曇Đàm 無Vô 德Đức 律Luật 部Bộ 雜Tạp 羯Yết 磨Ma

曹Tào 魏Ngụy 康Khang 僧Tăng 鎧Khải 譯Dịch

曇đàm 無vô 德đức 律luật 部bộ 雜tạp 羯yết 磨ma (# 《# 四tứ 分phần/phân 》# )#

曹Tào 魏Ngụy 天Thiên 竺Trúc 三Tam 藏Tạng 康Khang 僧Tăng 鎧Khải 譯dịch

諸chư 結kết 戒giới 法pháp 第đệ 一nhất

結kết 戒giới 場tràng 文văn (# 兩lưỡng 界giới 不bất 得đắc 並tịnh 。 若nhược 欲dục 大đại 界giới 內nội 安an 戒giới 場tràng 者giả 。 先tiên 竪thụ 戒giới 場tràng 。 四tứ 方phương 內nội 相tương/tướng 外ngoại 相tướng 相tương/tướng 去khứ 一nhất 肘trửu 。 使sử 人nhân 唱xướng 內nội 一nhất 周chu 竟cánh 。 言ngôn 。

此thử 是thị 內nội 相tương/tướng 。 彼bỉ 為vi 外ngoại 相tướng 。

如như 是thị 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 唱xướng 。 眾chúng 中trung 堪kham 能năng 羯yết 磨ma 者giả 結kết 。 不bất 得đắc 受thọ 欲dục 。 以dĩ 未vị 結kết 界giới 故cố 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 唱xướng 四tứ 方phương 小tiểu 界giới 相tương/tướng 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 於ư 此thử 四tứ 方phương 。 小tiểu 界giới 相tương/tướng 內nội 結kết 作tác 戒giới 場tràng 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 唱xướng 四tứ 方phương 小tiểu 界giới 相tương/tướng 。 僧Tăng 今kim 於ư 此thử 四tứ 方phương 。 小tiểu 界giới 相tương/tướng 內nội 結kết 作tác 戒giới 場tràng 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 於ư 此thử 四tứ 方phương 。 小tiểu 界giới 相tương/tướng 內nội 結kết 作tác 戒giới 場tràng 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 於ư 此thử 四tứ 方phương 。 小tiểu 界giới 相tương/tướng 內nội 結kết 作tác 戒giới 場tràng 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 事sự 如như 是thị 持trì 是thị 。

結kết 大đại 戒giới 文văn (# 應ưng 次thứ 結kết 大đại 界giới 。 先tiên 標tiêu 榜bảng 四tứ 方phương 大đại 界giới 定định 相tương/tướng 。 牆tường 周chu 外ngoại 不bất 用dụng 遠viễn 。 喜hỷ 妨phương 布bố 薩tát 人nhân 。 三tam 唱xướng 。 眾chúng 中trung 堪kham 使sử 羯yết 磨ma 者giả 結kết 。 亦diệc 不bất 得đắc 受thọ 欲dục 。 以dĩ 未vị 結kết 界giới 故cố 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 唱xướng 四tứ 方phương 大đại 界giới 相tương/tướng 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 於ư 此thử 四tứ 方phương 。 大đại 界giới 相tương/tướng 內nội 結kết 大đại 界giới 。 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 唱xướng 四tứ 方phương 大đại 界giới 相tương/tướng 。 僧Tăng 今kim 於ư 此thử 四tứ 方phương 。 大đại 界giới 相tương/tướng 內nội 結kết 大đại 界giới 。 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 於ư 此thử 四tứ 方phương 。 大đại 界giới 相tương/tướng 內nội 結kết 大đại 界giới 。 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 於ư 此thử 四tứ 方phương 。 大đại 界giới 相tương/tướng 內nội 。 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 結kết 大đại 界giới 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

結kết 不bất 失thất 衣y 界giới 文văn (# 不bất 失thất 衣y 界giới 更cánh 無vô 別biệt 相tướng 。 依y 大đại 界giới 相tương/tướng 結kết 。 故cố 言ngôn 此thử 住trú 處xứ 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 結kết 不bất 失thất 衣y 界giới 。 除trừ 村thôn 。 村thôn 外ngoại 界giới 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 僧Tăng 今kim 結kết 不bất 失thất 衣y 界giới 。 除trừ 村thôn 。 村thôn 外ngoại 界giới 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 於ư 此thử 住trú 處xứ 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 結kết 不bất 失thất 衣y 界giới 。 除trừ 村thôn 。 村thôn 外ngoại 界giới 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 結kết 不bất 失thất 衣y 界giới 。 除trừ 村thôn 。 村thôn 外ngoại 界giới 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 若nhược 二nhị 界giới 相tương 近cận 。 應ưng 留lưu 中trung 間gian 。 不bất 得đắc 相tương 接tiếp 。 若nhược 欲dục 解giải 界giới 。 應ưng 先tiên 解giải 不bất 失thất 衣y 界giới 。 卻khước 解giải 大đại 界giới 。 不bất 得đắc 隔cách 駛sử 流lưu 水thủy 。 或hoặc 時thời 能năng 斷đoạn 渡độ 。 除trừ 常thường 有hữu 橋kiều 梁lương 耳nhĩ 。

解giải 不bất 失thất 衣y 界giới 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 比Bỉ 丘Khâu 。 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 解giải 不bất 失thất 衣y 界giới 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 比Bỉ 丘Khâu 。 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 僧Tăng 今kim 解giải 不bất 失thất 衣y 界giới 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 解giải 不bất 失thất 衣y 界giới 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 解giải 不bất 失thất 衣y 界giới 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

解giải 大đại 界giới 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 比Bỉ 丘Khâu 。 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 今kim 解giải 大đại 界giới 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 比Bỉ 丘Khâu 。 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 僧Tăng 今kim 解giải 大đại 界giới 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 解giải 大đại 界giới 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 同đồng 一nhất 住trú 處xứ 。 同đồng 一nhất 說thuyết 戒giới 。 解giải 大đại 界giới 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

解giải 戒giới 場tràng 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 今kim 有hữu 爾nhĩ 所sở 比Bỉ 丘Khâu 集tập 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 解giải 此thử 處xứ 戒giới 場tràng 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 今kim 有hữu 爾nhĩ 許hứa 比Bỉ 丘Khâu 集tập 。 僧Tăng 今kim 解giải 此thử 處xứ 戒giới 場tràng 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 解giải 此thử 處xứ 戒giới 場tràng 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 解giải 此thử 處xứ 戒giới 場tràng 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

布bố 薩tát 日nhật 及cập 自tự 恣tứ 日nhật 在tại 道Đạo 行hạnh 若nhược 不bất 和hòa 合hợp 。 結kết 坐tọa 處xứ 小tiểu 界giới 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 坐tọa 處xứ 已dĩ 滿mãn 。 齊tề 如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu 坐tọa 處xứ 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 於ư 此thử 坐tọa 處xứ 結kết 小tiểu 界giới 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 齊tề 如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu 坐tọa 處xứ 。 僧Tăng 今kim 於ư 此thử 坐tọa 處xứ 結kết 小tiểu 界giới 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 齊tề 如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu 。 坐tọa 處xứ 結kết 小tiểu 界giới 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 齊tề 如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu 。 坐tọa 處xứ 結kết 小tiểu 界giới 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

即tức 還hoàn 解giải 此thử 小tiểu 界giới 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 齊tề 如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu 坐tọa 處xứ 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 解giải 此thử 坐tọa 處xứ 小tiểu 界giới 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 齊tề 如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu 坐tọa 處xứ 。 僧Tăng 今kim 解giải 此thử 坐tọa 處xứ 小tiểu 界giới 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 齊tề 如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu 坐tọa 處xứ 。 解giải 此thử 坐tọa 處xứ 小tiểu 界giới 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 齊tề 如như 是thị 比Bỉ 丘Khâu 坐tọa 處xứ 。 解giải 此thử 坐tọa 處xứ 小tiểu 界giới 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

受thọ 戒giới 法pháp 第đệ 二nhị

度độ 沙Sa 彌Di 法pháp (# 若nhược 欲dục 在tại 僧Tăng 伽già 藍lam 中trung 剃thế 髮phát 。 當đương 白bạch 一nhất 切thiết 僧Tăng 。 若nhược 不bất 和hòa 合hợp 。 房phòng 房phòng 語ngữ 令linh 知tri 已dĩ 與dữ 剃thế 髮phát 。 和hòa 合hợp 。 當đương 作tác 白bạch 。 白bạch 已dĩ 。 然nhiên 後hậu 與dữ 剃thế 髮phát 。 當đương 作tác 如như 是thị 白bạch 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 欲dục 求cầu 某mỗ 甲giáp 剃thế 髮phát 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 與dữ 某mỗ 甲giáp 剃thế 髮phát 。 白bạch 如như 是thị 。 (# 若nhược 僧Tăng 伽già 藍lam 中trung 度độ 令linh 出xuất 家gia 。 當đương 白bạch 一nhất 切thiết 僧Tăng 。 白bạch 已dĩ 。 聽thính 與dữ 出xuất 家gia 。 當đương 作tác 如như 是thị 白bạch 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 某mỗ 甲giáp 求cầu 出xuất 家gia 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 與dữ 某mỗ 甲giáp 出xuất 家gia 。 白bạch 如như 是thị 。 (# 作tác 如như 是thị 白bạch 已dĩ 。 與dữ 出xuất 家gia 。 教giáo 使sử 著trước 袈ca 裟sa 。 偏thiên 露lộ 右hữu 肩kiên 。 脫thoát 革cách 屣tỉ 。 右hữu 膝tất 著trước 地địa 。 合hợp 掌chưởng 。 當đương 教giáo 如như 是thị 語ngữ 。

我ngã 某mỗ 甲giáp 。 盡tận 形hình 壽thọ 歸quy 依y 佛Phật 。 歸quy 依y 法pháp 。 歸quy 依y 僧Tăng 。 隨tùy 佛Phật 出xuất 家gia 。 某mỗ 甲giáp 為vi 和hòa 上thượng 。 如Như 來Lai 。 至Chí 真Chân 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 是thị 我ngã 世Thế 尊Tôn 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

我ngã 某mỗ 甲giáp 。 歸quy 依y 佛Phật 。 歸quy 依y 法pháp 。 歸quy 依y 僧Tăng 。 隨tùy 佛Phật 出xuất 家gia 竟cánh 。 某mỗ 甲giáp 為vi 和hòa 上thượng 。 如Như 來Lai 。 至Chí 真Chân 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 是thị 我ngã 世Thế 尊Tôn 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 當đương 受thọ 戒giới 。

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 殺sát 生sanh 。 是thị 沙Sa 彌Di 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 盜đạo 。 是thị 沙Sa 彌Di 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 婬dâm 。 是thị 沙Sa 彌Di 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 妄vọng 語ngữ 。 是thị 沙Sa 彌Di 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 飲ẩm 酒tửu 。 是thị 沙Sa 彌Di 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 著trước 花hoa 鬘man 。 香hương 油du 塗đồ 身thân 。 是thị 沙Sa 彌Di 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 歌ca 舞vũ 。 倡xướng 伎kỹ 及cập 往vãng 觀quan 聽thính 。 是thị 沙Sa 彌Di 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 高cao 大đại 床sàng 上thượng 坐tọa 。 是thị 沙Sa 彌Di 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 非phi 時thời 食thực 。 是thị 沙Sa 彌Di 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 捉tróc 持trì 生sanh 象tượng 嚴nghiêm 飾sức 寶bảo 物vật 。 是thị 沙Sa 彌Di 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

此thử 是thị 沙Sa 彌Di 十Thập 戒Giới 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。

汝nhữ 已dĩ 受thọ 戒giới 竟cánh 。 當đương 供cúng 養dường 三Tam 寶Bảo 。

佛Phật 寶bảo 。 法Pháp 寶bảo 。 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 寶bảo 。 勤cần 修tu 三tam 業nghiệp 。

坐tọa 禪thiền 。 誦tụng 經Kinh 。 勸khuyến 佐tá 眾chúng 事sự 。

請thỉnh 和hòa 上thượng 文văn

大đại 德đức 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 。 請thỉnh 大đại 德đức 為vi 和hòa 上thượng 。 願nguyện 大đại 德đức 為vi 。 我ngã 作tác 和hòa 上thượng 。 我ngã 依y 大đại 德đức 故cố 。 得đắc 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 和hòa 上thượng 應ưng 語ngữ 言ngôn 。

可khả 爾nhĩ

若nhược 言ngôn 。

好hảo/hiếu 爾nhĩ

眾chúng 僧Tăng 應ưng 安an 欲dục 受thọ 具cụ 足túc 者giả 離ly 聞văn 處xứ 。 著trước 見kiến 處xứ 。

時thời 戒giới 師sư 應ưng 問vấn 。

)# 眾chúng 中trung 誰thùy 能năng 為vi 某mỗ 甲giáp 作tác 教giáo 授thọ 師sư 。 (# 若nhược 有hữu 者giả 。 答đáp 言ngôn 。

我ngã 能năng

戒giới 師sư 應ưng 作tác 白bạch 。

)# 大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 作tác 教giáo 授thọ 師sư 。 白bạch 如như 是thị 。 (# 教giáo 授thọ 師sư 應ưng 往vãng 受thọ 戒giới 人nhân 所sở 。

問vấn 言ngôn 。

)# 此thử 安an 陀đà 會hội 。 欝uất 多đa 羅la 僧tăng 。 僧tăng 伽già 梨lê 。 鉢bát 。 是thị 衣y 鉢bát 是thị 汝nhữ 有hữu 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

是thị

應ưng 語ngữ 言ngôn 。

)# 善thiện 男nam 子tử 聽thính 。 今kim 是thị 真chân 實thật 誠thành 時thời 。 實thật 言ngôn 實thật 。 不bất 實thật 當đương 言ngôn 不bất 實thật 。 汝nhữ 曾tằng 作tác 比Bỉ 丘Khâu 不phủ 。 若nhược 言ngôn 。

作tác

持trì 戒giới 清thanh 淨tịnh 不phủ 。 如như 法Pháp 還hoàn 戒giới 不phủ 。 不bất 犯phạm 淨tịnh 行hạnh 尼Ni 不phủ 。 不bất 賊tặc 心tâm 受thọ 戒giới 不phủ 。 不bất 破phá 內nội 外ngoại 道đạo 不phủ 。 非phi 黃hoàng 門môn 不phủ 。 不bất 殺sát 父phụ 。 殺sát 母mẫu 。 殺sát 阿A 羅La 漢Hán 。 破phá 僧Tăng 不phủ 。 汝nhữ 非phi 非phi 人nhân 不phủ 。 非phi 畜súc 生sanh 不phủ 。 非phi 二nhị 根căn 不phủ 。 汝nhữ 字tự 何hà 等đẳng 。 和hòa 上thượng 字tự 誰thùy 。 年niên 滿mãn 二nhị 十thập 未vị 。 三tam 衣y 鉢bát 具cụ 不phủ 。 父phụ 母mẫu 聽thính 汝nhữ 不phủ 。 汝nhữ 不bất 負phụ 債trái 不phủ 。 汝nhữ 非phi 奴nô 不phủ 。 汝nhữ 非phi 官quan 人nhân 不phủ 。 汝nhữ 是thị 丈trượng 夫phu 不phủ 。 丈trượng 夫phu 有hữu 如như 是thị 病bệnh 。

癩lại 。 癰ung 疽thư 。 白bạch 癩lại 。 乾can/kiền/càn 痟tiêu 。 癲điên 狂cuồng 病bệnh 。 汝nhữ 有hữu 如như 是thị 病bệnh 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

