大Đại 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 經Kinh 廣Quảng 大Đại 儀Nghi 軌Quỹ
Quyển 2
唐Đường 善Thiện 無Vô 畏Úy 譯Dịch

大Đại 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 經Kinh 廣Quảng 大Đại 儀Nghi 軌Quỹ 卷quyển 中trung

大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 東đông 。 大đại 白bạch 蓮liên 華hoa 臺đài 。

圓viên 淨tịnh 月nguyệt 輪luân 中trung 。 內nội 現hiện 商thương 佉khư 色sắc 。

觀quán 欠khiếm 字tự 法Pháp 門môn 。 三tam 角giác 放phóng 光quang 明minh 。

其kỳ 色sắc 皆giai 鮮tiên 白bạch 。 金kim 剛cang 印ấn 圍vi 繞nhiễu 。

從tùng 彼bỉ 真chân 言ngôn 王vương 。 周chu 匝táp 放phóng 光quang 明minh 。

普phổ 遍biến 而nhi 流lưu 出xuất 。 持trì 此thử 降giáng/hàng 四tứ 魔ma 。

號hiệu 名danh 遍biến 智trí 印ấn 。 能năng 具cụ 多đa 功công 德đức 。

彼bỉ 一nhất 切thiết 佛Phật 心tâm 。 號hiệu 為vi 大đại 勤cần 勇dũng 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết (# 印ấn 同đồng 大đại 日nhật )#

(# 一nhất )# 薩tát 嚩phạ 沒một 馱đà 冒mạo 地địa 薩tát 怛đát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 訶ha 㗚lật 捺nại 耶da (# 三tam )# 寗# 夜dạ (# 二nhị 合hợp )# 吠phệ 奢xa 儞nễ (# 平bình )(# 四tứ )# 娜na 麼ma 薩tát 嚩phạ 尾vĩ 泥nê (# 去khứ 五ngũ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

北bắc 維duy 大đại 蓮liên 臺đài 。 觀quán 嚴nghiêm 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 諸chư 佛Phật 母mẫu 。 光quang 暉huy 真chân 金kim 色sắc 。

縞cảo 素tố 以dĩ 為vi 衣y 。 遍biến 照chiếu 猶do 日nhật 光quang 。

正chánh 受thọ 住trụ 三tam 昧muội 。 號hiệu 名danh 虛hư 空không 眼nhãn 。

虛hư 空không 眼nhãn 明minh 妃phi 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết (# 印ấn 同đồng 大đại 日nhật )#

(# 一nhất )# 誐nga 誐nga 曩nẵng 嚩phạ 囉ra 落lạc 訖ngật 叉xoa (# 二nhị 合hợp )# 嬭nễ (# 二nhị )# 誐nga 誐nga 曩nẵng 三tam 迷mê 曳duệ (# 三tam )# 薩tát 嚩phạ 覩đổ 訥nột 誐nga (# 二nhị 合hợp )# 多đa (# 引dẫn )(# 四tứ )# 鼻tị (# 引dẫn )# 娑sa (# 引dẫn )# 囉ra 三tam 婆bà 吠phệ (# 平bình )(# 五ngũ )# 入nhập 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 攞la 娜na 謨mô 阿a 目mục 佉khư (# 引dẫn )# 難nạn/nan (# 上thượng )(# 六lục )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

南nam 維duy 白bạch 蓮liên 臺đài 。 觀quán 迦ca 字tự 光quang 明minh 。

金kim 色sắc 光quang 輪luân 中trung 。 救cứu 世thế 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。

大đại 德đức 聖thánh 尊tôn 印ấn 。 號hiệu 名danh 滿mãn 眾chúng 願nguyện 。

二nhị 羽vũ 初sơ 分phần/phân 交giao 。 名danh 普phổ 通thông 密mật 印ấn 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 薩tát 嚩phạ 他tha (# 二nhị )# 尾vĩ (# 入nhập )# 麼ma 底để (# 丁đinh 以dĩ 反phản 三tam )# 尾vĩ (# 入nhập )# 枳chỉ 羅la 儜nảnh (# 四tứ )# 達đạt 磨ma 馱đà (# 引dẫn )# 暏trưa 儞nễ (# 入nhập )# 佐tá 多đa (# 五ngũ )# 糝tảm 糝tảm 訶ha (# 入nhập )(# 六lục )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 大đại 日nhật 右hữu 方phương 。 精tinh 進tấn 觀quán 世thế 音âm 。

普phổ 遍biến 四tứ 方phương 相tương/tướng 。 中trung 吉cát 祥tường 商thương 佉khư 。

出xuất 鉢bát 頭đầu 摩ma 華hoa 。 開khai 敷phu 含hàm 果quả 實thật 。

上thượng 表biểu 金kim 剛cang 慧tuệ 。 承thừa 以dĩ 大đại 蓮liên 印ấn 。

觀quán 娑sa (# 上thượng )# 字tự 光quang 輪luân 。 輪luân 現hiện 觀quán 自tự 在tại 。

微vi 笑tiếu 坐tọa 白bạch 蓮liên 。 頂đảnh 現hiện 無vô 量lượng 壽thọ 。

住trụ 普phổ 觀quán 三tam 昧muội 。 說thuyết 自tự 心tâm 真chân 言ngôn 。

印ấn 如như 蓮liên 華hoa 敷phu 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha (# 引dẫn )# 蘖nghiệt 多đa (# 引dẫn )# 嚩phạ 路lộ 吉cát 多đa (# 二nhị )# 羯yết 嚕rô 儜nảnh 麼ma 野dã (# 三tam )# 囉ra 囉ra 囉ra 吽hồng 若nhược (# 入nhập )(# 四tứ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 右hữu 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 糝tảm 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 大đại 勢thế 至chí 。 被bị 服phục 商thương 佉khư 色sắc 。

大đại 悲bi 蓮liên 華hoa 手thủ 。 滋tư 榮vinh 而nhi 未vị 敷phu 。

圍vi 繞nhiễu 以dĩ 圓viên 光quang 。 定định 慧tuệ 空không 心tâm 掌chưởng 。

如như 蓮liên 華hoa 未vị 開khai 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 髯nhiêm 髯nhiêm 索sách (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 左tả 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 耽đam 字tự 光quang 輪luân 。

光quang 現hiện 多đa 羅la 尊tôn 。 青thanh 白bạch 色sắc 相tướng 雜tạp 。

中trung 年niên 女nữ 人nhân 狀trạng 。 合hợp 掌chưởng 持trì 青thanh 蓮liên 。

圓viên 光quang 靡mĩ 不bất 周chu 。 暉huy 發phát 猶do 淨tịnh 金kim 。

微vi 笑tiếu 鮮tiên 白bạch 衣y 。 定định 慧tuệ 內nội 為vi 拳quyền 。

二nhị 風phong 輪luân 舒thư 合hợp 。 二nhị 空không 以dĩ 加gia 之chi 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 羯yết 嚕rô 抳nê 嗢ốt 婆bà (# 上thượng )# 吠phệ (# 平bình )(# 二nhị )# 多đa 隷lệ 多đa 哩rị 抳nê (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 右hữu 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 勃bột [口*履]# (# 二nhị 合hợp )# 字tự 門môn 。

皓hạo 素tố 圓viên 光quang 中trung 。 現hiện 毘tỳ 俱câu 胝chi 身thân 。

手thủ 垂thùy 數sổ 珠châu 鬘man 。 三tam 目mục 持trì 髮phát 髻kế 。

尊tôn 形hình 如như 皓hạo 素tố 。 圓viên 光quang 黃hoàng 赤xích 白bạch 。

多đa 羅la 印ấn 左tả 差sai 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 薩tát 嚩phạ 婆bà 野dã 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 散tán 儞nễ (# 入nhập )(# 二nhị )# 吽hồng 娑sa 頗phả (# 二nhị 合hợp )# 吒tra 野dã (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

明minh 妃phi 住trụ 其kỳ 左tả 。 號hiệu 持trì 名danh 稱xưng 者giả 。

一nhất 切thiết 妙diệu 瓔anh 珞lạc 。 莊trang 嚴nghiêm 金kim 色sắc 身thân 。

執chấp 鮮tiên 妙diệu 華hoa 枝chi 。 左tả 持trì 鉢bát 胤dận 遇ngộ 。

密mật 印ấn 準chuẩn 馬mã 頭đầu 。 上thượng 舉cử 風phong 輪luân 屈khuất 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 琰diêm 野dã (# 引dẫn )# 輸du 馱đà 囉ra 野dã (# 引dẫn )(# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 近cận 多đa 羅la 右hữu 。 臺đài 中trung 觀quán 半bán 字tự 。

放phóng 白bạch 淨tịnh 光quang 輪luân 。 圓viên 明minh 現hiện 白bạch 處xứ 。

髮phát 冠quan 襲tập 純thuần 白bạch 。 持trì 鉢bát 曇đàm 麼ma 華hoa 。

二nhị 羽vũ 虛hư 心tâm 合hợp 。 水thủy 輪luân 入nhập 掌chưởng 中trung 。

空không 輪luân 捻nẫm 其kỳ 上thượng 。 是thị 白bạch 處xứ 尊tôn 印ấn 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 怛đát 他tha (# 引dẫn )# 蘖nghiệt 多đa 尾vĩ 灑sái 野dã 三tam 婆bà 吠phệ (# 二nhị )# 鉢bát 娜na 麼ma (# 二nhị 合hợp )# 忙mang [口*履]# 儞nễ (# 入nhập )(# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 左tả 華hoa 臺đài 中trung 。 觀quán 唅hám 字tự 法Pháp 門môn 。

