道Đạo 行Hạnh 般Bát 若Nhã 經Kinh
Quyển 3
後Hậu 漢Hán 支Chi 婁Lâu 迦Ca 讖Sấm 譯Dịch

道Đạo 行Hành 般Bát 若Nhã 經Kinh 卷quyển 第đệ 三tam

後hậu 漢hán 月Nguyệt 支Chi 國Quốc 三tam 藏tạng 支chi 婁lâu 迦ca 讖sấm 譯dịch

漚Âu 惒Hòa 拘Câu 舍Xá 羅La 勸Khuyến 助Trợ 品Phẩm 第đệ 四tứ

爾nhĩ 時thời 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。 謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 勸khuyến 助trợ 為vi 福phước 。 出xuất 人nhân 布bố 施thí 。 持trì 戒giới 。 自tự 守thủ 者giả 上thượng 。 其kỳ 福phước 轉chuyển 尊tôn 極cực 上thượng 。 無vô 過quá 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 勸khuyến 助trợ 福phước 德đức 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 謂vị 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。

復phục 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 阿a 僧tăng 祇kỳ 剎sát 土độ 。 諸chư 佛Phật 所sở 。 而nhi 作tác 功công 德đức 。 一nhất 一nhất 剎sát 土độ 。 不bất 可khả 計kế 佛Phật 。 其kỳ 般Bát 泥Nê 洹Hoàn 者giả 。 乃nãi 從tùng 本bổn 發phát 意ý 已dĩ 來lai 。 自tự 致trí 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 成thành 至chí 阿a 惟duy 三tam 佛phật 者giả 。 乃nãi 至chí 無vô 餘dư 泥Nê 洹Hoàn 界giới 。 而nhi 般Bát 泥Nê 洹Hoàn 者giả 。 然nhiên 後hậu 至chí 于vu 法Pháp 盡tận 。 於ư 是thị 中trung 所sở 作tác 功công 德đức 。 其kỳ 功công 德đức 度Độ 無Vô 極Cực 。 及cập 諸chư 聲Thanh 聞Văn 。 作tác 布bố 施thí 。 持trì 戒giới 。 自tự 守thủ 為vi 福phước 。 於ư 有hữu 餘dư 功công 德đức 。 自tự 致trí 無vô 餘dư 。 諸chư 有hữu 般Bát 泥Nê 洹Hoàn 佛Phật 。 於ư 其kỳ 中trung 所sở 作tác 功công 德đức 。 至chí 有hữu 淨tịnh 戒giới 身thân 。 三tam 昧muội 身thân 。 智trí 慧tuệ 身thân 。 已dĩ 脫thoát 身thân 。 脫thoát 慧tuệ 所sở 現hiện 身thân 。 佛Phật 法Pháp 極cực 大đại 。 哀ai 不bất 可khả 計kế 。 佛Phật 天Thiên 中Trung 天Thiên 所sở 說thuyết 法Pháp 。 於ư 其kỳ 法Pháp 中trung 。 復phục 學học 諸chư 所sở 有hữu 功công 德đức 。 乃nãi 於ư 諸chư 般Bát 泥Nê 洹Hoàn 佛Phật 。 所sở 作tác 功công 德đức 。 都đô 計kế 之chi 合hợp 之chi 。 勸khuyến 助trợ 為vi 尊tôn 。 種chủng 種chủng 德đức 中trung 。 為vi 極cực 是thị 上thượng 。 其kỳ 勸khuyến 助trợ 者giả 。 是thị 為vi 勸khuyến 助trợ 。 勸khuyến 助trợ 已dĩ 。 持trì 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 以dĩ 是thị 為vi 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 署thự 是thị 菩Bồ 薩Tát 有hữu 德đức 之chi 人nhân 。 持trì 心tâm 能năng 作tác 。 是thị 求cầu 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 乃nãi 至chí 作tác 是thị 心tâm 。 欲dục 有hữu 所sở 得đắc 。

彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

其kỳ 不bất 作tác 是thị 求cầu 。 乃nãi 能năng 有hữu 所sở 得đắc 。 其kỳ 作tác 思tư 想tưởng 者giả 。 以dĩ 為vi 無vô 黠hiệt 。 生sanh 是thị 意ý 。 用dụng 思tư 想tưởng 悔hối 還hoàn 。 用dụng 信tín 悔hối 還hoàn 。 但đãn 用dụng 無vô 黠hiệt 故cố 。 還hoàn 墮đọa 四tứ 顛điên 倒đảo 。 無vô 常thường 謂vị 有hữu 常thường 。 苦khổ 謂vị 有hữu 樂lạc 。 空không 謂vị 有hữu 實thật 。 無vô 身thân 謂vị 有hữu 身thân 。 以dĩ 故cố 思tư 想tưởng 悔hối 還hoàn 。 心tâm 悔hối 還hoàn 。 信tín 悔hối 還hoàn 。 菩Bồ 薩Tát 不bất 當đương 作tác 是thị 念niệm 。 心tâm 有hữu 所sở 求cầu 。 於ư 所sở 求cầu 無vô 處xứ 所sở 。 云vân 何hà 求cầu 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。

彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。 謂vị 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

不bất 當đương 於ư 新tân 學học 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 前tiền 。 說thuyết 是thị 語ngữ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 或hoặc 亡vong 所sở 信tín 。 亡vong 所sở 樂lạc 。 亡vong 所sở 喜hỷ 。 亡vong 所sở 行hành 。 便tiện 從tùng 是thị 修tu 。 當đương 為vi 阿a 惟duy 越việt 致trí 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 說thuyết 之chi 。 若nhược 久cửu 在tại 善thiện 師sư 邊biên 者giả 。 當đương 為vi 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 可khả 說thuyết 。 聞văn 者giả 不bất 恐khủng 。 不bất 怖bố 不bất 畏úy 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 能năng 勸khuyến 助trợ 。 為vi 作tác 薩Tát 芸Vân 若Nhã 持trì 心tâm 。 作tác 是thị 勸khuyến 助trợ 心tâm 。 亦diệc 盡tận 滅diệt 。 無vô 所sở 有hữu 。 無vô 所sở 見kiến 。 何hà 等đẳng 心tâm 當đương 作tác 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 者giả 。 當đương 以dĩ 何hà 心tâm 作tác 之chi 。 心tâm 無vô 兩lưỡng 對đối 。 心tâm 之chi 自tự 然nhiên 。 乃nãi 能năng 所sở 作tác 。

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 。 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

新tân 學học 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 聞văn 是thị 或hoặc 恐khủng 或hoặc 怖bố 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 欲dục 作tác 功công 德đức 者giả 。 當đương 云vân 何hà 勸khuyến 助trợ 其kỳ 福phước 德đức 。 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 語ngứ 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。

當đương 作tác 護hộ 是thị 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 諸chư 佛Phật 所sở 。 破phá 壞hoại 眾chúng 惡ác 。 而nhi 斷đoạn 愛ái 欲dục 。 等đẳng 行hành 如như 一nhất 。 降hàng 伏phục 魔ma 事sự 。 棄khí 捐quyên 重trọng 檐diêm 。 是thị 即tức 自tự 從tùng 。 所sở 有hữu 勤cần 苦khổ 。 悉tất 為vi 已dĩ 盡tận 。 其kỳ 知tri 已dĩ 脫thoát 。 心tâm 即tức 從tùng 計kế 。 從tùng 阿a 僧tăng 祇kỳ 剎sát 土độ 。 諸chư 佛Phật 般Bát 泥Nê 洹Hoàn 曰viết 者giả 。 於ư 其kỳ 中trung 。 所sở 作tác 功công 德đức 福phước 。 於ư 諸chư 聲Thanh 聞Văn 中trung 。 復phục 作tác 功công 德đức 。 都đô 計kế 之chi 合hợp 之chi 。 勸khuyến 助trợ 為vi 尊tôn 。 種chủng 種chủng 德đức 中trung 。 無vô 過quá 勸khuyến 助trợ 。 其kỳ 勸khuyến 助trợ 者giả 。 能năng 為vi 勸khuyến 助trợ 。 勸khuyến 助trợ 已dĩ 。 持trì 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。

何hà 所sở 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 想tưởng 不bất 悔hối 還hoàn 。 心tâm 不bất 悔hối 還hoàn 。 所sở 信tín 不bất 悔hối 還hoàn 。 正chánh 使sử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 持trì 心tâm 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 其kỳ 心tâm 無vô 所sở 想tưởng 者giả 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 心tâm 得đắc 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 正chánh 使sử 心tâm 念niệm 。 自tự 了liễu 知tri 是thị 心tâm 。 則tắc 為vi 是thị 作tác 。 是thị 為vi 想tưởng 悔hối 還hoàn 。 心tâm 悔hối 還hoàn 。 所sở 信tín 悔hối 還hoàn 。 正chánh 使sử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 持trì 心tâm 了liễu 知tri 。 當đương 作tác 是thị 學học 。 知tri 盡tận 無vô 所sở 有hữu 。 知tri 盡tận 者giả 。 當đương 持trì 何hà 心tâm 。 有hữu 所sở 作tác 。 當đương 了liễu 知tri 心tâm 。 何hà 所sở 心tâm 法pháp 。 於ư 法pháp 有hữu 所sở 作tác 。 如như 法pháp 者giả 。 為vi 隨tùy 法pháp 已dĩ 。 於ư 作tác 真chân 為vi 是thị 作tác 。 即tức 非phi 邪tà 作tác 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 所sở 作tác 。