無vô

應ưng 語ngữ 言ngôn 。

)# 如như 我ngã 今kim 問vấn 汝nhữ 。 僧Tăng 中trung 亦diệc 當đương 如như 是thị 問vấn 。 如như 汝nhữ 向hướng 者giả 答đáp 我ngã 。 僧Tăng 中trung 亦diệc 當đương 如như 是thị 答đáp 。 (# 教giáo 授thọ 師sư 。 如như 是thị 問vấn 已dĩ 。 還hoàn 僧Tăng 中trung 如như 常thường 威uy 儀nghi 。 至chí 舒thư 手thủ 及cập 處xứ 立lập 。 應ưng 作tác 如như 是thị 白bạch 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 我ngã 問vấn 已dĩ 。 聽thính 將tương 來lai 。 白bạch 如như 是thị 。 (# 教giáo 授thọ 師sư 應ưng 喚hoán 受thọ 戒giới 人nhân 言ngôn 。

汝nhữ 來lai

來lai 已dĩ 。 為vi 捉tróc 衣y 鉢bát 。 教giáo 禮lễ 僧Tăng 足túc 已dĩ 。 在tại 戒giới 師sư 前tiền 長trường 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。 教giáo 授thọ 應ưng 教giáo 乞khất 戒giới 。 作tác 如như 是thị 乞khất 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 和hòa 上thượng 某mỗ 甲giáp 。 願nguyện 僧Tăng 濟tế 度độ 我ngã 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

時thời 戒giới 師sư 應ưng 作tác 白bạch 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 和hòa 上thượng 某mỗ 甲giáp 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 我ngã 問vấn 內nội 法pháp 。 白bạch 如như 是thị 。

善thiện 男nam 子tử 聽thính 。 今kim 是thị 真chân 誠thành 時thời 。 實thật 語ngữ 時thời 。 隨tùy 所sở 問vấn 汝nhữ 。 汝nhữ 當đương 隨tùy 實thật 答đáp 。 汝nhữ 曾tằng 作tác 比Bỉ 丘Khâu 不phủ 。 若nhược 言ngôn 。

作tác

持trì 戒giới 清thanh 淨tịnh 不phủ 。 如như 法Pháp 還hoàn 戒giới 不phủ 。 不bất 犯phạm 淨tịnh 行hạnh 尼Ni 不phủ 。 不bất 賊tặc 心tâm 受thọ 戒giới 不phủ 。 不bất 破phá 內nội 外ngoại 道đạo 不phủ 。 非phi 黃hoàng 門môn 不phủ 。 不bất 殺sát 父phụ 。 殺sát 母mẫu 。 殺sát 阿A 羅La 漢Hán 。 破phá 僧Tăng 不phủ 。 汝nhữ 非phi 非phi 人nhân 不phủ 。 非phi 畜súc 生sanh 不phủ 。 非phi 二nhị 根căn 不phủ 。 汝nhữ 字tự 何hà 等đẳng 。 和hòa 上thượng 字tự 誰thùy 。 年niên 滿mãn 二nhị 十thập 未vị 。 三tam 衣y 鉢bát 具cụ 不phủ 。 父phụ 母mẫu 聽thính 汝nhữ 不phủ 。 汝nhữ 不bất 負phụ 債trái 不phủ 。 汝nhữ 非phi 奴nô 不phủ 。 汝nhữ 非phi 官quan 人nhân 不phủ 。 汝nhữ 是thị 丈trượng 夫phu 不phủ 。 丈trượng 夫phu 有hữu 如như 是thị 病bệnh 。

癩lại 。 癰ung 疽thư 。 白bạch 癩lại 。 乾can/kiền/càn 痟tiêu 。 顛điên 狂cuồng 。 汝nhữ 有hữu 如như 是thị 病bệnh 不phủ 。 (# 若nhược 言ngôn 。

無vô

應ưng 作tác 四tứ 羯yết 白bạch 磨ma 也dã 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 和hòa 上thượng 某mỗ 甲giáp 。 自tự 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 滿mãn 二nhị 十thập 。 三tam 衣y 鉢bát 具cụ 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 授thọ 某mỗ 甲giáp 具cụ 足túc 戒giới 。 和hòa 上thượng 某mỗ 甲giáp 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 具cụ 足túc 戒giới 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 和hòa 上thượng 某mỗ 甲giáp 。 自tự 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 滿mãn 二nhị 十thập 。 三tam 衣y 鉢bát 具cụ 。 僧Tăng 今kim 授thọ 某mỗ 甲giáp 具cụ 足túc 戒giới 。 和hòa 上thượng 某mỗ 甲giáp 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 與dữ 某mỗ 甲giáp 。 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 和hòa 上thượng 某mỗ 甲giáp 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 是thị 初sơ 羯yết 磨ma 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 )# 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 與dữ 某mỗ 甲giáp 受thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 竟cánh 。 和hòa 上thượng 某mỗ 甲giáp 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

善thiện 男nam 子tử 聽thính 。 如Như 來Lai 。 無Vô 所Sở 著Trước 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 說thuyết 四tứ 波ba 羅la 夷di 法Pháp 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 一nhất 一nhất 法Pháp 。 非phi 沙Sa 門Môn 。 非phi 釋Thích 種chủng 子tử 。 汝nhữ 一nhất 切thiết 不bất 得đắc 犯phạm 婬dâm 欲dục 。 作tác 不bất 淨tịnh 行hạnh 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 婬dâm 欲dục 。 作tác 不bất 淨tịnh 行hạnh 。 乃nãi 至chí 共cộng 畜súc 生sanh 。 非phi 沙Sa 門Môn 。 非phi 釋Thích 種chủng 子tử 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 作tác 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

一nhất 切thiết 不bất 得đắc 。 盜đạo 乃nãi 至chí 草thảo 葉diệp 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 盜đạo 人nhân 五ngũ 錢tiền 。 若nhược 過quá 五ngũ 錢tiền 。 若nhược 自tự 取thủ 。 教giáo 人nhân 取thủ 。 自tự 斫chước 。 教giáo 人nhân 斫chước 。 自tự 破phá 。 教giáo 人nhân 破phá 。 若nhược 燒thiêu 。 若nhược 埋mai 。 若nhược 壞hoại 色sắc 。 非phi 沙Sa 門Môn 。 非phi 釋Thích 種chủng 子tử 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 作tác 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

一nhất 切thiết 不bất 得đắc 。 故cố 斷đoạn 眾chúng 生sanh 命mạng 。 乃nãi 至chí 蟻nghĩ 子tử 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 故cố 自tự 手thủ 斷đoạn 人nhân 命mạng 。 持trì 刀đao 授thọ 與dữ 人nhân 。 教giáo 死tử 。 讚tán 死tử 。 勸khuyến 死tử 。 與dữ 人nhân 非phi 藥dược 。 若nhược 墮đọa 胎thai 。 若nhược 厭yếm 禱đảo 殺sát 。 自tự 作tác 方phương 便tiện 。 若nhược 教giáo 人nhân 作tác 。 非phi 沙Sa 門Môn 。 非phi 釋Thích 種chủng 子tử 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 作tác 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

一nhất 切thiết 不bất 得đắc 。 妄vọng 語ngữ 乃nãi 至chí 戲hí 笑tiếu 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 不bất 真chân 實thật 。 非phi 己kỷ 有hữu 。 自tự 稱xưng 言ngôn 得đắc 上thượng 人nhân 法Pháp 。 得đắc 禪thiền 。 得đắc 解giải 脫thoát 。 得đắc 定định 。 得đắc 四tứ 空không 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 言ngôn 天thiên 來lai 。 龍long 來lai 。 鬼quỷ 神thần 來lai 供cúng 養dường 。 非phi 沙Sa 門Môn 。 非phi 釋Thích 種chủng 子tử 。 汝nhữ 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 作tác 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

善thiện 男nam 子tử 聽thính 。 如Như 來Lai 。 無Vô 所Sở 著Trước 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 說thuyết 四tứ 依y 法pháp 。 比Bỉ 丘Khâu 出xuất 家gia 。 依y 是thị 出xuất 家gia 人nhân 法pháp 。 依y 糞phẩn 掃tảo 衣y 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 出xuất 家gia 人nhân 法pháp 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

)# 若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。

檀đàn 越việt 送tống 衣y 。 割cát 截tiệt 衣y 。 三tam 種chủng 壞hoại 色sắc 衣y 。 亦diệc 得đắc 受thọ 。

依y 乞khất 食thực 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 出xuất 家gia 人nhân 法pháp 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

)# 若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。

若nhược 僧Tăng 差sai 食thực 。 檀đàn 越việt 送tống 食thực 。 月nguyệt 八bát 日nhật 食thực 。 十thập 五ngũ 日nhật 食thực 。 月nguyệt 初sơ 日nhật 食thực 。 眾chúng 僧Tăng 常thường 食thực 。 檀đàn 越việt 請thỉnh 食thực 。 得đắc 受thọ 。

依y 樹thụ 下hạ 坐tọa 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 出xuất 家gia 人nhân 法pháp 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

)# 若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。

別biệt 房phòng 。 尖tiêm 頭đầu 屋ốc 。 小tiểu 房phòng 。 石thạch 室thất 。 兩lưỡng 房phòng 一nhất 戶hộ 。 得đắc 受thọ 。

依y 腐hủ 爛lạn 藥dược 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 出xuất 家gia 人nhân 法pháp 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

)# 若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。

酥tô 。 油du 。 生sanh 酥tô 。 蜜mật 。 石thạch 蜜mật 。 得đắc 受thọ 。

汝nhữ 已dĩ 受thọ 戒giới 竟cánh 。 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 如như 法Pháp 成thành 就tựu 。 得đắc 處xứ 所sở 。 和hòa 上thượng 如như 法Pháp 。 阿a 闍xà 梨lê 如như 法Pháp 。 眾chúng 僧Tăng 具cụ 足túc 。 當đương 善thiện 受thọ 教giáo 法pháp 。 應ưng 勸khuyến 化hóa 作tác 福phước 治trị 塔tháp 。 供cúng 養dường 眾chúng 僧Tăng 。 和hòa 上thượng 。 阿a 闍xà 梨lê 一nhất 切thiết 如như 法Pháp 教giáo 。 不bất 得đắc 違vi 逆nghịch 。 應ưng 學học 問vấn 。 誦tụng 經Kinh 。 勤cần 求cầu 方phương 便tiện 。 於ư 佛Phật 法Pháp 中trung 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 汝nhữ 始thỉ 發phát 心tâm 出xuất 家gia 。 功công 不bất 唐đường 捐quyên 。 果quả 報báo 不bất 斷đoạn 。 餘dư 所sở 未vị 知tri 。 當đương 問vấn 和hòa 上thượng 。 阿a 闍xà 梨lê 。 (# 應ưng 令linh 受thọ 戒giới 人nhân 在tại 前tiền 去khứ 。

受thọ 衣y 鉢bát 文văn

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 此thử 僧tăng 伽già 梨lê 若nhược 干can 條điều 。 割cát 截tiệt 成thành 。 今kim 受thọ 持trì 。 不bất 離ly 宿túc 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 餘dư 二nhị 衣y 亦diệc 如như 是thị 受thọ 。

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 此thử 鉢bát 多đa 羅la 應ưng 量lượng 器khí 。 今kim 受thọ 持trì 。 常thường 用dụng 故cố 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

請thỉnh 依y 止chỉ 文văn

大đại 德đức 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 。 請thỉnh 大đại 德đức 為vi 依y 止chỉ 阿a 闍xà 梨lê 。 願nguyện 大đại 德đức 為vi 我ngã 作tác 依y 止chỉ 阿a 闍xà 梨lê 。 我ngã 依y 大đại 德đức 故cố 。 得đắc 住trụ 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 師sư 應ưng 言ngôn 。

)# 莫mạc 放phóng 逸dật 。 若nhược 言ngôn 。

好hảo/hiếu

若nhược 言ngôn 。

去khứ

弟đệ 子tử 答đáp 言ngôn 。

爾nhĩ

諸chư 除trừ 罪tội 法pháp 第đệ 三tam

乞khất 覆phú 藏tàng 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 覆phú 藏tàng 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 覆phú 藏tàng 羯yết 磨ma 。 願nguyện 僧Tăng 與dữ 我ngã 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 羯yết 磨ma 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

與dữ 覆phú 藏tàng 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 覆phú 藏tàng 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 。 從tùng 僧Tăng 乞khất 覆phú 藏tàng 羯yết 磨ma 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 羯yết 磨ma 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 覆phú 藏tàng 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 。 從tùng 僧Tăng 乞khất 覆phú 藏tàng 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 羯yết 磨ma 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 羯yết 磨ma 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 是thị 初sơ 羯yết 磨ma 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 )# 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 羯yết 磨ma 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 行hành 覆phú 藏tàng 者giả 。 有hữu 八bát 事sự 失thất 宿túc 。 一nhất 一nhất 事sự 皆giai 得đắc 突đột 吉cát 羅la 罪tội 。 何hà 等đẳng 八bát 。 往vãng 餘dư 寺tự 不bất 白bạch 。 有hữu 客khách 比Bỉ 丘Khâu 來lai 不bất 白bạch 。 有hữu 餘dư 事sự 出xuất 外ngoại 不bất 白bạch 。 寺tự 內nội 餘dư 行hành 者giả 不bất 白bạch 。 病bệnh 不bất 遣khiển 信tín 者giả 白bạch 。 一nhất 二nhị 三tam 人nhân 共cộng 室thất 宿túc 。 無vô 比Bỉ 丘Khâu 處xứ 住trụ 。 不bất 半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt 。 說thuyết 戒giới 時thời 白bạch 。 是thị 為vi 八bát 事sự 失thất 宿túc 。 佛Phật 聽thính 半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt 。 說thuyết 戒giới 時thời 白bạch 。 應ưng 如như 是thị 白bạch 。 彼bỉ 行hành 覆phú 藏tàng 者giả 。 應ưng 至chí 僧Tăng 中trung 。 偏thiên 露lộ 右hữu 肩kiên 。 脫thoát 革cách 屣tỉ 。 右hữu 膝tất 著trước 地địa 。 合hợp 掌chưởng 白bạch 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 覆phú 藏tàng 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 。 從tùng 僧Tăng 乞khất 覆phú 藏tàng 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 羯yết 磨ma 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 已dĩ 行hành 若nhược 干can 日nhật 。 未vị 行hành 若nhược 干can 日nhật 。 白bạch 大đại 德đức 僧Tăng 令linh 知tri 。 我ngã 行hành 覆phú 藏tàng 。

乞khất 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 覆phú 藏tàng 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 覆phú 藏tàng 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 羯yết 磨ma 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 行hành 覆phú 藏tàng 竟cánh 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 願nguyện 僧Tăng 與dữ 我ngã 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

與dữ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 覆phú 藏tàng 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 覆phú 藏tàng 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 羯yết 磨ma 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 行hành 覆phú 藏tàng 竟cánh 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 覆phú 藏tàng 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 覆phú 藏tàng 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 羯yết 磨ma 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 行hành 覆phú 藏tàng 竟cánh 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 是thị 初sơ 羯yết 磨ma 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 )# 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 佛Phật 言ngôn 。

聽thính 摩ma 那na 埵đóa 比Bỉ 丘Khâu 亦diệc 行hành 。 如như 上thượng 諸chư 事sự 。

行hành 摩ma 那na 埵đóa 時thời 。 界giới 內nội 宿túc 。 常thường 有hữu 僧Tăng 。 日nhật 日nhật 應ưng 如như 是thị 。 偏thiên 露lộ 右hữu 肩kiên 。 脫thoát 革cách 屣tỉ 。 右hữu 膝tất 著trước 地địa 。 合hợp 掌chưởng 白bạch 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 覆phú 藏tàng 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 。 從tùng 僧Tăng 乞khất 覆phú 藏tàng 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 羯yết 磨ma 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 行hành 覆phú 藏tàng 竟cánh 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 已dĩ 行hành 若nhược 干can 日nhật 。 未vị 行hành 若nhược 干can 日nhật 。 白bạch 大đại 德đức 僧Tăng 令linh 知tri 。 我ngã 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。

乞khất 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 覆phú 藏tàng 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 覆phú 藏tàng 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 羯yết 磨ma 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 行hành 覆phú 藏tàng 竟cánh 。 從tùng 僧Tăng 乞khất 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 行hành 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 。 願nguyện 僧Tăng 與dữ 我ngã 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