放phóng 大đại 光quang 明minh 聚tụ 。 現hiện 大đại 力lực 明minh 王vương 。

晨thần 朝triêu 日nhật 暉huy 色sắc 。 白bạch 蓮liên 以dĩ 嚴nghiêm 身thân 。

赫hách 奕dịch 成thành 焰diễm 鬘man 。 吼hống 怒nộ 四tứ 牙nha 現hiện 。

利lợi 爪trảo 獸thú 王vương 髮phát 。 印ấn 如như 白bạch 處xứ 尊tôn 。

屈khuất 風phong 空không 輪luân 下hạ 。 相tương/tướng 去khứ 如như 穬quáng 麥mạch 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 吽hồng 佉khư 娜na 野dã 畔bạn 惹nhạ (# 二nhị )# 娑sa 叵phả (# 二nhị 合hợp )# 吒tra 野dã (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 右hữu 華hoa 臺đài 中trung 。 觀quán 訶ha 字tự 放phóng 光quang 。

轉chuyển 成thành 地địa 藏tạng 身thân 。 地địa 藏tạng 同đồng 馬mã 頭đầu 。

申thân 水thủy 風phong 餘dư 拳quyền 。 是thị 名danh 地địa 藏tạng 印ấn 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 訶ha 訶ha 訶ha (# 二nhị )# 素tố 怛đát 弩nỗ (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 大đại 日nhật 左tả 方phương 。 正chánh 等đẳng 四tứ 方phương 相tương/tướng 。

金kim 剛cang 印ấn 圍vi 繞nhiễu 。 內nội 心tâm 蓮liên 華hoa 敷phu 。

臺đài 現hiện 迦ca 羅la 奢xa 。 光quang 色sắc 如như 淨tịnh 月nguyệt 。

臺đài 中trung 觀quán 嚩phạ 字tự 。 放phóng 綠lục 寶bảo 光quang 輪luân 。

輪luân 現hiện 金kim 剛cang 手thủ 。 周chu 環hoàn 起khởi 光quang 焰diễm 。

首thủ 戴đái 眾chúng 寶bảo 冠quan 。 瓔anh 珞lạc 莊trang 嚴nghiêm 身thân 。

閒gian/nhàn 錯thác 互hỗ 嚴nghiêm 飾sức 。 左tả 持trì 拔bạt 折chiết 羅la 。

無vô 勝thắng 三tam 昧muội 耶da 。 五ngũ 峯phong 金kim 剛cang 印ấn 。

水thủy 輪luân 入nhập 掌chưởng 交giao 。 說thuyết 自tự 心tâm 真chân 言ngôn 。

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 嚩phạ 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 南nam (# 一nhất )# 左tả 荼đồ 摩ma 訶ha 路lộ 灑sái 拏noa (# 二nhị )# 吽hồng

金kim 剛cang 手thủ 之chi 右hữu 。 部bộ 母mẫu 忙mang 莽mãng 鷄kê 。

嚴nghiêm 身thân 以dĩ 瓔anh 珞lạc 。 亦diệc 持trì 堅kiên 慧tuệ 杵xử 。

三tam 股cổ 金kim 剛cang 印ấn 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 嚩phạ 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 南nam (# 一nhất )# 怛đát 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 吒tra 怛đát 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 吒tra (# 二nhị )# 惹nhạ (# 爾nhĩ 攞la 反phản )# 衍diễn 底để (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

金kim 剛cang 手thủ 之chi 左tả 。 大đại 力lực 金kim 剛cang 針châm 。

使sứ 者giả 眾chúng 圍vi 繞nhiễu 。 微vi 笑tiếu 同đồng 瞻chiêm 仰ngưỡng 。

內nội 拳quyền 申thân 風phong 輪luân 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 薩tát 嚩phạ 達đạt 磨ma 儞nễ (# 丁đinh 逸dật 反phản )# 㗚lật 吠phệ 達đạt 儞nễ (# 二nhị )# 嚩phạ 日nhật 羅la (# 二nhị 合hợp )# 素tố 爾nhĩ (# 入nhập )# 嚩phạ 囉ra 禰nể (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

金kim 剛cang 手thủ 之chi 右hữu 。 持trì 鎖tỏa 商thương 揭yết 攞la 。

自tự 部bộ 諸chư 使sử 俱câu 。 其kỳ 身thân 淺thiển 黃hoàng 色sắc 。

四tứ 輪luân 背bối/bội 相tương/tướng 叉xoa 。 旋toàn 轉chuyển 慧tuệ 加gia 定định 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 吽hồng (# 引dẫn )# 滿mãn 馱đà 滿mãn 馱đà 野dã (# 二nhị )# 冒mạo 吒tra 冒mạo 吒tra 野dã (# 三tam )# 嚩phạ 日nhật 嚕rô (# 二nhị 合hợp )# 娜na 婆bà (# 二nhị 合hợp )# 吠phệ (# 四tứ )# 薩tát 嚩phạ 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 底để 賀hạ 低đê (# 五ngũ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

金kim 剛cang 手thủ 之chi 左tả 。 忿phẫn 怒nộ 降giáng/hàng 三tam 世thế 。

摧tồi 伏phục 大đại 障chướng 者giả 。 號hiệu 名danh 月nguyệt 黶yểm 尊tôn 。

三tam 目mục 四tứ 牙nha 現hiện 。 夏hạ 時thời 雲vân 雨vũ 色sắc 。

阿a 吒tra 吒tra 笑tiếu 聲thanh 。 金kim 剛cang 瓔anh 珞lạc 嚴nghiêm 。

攝nhiếp 護hộ 眾chúng 生sanh 故cố 。 無vô 量lượng 眾chúng 圍vi 繞nhiễu 。

乃nãi 至chí 百bách 千thiên 手thủ 。 操thao 持trì 眾chúng 器khí 械giới 。

如như 是thị 忿phẫn 怒nộ 等đẳng 。 皆giai 住trụ 蓮liên 華hoa 中trung 。

印ấn 如như 金kim 剛cang 慧tuệ 。 二nhị 空không 開khai 持trì 風phong 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 紇hột 唎rị (# 二nhị )# 吽hồng 發phát 吒tra (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

金kim 剛cang 手thủ 之chi 右hữu 。 吽hồng 字tự 為vi 種chủng 子tử 。

各các 現hiện 威uy 怒nộ 身thân 。 印ấn 與dữ 持trì 地địa 同đồng 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 吽hồng (# 引dẫn )# 吽hồng (# 引dẫn )# 吽hồng (# 引dẫn )(# 二nhị )# 發phát 吒tra 發phát 吒tra 髯nhiêm 髯nhiêm (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

金kim 剛cang 手thủ 之chi 右hữu 。 金kim 剛cang 拳quyền 外ngoại 縛phược 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 娑sa 怖bố (# 二nhị 合hợp )# 吒tra 野dã 嚩phạ 日nhật 羅la 三tam 婆bà 吠phệ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

金kim 剛cang 手thủ 之chi 右hữu 。 一nhất 切thiết 奉phụng 教giáo 金kim 剛cang 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết (# 獨độc # 金kim 剛cang 印ấn )#

(# 一nhất )# 係hệ 係hệ 緊khẩn 爾nhĩ (# 精tinh 以dĩ 反phản )# 囉ra 拽duệ 徙tỉ (# 二nhị )# 仡ngật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 佷hận 拏noa (# 二nhị 合hợp )# 仡ngật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 佷hận 拏noa (# 二nhị 合hợp )(# 三tam )# 佉khư 那na (# 四tứ )# 鉢bát 哩rị 布bố 羅la 野dã (# 五ngũ )# 薩tát 嚩phạ 緊khẩn 迦ca 囉ra 赧nỏa (# 六lục )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 底để 尾vĩ 撚nhiên (# 七thất )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 下hạ 。 羅la 剎sát 主chủ 之chi 方phương 。

不Bất 動Động 如Như 來Lai 使sử 。 五ngũ 寶bảo 盤bàn 石thạch 上thượng 。

觀quán 含hàm 字tự 法Pháp 門môn 。 放phóng 大đại 火hỏa 光quang 明minh 。

三tam 角giác 現hiện 青thanh 身thân 。 慧tuệ 刀đao 定định 羂quyến 索sách 。

頂đảnh 髮phát 垂thùy 左tả 肩kiên 。 一nhất 目mục 而nhi 諦đế 觀quán 。

威uy 怒nộ 身thân 猛mãnh 焰diễm 。 面diện 門môn 水thủy 波ba 相tương/tướng 。

充sung 滿mãn 童đồng 子tử 形hình 。 住trụ 火hỏa 生sanh 三tam 昧muội 。

各các 屈khuất 地địa 水thủy 輪luân 。 二nhị 空không 自tự 加gia 上thượng 。

並tịnh 申thân 於ư 火hỏa 風phong 。 慧tuệ 覆phú 定định 羽vũ 仰ngưỡng 。

右hữu 劍kiếm 入nhập 左tả 鞘sao 。 當đương 心tâm 三tam 念niệm 明minh 。

拔bạt 劍kiếm 旋toàn 八bát 方phương 。 上thượng 下hạ 淨tịnh 諸chư 物vật 。

左tả 辟tịch 右hữu 結kết 界giới 。 調điều 伏phục 難nan 調điều 者giả 。

(# 一nhất )# 左tả 拏noa 摩ma 賀hạ 路lộ 灑sái 拏noa (# 二nhị )# 娑sa 破phá (# 二nhị )# 吒tra (# 入nhập )# 野dã (# 三tam )# 吽hồng 怛đát 羅la (# 二nhị 合hợp )# 吒tra (# 四tứ )# 憾hám mâm (# 五ngũ )#

