều về bản thân mình.

64. Cái đáng phục lớn nhất của đời người là sự can đảm chịu đựng khổ đau.

65. Cái đáng sợ lớn nhất của đời người có hai: một là sự nịnh nọt của bạn ta, chứ không phải là sự công kích của kẻ thù ta; hai là cuộc sống không giúp ích gì cho ai, chứ không phải là cái chết.

66. Cái đáng trách lớn nhất của đời người là có lỗi mà không biết nhận và sửa lỗi mà còn đổ thừa cho người khác.

67. Cái đẹp lớn nhất của đời người là phẩm hạnh cao quý, ăn nói lễ độ, biết kính trên nhường dưới, không làm chuyện sai trái, biết trọng lẽ phải, luôn giữ nhân nghĩa và thành tín, luôn ăn ở có nhân hậu với người và hiếu đễ với cha mẹ, anh chị em.

68. Cái giàu sang lớn nhất của đời người có hai: một là sự tu tâm dưỡng tánh của chính mình, hai là lòng bao dung đại độ.

69. Cái hay lớn nhất của đời người là khi sai trái dám nói rằng mình sai trái.

70. Cái họa lớn nhất của đời người đôi khi xuất phát từ sự suy nghĩ không cẩn thận hay làm việc gì không chu đáo.

71. Cái học lớn nhất của đời người có ba: một là học ít mà thông hiểu được nghĩa lý; hai là không phải biết được qua loa nhiều việc, mà là biết rõ những gì cần biết và những gì đã biết; ba là phải biết phân biệt việc nghĩa và việc hại.

72. Cái khó lớn nhất của đời người có hai: một là tự mình nói lên sự thật với chính mình, hai là tự mình thấy lỗi của chính mình chứ không thấy lỗi người, và xem được kẻ oán thù như cha mẹ.

73. Cái khó làm lớn nhất của đời người là không khinh ai, không chê ai, không ghét ai, không nói xấu ai, không hại ai, không gian tham trộm cắp của ai, và làm sao luôn giữ được trầm tĩnh trước nghịch cảnh ngang trái.

74. Cái khó nói lớn nhất của đời người là ít nói chuyện quấy của người khác.

75. Cái khổ lớn nhất của đời người có ba: một là sự đua đòi, hai là sự lười biếng, ba là khổ ngũ ấm thạnh suy.

76. Cái khôn lớn nhất của đời người có chín: một là dám bỏ những cái khôn vặt; hai là tự sửa mình khi thấy khuyết điểm của người; ba là từ chối không giận hờn ai; bốn là biết rõ cái ngu của chính mình; năm là biết người và biết mình, vì cổ nhân có dạy “Biết mình biết người trăm trận trăm thắng”; sáu là thấy cái gì cũng mới lạ; bảy là biết hy vọng cho điều tốt nhất và biết chuẩn bị cho điều xấu nhất; tám là những ai dám tự vấn về lỗi lầm của chính mình; chín là những ai luôn biết mình biết người.

77. Cái “không” lớn nhất của đời người là tánh không của vạn sự vạn vật.

78. Cái lo lớn nhất của đời người không phải là lo người ta không biết mình, mà chỉ lo mình không biết phân biệt người.

79. Cái mạnh lớn nhất của đời người thường có ở những ai biết lấy đức dạy người.

80. Cái mê dại lớn nhất của đời người có hai: một là biết mình dở mà không chịu sửa sai, hai là biết người hay mà không chịu học hỏi.

81. Cái nói đáng giá lớn nhất của đời người là nói năng thân trọng.

82. Cái nói hay nhất và lớn nhất của đời người là cái nói sau khi đã được suy nghĩ nhiều lần.

83. Cái nói lớn nhất của đời người là biết nói cái gì đáng nói, không nói cái gì không đáng nói, cũng như biết những gì mình đã, đang và sắp nói.

84. Cái nghe lớn nhất của đời người là nghe Chánh Pháp.

85. Cái nghèo lớn nhất của đời người là nghèo đức hạnh.

86. Cái ngu lớn nhất của đời người có năm: một là không biết mà cứ oang oác; hai là nghe ai chê là vội giận; ba là nghe ai khen là vội mừng; bốn là quá tự kiêu và quá tự hạ mình; năm là chỉ thấy người ta ác mà không biết mình ác, chỉ thấy cái lành của mình chứ không thấy cái lành của người, chỉ cho mình là trí còn người thời ngu, mình ở chỗ sáng còn thiên hạ thời ở chỗ tối; chỉ thấy cái kiêu ngạo của người chứ không thấy mình kiêu ngạo, học hỏi được ba mớ là đem khoe khoang khoác lác.

87. Cái nguy hiểm lớn nhất của đời người là lòng tự phụ.

88. Cái nguy lớn nhất của đời người đến với những ai đức ít mà ân sủng nhiều và tài kém mà ở địa vị cao.

89. Cái nhìn lớn nhất của đời người là chỉ biết nhìn mình chứ không nhìn người.

90. Cái nhìn tệ hại lớn nhất của đời người là nhìn theo cách nhị biên.

91. Cái phản ảnh bản tánh lớn nhất của đời người là những tật xấu mà ta nhìn thấy nơi người khác.

92. Cái phi thường nhất của đời người chỉ đến với những ai chịu cố gắng làm những việc bình thường nhất.

93. Cái quý lớn nhất của đời người không phải là của cải vật chất mà là thời giờ chúng ta đang có.

94. Cái sáng suốt lớn nhất của đời người là tự biết mình.

95. Cái sung sướng lớn nhất của đời người có bốn: một là sống không thù oán giữa những người thù oán, giữa những người thù oán ta sống không thù oán, hai là sống không bệnh tật giữa những người bệnh tật, ba là sống không tham dục giữa những người tham dục, bốn là sống không bị điều gì chướng ngại (Kinh Pháp Cú).