與dữ 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 覆phú 藏tàng 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 覆phú 藏tàng 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 羯yết 磨ma 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 行hành 覆phú 藏tàng 竟cánh 。 從tùng 僧Tăng 乞khất 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 行hành 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 覆phú 藏tàng 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 。 已dĩ 從tùng 僧Tăng 乞khất 覆phú 藏tàng 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 隨tùy 覆phú 藏tàng 日nhật 羯yết 磨ma 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 行hành 覆phú 藏tàng 竟cánh 。 從tùng 僧Tăng 乞khất 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 行hành 六lục 夜dạ 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 是thị 初sơ 羯yết 磨ma 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 )# 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

犯phạm 捨xả 墮đọa 衣y 於ư 僧Tăng 中trung 捨xả 文văn (# 捨xả 與dữ 僧Tăng 時thời 。 往vãng 僧Tăng 中trung 。 偏thiên 露lộ 右hữu 肩kiên 。 脫thoát 革cách 屣tỉ 。 向hướng 上thượng 坐tọa 禮lễ 。 胡hồ 跪quỵ 合hợp 掌chưởng 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 故cố 畜súc 爾nhĩ 許hứa 長trường/trưởng 衣y 過quá 十thập 日nhật 。 犯phạm 捨xả 墮đọa 。 今kim 捨xả 與dữ 僧Tăng 。 (# 捨xả 衣y 竟cánh 。 即tức 入nhập 僧Tăng 中trung 懺sám 悔hối 。

僧Tăng 中trung 懺sám 悔hối 文văn (# 禮lễ 僧Tăng 中trung 已dĩ 。 右hữu 膝tất 著trước 地địa 。 合hợp 掌chưởng 。 作tác 如như 是thị 白bạch 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 故cố 畜súc 爾nhĩ 許hứa 長trường/trưởng 衣y 過quá 十thập 日nhật 。 犯phạm 捨xả 墮đọa 。 此thử 衣y 已dĩ 捨xả 與dữ 僧Tăng 。 罪tội 今kim 從tùng 僧Tăng 懺sám 悔hối 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 即tức 僧Tăng 中trung 至chí 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 前tiền 。 應ưng 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

)# 大đại 德đức 。 受thọ 我ngã 懺sám 悔hối 。 彼bỉ 答đáp 言ngôn 。

可khả 爾nhĩ

僧Tăng 中trung 受thọ 懺sám 悔hối 白bạch 文văn (# 受thọ 懺sám 悔hối 者giả 當đương 作tác 如như 是thị 白bạch 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 故cố 畜súc 爾nhĩ 許hứa 長trường/trưởng 衣y 過quá 十thập 日nhật 。 犯phạm 捨xả 墮đọa 。 今kim 捨xả 與dữ 僧Tăng 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 我ngã 受thọ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 懺sám 悔hối 。 白bạch 如như 是thị 。 (# 作tác 如như 是thị 白bạch 已dĩ 。 應ưng 受thọ 懺sám 悔hối 。

即tức 僧Tăng 中trung 一nhất 人nhân 前tiền 懺sám 悔hối 文văn

大đại 德đức 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 故cố 畜súc 爾nhĩ 許hứa 長trường/trưởng 衣y 過quá 十thập 日nhật 。 犯phạm 捨xả 墮đọa 。 此thử 衣y 已dĩ 捨xả 與dữ 僧Tăng 。 罪tội 今kim 從tùng 大đại 德đức 懺sám 悔hối 。 不bất 敢cảm 覆phú 藏tàng 。 懺sám 悔hối 則tắc 安an 樂lạc 。 不bất 懺sám 悔hối 不bất 安an 樂lạc 。 憶ức 念niệm 犯phạm 發phát 露lộ 。 知tri 而nhi 不bất 覆phú 藏tàng 。 大đại 德đức 憶ức 念niệm 我ngã 清thanh 淨tịnh 。 戒giới 身thân 具cụ 足túc 。 清thanh 淨tịnh 布bố 薩tát 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 說thuyết 已dĩ 。 受thọ 懺sám 悔hối 者giả 應ưng 語ngữ 如như 是thị 言ngôn 。

)# 自tự 責trách 汝nhữ 心tâm 。 生sanh 厭yếm 離ly 。 答đáp 言ngôn 。

爾nhĩ

僧Tăng 還hoàn 此thử 比Bỉ 丘Khâu 衣y 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 故cố 畜súc 爾nhĩ 許hứa 長trường/trưởng 衣y 過quá 十thập 日nhật 。 犯phạm 捨xả 墮đọa 。 今kim 與dữ 僧Tăng 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 持trì 此thử 衣y 還hoàn 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 故cố 畜súc 爾nhĩ 許hứa 長trường/trưởng 衣y 過quá 十thập 日nhật 。 犯phạm 捨xả 墮đọa 。 今kim 捨xả 與dữ 僧Tăng 。 僧Tăng 今kim 持trì 此thử 衣y 還hoàn 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 持trì 此thử 衣y 還hoàn 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 持trì 此thử 衣y 還hoàn 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 捨xả 與dữ 三tam 人nhân 。 二nhị 人nhân 亦diệc 如như 上thượng 。 懺sám 悔hối 亦diệc 如như 上thượng 。 三tam 人nhân 。 二nhị 人nhân 中trung 受thọ 懺sám 悔hối 。 亦diệc 如như 上thượng 所sở 白bạch 。

捨xả 與dữ 一nhất 人nhân 文văn (# 應ưng 至chí 。 清thanh 淨tịnh 比Bỉ 丘Khâu 。 偏thiên 露lộ 右hữu 肩kiên 。 若nhược 上thượng 座tòa 。 禮lễ 足túc 。 右hữu 膝tất 著trước 地địa 。 合hợp 掌chưởng 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 故cố 畜súc 爾nhĩ 許hứa 長trường/trưởng 衣y 過quá 十thập 日nhật 。 犯phạm 捨xả 墮đọa 。 我ngã 今kim 捨xả 與dữ 大đại 德đức 。 捨xả 已dĩ 當đương 懺sám 悔hối 。

一nhất 人nhân 前tiền 懺sám 悔hối 文văn

大đại 德đức 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 故cố 畜súc 爾nhĩ 許hứa 長trường/trưởng 衣y 過quá 十thập 日nhật 。 犯phạm 捨xả 墮đọa 。 此thử 衣y 已dĩ 捨xả 。 罪tội 今kim 從tùng 大đại 德đức 懺sám 悔hối 。 不bất 敢cảm 覆phú 藏tàng 。 懺sám 悔hối 則tắc 安an 樂lạc 。 不bất 懺sám 悔hối 不bất 安an 樂lạc 。 憶ức 念niệm 犯phạm 發phát 露lộ 。 知tri 而nhi 不bất 覆phú 藏tàng 。 大đại 德đức 憶ức 我ngã 清thanh 淨tịnh 。 戒giới 身thân 具cụ 足túc 。 清thanh 淨tịnh 布bố 薩tát 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 說thuyết 已dĩ 。 受thọ 懺sám 悔hối 者giả 應ưng 作tác 如như 是thị 說thuyết 。

)# 自tự 責trách 汝nhữ 心tâm 。 生sanh 厭yếm 離ly 。 答đáp 言ngôn 。

爾nhĩ

犯phạm 餘dư 輕khinh 罪tội 白bạch 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 懺sám 悔hối 文văn (# 應ưng 至chí 一nhất 清thanh 淨tịnh 比Bỉ 丘Khâu 所sở 。 偏thiên 露lộ 右hữu 肩kiên 。 若nhược 上thượng 座tòa 。 禮lễ 足túc 。 右hữu 膝tất 著trước 地địa 。 合hợp 掌chưởng 說thuyết 罪tội 名danh 。 說thuyết 罪tội 種chủng 。 應ưng 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 某mỗ 甲giáp 罪tội 。 今kim 從tùng 大đại 德đức 懺sám 悔hối 。 不bất 敢cảm 覆phú 藏tàng 。 懺sám 悔hối 則tắc 安an 樂lạc 。 不bất 懺sám 悔hối 不bất 安an 樂lạc 。 憶ức 念niệm 犯phạm 發phát 露lộ 。 知tri 而nhi 不bất 覆phú 藏tàng 。 大đại 德đức 憶ức 我ngã 清thanh 淨tịnh 。 戒giới 身thân 具cụ 足túc 。 清thanh 淨tịnh 布bố 薩tát 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 說thuyết 已dĩ 。 受thọ 懺sám 悔hối 者giả 應ưng 語ngữ 如như 是thị 言ngôn 。

)# 自tự 責trách 汝nhữ 心tâm 。 生sanh 厭yếm 離ly 。 答đáp 言ngôn 。

爾nhĩ

(# 向hướng 二nhị 人nhân 。 三tam 人nhân 懺sám 亦diệc 如như 是thị 上thượng 。 二nhị 人nhân 中trung 受thọ 懺sám 者giả 。 應ưng 語ngữ 邊biên 人nhân 言ngôn 。

長trưởng 老lão 聽thính 我ngã 受thọ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 懺sám 。 答đáp 言ngôn 。

聽thính

(# 懺sám 悔hối 法pháp 亦diệc 如như 上thượng 。 若nhược 欲dục 在tại 僧Tăng 中trung 懺sám 者giả 。 一nhất 人nhân 法pháp 亦diệc 如như 上thượng 說thuyết 。

疑nghi 罪tội 僧Tăng 中trung 發phát 露lộ 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 於ư 所sở 犯phạm 生sanh 疑nghi 。 今kim 白bạch 僧Tăng 令linh 知tri 。 須tu 後hậu 無vô 疑nghi 時thời 。 當đương 如như 法Pháp 懺sám 悔hối 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 向hướng 三tam 人nhân 。 二nhị 人nhân 。 一nhất 人nhân 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

說thuyết 戒giới 法pháp 第đệ 四tứ

與dữ 欲dục 清thanh 淨tịnh 文văn

大đại 德đức 一nhất 心tâm 念niệm 。 今kim 眾chúng 僧Tăng 布bố 薩tát 說thuyết 戒giới 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 亦diệc 布bố 薩tát 說thuyết 戒giới 。 我ngã 有hữu 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 事sự 。 若nhược 有hữu 瞻chiêm 病bệnh 事sự 。 我ngã 與dữ 欲dục 及cập 清thanh 淨tịnh 。 為vi 我ngã 捉tróc 籌trù 。 (# 病bệnh 人nhân 有hữu 五ngũ 事sự 與dữ 欲dục 。 若nhược 言ngôn 。

與dữ 汝nhữ 欲dục

若nhược 言ngôn 。

我ngã 說thuyết 欲dục

若nhược 言ngôn 。

為vi 我ngã 說thuyết 欲dục

若nhược 現hiện 身thân 相tướng 。 若nhược 廣quảng 說thuyết 。 盡tận 成thành 與dữ 欲dục 。 不bất 者giả 。 不bất 成thành 。

受thọ 欲dục 及cập 清thanh 淨tịnh 文văn (# 隨tùy 能năng 憶ức 姓tánh 字tự 多đa 少thiểu 。

時thời 得đắc 受thọ 。 至chí 僧Tăng 中trung 應ưng 如như 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 一nhất 心tâm 念niệm 。 眾chúng 多đa 比Bỉ 丘Khâu 。 有hữu 佛Phật 法Pháp 僧Tăng 事sự 。 若nhược 瞻chiêm 病bệnh 事sự 。 我ngã 與dữ 眾chúng 多đa 比Bỉ 丘Khâu 。 受thọ 欲dục 及cập 清thanh 淨tịnh 。 如như 法Pháp 僧Tăng 事sự 。 與dữ 欲dục 清thanh 淨tịnh 。 我ngã 為vi 捉tróc 籌trù 。

差sai 教giáo 授thọ 尼ni 人nhân 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 教giáo 授thọ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 僧Tăng 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 教giáo 授thọ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 教giáo 授thọ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 教giáo 授thọ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 彼bỉ 差sai 人nhân 往vãng 尼ni 寺tự 中trung 。 應ưng 教giáo 集tập 尼ni 僧Tăng 已dĩ 。 先tiên 為vi 說thuyết 八bát 不bất 可khả 違vi 法pháp 。 何hà 等đẳng 為vi 八bát 。

一nhất 者giả 。 雖tuy 百bách 歲tuế 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 見kiến 新tân 受thọ 戒giới 比Bỉ 丘Khâu 。 應ưng 起khởi 迎nghênh 逆nghịch 。 禮lễ 拜bái 。 與dữ 敷phu 淨tịnh 坐tọa 具cụ 。 此thử 法pháp 應ưng 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 違vi 。

二nhị 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 不bất 應ưng 罵mạ 比Bỉ 丘Khâu 。 訶ha 責trách 比Bỉ 丘Khâu 。 不bất 應ưng 誹phỉ 謗báng 言ngôn 。

破phá 戒giới 。 破phá 見kiến 。 破phá 威uy 儀nghi 。 此thử 法pháp 應ưng 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 違vi 。

三tam 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 不bất 應ưng 為vì 比Bỉ 丘Khâu 作tác 舉cử 。 作tác 憶ức 念niệm 。 作tác 自tự 言ngôn 。 不bất 應ưng 遮già 他tha 見kiến 罪tội 。 說thuyết 戒giới 。 自tự 恣tứ 。 不bất 應ưng 呵ha 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 呵ha 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 此thử 法pháp 應ưng 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 違vi 。

四tứ 者giả 。 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 學học 戒giới 已dĩ 。 應ưng 從tùng 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 此thử 法pháp 應ưng 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 違vi 。

五ngũ 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 應ưng 在tại 二nhị 部bộ 僧Tăng 中trung 半bán 月nguyệt 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 此thử 法pháp 應ưng 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 違vi 。

六lục 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 半bán 月nguyệt 半bán 月nguyệt 。 應ưng 從tùng 僧Tăng 乞khất 教giáo 授thọ 。 此thử 法pháp 應ưng 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 違vi 。

七thất 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 不bất 應ưng 在tại 無vô 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 處xứ 夏hạ 安an 居cư 。 此thử 法pháp 應ưng 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 違vi 。

八bát 者giả 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 安an 居cư 竟cánh 。 應ưng 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 中trung 。 求cầu 三tam 事sự 自tự 恣tứ 。

見kiến 。 聞văn 。 疑nghi 。 此thử 法pháp 應ưng 尊tôn 重trọng 讚tán 歎thán 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 違vi 。 (# 說thuyết 八bát 不bất 違vi 已dĩ 。 後hậu 隨tùy 意ý 說thuyết 法Pháp 。

布bố 薩tát 說thuyết 戒giới 文văn (# 布bố 薩tát 日nhật 。 若nhược 小tiểu 食thực 上thượng 。 若nhược 大đại 食thực 上thượng 。 上thượng 座tòa 應ưng 唱xướng 如như 是thị 言ngôn 。

今kim 日nhật 布bố 薩tát 日nhật 。 某mỗ 時thời 。 眾chúng 僧Tăng 集tập 堂đường 說thuyết 戒giới 。 (# 若nhược 四tứ 人nhân 。 若nhược 過quá 四tứ 人nhân 。 應ưng 先tiên 白bạch 已dĩ 。 然nhiên 後hậu 說thuyết 戒giới 。 若nhược 有hữu 三tam 人nhân 。 二nhị 人nhân 。 各các 各các 相tương 向hướng 說thuyết 言ngôn 。

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 今kim 日nhật 眾chúng 僧Tăng 。 十thập 五ngũ 日nhật 說thuyết 戒giới 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 清thanh 淨tịnh 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 若nhược 獨độc 有hữu 一nhất 人nhân 。 應ưng 心tâm 念niệm 口khẩu 言ngôn 。