若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 過quá 去khứ 。 當đương 來lai 。 今kim 現hiện 在tại 佛Phật 。 所sở 作tác 功công 德đức 。 若nhược 諸chư 聲Thanh 聞Văn 。 下hạ 至chí 凡phàm 人nhân 。 所sở 作tác 功công 德đức 。 若nhược 畜súc 生sanh 聞văn 法Pháp 者giả 。 及cập 諸chư 天thiên 。 龍long 。 閱duyệt 叉xoa 。 健kiện 陀đà 羅la 。 阿a 須tu 倫luân 。 迦ca 樓lâu 羅la 。 甄chân 陀đà 羅la 。 摩ma 睺hầu 勒lặc 。 諸chư 人nhân 。 若nhược 非phi 人nhân 。 聞văn 法Pháp 者giả 。 發phát 心tâm 所sở 作tác 功công 德đức 。 及cập 初sơ 學học 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 者giả 。 都đô 計kế 之chi 合hợp 之chi 。 積tích 累lũy 為vi 上thượng 。 其kỳ 勸khuyến 助trợ 者giả 。 能năng 為vi 勸khuyến 助trợ 。 是thị 以dĩ 極cực 尊tôn 。 種chủng 種chủng 德đức 中trung 。 無vô 過quá 勸khuyến 助trợ 。 是thị 故cố 勸khuyến 助trợ 。 所sở 當đương 勸khuyến 助trợ 。 能năng 為vi 勸khuyến 助trợ 。 持trì 勸khuyến 助trợ 福phước 用dụng 。 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 正chánh 使sử 復phục 知tri 。 是thị 為vi 盡tận 法pháp 。 於ư 法pháp 無vô 所sở 生sanh 所sở 滅diệt 。 無vô 處xứ 所sở 。 持trì 無vô 所sở 生sanh 法pháp 。 得đắc 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 是thị 法pháp 。 不bất 與dữ 法pháp 有hữu 反phản 。 用dụng 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 故cố 。 是thị 為vi 無vô 想tưởng 。 不bất 悔hối 還hoàn 。 心tâm 亦diệc 不bất 悔hối 還hoàn 。 所sở 信tín 不bất 悔hối 還hoàn 。 作tác 是thị 無vô 所sở 求cầu 。 眾chúng 所sở 不bất 逮đãi 。 是thị 為vi 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 所sở 作tác 。

若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 不bất 諦đế 曉hiểu 了liễu 知tri 。 作tác 福phước 德đức 者giả 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 於ư 身thân 恍hoảng 忽hốt 。 於ư 勸khuyến 助trợ 福phước 。 亦diệc 復phục 恍hoảng 忽hốt 。 菩Bồ 薩Tát 了liễu 知tri 恍hoảng 忽hốt 。 無vô 所sở 有hữu 。 是thị 故cố 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 若nhược 於ư 諸chư 般Bát 泥Nê 洹Hoàn 佛Phật 所sở 。 而nhi 作tác 功công 德đức 。 持trì 是thị 功công 德đức 。 欲dục 作tác 所sở 求cầu 。 其kỳ 智trí 自tự 然nhiên 能năng 為vi 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 諸chư 佛Phật 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 所sở 知tri 不bất 著trước 想tưởng 。 過quá 去khứ 已dĩ 滅diệt 。 亦diệc 無vô 有hữu 想tưởng 。 而nhi 不bất 作tác 想tưởng 。 其kỳ 作tác 想tưởng 者giả 。 為vi 非phi 德đức 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 當đương 學học 漚âu 惒hòa 拘câu 舍xá 羅la 。 未vị 得đắc 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 不bất 得đắc 入nhập 。 已dĩ 得đắc 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 乃nãi 得đắc 入nhập 。 勿vật 為vi 身thân 作tác 。 識thức 用dụng 之chi 有hữu 滅diệt 。 以dĩ 是thị 故cố 無vô 有hữu 身thân 。 有hữu 德đức 之chi 人nhân 。 有hữu 想tưởng 便tiện 礙ngại 。 反phản 欲dục 苦khổ 住trụ 。 怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt 。 阿A 羅La 訶Ha 。 三Tam 耶Da 三Tam 佛Phật 。 不bất 樂nhạo 作tác 是thị 德đức 。 持trì 用dụng 勸khuyến 助trợ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 用dụng 不bất 正chánh 故cố 。 視thị 般Bát 泥Nê 洹Hoàn 佛Phật 。 而nhi 反phản 有hữu 想tưởng 。 以dĩ 是thị 故cố 為vi 礙ngại 。 所sở 作tác 功công 德đức 。 為vi 不bất 及cập 逮đãi 。 為vi 反phản 苦khổ 住trụ 。 其kỳ 不bất 作tác 想tưởng 者giả 。 是thị 怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt 。 阿A 羅La 呵Ha 。 三Tam 耶Da 三Tam 佛Phật 之chi 德đức 。 其kỳ 作tác 想tưởng 者giả 。 譬thí 若nhược 雜tạp 毒độc 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 設thiết 美mỹ 飯phạn 。 以dĩ 毒độc 著trước 中trung 。 色sắc 大đại 甚thậm 好hảo 而nhi 香hương 。 無vô 不bất 喜hỷ 者giả 。 不bất 知tri 飯phạn 中trung 有hữu 毒độc 。 愚ngu 闇ám 之chi 人nhân 。 食thực 之chi 。 歡hoan 喜hỷ 飽bão 滿mãn 。 食thực 欲dục 消tiêu 時thời 。 久cửu 久cửu 大đại 不bất 便tiện 身thân 。 不bất 知tri 行hành 德đức 者giả 。 甚thậm 之chi 為vi 難nan 。 不bất 曉hiểu 將tương 護hộ 。 不bất 曉hiểu 誦tụng 讀độc 。 不bất 曉hiểu 中trung 事sự 。 不bất 能năng 解giải 知tri 。 作tác 是thị 行hành 德đức 者giả 。 為vi 如như 雜tạp 毒độc 之chi 食thực 。 佛Phật 語ngứ 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 過quá 去khứ 當đương 來lai 。 今kim 現hiện 在tại 佛Phật 。 持trì 戒giới 身thân 。 三tam 昧muội 身thân 。 智trí 慧tuệ 身thân 。 已dĩ 脫thoát 身thân 。 脫thoát 慧tuệ 所sở 現hiện 身thân 。 及cập 於ư 聲Thanh 聞Văn 中trung 。 所sở 作tác 功công 德đức 。

佛Phật 天Thiên 中Trung 天Thiên 所sở 說thuyết 。 若nhược 復phục 於ư 辟Bích 支Chi 佛Phật 所sở 。 而nhi 作tác 功công 德đức 。 都đô 勸khuyến 助trợ 之chi 。 勸khuyến 助trợ 已dĩ 。 持trì 是thị 福phước 德đức 。 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 持trì 所sở 作tác 為vi 想tưởng 。 用dụng 是thị 故cố 。 譬thí 若nhược 雜tạp 毒độc 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 當đương 作tác 是thị 學học 。 何hà 所sở 過quá 去khứ 。 當đương 來lai 。 今kim 現hiện 在tại 佛Phật 功công 德đức 。 當đương 云vân 何hà 勸khuyến 助trợ 作tác 福phước 。 成thành 得đắc 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 隨tùy 怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt 教giáo 者giả 。 是thị 即tức 為vi 作tác 。 知tri 佛Phật 功công 德đức 。 所sở 生sanh 自tự 然nhiên 。 及cập 其kỳ 相tướng 法pháp 所sở 有hữu 。 持trì 是thị 福phước 作tác 勸khuyến 助trợ 。 因nhân 其kỳ 勸khuyến 助trợ 自tự 致trí 得đắc 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 作tác 是thị 施thí 者giả 。 無vô 有hữu 過quá 上thượng 。 終chung 不bất 離ly 怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt 。 阿A 羅La 呵Ha 。 三Tam 耶Da 三Tam 佛Phật 。 作tác 是thị 施thí 者giả 。 為vi 不bất 雜tạp 毒độc 。 怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt 。 阿A 羅La 呵Ha 。 三Tam 耶Da 三Tam 佛Phật 所sở 說thuyết 。 皆giai 至chí 誠thành 。

