大Đại 乘Thừa 莊Trang 嚴Nghiêm 經Kinh 論Luận
Quyển 5
無Vô 著Trước 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 唐Đường 波Ba 羅La 頗Phả 蜜Mật 多Đa 羅La 譯Dịch

大Đại 乘Thừa 莊Trang 嚴Nghiêm 經Kinh 論Luận 卷quyển 第đệ 五ngũ

無vô 著trước 菩Bồ 薩Tát 造tạo

大đại 唐đường 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 波ba 羅la 頗phả 蜜mật 多đa 羅la 譯dịch

述thuật 求cầu 品phẩm 之chi 二nhị

釋thích 曰viết 。 已dĩ 說thuyết 求cầu 染nhiễm 淨tịnh 。 次thứ 說thuyết 求cầu 唯duy 識thức 。 偈kệ 曰viết 。

能năng 取thủ 及cập 所sở 取thủ 。 此thử 二nhị 唯duy 心tâm 光quang 。

貪tham 光quang 及cập 信tín 光quang 。 二nhị 光quang 無vô 二nhị 法pháp 。

釋thích 曰viết 。 能năng 取thủ 及cập 所sở 取thủ 此thử 二nhị 唯duy 心tâm 光quang 者giả 。 求cầu 唯duy 識thức 人nhân 應ưng 知tri 。 能năng 取thủ 所sở 取thủ 。 此thử 之chi 二nhị 種chủng 。 唯duy 是thị 心tâm 光quang 。 貪tham 光quang 及cập 信tín 光quang 二nhị 光quang 無vô 二nhị 法pháp 者giả 。 如như 是thị 貪tham 等đẳng 煩phiền 惱não 光quang 。 及cập 信tín 等đẳng 善thiện 法Pháp 光quang 。 如như 是thị 二nhị 光quang 亦diệc 無vô 染nhiễm 淨tịnh 二nhị 法pháp 。

何hà 以dĩ 故cố 。 不bất 離ly 心tâm 光quang 別biệt 有hữu 貪tham 等đẳng 信tín 等đẳng 染nhiễm 淨tịnh 法pháp 故cố 。 是thị 故cố 二nhị 光quang 。 亦diệc 無vô 二nhị 相tướng 。 偈kệ 曰viết 。

種chủng 種chủng 心tâm 光quang 起khởi 。 如như 是thị 種chủng 種chủng 相tương/tướng 。

光quang 體thể 非phi 體thể 故cố 。 不bất 得đắc 彼bỉ 法pháp 實thật 。

釋thích 曰viết 。 種chủng 種chủng 心tâm 光quang 起khởi 如như 是thị 種chủng 種chủng 相tương/tướng 者giả 。 種chủng 種chủng 心tâm 光quang 即tức 是thị 種chủng 種chủng 事sự 相tướng 。 或hoặc 異dị 時thời 起khởi 。 或hoặc 同đồng 時thời 起khởi 。 異dị 時thời 起khởi 者giả 。 謂vị 貪tham 光quang 瞋sân 光quang 等đẳng 。 同đồng 時thời 起khởi 者giả 。 謂vị 信tín 光quang 進tiến 光quang 等đẳng 。 光quang 體thể 非phi 體thể 故cố 不bất 得đắc 彼bỉ 法pháp 實thật 者giả 。 如như 是thị 染nhiễm 位vị 心tâm 數số 淨tịnh 位vị 心tâm 數số 。 唯duy 有hữu 光quang 相tướng 而nhi 無vô 光quang 體thể 。 是thị 故cố 世Thế 尊Tôn 。 不bất 說thuyết 彼bỉ 為vi 。 真chân 實thật 之chi 法Pháp 。 已dĩ 說thuyết 求cầu 唯duy 識thức 。 次thứ 說thuyết 求cầu 諸chư 相tướng 。 偈kệ 曰viết 。

所sở 相tương 及cập 能năng 相tương/tướng 。 如như 是thị 相tương/tướng 差sai 別biệt 。

為vi 攝nhiếp 利lợi 眾chúng 生sanh 。 諸chư 佛Phật 開khai 示thị 現hiện 。

釋thích 曰viết 。 相tương/tướng 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 者giả 所sở 相tương/tướng 。 二nhị 者giả 能năng 相tương/tướng 。 此thử 偈kệ 總tổng 舉cử 。 餘dư 偈kệ 別biệt 釋thích 。 偈kệ 曰viết 。

共cộng 及cập 心tâm 及cập 見kiến 。 及cập 位vị 及cập 不bất 轉chuyển 。

略lược 說thuyết 所sở 相tương/tướng 五ngũ 。 廣quảng 說thuyết 則tắc 無vô 量lượng 。

釋thích 曰viết 。 共cộng 及cập 心tâm 及cập 見kiến 及cập 位vị 及cập 不bất 轉chuyển 者giả 。 所sở 相tương/tướng 有hữu 五ngũ 。 一nhất 者giả 色sắc 法pháp 。 二nhị 者giả 心tâm 法pháp 。 三tam 者giả 心tâm 數số 法pháp 。 四tứ 者giả 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 五ngũ 者giả 無vô 為vi 法pháp 。 彼bỉ 共cộng 者giả 謂vị 色sắc 法pháp 。 心tâm 者giả 謂vị 識thức 法pháp 。 見kiến 者giả 謂vị 心tâm 數số 法pháp 。 位vị 者giả 謂vị 不bất 相tương 應ứng 法pháp 。 不bất 轉chuyển 者giả 謂vị 虛hư 空không 等đẳng 無vô 為vi 法pháp 。 略lược 說thuyết 所sở 相tương/tướng 五ngũ 廣quảng 說thuyết 則tắc 無vô 量lượng 者giả 。 彼bỉ 識thức 常thường 起khởi 如như 是thị 五ngũ 相tương/tướng 。 此thử 五ngũ 所sở 相tương/tướng 是thị 。 世Thế 尊Tôn 略lược 說thuyết 。 若nhược 廣quảng 說thuyết 者giả 。 則tắc 有hữu 無vô 量lượng 差sai 別biệt 。 已dĩ 說thuyết 所sở 相tương/tướng 諸chư 相tướng 。 次thứ 說thuyết 能năng 相tương/tướng 諸chư 相tướng 。 偈kệ 曰viết 。