今kim 日nhật 眾chúng 僧Tăng 。 十thập 五ngũ 日nhật 說thuyết 戒giới 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 清thanh 淨tịnh 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 八bát 難nạn 事sự 起khởi 及cập 有hữu 餘dư 緣duyên 略lược 說thuyết 戒giới 文văn 八bát 難nạn 者giả 。

王vương 難nạn 。 賊tặc 難nạn/nan 。 火hỏa 難nạn 。 水thủy 難nạn/nan 。 病bệnh 難nạn/nan 。 人nhân 難nạn/nan 。 非phi 人nhân 難nạn/nan 。 惡ác 虫trùng 難nạn/nan 。 餘dư 緣duyên 者giả 。

大đại 眾chúng 集tập 床sàng 座tòa 少thiểu 。 若nhược 眾chúng 多đa 病bệnh 。 大đại 眾chúng 集tập 屋ốc 上thượng 覆phú 蓋cái 不bất 周chu 。 或hoặc 天thiên 雨vũ 。 若nhược 布bố 薩tát 多đa 。 若nhược 多đa 鬪đấu 諍tranh 事sự 。 論luận 阿a 毘tỳ 說thuyết 法Pháp 夜dạ 已dĩ 久cửu 。 明minh 相tướng 未vị 出xuất 。 應ưng 作tác 羯yết 磨ma 說thuyết 戒giới 。 若nhược 明minh 相tướng 出xuất 。 不bất 得đắc 宿túc 受thọ 欲dục 清thanh 淨tịnh 羯yết 磨ma 說thuyết 戒giới 。 應ưng 隨tùy 事sự 遠viễn 近cận 。 可khả 廣quảng 說thuyết 戒giới 便tiện 廣quảng 說thuyết 。 不bất 者giả 。 如như 法Pháp 治trị 。 可khả 略lược 說thuyết 便tiện 略lược 。 不bất 者giả 。 如như 法Pháp 治trị 。 若nhược 難nạn/nan 事sự 近cận 不bất 略lược 說thuyết 。 即tức 應ưng 從tùng 坐tọa 起khởi 去khứ 。 略lược 戒giới 者giả 。

說thuyết 序tự 已dĩ 。 餘dư 者giả 應ưng 言ngôn 。

僧Tăng 常thường 聞văn

若nhược 說thuyết 序tự 四tứ 事sự 已dĩ 。 餘dư 者giả 應ưng 言ngôn 。

僧Tăng 常thường 聞văn

如như 是thị 乃nãi 至chí 九cửu 十thập 事sự 。 餘dư 者giả 應ưng 言ngôn 。

僧Tăng 常thường 聞văn

安an 居cư 法pháp 第đệ 五ngũ

僧Tăng 差sai 人nhân 分phần/phân 房phòng 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 分phần/phân 。 房phòng 舍xá 臥ngọa 具cụ 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 僧Tăng 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 分phần/phân 。 房phòng 舍xá 臥ngọa 具cụ 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 分phần/phân 房phòng 舍xá 臥ngọa 具cụ 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 分phần/phân 房phòng 舍xá 臥ngọa 具cụ 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 分phần/phân 房phòng 法pháp 。 先tiên 使sử 管quản 事sự 人nhân 選tuyển 擇trạch 一nhất 房phòng 取thủ 。 餘dư 白bạch 上thượng 座tòa 次thứ 第đệ 耳nhĩ 。

大đại 德đức 上thượng 座tọa 。 如như 是thị 房phòng 舍xá 臥ngọa 具cụ 。 隨tùy 意ý 所sở 樂lạc 便tiện 取thủ 。 (# 先tiên 與dữ 上thượng 座tòa 房phòng 已dĩ 。 次thứ 第đệ 與dữ 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 第đệ 四tứ 乃nãi 至chí 下hạ 座tòa 。 法Pháp 亦diệc 如như 是thị 。 若nhược 有hữu 餘dư 長trường/trưởng 房phòng 者giả 。 應ưng 留lưu 客khách 比Bỉ 丘Khâu 也dã 。

安an 居cư 文văn

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 依y 某mỗ 聚tụ 落lạc 某mỗ 甲giáp 僧Tăng 伽già 藍lam 某mỗ 甲giáp 房phòng 。 前tiền 三tam 月nguyệt 夏hạ 安an 居cư 。 房phòng 舍xá 壞hoại 。 修tu 治trị 故cố 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 )# 依y 某mỗ 甲giáp 持trì 律luật 。 若nhược 有hữu 疑nghi 事sự 。 當đương 往vãng 問vấn 。 (# 後hậu 安an 居cư 法pháp 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

受thọ 七thất 日nhật 文văn

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 受thọ 七thất 日nhật 法pháp 出xuất 界giới 外ngoại 。 為vi 某mỗ 甲giáp 事sự 故cố 。 還hoàn 此thử 中trung 安an 居cư 。 白bạch 長trưởng 老lão 令linh 知tri 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

受thọ 過quá 七thất 日nhật 法pháp 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 受thọ 過quá 七thất 日nhật 法pháp 。 若nhược 十thập 五ngũ 日nhật 。 若nhược 一nhất 月nguyệt 。 出xuất 界giới 外ngoại 。 為vi 某mỗ 甲giáp 事sự 故cố 。 還hoàn 此thử 中trung 安an 居cư 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

與dữ 過quá 七thất 日nhật 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 受thọ 過quá 七thất 日nhật 法pháp 。 若nhược 十thập 五ngũ 日nhật 。 若nhược 一nhất 月nguyệt 。 出xuất 界giới 外ngoại 。 為vi 某mỗ 甲giáp 事sự 故cố 。 還hoàn 此thử 中trung 安an 居cư 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 受thọ 過quá 七thất 日nhật 法pháp 。 若nhược 十thập 五ngũ 日nhật 。 若nhược 一nhất 月nguyệt 。 出xuất 界giới 外ngoại 。 為vi 某mỗ 甲giáp 事sự 故cố 。 還hoàn 此thử 中trung 安an 居cư 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 聽thính 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 受thọ 過quá 七thất 日nhật 法pháp 。 若nhược 十thập 五ngũ 日nhật 。 若nhược 一nhất 月nguyệt 。 出xuất 界giới 外ngoại 。 為vi 某mỗ 甲giáp 事sự 故cố 。 還hoàn 此thử 中trung 安an 居cư 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 受thọ 過quá 七thất 日nhật 法pháp 。 若nhược 十thập 五ngũ 日nhật 。 若nhược 一nhất 月nguyệt 。 出xuất 界giới 外ngoại 。 為vi 某mỗ 甲giáp 事sự 故cố 。 還hoàn 此thử 中trung 安an 居cư 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

自tự 恣tứ 法pháp 第đệ 六lục

與dữ 欲dục 自tự 恣tứ 文văn

大đại 德đức 一nhất 心tâm 念niệm 。 今kim 日nhật 僧Tăng 自tự 恣tứ 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 亦diệc 自tự 恣tứ 。 我ngã 有hữu 病bệnh 患hoạn 不bất 堪kham 往vãng 。 我ngã 與dữ 自tự 恣tứ 及cập 欲dục 。 (# 病bệnh 人nhân 有hữu 五ngũ 事sự 與dữ 自tự 恣tứ 。 若nhược 言ngôn 。

與dữ 汝nhữ 自tự 恣tứ

若nhược 言ngôn 。

我ngã 說thuyết 自tự 恣tứ

若nhược 言ngôn 。

為vi 我ngã 說thuyết 自tự 恣tứ

若nhược 現hiện 身thân 相tướng 。 若nhược 廣quảng 說thuyết 。 盡tận 成thành 與dữ 自tự 恣tứ 。 不bất 者giả 。 不bất 成thành 與dữ 自tự 恣tứ 。

受thọ 自tự 恣tứ 欲dục 文văn (# 隨tùy 能năng 憶ức 性tánh 字tự 多đa 少thiểu 得đắc 受thọ 。 三tam 說thuyết 。 至chí 僧Tăng 中trung 應ưng 如như 是thị 說thuyết 言ngôn 。

大đại 德đức 一nhất 心tâm 念niệm 。 眾chúng 多đa 比Bỉ 丘Khâu 。 病bệnh 患hoạn 不bất 堪kham 來lai 。 我ngã 與dữ 眾chúng 多đa 比Bỉ 丘Khâu 。 受thọ 欲dục 自tự 恣tứ 。 如như 是thị 僧Tăng 事sự 。 與dữ 欲dục 自tự 恣tứ 。

僧Tăng 差sai 授thọ 自tự 恣tứ 人nhân 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 作tác 授thọ 自tự 恣tứ 人nhân 。 如như 是thị 白bạch 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 僧Tăng 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 作tác 授thọ 自tự 恣tứ 人nhân 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 作tác 授thọ 自tự 恣tứ 人nhân 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 作tác 授thọ 自tự 恣tứ 人nhân 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

白bạch 僧Tăng 自tự 恣tứ 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 今kim 日nhật 眾chúng 僧Tăng 自tự 恣tứ 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 和hòa 合hợp 自tự 恣tứ 。 白bạch 如như 是thị 。 (# 作tác 如như 是thị 白bạch 已dĩ 。 然nhiên 後hậu 自tự 恣tứ 。

眾chúng 僧Tăng 自tự 恣tứ 文văn

大đại 德đức 一nhất 心tâm 念niệm 。 眾chúng 僧Tăng 今kim 日nhật 自tự 恣tứ 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 亦diệc 自tự 恣tứ 。 若nhược 見kiến 。 聞văn 。 疑nghi 罪tội 。 大đại 德đức 哀ai 愍mẫn 語ngứ 我ngã 。 我ngã 若nhược 見kiến 罪tội 。 當đương 如như 法Pháp 懺sám 悔hối 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

若nhược 四tứ 人nhân 更cánh 互hỗ 自tự 恣tứ 文văn

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 今kim 日nhật 眾chúng 僧Tăng 自tự 恣tứ 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 亦diệc 自tự 恣tứ 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 若nhược 三tam 人nhân 。 二nhị 人nhân 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 若nhược 一nhất 人nhân 。 心tâm 念niệm 口khẩu 言ngôn 自tự 恣tứ 。

今kim 日nhật 眾chúng 僧Tăng 自tự 恣tứ 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 亦diệc 自tự 恣tứ 。 我ngã 清thanh 淨tịnh 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 自tự 恣tứ 法pháp 。 五ngũ 人nhân 。 若nhược 減giảm 五ngũ 人nhân 。 不bất 得đắc 受thọ 欲dục 。

有hữu 八bát 難nạn 事sự 起khởi 白bạch 僧Tăng 各các 各các 三tam 語ngữ 自tự 恣tứ 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 僧Tăng 有hữu 難nạn/nan 事sự 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 各các 各các 三tam 語ngữ 自tự 恣tứ 。 白bạch 如như 是thị 。 (# 作tác 如như 是thị 白bạch 已dĩ 。 各các 各các 共cộng 三tam 語ngữ 自tự 恣tứ 。 再tái 說thuyết 。 亦diệc 如như 是thị 。 若nhược 事sự 近cận 。 不bất 得đắc 各các 各các 三tam 語ngữ 自tự 恣tứ 。 亦diệc 不bất 得đắc 白bạch 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 即tức 應ưng 以dĩ 此thử 難nạn/nan 事sự 故cố 去khứ 。

白bạch 僧Tăng 受thọ 功công 德đức 衣y 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 今kim 日nhật 眾chúng 僧Tăng 受thọ 功công 德đức 衣y 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 眾chúng 和hòa 合hợp 受thọ 功công 德đức 衣y 。 白bạch 如như 是thị 。 (# 僧Tăng 應ưng 問vấn 。

誰thùy 能năng 持trì 功công 德đức 衣y 者giả 。

若nhược 言ngôn 有hữu 能năng 者giả 。 應ưng 差sai 。

差sai 持trì 功công 德đức 衣y 人nhân 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 為vi 僧Tăng 持trì 功công 德đức 衣y 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 僧Tăng 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 為vi 僧Tăng 持trì 功công 德đức 衣y 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 為vi 僧Tăng 持trì 功công 德đức 衣y 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 差sai 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 為vi 僧Tăng 持trì 功công 德đức 衣y 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

羯yết 磨ma 功công 德đức 衣y 與dữ 持trì 衣y 人nhân 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 僧Tăng 得đắc 可khả 分phần/phân 衣y 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 持trì 此thử 衣y 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 當đương 持trì 此thử 衣y 為vi 僧Tăng 受thọ 作tác 功công 德đức 衣y 。 於ư 此thử 住trú 處xứ 持trì 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 僧Tăng 得đắc 可khả 分phần/phân 衣y 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 僧Tăng 今kim 持trì 此thử 衣y 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 當đương 持trì 此thử 衣y 為vi 僧Tăng 受thọ 作tác 功công 德đức 衣y 。 於ư 此thử 住trú 處xứ 持trì 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 持trì 此thử 衣y 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 當đương 持trì 此thử 衣y 為vi 僧Tăng 受thọ 作tác 功công 德đức 衣y 。 於ư 此thử 住trú 處xứ 持trì 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 持trì 此thử 衣y 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 當đương 持trì 此thử 衣y 為vi 僧Tăng 受thọ 作tác 功công 德đức 衣y 。 於ư 此thử 住trú 處xứ 持trì 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

持trì 功công 德đức 衣y 人nhân 持trì 衣y 眾chúng 僧Tăng 前tiền 文văn (# 隨tùy 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 手thủ 得đắc 及cập 衣y 。 言ngôn 得đắc 相tương/tướng 了liễu 。 應ưng 如như 是thị 言ngôn 。

此thử 衣y 眾chúng 僧Tăng 當đương 受thọ 作tác 功công 德đức 衣y 。 此thử 衣y 眾chúng 僧Tăng 今kim 受thọ 作tác 功công 德đức 衣y 。 此thử 衣y 眾chúng 僧Tăng 已dĩ 受thọ 作tác 功công 德đức 衣y 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

眾chúng 僧Tăng 各các 受thọ 功công 德đức 衣y 文văn

其kỳ 受thọ 者giả 已dĩ 善thiện 受thọ 。 此thử 中trung 所sở 有hữu 功công 德đức 。 名danh 稱xưng 屬thuộc 我ngã 。 彼bỉ 應ưng 答đáp 言ngôn 。

爾nhĩ

出xuất 功công 德đức 衣y 文văn

僧Tăng 集tập 。 和hòa 合hợp 。 未vị 受thọ 大đại 戒giới 者giả 出xuất 。 不bất 來lai 者giả 說thuyết 欲dục 。 僧Tăng 今kim 何hà 所sở 作tác 為vi 。 (# 應ưng 答đáp 言ngôn 。

出xuất 功công 德đức 衣y

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 今kim 日nhật 眾chúng 僧Tăng 出xuất 功công 德đức 衣y 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 和hòa 合hợp 出xuất 功công 德đức 衣y 。 如như 是thị 白bạch 。

分phần/phân 衣y 物vật 法pháp 第đệ 七thất 。

僧Tăng 分phần/phân 衣y 物vật 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 若nhược 衣y 。 若nhược 非phi 衣y 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 彼bỉ 某mỗ 甲giáp 當đương 還hoàn 與dữ 僧Tăng 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 住trú 處xứ 若nhược 衣y 。 若nhược 非phi 衣y 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 彼bỉ 某mỗ 甲giáp 當đương 還hoàn 與dữ 僧Tăng 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 此thử 住trú 處xứ 若nhược 衣y 。 若nhược 非phi 衣y 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 彼bỉ 某mỗ 甲giáp 當đương 還hoàn 與dữ 僧Tăng 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 彼bỉ 某mỗ 甲giáp 當đương 還hoàn 與dữ 僧Tăng 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 若nhược 住trú 處xứ 有hữu 三tam 人nhân 。 二nhị 人nhân 得đắc 施thí 衣y 物vật 。 應ưng 留lưu 。 各các 各các 相tương 向hướng 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 是thị 住trú 處xứ 得đắc 可khả 分phần/phân 衣y 物vật 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 是thị 中trung 無vô 僧Tăng 。 此thử 衣y 物vật 屬thuộc 我ngã 。 我ngã 受thọ 用dụng 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 若nhược 獨độc 有hữu 一nhất 人nhân 。 應ưng 心tâm 念niệm 口khẩu 言ngôn 。