96. Cái tâm lớn nhất của đời người là cái tâm biết đặt lên trên mọi oán thù, bất công, đau khổ và ngạo mạn.

97. Cái tệ hại lớn nhất của đời người sẽ đến với những ai tự cho mình là tài giỏi vì tai kẻ ấy không còn chỗ để nghe và tâm trí không còn chỗ để chứa những điều hay lẽ thiệt nữa.

98. Cái thông minh lớn nhất của đời người có hai: một là khi mình biết sử dụng lời khuyên, hai là sự học hỏi hợp lý hợp thời.

99. Cái thừa thãi lớn nhất của đời người là nhàn đàm hý luận.

100. Cái trí lớn nhất của đời người có mười bảy: một là biết mà vẫn chịu lắng nghe, hai là bỏ cái vui tạp nhạp để được hưởng cái vui lớn, ba là gieo vui và cầu vui cho người, bốn là làm việc đáng làm, không làm việc không đáng, năm là thường quán sát tự thân, sáu là luôn tự giác, bảy là chỉ bày lỗi lầm và tự khiển trách lấy mình, tám là khuyên răn dạy dỗ và can ngăn tội lỗi của kẻ khác, chín là lo tự điều phục lấy tâm mình, mười là thường xa lìa chứ không bàn luận đến những điều tham dục hay những niệm mừng lo, mười một là không làm điều sai quấy, mười hai là không mong cầu thành công bằng những phương tiện bất chánh, mười ba là rời bỏ ác pháp để tu hành thiện pháp, mười bốn là gội sạch mọi cấu uế trong tâm, mười lăm là xa lìa cố chấp, mười sáu là bỏ tâm ái nhiễm, mười bảy là diệt hết mọi não phiền.

101. Cái tu lớn nhất của đời người là không bao giờ dùng lời lẽ thô lỗ và thiếu nhã nhặn để sỉ vả hay bắt bẻ ai.

102. Cái tự khinh lớn nhất của đời người là không dám tỏ ra mình như thế nào.

103. Cái u tối lớn nhất của đời người là học mà không chịu suy nghĩ.

104. Cái uổng lớn nhất của đời người là không chịu học những gì mình chưa biết.

105. Cái vô hạn lớn nhất của đời người là những điều mình chưa biết.

106. Cái vui lớn nhất của đời người có năm: một là sống không buông lung, hai là sống không làm điều ty liệt, ba là sống không làm các điều ác, bốn là sống chuyên làm các việc lành, năm là luôn giữ cho tâm ý luôn thanh sạch.

107. Cái xấu lớn nhất của đời người hiện hữu trong những ai lấy của để thắng người.

108. Cái yếu lớn nhất của đời người là nóng giận, nản chí, ngạo mạn, phách lối, tự cao tự đại, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ giàu hiếp nghèo, ỷ sang hiếp hèn.

109. Can đảm lớn nhất của đời người là khi nghe người chê mình mà vẫn giữ được nét thản nhiên; khi nghe ai ca ngợi mình mà mình không thay đổi sắc mặt.

110. Căn bịnh lớn nhất của đời người là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng, sự buồn thảm, phiền não, tật đố và quấy ác.

111. Cầu tài lợi phi đạo lớn nhất của đời người là đánh bạc, uống rượu buông lung, gần gũi ác tri thức, vui đàn hát, biếng nhác, và lợi dụng

112. Cây búa tạ lớn nhất của đời người là cái miệng của chính mình.

113. Con quỷ gian trá lớn nhất của đời người là chẳng nghe nói nghe, chẳng thấy nói thấy.

114. Con quỷ đói lớn nhất của đời người là lòng tham.

115. Cơ hội tu hành lớn nhất của đời người là những chuyện trái tai gai mắt trên đời.

116. Công đức lớn nhất của đời người là niềm tin.

117. Cuộc sống an bình lớn nhất của đời người là sống không sát sanh.

118. Cuộc sống lớn nhất của đời người là cuộc sống biết phấn đấu làm việc thiện chứ không làm ác và luôn giữ cho tâm ý thanh sạch.

119. Cứu cánh lớn nhất của đời người là sự bắt đầu.

120. Chánh cần lớn nhất của đời người là tứ chánh cần (việc thiện chưa sanh, chuyên cần làm cho phát sanh; việc thiện đã sanh, chuyên cần làm cho tăng trưởng; việc ác chưa sanh, chuyên cần làm cho đừng sanh; việc ác đã sanh, chuyên cần làm cho chấm dứt).