意ý 言ngôn 與dữ 習tập 光quang 。 名danh 義nghĩa 互hỗ 光quang 起khởi 。

非phi 真chân 分phân 別biệt 故cố 。 是thị 名danh 分phân 別biệt 相tương/tướng 。

釋thích 曰viết 。 能năng 相tương/tướng 略lược 說thuyết 有hữu 三tam 種chủng 。 謂vị 分phân 別biệt 相tương/tướng 。 依y 他tha 相tương/tướng 。 真chân 實thật 相tướng 。 此thử 偈kệ 顯hiển 示thị 分phân 別biệt 相tương/tướng 。 此thử 相tương/tướng 復phục 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 有hữu 覺giác 分phân 別biệt 相tương/tướng 。 二nhị 無vô 覺giác 分phân 別biệt 相tương/tướng 。 三tam 相tương/tướng 因nhân 分phân 別biệt 相tương/tướng 。 意ý 言ngôn 者giả 謂vị 義nghĩa 想tưởng 。 義nghĩa 即tức 想tưởng 境cảnh 。 想tưởng 即tức 心tâm 數số 。 由do 此thử 想tưởng 於ư 義nghĩa 能năng 如như 是thị 如như 是thị 。 起khởi 意ý 言ngôn 解giải 。 此thử 是thị 有hữu 覺giác 分phân 別biệt 相tương/tướng 。 習tập 光quang 者giả 。 習tập 謂vị 意ý 言ngôn 種chủng 子tử 。 光quang 謂vị 從tùng 彼bỉ 種chủng 子tử 直trực 起khởi 義nghĩa 光quang 未vị 能năng 如như 是thị 如như 是thị 。 起khởi 意ý 言ngôn 解giải 。 此thử 是thị 無vô 覺giác 分phân 別biệt 相tương/tướng 。 名danh 義nghĩa 互hỗ 光quang 起khởi 者giả 。 謂vị 依y 名danh 起khởi 義nghĩa 。 光quang 依y 義nghĩa 起khởi 。 名danh 光quang 境cảnh 界giới 。 非phi 真chân 唯duy 是thị 。 分phân 別biệt 世thế 間gian 。 所sở 謂vị 若nhược 名danh 若nhược 義nghĩa 。 此thử 是thị 相tương/tướng 因nhân 分phân 別biệt 相tương/tướng 。 如như 此thử 三tam 種chủng 相tương/tướng 。 悉tất 是thị 非phi 真chân 分phân 別biệt 。 是thị 名danh 分phân 別biệt 相tương/tướng 。 偈kệ 曰viết 。

所sở 取thủ 及cập 能năng 取thủ 。 二nhị 相tương/tướng 各các 三tam 光quang 。

不bất 真chân 分phân 別biệt 故cố 。 是thị 說thuyết 依y 他tha 相tương/tướng 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 顯hiển 示thị 依y 他tha 相tương/tướng 。 此thử 相tương/tướng 中trung 自tự 有hữu 所sở 取thủ 相tương 及cập 能năng 取thủ 相tương/tướng 。 所sở 取thủ 相tương/tướng 有hữu 三tam 光quang 。 謂vị 句cú 光quang 義nghĩa 光quang 身thân 光quang 。 能năng 取thủ 相tương/tướng 有hữu 三tam 光quang 。 謂vị 意ý 光quang 受thọ 光quang 分phân 別biệt 光quang 。 意ý 謂vị 一nhất 切thiết 時thời 染nhiễm 污ô 識thức 。 受thọ 謂vị 五ngũ 識thức 身thân 。 分phân 別biệt 謂vị 意ý 識thức 。 彼bỉ 所sở 取thủ 相tương/tướng 三tam 光quang 及cập 能năng 取thủ 相tương/tướng 三tam 光quang 。 如như 此thử 諸chư 光quang 。 皆giai 是thị 不bất 真chân 分phân 別biệt 故cố 。 是thị 依y 他tha 相tương/tướng 。 偈kệ 曰viết 。

無vô 體thể 體thể 無vô 二nhị 。 非phi 寂tịch 靜tĩnh 寂tịch 靜tĩnh 。

以dĩ 無vô 分phân 別biệt 故cố 。 是thị 說thuyết 真chân 實thật 相tướng 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 顯hiển 示thị 真chân 實thật 相tướng 。 真chân 實thật 謂vị 如như 也dã 。 此thử 相tương/tướng 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 自tự 相tương/tướng 。 二nhị 染nhiễm 淨tịnh 相tương/tướng 。 三tam 無vô 分phân 別biệt 相tướng 。 無vô 體thể 體thể 無vô 二nhị 者giả 。 是thị 真chân 實thật 自tự 相tương/tướng 。 無vô 體thể 者giả 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 但đãn 分phân 別biệt 故cố 。 體thể 者giả 。 以dĩ 無vô 體thể 為vi 體thể 故cố 。 無vô 二nhị 者giả 。 體thể 無vô 體thể 無vô 別biệt 故cố 。 非phi 寂tịch 靜tĩnh 寂tịch 靜tĩnh 者giả 。 是thị 真chân 實thật 染nhiễm 淨tịnh 相tương/tướng 。 非phi 寂tịch 靜tĩnh 者giả 。 由do 客khách 塵trần 煩phiền 惱não 故cố 。 寂tịch 靜tĩnh 者giả 。 由do 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 故cố 。 以dĩ 無vô 分phân 別biệt 故cố 者giả 。 是thị 真chân 實thật 無vô 分phân 別biệt 相tương/tướng 。 由do 分phân 別biệt 不bất 行hành 境cảnh 界giới 。 無vô 戲hí 論luận 故cố 。 已dĩ 說thuyết 三tam 種chủng 能năng 相tương/tướng 。