是thị 住trú 處xứ 得đắc 可khả 分phần/phân 衣y 物vật 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 是thị 中trung 無vô 僧Tăng 。 此thử 衣y 物vật 屬thuộc 我ngã 。 我ngã 受thọ 用dụng 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

瞻chiêm 病bệnh 人nhân 持trì 亡vong 者giả 衣y 物vật 至chí 僧Tăng 中trung 說thuyết 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 此thử 住trú 處xứ 命mạng 過quá 。 所sở 有hữu 衣y 鉢bát 。 坐tọa 具cụ 。 針châm 筒đồng 。 盛thịnh 衣y [袖-由+著]# 器khí 。 此thử 住trú 處xứ 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

羯yết 磨ma 亡vong 者giả 衣y 鉢bát 與dữ 看khán 病bệnh 人nhân 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 命mạng 過quá 。 所sở 有hữu 衣y 鉢bát 。 坐tọa 具cụ 。 針châm 筒đồng 。 盛thịnh 衣y [袖-由+著]# 器khí 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 與dữ 看khán 病bệnh 人nhân 某mỗ 甲giáp 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 命mạng 過quá 。 所sở 有hữu 衣y 鉢bát 。 坐tọa 具cụ 。 針châm 筒đồng 。 盛thịnh 衣y [袖-由+著]# 器khí 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 僧Tăng 今kim 與dữ 看khán 病bệnh 人nhân 某mỗ 甲giáp 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 與dữ 看khán 病bệnh 人nhân 某mỗ 甲giáp 衣y 鉢bát 。 坐tọa 具cụ 。 針châm 筒đồng 。 盛thịnh 衣y [袖-由+著]# 器khí 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 與dữ 看khán 病bệnh 人nhân 某mỗ 甲giáp 衣y 鉢bát 。 坐tọa 具cụ 。 針châm 筒đồng 。 盛thịnh 衣y [袖-由+著]# 器khí 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

僧Tăng 分phần/phân 亡vong 者giả 餘dư 衣y 物vật 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 命mạng 過quá 。 所sở 有hữu 若nhược 衣y 。 若nhược 非phi 衣y 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 彼bỉ 某mỗ 甲giáp 當đương 還hoàn 與dữ 僧Tăng 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 命mạng 過quá 。 所sở 有hữu 若nhược 衣y 。 若nhược 非phi 衣y 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 彼bỉ 某mỗ 甲giáp 當đương 還hoàn 與dữ 僧Tăng 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 命mạng 過quá 。 所sở 有hữu 若nhược 衣y 。 若nhược 非phi 衣y 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 彼bỉ 某mỗ 甲giáp 當đương 還hoàn 與dữ 僧Tăng 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 彼bỉ 某mỗ 甲giáp 當đương 還hoàn 與dữ 僧Tăng 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

若nhược 三tam 人nhân 。 二nhị 人nhân 分phần/phân 亡vong 者giả 衣y 物vật 文văn (# 若nhược 住trú 處xứ 有hữu 三tam 人nhân 。 二nhị 人nhân 欲dục 分phần/phân 亡vong 者giả 衣y 物vật 。 應ưng 各các 各các 相tương 向hướng 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 命mạng 過quá 。 所sở 有hữu 若nhược 衣y 。 若nhược 非phi 衣y 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 此thử 住trú 處xứ 無vô 僧Tăng 。 是thị 衣y 物vật 屬thuộc 我ngã 。 我ngã 應ưng 受thọ 用dụng 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 若nhược 獨độc 一nhất 人nhân 。 心tâm 念niệm 口khẩu 言ngôn 。

比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 命mạng 過quá 。 所sở 有hữu 若nhược 衣y 。 若nhược 非phi 衣y 。 現hiện 前tiền 僧Tăng 應ưng 分phần/phân 。 此thử 住trú 處xứ 無vô 僧Tăng 。 是thị 衣y 物vật 屬thuộc 我ngã 。 我ngã 應ưng 受thọ 用dụng 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

作tác 淨tịnh 法pháp 第đệ 八bát

結kết 作tác 淨tịnh 地địa 文văn (# 淨tịnh 地địa 有hữu 四tứ 種chủng 。

一nhất 者giả 。 檀đàn 越việt 若nhược 經kinh 營doanh 人nhân 作tác 僧Tăng 伽già 藍lam 時thời 處xứ 分phần/phân 。 二nhị 者giả 。 若nhược 為vi 作tác 僧Tăng 伽già 藍lam 。 未vị 施thí 。 三tam 者giả 。 僧Tăng 伽già 藍lam 都đô 無vô 籬# 障chướng 及cập 塹tiệm 。 若nhược 半bán 有hữu 籬# 牆tường 及cập 塹tiệm 。 四tứ 者giả 。 僧Tăng 作tác 白bạch 二nhị 羯yết 磨ma 結kết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 結kết 某mỗ 處xứ 作tác 淨tịnh 地địa 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 僧Tăng 今kim 結kết 某mỗ 處xứ 作tác 淨tịnh 地địa 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 結kết 某mỗ 處xứ 作tác 淨tịnh 地địa 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 結kết 某mỗ 處xứ 作tác 淨tịnh 地địa 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 若nhược 故cố 僧Tăng 伽già 藍lam 。 疑nghi 先tiên 有hữu 淨tịnh 地địa 。 應ưng 解giải 已dĩ 然nhiên 後hậu 更cánh 結kết 。

差sai 人nhân 監giám 淨tịnh 法pháp 羯yết 磨ma 文văn (# 彼bỉ 如như 法Pháp 作tác 飲ẩm 食thực 。 淨tịnh 菜thái 葉diệp 。 楊dương 枝chi 。 如như 是thị 等đẳng 事sự 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 能năng 為vi 僧Tăng 作tác 淨tịnh 法pháp 人nhân 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 能năng 為vi 僧Tăng 作tác 淨tịnh 法pháp 人nhân 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 作tác 淨tịnh 法pháp 人nhân 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 作tác 淨tịnh 法pháp 人nhân 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 差sai 作tác 維duy 那na 。 敷phu 僧Tăng 臥ngọa 具cụ 。 分phần/phân 僧Tăng 粥chúc 。 分phần/phân 餅bính 。 分phần/phân 雨vũ 衣y 。 處xử 分phần/phân 沙Sa 彌Di 。 守thủ 僧Tăng 園viên 人nhân 。 如như 是thị 等đẳng 諸chư 羯yết 磨ma 文văn 同đồng 。 但đãn 稱xưng 事sự 為vi 異dị 耳nhĩ 。

真chân 實thật 淨tịnh 施thí 文văn

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 。 有hữu 此thử 長trường/trưởng 衣y 未vị 作tác 淨tịnh 。 今kim 為vi 淨tịnh 故cố 施thí 與dữ 長trưởng 老lão 。 為vi 真chân 實thật 淨tịnh 。 (# 作tác 真chân 實thật 施thí 者giả 。 應ưng 問vấn 受thọ 施thí 主chủ 然nhiên 後hậu 得đắc 用dụng 。

展triển 轉chuyển 淨tịnh 施thí 文văn

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 有hữu 此thử 長trường/trưởng 衣y 未vị 作tác 淨tịnh 。 為vi 展triển 轉chuyển 淨tịnh 。 施thí 與dữ 長trưởng 老lão 。 (# 彼bỉ 受thọ 請thỉnh 者giả 應ưng 。 如như 是thị 語ngữ 言ngôn 。

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 汝nhữ 有hữu 此thử 長trường/trưởng 衣y 未vị 作tác 淨tịnh 。 為vi 展triển 轉chuyển 淨tịnh 故cố 施thí 與dữ 我ngã 。 我ngã 今kim 受thọ 之chi 。 (# 受thọ 已dĩ 。 當đương 問vấn 彼bỉ 言ngôn 。

)# 汝nhữ 施thí 與dữ 誰thùy 。 (# 彼bỉ 應ưng 言ngôn 。

施thí 與dữ 某mỗ 甲giáp 。 (# 受thọ 請thỉnh 者giả 應ưng 語ngữ 如như 此thử 語ngữ 。

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 汝nhữ 是thị 長trường/trưởng 衣y 未vị 作tác 淨tịnh 。 為vi 展triển 轉chuyển 淨tịnh 故cố 施thí 與dữ 我ngã 。 我ngã 已dĩ 受thọ 之chi 。 是thị 衣y 某mỗ 甲giáp 已dĩ 有hữu 。 汝nhữ 為vi 某mỗ 甲giáp 故cố 護hộ 持trì 。 用dụng 時thời 隨tùy 意ý 。 (# 展triển 轉chuyển 淨tịnh 施thí 者giả 。 若nhược 問vấn 。 若nhược 不bất 問vấn 。 隨tùy 意ý 用dụng 。

受thọ 七thất 日nhật 藥dược 文văn (# 先tiên 從tùng 淨tịnh 人nhân 受thọ 已dĩ 。 持trì 至chí 大đại 比Bỉ 丘Khâu 所sở 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 有hữu 病bệnh 因nhân 緣duyên 。 是thị 七thất 日nhật 藥dược 。 為vi 共cộng 宿túc 七thất 日nhật 故cố 。 今kim 於ư 長trưởng 老lão 邊biên 受thọ 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

受thọ 盡tận 形hình 壽thọ 藥dược 文văn (# 先tiên 從tùng 淨tịnh 人nhân 受thọ 已dĩ 。 持trì 至chí 大đại 比Bỉ 丘Khâu 所sở 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 有hữu 病bệnh 。 此thử 盡tận 形hình 壽thọ 藥dược 。 為vi 共cộng 宿túc 長trường/trưởng 服phục 故cố 。 今kim 於ư 長trưởng 老lão 邊biên 受thọ 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 不bất 經kinh 宿túc 不bất 口khẩu 受thọ 。

雜tạp 法pháp 第đệ 九cửu

乞khất 作tác 小tiểu 房phòng 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 自tự 乞khất 作tác 屋ốc 。 無vô 主chủ 。 自tự 為vì 己kỷ 。 我ngã 今kim 從tùng 眾chúng 僧Tăng 乞khất 知tri 無vô 難nạn/nan 。 無vô 妨phương 處xứ 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 僧Tăng 當đương 觀quán 此thử 比Bỉ 丘Khâu 。 若nhược 可khả 信tín 。 即tức 聽thính 。 若nhược 不bất 可khả 信tín 。 一nhất 切thiết 僧Tăng 應ưng 到đáo 彼bỉ 處xứ 看khán 。 若nhược 遣khiển 可khả 信tín 者giả 看khán 。 看khán 已dĩ 。 應ưng 作tác 羯yết 磨ma 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 自tự 乞khất 作tác 屋ốc 。 無vô 主chủ 。 自tự 為vì 己kỷ 。 今kim 從tùng 眾chúng 僧Tăng 乞khất 處xứ 分phần/phân 無vô 難nạn/nan 。 無vô 妨phương 處xứ 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 處xử 分phần/phân 無vô 難nạn/nan 。 無vô 妨phương 處xứ 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 自tự 乞khất 作tác 屋ốc 。 無vô 主chủ 。 自tự 為vì 己kỷ 。 今kim 從tùng 眾chúng 僧Tăng 乞khất 處xứ 分phần/phân 無vô 難nạn/nan 。 無vô 妨phương 處xứ 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 處xử 分phần/phân 無vô 難nạn/nan 。 無vô 妨phương 處xứ 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 處xử 分phần/phân 無vô 難nạn/nan 。 無vô 妨phương 處xứ 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 處xử 分phần/phân 無vô 難nạn/nan 。 無vô 妨phương 處xứ 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 次thứ 後hậu 大đại 房phòng 羯yết 磨ma 。 文văn 與dữ 此thử 同đồng 。 但đãn 稱xưng 有hữu 主chủ 為vi 異dị 。

足túc 食thực 已dĩ 受thọ 殘tàn 食thực 文văn (# 應ưng 持trì 食thực 至chí 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 所sở 。 應ưng 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 。 我ngã 已dĩ 足túc 食thực 。 大đại 德đức 看khán 是thị 知tri 是thị 。 作tác 餘dư 食thực 法pháp 。 (# 彼bỉ 應ưng 取thủ 少thiểu 許hứa 食thực 已dĩ 。 語ngữ 言ngôn 。

)# 我ngã 已dĩ 食thực 止chỉ 。 汝nhữ 可khả 食thực 之chi 。

受thọ 請thỉnh 已dĩ 作tác 殘tàn 食thực 文văn (# 應ưng 持trì 食thực 至chí 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 前tiền 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

長trưởng 老lão 。 我ngã 已dĩ 受thọ 請thỉnh 。 長trưởng 老lão 看khán 是thị 知tri 是thị 。 作tác 餘dư 食thực 法pháp 。 (# 彼bỉ 應ưng 取thủ 少thiểu 許hứa 食thực 已dĩ 。 語ngữ 言ngôn 。

)# 我ngã 已dĩ 食thực 止chỉ 。 汝nhữ 可khả 食thực 之chi 。

受thọ 請thỉnh 已dĩ 食thực 前tiền 食thực 後hậu 入nhập 他tha 家gia 囑chúc 文văn

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 。 已dĩ 受thọ 某mỗ 甲giáp 請thỉnh 。 有hữu 緣duyên 事sự 。 欲dục 入nhập 某mỗ 甲giáp 聚tụ 落lạc 。 至chí 某mỗ 甲giáp 家gia 。 白bạch 長trưởng 老lão 令linh 知tri 。

非phi 時thời 入nhập 村thôn 囑chúc 授thọ 文văn

長trưởng 老lão 一nhất 心tâm 念niệm 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 。 非phi 時thời 入nhập 某mỗ 甲giáp 聚tụ 落lạc 。 至chí 某mỗ 甲giáp 家gia 。 為vi 如như 是thị 緣duyên 事sự 。 白bạch 長trưởng 老lão 令linh 知tri 。

比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 雜tạp 羯yết 磨ma 曇đàm 無vô 德đức 律luật 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 出xuất

諸chư 結kết 界giới 法pháp 第đệ 一nhất (# 結kết 解giải 諸chư 界giới 法pháp 。 子tử 注chú 次thứ 第đệ 名danh 盡tận 與dữ 大đại 僧Tăng 同đồng 。 稱xưng 尼ni 大đại 姊tỷ 異dị 。

受thọ 戒giới 法pháp 第đệ 二nhị

比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 乞khất 畜súc 眾chúng 羯yết 磨ma 文văn 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 欲dục 度độ 人nhân 者giả 。 當đương 往vãng 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 。 偏thiên 露lộ 右hữu 肩kiên 。 脫thoát 革cách 屣tỉ 。 禮lễ 僧Tăng 足túc 已dĩ 。 右hữu 膝tất 著trước 地địa 。 合hợp 掌chưởng 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 眾chúng 僧Tăng 乞khất 度độ 人nhân 。 授thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 願nguyện 僧Tăng 聽thính 我ngã 度độ 人nhân 。 授thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

尼ni 僧Tăng 與dữ 作tác 畜súc 眾chúng 羯yết 磨ma 文văn

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 眾chúng 僧Tăng 乞khất 度độ 人nhân 授thọ 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 聽thính 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 度độ 人nhân 授thọ 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 眾chúng 僧Tăng 乞khất 度độ 人nhân 授thọ 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 。 僧Tăng 今kim 聽thính 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 度độ 人nhân 授thọ 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 。 誰thùy 諸chư 大đại 姊tỷ 忍nhẫn 僧Tăng 聽thính 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 度độ 人nhân 授thọ 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 聽thính 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 度độ 人nhân 授thọ 人nhân 具cụ 足túc 戒giới 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