復phục 次thứ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 當đương 作tác 是thị 施thí 。 如như 淨tịnh 戒giới 。 如như 三tam 昧muội 。 如như 智trí 慧tuệ 。 如như 已dĩ 脫thoát 。 如như 脫thoát 慧tuệ 所sở 現hiện 身thân 。 無vô 欲dục 界giới 。 無vô 色sắc 界giới 。 無vô 欲dục 無vô 色sắc 界giới 。 亦diệc 無vô 過quá 去khứ 。 當đương 來lai 。 今kim 現hiện 在tại 。 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 所sở 作tác 施thí 。 亦diệc 復phục 無vô 所sở 有hữu 。 其kỳ 作tác 是thị 施thí 。 為vi 已dĩ 如như 法Pháp 。 法pháp 亦diệc 無vô 所sở 有hữu 。 作tác 是thị 施thí 者giả 。 為vi 成thành 所sở 施thí 。 無vô 有hữu 雜tạp 毒độc 。 其kỳ 作tác 異dị 施thí 者giả 。 為vi 作tác 反phản 施thí 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 所sở 施thí 。 以dĩ 如như 法Pháp 者giả 。 佛Phật 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 所sở 知tri 是thị 則tắc 為vi 施thí 。 得đắc 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。

佛Phật 言ngôn 。

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 所sở 作tác 為vi 如như 佛Phật 。 是thị 則tắc 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 所sở 施thí 。 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 國Quốc 土Độ 人nhân 。 悉tất 念niệm 慈từ 哀ai 護hộ 等đẳng 心tâm 。 無vô 過quá 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 上thượng 頭đầu 所sở 施thí 。 是thị 即tức 為vi 極cực 尊tôn 。

復phục 次thứ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 國Quốc 土Độ 人nhân 。 悉tất 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 便tiện 如như 恆Hằng 邊biên 沙sa 佛Phật 剎sát 人nhân 。 皆giai 供cúng 養dường 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 震chấn 越việt 衣y 服phục 。 飲ẩm 食thực 。 床sàng 臥ngọa 具cụ 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 。 如như 恆Hằng 邊biên 沙sa 劫kiếp 供cúng 養dường 。 隨tùy 其kỳ 喜hỷ 樂lạc 。 作tác 是thị 布bố 施thí 。

云vân 何hà 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 其kỳ 福phước 寧ninh 多đa 不phủ 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

甚thậm 多đa 。 甚thậm 多đa 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

勸khuyến 助trợ 功công 德đức 福phước 。 過quá 其kỳ 上thượng 不bất 可khả 計kế 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

代đại 勸khuyến 助trợ 功công 德đức 福phước 者giả 。 如như 恆Hằng 邊biên 沙sa 佛Phật 剎sát 。 不bất 能năng 悉tất 受thọ 。

佛Phật 語ngứ 。

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 持trì 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 所sở 作tác 施thí 為vi 。 過quá 其kỳ 本bổn 所sở 布bố 施thí 上thượng 已dĩ 。 無vô 能năng 過quá 勸khuyến 助trợ 所sở 施thí 上thượng 。 百bách 倍bội 。 千thiên 倍bội 。 萬vạn 倍bội 。 億ức 倍bội 。 巨cự 億ức 萬vạn 倍bội 。

爾nhĩ 時thời 四Tứ 王Vương 天Thiên 上thượng 。 二nhị 萬vạn 人nhân 。 悉tất 以dĩ 頭đầu 面diện 。 著trước 佛Phật 足túc 。 皆giai 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

極cực 大đại 施thí 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 漚âu 惒hòa 拘câu 舍xá 羅la 。 乃nãi 作tác 是thị 施thí 。 其kỳ 功công 德đức 甚thậm 大đại 尊tôn 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 中trung 勸khuyến 助trợ 故cố 。

忉Đao 利Lợi 天Thiên 上thượng 。 諸chư 天thiên 人nhân 。 持trì 天thiên 華hoa 。 名danh 香hương 。 搗đảo 香hương 。 澤trạch 香hương 。 雜tạp 香hương 。 燒thiêu 香hương 。 天thiên 繒tăng 。 華hoa 蓋cái 。 幢tràng 幡phan 。 伎kỹ 樂nhạc 。 持trì 用dụng 供cúng 養dường 娛ngu 樂lạc 佛Phật 。

供cúng 養dường 已dĩ 。 皆giai 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

極cực 大đại 施thí 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 漚âu 惒hòa 拘câu 舍xá 羅la 。 乃nãi 作tác 是thị 施thí 。 大đại 德đức 之chi 功công 德đức 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 中trung 勸khuyến 助trợ 故cố 。

炎Diễm 天Thiên 上thượng 。 諸chư 天thiên 人nhân 。 持trì 天thiên 華hoa 。 名danh 香hương 。 搗đảo 香hương 。 澤trạch 香hương 。 雜tạp 香hương 。 燒thiêu 香hương 。 天thiên 繒tăng 。 華hoa 蓋cái 。 幢tràng 幡phan 。 伎kỹ 樂nhạc 。 持trì 用dụng 供cúng 養dường 娛ngu 樂lạc 佛Phật 。

供cúng 養dường 已dĩ 。 皆giai 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

極cực 大đại 施thí 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 漚âu 惒hòa 拘câu 舍xá 羅la 。 乃nãi 作tác 是thị 施thí 。 極cực 大đại 德đức 之chi 功công 德đức 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 中trung 勸khuyến 助trợ 故cố 。

兜Đâu 術Thuật 天Thiên 上thượng 。 諸chư 天thiên 人nhân 。 持trì 天thiên 華hoa 。 名danh 香hương 。 搗đảo 香hương 。 澤trạch 香hương 。 燒thiêu 香hương 。 天thiên 繒tăng 。 華hoa 蓋cái 。 幢tràng 幡phan 。 伎kỹ 樂nhạc 。 持trì 用dụng 供cúng 養dường 娛ngu 樂lạc 佛Phật 。

供cúng 養dường 已dĩ 。 皆giai 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

極cực 大đại 施thí 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 漚âu 惒hòa 拘câu 舍xá 羅la 。 乃nãi 作tác 是thị 施thí 。 極cực 大đại 德đức 之chi 功công 德đức 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 中trung 勸khuyến 助trợ 故cố 。

尼Ni 摩Ma 羅La 提Đề 天Thiên 上thượng 。 諸chư 天thiên 人nhân 。 持trì 天thiên 華hoa 。 名danh 香hương 。 搗đảo 香hương 。 澤trạch 香hương 。 雜tạp 香hương 。 燒thiêu 香hương 。 天thiên 繒tăng 。 華hoa 蓋cái 。 幢tràng 幡phan 。 伎kỹ 樂nhạc 。 持trì 用dụng 供cúng 養dường 娛ngu 樂lạc 佛Phật 。

供cúng 養dường 已dĩ 。 皆giai 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

極cực 大đại 施thí 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 漚âu 惒hòa 拘câu 舍xá 羅la 。 乃nãi 作tác 是thị 施thí 。 極cực 大đại 尊tôn 之chi 功công 德đức 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 中trung 勸khuyến 助trợ 故cố 。

波Ba 羅La 蜜Mật 尼Ni 和Hòa 耶Da 拔Bạt 致Trí 天Thiên 上thượng 。 諸chư 天thiên 人nhân 。 持trì 天thiên 華hoa 。 名danh 香hương 。 搗đảo 香hương 。 澤trạch 香hương 。 雜tạp 香hương 。 燒thiêu 香hương 。 天thiên 繒tăng 。 華hoa 蓋cái 。 幢tràng 幡phan 。 伎kỹ 樂nhạc 。 持trì 用dụng 供cúng 養dường 娛ngu 樂lạc 佛Phật 。

供cúng 養dường 已dĩ 。 皆giai 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

極cực 大đại 施thí 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 漚âu 惒hòa 拘câu 舍xá 羅la 。 乃nãi 作tác 是thị 施thí 。 極cực 大đại 尊tôn 之chi 功công 德đức 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 中trung 勸khuyến 助trợ 故cố 。

梵Phạm 天Thiên 。 梵Phạm 迦Ca 夷Di 天Thiên 。 梵Phạm 富Phú 樓Lâu 天Thiên 。 梵Phạm 波Ba 利Lợi 產Sản 天Thiên 。 摩Ma 訶Ha 梵Phạm 天Thiên 。 # 天Thiên 。 波Ba 利Lợi 陀Đà 天Thiên 。 # 波Ba 摩Ma 那Na 天Thiên 。 阿A 會Hội 亘Tuyên 修Tu 天Thiên 。 首Thủ 訶Ha 天Thiên 。 波Ba 利Lợi 首Thủ 訶Ha 天Thiên 。 訶Ha 波Ba 摩Ma 首Thủ 訶Ha 天Thiên 。 首Thủ 訶Ha 迦Ca 天Thiên 。 比Tỉ 伊Y 潘Phan 羅La 天Thiên 。 阿A 比Tỉ 耶Da 陀Đà 天Thiên 。 須Tu 陀Đà 施Thí 尼Ni 天Thiên 。

乃nãi 至chí 阿A 迦Ca 貳Nhị 吒Tra 天Thiên 等đẳng 。 諸chư 天thiên 人nhân 。 悉tất 以dĩ 頭đầu 面diện 。 著trước 佛Phật 足túc 。 皆giai 言ngôn 。

