檀尼迦 ( 檀đàn 尼ni 迦ca )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)或云檀貳迦,或云但尼迦,或云達膩迦,或云陀尼迦。善見律云:檀尼迦是名,此比丘是瓦作家子。善見和泥作屋,窗牖戶扃,悉是泥作,唯戶扇是木,取柴薪牛屎及草,以赤土圬塗外燒之。熟已,赤色如火,打之嗚喚,狀如鈴聲,風吹窗牖,猶如樂音。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 或hoặc 云vân 檀đàn 貳nhị 迦ca , 或hoặc 云vân 但đãn 尼ni 迦ca , 或hoặc 云vân 達đạt 膩nị 迦ca , 或hoặc 云vân 陀đà 尼ni 迦ca 。 善thiện 見kiến 律luật 云vân : 檀đàn 尼ni 迦ca 是thị 名danh 此thử 比Bỉ 丘Khâu 。 是thị 瓦ngõa 作tác 家gia 子tử 。 善thiện 見kiến 和hòa 泥nê 作tác 屋ốc , 窗song 牖dũ 戶hộ 扃 , 悉tất 是thị 泥nê 作tác , 唯duy 戶hộ 扇thiên/phiến 是thị 木mộc , 取thủ 柴sài 薪tân 牛ngưu 屎thỉ 及cập 草thảo , 以dĩ 赤xích 土thổ 圬 塗đồ 外ngoại 燒thiêu 之chi 。 熟thục 已dĩ , 赤xích 色sắc 如như 火hỏa , 打đả 之chi 嗚ô 喚hoán , 狀trạng 如như 鈴linh 聲thanh , 風phong 吹xuy 窗song 牖dũ , 猶do 如như 樂nhạc 音âm 。