次thứ 應ưng 往vãng 風phong 方phương 。 復phục 想tưởng 忿phẫn 怒nộ 尊tôn 。

所sở 謂vị 勝thắng 三tam 世thế 。 先tiên 想tưởng 寶bảo 石thạch 上thượng 。

火hỏa 生sanh 三tam 昧muội 中trung 。 訶ha 字tự 法Pháp 門môn 轉chuyển 。

想tưởng 成thành 威uy 怒nộ 尊tôn 。 猛mãnh 焰diễm 光quang 圍vi 繞nhiễu 。

寶bảo 冠quan 持trì 金kim 剛cang 。 不bất 顧cố 自tự 身thân 命mạng 。

印ấn 同đồng 金kim 剛cang 慧tuệ 。 專chuyên 請thỉnh 而nhi 受thọ 教giáo 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 訶ha 訶ha 訶ha (# 二nhị )# 微vi 薩tát 麼ma 曳duệ (# 三tam )# 薩tát 嚩phạ 怛đát 他tha (# 引dẫn )# 蘖nghiệt 多đa 微vi 灑sái 也dã 三tam 婆bà 嚩phạ (# 四tứ )# 怛đát # (# 二nhị 合hợp )# 路lộ 枳chỉ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 微vi 惹nhạ 也dã (# 五ngũ )# 吽hồng 惹nhạ (# 爾nhĩ 落lạc 反phản 六lục )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

中trung 閒gian/nhàn 有hữu 十thập 六lục 金kim 剛cang 未vị 足túc 。

次thứ 結kết 降giáng/hàng 三tam 世thế 。 二nhị 羽vũ 忿phẫn 怒nộ 拳quyền 。

檀đàn 慧tuệ 背bối/bội 鉤câu 結kết 。 當đương 於ư 寶bảo 石thạch 上thượng 。

心tâm 想tưởng 吽hồng 字tự 門môn 。 成thành 大đại 忿phẫn 怒nộ 王vương 。

八bát 臂tý 而nhi 四tứ 面diện 。 笑tiếu 怒nộ 恐khủng 怖bố 形hình 。

四tứ 牙nha 熾sí 盛thịnh 身thân 。 執chấp 持trì 諸chư 器khí 仗trượng 。

辟tịch 除trừ 作tác 結kết 護hộ 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

唵án (# 引dẫn )(# 一nhất )# 蘇tô 吽hồng 婆bà 儞nễ 蘇tô 吽hồng 婆bà 吽hồng (# 二nhị )# 仡ngật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 訶ha 拏noa (# 二nhị 合hợp )# 仡ngật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 訶ha 拏noa (# 二nhị 合hợp )# 吽hồng (# 三tam )# 仡ngật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 訶ha 拏noa (# 二nhị 合hợp )# 波ba 耶da 吽hồng (# 四tứ )# 阿a (# 引dẫn )# 那na 野dã 斛hộc (# 引dẫn )# 婆bà 誐nga 鑁măm 嚩phạ 日nhật 羅la (# 二nhị 合hợp )# 吽hồng 泮phấn 吒tra (# 五ngũ )#

次thứ 結kết 大đại 威uy 德đức 。 身thân 作tác 玄huyền 雲vân 色sắc 。

遍biến 身thân 生sanh 火hỏa 焰diễm 。 執chấp 持trì 諸chư 器khí 仗trượng 。

六lục 手thủ 身thân 六lục 足túc 。 坐tọa 於ư 水thủy 牛ngưu 上thượng 。

想tưởng 身thân 安an 三tam 字tự 。 唵án 字tự 安an 口khẩu 上thượng 。

噁ô 字tự 安an 心tâm 上thượng 。 吽hồng 成thành 就tựu 尊tôn 身thân 。

執chấp 劍kiếm 戟kích 棒bổng 索sách 。 左tả 持trì 弓cung 右hữu 箭tiễn 。

結kết 護hộ 普phổ 集tập 會hội 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết (# 印ấn 玄huyền )#

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà 南nam (# 引dẫn )(# 一nhất )# 阿a 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 底để 賀hạ 多đa 舍xá 娑sa 曩nẵng (# 引dẫn )# 南nam (# 引dẫn )(# 二nhị )# 唵án 羯yết 囉ra 羯yết 囉ra (# 三tam 矩củ 嚕rô 矩củ 嚕rô 。 四tứ )# 麼ma 麼ma 迦ca 哩rị 郯# (# 二nhị 合hợp )(# 五ngũ )# 伴bạn 惹nhạ 伴bạn 惹nhạ (# 六lục )# 薩tát 嚩phạ 尾vĩ 覲cận 南nam (# 二nhị 合hợp )(# 七thất )# 諾nặc 賀hạ 諾nặc 賀hạ (# 八bát )# 薩tát 嚩phạ 嚩phạ 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 尾vĩ 曩nẵng (# 引dẫn )# 野dã 迦ca (# 引dẫn )(# 九cửu )# 冒mạo 羅la 馱đà (# 二nhị 合hợp )# 吒tra 迦ca (# 十thập )# 貳nhị 尾vĩ 旦đán 多đa 迦ca 囉ra (# 十thập 一nhất )# 摩ma 賀hạ (# 引dẫn )# 尾vĩ 訖ngật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 多đa 路lộ (# 引dẫn )# 比tỉ 寧ninh (# 十thập 二nhị )# 鉢bát 者giả 鉢bát 者giả (# 十thập 三tam )# 薩tát 嚩phạ 訥nột 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )(# 十thập 四tứ )# 摩ma 賀hạ (# 引dẫn )# 誐nga 拏noa 鉢bát 底để (# 十thập 五ngũ )# 貳nhị 尾vĩ 旦đán (# 引dẫn )# 多đa 羯yết 囉ra (# 十thập 六lục )# 滿mãn 馱đà 滿mãn 馱đà (# 十thập 七thất )# 薩tát 嚩phạ 蘖nghiệt 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 憾hám (# 十thập 八bát )# 殺sát 目mục 佉khư (# 十thập 九cửu )# 殺sát 部bộ 惹nhạ (# 二nhị 十thập )# 殺sát 者giả 囉ra 拏noa (# 二nhị 十thập 一nhất )# 嚕rô 捺nại 羅la (# 二nhị 合hợp )# 磨ma (# 引dẫn )# 曩nẵng 野dã (# 二nhị 十thập 二nhị )# 尾vĩ 瑟sắt 拏noa (# 二nhị 合hợp )# 麼ma 曩nẵng 野dã (# 二nhị 十thập 三tam )# 沒một 囉ra (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 賀hạ 摩ma (# 二nhị 合hợp 引dẫn )# 撚nhiên (# 引dẫn )# 泥nê 嚩phạ 那na (# 引dẫn )# 曩nẵng 野dã (# 二nhị 十thập 四tứ )# 摩ma 尾vĩ 覽lãm 嚩phạ 摩ma 尾vĩ 覽lãm 嚩phạ (# 二nhị 十thập 五ngũ )# 攞la 護hộ 攞la 護hộ (# 二nhị 十thập 六lục )# 曼mạn 拏noa 攞la 末mạt 弟đệ (# 二nhị 十thập 七thất )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 吠phệ 捨xả 野dã (# 二nhị 十thập 八bát )# 三tam 麼ma 野dã 麼ma 弩nỗ 娑sa 摩ma (# 二nhị 合hợp )# 囉ra (# 二nhị 十thập 九cửu )# 吽hồng 吽hồng 吽hồng 吽hồng 吽hồng 吽hồng 娑sa 破phá (# 二nhị 合hợp )# 吒tra (# 半bán 音âm 呼hô )# 娑sa 破phá (# 二nhị 合hợp )# 吒tra (# 半bán 音âm 呼hô )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ (# 三tam 十thập )#

次thứ 於ư 第đệ 二nhị 院viện 。 四tứ 方phương 相tương/tướng 均quân 普phổ 。

衛vệ 以dĩ 金kim 剛cang 印ấn 。 火hỏa 生sanh 曼mạn 荼đồ 羅la 。

內nội 心tâm 青thanh 蓮liên 臺đài 。 臺đài 中trung 觀quán 滿mãn 字tự 。

放phóng 大đại 慧tuệ 光quang 明minh 。 光quang 轉chuyển 成thành 曼mạn 殊thù 。

入nhập 神thần 力lực 三tam 昧muội 。 其kỳ 身thân 欝uất 金kim 色sắc 。

五ngũ 佛Phật 髻kế 冠quan 頂đảnh 。 猶do 如như 童đồng 子tử 形hình 。

定định 羽vũ 持trì 青thanh 蓮liên 。 上thượng 表biểu 金kim 剛cang 智trí 。

慧tuệ 羽vũ 施thí 無vô 畏úy 。 或hoặc 作tác 與dữ 願nguyện 印ấn 。

慈từ 顏nhan 遍biến 微vi 笑tiếu 。 妙diệu 相tướng 圓viên 普phổ 光quang 。

周chu 匝táp 互hỗ 暉huy 映ánh 。

以dĩ 定định 慧tuệ 手thủ 作tác 虛hư 心tâm 合hợp 掌chưởng 。 火hỏa 輪luân 絞giảo 水thủy 輪luân 交giao 結kết 相tương/tướng 持trì 。 以dĩ 二nhị 風phong 輪luân 置trí 二nhị 空không 輪luân 上thượng 猶do 如như 劍kiếm 形hình 。 是thị 聖thánh 者giả 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 印ấn 。 說thuyết 自tự 心tâm 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 係hệ 係hệ 矩củ 摩ma 囉ra 迦ca (# 二nhị )# 尾vĩ 目mục 吃cật 底để (# 二nhị 合hợp )# 鉢bát 他tha 悉tất 體thể (# 他tha 以dĩ 反phản )# 多đa (# 三tam )# 娑sa 麼ma 囉ra 娑sa 麼ma 囉ra (# 四tứ )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 底để 枳chỉ 壤nhưỡng (# 二nhị 合hợp )(# 五ngũ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 青thanh 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 髯nhiêm 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 光quang 網võng 身thân 。 童đồng 子tử 持trì 寶bảo 網võng 。