復phục 次thứ 偈kệ 曰viết 。

應ưng 知tri 五ngũ 學học 境cảnh 。 正Chánh 法Pháp 及cập 正chánh 憶ức 。

心tâm 界giới 有hữu 非phi 有hữu 。 第đệ 五ngũ 說thuyết 轉chuyển 依y 。

釋thích 曰viết 。 彼bỉ 能năng 相tương/tướng 復phục 有hữu 五ngũ 種chủng 學học 境cảnh 。 一nhất 能năng 持trì 。 二nhị 所sở 持trì 。 三tam 鏡kính 像tượng 。 四tứ 明minh 悟ngộ 。 五ngũ 轉chuyển 依y 。 能năng 持trì 者giả 。 謂vị 佛Phật 所sở 說thuyết 正Chánh 法Pháp 。 由do 此thử 法pháp 持trì 彼bỉ 能năng 緣duyên 故cố 所sở 持trì 者giả 。 即tức 正chánh 憶ức 念niệm 。 由do 正Chánh 法Pháp 所sở 持trì 故cố 。 鏡kính 像tượng 者giả 。 謂vị 心tâm 界giới 。 由do 得đắc 定định 故cố 。 安an 心tâm 法Pháp 界Giới 如như 先tiên 所sở 說thuyết 。 皆giai 見kiến 是thị 名danh 。 定định 心tâm 為vi 鏡kính 法Pháp 界Giới 為vi 像tượng 故cố 。 明minh 悟ngộ 者giả 。 出xuất 世thế 間gian 慧tuệ 。 彼bỉ 有hữu 如như 實thật 見kiến 有hữu 。 非phi 有hữu 如như 實thật 見kiến 非phi 有hữu 。 有hữu 謂vị 法pháp 無vô 我ngã 。 非phi 有hữu 謂vị 能năng 取thủ 所sở 取thủ 於ư 此thử 明minh 見kiến 故cố 。 轉chuyển 依y 者giả 。 偈kệ 曰viết 。

聖thánh 性tánh 證chứng 平bình 等đẳng 。 解giải 脫thoát 事sự 亦diệc 一nhất 。

勝thắng 則tắc 有hữu 五ngũ 義nghĩa 。 不bất 減giảm 亦diệc 不bất 增tăng 。

釋thích 曰viết 。 聖thánh 性tánh 證chứng 平bình 等đẳng 解giải 脫thoát 。 事sự 亦diệc 一nhất 者giả 。 聖thánh 性tánh 謂vị 無vô 漏lậu 界giới 。 證chứng 平bình 等đẳng 者giả 。 諸chư 聖thánh 同đồng 得đắc 故cố 。 解giải 脫thoát 事sự 亦diệc 一nhất 者giả 。 諸chư 佛Phật 聖thánh 性tánh 與dữ 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác 平bình 等đẳng 。 由do 解giải 脫thoát 同đồng 故cố 。 勝thắng 則tắc 有hữu 五ngũ 義nghĩa 不bất 減giảm 亦diệc 不bất 增tăng 者giả 。 雖tuy 復phục 聖thánh 性tánh 平bình 等đẳng 。 然nhiên 諸chư 佛Phật 最tối 勝thắng 。 自tự 有hữu 五ngũ 義nghĩa 。 一nhất 者giả 清thanh 淨tịnh 勝thắng 。 由do 漏lậu 習tập 俱câu 盡tận 故cố 。 二nhị 者giả 普phổ 遍biến 勝thắng 。 由do 剎sát 土độ 通thông 淨tịnh 故cố 。 三tam 者giả 身thân 勝thắng 。 由do 法Pháp 身thân 故cố 。 四tứ 者giả 受thọ 用dụng 勝thắng 。 由do 轉chuyển 法Pháp 輪luân 受thọ 用dụng 不bất 斷đoạn 故cố 。 五ngũ 者giả 業nghiệp 勝thắng 。 由do 住trụ 兜Đâu 率Suất 天thiên 等đẳng 現hiện 諸chư 化hóa 事sự 。 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 故cố 。 不bất 減giảm 者giả 。 謂vị 染nhiễm 分phần/phân 減giảm 時thời 。 不bất 增tăng 者giả 。 謂vị 淨tịnh 分phần/phân 增tăng 時thời 。 此thử 是thị 五ngũ 種chủng 學học 地địa 解giải 相tương 似tự 。 彼bỉ 解giải 脫thoát 所sở 相tương/tướng 法pháp 及cập 三tam 種chủng 能năng 相tương/tướng 法pháp 故cố 。 已dĩ 說thuyết 所sở 相tương/tướng 能năng 相tương/tướng 。 次thứ 說thuyết 求cầu 解giải 脫thoát 偈kệ 曰viết 。

如như 是thị 種chủng 子tử 轉chuyển 。 句cú 義nghĩa 身thân 光quang 轉chuyển 。

是thị 名danh 無vô 漏lậu 界giới 。 三tam 乘thừa 同đồng 所sở 依y 。

釋thích 曰viết 。 如như 是thị 種chủng 子tử 轉chuyển 者giả 。 阿a 梨lê 耶da 識thức 轉chuyển 故cố 。 句cú 義nghĩa 身thân 光quang 轉chuyển 者giả 。 謂vị 餘dư 識thức 轉chuyển 故cố 。 是thị 名danh 無vô 漏lậu 界giới 者giả 。 由do 解giải 脫thoát 故cố 。 三tam 乘thừa 同đồng 所sở 依y 者giả 。 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác 。 與dữ 佛Phật 同đồng 依y 止chỉ 故cố 。 偈kệ 曰viết 。

意ý 受thọ 分phân 別biệt 轉chuyển 。 四tứ 種chủng 自tự 在tại 得đắc 。

次thứ 第đệ 無vô 分phân 別biệt 。 剎sát 土độ 智trí 業nghiệp 故cố 。

釋thích 曰viết 。 意ý 受thọ 分phân 別biệt 轉chuyển 四tứ 種chủng 自tự 在tại 得đắc 者giả 。 若nhược 意ý 若nhược 受thọ 若nhược 分phân 別biệt 。 如như 此thử 三tam 光quang 若nhược 轉chuyển 即tức 得đắc 四tứ 種chủng 自tự 在tại 。 問vấn 何hà 者giả 為vi 四tứ 。 答đáp 次thứ 第đệ 無vô 分phân 別biệt 剎sát 土độ 智trí 業nghiệp 故cố 。 一nhất 得đắc 無vô 分phân 別biệt 自tự 在tại 。 二nhị 得đắc 剎sát 土độ 自tự 在tại 。 三tam 得đắc 智trí 自tự 在tại 。 四tứ 得đắc 業nghiệp 自tự 在tại 。 偈kệ 曰viết 。