甚thậm 善thiện 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 極cực 為vi 大đại 施thí 之chi 功công 德đức 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 中trung 勸khuyến 助trợ 故cố 。

佛Phật 語ngứ 首Thủ 陀Đà 衛Vệ 諸chư 天thiên 人nhân 。

置trí 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 國Quốc 土Độ 中trung 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 乃nãi 如như 恆Hằng 邊biên 沙sa 佛Phật 剎sát 人nhân 。 悉tất 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。

復phục 有hữu 異dị 恆Hằng 邊biên 沙sa 佛Phật 剎sát 人nhân 。 都đô 共cộng 供cúng 養dường 。 是thị 輩bối 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 震chấn 越việt 衣y 被bị 。 飲ẩm 食thực 。 床sàng 臥ngọa 具cụ 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 。 供cúng 養dường 如như 恆Hằng 邊biên 沙sa 劫kiếp 。 隨tùy 所sở 喜hỷ 樂lạc 。 作tác 是thị 施thí 與dữ 。 若nhược 復phục 過quá 是thị 者giả 。 不bất 及cập 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 勸khuyến 助trợ 之chi 所sở 施thí 。 為vi 過quá 去khứ 。 當đương 來lai 。 今kim 現hiện 在tại 佛Phật 。 淨tịnh 戒giới 身thân 。 三tam 昧muội 身thân 。 智trí 慧tuệ 身thân 。 已dĩ 脫thoát 身thân 。 脫thoát 慧tuệ 所sở 現hiện 身thân 。 及cập 諸chư 聲Thanh 聞Văn 。 在tại 其kỳ 中trung 者giả 。 所sở 作tác 功công 德đức 。 都đô 共cộng 計kế 之chi 合hợp 之chi 。 不bất 及cập 勸khuyến 助trợ 者giả 。 若nhược 勸khuyến 助trợ 者giả 。 以dĩ 是thị 極cực 尊tôn 。 無vô 能năng 過quá 者giả 。 作tác 是thị 勸khuyến 助trợ 。 勸khuyến 助trợ 已dĩ 。 持trì 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

屬thuộc 天Thiên 中Trung 天Thiên 所sở 說thuyết 。 都đô 共cộng 計kế 之chi 合hợp 之chi 。 極cực 尊tôn 無vô 過quá 勸khuyến 助trợ 。 悉tất 代đại 勸khuyến 助trợ 。 勸khuyến 助trợ 已dĩ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 從tùng 是thị 中trung 得đắc 何hà 等đẳng 。

佛Phật 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

菩Bồ 薩Tát 道Đạo 德đức 之chi 人nhân 。 當đương 知tri 過quá 去khứ 。 當đương 來lai 。 今kim 現hiện 在tại 。 法pháp 無vô 所sở 取thủ 。 亦diệc 無vô 所sở 捨xả 。 亦diệc 無vô 所sở 知tri 。 亦diệc 無vô 所sở 得đắc 。 其kỳ 法pháp 者giả 。 為vi 無vô 所sở 生sanh 法pháp 。 亦diệc 無vô 有hữu 滅diệt 法pháp 。 亦diệc 無vô 所sở 從tùng 生sanh 法pháp 。 亦diệc 無vô 所sở 從tùng 滅diệt 。 於ư 法pháp 中trung 了liễu 。 無vô 有hữu 生sanh 者giả 。 法pháp 亦diệc 無vô 所sở 。 從tùng 有hữu 而nhi 滅diệt 。 是thị 者giả 法pháp 之chi 所sở 法pháp 。 我ngã 代đại 勸khuyến 助trợ 之chi 。 是thị 為vi 勸khuyến 助trợ 。 作tác 是thị 施thí 者giả 。 疾tật 得đắc 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。

是thị 故cố 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 勸khuyến 助trợ 為vi 尊tôn 。

復phục 次thứ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 過quá 去khứ 。 當đương 來lai 。 今kim 現hiện 在tại 佛Phật 所sở 。 代đại 作tác 布bố 施thí 者giả 。 勸khuyến 助trợ 之chi 。 代đại 持trì 戒giới 。 忍nhẫn 辱nhục 。 精tinh 進tấn 。 一nhất 心tâm 。 智trí 慧tuệ 。 而nhi 勸khuyến 助trợ 之chi 。 代đại 已dĩ 脫thoát 者giả 。 勸khuyến 助trợ 之chi 。 代đại 脫thoát 慧tuệ 所sở 現hiện 身thân 。 勸khuyến 助trợ 之chi 。 作tác 是thị 代đại 勸khuyến 助trợ 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 是thị 為vi 布bố 施thí 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 是thị 為vi 持trì 戒giới 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 是thị 為vi 忍nhẫn 辱nhục 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 是thị 為vi 精tinh 進tấn 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 是thị 為vi 一nhất 心tâm 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 是thị 為vi 智trí 慧tuệ 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 是thị 為vi 脫thoát 慧tuệ 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 是thị 為vi 脫thoát 慧tuệ 所sở 現hiện 身thân 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 是thị 為vi 已dĩ 脫thoát 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 代đại 其kỳ 勸khuyến 助trợ 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 是thị 為vi 法pháp 。

是thị 故cố 當đương 來lai 。 有hữu 如như 其kỳ 脫thoát 者giả 。 今kim 阿a 僧tăng 祇kỳ 剎sát 土độ 。 諸chư 佛Phật 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 現hiện 在tại 者giả 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 是thị 即tức 諸chư 佛Phật 弟đệ 子tử 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 以dĩ 過quá 去khứ 諸chư 佛Phật 弟đệ 子tử 。 其kỳ 脫thoát 者giả 。 今kim 現hiện 在tại 諸chư 佛Phật 弟đệ 子tử 。 於ư 是thị 法Pháp 中trung 。 無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát 。 如như 是thị 法Pháp 者giả 。 持trì 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 所sở 施thí 為vi 從tùng 中trung 。 無vô 有hữu 能năng 過quá 者giả 。 無vô 有hữu 能năng 壞hoại 者giả 。

是thị 者giả 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 勸khuyến 助trợ 之chi 為vi 尊tôn 。 如như 恆Hằng 邊biên 沙sa 。 佛Phật 剎sát 中trung 菩Bồ 薩Tát 。 悉tất 壽thọ 如như 恆Hằng 邊biên 沙sa 佛Phật 劫kiếp 。 恆Hằng 邊biên 沙sa 佛Phật 剎sát 人nhân 。 都đô 悉tất 供cúng 養dường 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 震chấn 越việt 衣y 被bị 。 飲ẩm 食thực 。 床sàng 臥ngọa 具cụ 。 病bệnh 瘦sấu 醫y 藥dược 。 乃nãi 至chí 恆Hằng 邊biên 沙sa 劫kiếp 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 皆giai 持trì 戒giới 成thành 忍nhẫn 辱nhục 。 於ư 精tinh 進tấn 而nhi 不bất 懈giải 。 於ư 禪thiền 悉tất 得đắc 三tam 昧muội 。 百bách 倍bội 。 千thiên 倍bội 。 萬vạn 倍bội 。 億ức 倍bội 。 若nhược 干can 巨cự 億ức 萬vạn 倍bội 。 不bất 如như 勸khuyến 助trợ 之chi 功công 德đức 。 福phước 最tối 尊tôn 出xuất 其kỳ 上thượng 。

道Đạo 行Hành 經Kinh 泥Nê 犁Lê 品Phẩm 第đệ 五ngũ

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 多đa 所sở 成thành 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

因nhân 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 無vô 不bất 得đắc 字tự 者giả 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 極cực 照chiếu 明minh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 去khứ 冥minh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 無vô 所sở 著trước 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 極cực 尊tôn 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

無vô 目mục 者giả 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 作tác 眼nhãn 目mục 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

其kỳ 迷mê 惑hoặc 者giả 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 悉tất 授thọ 道đạo 路lộ 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

薩Tát 芸Vân 若Nhã 者giả 。 即tức 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 是thị 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 母mẫu 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

無vô 所sở 生sanh 。 無vô 所sở 滅diệt 。 即tức 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 是thị 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

具cụ 足túc 三tam 合hợp 。 十thập 二nhị 法Pháp 輪luân 。 為vi 轉chuyển 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 其kỳ 困khốn 苦khổ 者giả 。 悉tất 安an 隱ẩn 之chi 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 生sanh 死tử 作tác 護hộ 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 悉tất 皆giai 自tự 然nhiên 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 當đương 云vân 何hà 於ư 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 中trung 住trụ 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 謂vị 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。

世thế 多đa 羅la 者giả 。 因nhân 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 住trụ 。 其kỳ 敬kính 佛Phật 者giả 。 當đương 自tự 歸quy 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 心tâm 念niệm 。

尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 何hà 因nhân 發phát 是thị 問vấn 。

即tức 時thời 釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 。 謂vị 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。

何hà 因nhân 尊Tôn 者Giả 。 乃nãi 作tác 是thị 問vấn 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 謂vị 釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 。