種chủng 種chủng 瓔anh 珞lạc 嚴nghiêm 。 定định 拳quyền 執chấp 鉤câu 印ấn 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 係hệ 係hệ 矩củ 麼ma 囉ra (# 二nhị )# 忙mang 耶da 蘖nghiệt 多đa 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 婆bà 嚩phạ 悉tất 體thể (# 他tha 以dĩ 反phản )# 多đa (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 青thanh 蓮liên 華hoa 中trung 。 無vô 垢cấu 光quang 童đồng 子tử 。

寶bảo 冠quan 持trì 寶bảo 印ấn 。 青thanh 蓮liên 而nhi 未vị 敷phu 。

前tiền 印ấn 一nhất 切thiết 輪luân 。 相tương 背bội 而nhi 屈khuất 之chi 。

是thị 無vô 垢cấu 光quang 印ấn 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 係hệ 矩củ 忙mang 羅la (# 二nhị )# 尾vĩ 質chất 怛đát 羅la (# 二nhị 合hợp )# 蘖nghiệt 底để 矩củ 忙mang 羅la (# 三tam )# 麼ma 弩nỗ 娑sa 麼ma (# 二nhị 合hợp )# 羅la (# 四tứ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 青thanh 蓮liên 華hoa 中trung 。 中trung 觀quán 枳chỉ [口*履]# (# 二nhị 合hợp )# 字tự 。

轉chuyển 成thành 計kế 設thiết 尼ni 。 慧tuệ 拳quyền 風phong 火hỏa 刀đao 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 係hệ 係hệ 矩củ 忙mang (# 引dẫn )# [口*履]# 計kế (# 二nhị )# 娜na 耶da 孃nương 難nạn/nan 娑sa 麼ma (# 二nhị 合hợp )# 羅la (# 三tam )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 底để 枳chỉ 孃nương (# 二nhị 合hợp )(# 四tứ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 青thanh 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 儞nễ [口*履]# 字tự 光quang 。

轉chuyển 成thành 金kim 剛cang 使sử 。 烏ô 波ba 計kế 設thiết 尼ni 。

慧tuệ 拳quyền 舒thư 火hỏa 輪luân 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 嚬tần 娜na 野dã 壞hoại 難nạn/nan (# 二nhị )# 係hệ 矩củ 忙mang 哩rị 計kế (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 青thanh 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 係hệ [口*履]# (# 二nhị 合hợp )# 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 地địa 慧tuệ 幢tràng 。 定định 拳quyền 地địa 水thủy 幢tràng 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 係hệ 娑sa 麼ma (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 枳chỉ 壤nhưỡng 曩nẵng 計kế 覩đổ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 青thanh 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 弭nhị [口*履]# (# 二nhị 合hợp )# 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 童đồng 子tử 使sử 。 慧tuệ 拳quyền 風phong 輪luân 杖trượng 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 弭nhị [口*履]# (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 青thanh 蓮liên 華hoa 中trung 。 復phục 名danh 請thỉnh 召triệu 使sử 。

慧tuệ 拳quyền 風phong 輪luân 鉤câu 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 阿a 迦ca 囉ra 灑sái (# 二nhị 合hợp )# 野dã (# 二nhị )# 薩tát 鑁măm 矩củ 嚕rô 阿a (# 去khứ )# 枳chỉ 壤nhưỡng (# 二nhị 合hợp )(# 三tam )# 矩củ 忙mang 囉ra 寫tả (# 四tứ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 青thanh 蓮liên 華hoa 中trung 。 五ngũ 種chủng 奉phụng 教giáo 使sử 。

不bất 思tư 議nghị 童đồng 子tử 。 定định 慧tuệ 外ngoại 拳quyền 叉xoa 。

(# 一nhất )# 阿a (# 去khứ )# 尾vĩ 娑sa 麼ma (# 二nhị 合hợp )# 野dã 儜nảnh 曳duệ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

南nam 方phương 除trừ 蓋cái 障chướng 。 住trụ 於ư 火hỏa 輪luân 中trung 。

其kỳ 上thượng 赤xích 蓮liên 華hoa 。 大đại 精tinh 進tấn 種chủng 子tử 。

觀quán 噁ô 字tự 光quang 輪luân 。 現hiện 成thành 除trừ 障chướng 尊tôn 。

入nhập 悲bi 力lực 三tam 昧muội 。 定định 慧tuệ 虛hư 心tâm 合hợp 。

地địa 水thủy 空không 入nhập 月nguyệt 。 各các 申thân 風phong 火hỏa 合hợp 。

如như 持trì 摩ma 尼ni 珠châu 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 阿a (# 入nhập )# 薩tát 怛đát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 係hệ 多đa (# 二nhị )# 弊tệ (# 毘tỳ 庾dữu 反phản )# 嗢ốt 蘖nghiệt (# 二nhị 合hợp )# 多đa (# 三tam )# 怛đát 㘕# (# 二nhị 合hợp )# 怛đát 㘕# (# 二nhị 合hợp )# 㘕# 㘕# (# 四tứ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 赤xích 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 訶ha 娑sa 難nạn/nan 字tự 。

光quang 轉chuyển 成thành 此thử 尊tôn 。 定định 慧tuệ 內nội 叉xoa 拳quyền 。

火hỏa 舒thư 屈khuất 上thượng 節tiết 。 寶bảo 瓶bình 上thượng 金kim 剛cang 。

除trừ 疑nghi 怪quái 真chân 言ngôn 。

(# 一nhất )# 尾vĩ 麼ma 底để 砌# (# 七thất 曳duệ 反phản )# 諾nặc 迦ca (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 赤xích 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 囉ra 娑sa 難nạn/nan 字tự 。

光quang 轉chuyển 成thành 此thử 尊tôn 。 施thí 一nhất 切thiết 無vô 畏úy 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 阿a 佩bội 延diên 娜na 娜na (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 赤xích 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 特đặc 懵mộng (# 二nhị 合hợp )# 娑sa 難nạn/nan 字tự 。

光quang 轉chuyển 成thành 此thử 尊tôn 。 慧tuệ 羽vũ 發phát 起khởi 手thủ 。

除trừ 一nhất 切thiết 惡ác 趣thú 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 阿a 毘tỳ 庾dữu (# 二nhị 合hợp )# 達đạt 囉ra 抳nê (# 二nhị )# 薩tát 怛đát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 馱đà 敦đôn (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 赤xích 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 尾vĩ 訶ha 娑sa 難nạn/nan 字tự 。

光quang 轉chuyển 成thành 此thử 尊tôn 。 慧tuệ 悲bi 手thủ 掩yểm 心tâm 。

救cứu 護hộ 慧tuệ 真chân 言ngôn 。

(# 一nhất )# 係hệ 摩ma 賀hạ (# 引dẫn )# 摩ma 賀hạ (# 引dẫn )(# 二nhị )# 娑sa 摩ma (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 底để (# 三tam )# 枳chỉ 壤nhưỡng (# 二nhị 合hợp )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 赤xích 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 諂siểm (# 去khứ )# 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 大đại 慈từ 生sanh 。 慧tuệ 空không 水thủy 持trì 之chi 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 制chế 妬đố 嗢ốt 蘖nghiệt (# 二nhị 合hợp )# 多đa (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 赤xích 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 閻diêm 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 悲bi 旋toàn 潤nhuận 。 慧tuệ 掌chưởng 火hỏa 屈khuất 心tâm 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 迦ca 嚕rô 儜nảnh 沒một 曬sái 眤# 多đa (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 赤xích 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 縊ải 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 除trừ 熱nhiệt 惱não 。 慧tuệ 手thủ 垂thùy 施thí 願nguyện 。

甘cam 露lộ 水thủy 流lưu 注chú 。 遍biến 在tại 諸chư 指chỉ 端đoan 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 係hệ 嚩phạ 囉ra 娜na (# 二nhị )# 嚩phạ 囉ra 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 鉢bát 多đa (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 赤xích 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 污ô 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 不bất 思tư 議nghị 。 慧tuệ 空không 風phong 持trì 珠châu 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 薩tát 嚩phạ 捨xả 鉢bát 哩rị 布bố 囉ra 迦ca (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

北bắc 方phương 地địa 藏tạng 尊tôn 。 其kỳ 座tòa 極cực 巧xảo 嚴nghiêm 。

雜tạp 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 地địa 。 綺ỷ 錯thác 互hỗ 相tương 閒gian/nhàn 。

四tứ 寶bảo 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 訶ha 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 地địa 藏tạng 尊tôn 。 定định 慧tuệ 內nội 為vi 拳quyền 。