應ưng 知tri 後hậu 三tam 地địa 。 說thuyết 有hữu 四tứ 自tự 在tại 。

不bất 動động 地địa 有hữu 二nhị 。 餘dư 地địa 各các 餘dư 一nhất 。

釋thích 曰viết 。 應ưng 知tri 後hậu 三tam 地địa 說thuyết 有hữu 四tứ 自tự 在tại 者giả 。 謂vị 不bất 動động 地địa 善thiện 慧tuệ 地địa 法pháp 雲vân 地địa 。 成thành 就tựu 彼bỉ 四tứ 種chủng 自tự 在tại 。 不bất 動động 地địa 有hữu 二nhị 餘dư 地địa 各các 餘dư 一nhất 者giả 。 不bất 動động 地địa 有hữu 第đệ 一nhất 無vô 。 分phân 別biệt 自tự 在tại 。 第đệ 二nhị 剎sát 土độ 自tự 在tại 由do 無vô 功công 用dụng 無vô 分phân 別biệt 故cố 。 由do 剎sát 土độ 清thanh 淨tịnh 故cố 。 善thiện 慧tuệ 地địa 有hữu 第đệ 三tam 智trí 自tự 在tại 。 由do 得đắc 四tứ 辯biện 善thiện 巧xảo 勝thắng 故cố 。 法pháp 雲vân 地địa 有hữu 第đệ 四tứ 業nghiệp 自tự 在tại 。 由do 諸chư 通thông 業nghiệp 。 無vô 障chướng 礙ngại 故cố 。 偈kệ 曰viết 。

三tam 有hữu 二nhị 無vô 我ngã 。 了liễu 入nhập 真chân 唯duy 識thức 。

亦diệc 無vô 唯duy 識thức 光quang 。 得đắc 離ly 名danh 解giải 脫thoát 。

釋thích 曰viết 。

復phục 有hữu 別Biệt 解Giải 脫Thoát 門môn 。 三tam 有hữu 二nhị 無vô 我ngã 了liễu 入nhập 真chân 唯duy 識thức 者giả 。 由do 知tri 二nhị 無vô 我ngã 為vì 方phương 便tiện 故cố 。 菩Bồ 薩Tát 於ư 三tam 有hữu 中trung 。 分phân 別biệt 人nhân 法pháp 皆giai 無vô 有hữu 體thể 。 是thị 故cố 無vô 我ngã 。 如như 是thị 知tri 已dĩ 。 亦diệc 非phi 一nhất 向hướng 都đô 無vô 有hữu 體thể 。 取thủ 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 真chân 實thật 唯duy 識thức 故cố 。 亦diệc 無vô 唯duy 識thức 光quang 得đắc 離ly 名danh 解giải 脫thoát 者giả 。 菩Bồ 薩Tát 爾nhĩ 時thời 。 安an 心tâm 唯duy 識thức 。 識thức 光quang 亦diệc 無vô 。 即tức 得đắc 解giải 脫thoát 。

何hà 以dĩ 故cố 。 由do 人nhân 法pháp 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 有hữu 所sở 得đắc 故cố 。 偈kệ 曰viết 。

能năng 持trì 所sở 持trì 聚tụ 。 觀quán 故cố 唯duy 有hữu 名danh 。

觀quán 名danh 不bất 見kiến 名danh 。 無vô 名danh 得Đắc 解Giải 脫Thoát 。

釋thích 曰viết 。

復phục 有hữu 別Biệt 解Giải 脫Thoát 門môn 。 能năng 持trì 所sở 持trì 聚tụ 者giả 。 能năng 持trì 謂vị 所sở 聞văn 法Pháp 。 所sở 持trì 謂vị 正chánh 憶ức 念niệm 。 聚tụ 謂vị 福phước 智trí 滿mãn 。 由do 先tiên 聚tụ 力lực 故cố 而nhi 有hữu 所sở 持trì 。 觀quán 故cố 唯duy 有hữu 名danh 者giả 。 但đãn 有hữu 言ngôn 說thuyết 。 無vô 有hữu 義nghĩa 故cố 。

復phục 次thứ 唯duy 名danh 者giả 。 唯duy 識thức 故cố 。

復phục 次thứ 唯duy 名danh 者giả 。 非phi 色sắc 四tứ 陰ấm 故cố 。 觀quán 名danh 不bất 見kiến 名danh 無vô 名danh 得Đắc 解Giải 脫Thoát 者giả 。

復phục 次thứ 觀quán 所sở 觀quán 名danh 復phục 不bất 見kiến 名danh 。 由do 義nghĩa 無vô 體thể 故cố 。 又hựu 不bất 見kiến 識thức 故cố 。 又hựu 不bất 見kiến 非phi 色sắc 四tứ 陰ấm 故cố 。 如như 是thị 名danh 亦diệc 不bất 可khả 得đắc 。 離ly 有hữu 所sở 得đắc 故cố 。 故cố 名danh 解giải 脫thoát 。 偈kệ 曰viết 。

我ngã 見kiến 熏huân 習tập 心tâm 。 流lưu 轉chuyển 於ư 諸chư 趣thú 。

安an 心tâm 住trụ 於ư 內nội 。 迴hồi 流lưu 說thuyết 解giải 脫thoát 。

釋thích 曰viết 。

復phục 有hữu 別Biệt 解Giải 脫Thoát 門môn 。 我ngã 見kiến 熏huân 習tập 。 心tâm 流lưu 轉chuyển 於ư 諸chư 趣thú 者giả 。 有hữu 二nhị 種chủng 我ngã 見kiến 滋tư 灰hôi 故cố 言ngôn 熏huân 習tập 。 由do 此thử 熏huân 習tập 為vi 因nhân 。 是thị 故cố 流lưu 轉chuyển 生sanh 死tử 。 安an 心tâm 住trụ 於ư 內nội 。 迴hồi 流lưu 說thuyết 解giải 脫thoát 者giả 。 若nhược 知tri 所sở 緣duyên 不bất 可khả 得đắc 。 置trí 心tâm 於ư 內nội 攝nhiếp 令linh 不bất 散tán 。 即tức 迴hồi 彼bỉ 流lưu 說thuyết 名danh 解giải 脫thoát 。 已dĩ 說thuyết 求cầu 解giải 脫thoát 。 次thứ 求cầu 無vô 自tự 體thể 。 偈kệ 曰viết 。