拘Câu 翼Dực 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 護hộ 。 因nhân 其kỳ 勸khuyến 助trợ 。 功công 德đức 福phước 持trì 。 作tác 薩Tát 芸Vân 若Nhã 。 過quá 菩Bồ 薩Tát 之chi 所sở 作tác 為vi 。 若nhược 布bố 施thí 。 持trì 戒giới 。 忍nhẫn 辱nhục 。 精tinh 進tấn 。 禪thiền 上thượng 。 譬thí 若nhược 如như 人nhân 。 從tùng 生sanh 而nhi 盲manh 。 若nhược 百bách 人nhân 。 若nhược 千thiên 人nhân 。 若nhược 萬vạn 人nhân 。 若nhược 千thiên 萬vạn 人nhân 。 無vô 有hữu 前tiền 導đạo 。 欲dục 有hữu 所sở 至chí 。 若nhược 欲dục 入nhập 城thành 者giả 。 不bất 知tri 當đương 如như 行hành 。

如như 是thị 。 拘Câu 翼Dực 。 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 亦diệc 如như 盲manh 。 無vô 所sở 見kiến 。 離ly 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 如như 是thị 欲dục 入nhập 。 薩Tát 芸Vân 若Nhã 中trung 。 不bất 知tri 當đương 如như 行hành 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 即tức 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 之chi 護hộ 。 悉tất 與dữ 眼nhãn 目mục 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 是thị 護hộ 。 令linh 五ngũ 波Ba 羅La 蜜Mật 。 各các 得đắc 名danh 字tự 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

當đương 云vân 何hà 守thủ 入nhập 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 中trung 。

佛Phật 語ngứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。

色sắc 者giả 。 不bất 見kiến 所sở 入nhập 。 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức 。 亦diệc 不bất 見kiến 所sở 入nhập 。 視thị 五ngũ 陰ấm 亦diệc 。 不bất 見kiến 所sở 入nhập 。 是thị 為vi 守thủ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

如như 是thị 者giả 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 以dĩ 為vi 守thủ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 作tác 是thị 守thủ 者giả 。 為vi 還hoàn 何hà 法pháp 。

佛Phật 語ngứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。

無vô 所sở 守thủ 。 是thị 為vi 還hoàn 法pháp 。 守thủ 為vi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 不bất 還hoàn 薩Tát 芸Vân 若Nhã 者giả 。 亦diệc 不bất 能năng 得đắc 逮đãi 。 若nhược 所sở 問vấn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 不bất 逮đãi 薩Tát 芸Vân 若Nhã 。 亦diệc 不bất 能năng 得đắc 還hoàn 。 亦diệc 不bất 還hoàn 守thủ 於ư 生sanh 死tử 。 亦diệc 無vô 所sở 還hoàn 。 當đương 云vân 何hà 還hoàn 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

無vô 所sở 還hoàn 故cố 能năng 為vi 還hoàn 。

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 言ngôn 。

少thiểu 有hữu 及cập 者giả 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 如như 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 諸chư 法pháp 。 無vô 所sở 生sanh 。 無vô 所sở 滅diệt 。 當đương 所sở 可khả 住trụ 無vô 所sở 住trụ 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

菩Bồ 薩Tát 。 或hoặc 時thời 作tác 是thị 念niệm 。 便tiện 離ly 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

佛Phật 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

菩Bồ 薩Tát 儻thảng 有hữu 所sở 因nhân 。 於ư 所sở 因nhân 。 便tiện 念niệm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 空không 無vô 所sở 有hữu 。 無vô 近cận 無vô 遠viễn 。 是thị 故cố 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

信tín 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 信tín 何hà 法pháp 。

佛Phật 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

信tín 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 為vi 不bất 信tín 色sắc 。 亦diệc 不bất 信tín 。 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức 。 有hữu 。 不bất 信tín 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 道Đạo 。 不bất 信tín 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 阿A 那Na 含Hàm 。 阿A 羅La 漢Hán 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 佛Phật 道Đạo 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

摩Ma 訶Ha 波Ba 羅La 蜜mật 者giả 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 即tức 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 是thị 。

佛Phật 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

云vân 何hà 知tri 摩Ma 訶Ha 波Ba 羅La 蜜Mật 。 因nhân 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 是thị 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

於ư 色sắc 無vô 大đại 無vô 小tiểu 。 不bất 以dĩ 色sắc 為vi 證chứng 。 亦diệc 不bất 為vi 色sắc 作tác 證chứng 。 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức 。 亦diệc 無vô 大đại 亦diệc 無vô 小tiểu 。 於ư 識thức 不bất 以dĩ 為vi 證chứng 。 亦diệc 不bất 為vi 識thức 作tác 證chứng 。 便tiện 於ư 怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt 。 阿A 羅La 呵Ha 。 三Tam 耶Da 三Tam 佛Phật 。 致trí 十thập 種chủng 力lực 。 即tức 不bất 復phục 為vi 弱nhược 。 薩Tát 芸Vân 若Nhã 者giả 。 無vô 廣quảng 無vô 狹hiệp 。 何hà 以dĩ 故cố 無vô 廣quảng 無vô 狹hiệp 。 薩Tát 芸Vân 若Nhã 。 知tri 於ư 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 無vô 所sở 行hành 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 無vô 所sở 有hữu 。 若nhược 人nhân 於ư 中trung 有hữu 所sở 求cầu 。 謂vị 有hữu 所sở 有hữu 。 是thị 即tức 為vi 大đại 非phi 。

何hà 以dĩ 故cố 。 人nhân 無vô 所sở 生sanh 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 與dữ 人nhân 。 俱câu 皆giai 自tự 然nhiên 。 人nhân 恍hoảng 忽hốt 。 故cố 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 俱câu 不bất 可khả 計kế 。 人nhân 亦diệc 不bất 壞hoại 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 亦diệc 如như 是thị 。 人nhân 如như 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 便tiện 得đắc 成thành 至chí 。 阿a 惟duy 三tam 佛Phật 。 人nhân 亦diệc 有hữu 力lực 故cố 。 怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt 。 現hiện 而nhi 有hữu 力lực 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 甚thậm 深thâm 甚thậm 深thâm 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 信tín 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 不bất 說thuyết 中trung 短đoản 。 亦diệc 不bất 狐hồ 疑nghi 。 其kỳ 人nhân 何hà 所sở 來lai 。 而nhi 生sanh 是thị 間gian 。 為vi 行hành 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 已dĩ 來lai 幾kỷ 聞văn 解giải 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 事sự 。 隨tùy 教giáo 入nhập 中trung 者giả 。

佛Phật 語ngứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。

從tùng 他tha 方phương 佛Phật 剎sát 。 來lai 生sanh 是thị 間gian 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 於ư 他tha 方phương 供cúng 養dường 佛Phật 已dĩ 。 從tùng 受thọ 問vấn 聞văn 深thâm 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 故cố 。 以dĩ 是thị 復phục 聞văn 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 自tự 念niệm 言ngôn 。

我ngã 如như 見kiến 佛Phật 無vô 異dị 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 可khả 得đắc 見kiến 聞văn 不phủ 。

佛Phật 言ngôn 。

不bất 可khả 得đắc 見kiến 聞văn 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 問vấn 佛Phật 。

是thị 菩Bồ 薩Tát 。 隨tùy 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 行hành 已dĩ 來lai 為vi 幾kỷ 聞văn 。

佛Phật 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

是thị 非phi 一nhất 輩bối 學học 。 各các 各các 有hữu 行hành 。 若nhược 有hữu 已dĩ 供cúng 養dường 。 若nhược 干can 百bách 佛Phật 。 若nhược 干can 千thiên 佛Phật 。 悉tất 見kiến 已dĩ 。 於ư 其kỳ 所sở 。 皆giai 行hành 清thanh 淨tịnh 戒giới 已dĩ 。 若nhược 有hữu 於ư 眾chúng 中trung 。 聞văn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 棄khí 捨xả 去khứ 。 為vi 不bất 敬kính 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 法Pháp 。 佛Phật 說thuyết 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 其kỳ 人nhân 亦diệc 棄khí 捨xả 去khứ 。 不bất 欲dục 聞văn 之chi 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 人nhân 前tiền 世thế 時thời 。 聞văn 說thuyết 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 用dụng 棄khí 捨xả 去khứ 故cố 。 亦diệc 不bất 以dĩ 身thân 心tâm 。 是thị 皆giai 無vô 知tri 。 罪tội 之chi 所sở 致trí 。 用dụng 是thị 罪tội 故cố 。 若nhược 聞văn 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 復phục 止chỉ 他tha 人nhân 。 不bất 令linh 說thuyết 之chi 。 止chỉ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 為vi 止chỉ 薩Tát 芸Vân 若Nhã 。 其kỳ 止chỉ 薩Tát 芸Vân 若Nhã 者giả 。 為vi 止chỉ 過quá 去khứ 。 當đương 來lai 。 今kim 現hiện 在tại 佛Phật 。 用dụng 是thị 斷đoạn 法Pháp 罪tội 故cố 。 死tử 入nhập 大đại 泥nê 犁lê 中trung 。 若nhược 干can 百bách 千thiên 歲tuế 。 若nhược 干can 億ức 千thiên 萬vạn 歲tuế 。 當đương 更cánh 若nhược 干can 泥nê 犁lê 中trung 。 具cụ 受thọ 諸chư 毒độc 痛thống 。 不bất 可khả 言ngôn 。 其kỳ 中trung 壽thọ 盡tận 。 轉chuyển 生sanh 他tha 方phương 。 摩ma 訶ha 泥nê 犁lê 中trung 。 其kỳ 壽thọ 復phục 盡tận 。 展triển 轉chuyển 復phục 到đáo 他tha 方phương 。 摩ma 訶ha 泥nê 犁lê 中trung 生sanh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