121. Chân lý lớn nhất của đời người là Tứ Diệu Đế.

122. Chất nước vô vị lớn nhất của đời người là sự giao thiệp với những người có tình cảm mà thiếu lý trí.

123. Châu báu lớn nhất của đời người là nghe được một câu pháp mà ta chưa từng nghe.

124. Chiến thắng lớn nhất của đời người là tự chiến thắng chính mình.

125. Chuyện tốt đẹp lớn nhất của đời người đến với những ai không ghen ghét và không cầu cạnh.

126. Chướng môn lớn nhất của đời người là những niệm sân hận.

127. Chướng ngại thiện pháp lớn nhất của đời người là không chịu tinh tấn tu tâm dưỡng tánh mà chỉ dùng đa văn hý luận để khinh dể người khác.

128. Chướng nghiệp lớn nhất của đời người là vọng tưởng.

129. Dòm ngó lớn nhất của đời người là dòm ngó chính mình.

130. Dục vọng lớn nhất của đời người dễ sanh khi thân thể người ấy không bệnh hoạn.

131. Đại sự nhơn duyên lớn nhất của đời người là sự xuất hiện của Đức Phật nơi đời để khai thị cho chúng sanh được ngộ nhập tri kiến Phật.

132. Đáng hổ thẹn lớn nhất của đời người chỉ khống chế những ai luôn mang tâm sân hận.

133. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.

134. Đáng thương lớn nhất của đời người có hai: một là tự ty; hai là lý luận bướng bỉnh và chấp chặt chỗ kiến giải của mình.

135. Đạo đức lớn nhất của đời người có hai: một là sống không buông lung, ngược lại luôn sống với giáo pháp nhà Phật; hai là sự trong sạch và lòng trung thành.

136. Đạo thanh tịnh lớn nhất của đời người chỉ có ở những ai giác ngộ được rằng chư pháp vô thường, khổ và không.

137. Đạo thù thắng và lớn nhất của đời người là Bát Thánh Đạo.

138. Đau khổ lớn nhất của đời người là sự trống rỗng.

139. Đê tiện lớn nhất của đời người là nịnh nọt.

140. Địa ngục lớn nhất của đời người là sự sân hận; hai là địa ngục nầy chỉ đến với những ai nói lời vọng ngữ, có làm nói không, không trừ ác hạnh, buông lung theo tà dục, giải đãi, nhiễm ô và hoài nghi chánh pháp, phóng đãng rong chơi, việc không đáng hổ thẹn lại hổ thẹn, việc đáng hổ thẹn lại không hổ thẹn, việc không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không, việc đáng sợ lại không sợ, việc không lỗi cứ tưởng lỗi, có lỗi lại không tưởng.

141. Điều ác lớn nhất của đời người là bất hiếu.

142. Điều cao quý lớn nhất của đời người có hai: một là tự chế được mình, hai là tự mình giác ngộ chân lý.

143. Điều chế ngăn lớn nhất của đời người là chế ngăn thân khẩu ý.

144. Điều đáng phục lớn nhất của đời người là tự thắng được chính mình.

145. Điều đáng sợ lớn nhất của đời người là tính ích kỷ.

146. Điều lợi ích lớn nhất của đời người đến với những ai biết vui mừng chế phục tâm mình.

147. Điều nên có lớn nhất của đời người là sự ngay thẳng.

148. Điều nên làm lớn nhất của đời người là sự tha thứ.

149. Điều quan trọng lớn nhất của đời người là là giữ được đạo đức trong khi thành công.

150. Điều thiện lành lớn nhất của đời người là hiếu hạnh, vì Kinh Đại Tập dạy: “Gặp thời không có Phật, nếu biết khéo
phụng sự cha mẹ tức là phụng sự chư Phật vậy.”

151. Độc hại lớn nhất của đời người là tham lam và trộm cắp.

152. Đội quân hùng cường và lớn nhất của đời người là nhẫn nhục. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: “Người nhẫn nhục
khi bị đánh mắn không sanh lòng sân hận.”

153. Đức cả lớn nhất của đời người là nhẫn nhục.

154. Đức hạnh lớn nhất của đời người là lòng can đảm.

155. Giá trị lớn nhất của đời người ở nhân cách của người ấy, chứ không phải là tài sản hay của cải.

156. Giác ngộ lớn nhất của đời người là dứt bỏ được tham, sân, si.

157. Giải thoát lớn nhất của đời người có năm: một là không tham dục, vì từ tham dục nẩy mầm đau khổ và sợ hãi; hai là dứt bỏ các ác nghiệp; ba là tu hành thanh tịnh; bốn là diệt trừ bỏ cấu uế; năm là chế phục mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.

158. Giặc cướp công đức lớn nhất của đời người là giận dữ.

159. Giặc hại năm căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) lớn nhất của đời người là sự buông lung của chính mình.

160. Gốc giải thoát lớn nhất của đời người là khi gây tạo điều ác mà biết ăn năn sám hối như Kinh Vị Tằng Hữu dạy: “Tiền tâm làm ác như mây che trời, hậu tâm làm lành như đuốc tiêu tối.”

161. Gốc tội lỗi lớn nhất của đời người là gây tạo điều ác không biết sám hối mà còn đổ thừa cho người.

162. Gương sáng lớn nhất của đời người là sự chuyên cần tu niệm.

163. Hai điều sai lầm lớn nhất của đời người là bất chấp lý lẽ, và chỉ chấp nhận có lý mà không hiểu được tình.

164. Hai điều trái ngược lớn nhất của đời người là thích nghe chuyện xấu của người mà lại thích nghe người nói tốt về mình.