自tự 無vô 及cập 體thể 無vô 。 及cập 以dĩ 體thể 不bất 住trụ 。

如như 執chấp 無vô 體thể 故cố 。 法pháp 成thành 無vô 自tự 體thể 。

釋thích 曰viết 。 自tự 無vô 及cập 體thể 無vô 及cập 以dĩ 體thể 不bất 住trụ 者giả 。 自tự 無vô 謂vị 諸chư 法pháp 自tự 然nhiên 無vô 。 由do 不bất 自tự 起khởi 故cố 。 不bất 自tự 起khởi 者giả 。 屬thuộc 因nhân 緣duyên 故cố 。 體thể 無vô 謂vị 諸chư 法pháp 已dĩ 滅diệt 者giả 不bất 復phục 起khởi 故cố 。 及cập 以dĩ 體thể 不bất 住trụ 者giả 。 現hiện 在tại 諸chư 法pháp 。 剎sát 那na 剎sát 那na 不bất 住trụ 故cố 。 此thử 三tam 種chủng 無vô 自tự 體thể 。 遍biến 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 相tương/tướng 。 是thị 義nghĩa 應ưng 知tri 。 如như 執chấp 無vô 體thể 故cố 法pháp 成thành 無vô 自tự 體thể 者giả 。 如như 所sở 執chấp 著trước 實thật 無vô 自tự 體thể 。 由do 自tự 體thể 無vô 體thể 故cố 。 如như 諸chư 凡phàm 夫phu 。 於ư 自tự 體thể 執chấp 著trước 。 常thường 樂lạc 我ngã 淨tịnh 。 如như 是thị 異dị 分phân 別biệt 相tương/tướng 亦diệc 復phục 無vô 體thể 。 是thị 故cố 一nhất 切thiết 。 諸chư 法pháp 成thành 無vô 自tự 體thể 。 偈kệ 曰viết 。

無vô 自tự 體thể 故cố 成thành 。 前tiền 為vi 後hậu 依y 止chỉ 。

無vô 生sanh 復phục 無vô 滅diệt 。 本bổn 靜tĩnh 性tánh 涅Niết 槃Bàn 。

釋thích 曰viết 。 無vô 自tự 體thể 故cố 成thành 前tiền 為vi 後hậu 依y 止chỉ 者giả 。 由do 前tiền 無vô 性tánh 故cố 次thứ 第đệ 成thành 立lập 後hậu 無vô 生sanh 等đẳng 。 問vấn 此thử 云vân 何hà 。 答đáp 無vô 生sanh 復phục 無vô 滅diệt 本bổn 靜tĩnh 性tánh 涅Niết 槃Bàn 。 若nhược 無vô 性tánh 則tắc 無vô 生sanh 。 若nhược 無vô 生sanh 則tắc 無vô 滅diệt 。 若nhược 無vô 滅diệt 則tắc 本bổn 來lai 寂tịch 靜tĩnh 。 若nhược 本bổn 來lai 寂tịch 靜tĩnh 。 則tắc 自tự 性tánh 涅Niết 槃Bàn 。 如như 是thị 前tiền 前tiền 次thứ 第đệ 為vi 後hậu 後hậu 依y 止chỉ 。 此thử 義nghĩa 得đắc 成thành 。 已dĩ 說thuyết 求cầu 無vô 自tự 性tánh 。 次thứ 說thuyết 求cầu 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 偈kệ 曰viết 。

本bổn 來lai 及cập 真chân 實thật 。 異dị 相tướng 及cập 自tự 相tương/tướng 。

自tự 然nhiên 及cập 無vô 異dị 。 染nhiễm 污ô 差sai 別biệt 八bát 。

釋thích 曰viết 。 有hữu 八bát 種chủng 無vô 起khởi 法pháp 。 名danh 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 。 一nhất 者giả 本bổn 來lai 無vô 起khởi 。 由do 生sanh 死tử 非phi 有hữu 本bổn 起khởi 故cố 。 二nhị 者giả 真chân 實thật 無vô 起khởi 。 由do 法pháp 無vô 先tiên 後hậu 異dị 先tiên 起khởi 法pháp 無vô 故cố 。 三tam 者giả 異dị 相tướng 無vô 起khởi 。 由do 非phi 舊cựu 種chủng 處xứ 更cánh 得đắc 起khởi 故cố 。 四tứ 者giả 自tự 相tương/tướng 無vô 起khởi 。 由do 分phân 別biệt 性tánh 畢tất 竟cánh 不bất 起khởi 故cố 。 五ngũ 者giả 自tự 然nhiên 無vô 起khởi 。 由do 依y 他tha 性tánh 自tự 。 性tánh 不bất 起khởi 故cố 。 六lục 者giả 無vô 異dị 無vô 起khởi 。 由do 真chân 實thật 性tánh 非phi 有hữu 異dị 體thể 起khởi 故cố 。 七thất 者giả 染nhiễm 污ô 無vô 起khởi 。 由do 盡tận 智trí 時thời 染nhiễm 污ô 諸chư 見kiến 不bất 復phục 起khởi 故cố 。 八bát 者giả 差sai 別biệt 無vô 起khởi 。 由do 諸chư 佛Phật 法Pháp 身thân 。 非phi 有hữu 差sai 別biệt 起khởi 故cố 。 此thử 八bát 無vô 起khởi 法pháp 。 說thuyết 名danh 無Vô 生Sanh 法Pháp 忍Nhẫn 。 已dĩ 說thuyết 求cầu 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 。 次thứ 說thuyết 求cầu 一Nhất 乘Thừa 。 偈kệ 曰viết 。