其kỳ 罪tội 為vi 隨tùy 五ngũ 逆nghịch 惡ác 。

佛Phật 謂vị 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。

其kỳ 罪tội 雖tuy 有hữu 所sở 喻dụ 。 不bất 可khả 引dẫn 譬thí 。 若nhược 諷phúng 誦tụng 說thuyết 。 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 時thời 。 其kỳ 心tâm 疑nghi 於ư 法Pháp 者giả 。 亦diệc 不bất 肯khẳng 學học 。

念niệm 。

是thị 言ngôn 。 非phi 怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt 所sở 說thuyết 。

止chỉ 他tha 人nhân 言ngôn 。 莫mạc 得đắc 學học 是thị 。 為vi 以dĩ 自tự 壞hoại 。 復phục 壞hoại 他tha 人nhân 。 自tự 飲ẩm 毒độc 已dĩ 。 復phục 飲ẩm 他tha 人nhân 毒độc 。 是thị 輩bối 人nhân 。 為vi 以dĩ 自tự 亡vong 失thất 。 復phục 亡vong 失thất 他tha 人nhân 。 自tự 不bất 曉hiểu 知tri 。 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 轉chuyển 復phục 壞hoại 他tha 人nhân 。 是thị 曹tào 人nhân 者giả 。 不bất 當đương 見kiến 之chi 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 不bất 當đương 與dữ 共cộng 坐tọa 起khởi 。 言ngôn 語ngữ 飲ẩm 食thực 。

何hà 以dĩ 故cố 。 是thị 曹tào 之chi 人nhân 。 誹phỉ 謗báng 法Pháp 者giả 。 自tự 在tại 冥minh 中trung 。 復phục 持trì 他tha 人nhân 。 著trước 冥minh 中trung 。 其kỳ 人nhân 自tự 飲ẩm 毒độc 。 殺sát 身thân 無vô 異dị 。 斷đoạn 法Pháp 之chi 人nhân 所sở 語ngữ 。 有hữu 信tín 用dụng 其kỳ 言ngôn 者giả 。 其kỳ 人nhân 所sở 受thọ 罪tội 。 俱câu 等đẳng 無vô 有hữu 異dị 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 用dụng 誹phỉ 謗báng 佛Phật 語ngữ 故cố 。 誹phỉ 謗báng 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 為vi 悉tất 誹phỉ 謗báng 諸chư 法Pháp 已dĩ 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

願nguyện 聞văn 誹phỉ 謗báng 法Pháp 者giả 。 受thọ 形hình 何hà 等đẳng 像tượng 類loại 訖ngật 。 不bất 知tri 其kỳ 身thân 大đại 如như 。

佛Phật 語ngứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。

是thị 誹phỉ 謗báng 法Pháp 人nhân 。 儻thảng 聞văn 說thuyết 是thị 事sự 。 其kỳ 人nhân 沸phí 血huyết 。 便tiện 從tùng 面diện 孔khổng 出xuất 。 或hoặc 恐khủng 便tiện 死tử 。 因nhân 是thị 被bị 大đại 痛thống 。 其kỳ 人nhân 聞văn 之chi 。 心tâm 便tiện 愁sầu 毒độc 。 如như 自tự 消tiêu 盡tận 。 譬thí 如như 斷đoạn 華hoa 。 著trước 日nhật 中trung 。 即tức 為vi 萎nuy 枯khô 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

願nguyện 為vi 人nhân 故cố 。 當đương 說thuyết 之chi 。 令linh 知tri 其kỳ 身thân 。 受thọ 形hình 云vân 何hà 。 當đương 為vì 後hậu 世thế 人nhân 。 作tác 大đại 明minh 。 其kỳ 有hữu 聞văn 者giả 。 畏úy 懼cụ 當đương 自tự 念niệm 。

我ngã 不bất 可khả 誹phỉ 謗báng 斷đoạn 法Pháp 。 如như 彼bỉ 人nhân 。

佛Phật 語ngứ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。

是thị 為vi 示thị 人nhân 之chi 大đại 明minh 。 已dĩ 所sở 因nhân 罪tội 。 受thọ 其kỳ 身thân 甚thậm 大đại 醜xú 惡ác 。 極cực 勤cần 苦khổ 臭xú 處xứ 。 誠thành 不bất 可khả 說thuyết 。 其kỳ 苦khổ 痛thống 甚thậm 大đại 。 如như 久cửu 劇kịch 。 是thị 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 聞văn 是thị 語ngữ 自tự 足túc 已dĩ 。 不bất 敢cảm 復phục 誹phỉ 謗báng 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 常thường 當đương 護hộ 身thân 口khẩu 意ý 。 人nhân 但đãn 坐tọa 口khẩu 所sở 言ngôn 。 乃nãi 致trí 是thị 罪tội 。

佛Phật 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

是thị 愚ngu 癡si 之chi 人nhân 。 於ư 我ngã 法Pháp 中trung 。 作tác 沙Sa 門Môn 。 反phản 誹phỉ 謗báng 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 言ngôn 非phi 道Đạo 。 止chỉ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 為vi 止chỉ 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 。 止chỉ 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 者giả 。 為vi 斷đoạn 過quá 去khứ 。 當đương 來lai 。 今kim 現hiện 在tại 佛Phật 。 薩Tát 芸Vân 若Nhã 已dĩ 。 斷đoạn 薩Tát 芸Vân 若Nhã 者giả 。 為vi 斷đoạn 法Pháp 已dĩ 。 斷đoạn 法Pháp 者giả 。 為vi 斷đoạn 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 已dĩ 。 斷đoạn 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 者giả 。 為vi 受thọ 不bất 可khả 計kế 。 阿a 僧tăng 祇kỳ 之chi 罪tội 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 問vấn 佛Phật 。

若nhược 有hữu 斷đoạn 。 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 為vi 有hữu 幾kỷ 事sự 。

佛Phật 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

以dĩ 為vi 魔ma 所sở 中trung 。 是thị 男nam 子tử 女nữ 人nhân 。 不bất 信tín 不bất 樂nhạo 。 用dụng 是thị 二nhị 事sự 故cố 。 能năng 斷đoạn 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

復phục 次thứ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 斷đoạn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 復phục 有hữu 四tứ 事sự 。 何hà 謂vị 為vi 四tứ 。 隨tùy 惡ác 師sư 所sở 言ngôn 。

一nhất 。 不bất 隨tùy 順thuận 學học 。 二nhị 。 不bất 承thừa 至chí 法Pháp 。 三tam 。 主chủ 行hành 誹phỉ 謗báng 。 四tứ 。 索sách 人nhân 短đoản 。 自tự 貢cống 高cao 。

是thị 為vi 四tứ 事sự 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

少thiểu 有hữu 信tín 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 不bất 曉hiểu 了liễu 是thị 法Pháp 故cố 。

佛Phật 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

如như 是thị 如như 是thị 。 少thiểu 有hữu 信tín 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 不bất 曉hiểu 了liễu 是thị 法Pháp 故cố 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

云vân 何hà 深thâm 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 少thiểu 有hữu 信tín 者giả 。

佛Phật 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

色sắc 。 無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát 。

何hà 以dĩ 故cố 。 色sắc 之chi 自tự 然nhiên 故cố 。 為vi 色sắc 。 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức 。 無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát 。

何hà 以dĩ 故cố 。 識thức 之chi 自tự 然nhiên 故cố 。 為vi 識thức 。 過quá 去khứ 色sắc 。 無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát 。

何hà 以dĩ 故cố 。 過quá 去khứ 色sắc 之chi 自tự 然nhiên 色sắc 故cố 。 當đương 來lai 色sắc 。 無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát 。

何hà 以dĩ 故cố 。 當đương 來lai 色sắc 之chi 自tự 然nhiên 色sắc 故cố 。 今kim 現hiện 在tại 色sắc 。 無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát 。

何hà 以dĩ 故cố 。 色sắc 之chi 自tự 然nhiên 色sắc 故cố 。 過quá 去khứ 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức 。 無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát 。

何hà 以dĩ 故cố 。 過quá 去khứ 識thức 之chi 自tự 然nhiên 故cố 。 當đương 來lai 識thức 。 無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát 。

何hà 以dĩ 故cố 。 當đương 來lai 識thức 之chi 自tự 然nhiên 故cố 。 今kim 現hiện 在tại 識thức 。 無vô 著trước 無vô 縛phược 無vô 脫thoát 。