度độ 沙Sa 彌Di 尼ni 文văn (# 若nhược 欲dục 在tại 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 寺tự 內nội 剃thế 髮phát 者giả 。 應ưng 白bạch 僧Tăng 。 若nhược 房phòng 房phòng 語ngữ 令linh 知tri 。 然nhiên 後hậu 剃thế 髮phát 。 應ưng 作tác 如như 是thị 白bạch 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 欲dục 從tùng 某mỗ 甲giáp 求cầu 剃thế 髮phát 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 為vi 某mỗ 甲giáp 剃thế 髮phát 。 白bạch 如như 是thị 。 應ưng 作tác 如như 是thị 白bạch 已dĩ 。 為vi 剃thế 髮phát 。 若nhược 欲dục 在tại 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 內nội 出xuất 家gia 。 應ưng 白bạch 僧Tăng 。 若nhược 房phòng 房phòng 語ngữ 令linh 知tri 。 應ưng 作tác 如như 是thị 白bạch 言ngôn 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 某mỗ 甲giáp 求cầu 出xuất 家gia 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 與dữ 某mỗ 甲giáp 出xuất 家gia 。 白bạch 如như 是thị 。 應ưng 作tác 如như 是thị 白bạch 已dĩ 。 與dữ 出xuất 家gia 。 應ưng 作tác 如như 是thị 出xuất 家gia 。 教giáo 出xuất 家gia 者giả 著trước 袈ca 裟sa 已dĩ 。 偏thiên 露lộ 右hữu 肩kiên 。 脫thoát 革cách 屣tỉ 。 右hữu 膝tất 著trước 地địa 。 合hợp 掌chưởng 。 教giáo 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

我ngã 某mỗ 甲giáp 。 歸quy 依y 佛Phật 。 歸quy 依y 法pháp 。 歸quy 依y 僧Tăng 。 我ngã 今kim 隨tùy 佛Phật 出xuất 家gia 。 和hòa 上thượng 某mỗ 甲giáp 。 如Như 來Lai 。 無Vô 所Sở 著Trước 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 是thị 我ngã 世Thế 尊Tôn 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

我ngã 某mỗ 甲giáp 。 歸quy 依y 佛Phật 。 歸quy 依y 法pháp 。 歸quy 依y 僧Tăng 。 我ngã 今kim 隨tùy 佛Phật 出xuất 家gia 竟cánh 。 和hòa 上thượng 某mỗ 甲giáp 。 如Như 來Lai 。 無Vô 所Sở 著Trước 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 是thị 我ngã 世Thế 尊Tôn 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 說thuyết 如như 是thị 已dĩ 。 應ưng 與dữ 受thọ 戒giới 。

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 殺sát 生sanh 。 是thị 沙Sa 彌Di 尼Ni 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 偷thâu 盜đạo 。 是thị 沙Sa 彌Di 尼Ni 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 婬dâm 欲dục 。 是thị 沙Sa 彌Di 尼Ni 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 妄vọng 語ngữ 。 是thị 沙Sa 彌Di 尼Ni 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 飲ẩm 酒tửu 。 是thị 沙Sa 彌Di 尼Ni 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 著trước 華hoa 鬘man 。 香hương 塗đồ 身thân 。 是thị 沙Sa 彌Di 尼Ni 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 歌ca 舞vũ 。 倡xướng 伎kỹ 亦diệc 不bất 往vãng 觀quan 聽thính 。 是thị 沙Sa 彌Di 尼Ni 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 高cao 廣quảng 大đại 床sàng 上thượng 坐tọa 。 是thị 沙Sa 彌Di 尼Ni 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 非phi 時thời 食thực 。 是thị 沙Sa 彌Di 尼Ni 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 捉tróc 持trì 生sanh 象tượng 。 金kim 銀ngân 寶bảo 物vật 。 是thị 沙Sa 彌Di 尼Ni 戒giới 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng 。

如như 是thị 沙Sa 彌Di 尼ni 十thập 戒giới 。 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 應ưng 犯phạm 。

當đương 供cúng 養dường 三Tam 寶Bảo 。

佛Phật 寶bảo 。 法Pháp 寶bảo 。 僧Tăng 寶bảo 。 勤cần 修tu 三tam 業nghiệp 。

坐tọa 禪thiền 。 誦tụng 經Kinh 。 勸khuyến 佐tá 眾chúng 事sự 。 (# 聽thính 童đồng 女nữ 十thập 八bát 者giả 。 二nhị 年niên 學học 戒giới 。 年niên 滿mãn 二nhị 十thập 。 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 中trung 受thọ 大đại 戒giới 。 若nhược 年niên 十thập 歲tuế 曾tằng 出xuất 嫡đích 者giả 。 聽thính 二nhị 年niên 中trung 學học 戒giới 。 滿mãn 十thập 二nhị 。 與dữ 授thọ 具Cụ 足Túc 戒Giới 。 應ưng 如như 是thị 與dữ 二nhị 歲tuế 學học 戒giới 。

式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 受thọ 六lục 法pháp 文văn 沙Sa 彌Di 尼ni 應ưng 往vãng 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 中trung 。 偏thiên 露lộ 右hữu 肩kiên 。 脫thoát 革cách 屣tỉ 。 禮lễ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 足túc 已dĩ 。 右hữu 膝tất 著trước 地địa 。 合hợp 掌chưởng 。 白bạch 如như 是thị 言ngôn 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 沙Sa 彌Di 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 僧Tăng 乞khất 二nhị 歲tuế 學học 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 願nguyện 僧Tăng 濟tế 度độ 我ngã 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 與dữ 我ngã 二nhị 歲tuế 學học 戒giới 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 應ưng 將tương 沙Sa 彌Di 尼ni 往vãng 離ly 聞văn 處xứ 。 著trước 見kiến 處xứ 已dĩ 。 眾chúng 中trung 差sai 堪kham 能năng 羯yết 磨ma 者giả 。 如như 上thượng 應ưng 作tác 如như 是thị 白bạch 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 此thử 沙Sa 彌Di 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 僧Tăng 乞khất 二nhị 歲tuế 學học 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 與dữ 沙Sa 彌Di 尼ni 某mỗ 甲giáp 二nhị 歲tuế 學học 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 此thử 沙Sa 彌Di 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 二nhị 歲tuế 學học 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 僧Tăng 今kim 與dữ 沙Sa 彌Di 尼ni 某mỗ 甲giáp 二nhị 歲tuế 學học 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 誰thùy 諸chư 大đại 姊tỷ 忍nhẫn 僧Tăng 與dữ 沙Sa 彌Di 尼ni 某mỗ 甲giáp 二nhị 歲tuế 學học 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 是thị 初sơ 羯yết 磨ma 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 )# 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 與dữ 沙Sa 彌Di 尼ni 某mỗ 甲giáp 二nhị 歲tuế 學học 戒giới 竟cánh 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 應ưng 喚hoán 來lai 。 禮lễ 僧Tăng 足túc 。 戒giới 師sư 前tiền 與dữ 六lục 法pháp 。

汝nhữ 諦đế 聽thính 。 如Như 來Lai 。 無Vô 所Sở 著Trước 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 說thuyết 六lục 法pháp 。 不bất 得đắc 犯phạm 不bất 淨tịnh 行hạnh 。 行hành 婬dâm 欲dục 法pháp 。 若nhược 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 行hành 婬dâm 欲dục 法pháp 。 非phi 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 若nhược 與dữ 染nhiễm 污ô 心tâm 男nam 子tử 共cộng 身thân 相tướng 摩ma 觸xúc 。 缺khuyết 戒giới 。 應ưng 更cánh 與dữ 學học 戒giới 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

不bất 得đắc 偷thâu 盜đạo 。 乃nãi 至chí 草thảo 葉diệp 。 若nhược 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 取thủ 人nhân 五ngũ 錢tiền 。 若nhược 過quá 五ngũ 錢tiền 。 自tự 取thủ 。 教giáo 人nhân 取thủ 。 自tự 斫chước 。 教giáo 人nhân 斫chước 。 自tự 破phá 。 教giáo 人nhân 破phá 。 若nhược 燒thiêu 。 若nhược 埋mai 。 若nhược 壞hoại 色sắc 。 非phi 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 若nhược 取thủ 減giảm 五ngũ 錢tiền 。 缺khuyết 戒giới 。 應ưng 更cánh 與dữ 學học 戒giới 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

不bất 得đắc 故cố 斷đoạn 眾chúng 生sanh 命mạng 。 乃nãi 至chí 蟻nghĩ 子tử 。 若nhược 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 故cố 自tự 手thủ 斷đoạn 人nhân 命mạng 。 求cầu 刀đao 授thọ 與dữ 。 教giáo 死tử 。 勸khuyến 死tử 。 讚tán 死tử 。 若nhược 與dữ 人nhân 非phi 藥dược 。 若nhược 墮đọa 胎thai 。 厭yếm 禱đảo 咒chú 術thuật 。 自tự 作tác 。 教giáo 人nhân 作tác 。 非phi 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 若nhược 斷đoạn 畜súc 生sanh 不bất 能năng 變biến 化hóa 者giả 命mạng 。 缺khuyết 戒giới 。 應ưng 更cánh 與dữ 學học 戒giới 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

不bất 得đắc 妄vọng 語ngữ 。 乃nãi 至chí 戲hí 笑tiếu 。 若nhược 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 不bất 真chân 實thật 。 無vô 所sở 有hữu 。 自tự 稱xưng 言ngôn 得đắc 上thượng 人nhân 法Pháp 。 言ngôn 得đắc 禪thiền 。 得đắc 解giải 脫thoát 。 得đắc 定định 。 得đắc 四tứ 空không 定định 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 言ngôn 天thiên 來lai 。 龍long 來lai 。 鬼quỷ 神thần 來lai 供cúng 養dường 我ngã 。 非phi 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 若nhược 於ư 眾chúng 中trung 故cố 妄vọng 語ngữ 。 缺khuyết 戒giới 。 應ưng 更cánh 與dữ 學học 戒giới 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

不bất 得đắc 非phi 時thời 食thực 。 若nhược 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 非phi 時thời 食thực 。 犯phạm 戒giới 。 應ưng 更cánh 與dữ 學học 戒giới 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

不bất 得đắc 飲ẩm 酒tửu 。 若nhược 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 飲ẩm 酒tửu 。 犯phạm 戒giới 。 應ưng 更cánh 與dữ 學học 戒giới 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 於ư 一nhất 切thiết 比Bỉ 丘Khâu 尼ni 戒giới 。 是thị 中trung 應ưng 盡tận 學học 。 除trừ 自tự 取thủ 食thực 過quá 食thực 。 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。

式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 尼ni 僧Tăng 中trung 受thọ 大đại 戒giới 文văn (# 應ưng 求cầu 和hòa 上thượng 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

我ngã 某mỗ 甲giáp 。 今kim 求cầu 阿a 姨di 為vi 和hòa 上thượng 。 願nguyện 阿a 姨di 為vi 。 我ngã 作tác 和hòa 上thượng 。 我ngã 依y 阿a 姨di 故cố 。 得đắc 受thọ 大đại 戒giới 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 和hòa 上thượng 應ưng 答đáp 言ngôn 。

可khả 爾nhĩ

若nhược 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 學học 戒giới 已dĩ 。 若nhược 年niên 滿mãn 二nhị 十thập 。 若nhược 滿mãn 十thập 二nhị 。 應ưng 與dữ 受thọ 大đại 戒giới 。 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 應ưng 如như 是thị 與dữ 戒giới 。 將tương 受thọ 人nhân 離ly 聞văn 處xứ 。 著trước 見kiến 處xứ 。 是thị 中trung 戒giới 師sư 應ưng 差sai 教giáo 授thọ 師sư 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 某mỗ 甲giáp 尼ni 為vi 教giáo 授thọ 師sư 。 白bạch 如như 是thị 。 (# 教giáo 授thọ 師sư 應ưng 至chí 受thọ 戒giới 人nhân 所sở 。 語ngữ 言ngôn 。

此thử 汝nhữ 安an 陀đà 會hội 。 欝uất 多đa 羅la 僧tăng 。 僧tăng 伽già 梨lê 。 僧Tăng 竭kiệt 支chi 。 覆phú 肩kiên 衣y 。 鉢bát 。 此thử 衣y 鉢bát 是thị 汝nhữ 有hữu 不phủ 。 答đáp 言ngôn 。

有hữu

汝nhữ 諦đế 聽thính 。 今kim 真chân 誠thành 時thời 。 我ngã 今kim 問vấn 汝nhữ 。 有hữu 便tiện 言ngôn 有hữu 。 無vô 當đương 言ngôn 無vô 。 汝nhữ 不bất 曾tằng 作tác 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 不phủ 。 不bất 賊tặc 心tâm 受thọ 戒giới 不phủ 。 不bất 殺sát 父phụ 。 殺sát 母mẫu 。 殺sát 阿A 羅La 漢Hán 不phủ 。 不bất 非phi 人nhân 不phủ 。 非phi 畜súc 生sanh 不phủ 。 非phi 二nhị 根căn 人nhân 不phủ 。 汝nhữ 字tự 何hà 等đẳng 。 和hòa 上thượng 字tự 誰thùy 。 年niên 歲tuế 滿mãn 不phủ 。 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 不phủ 。 父phụ 母mẫu 。 夫phu 主chủ 為vi 聽thính 汝nhữ 不phủ 。 不bất 負phụ 人nhân 債trái 不phủ 。 非phi 婢tỳ 不phủ 。 是thị 女nữ 人nhân 不phủ 。 女nữ 人nhân 有hữu 如như 是thị 諸chư 病bệnh 。

癩lại 。 癰ung 疽thư 。 白bạch 癩lại 。 乾can/kiền/càn 痟tiêu 。 癲điên 狂cuồng 。 二nhị 根căn 。 二nhị 道đạo 合hợp 。 道đạo 小tiểu 。 大đại 小tiểu 便tiện 常thường 漏lậu 。 涕thế 唾thóa 常thường 出xuất 。 汝nhữ 有hữu 如như 是thị 諸chư 病bệnh 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

無vô

應ưng 語ngữ 言ngôn 。

)# 如như 我ngã 向hướng 者giả 所sở 問vấn 。 僧Tăng 中trung 亦diệc 當đương 如như 是thị 問vấn 。 如như 向hướng 者giả 答đáp 我ngã 。 僧Tăng 中trung 亦diệc 當đương 如như 是thị 答đáp 。 (# 彼bỉ 教giáo 授thọ 師sư 問vấn 已dĩ 。 應ưng 還hoàn 至chí 僧Tăng 中trung 。 如như 常thường 威uy 儀nghi 。 至chí 舒thư 手thủ 及cập 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 處xứ 立lập 。 應ưng 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 是thị 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 我ngã 已dĩ 教giáo 授thọ 竟cánh 。 聽thính 使sử 來lai 。 白bạch 如như 是thị 。 (# 教giáo 授thọ 師sư 應ưng 喚hoán 受thọ 戒giới 人nhân 言ngôn 。

來lai

來lai 已dĩ 。 為vi 捉tróc 衣y 鉢bát 。 教giáo 禮lễ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 足túc 。 在tại 戒giới 師sư 前tiền 胡hồ 跪quỵ 。 合hợp 掌chưởng 。 白bạch 如như 是thị 言ngôn 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 願nguyện 僧Tăng 濟tế 拔bạt 我ngã 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 是thị 中trung 戒giới 師sư 應ưng 作tác 白bạch 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 我ngã 問vấn 諸chư 難nạn 事sự 。 白bạch 如như 是thị 。