法pháp 無vô 我ngã 解giải 脫thoát 。 同đồng 故cố 性tánh 別biệt 故cố 。

得đắc 二nhị 意ý 變biến 化hóa 。 究cứu 竟cánh 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。

釋thích 曰viết 。 此thử 中trung 八bát 意ý 佛Phật 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 一nhất 者giả 法pháp 同đồng 故cố 。 謂vị 聲Thanh 聞Văn 等đẳng 人nhân 無vô 別biệt 法Pháp 界Giới 。 由do 所sở 趣thú 同đồng 故cố 。 故cố 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 二nhị 者giả 無vô 我ngã 同đồng 故cố 。 謂vị 聲Thanh 聞Văn 等đẳng 人nhân 同đồng 無vô 我ngã 體thể 。 由do 趣thú 者giả 同đồng 故cố 。 故cố 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 三tam 者giả 解giải 脫thoát 同đồng 故cố 。 謂vị 聲Thanh 聞Văn 等đẳng 人nhân 同đồng 滅diệt 惑hoặc 障chướng 。 由do 出xuất 離ly 同đồng 故cố 。 故cố 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 四tứ 者giả 性tánh 別biệt 故cố 。 謂vị 不bất 定định 三tam 乘thừa 性tánh 人nhân 引dẫn 入nhập 大Đại 乘Thừa 。 故cố 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 五ngũ 者giả 諸chư 佛Phật 得đắc 同đồng 自tự 意ý 故cố 。 謂vị 諸chư 佛Phật 得đắc 。 如như 此thử 意ý 如như 我ngã 所sở 得đắc 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 亦diệc 同đồng 我ngã 得đắc 。 由do 此thử 意ý 故cố 。 故cố 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 六lục 者giả 聲Thanh 聞Văn 得đắc 作tác 佛Phật 意ý 故cố 。 謂vị 諸chư 聲Thanh 聞Văn 。 昔tích 行hành 大đại 菩Bồ 提Đề 聚tụ 時thời 有hữu 定định 作tác 佛Phật 性tánh 。 彼bỉ 時thời 佛Phật 加gia 故cố 勝thắng 攝nhiếp 故cố 。 得đắc 自tự 知tri 作tác 佛Phật 意ý 。 由do 此thử 人nhân 前tiền 後hậu 相tương 續tục 無vô 別biệt 。 故cố 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 七thất 者giả 變biến 化hóa 故cố 。 謂vị 佛Phật 示thị 現hiện 聲Thanh 聞Văn 。 而nhi 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 為vi 教giáo 化hóa 故cố 。 如như 佛Phật 自tự 說thuyết 。 我ngã 無vô 量lượng 無vô 數số 。 以dĩ 聲Thanh 聞Văn 乘thừa 。 示thị 現hiện 涅Niết 槃Bàn 。 由do 離ly 此thử 方phương 便tiện 更cánh 無vô 方phương 便tiện 化hóa 小tiểu 根căn 人nhân 。 入nhập 大Đại 乘Thừa 故cố 。 理lý 實thật 唯duy 一nhất 故cố 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 八bát 者giả 究cứu 竟cánh 故cố 。 謂vị 至chí 佛Phật 體thể 無vô 復phục 去khứ 處xứ 。 故cố 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 如như 是thị 處xứ 處xứ 經kinh 中trung 以dĩ 此thử 八bát 意ý 佛Phật 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 而nhi 亦diệc 不bất 無vô 三tam 乘thừa 。 問vấn 若nhược 爾nhĩ 復phục 有hữu 何hà 義nghĩa 以dĩ 彼bỉ 彼bỉ 意ý 而nhi 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 偈kệ 曰viết 。

引dẫn 接tiếp 諸chư 聲Thanh 聞Văn 。 攝nhiếp 住trụ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。

於ư 此thử 二nhị 不bất 定định 。 諸chư 佛Phật 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。

釋thích 曰viết 。 彼bỉ 彼bỉ 意ý 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 為vi 引dẫn 接tiếp 諸chư 聲Thanh 聞Văn 故cố 。 二nhị 為vi 攝nhiếp 住trụ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 故cố 。 若nhược 諸chư 聲Thanh 聞Văn 。 於ư 自tự 乘thừa 性tánh 不bất 定định 。 佛Phật 為vi 引dẫn 接tiếp 彼bỉ 人nhân 。 令linh 入nhập 大Đại 乘Thừa 。 故cố 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 自tự 乘thừa 性tánh 不bất 定định 。 佛Phật 為vi 攝nhiếp 住trụ 彼bỉ 人nhân 令linh 不bất 退thoái 大Đại 乘Thừa 故cố 說thuyết 一Nhất 乘Thừa 。 偈kệ 曰viết 。

聲Thanh 聞Văn 二nhị 不bất 定định 。 見kiến 義nghĩa 不bất 見kiến 義nghĩa 。

見kiến 義nghĩa 不bất 斷đoạn 愛ái 。 斷đoạn 愛ái 俱câu 軟nhuyễn 根căn 。

釋thích 曰viết 。 聲Thanh 聞Văn 不bất 定định 復phục 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 者giả 見kiến 義nghĩa 乘thừa 。 彼bỉ 見kiến 諦Đế 發phát 大Đại 乘Thừa 故cố 。 二nhị 者giả 不bất 見kiến 義nghĩa 乘thừa 。 彼bỉ 不bất 見kiến 諦Đế 發phát 大Đại 乘Thừa 故cố 。 見kiến 義nghĩa 復phục 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 者giả 斷đoạn 愛ái 。 彼bỉ 已dĩ 離ly 欲dục 界giới 欲dục 故cố 。 二nhị 者giả 不bất 斷đoạn 愛ái 。 彼bỉ 未vị 離ly 欲dục 界giới 欲dục 故cố 。 此thử 中trung 見kiến 義nghĩa 二nhị 人nhân 。 應ưng 知tri 具cụ 足túc 軟nhuyễn 品phẩm 。 由do 根căn 鈍độn 故cố 。 偈kệ 曰viết 。