165. Hai việc dễ và khó lớn nhất của đời người: một là thấy lỗi người thì dễ, lỗi của người thì quan sát tỷ mỷ; hai là thấy lỗi mình thì khó khăn vô cùng, lỗi của mình thì luôn giấu kín.

166. Ham muốn ngu xuẩn lớn nhất của đời người là tiền tài vật chất và danh thơm tiếng tốt.

167. Hành trang lớn nhất của đời người là tâm từ bi, lòng quảng đại và đức bao dung.

168. Hạnh phúc lớn nhất của đời người có mười hai: một là phụng dưỡng cha mẹ, hai là không gieo khổ đau cho người khác, ba là sống giữa những kẻ thù ta mà ta không thù họ, bốn là hãy cố gắng làm một điều gì cho tha nhân, năm là thương yêu và cảm thông với tha nhân, sáu là sống thấm nhuần giáo pháp, bảy là sống không khao khát dục vọng, tám là sống với
trí tuệ giới hạnh và niềm tin, chín là hạnh phúc ấy nằm ngay nơi chính mình chứ không từ ai khác hay không ở đâu xa, mười là hạnh phúc chỉ đến với người biết cho với lòng quảng đại, mười một là hạnh phúc nầy chỉ có trong một thân thể lành mạnh và tinh thần minh mẫn, và mười hai là hạnh phúc nầy chỉ đến với những ai hiểu biết chân thật và thông đạt chánh pháp.

169. Hèn hạ và đáng bị khinh rẻ lớn nhất của đời người là phát lộ những bí ẩn thầm kín của người khác.

170. Hối hận lớn nhất của đời người là không cố gắng để tiến bộ.

171. Hương thơm lớn nhất của đời người là hương thơm của đức hạnh, vì Đức Phật dạy: “Hương các loài hoa thơm đều không thể bay ngược gió, nhưng hương thơm đức hạnh có thể ngược gió bay đến khắp mọi nơi.”

172. Kẻ dối gạt lớn nhất của đời người là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chính mình.

173. Kẻ làm hại lớn nhất của đời người là sự tham dục, lòng đố kỵ và ganh ghét trong ta.

174. Kẻ thù lớn nhất của đời người có hai, một những tư tưởng tham dục và hai là chính mình.

175. Kẻ thù tệ hại và lớn nhất của đời người là những tên nịnh nọt.

176. Kham nhẫn lớn nhất của đời người là thành khẩn nhận chịu sự phê bình và sửa sai từ người khác.

177. Khiếm khuyết bi thảm lớn nhất của đời người là thiếu lương tri.

178. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người có hai: một là kém hiểu biết, hai là tham sân si.

179. Kho thuốc súng lớn nhất của đời người là lòng kiêu căng.

180. Khổ đau lớn nhất của đời người có bốn: một là ngũ uẩn, hai là xao lãng việc tu tập để chạy theo dục lạc, ba là sống theo tà hạnh, bốn là chạy theo tà kiến.

181. Khôn ngoan lớn nhất của đời người có sáu: một là sự bình tĩnh và kiên trì tự tâm, lúc vui cũng như lúc buồn; hai là biết tự kềm chế tâm mình; ba là tinh tấn trau dồi đức hạnh; bốn là nhìn cái gì cũng thấy lạ từ đó mới chịu khởi tâm học hỏi; năm là luôn tự biết mình; sáu là luôn biết lắng nghe.

182. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là chính những gì chúng ta đã biết sẽ ngăn cản không cho chúng ta học hỏi những gì chúng ta chưa biết.

183. Kiêu căng lớn nhất của đời người khởi lên khi được mọi người đều thuận theo ý mình.

184. Kiêu sa lớn nhất của đời người nổi dậy khi người ấy không gặp hoạn nạn.

185. Kính trọng lớn nhất của đời người là tự trọng và trọng người.

186. Lãng phí lớn nhất của đời người là nói chuyện dong dài và bàn luận thế sự tạp nhạp.

187. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.

188. Liều thuốc độc lớn nhất của đời người là ngã mạn, cống cao, gian tham, ái nhiễm và ỷ lại.

189. Lo sợ lớn nhất của đời người thường xảy đến cho những ai gieo khủng khiếp cho người khác.

190. Loạn động lớn nhất của đời người khởi lên khi mình tìm cách vượt thắng người khác.

191. Lòng quảng đại lớn nhất của đời người là sự công bằng.

192. Lối đi lớn nhất của đời người là lối đi hướng thiện và hướng thượng.

193. Lỗi lầm lớn nhất của đời người là moi móc tìm lỗi của người khác và không chịu nhận tội lỗi của mình.

194. Lời nói hay lớn nhất của đời người là không nói, nhưng nếu phải nói nên nói lời thật, thanh tao, êm dịu, hiền hòa, nhân từ và đạo đức.