汝nhữ 諦đế 聽thính 。 今kim 是thị 真chân 誠thành 時thời 。 我ngã 今kim 問vấn 汝nhữ 。 有hữu 便tiện 言ngôn 有hữu 。 無vô 當đương 言ngôn 無vô 。 汝nhữ 不bất 曾tằng 作tác 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 不phủ 。 不bất 賊tặc 心tâm 受thọ 戒giới 不phủ 。 不bất 殺sát 父phụ 。 殺sát 母mẫu 。 殺sát 阿A 羅La 漢Hán 不phủ 。 非phi 非phi 人nhân 不phủ 。 非phi 畜súc 生sanh 不phủ 。 非phi 二nhị 根căn 人nhân 不phủ 。 汝nhữ 字tự 何hà 等đẳng 。 和hòa 上thượng 字tự 誰thùy 。 年niên 歲tuế 滿mãn 不phủ 。 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 不phủ 。 父phụ 母mẫu 。 夫phu 主chủ 為vi 聽thính 汝nhữ 不phủ 。 非phi 負phụ 人nhân 債trái 不phủ 。 非phi 婢tỳ 不phủ 。 是thị 女nữ 人nhân 不phủ 。 女nữ 人nhân 有hữu 如như 是thị 諸chư 病bệnh 。

癩lại 。 癰ung 疽thư 。 白bạch 癩lại 。 乾can/kiền/càn 痟tiêu 。 癲điên 狂cuồng 。 二nhị 根căn 。 二nhị 道đạo 合hợp 。 道đạo 小tiểu 。 大đại 小tiểu 便tiện 常thường 漏lậu 。 涕thế 唾thóa 常thường 出xuất 。 有hữu 如như 是thị 諸chư 病bệnh 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

無vô

應ưng 作tác 白bạch 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 所sở 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 歲tuế 已dĩ 滿mãn 。 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 授thọ 某mỗ 甲giáp 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 所sở 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 歲tuế 已dĩ 滿mãn 。 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 。 僧Tăng 今kim 授thọ 某mỗ 甲giáp 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 誰thùy 諸chư 大đại 姊tỷ 忍nhẫn 僧Tăng 今kim 授thọ 某mỗ 甲giáp 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 是thị 初sơ 羯yết 磨ma 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 )# 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 與dữ 某mỗ 甲giáp 受thọ 大đại 戒giới 竟cánh 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

受thọ 戒giới 人nhân 與dữ 尼ni 僧Tăng 俱câu 至chí 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 中trung 。 大đại 戒giới 文văn (# 彼bỉ 受thọ 戒giới 者giả 應ưng 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 僧Tăng 俱câu 至chí 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 中trung 。 禮lễ 僧Tăng 足túc 已dĩ 。 右hữu 膝tất 著trước 地địa 。 合hợp 掌chưởng 。 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 我ngã 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 願nguyện 僧Tăng 濟tế 度độ 我ngã 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 此thử 中trung 戒giới 師sư 應ưng 作tác 白bạch 已dĩ 。 問vấn 諸chư 難nạn 事sự 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 我ngã 問vấn 諸chư 難nạn 事sự 。 白bạch 如như 是thị 。

善thiện 女nữ 諦đế 聽thính 。 今kim 是thị 真chân 誠thành 時thời 。 實thật 當đương 言ngôn 實thật 。 不bất 實thật 當đương 言ngôn 不bất 實thật 。 隨tùy 所sở 問vấn 汝nhữ 。 汝nhữ 當đương 以dĩ 實thật 答đáp 我ngã 。 汝nhữ 不bất 曾tằng 作tác 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 不phủ 。 不bất 賊tặc 心tâm 受thọ 戒giới 不phủ 。 不bất 殺sát 父phụ 。 殺sát 母mẫu 。 殺sát 阿A 羅La 漢Hán 不phủ 。 非phi 非phi 人nhân 不phủ 。 非phi 畜súc 生sanh 不phủ 。 非phi 二nhị 根căn 人nhân 不phủ 。 汝nhữ 字tự 何hà 等đẳng 。 和hòa 上thượng 字tự 誰thùy 。 年niên 歲tuế 滿mãn 不phủ 。 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 不phủ 。 父phụ 母mẫu 。 夫phu 主chủ 為vi 聽thính 汝nhữ 不phủ 。 汝nhữ 不bất 負phụ 人nhân 債trái 不phủ 。 非phi 婢tỳ 不phủ 。 汝nhữ 是thị 女nữ 人nhân 不phủ 。 女nữ 人nhân 有hữu 如như 是thị 諸chư 病bệnh 。

癩lại 。 癰ung 疽thư 。 白bạch 癩lại 。 乾can/kiền/càn 痟tiêu 。 癲điên 狂cuồng 病bệnh 。 汝nhữ 有hữu 如như 是thị 諸chư 病bệnh 不phủ 。 (# 若nhược 言ngôn 。

無vô

應ưng 問vấn 言ngôn 。

)# 汝nhữ 學học 戒giới 未vị 。 汝nhữ 清thanh 淨tịnh 不phủ 。 (# 若nhược 言ngôn 。

已dĩ 學học 戒giới 清thanh 淨tịnh

應ưng 問vấn 餘dư 比Bỉ 丘Khâu 尼ni 言ngôn 。

)# 已dĩ 學học 戒giới 未vị 。 清thanh 淨tịnh 不phủ 。 (# 若nhược 言ngôn 。

已dĩ 學học 戒giới 清thanh 淨tịnh

即tức 應ưng 作tác 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 所sở 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 歲tuế 已dĩ 滿mãn 。 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 。 已dĩ 學học 戒giới 清thanh 淨tịnh 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 為vi 某mỗ 甲giáp 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 從tùng 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 求cầu 受thọ 大đại 戒giới 。 此thử 某mỗ 甲giáp 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 所sở 說thuyết 清thanh 淨tịnh 。 無vô 諸chư 難nạn 事sự 。 年niên 歲tuế 已dĩ 滿mãn 。 衣y 鉢bát 具cụ 足túc 。 已dĩ 學học 戒giới 清thanh 淨tịnh 。 僧Tăng 今kim 為vi 某mỗ 甲giáp 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 與dữ 某mỗ 甲giáp 受thọ 大đại 戒giới 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 是thị 初sơ 羯yết 磨ma 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 )# 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 為vi 某mỗ 甲giáp 受thọ 大đại 戒giới 竟cánh 。 和hòa 上thượng 尼ni 某mỗ 甲giáp 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

善thiện 女nữ 人nhân 諦đế 聽thính 。 如Như 來Lai 。 無Vô 所Sở 著Trước 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 說thuyết 八bát 波ba 羅la 夷di 法pháp 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 犯phạm 者giả 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 一nhất 切thiết 不bất 得đắc 。 作tác 不bất 淨tịnh 行hạnh 。 行hành 婬dâm 欲dục 法pháp 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 作tác 不bất 淨tịnh 行hạnh 。 行hành 婬dâm 欲dục 法pháp 。 乃nãi 至chí 共cộng 畜súc 生sanh 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

不bất 得đắc 偷thâu 盜đạo 。 乃nãi 至chí 草thảo 葉diệp 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 取thủ 人nhân 五ngũ 錢tiền 。 若nhược 過quá 五ngũ 錢tiền 。 自tự 取thủ 。 教giáo 人nhân 取thủ 。 自tự 斫chước 。 教giáo 人nhân 斫chước 。 自tự 破phá 。 教giáo 人nhân 破phá 。 若nhược 燒thiêu 。 若nhược 埋mai 。 若nhược 壞hoại 色sắc 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

不bất 得đắc 斷đoạn 眾chúng 生sanh 。 命mạng 乃nãi 至chí 蟻nghĩ 子tử 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 自tự 手thủ 斷đoạn 。 若nhược 教giáo 他tha 斷đoạn 人nhân 命mạng 。 持trì 刀đao 授thọ 與dữ 。 教giáo 死tử 。 讚tán 死tử 。 勸khuyến 死tử 。 與dữ 人nhân 非phi 藥dược 。 若nhược 墮đọa 胎thai 。 厭yếm 禱đảo 咒chú 術thuật 。 若nhược 自tự 作tác 。 方phương 便tiện 教giáo 人nhân 作tác 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

不bất 得đắc 妄vọng 語ngữ 。 乃nãi 至chí 戲hí 笑tiếu 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 不bất 真chân 實thật 。 非phi 己kỷ 有hữu 。 自tự 稱xưng 得đắc 上thượng 人nhân 法Pháp 。 得đắc 禪thiền 。 得đắc 解giải 脫thoát 。 三tam 昧muội 。 正chánh 受thọ 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 言ngôn 天thiên 來lai 。 龍long 來lai 。 鬼quỷ 神thần 來lai 供cúng 養dường 我ngã 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

不bất 得đắc 身thân 相tướng 摩ma 觸xúc 乃nãi 至chí 共cộng 畜súc 生sanh 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 有hữu 染nhiễm 污ô 心tâm 。 與dữ 染nhiễm 污ô 心tâm 男nam 子tử 身thân 相tướng 觸xúc 。 腋dịch 以dĩ 下hạ 。 膝tất 以dĩ 上thượng 。 若nhược 摩ma 。 若nhược 捺nại 。 若nhược 逆nghịch 摩ma 。 若nhược 順thuận 摩ma 。 若nhược 牽khiên 。 若nhược 推thôi 。 若nhược 舉cử 。 若nhược 下hạ 。 若nhược 捉tróc 。 若nhược 急cấp 捺nại 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

不bất 得đắc 犯phạm 八bát 事sự 乃nãi 至chí 共cộng 畜súc 生sanh 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 有hữu 染nhiễm 污ô 心tâm 。 與dữ 染nhiễm 污ô 心tâm 男nam 子tử 。 受thọ 捉tróc 手thủ 。 捉tróc 衣y 。 至chí 屏bính 處xứ 。 屏bính 處xứ 住trụ 。 屏bính 處xứ 語ngữ 。 若nhược 共cộng 行hành 。 若nhược 身thân 相tướng 近cận 。 若nhược 共cộng 期kỳ 。 犯phạm 此thử 八bát 事sự 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

不bất 得đắc 覆phú 藏tàng 。 他tha 罪tội 乃nãi 至chí 突đột 吉cát 羅la 惡ác 說thuyết 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 知tri 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。 不bất 自tự 舉cử 。 不bất 白bạch 僧Tăng 。 不bất 語ngữ 人nhân 令linh 知tri 。 後hậu 於ư 異dị 時thời 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 若nhược 休hưu 道đạo 。 若nhược 滅diệt 擯bấn 。 若nhược 作tác 不bất 共cộng 住trú 。 若nhược 入nhập 外ngoại 道đạo 。 後hậu 作tác 如như 是thị 言ngôn 。

我ngã 先tiên 知tri 此thử 人nhân 。 如như 是thị 如như 是thị 。

非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 覆phú 藏tàng 他tha 重trọng 罪tội 故cố 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

不bất 得đắc 隨tùy 被bị 舉cử 比Bỉ 丘Khâu 語ngữ 乃nãi 至chí 沙Sa 彌Di 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 知tri 比Bỉ 丘Khâu 為vi 僧Tăng 所sở 舉cử 。 如như 法Pháp 。 如như 毘tỳ 尼ni 。 如như 佛Phật 所sở 教giáo 。 犯phạm 威uy 儀nghi 。 未vị 懺sám 悔hối 。 不bất 作tác 共cộng 住trú 。 便tiện 隨tùy 順thuận 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 諫gián 此thử 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 言ngôn 。

大đại 姊tỷ 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 為vi 僧Tăng 所sở 舉cử 。 如như 法Pháp 。 如như 毘tỳ 尼ni 。 如như 佛Phật 所sở 教giáo 。 犯phạm 威uy 儀nghi 。 未vị 懺sám 悔hối 。 不bất 作tác 共cộng 住trú 。 莫mạc 隨tùy 順thuận 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 語ngữ 。

彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 諫gián 此thử 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 時thời 。 堅kiên 持trì 不bất 捨xả 。 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 應ưng 乃nãi 至chí 三tam 諫gián 。 捨xả 此thử 事sự 故cố 。 乃nãi 至chí 三tam 諫gián 。 捨xả 者giả 善thiện 。 若nhược 不bất 捨xả 者giả 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 非phi 釋Thích 種chủng 女nữ 。 犯phạm 隨tùy 舉cử 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 不bất 得đắc 犯phạm 。 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

善thiện 女nữ 人nhân 諦đế 聽thính 。 如Như 來Lai 。 無Vô 所Sở 著Trước 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 說thuyết 四tứ 依y 法pháp 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 出xuất 家gia 依y 是thị 。 是thị 出xuất 家gia 人nhân 法pháp 。 依y 糞phẩn 掃tảo 衣y 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 出xuất 家gia 法pháp 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

)# 若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。

檀đàn 越việt 施thí 衣y 。 割cát 壞hoại 衣y 。 得đắc 受thọ 。

依y 乞khất 食thực 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 出xuất 家gia 人nhân 法Pháp 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

)# 若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。

若nhược 僧Tăng 差sai 食thực 。 檀đàn 越việt 送tống 食thực 。 月nguyệt 八bát 日nhật 食thực 。 十thập 五ngũ 日nhật 食thực 。 月nguyệt 初sơ 日nhật 食thực 。 眾chúng 常thường 食thực 。 檀đàn 越việt 請thỉnh 食thực 。 得đắc 受thọ 。

依y 樹thụ 下hạ 坐tọa 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 出xuất 家gia 人nhân 法Pháp 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

)# 若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。

別biệt 房phòng 。 尖tiêm 頭đầu 小tiểu 屋ốc 。 石thạch 室thất 。 兩lưỡng 房phòng 一nhất 戶hộ 。 得đắc 受thọ 。

依y 腐hủ 爛lạn 藥dược 。 是thị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 出xuất 家gia 人nhân 法Pháp 。 是thị 中trung 盡tận 形hình 壽thọ 能năng 持trì 不phủ 。 (# 答đáp 言ngôn 。

能năng

)# 若nhược 得đắc 長trường/trưởng 利lợi 。

酥tô 。 油du 。 生sanh 酥tô 。 蜜mật 。 石thạch 蜜mật 。 得đắc 受thọ 。

汝nhữ 已dĩ 受thọ 戒giới 竟cánh 。 白bạch 四tứ 羯yết 磨ma 。 如như 法Pháp 成thành 就tựu 。 得đắc 處xứ 所sở 。 和hòa 上thượng 如như 法Pháp 。 阿a 闍xà 梨lê 如như 法Pháp 。 二nhị 部bộ 眾chúng 僧Tăng 具cụ 足túc 。 當đương 善thiện 受thọ 教giáo 法pháp 。 應ưng 勸khuyến 化hóa 作tác 福phước 治trị 塔tháp 。 供cúng 養dường 眾chúng 僧Tăng 。 和hòa 上thượng 。 阿a 闍xà 梨lê 一nhất 切thiết 如như 法Pháp 教giáo 。 不bất 得đắc 違vi 逆nghịch 。 應ưng 學học 問vấn 。 誦tụng 經Kinh 。 勤cần 求cầu 方phương 便tiện 。 於ư 佛Phật 法Pháp 中trung 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 汝nhữ 始thỉ 發phát 心tâm 出xuất 家gia 。 功công 不bất 唐đường 捐quyên 。 果quả 報báo 不bất 斷đoạn 。 餘dư 所sở 不bất 知tri 。 當đương 問vấn 和hòa 上thượng 。 阿a 闍xà 梨lê 。 (# 應ưng 令linh 受thọ 戒giới 人nhân 。 在tại 前tiền 而nhi 去khứ 。

受thọ 衣y 鉢bát 文văn (# 受thọ 五ngũ 衣y 。 鉢bát 文văn 。 請thỉnh 依y 止chỉ 文văn 。 子tử 注chú 盡tận 同đồng 。 尼ni 姊tỷ 異dị 。

除trừ 罪tội 法pháp 第đệ 三tam

比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 從tùng 二nhị 部bộ 僧Tăng 乞khất 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 文văn