何hà 以dĩ 故cố 。 識thức 之chi 自tự 然nhiên 故cố 。

用dụng 是thị 故cố 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 甚thậm 深thâm 。 少thiểu 有hữu 信tín 者giả 。

道Đạo 行Hành 經Kinh 清Thanh 淨Tịnh 品Phẩm 第đệ 六lục

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 少thiểu 有hữu 曉hiểu 者giả 。 將tương 未vị 狎hiệp 習tập 故cố 。

佛Phật 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

如như 是thị 如như 是thị 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 少thiểu 有hữu 曉hiểu 者giả 。 用dụng 未vị 狎hiệp 習tập 之chi 所sở 致trí 。

何hà 以dĩ 故cố 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 色sắc 清thanh 淨tịnh 。 道Đạo 亦diệc 清thanh 淨tịnh 故cố 。 言ngôn 色sắc 清thanh 淨tịnh 。 道Đạo 亦diệc 清thanh 淨tịnh 。 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức 。 亦diệc 清thanh 淨tịnh 故cố 。 言ngôn 道Đạo 清thanh 淨tịnh 。 是thị 故cố 識thức 。 亦diệc 清thanh 淨tịnh 。 道Đạo 俱câu 清thanh 淨tịnh 。

復phục 次thứ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 色sắc 清thanh 淨tịnh 。 薩Tát 芸Vân 若Nhã 。 亦diệc 清thanh 淨tịnh 故cố 。 言ngôn 薩Tát 芸Vân 若Nhã 清thanh 淨tịnh 。 色sắc 亦diệc 清thanh 淨tịnh 。 是thị 故cố 色sắc 清thanh 淨tịnh 。 薩Tát 芸Vân 若Nhã 。 亦diệc 清thanh 淨tịnh 。 等đẳng 無vô 異dị 。 今kim 不bất 斷đoạn 前tiền 。 前tiền 不bất 斷đoạn 後hậu 。 故cố 無vô 壞hoại 。 以dĩ 是thị 故cố 。 前tiền 為vi 不bất 斷đoạn 。 故cố 言ngôn 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức 。 清thanh 淨tịnh 。 薩Tát 芸Vân 若Nhã 。 亦diệc 清thanh 淨tịnh 。 是thị 故cố 薩Tát 芸Vân 若Nhã 清thanh 淨tịnh 。 識thức 亦diệc 清thanh 淨tịnh 。 薩Tát 芸Vân 若Nhã 清thanh 淨tịnh 。 識thức 亦diệc 清thanh 淨tịnh 。 等đẳng 無vô 異dị 。 今kim 不bất 斷đoạn 前tiền 。 前tiền 不bất 斷đoạn 後hậu 。 故cố 無vô 壞hoại 。 以dĩ 是thị 故cố 。 前tiền 為vi 不bất 斷đoạn 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

清thanh 淨tịnh 者giả 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 為vi 甚thậm 深thâm 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。

清thanh 淨tịnh 為vi 極cực 明minh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。

清thanh 淨tịnh 無vô 有hữu 垢cấu 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。

清thanh 淨tịnh 無vô 有hữu 瑕hà 穢uế 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。

清thanh 淨tịnh 無vô 所sở 有hữu 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。

於ư 欲dục 而nhi 無vô 欲dục 。 清thanh 淨tịnh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。

於ư 色sắc 而nhi 無vô 色sắc 。 清thanh 淨tịnh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。

無vô 所sở 生sanh 為vi 無vô 色sắc 。 甚thậm 清thanh 淨tịnh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。

於ư 有hữu 智trí 而nhi 無vô 智trí 。 甚thậm 清thanh 淨tịnh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。

於ư 智trí 如như 無vô 智trí 者giả 。 甚thậm 清thanh 淨tịnh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。

於ư 色sắc 如như 有hữu 智trí 。 無vô 有hữu 智trí 者giả 。 甚thậm 清thanh 淨tịnh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。

於ư 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức 。 如như 有hữu 智trí 。 無vô 有hữu 智trí 者giả 。 甚thậm 清thanh 淨tịnh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 甚thậm 清thanh 淨tịnh 。 薩Tát 芸Vân 若Nhã 者giả 。 不bất 增tăng 不bất 減giảm 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 言ngôn 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 甚thậm 清thanh 淨tịnh 。 於ư 諸chư 法pháp 無vô 所sở 取thủ 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

甚thậm 清thanh 淨tịnh 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

我ngã 者giả 清thanh 淨tịnh 。 色sắc 亦diệc 清thanh 淨tịnh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

本bổn 清thanh 淨tịnh 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

故cố 曰viết 我ngã 清thanh 淨tịnh 。 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức 。 亦diệc 清thanh 淨tịnh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

本bổn 清thanh 淨tịnh 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

我ngã 者giả 清thanh 淨tịnh 。 道Đạo 亦diệc 清thanh 淨tịnh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

本bổn 清thanh 淨tịnh 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

我ngã 者giả 清thanh 淨tịnh 。 薩Tát 芸Vân 若Nhã 。 亦diệc 清thanh 淨tịnh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

本bổn 清thanh 淨tịnh 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

我ngã 者giả 清thanh 淨tịnh 。 無vô 端đoan 緒tự 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

本bổn 清thanh 淨tịnh 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

我ngã 者giả 清thanh 淨tịnh 。 無vô 有hữu 邊biên 。 色sắc 亦diệc 無vô 有hữu 邊biên 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

本bổn 清thanh 淨tịnh 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

我ngã 者giả 清thanh 淨tịnh 。 無vô 有hữu 邊biên 。 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức 。 亦diệc 無vô 有hữu 邊biên 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

本bổn 清thanh 淨tịnh 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 亦diệc 不bất 在tại 彼bỉ 。 亦diệc 不bất 在tại 是thị 。 亦diệc 不bất 在tại 中trung 間gian 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

本bổn 清thanh 淨tịnh 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 知tri 是thị 者giả 。 為vi 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 有hữu 想tưởng 者giả 。 便tiện 離ly 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 遠viễn 已dĩ 。

佛Phật 言ngôn 。

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 有hữu 字tự 者giả 。 便tiện 有hữu 想tưởng 。 以dĩ 故cố 著trước 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

難nan 及cập 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 安an 隱ẩn 決quyết 於ư 著trước 。

舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 問vấn 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

何hà 所sở 為vi 著trước 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

知tri 色sắc 空không 者giả 。 是thị 曰viết 為vi 著trước 。 知tri 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức 。 空không 者giả 。 是thị 曰viết 為vi 著trước 。 於ư 過quá 去khứ 法pháp 。 知tri 過quá 去khứ 法pháp 。 是thị 曰viết 為vi 著trước 。 於ư 當đương 來lai 法pháp 。 知tri 當đương 來lai 法pháp 。 是thị 曰viết 為vi 著trước 。 於ư 現hiện 在tại 法pháp 。 知tri 現hiện 在tại 法pháp 。 是thị 曰viết 為vi 著trước 。 如như 法Pháp 者giả 。 為vi 大đại 功công 德đức 。 發phát 意ý 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 即tức 為vi 著trước 。

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 。 問vấn 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

何hà 謂vị 為vi 著trước 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

心tâm 知tri 。 拘Câu 翼Dực 。 持trì 是thị 知tri 心tâm 施thí 與dữ 。 作tác 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 心tâm 者giả 。 本bổn 清thanh 淨tịnh 。 能năng 可khả 有hữu 所sở 作tác 。 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 以dĩ 離ly 諸chư 著trước 。 為vi 棄khí 本bổn 際tế 。

佛Phật 言ngôn 。

善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 令linh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 知tri 本bổn 際tế 。 為vi 覺giác 著trước 事sự 。

復phục 次thứ 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 有hữu 著trước 甚thậm 深thâm 微vi 妙diệu 。 我ngã 今kim 說thuyết 之chi 。 諦đế 聽thính 諦đế 聽thính 。 上thượng 中trung 下hạ 言ngôn 悉tất 善thiện 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 白bạch 佛Phật 。

願nguyện 樂nhạo 欲dục 聞văn 。

佛Phật 言ngôn 。

若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 於ư 怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt 。 阿A 羅La 呵Ha 。 三Tam 耶Da 三Tam 佛Phật 。 念niệm 欲dục 作tác 想tưởng 。 隨tùy 所sở 想tưởng 者giả 。 是thị 故cố 為vi 著trước 。 過quá 去khứ 當đương 來lai 。 今kim 現hiện 在tại 佛Phật 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 於ư 無vô 餘dư 法pháp 。 代đại 勸khuyến 助trợ 之chi 。 是thị 為vi 勸khuyến 助trợ 。 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 於ư 法pháp 者giả 。 而nhi 無vô 法pháp 故cố 。 曰viết 無vô 過quá 去khứ 。 當đương 來lai 。 今kim 現hiện 在tại 。 以dĩ 是thị 不bất 可khả 有hữu 所sở 作tác 。 亦diệc 不bất 可khả 有hữu 想tưởng 。 亦diệc 不bất 可khả 作tác 因nhân 緣duyên 有hữu 。 不bất 可khả 見kiến 聞văn 。 如như 心tâm 可khả 知tri 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