195. Lời nói lớn nhất của đời người là một lời nói hữu ích, vì nó có giá trị hơn ngàn lời vô dụng.

196. Lời nói tốt nhất và lớn nhất của đời người là đừng nói xấu ai.

197. Lợi lạc và hạnh phúc lớn nhất của đời người là không tham ái, không sân hận và không si mê.

198. Lửa thiêu đốt rừng công đức lớn nhất của đời người là lửa sân hận.

199. Mất mát lớn nhất của đời người xảy đến cho những ai cậy sức để thắng người.

200. Mất mát và khổ đau lớn nhất của đời người là tham ái, sân hận và si mê.

201. Mê dại lớn nhất của đời người là trí tưởng tượng.

202. Mê muội lớn nhất của đời người có hai thứ, một là dùng trò chơi trí thức chữ nghĩa mà không có thực dụng, hai là mỗi khi phạm lỗi chẳng những ta không nhận không sửa mà còn qui lỗi cho người khác.

203. Món ăn nhạt nhẽo lớn nhất của đời người là sự giao thiệp với những người có lý trí mà thiếu tình cảm.

204. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.

205. Mồi lửa lớn nhất của đời người là sự chỉ trích.

206. Mười điều học lớn nhất của đời người là chớ vui sát sanh, chớ trộm cướp của người, chớ tà dâm tà hạnh, chớ cố ý nói dối, chớ nói lỗi của người, chớ nói lưỡi hai chiều, chớ nói lời độc ác, chớ nói lời thô lỗ, chớ tự khen mình chê người, chớ mua bán những chất cay độc.

207. Nhân hậu lớn nhất của đời người là không ngồi nhìn người khác khổ đau.

208. Nhẫn nhục lớn nhất của đời người là nhẫn nhục trước sự chê bai, cũng như nhẫn chịu mọi điều phỉ báng.

209. Những dòng nước lũ lớn nhất của đời người là tham, sân, si, mạn, nghi, sát, đạo, dâm, vọng, tà kiến, thân kiến, biên kiến, ác kiến.

210. Những điều phụng dưỡng cha mẹ lớn nhất của đời người là cúng dường đầy đủ đừng để thiếu thốn, trình thưa với mẹ cha trước khi làm việc gì, kính thuận chẳng nghịch, chẳng dám chống trái lệnh của mẹ cha,

211. Niềm an lạc lớn nhất của đời người là sống trong trần nhơ mà không vướng mắc trần nhơ.

212. Niềm hỷ lạc lớn nhất của đời người là tâm chứa thiện sự.

213. Niềm sung sướng lớn nhất của đời người là luôn biết đủ.

214. Niềm tin lớn nhất của đời người có ba: một là chánh tín, hai tin và tu theo Phật, ba là tin sâu ở luật nhân quả.

215. Nỗi khổ đau và sợ hãi lớn nhất của đời người là tham dục.

216. Nỗi khổ lớn nhất của đời người có hai, một là tâm chứa ác sự, hai là không biết sanh ra để làm gì chứ không phải là sự nghèo đói vật chất, nghịch cảnh hay sự chết chóc.

217. Nuối tiếc lớn nhất của đời người là quyết định một vấn đề gì khi đang bị bực bội, đang bị khiêu khích hoặc đang sân giận ai.

218. Ngày lớn nhất của đời người là ngày hôm nay, vì hôm qua đã qua rồi còn ngày mai thì chưa đến.

219. Nghèo nàn lớn nhất của đời người đến với những ai chỉ biết ham mê xa hoa vật chất.

220. Nghệ thuật làm dễ dàng những việc khó và lớn nhất của đời người chỉ có ở những người có nhẫn nại làm hoàn hảo những việc dễ dàng và nhỏ nhất.

221. Nghiệp luân hồi lớn nhất của đời người là dâm dật.

222. Nghiệp lực lớn nhất của đời người là sát sanh.

223. Ngọn lửa lớn nhất của đời người là lửa tham dục.

224. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.

225. Ngu xuẩn lớn nhất của đời người xảy đến khi mình tự để cho người khác khơi dậy lòng tức giận nơi mình.

226. Nguy hại lớn nhất của đời người là dục tình.

227. Nguy hiểm lớn nhất của đời người có hai: một là cơn giận dữ, hai là sự ham muốn về tài, sắc, danh, thực, thùy.

228. Người bạn lớn nhất của đời người là nghiệp, dù thiện hay dù ác, chúng sẽ theo bạn xuống tận đáy mồ.

229. Người chủ lớn nhất của đời người là là chính mình.

230. Người thân lớn nhất của đời người là tinh tấn, phục thiện, tỉnh thức, nhẫn nhục và trí huệ.

231. Người thầy lớn nhất của đời người là người dám chỉ trích những lỗi lầm của mình.

232. Nhân cách lớn nhất của đời người là làm thiện không làm ác.

233. Nhẫn nhục lớn nhất của đời người là biết can đảm đương đầu với những chỉ trích chê bai.

234. Nhục nhã lớn nhất của đời người sẽ xảy đến với những ai tin rằng mình đã biết những gì mình chưa biết.

235. Những cái nguy hiểm lớn nhất của đời người thường xảy đến từ những việc nhỏ.

236. Oán tặc lớn nhất của đời người là phiền não.

237. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.

238. Pháp thù thắng và lớn nhất của đời người là pháp ly dục.

239. Phẩm chất cao thượng lớn nhất của đời người có hai: một là lòng khiêm tốn, hai là lòng biết hy sinh và vị tha.

240. Phẩm chất chơn chánh lớn nhất của đời người nằm trong cách họ sống chứ không ở cách họ nói hay hay những gì họ có.

241. Phẩm hạnh lớn nhất của đời người là sự tu tập của chính mình.

242. Phiền não lớn nhất của đời người là sân hận.

243. Phúc họa lớn nhất của đời người đa phần phát xuất từ những hành sử hằng ngày của người ấy.

244. Phung phí thời giờ lớn nhất của đời người là sự tưởng nghĩ đến kẻ thù.

245. Phước báu lớn nhất của đời người có hai, một là bố thí, hai là những hành động đem lại sự an vui cho mình và cho người trong hiện tại và tương lai.