舒thư 散tán 火hỏa 輪luân 幢tràng 。 住trụ 金kim 剛cang 不bất 壞hoại 。

三tam 昧muội 說thuyết 真chân 言ngôn 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 訶ha 訶ha 訶ha 尾vĩ 娑sa 麼ma (# 二nhị 合hợp )# 曳duệ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

地địa 藏tạng 尊tôn 之chi 右hữu 。 諦đế 想tưởng 寶bảo 華hoa 中trung 。

觀quán 難nạn/nan 髯nhiêm 字tự 光quang 輪luân 。 轉chuyển 成thành 寶bảo 處xứ 尊tôn 。

慧tuệ 拳quyền 舒thư 三tam 輪luân 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 係hệ 摩ma 訶ha 摩ma 訶ha (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 寶bảo 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 衫sam 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 寶bảo 手thủ 尊tôn 。 慧tuệ 拳quyền 舒thư 水thủy 輪luân 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 囉ra 怛đát 怒nộ (# 二nhị 合hợp )# 嗢ốt 婆bà (# 二nhị 合hợp )# 嚩phạ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 寶bảo 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 噞thiêm 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 持trì 地địa 尊tôn 。 掌chưởng 背bối/bội 地địa 空không 叉xoa 。

二nhị 手thủ 金kim 剛cang 印ấn 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 達đạt 囉ra 尼ni (# 尼ni 仁nhân 反phản )# 達đạt 囉ra (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 寶bảo 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 含hàm 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 寶bảo 印ấn 手thủ 。 如như 前tiền 五ngũ 鈷cổ 印ấn 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 囉ra 怛đát 曩nẵng (# 二nhị 合hợp )# 儞nễ (# 入nhập )# 唎rị 爾nhĩ 多đa (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 寶bảo 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 赧nỏa 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 堅kiên 固cố 意ý 。 二nhị 羽vũ 合hợp 五ngũ 輪luân 。

如như 羯yết 磨ma 金kim 剛cang 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 嚩phạ 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 三tam 婆bà 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

西tây 方phương 虛Hư 空Không 藏Tạng 。 圓viên 白bạch 悅duyệt 意ý 壇đàn 。

大đại 白bạch 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 伊y 字tự 白bạch 光quang 。

轉chuyển 成thành 虛hư 空không 尊tôn 。 勤cần 勇dũng 被bị 白bạch 衣y 。

持trì 刀đao 生sanh 光quang 焰diễm 。 瓔anh 珞lạc 以dĩ 莊trang 嚴nghiêm 。

密mật 印ấn 同đồng 慈Từ 氏Thị 。 二nhị 空không 入nhập 掌chưởng 中trung 。

住trụ 清thanh 淨tịnh 境cảnh 界giới 。 三tam 昧muội 說thuyết 自tự 心tâm 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 伊y (# 依y 字tự 長trường/trưởng 呼hô )# 阿a (# 引dẫn )# 迦ca 奢xa 參tham 麼ma 多đa 弩nỗ 蘖nghiệt 多đa (# 二nhị )# 尾vĩ 質chất 怛đát 㘕# (# 二nhị 合hợp )# 縛phược 囉ra 達đạt 囉ra (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 白bạch 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 憾hám 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 無vô 垢cấu 尊tôn 。 印ấn 如như 大đại 慧tuệ 刀đao 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 誐nga 誐nga 曩nẵng (# 引dẫn )# 難nạn/nan 多đa 愚ngu 者giả 囉ra (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 白bạch 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán # 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 虛hư 空không 慧tuệ 。 印ấn 如như 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 斫chước 吃cật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 嚩phạ 唎rị 底để (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 白bạch 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 蘖nghiệt 丹đan (# 郗hi 痕ngân 反phản )# 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 清thanh 淨tịnh 慧tuệ 。 如như 前tiền 商thương 佉khư 印ấn 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 南nam (# 一nhất )# 達đạt 磨ma 三tam 婆bà 嚩phạ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 白bạch 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 地địa 㘕# 字tự 光quang 輪luân 。

光quang 轉chuyển 行hành 慧tuệ 者giả 。 如như 前tiền 蓮liên 華hoa 印ấn 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 南nam (# 一nhất )# 鉢bát 納nạp 麼ma (# 引dẫn )# 攞la (# 上thượng )# 野dã (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 白bạch 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán # 字tự 光quang 輪luân 。

轉chuyển 成thành 安an 住trụ 慧tuệ 。 青thanh 蓮liên 印ấn 稍sảo 敷phu 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 南nam (# 一nhất )# 壤nhưỡng 弩nỗ 納nạp 婆bà (# 二nhị 合hợp )# 嚩phạ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 白bạch 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 蓮liên 華hoa 印ấn 者giả 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết (# 用dụng 普phổ 通thông 印ấn )#

曩nẵng 莫mạc 三tam 滿mãn 多đa 沒một 馱đà 南nam (# 一nhất )# 俱câu 嚩phạ 隷lệ 野dã (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

右hữu 白bạch 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 於ư 出xuất 現hiện 智trí 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết (# 用dụng 普phổ 通thông 印ấn )#

(# 一nhất )# 嚩phạ 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 悉tất 體thể (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 沒một 弟đệ (# 二nhị )# 布bố 囉ra 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 嚩phạ 怛đát 麼ma (# 二nhị 合hợp )# 滿mãn 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 娑sa 囉ra (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

左tả 白bạch 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 執chấp 蓮liên 華hoa 杵xử 。

彼bỉ 菩Bồ 薩Tát 真chân 言ngôn 。

(# 一nhất )# 嚩phạ 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 迦ca 羅la (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 東đông 第đệ 三tam 院viện 。 釋Thích 迦Ca 師Sư 子Tử 壇đàn 。

謂vị 大đại 因nhân 陀đà 羅la 。 妙diệu 善thiện 真chân 金kim 色sắc 。

四tứ 方phương 相tương/tướng 均quân 等đẳng 。 金kim 剛cang 印ấn 圍vi 繞nhiễu 。

上thượng 現hiện 波ba 頭đầu 摩ma 。 妙diệu 善thiện 真chân 金kim 色sắc 。

轉chuyển 成thành 釋Thích 迦Ca 文Văn 。 周chu 匝táp 皆giai 黃hoàng 暉huy 。

紫tử 金kim 光quang 聚tụ 身thân 。 具cụ 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。

袈ca 裟sa 錫tích 杖trượng 等đẳng 。 大đại 鉢bát 具cụ 光quang 焰diễm 。

住trụ 寶bảo 處xứ 三tam 昧muội 。 二nhị 羽vũ 仰ngưỡng 臍tề 閒gian/nhàn 。

說thuyết 自tự 心tâm 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 薩tát 嚩phạ 仡ngật 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 捨xả [嗨-每+(臼/工)]# (# 入nhập )# 素tố 娜na 曩nẵng (# 二nhị )# 薩tát 嚩phạ 達đạt 磨ma 嚩phạ (# 無vô 鉢bát 反phản )# 始thỉ 多đa (# 引dẫn )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 鉢bát 多đa (# 二nhị 合hợp )(# 三tam )# 誐nga 誐nga 曩nẵng 三tam 摩ma (# 引dẫn )# 三tam 摩ma (# 四tứ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 右hữu 蓮liên 華hoa 中trung 。 顯hiển 示thị 遍biến 知tri 眼nhãn 。

熙hi 怡di 相tương/tướng 微vi 笑tiếu 。 遍biến 體thể 圓viên 淨tịnh 光quang 。

頂đảnh 髻kế 遍biến 黃hoàng 色sắc 。 憙hí 見kiến 無vô 比tỉ 身thân 。

是thị 名danh 能năng 寂tịch 母mẫu 。 亦diệc 名danh 遍biến 知tri 眼nhãn 。

印ấn 如như 佛Phật 頂đảnh 同đồng 。 金kim 剛cang 幖tiêu 幟xí 異dị 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 怛đát 他tha (# 引dẫn )# 蘖nghiệt 多đa 斫chước 吃cật 芻sô (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 尾vĩ 也dã 嚩phạ 路lộ 迦ca 也dã (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 左tả 蓮liên 華hoa 中trung 。 圖đồ 寫tả 毫hào 相tướng 明minh 。

住trụ 鉢bát 頭đầu 摩ma 華hoa 。 圓viên 照chiếu 商thương 佉khư 色sắc 。

執chấp 持trì 如như 意ý 珠châu 。 慧tuệ 拳quyền 置trí 眉mi 閒gian/nhàn 。

是thị 名danh 毫hào 相tướng 印ấn 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 嚩phạ 囉ra 泥nê (# 二nhị )# 嚩phạ 囉ra 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 鉢bát 帝đế 吽hồng (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 右hữu 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 㘕# 字tự 法Pháp 門môn 。

無vô 相tướng 之chi 相tướng 光quang 。 轉chuyển 成thành 白bạch 傘tản 頂đảnh 。

普phổ 遍biến 三Tam 千Thiên 界Giới 。 定định 羽vũ 覆phú 五ngũ 輪luân 。

慧tuệ 拳quyền 申thân 風phong 指chỉ 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 㘕# (# 二nhị )# 悉tất 怛đát (# 引dẫn )# 多đa 鉢bát 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 鄔ổ 瑟sắt 抳nê (# 二nhị 合hợp )# 灑sái (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 左tả 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 苫thiêm 字tự 法Pháp 門môn 。

成thành 就tựu 大đại 寂tịch 光quang 。 轉chuyển 成thành 最tối 勝thắng 頂đảnh 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết (# 印ấn 大đại 慧tuệ 刀đao )#