(# 治trị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 無vô 覆phú 藏tàng 。 唯duy 有hữu 半bán 月nguyệt 在tại 二nhị 部bộ 僧Tăng 中trung 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 行hành 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 與dữ 出xuất 罪tội 。 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 時thời 。 大đại 僧Tăng 滿mãn 四tứ 人nhân 已dĩ 上thượng 。 尼ni 僧Tăng 亦diệc 爾nhĩ 。 出xuất 罪tội 時thời 。 要yếu 二nhị 部bộ 僧Tăng 各các 二nhị 十thập 人nhân 。 彼bỉ 尼ni 來lai 至chí 僧Tăng 中trung 。 脫thoát 革cách 屣tỉ 。 偏thiên 露lộ 右hữu 肩kiên 。 禮lễ 僧Tăng 足túc 。 合hợp 掌chưởng 。 胡hồ 跪quỵ 。 從tùng 二nhị 部bộ 僧Tăng 乞khất 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 。 應ưng 如như 是thị 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 某mỗ 甲giáp 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 今kim 從tùng 二nhị 部bộ 僧Tăng 乞khất 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 願nguyện 僧Tăng 與dữ 我ngã 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

與dữ 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 某mỗ 甲giáp 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 今kim 從tùng 二nhị 部bộ 僧Tăng 乞khất 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 某mỗ 甲giáp 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 某mỗ 甲giáp 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 今kim 從tùng 二nhị 部bộ 僧Tăng 乞khất 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 某mỗ 甲giáp 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 某mỗ 甲giáp 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 是thị 初sơ 羯yết 磨ma 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 )# 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 某mỗ 甲giáp 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 摩ma 那na 埵đóa 行hành 法pháp 如như 大đại 比Bỉ 丘Khâu 法pháp 無vô 異dị 。 在tại 尼ni 僧Tăng 中trung 宿túc 。 日nhật 日nhật 來lai 白bạch 大đại 僧Tăng 令linh 知tri 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 某mỗ 甲giáp 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 從tùng 二nhị 部bộ 僧Tăng 乞khất 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 已dĩ 行hành 若nhược 干can 日nhật 。 餘dư 有hữu 若nhược 干can 日nhật 在tại 。 白bạch 大đại 德đức 僧Tăng 令linh 知tri 。 我ngã 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。

乞khất 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 文văn 彼bỉ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 來lai 至chí 二nhị 部bộ 僧Tăng 中trung 乞khất 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 。 應ưng 如như 是thị 乞khất 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 我ngã 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 某mỗ 甲giáp 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 從tùng 二nhị 部bộ 僧Tăng 乞khất 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 我ngã 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 我ngã 於ư 二nhị 部bộ 僧Tăng 中trung 半bán 月nguyệt 行hành 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 。 願nguyện 僧Tăng 與dữ 我ngã 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 。 慈từ 愍mẫn 故cố 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。

與dữ 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 文văn

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 某mỗ 甲giáp 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 從tùng 二nhị 部bộ 僧Tăng 乞khất 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 已dĩ 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 某mỗ 甲giáp 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 已dĩ 於ư 二nhị 部bộ 僧Tăng 中trung 半bán 月nguyệt 行hành 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 某mỗ 甲giáp 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 犯phạm 某mỗ 甲giáp 僧Tăng 殘tàn 罪tội 。 從tùng 二nhị 部bộ 僧Tăng 乞khất 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 已dĩ 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 某mỗ 甲giáp 半bán 月nguyệt 摩ma 那na 埵đóa 羯yết 磨ma 。 此thử 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 已dĩ 於ư 二nhị 部bộ 僧Tăng 中trung 半bán 月nguyệt 行hành 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 今kim 從tùng 僧Tăng 乞khất 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 。 僧Tăng 今kim 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 某mỗ 甲giáp 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 。 誰thùy 諸chư 長trưởng 老lão 忍nhẫn 僧Tăng 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 某mỗ 甲giáp 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 是thị 初sơ 羯yết 磨ma 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 )# 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 與dữ 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 某mỗ 甲giáp 出xuất 罪tội 羯yết 磨ma 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。

捨xả 墮đọa 衣y 於ư 僧Tăng 中trung 捨xả 文văn (# 捨xả 墮đọa 僧Tăng 中trung 捨xả 。 捨xả 竟cánh 。 僧Tăng 中trung 懺sám 悔hối 。 請thỉnh 一nhất 人nhân 能năng 受thọ 者giả 白bạch 。 即tức 一nhất 人nhân 前tiền 懺sám 悔hối 。 羯yết 磨ma 還hoàn 彼bỉ 衣y 。 三tam 二nhị 一nhất 人nhân 邊biên 捨xả 。 懺sám 皆giai 亦diệc 同đồng 。 犯phạm 餘dư 罪tội 。 向hướng 二nhị 三tam 人nhân 懺sám 。 受thọ 者giả 白bạch 邊biên 人nhân 。 疑nghi 罪tội 僧Tăng 向hướng 三tam 二nhị 一nhất 人nhân 發phát 露lộ 。 子tử 注chú 次thứ 第đệ 名danh 盡tận 同đồng 。 尼ni 姊tỷ 異dị 。

說thuyết 戒giới 法pháp 第đệ 四tứ

尼ni 僧Tăng 差sai 人nhân 求cầu 教giáo 授thọ 羯yết 磨ma 文văn

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 為vi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 故cố 。 半bán 月nguyệt 往vãng 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 中trung 求cầu 教giáo 授thọ 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 僧Tăng 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 為vi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 故cố 。 半bán 月nguyệt 往vãng 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 中trung 求cầu 教giáo 授thọ 。 誰thùy 諸chư 大đại 姊tỷ 忍nhẫn 僧Tăng 差sai 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 為vi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 故cố 。 半bán 月nguyệt 往vãng 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 中trung 。 求cầu 教giáo 授thọ 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 差sai 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 為vi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 故cố 。 半bán 月nguyệt 往vãng 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 中trung 。 求cầu 教giáo 授thọ 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 二nhị 人nhân 為vi 伴bạn 。 往vãng 大đại 僧Tăng 中trung 詣nghệ 一nhất 舊cựu 比Bỉ 丘Khâu 所sở 。 禮lễ 足túc 已dĩ 。 曲khúc 身thân 低đê 頭đầu 。 合hợp 掌chưởng 白bạch 言ngôn 。

大đại 德đức 一nhất 心tâm 念niệm 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 和hòa 合hợp 。 禮lễ 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 足túc 。 求cầu 教giáo 授thọ 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 受thọ 囑chúc 比Bỉ 丘Khâu 。 僧Tăng 說thuyết 戒giới 時thời 。 如như 是thị 白bạch 言ngôn 。

大đại 德đức 僧Tăng 聽thính 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 和hòa 合hợp 。 禮lễ 僧Tăng 足túc 。 求cầu 教giáo 授thọ 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 明minh 日nhật 應ưng 往vãng 問vấn 可khả 否phủ/bĩ 。 比Bỉ 丘Khâu 應ưng 期kỳ 往vãng 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 應ưng 期kỳ 來lai 迎nghênh 。 比Bỉ 丘Khâu 期kỳ 往vãng 。 聞văn 教giáo 授thọ 人nhân 來lai 。 當đương 半bán 道đạo 迎nghênh 至chí 寺tự 內nội 。 供cung 給cấp 所sở 須tu 。

洗tẩy 浴dục 具cụ 。 美mỹ 粥chúc 。 飲ẩm 食thực 。 菓quả 苽# 。 以dĩ 此thử 供cúng 養dường 。 若nhược 不bất 者giả 。 突đột 吉cát 羅la 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 盡tận 病bệnh 。 若nhược 不bất 和hòa 合hợp 。 若nhược 眾chúng 不bất 滿mãn 。 當đương 遣khiển 信tín 往vãng 。 禮lễ 拜bái 問vấn 訊tấn 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 盡tận 病bệnh 。 若nhược 眾chúng 不bất 和hòa 合hợp 。 眾chúng 不bất 滿mãn 。 亦diệc 當đương 遣khiển 信tín 往vãng 。 禮lễ 拜bái 問vấn 訊tấn 。 若nhược 不bất 往vãng 者giả 。 突đột 吉cát 羅la 。

與dữ 清thanh 淨tịnh 及cập 欲dục 文văn (# 與dữ 欲dục 。 及cập 清thanh 淨tịnh 受thọ 欲dục 。 及cập 清thanh 淨tịnh 布bố 薩tát 說thuyết 戒giới 法pháp 。 八bát 難nạn 及cập 緣duyên 略lược 說thuyết 戒giới 。 子tử 注chú 次thứ 第đệ 名danh 盡tận 同đồng 。 尼ni 姊tỷ 異dị 。

安an 居cư 法pháp 第đệ 五ngũ (# 差sai 人nhân 分phần/phân 房phòng 舍xá 。 安an 居cư 。 受thọ 七thất 日nhật 。 受thọ 過quá 七thất 日nhật 文văn 。 與dữ 過quá 七thất 日nhật 法pháp 。 子tử 注chú 次thứ 第đệ 名danh 盡tận 同đồng 。 尼ni 姊tỷ 異dị 。

自tự 恣tứ 法pháp 第đệ 六lục

尼ni 僧Tăng 差sai 人nhân 大đại 僧Tăng 中trung 求cầu 自tự 恣tứ 羯yết 磨ma 文văn

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 若nhược 僧Tăng 時thời 到đáo 僧Tăng 忍nhẫn 聽thính 。 僧Tăng 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 為vi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 故cố 。 往vãng 大đại 僧Tăng 中trung 說thuyết 三tam 事sự 自tự 恣tứ 。

見kiến 。 聞văn 。 疑nghi 。 白bạch 如như 是thị 。

大đại 姊tỷ 僧Tăng 聽thính 。 僧Tăng 今kim 差sai 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 為vi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 故cố 。 往vãng 大đại 僧Tăng 中trung 說thuyết 三tam 事sự 自tự 恣tứ 。

見kiến 。 聞văn 。 疑nghi 。 誰thùy 諸chư 大đại 姊tỷ 忍nhẫn 僧Tăng 差sai 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 為vi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 故cố 。 往vãng 大đại 僧Tăng 中trung 說thuyết 三tam 事sự 自tự 恣tứ 。

見kiến 。 聞văn 。 疑nghi 者giả 默mặc 然nhiên 。 誰thùy 不bất 忍nhẫn 者giả 說thuyết 。 僧Tăng 已dĩ 忍nhẫn 差sai 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 某mỗ 甲giáp 。 為vi 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 僧Tăng 故cố 。 往vãng 大đại 僧Tăng 中trung 說thuyết 三tam 事sự 自tự 恣tứ 。

見kiến 。 聞văn 。 疑nghi 竟cánh 。 僧Tăng 忍nhẫn 。 默mặc 然nhiên 故cố 。 是thị 事sự 如như 是thị 持trì 。 (# 二nhị 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 為vi 伴bạn 。 往vãng 大đại 僧Tăng 中trung 。 禮lễ 僧Tăng 足túc 已dĩ 。 曲khúc 身thân 低đê 頭đầu 。 合hợp 掌chưởng 。 作tác 如như 是thị 說thuyết 。

比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 夏hạ 安an 居cư 竟cánh 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 夏hạ 安an 居cư 竟cánh 。 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 說thuyết 三tam 事sự 自tự 恣tứ 。

見kiến 。 聞văn 。 疑nghi 。 大đại 德đức 僧Tăng 慈từ 愍mẫn 故cố 語ngứ 我ngã 。 我ngã 若nhược 見kiến 罪tội 。 當đương 如như 法Pháp 懺sám 悔hối 。 (# 第đệ 二nhị 。 第đệ 三tam 。 亦diệc 如như 是thị 說thuyết 。 彼bỉ 尼ni 即tức 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 中trung 。 自tự 恣tứ 日nhật 便tiện 自tự 恣tứ 。 而nhi 比Bỉ 丘Khâu 疲bì 極cực 。

佛Phật 言ngôn 。

不bất 應ưng 爾nhĩ 。

比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 十thập 四tứ 日nhật 自tự 恣tứ 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 十thập 五ngũ 日nhật 自tự 恣tứ 。 若nhược 大đại 僧Tăng 病bệnh 。 若nhược 眾chúng 不bất 和hòa 合hợp 。 若nhược 眾chúng 不bất 滿mãn 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 應ưng 遣khiển 信tín 。 禮lễ 拜bái 問vấn 訊tấn 。 不bất 者giả 。 突đột 吉cát 羅la 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 眾chúng 病bệnh 。 若nhược 眾chúng 不bất 和hòa 合hợp 。 眾chúng 不bất 滿mãn 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 亦diệc 當đương 遣khiển 信tín 。 禮lễ 拜bái 問vấn 訊tấn 。 不bất 者giả 。 突đột 吉cát 羅la 。

與dữ 欲dục 自tự 恣tứ 文văn (# 與dữ 欲dục 自tự 恣tứ 。 受thọ 欲dục 自tự 恣tứ 人nhân 。 白bạch 僧Tăng 自tự 恣tứ 。 尼ni 僧Tăng 自tự 恣tứ 。 四tứ 三tam 二nhị 人nhân 互hỗ 說thuyết 。 獨độc 一nhất 心tâm 念niệm 說thuyết 。 八bát 難nạn 白bạch 僧Tăng 三tam 語ngữ 自tự 恣tứ 。 白bạch 僧Tăng 受thọ 功công 德đức 衣y 人nhân 。 羯yết 磨ma 衣y 與dữ 持trì 衣y 人nhân 。 僧Tăng 前tiền 說thuyết 眾chúng 僧Tăng 尼ni 受thọ 功công 德đức 衣y 。 白bạch 出xuất 功công 德đức 衣y 。 子tử 注chú 次thứ 第đệ 名danh 盡tận 同đồng 。 尼ni 姊tỷ 異dị 。

分phần/phân 衣y 物vật 法pháp 第đệ 七thất (# 羯yết 磨ma 分phần/phân 衣y 物vật 。 三tam 二nhị 人nhân 相tương 向hướng 受thọ 。 獨độc 一nhất 心tâm 念niệm 受thọ 。 聽thính 病bệnh 人nhân 持trì 亡vong 者giả 衣y 物vật 至chí 僧Tăng 中trung 說thuyết 。 羯yết 磨ma 衣y 鉢bát 與dữ 。 餘dư 衣y 羯yết 磨ma 分phần/phân 。 三tam 二nhị 人nhân 相tương 向hướng 受thọ 。 獨độc 一nhất 心tâm 念niệm 受thọ 。 盡tận 同đồng 。 尼ni 姊tỷ 異dị 。

作tác 淨tịnh 法pháp 第đệ 八bát (# 結kết 淨tịnh 地địa 。 差sai 監giám 淨tịnh 人nhân 。 真chân 淨tịnh 展triển 轉chuyển 。 七thất 日nhật 盡tận 形hình 壽thọ 受thọ 法pháp 。 子tử 注chú 次thứ 第đệ 名danh 。 盡tận 同đồng 。 尼ni 姊tỷ 異dị 。

雜tạp 法pháp 第đệ 九cửu (# 自tự 乞khất 作tác 小tiểu 房phòng 。 足túc 食thực 受thọ 殘tàn 食thực 。 受thọ 請thỉnh 已dĩ 作tác 殘tàn 食thực 。 受thọ 請thỉnh 食thực 前tiền 食thực 後hậu 非phi 時thời 入nhập 村thôn 囑chúc 。 子tử 注chú 次thứ 第đệ 名danh 盡tận 同đồng 。 尼ni 姊tỷ 異dị 。 文văn 煩phiền 故cố 不bất 出xuất 。

《# 僧Tăng 祇kỳ 律luật 》# 一nhất 人nhân 安an 居cư 文văn

我ngã 比Bỉ 丘Khâu 某mỗ 甲giáp 。 於ư 此thử 僧Tăng 伽già 藍lam 雨vũ 安an 居cư 前tiền 三tam 月nguyệt 。

我ngã 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 是thị 住trú 處xứ 夏hạ 安an 居cư 前tiền 三tam 月nguyệt 。 有hữu 緣duyên 事sự 出xuất 界giới 行hành 。 受thọ 七thất 日nhật 法pháp 。 是thị 住trú 處xứ 安an 居cư 自tự 恣tứ 。

曇đàm 無vô 德đức 律luật 部bộ 雜tạp 羯yết 磨ma

Print Friendly, PDF & Email