246. Phương pháp tu tập lớn nhất của đời người là rõ biết lỗi phiền não mà chẳng chạy theo phiền não, hay nhẫn chịu ác khổ mà chẳng sanh lòng sợ hãi, chẳng làm điều ác, ưa tu pháp lành, biết phân biệt lành dữ, gần gũi chánh pháp, thương xót chúng sanh, nghe người chê mà lòng vẫn an nhẫn, nghe người khen lòng thấy hổ thẹn, thấy người chia lìa thì tìm cách khiến họ hòa hiệp, nêu điều hay của người, không nói lỗi của người, không chê người khen mình, không tự cao tự đại, không đa văn hý luận, tránh xa tà kiến và luôn biết thiểu dục tri túc. Đối với phiền não nên nghĩ như kẻ oán tặc, đối với thiện pháp nên xem như thân thuộc. Thà thân mạng mất quyết xa lìa các hạnh tà dục, xa lìa lời nói giả dối, hai chiều, thêu dệt và đâm thọc.

247. Quyết định lớn nhất của đời người có hai: một là khi thấy việc gì không lợi lạc mà ngược lại có thể đem lại tai hại và khổ đau cho mình và cho người, mình dám can đảm bỏ đi; hai là khi thấy điều có lợi lạc và mang lại an sinh và hạnh phúc cho mình và cho người, dù khó thế mấy mình cũng tuân theo.
248. Sai lầm lớn nhất của đời người có hai: một là đánh mất chính mình, hai là thị phi về người.

249. Sai trái lớn nhất của đời người là nói một đàng làm một nẻo.

250. Sáng suốt lớn nhất của đời người là sớm biết tỉnh ngộ và lo tu tập.

251. Sáu con đường lớn nhất của đời người là lục đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, người và trời).

252. Sở trường lớn nhất của đời người là sự nhường nhịn.

253. Suy nghĩ lớn nhất của đời người là biết những gì mình đã, đang và sắp suy nghĩ, cũng như sự suy nghĩ phải làm một điều gì đó có lợi cho người khác.

254. Sự bội bạc lớn nhất của đời người là sự vội vã trả ơn.

255. Sự cao quý lớn nhất của đời người có hai: một là sự cao quý trong lòng mình; hai là luôn nhất tâm tu hành theo chánh pháp, dù cho việc gì xảy ra cũng quyết kiên trì chư không buông lung theo thú vui trần tục.

256. Sự cao thượng lớn nhất của đời người là lòng biết ơn.

257. Sự chán chường lớn nhất của đời người là nói chuyện với người lúc nào cũng tán đồng với ý kiến của mình.

258. Sự điên dại lớn nhất của đời người là tìm cách sửa chữa cá tánh của người khác.

259. Sự giải tỏa ưu phiền lớn nhất của đời người đến với những ai tận tâm lo giải tỏa ưu phiền cho những người khác.

260. Sự gian dối lớn nhất của đời người bắt nguồn từ sự gian dối trong việc nhỏ nhất.

261. Sự giáo dục lớn nhất của đời người đến từ nghịch cảnh.

262. Sự hèn hạ lớn nhất của đời người chỉ xảy ra ở người thiếu trí.

263. Sự hèn nhát lớn nhất của đời người là sự cam chịu trước nghịch cảnh.

264. Sự hiểu lầm lớn nhất của đời người xảy ra khi người ta tưởng rằng nhượng bộ là hạ mình và nhận lỗi là nhục nhã.

265. Sự hùng biện lớn nhất của đời người là nói năng thận trọng.

266. Sự kết thân lớn nhất của đời người là kết thân với người thiện.

267. Sự khó tha thứ lớn nhất của đời người là tha thứ cho người khác, vì thói thường mình hay tự tha thứ cho mình chứ ít khi chịu tha thứ cho người.

268. Sự khó thay đổi lớn nhất của đời người là sự thay đổi cá tánh của một người.

269. Sự khôn ngoan lớn nhất của đời người có năm: một là biết lắng nghe lời chỉ trích chơn thành, hai là biết khéo léo đổi thù thành bạn, ba là đừng nói với người khác là mình khôn hơn họ, bốn là biết chấp nhận và hành sử theo lời khuyên, và năm là biết tự trách lấy mình chứ không trách người.

270. Sự lãng phí thì giờ và năng lực lớn nhất của đời người xảy ra khi chúng ta bị kích thích, nổi cơn thịnh nộ hay nuôi dưỡng lòng oán hận người khác.

271. Sự lịch thiệp lớn nhất của đời người đến với những ai biết giúp đỡ người khác mà không hề kể công.

272. Sự lo sợ lớn nhất của đời người xảy đến với những ai gieo sự khủng khiếp cho người khác.

273. Sự mất mát lớn nhất của đời người là mất mát chữ tín.

274. Sự nghèo nàn lớn nhất của đời người thường đến với những kẻ thiếu tài.

275. Sự nghiệp lớn nhất của đời người là những thử thách trong đời sống hằng ngày.

276. Sự ngu dại lớn nhất của đời người có ba: một là vội tin mọi người, hai là vội vàng chỉ trích người khác, ba là không chịu thay đổi thiển kiến của chính mình.