(# 一nhất )# 苫thiêm (# 二nhị )# 惹nhạ (# 入nhập )# 欲dục 鄔ổ 瑟sắt 抳nê (# 二nhị 合hợp )# 灑sái (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 右hữu 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 賜tứ 字tự 法Pháp 門môn 。

本bổn 寂tịch 光quang 殊thù 勝thắng 。 定định 慧tuệ 手thủ 輪luân 印ấn 。

轉chuyển 成thành 最tối 勝thắng 頂đảnh 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 尾vĩ 惹nhạ 欲dục 鄔ổ 瑟sắt 抳nê (# 二nhị 合hợp )# 灑sái (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 左tả 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 怛đát 陵lăng (# 二nhị 合hợp )# 字tự 法Pháp 門môn 。

一nhất 切thiết 法pháp 如như 本bổn 。 自tự 性tánh 無vô 垢cấu 身thân 。

光quang 明minh 遍biến 十thập 方phương 。 轉chuyển 成thành 火hỏa 聚tụ 頂đảnh 。

印ấn 與dữ 佛Phật 頂đảnh 同đồng 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 怛đát 陵lăng (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 帝đế 儒nho 囉ra 施thí 鄔ổ 瑟sắt 抳nê (# 二nhị 合hợp )# 灑sái (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 右hữu 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 訶ha 林lâm (# 二nhị 合hợp )# 字tự 法Pháp 門môn 。

諸chư 因nhân 果quả 業nghiệp 性tánh 。 畢tất 竟cánh 不bất 可khả 得đắc 。

威uy 光quang 照chiếu 一nhất 切thiết 。 轉chuyển 成thành 除trừ 業nghiệp 頂đảnh 。

慧tuệ 手thủ 風phong 輪luân 鉤câu 。 能năng 除trừ 地địa 獄ngục 障chướng 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 訶ha 林lâm (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 尾vĩ 枳chỉ 囉ra 拏noa 半bán 祖tổ 鄔ổ 瑟sắt 抳nê (# 二nhị 合hợp )# 灑sái (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 左tả 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 吒tra 嚕rô # (# 三tam 合hợp )# 字tự 門môn 。

字tự 現hiện 廣quảng 生sanh 頂đảnh 。 印ấn 與dữ 五ngũ 峯phong 同đồng 。

能năng 摧tồi 碎toái 諸chư 障chướng 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 吒tra 嚕rô # (# 三tam 合hợp 二nhị )# 鄔ổ 瑟sắt 抳nê (# 二nhị 合hợp )# 灑sái (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 右hữu 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 輸du 嚕rô 吽hồng (# 二nhị 合hợp )# 字tự 門môn 。

現hiện 發phát 生sanh 佛Phật 頂đảnh 。 印ấn 與dữ 蓮liên 華hoa 同đồng 。

發phát 生sanh 世thế 出xuất 世thế 。 三tam 乘thừa 諸chư 聖thánh 眾chúng 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 輸du 嚕rô # (# 三tam 合hợp 二nhị )# 鄔ổ 瑟sắt 抳nê (# 二nhị 合hợp )# 灑sái (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 左tả 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán # 字tự 法Pháp 門môn 。

轉chuyển 成thành 無vô 量lượng 聲thanh 。 二nhị 手thủ 持trì 商thương 佉khư 。

說thuyết 寂tịch 滅diệt 妙diệu 法Pháp 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 吽hồng (# 二nhị )# 惹nhạ 欲dục 鄔ổ 瑟sắt 抳nê (# 二nhị 合hợp )# 灑sái (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 右hữu 蓮liên 華hoa 中trung 。 觀quán 於ư 鑁măm 字tự 門môn 。

一nhất 切thiết 佛Phật 頂đảnh 字tự 。 慧tuệ 手thủ 聚tụ 五ngũ 峯phong 。

置trí 頂đảnh 成thành 密mật 印ấn 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 鑁măm 鑁măm (# 二nhị )# 吽hồng 吽hồng 吽hồng (# 三tam )# 泮phấn 吒tra (# 四tứ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 左tả 荷hà 葉diệp 中trung 。 一nhất 切thiết 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 。

梵Phạm 夾giáp 為vi 幖tiêu 幟xí 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 係hệ 睹đổ 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 底để 也dã (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 尾vĩ 蘖nghiệt 多đa (# 三tam )# 羯yết 磨ma [嗨-每+(臼/工)]# 惹nhạ 多đa (# 四tứ )# #

次thứ 右hữu 緣Duyên 覺Giác 眾chúng 。 內nội 縛phược 竪thụ 火hỏa 輪luân 。

圓viên 滿mãn 錫tích 杖trượng 相tương/tướng 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

(# 一nhất )# 縛phược (# 入nhập )#

於ư 釋thích 尊tôn 門môn 右hữu 。 華hoa 臺đài 觀quán 吽hồng 字tự 。

字tự 轉chuyển 成thành 金kim 剛cang 。 青thanh 色sắc 異dị 怒nộ 形hình 。

成thành 阿a (# 上thượng )# 跛bả 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 爾nhĩ 多đa (# 引dẫn )# 。

智trí 執chấp 蓮liên 在tại 心tâm 。 定định 手thủ 向hướng 外ngoại 舒thư 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 嚩phạ 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 赧nỏa (# 一nhất )# 吽hồng (# 二nhị )# 地địa # (# 二nhị 合hợp )# 地địa # (# 二nhị 合hợp 三tam )# 唧tức # (# 二nhị 合hợp )# 唧tức # (# 二nhị 合hợp )(# 四tứ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 左tả 青thanh 華hoa 中trung 。 觀quán 無vô 能năng 勝thắng 妃phi 。

色sắc 相tướng 如như 前tiền 等đẳng 。 內nội 拳quyền 開khai 大đại 空không 。

彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 嚩phạ 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 喃nẩm (# 一nhất )# 阿a 跛bả 羅la 爾nhĩ 帝đế (# 二nhị )# 惹nhạ 衍diễn 底để 怛đát 抳nê 帝đế (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 於ư 其kỳ 北bắc 方phương 。 布bố 列liệt 淨tịnh 居cư 眾chúng 。

自tự 在tại 天thiên 思tư 惟duy 。 普phổ 華hoa 風phong 火hỏa 差sai 。

光quang 鬘man 空không 在tại 掌chưởng 。 滿mãn 意ý 空không 風phong 華hoa 。

遍biến 音âm 空không 加gia 水thủy 。 掩yểm 耳nhĩ 習tập 持trì 明minh 。

五ngũ 天thiên 并tinh 眷quyến 屬thuộc 。

自tự 在tại 天thiên 彼bỉ 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 沒một 馱đà 喃nẩm (# 一nhất )# 唵án 播bá 囉ra 儞nễ 怛đát 麼ma (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 底để 毘tỳ 藥dược (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

普phổ 華hoa 天thiên 子tử 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 麼ma 弩nỗ 囉ra (# 二nhị )# 達đạt 麼ma 三tam 婆bà 嚩phạ (# 三tam )# 迦ca 馱đà 迦ca 馱đà 那na (# 四tứ )# 三tam 三tam 忙mang 縒# 泥nê (# 五ngũ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

光quang 鬘man 天thiên 子tử 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 左tả 覩đổ 隝# 姹# (# 二nhị 合hợp )# 寫tả 難nạn/nan (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

滿mãn 意ý 天thiên 子tử 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 阿a 唵án 哿cả 聹ninh 恥sỉ 弊tệ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

音âm 聲thanh 天thiên 子tử 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 唵án 阿a 婆bà 薩tát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# [口*(隸-木+上)]# 弊tệ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 於ư 東đông 南nam 隅ngung 。 而nhi 作tác 火hỏa 仙tiên 像tượng 。

住trụ 於ư 熾sí 焰diễm 中trung 。 三tam 點điểm 灰hôi 為vi 幖tiêu 。

身thân 色sắc 皆giai 深thâm 赤xích 。 心tâm 置trí 三tam 角giác 印ấn 。

慧tuệ 珠châu 定định 澡táo 瓶bình 。 掌chưởng 印ấn 定định 持trì 杖trượng 。

青thanh 羊dương 以dĩ 為vi 座tòa 。 妃phi 后hậu 侍thị 左tả 右hữu 。

嚩phạ 思tư 瑟sắt 姹# 仙tiên 。 并tinh 餘dư 諸chư 仙tiên 眾chúng 。

南nam 門môn 閻diêm 魔ma 天thiên 。 手thủ 秉bỉnh 檀đàn 荼đồ 印ấn 。

水thủy 牛ngưu 以dĩ 為vi 座tòa 。 判phán 官quan 諸chư 鬼quỷ 屬thuộc 。

印ấn 相tương/tướng 今kim 當đương 說thuyết 。 火hỏa 天thiên 施thí 無vô 畏úy 。

大đại 空không 橫hoạnh/hoành 掌chưởng 中trung 。 嚩phạ 思tư 等đẳng 五ngũ 印ấn 。

空không 持trì 水thủy 輪luân 節tiết 。 次thứ 第đệ 開khai 敷phu 遍biến 。

閻diêm 魔ma 禪thiền 智trí 合hợp 。 地địa 風phong 屈khuất 入nhập 月nguyệt 。

七thất 母mẫu 三tam 昧muội 拳quyền 。 抽trừu 空không 竪thụ 鎚chùy 印ấn 。

暗ám 夜dạ 三tam 昧muội 拳quyền 。 風phong 火hỏa 並tịnh 皆giai 申thân 。

荼đồ 吉cát 尼ni 定định 拳quyền 。 爾nhĩ 賀hạ 嚩phạ 觸xúc 之chi 。

閻diêm 魔ma 妃phi 后hậu 鐸đạc 。 慧tuệ 手thủ 垂thùy 五ngũ 輪luân 。

猶do 如như 健kiện 吒tra 相tương/tướng 。

火hỏa 天thiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 阿a 擬nghĩ 曩nẵng (# 二nhị 合hợp 上thượng )# 曳duệ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