其kỳ 本bổn 甚thậm 深thâm 清thanh 淨tịnh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

本bổn 清thanh 淨tịnh 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

今kim 自tự 歸quy 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

佛Phật 言ngôn 。

法pháp 無vô 作tác 者giả 。 故cố 得đắc 阿a 惟duy 三tam 佛Phật 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

諸chư 法pháp 實thật 無vô 作tác 。 阿a 惟duy 三tam 佛phật 者giả 。

佛Phật 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

無vô 有hữu 兩lưỡng 法pháp 。 用dụng 之chi 本bổn 淨tịnh 。 故cố 曰viết 為vi 一nhất 。 其kỳ 淨tịnh 者giả 。 於ư 一nhất 切thiết 。 無vô 有hữu 作tác 者giả 。 乃nãi 至chí 無vô 淨tịnh 。 於ư 一nhất 切thiết 。 亦diệc 無vô 作tác 者giả 。

佛Phật 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

是thị 以dĩ 離ly 諸chư 著trước 。 為vi 棄khí 本bổn 際tế 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 難nan 了liễu 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 無vô 有hữu 。 得đắc 阿a 惟duy 三tam 佛phật 者giả 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 不bất 可khả 計kế 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 非phi 心tâm 之chi 所sở 知tri 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

為vi 無vô 作tác 者giả 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。

佛Phật 言ngôn 。

無vô 有hữu 作tác 者giả 。 故cố 無vô 所sở 著trước 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 問vấn 佛Phật 。

菩Bồ 薩Tát 當đương 云vân 何hà 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

佛Phật 言ngôn 。

不bất 想tưởng 色sắc 行hành 。 為vi 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 不bất 想tưởng 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 。 生sanh 死tử 識thức 行hành 。 為vi 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 不bất 滿mãn 色sắc 行hành 。 為vi 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 不bất 滿mãn 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 。 生sanh 死tử 識thức 行hành 。 為vi 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 色sắc 不bất 滿mãn 。 為vi 非phi 色sắc 行hành 。 為vi 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức 。 不bất 滿mãn 。 為vi 非phi 識thức 行hành 。 為vi 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

難nan 及cập 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 於ư 著trước 無vô 所sở 著trước 。 是thị 著trước 實thật 。 為vi 不bất 著trước 。

佛Phật 言ngôn 。

不bất 著trước 色sắc 行hành 者giả 。 為vi 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 不bất 著trước 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 。 生sanh 死tử 識thức 行hành 者giả 。 為vi 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 是thị 為vi 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 於ư 色sắc 。 為vi 不bất 著trước 。 於ư 痛thống 痒dương 思tư 想tưởng 生sanh 死tử 識thức 。 為vi 不bất 著trước 。 於ư 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 阿A 那Na 含Hàm 。 阿A 羅La 漢Hán 。 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 佛Phật 道Đạo 。 亦diệc 不bất 著trước 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 以dĩ 過quá 諸chư 著trước 故cố 。 復phục 出xuất 薩Tát 芸Vân 若Nhã 中trung 。 是thị 為vi 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

所sở 說thuyết 法Pháp 甚thậm 深thâm 難nan 逮đãi 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 若nhược 所sở 說thuyết 者giả 。 不bất 減giảm 。 不bất 說thuyết 者giả 。 亦diệc 不bất 減giảm 。 若nhược 所sở 說thuyết 者giả 。 不bất 增tăng 。 不bất 說thuyết 者giả 。 亦diệc 不bất 增tăng 。

佛Phật 言ngôn 。

如như 是thị 如như 是thị 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 譬thí 如như 怛Đát 薩Tát 阿A 竭Kiệt 。 盡tận 壽thọ 稱xưng 譽dự 空không 。 空không 不bất 增tăng 。 若nhược 不bất 稱xưng 譽dự 空không 。 空không 亦diệc 不bất 減giảm 。 譬thí 如như 稱xưng 譽dự 幻huyễn 人nhân 者giả 。 亦diệc 不bất 增tăng 。 若nhược 不bất 稱xưng 譽dự 者giả 。 亦diệc 不bất 減giảm 。 聞văn 善thiện 不bất 喜hỷ 。 聞văn 惡ác 不bất 怒nộ 。

如như 是thị 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 於ư 法pháp 各các 各các 。 諷phúng 誦tụng 學học 之chi 。 法pháp 亦diệc 不bất 增tăng 不bất 減giảm 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 甚thậm 謙khiêm 苦khổ 行hành 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 若nhược 有hữu 守thủ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 其kỳ 不bất 懈giải 。 不bất 恐khủng 不bất 怖bố 。 不bất 動động 不bất 還hoàn 。

何hà 以dĩ 故cố 。 守thủ 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 為vi 守thủ 空không 故cố 。 一nhất 切thiết 皆giai 當đương 。 為vì 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 作tác 禮lễ 。 用dụng 被bị 僧tăng 那na 大đại 鎧khải 故cố 。 與dữ 空không 共cộng 戰chiến 。 為vì 一nhất 切thiết 人nhân 故cố 。 著trước 僧tăng 那na 鎧khải 。 與dữ 空không 共cộng 鬪đấu 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 被bị 極cực 大đại 鎧khải 。 用dụng 一nhất 切thiết 人nhân 故cố 。 而nhi 舉cử 空không 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vi 大đại 勇dũng 猛mãnh 。 天Thiên 中Trung 天Thiên 。 用dụng 空không 法pháp 故cố 。 自tự 致trí 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 。 三Tam 耶Da 三Tam 菩Bồ 。 得đắc 成thành 阿a 惟duy 三tam 佛phật 。 有hữu 異dị 比Bỉ 丘Khâu 。 心tâm 念niệm 之chi 。 當đương 自tự 歸quy 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 無vô 所sở 生sanh 法pháp 。 亦diệc 為vi 無vô 所sở 滅diệt 法pháp 。

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 。 語ngứ 須Tu 菩Bồ 提Đề 。

菩Bồ 薩Tát 隨tùy 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 教giáo 者giả 。 為vi 隨tùy 何hà 教giáo 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

為vi 隨tùy 空không 教giáo 。

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 言ngôn 。

何hà 所sở 為vi 隨tùy 空không 教giáo 者giả 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

其kỳ 欲dục 寂tịch 靜tĩnh 者giả 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 為vi 知tri 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 言ngôn 。

其kỳ 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 當đương 護hộ 幾kỷ 何hà 間gian 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 。 謂vị 釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 。

云vân 何hà 。 拘Câu 翼Dực 。 能năng 見kiến 法pháp 。 當đương 所sở 護hộ 者giả 不phủ 。 而nhi 言ngôn 欲dục 護hộ 之chi 。

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 言ngôn 。

不phủ 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

隨tùy 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 教giáo 住trụ 者giả 。 是thị 為vi 以dĩ 得đắc 護hộ 。 若nhược 人nhân 。 若nhược 非phi 人nhân 。 終chung 不bất 能năng 得đắc 其kỳ 便tiện 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 護hộ 空không 者giả 。 為vi 隨tùy 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 行hành 已dĩ 。

云vân 何hà 。 拘Câu 翼Dực 。 能năng 可khả 護hộ 響hưởng 不phủ 。

釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 言ngôn 。

不bất 能năng 。

須Tu 菩Bồ 提Đề 言ngôn 。

拘Câu 翼Dực 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 其kỳ 法pháp 亦diệc 如như 響hưởng 。 以dĩ 知tri 是thị 者giả 。 亦diệc 復phục 無vô 想tưởng 。 以dĩ 無vô 想tưởng 念niệm 。 為vi 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 用dụng 佛Phật 威uy 神thần 。 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 國Quốc 土Độ 。 諸chư 四Tứ 天Thiên 王Vương 。 諸chư 釋Thích 梵Phạm 。 及cập 諸chư 尊tôn 天thiên 。 一nhất 切thiết 皆giai 來lai 。 到đáo 佛Phật 所sở 前tiền 。 為vì 佛Phật 作tác 禮lễ 。 遶nhiễu 竟cánh 三tam 匝táp 。 各các 住trụ 一nhất 面diện 。 諸chư 四Tứ 天Thiên 王Vương 。 諸chư 釋Thích 梵Phạm 。 及cập 諸chư 尊tôn 天thiên 。 悉tất 承thừa 佛Phật 威uy 神thần 。 念niệm 諸chư 千thiên 佛Phật 。 皆giai 字tự 釋Thích 迦Ca 文Văn 。 其kỳ 比Bỉ 丘Khâu 者giả 。 皆giai 字tự 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 問vấn 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 皆giai 如như 釋Thích 提Đề 桓Hoàn 因Nhân 。

道Đạo 行Hành 般Bát 若Nhã 經Kinh 卷quyển 第đệ 三tam

Print Friendly, PDF & Email