277. Sự ngu dốt lớn nhất của đời người có hai: một là không dám hỏi khi mình không biết, hai là biết dở mà không dám bỏ.

278. Sự ngu độn lớn nhất của đời người là sự bất đồng ý với cả người ngu lẫn người khôn.

279. Sự sa bẫy lớn nhất của đời người xảy ra khi bạn bị xáo trộn bởi kẻ thù của bạn gây ra và làm đúng theo những ước vọng của họ.

280. Sự tha thứ dễ dàng và lớn nhất của đời người thường được dành cho chính mình.

281. Sự thách đố lớn nhất của đời người là lời giễu cợt.

282. Sự thành công lớn nhất của đời người có hai: một là sự cố gắng của chính mình, hai là sự thành công ấy chỉ đến với những ai cố gắng và cẩn thận.

283. Sự thành đạt lớn nhất của đời người là hành động chứ không phải là lời nói hay sự hiểu biết.

284. Sự thiếu khoan dung lớn nhất của đời người phát xuất từ việc không hiểu biết người khác nghĩ gì và cần gì.

285. Sự thô lỗ lớn nhất của đời người xảy đến khi người ấy không đủ thông minh để nói lời thích hợp và không đủ khôn ngoan để im lặng đúng lúc.

286. Sự thông minh lớn nhất của đời người chỉ có ở những ai khi không biết dám nói mình không biết và khi sai trái dám nói mình sai trái.

287. Sự thông thái lớn nhất của đời người chỉ có ở những ai luôn biết rõ cái ngu của mình.

288. Sự thừa thãi lớn nhất của đời người là sống một ngày mà không nghe được một câu nói đạo đức, không trông thấy được một việc làm có đạo đức, hay không làm được một việc có đạo đức.

289. Sự toàn thiện lớn nhất của đời người là lòng phục thiện của chính mình.

290. Sự xấc xược lớn nhất của đời người chỉ có ở những kẻ đần độn.

291. Sự yên vui lớn nhất của đời người khởi lên từ lòng vị tha.

292. Sức chịu đựng lớn nhất của đời người là chịu đựng một mình chứ không bắt ai phải chịu đựng với mình.

293. Sức mạnh lớn nhất của đời người có sáu: một là lòng kiên nhẫn, hai là tự hào và không quỵ lụy trong thất bại khi bạn đã cố gắng hết sức mình, ba là khiêm nhường và nhã nhặn khi chiến thắng, bốn là tự biết mình yếu hay mạnh, năm là đủ can đảm để đối phó với sợ hãi, sáu là ý chí bắt đầu công việc một cách đúng lúc.

294. Tai hại lớn nhất của đời người có ba: một là những tai hại nầy xảy đến khi nào mình trông chờ vào người khác làm thỏa mãn những nhu cầu của mình; hai là nguyên nhân của những tai hại nầy đến từ chính mình chứ không từ ai khác; ba là những ai có tánh hay phô trương, vì sẽ có lắm kẻ ghen ghét đố kỵ.

295. Tai họa lớn nhất của đời người là mưu sâu kế độc của chính mình.

296. Tài năng lớn nhất của đời người là sự nhẫn nại lâu dài.

297. Tài năng khó nhất và lớn nhất của đời người là tài năng của người chịu nhìn nhận người khác có tài.

298. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ.

299. Tám món chơn chánh lớn nhất của đời người là thấy biết chơn chánh, suy nghĩ chơn chánh, nói lời chơn chánh, nghề nghiệp chơn chánh, lối sống chơn chánh, tinh tấn chơn chánh, nghĩ nhớ chơn chánh và định tĩnh chơn chánh.

300. Tâm bất động lớn nhất của đời người là tâm không dao động vì sự khen chê.

301. Tâm hồn lớn nhất của đời người là tâm hồn luôn hy vọng chứ không tuyệt vọng.

302. Tâm kiên cố lớn nhất của đời người là tâm không chạy theo dục vọng.

303. Tâm lớn nhất của đời người là tâm Bồ Đề, vì tâm Bồ Đề là con đường lớn có thể đưa chúng sanh đến cõi nhất thế trí, tâm Bồ Đề là con mắt sáng có thể xem thấy hết thảy đường chánh nẻo tà, tâm Bồ Đề là nước sạch có thể tẩy sạch mọi phiền não, tâm Bồ Đề là chủng tử Phật có thể sanh chư pháp của chư Phật.

304. Tâm lương hảo lớn nhất của đời người là tâm thương người.

305. Tâm niệm lớn nhất của đời người là chớ làm các điều ác, chăm làm các điều lành, và giữ trong sạch nơi tâm ý.

306. Tâm tệ hại lớn nhất của đời người là tâm ghét người.

307. Tâm thanh tịnh lớn nhất của đời người là tâm không bị tham ái thúc giục, không bị sân hận thâm nhiễm, tâm đã vượt lên trên những thiện và ác nghiệp.

308. Tâm thật tu lớn nhất của đời người là nghe ai nói tốt về mình thì không lấy làm vui, nghe ai nói xấu về mình không lấy làm khó chịu.