嚩phạ 思tư 仙tiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 嚩phạ 斯tư 瑟sắt 姹# (# 二nhị 合hợp )# 嘌phiêu 釤sam (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

阿a 跌trật 哩rị 仙tiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 惡ác 帝đế 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 也dã 摩ma 訶ha 㗚lật 釤sam (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

喬kiều 答đáp 摩ma 仙tiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 婆bà 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 輸du 怛đát 摩ma (# 二nhị 合hợp )# 阿a 㗚lật 釤sam (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

蘖nghiệt 㗚lật 伽già 仙tiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 矯kiểu 怛đát 麼ma (# 二nhị 合hợp )# 摩ma 訶ha 㗚lật 釤sam (# 二nhị )# 蘖nghiệt 㗚lật 伽già (# 二nhị 合hợp )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

閻diêm 魔ma 羅la 天thiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 嚩phạ (# 無vô 背bối/bội 反phản )# 嚩phạ 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 多đa 野dã (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

闍xà 魔ma 后hậu 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 阿a 起khởi 禰nể 曳duệ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

七thất 母mẫu 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 忙mang 底để 哩rị 毘tỳ 藥dược (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

暗ám 夜dạ 神thần 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 迦ca 攞la 囉ra 底để 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 曳duệ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

荼đồ 吉cát 尼ni 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 頡hiệt 唎rị (# 二nhị 合hợp )# 訶ha (# 急cấp 呼hô 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

次thứ 於ư 西tây 南nam 隅ngung 。 名danh 大đại 囉ra 剎sát 方phương 。

執chấp 刀đao 恐khủng 怖bố 形hình 。 身thân 印ấn 同đồng 揭yết 誐nga 。

是thị 名danh 囉ra 剎sát 娑sa 。 西tây 門môn 嚩phạ 嚕rô 拏noa 。

天thiên 形hình 女nữ 人nhân 形hình 。 龍long 光quang 龜quy 為vi 座tòa 。

門môn 內nội 前tiền 左tả 右hữu 。 忿phẫn 怒nộ 無vô 能năng 勝thắng 。

阿a 毘tỳ 目mục 佉khư 對đối 。 廂sương 曲khúc 中trung 大đại 護hộ 。

難nạn/nan 徒đồ 拔bạt 難nạn/nan 徒đồ 。 及cập 以dĩ 諸chư 地địa 鬼quỷ 。

辯biện 才tài 及cập 毘tỳ 紐nữu 。 西tây 北bắc 嚩phạ 庾dữu 方phương 。

塞tắc 健kiện 那na 風phong 神thần 。 所sở 餘dư 諸chư 眷quyến 屬thuộc 。

印ấn 相tương/tướng 今kim 當đương 說thuyết 。 虛hư 合hợp 水thủy 入nhập 掌chưởng 。

風phong 竪thụ 空không 火hỏa 交giao 。 羂quyến 索sách 內nội 叉xoa 拳quyền 。

二nhị 風phong 頭đầu 圓viên 滿mãn 。 地địa 神thần 禪thiền 智trí 羽vũ 。

八bát 度độ 頭đầu 圓viên 合hợp 。 二nhị 空không 附phụ 如như 蓋cái 。

辯biện 才tài 即tức 妙diệu 音âm 。 慧tuệ 風phong 持trì 於ư 空không 。

定định 仰ngưỡng 在tại 臍tề 舒thư 。 運vận 動động 如như 奏tấu 樂nhạo/nhạc/lạc 。

名danh 為vi 費phí 拏noa 印ấn 。 毘tỳ 紐nữu 即tức 那na 延diên 。

三tam 昧muội 空không 捻nẫm 風phong 。 圓viên 孔khổng 如như 輪luân 勢thế 。

彼bỉ 后hậu 風phong 加gia 空không 。 次thứ 北bắc 諸chư 龍long 眾chúng 。

塞tắc 建kiến 翻phiên 童đồng 子tử 。 六lục 首thủ 乘thừa 孔khổng 雀tước 。

商thương 羯yết 囉ra 戟kích 印ấn 。 定định 空không 加gia 於ư 地địa 。

后hậu 印ấn 空không 持trì 地địa 。 妃phi 印ấn 三tam 輪luân 開khai 。

門môn 南nam 月nguyệt 天thiên 眾chúng 。 諸chư 宿túc 宮cung 神thần 繞nhiễu 。

自tự 在tại 天thiên 及cập 妃phi 。 遮già 文văn 荼đồ 定định 掌chưởng 。

仰ngưỡng 持trì 劫kiếp 波ba 羅la 。 月nguyệt 天thiên 三tam 昧muội 手thủ 。

空không 風phong 持trì 白bạch 蓮liên 。 宿túc 印ấn 定định 慧tuệ 合hợp 。

空không 建kiến 火hỏa 輪luân 交giao 。 不bất 可khả 越việt 定định 拳quyền 。

舉cử 翼dực 而nhi 上thượng 指chỉ 。 智trí 拳quyền 舒thư 於ư 風phong 。

猶do 如như 相tương/tướng 擬nghĩ 勢thế 。 相tương 向hướng 舉cử 慧tuệ 拳quyền 。

狀trạng 如như 相tương 擊kích 勢thế 。 二nhị 龍long 左tả 右hữu 掌chưởng 。

更cánh 互hỗ 而nhi 相tương/tướng 加gia 。 嚩phạ 庾dữu 風phong 天thiên 幢tràng 。

智trí 拳quyền 地địa 水thủy 竪thụ 。 諸chư 眷quyến 屬thuộc 圍vi 繞nhiễu 。

羅la 剎sát 主chủ 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 囉ra (# 入nhập )# 吃cật 察sát (# 二nhị 合hợp )# 娑sa (# 二nhị )# 地địa 跛bả 多đa 曳duệ (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

囉ra 剎sát 斯tư 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# [口*落]# 乞khất 剎sát (# 二nhị 合hợp )# 娑sa (# 二nhị )# 誐nga 尼ni 弭nhị (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

將tương 兄huynh 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 仡ngật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 迦ca 哩rị (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

囉ra 剎sát 眾chúng 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# [口*落]# 乞khất 叉xoa (# 二nhị 合hợp )# 細tế 毘tỳ 藥dược (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

諸chư 龍long 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 銘minh 伽già 捨xả 儞nễ 曳duệ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

地địa 神thần 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 鉢bát 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 體thể (# 丁đinh 以dĩ 反phản )# 吠phệ 曳duệ (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

妙diệu 音âm 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 蘇tô (# 上thượng )# 囉ra 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 帶đái 曳duệ (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

那Na 羅La 延Diên 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 尾vĩ 瑟sắt 拏noa (# 二nhị 合hợp )# 吠phệ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

后hậu 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 尾vĩ 瑟sắt 拏noa (# 二nhị 合hợp )# 弭nhị (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

月nguyệt 天thiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 戰chiến 捺nại 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 野dã (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

一nhất 切thiết 宿túc 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 諾nặc 乞khất 察sát (# 二nhị 合hợp )# 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 儞nễ 曩nẵng 娜na 儞nễ 曳duệ (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

大đại 自tự 在tại 真chân 言ngôn 曰viết (# 真chân 言ngôn 玄huyền )# 。

烏ô 摩ma 妃phi 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 烏ô 摩ma 爾nhĩ 弭nhị (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

遮già 文văn 荼đồ 真chân 言ngôn 曰viết 。

(# 一nhất )# 左tả 悶muộn 拏noa 曳duệ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

不bất 可khả 越việt 守thủ 護hộ 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 嚩phạ 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 喃nẩm (# 一nhất )# 訥nột 達đạt [口*履]# 灑sái (# 二nhị 合hợp )# 摩ma 賀hạ 路lộ 灑sái 拏noa (# 二nhị )# 佉khư 陀đà 野dã 薩tát 嚩phạ 怛đát 佗tha (# 引dẫn )# 蘖nghiệt 多đa 阿a 然nhiên 矩củ 嚕rô (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

相tương 向hướng 守thủ 護hộ 門môn 不bất 空không 金kim 剛cang 真chân 言ngôn 曰viết 。

曩nẵng 莫mạc 三tam 曼mạn 多đa 嚩phạ 日nhật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 喃nẩm (# 一nhất )# 係hệ 阿A 鼻Tỳ 目mục 佉khư 摩ma 訶ha 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 戰chiến 拏noa (# 二nhị 合hợp )# 佉khư 那na 野dã 緊khẩn 旨chỉ 囉ra 也dã 徙tỉ (# 三tam )# 三tam 麼ma 野dã 麼ma 弩nỗ 娑sa 麼ma (# 二nhị 合hợp )# 囉ra (# 四tứ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

嚩phạ 嚕rô 拏noa 水thủy 天thiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 阿a 播bá 鉢bát 多đa 曳duệ (# 引dẫn )(# 二nhị )# 薩tát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

一nhất 龍long 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 難nạn/nan 那na 野dã (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

二nhị 龍long 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 鄔ổ 波ba 難nạn/nan 那na 野dã (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

風phong 天thiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 嚩phạ (# 引dẫn )# 野dã 吠phệ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