二nhị 得đắc 聖thánh 道Đạo 人nhân 。 迴hồi 向hướng 於ư 諸chư 有hữu 。

迴hồi 向hướng 不bất 思tư 議nghị 。 二nhị 生sanh 相tương 應ứng 故cố 。

釋thích 曰viết 。 如như 是thị 見kiến 義nghĩa 得đắc 聖thánh 道Đạo 二nhị 人nhân 。 能năng 以dĩ 聖thánh 道Đạo 迴hồi 向hướng 諸chư 有hữu 。 如như 是thị 迴hồi 向hướng 名danh 不bất 思tư 議nghị 生sanh 。 由do 以dĩ 聖thánh 道Đạo 迴hồi 向hướng 生sanh 故cố 。 如như 此thử 二nhị 人nhân 。 與dữ 二nhị 生sanh 相tương 應ứng 。 問vấn 何hà 者giả 二nhị 生sanh 。 偈kệ 曰viết 。

願nguyện 力lực 及cập 化hóa 力lực 。 隨tùy 欲dục 而nhi 受thọ 生sanh 。

願nguyện 力lực 不bất 斷đoạn 愛ái 。 化hóa 住trụ 阿A 那Na 含Hàm 。

釋thích 曰viết 。 二nhị 生sanh 者giả 。 一nhất 願nguyện 自tự 在tại 生sanh 。 二nhị 化hóa 自tự 在tại 生sanh 。 初sơ 是thị 未vị 離ly 欲dục 人nhân 。 後hậu 是thị 阿A 那Na 含Hàm 人nhân 。 問vấn 如như 此thử 二nhị 人nhân 。 云vân 何hà 軟nhuyễn 品phẩm 。 偈kệ 曰viết 。

由do 二nhị 樂nhạo/nhạc/lạc 涅Niết 槃Bàn 。 數sác 數sác 自tự 厭yếm 故cố 。

二nhị 俱câu 說thuyết 鈍độn 道đạo 。 久cửu 久cửu 得đắc 菩Bồ 提Đề 。

釋thích 曰viết 。 由do 此thử 二nhị 人nhân 先tiên 有hữu 樂nhạo/nhạc/lạc 滅diệt 心tâm 故cố 。 恆hằng 起khởi 自tự 厭yếm 心tâm 故cố 。 是thị 故cố 彼bỉ 道đạo 說thuyết 為vi 鈍độn 道đạo 。 由do 不bất 能năng 速tốc 得đắc 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 故cố 。 偈kệ 曰viết 。

所sở 作tác 未vị 辦biện 人nhân 。 生sanh 在tại 無vô 佛Phật 世thế 。

修tu 禪thiền 為vi 化hóa 故cố 。 漸tiệm 得đắc 大đại 菩Bồ 提Đề 。

釋thích 曰viết 。 所sở 作tác 未vị 辦biện 人nhân 者giả 。 謂vị 見kiến 諦Đế 未vị 斷đoạn 愛ái 未vị 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 人nhân 。 此thử 人nhân 生sanh 在tại 。 無vô 佛Phật 世thế 界giới 。 生sanh 已dĩ 自tự 能năng 勤cần 修tu 諸chư 禪thiền 為vi 變biến 化hóa 故cố 。 此thử 人nhân 依y 止chỉ 此thử 化hóa 。 漸tiệm 漸tiệm 更cánh 得đắc 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 如như 此thử 三tam 位vị 。 如như 佛Phật 勝thắng 鬘man 經kinh 說thuyết 。 如như 是thị 聲Thanh 聞Văn 。 次thứ 得đắc 緣Duyên 覺Giác 後hậu 得đắc 作tác 佛Phật 。 如như 大đại 譬thí 中trung 說thuyết 。 一nhất 者giả 先tiên 見kiến 諦Đế 位vị 。 二nhị 者giả 佛Phật 空không 時thời 生sanh 。 自tự 能năng 修tu 禪thiền 捨xả 於ư 生sanh 身thân 而nhi 受thọ 化hóa 身thân 。 三tam 者giả 當đương 得đắc 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 已dĩ 說thuyết 求cầu 一Nhất 乘Thừa 。 次thứ 說thuyết 求cầu 明minh 處xứ 。 偈kệ 曰viết 。

菩Bồ 薩Tát 習tập 五ngũ 明minh 。 總tổng 為vi 求cầu 種chủng 智trí 。

解giải 伏phục 信tín 治trị 攝nhiếp 。 為vi 五ngũ 五ngũ 別biệt 求cầu 。

釋thích 曰viết 。 菩Bồ 薩Tát 習tập 五ngũ 明minh 總tổng 為vi 求cầu 種chủng 智trí 者giả 。 明minh 處xứ 有hữu 五ngũ 。 一nhất 內nội 明minh 。 二nhị 因nhân 明minh 。 三tam 聲thanh 明minh 。 四tứ 醫y 明minh 。 五ngũ 巧xảo 明minh 。 菩Bồ 薩Tát 學học 此thử 五ngũ 明minh 總tổng 意ý 為vì 求cầu 一nhất 切thiết 種chủng 智trí 。 若nhược 不bất 勤cần 習tập 五ngũ 明minh 。 不bất 得đắc 一Nhất 切Thiết 種Chủng 智Trí 故cố 。 問vấn 別biệt 意ý 云vân 何hà 。 答đáp 解giải 伏phục 信tín 治trị 攝nhiếp 為vi 五ngũ 。 五ngũ 別biệt 求cầu 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 學học 。 內nội 明minh 為vi 求cầu 自tự 解giải 學học 。 因nhân 明minh 為vi 伏phục 外ngoại 執chấp 學học 。 聲thanh 明minh 為vi 令linh 他tha 信tín 學học 。 醫y 明minh 為vi 所sở 治trị 方phương 學học 。 巧xảo 明minh 為vi 攝nhiếp 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 已dĩ 說thuyết 求cầu 明minh 處xứ 。 次thứ 說thuyết 求cầu 長trưởng 養dưỡng 善thiện 根căn 。 所sở 謂vị 作tác 意ý 。 滿mãn 足túc 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 此thử 作tác 意ý 有hữu 四tứ 十thập 四tứ 種chủng 。 初sơ 謂vị 知tri 因nhân 作tác 意ý 。 乃nãi 至chí 最tối 後hậu 。 謂vị 知tri 我ngã 勝thắng 作tác 意ý 。 此thử 等đẳng 作tác 意ý 今kim 當đương 顯hiển 說thuyết 。 偈kệ 曰viết 。