309. Tệ hại lớn nhất của đời người là sợ sệt và lo âu.

310. Tích lũy và bất an lớn nhất của đời người là sự tích lũy của cải và tài sản.

311. Tịch tịnh lớn nhất của đời người là thân ngữ thanh tịnh, xa lìa dục lạc và tâm an trú trong định tĩnh.

312. Tiến bộ lớn nhất của đời người là mỗi khi phạm lỗi ta biết lắng nghe và sửa lỗi.

313. Tiếng lành lớn nhất của đời người là sống chơn chánh.

314. Tội lỗi lớn nhất của đời người có hai: một là bất hiếu, hai là lạc thú.

315. Tu sửa lớn nhất của đời người là tu sửa lấy mình.

316. Tu tập lớn nhất của đời người là sự tu tập cho chính mình.

317. Thản nhiên lớn nhất của đời người là đi đến đâu cũng cảm thấy an lạc, tỉnh thức và hạnh phúc.

318. Thanh tịnh lớn nhất của đời người là không oán hận, không bài báng, và không tranh tụng với ai.

319. Thành công lớn nhất của đời người có ba: một là sự thành công nầy chỉ đến với những ai biết học hỏi kinh nghiệm của những lần thất bại; hai là sự thành công nầy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất; ba là sự thành công nầy là tích số của sự làm việc, may mắn và tài năng.

320. Thành đạt lớn nhất của đời người có hai: một là tâm bình thường, hai là biết nhận lỗi và biết sửa lỗi.

321. Thành quả lớn nhất của đời người là chẳng còn phân biệt chức phận, địa vị, học lực, tiền của và tài năng.

322. Thảnh thơi lớn nhất của đời người là không màng đến vật chất.

323. Thắng phục lớn nhất của đời người là thắng phục dục tình.

324. Thân hữu lớn nhất của đời người là người hay làm việc khó làm, hay cho việc khó cho, hay nhẫn việc khó nhẫn, tương thân tương trợ lẫn nhau, gặp khổ chẳng bỏ nhau, nghèo hèn chẳng khinh nhau, thấy sai bèn can gián, thấy việc tốt thời hoan hỷ, nguy nan chẳng bỏ nhau.

325. Thân thuộc lớn nhất của đời người là thiện pháp.

326. Thần dược lớn nhất của đời người là nụ cười.

327. Thất bại lớn nhất của đời người có ba: Một là sự nóng nảy, hai là tánh tự đại, ba là vì mình không dám thực hiện những gì mình muốn làm.

328. Thệ nguyện lớn nhất của đời người có hai thứ: một là Tứ Hoằng Thệ Nguyện, hai là Thập Hạnh Phổ Hiền Nguyện.

329. Thiện nghiệp lớn nhất của đời người là tránh xa ác nghiệp.

330. Thiếu giáo dục và lễ độ lớn nhất của đời người là chỉ nói về mình chứ không chịu lắng nghe người nói.

331. Thông minh lớn nhất của đời người chỉ có ở những ai biết chấm dứt cuộc tranh luận, vì thường thường người ta quên mất chân lý trong các cuộc tranh luận.

332. Thử thách lớn nhất của đời người là dám sống theo chơn lý hay Chánh Pháp.

333. Trách nhiệm lớn nhất của đời người là biết những gì mình đã, đang và sắp làm.

334. Tu tập lớn nhất của đời người là dứt bỏ ác nghiệp, hiển bày thiện nghiệp và tự tịnh kỳ ý.

335. Tự tại, an lạc và hạnh phúc lớn nhất của đời người là trong đời ngũ trược ác thế mà mình không nghĩ ác, không nói ác, không làm ác; cũng như không xúi ai ai nghĩ ác, nói ác và làm ác.

336. Tự tại lớn nhất của đời người là không bị khuất phục bởi quyền uy danh vọng và tiền tài địa vị.

337. Tưởng tượng sai lầm lớn nhất của đời người là tưởng tượng có tốt có xấu, có giàu có nghèo, có sang có hèn.

338. U mê lớn nhất của đời người có hai: một tà kiến, hai là là mê tín.

339. Ưu điểm lớn nhất của đời người là sự mềm dẻo của chính mình.

340. Vết nhơ lớn nhất của đời người là sự ngu dốt.

341. Viên ngọc lớn nhất của đời người là công đức tu tập của chính mình.

342. Vô ích lớn nhất của đời người là học mà không hành.

343. Vướng bận lớn nhất của đời người là tưởng nhớ về quá khứ và bận tâm lo tưởng cho tương lai.

344. Vướng mắc lớn nhất của đời người có hai thứ: một là thị phi, hai là còn được nhiều người ưa thích.

345. Xao lãng lớn nhất của đời người là xao lãng giới, định, huệ.

346. Xấu hổ lớn nhất của đời người là sự xấu hổ khi không chịu học hỏi chứ không phải xấu hổ khi không biết.

347. Ý chí lớn nhất của đời người là ý chí khắc phục dục vọng.

348. Yên ổn lớn nhất của đời người có được khi mình luôn biết tự thắng lấy mình.

349. Yếu đuối lớn nhất của đời người thường tới với những tấm thân nhàn hạ.

HẾT TẬP 9

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật quả.

Pages: 1 2 3 4