東đông 北bắc 伊y 舍xá 那na 。 眷quyến 屬thuộc 部bộ 多đa 等đẳng 。

北bắc 門môn 多đa 聞văn 天thiên 。 母mẫu 及cập 祖tổ 母mẫu 等đẳng 。

吉cát 祥tường 功công 德đức 天thiên 。 男nam 女nữ 眷quyến 屬thuộc 等đẳng 。

印ấn 相tương/tướng 今kim 當đương 說thuyết 。 伊y 舍xá 三tam 昧muội 拳quyền 。

竪thụ 火hỏa 界giới 屬thuộc 背bối/bội 。 多đa 聞văn 虛hư 心tâm 合hợp 。

雙song 地địa 入nhập 掌chưởng 交giao 。 空không 竪thụ 風phong 側trắc 柱trụ 。

一nhất 寸thốn 不bất 相tương 著trước 。 次thứ 左tả 大đại 藥dược 叉xoa 。

定định 慧tuệ 內nội 叉xoa 拳quyền 。 水thủy 竪thụ 二nhị 風phong 屈khuất 。

一nhất 切thiết 藥dược 叉xoa 女nữ 。 前tiền 印ấn 申thân 火hỏa 輪luân 。

地địa 空không 自tự 相tương/tướng 持trì 。 門môn 東đông 毘tỳ 舍xá 遮già 。

內nội 縛phược 申thân 於ư 火hỏa 。 前tiền 印ấn 火hỏa 輪luân 屈khuất 。

即tức 名danh 毘tỳ 舍xá 支chi 。

伊y 舍xá 那na 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 伊y 舍xá 那na 野dã (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

步bộ 多đa 鬼quỷ 真chân 言ngôn 曰viết (# 印ấn 玄huyền )# 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 喁ngung 縊ải 喁ngung 伊y 蘖nghiệt 懵mộng 舍xá 寧ninh (# 二nhị )# 步bộ 多đa 地địa 跛bả 底để (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

多đa 聞văn 天thiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 吠phệ 室thất 羅la (# 二nhị 合hợp )# 摩ma 拏noa 野dã (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

大đại 藥dược 叉xoa 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 藥dược 乞khất 叉xoa (# 二nhị 合hợp )# 濕thấp 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 囉ra (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

一nhất 切thiết 藥dược 叉xoa 。 女nữ 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 藥dược 訖ngật 叉xoa (# 二nhị 合hợp )# 尾vĩ 儞nễ 也dã (# 二nhị 合hợp )# 達đạt 哩rị (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

毘tỳ 舍xá 遮già 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 比tỉ 舍xá (# 引dẫn )# 遮già 蘖nghiệt 底để (# 丁đinh 以dĩ 反phản 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

毘tỳ 舍xá 支chi 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng 比tỉ 旨chỉ 比tỉ 旨chỉ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

天thiên 王vương 八bát 兄huynh 弟đệ 。 門môn 西tây 東đông 各các 四tứ 。

同đồng 習tập 一nhất 真chân 言ngôn (# 印ấn 玄huyền )# 。 東đông 門môn 帝Đế 釋Thích 天thiên 。

安an 住trụ 妙Diệu 高Cao 山Sơn 。 寶bảo 冠quan 被bị 瓔anh 珞lạc 。

手thủ 持trì 獨độc 股cổ 印ấn 。 天thiên 眾chúng 自tự 圍vi 繞nhiễu 。

左tả 置trí 日nhật 天thiên 眾chúng 。 八bát 馬mã 車xa 輅lộ 中trung 。

二nhị 妃phi 在tại 左tả 右hữu 。 逝thệ 耶da 毘tỳ 逝thệ 耶da 。

亦diệc 云vân 勝thắng 無vô 勝thắng 。 眷quyến 屬thuộc 布bố 執chấp 曜diệu 。

盎áng 伽già 在tại 左tả 邊biên 。 輸du 伽già 在tại 於ư 東đông 。

沒một 馱đà 在tại 於ư 南nam 。 勿vật 落lạc 薩tát 鉢bát 起khởi 。

置trí 於ư 日nhật 天thiên 北bắc 。 設thiết 儞nễ 設thiết 遮già 東đông 南nam 。

囉ra 睺hầu 在tại 西tây 南nam 。 劍kiếm 婆bà 在tại 西tây 北bắc 。

計kế 都đô 在tại 東đông 北bắc 。 南nam 緯# 之chi 南nam 置trí 。

涅niết 伽già 多đa 天thiên 狗cẩu 。 北bắc 緯# 之chi 北bắc 置trí 。

嗢ốt 伽già 波ba 多đa 火hỏa 。 摩ma 利lợi 支chi 前tiền 行hành 。

翼dực 從tùng 而nhi 侍thị 衛vệ 。 梵Phạm 天Thiên 帝Đế 釋Thích 右hữu 。

印ấn 相tương/tướng 今kim 當đương 說thuyết 。 坐tọa 於ư 七thất 鵝nga 車xa 。

四tứ 面diện 髮phát 髻kế 冠quan 。 四tứ 手thủ 慧tuệ 持trì 華hoa 。

次thứ 慧tuệ 持trì 數sổ 珠châu 。 定định 上thượng 執chấp 君quân 持trì 。

次thứ 下hạ 手thủ 側trắc 掌chưởng 。 屈khuất 風phong 餘dư 申thân 直trực 。

淨tịnh 行hạnh 吉cát 祥tường 印ấn 。 名danh 為vi 唵án 字tự 印ấn 。

摩ma 利lợi 支chi 寶bảo 瓶bình 。 定định 手thủ 虛hư 成thành 拳quyền 。

智trí 掌chưởng 舒thư 而nhi 覆phú 。 四tứ 禪thiền 天thiên 在tại 左tả 。

無vô 熱nhiệt 五ngũ 淨tịnh 右hữu 。 釋thích 印ấn 內nội 縛phược 拳quyền 。

二nhị 風phong 竪thụ 如như 杵xử 。 日nhật 天thiên 福phước 智trí 手thủ 。

各các 置trí 水thủy 輪luân 側trắc 。 仰ngưỡng 如như 車xa 輅lộ 形hình 。

社xã 耶da 毘tỳ 社xã 耶da 。 般Bát 若Nhã 三tam 昧muội 手thủ 。

風phong 地địa 背bối/bội 內nội 向hướng 。 水thủy 火hỏa 自tự 相tương/tướng 持trì 。

定định 慧tuệ 輪luân 頭đầu 合hợp 。 空không 建kiến 置trí 於ư 心tâm 。

九cửu 執chấp 二nhị 羽vũ 合hợp 。 虛hư 空không 輪luân 竝tịnh 竪thụ 。

釋thích 右hữu 梵Phạm 天Thiên 印ấn 。 三tam 昧muội 空không 持trì 水thủy 。

猶do 如như 執chấp 華hoa 相tương/tướng 。 定định 風phong 加gia 火hỏa 上thượng 。

空không 持trì 水thủy 中trung 節tiết 。 梵Phạm 天Thiên 妃phi 密mật 契khế 。

乾càn 闥thát 阿a 修tu 羅la 。 前tiền 印ấn 內nội 縛phược 拳quyền 。

申thân 水thủy 樂nhạo/nhạc/lạc 天thiên 印ấn 。 修tu 羅la 以dĩ 智trí 手thủ 。

風phong 絞giảo 空không 輪luân 上thượng 。

帝Đế 釋Thích 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 鑠thước 吃cật 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 也dã (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

日nhật 天thiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 阿a 儞nễ (# 入nhập )# 怛đát 夜dạ (# 二nhị 合hợp )# 耶da (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

社xã 耶da 毘tỳ 社xã 耶da 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 摩ma 訶ha 我ngã 拏noa 跛bả 多đa (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

摩ma 利lợi 支chi 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 摩ma 利lợi 支chi (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

九cửu 執chấp 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 蘖nghiệt 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 醯hê 濕thấp 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 哩rị 也dã (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 鉢bát 多đa (# 二nhị 合hợp )# 孺nhụ 底để (# 丁đinh 以dĩ 反phản )# 羅la 摩ma 耶da (# 三tam )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

梵Phạm 天Thiên 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 惹nhạ 鉢bát 多đa 曳duệ (# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

梵Phạm 天Thiên 妃phi 真chân 言ngôn 曰viết (# 玄huyền )# 。

乾càn 闥thát 婆bà 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 尾vĩ 戍thú 馱đà 薩tát 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 嚩phạ (# 引dẫn )# 係hệ 儞nễ (# 平bình )(# 二nhị )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

阿a 修tu 羅la 真chân 言ngôn 曰viết 。

歸quy 命mạng (# 一nhất )# 阿a 素tố 囉ra 蘖nghiệt 囉ra 囉ra 延diên (# 二nhị )# 囉ra 鵮# 囉ra 鵮# 特đặc 菵# (# 二nhị 合hợp )# 耽đam (# 三tam )# 沒một 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 鉢bát 囉ra (# 四tứ )# 娑sa 嚩phạ (# 二nhị 合hợp )# 賀hạ

餘dư 有hữu 眷quyến 屬thuộc 諸chư 仙tiên 二nhị 十thập 八bát 天thiên 。 八bát 部bộ 真chân 言ngôn 皆giai 在tại 大đại 曼mạn 荼đồ 羅la 圖đồ 中trung 。

大Đại 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 經Kinh 廣Quảng 大Đại 儀Nghi 軌Quỹ 卷quyển 中trung

Print Friendly, PDF & Email