知tri 因nhân 及cập 念niệm 依y 。 共cộng 果quả 與dữ 信tín 解giải 。

四tứ 意ý 隨tùy 次thứ 第đệ 。 修tu 習tập 諸chư 善thiện 根căn 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 有hữu 四tứ 種chủng 作tác 意ý 。 一nhất 知tri 因nhân 作tác 意ý 。 二nhị 念niệm 依y 作tác 意ý 。 三tam 共cộng 果quả 作tác 意ý 。 四tứ 信tín 解giải 作tác 意ý 。 菩Bồ 薩Tát 最tối 初sơ 住trụ 性tánh 。 而nhi 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 自tự 見kiến 波Ba 羅La 蜜Mật 性tánh 知tri 可khả 增tăng 長trưởng 。 是thị 名danh 知tri 因nhân 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 已dĩ 發phát 大đại 心tâm 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 決quyết 定định 當đương 得đắc 圓viên 滿mãn 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 此thử 大đại 心tâm 。 為vi 依y 止chỉ 故cố 。 是thị 名danh 念niệm 依y 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 已dĩ 發phát 心tâm 。 為vi 利lợi 自tự 他tha 。 勤cần 修tu 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 此thử 果quả 若nhược 共cộng 即tức 願nguyện 受thọ 之chi 。 若nhược 不bất 共cộng 他tha 即tức 願nguyện 不bất 受thọ 。 是thị 名danh 共cộng 果quả 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 勤cần 行hành 自tự 他tha 利lợi 時thời 。 應ưng 通thông 達đạt 涅Niết 槃Bàn 真chân 實thật 方phương 便tiện 。 所sở 謂vị 不bất 染nhiễm 三tam 輪luân 如như 過quá 去khứ 諸chư 佛Phật 曾tằng 解giải 。 未vị 來lai 諸chư 佛Phật 當đương 解giải 。 現hiện 住trụ 諸chư 佛Phật 今kim 解giải 。 我ngã 皆giai 正chánh 信tín 。 是thị 名danh 信tín 解giải 作tác 意ý 。 如như 是thị 後hậu 後hậu 作tác 意ý 應ưng 知tri 。 次thứ 第đệ 亦diệc 爾nhĩ 。 偈kệ 曰viết 。

得đắc 喜hỷ 有hữu 四tứ 種chủng 。 二nhị 惡ác 不bất 能năng 退thoái 。

應ưng 知tri 隨tùy 修tu 意ý 。 此thử 復phục 有hữu 四tứ 種chủng 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 有hữu 三tam 種chủng 作tác 意ý 。 一nhất 得đắc 喜hỷ 作tác 意ý 。 二nhị 不bất 退thoái 作tác 意ý 。 三tam 隨tùy 修tu 作tác 意ý 。 菩Bồ 薩Tát 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 信tín 解giải 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 得đắc 四tứ 種chủng 喜hỷ 。 謂vị 障chướng 斷đoạn 喜hỷ 聚tụ 滿mãn 喜hỷ 。 攝nhiếp 自tự 他tha 二nhị 利lợi 喜hỷ 。 與dữ 依y 報báo 二nhị 果quả 喜hỷ 。 是thị 名danh 得đắc 喜hỷ 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 為vi 成thành 。 就tựu 自tự 他tha 佛Phật 法Pháp 修tu 行hành 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 時thời 。 雖tuy 遇ngộ 惡ác 人nhân 。 違vi 逆nghịch 惡ác 事sự 逼bức 惱não 終chung 無vô 退thoái 心tâm 。 是thị 名danh 不bất 退thoái 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 為vi 得đắc 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 於ư 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 應ưng 起khởi 四tứ 種chủng 隨tùy 修tu 。 所sở 謂vị 應ưng 懺sám 悔hối 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 諸chư 障chướng 。 應ưng 隨tùy 喜hỷ 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 諸chư 行hành 。 應ưng 勸khuyến 請thỉnh 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 法pháp 義nghĩa 。 應ưng 以dĩ 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 迴hồi 向hướng 無vô 上thượng 。 菩Bồ 提Đề 是thị 名danh 隨tùy 修tu 作tác 意ý 。 偈kệ 曰viết 。

淨tịnh 信tín 及cập 領lãnh 受thọ 。 樂nhạo 說thuyết 與dữ 被bị 鉀giáp 。

起khởi 願nguyện 亦diệc 悕hy 望vọng 。 方phương 便tiện 復phục 七thất 種chủng 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 有hữu 七thất 種chủng 作tác 意ý 。 一nhất 淨tịnh 信tín 作tác 意ý 。 二nhị 領lãnh 受thọ 作tác 意ý 。 三tam 樂nhạo 說thuyết 作tác 意ý 。 四tứ 被bị 鉀giáp 作tác 意ý 。 五ngũ 起khởi 願nguyện 作tác 意ý 。 六lục 悕hy 望vọng 作tác 意ý 。 七thất 方phương 便tiện 作tác 意ý 。 菩Bồ 薩Tát 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 應ưng 於ư 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 法Pháp 。 義nghĩa 起khởi 深thâm 信tín 力lực 持trì 。 是thị 名danh 淨tịnh 信tín 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 於ư 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 法Pháp 義nghĩa 。 應ưng 一nhất 向hướng 起khởi 求cầu 。 不bất 生sanh 誹phỉ 謗báng 。 是thị 名danh 領lãnh 受thọ 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 應ưng 以dĩ 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 法Pháp 。 義nghĩa 開khai 示thị 他tha 人nhân 。 是thị 名danh 樂nhạo 說thuyết 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 應ưng 令linh 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 滿mãn 足túc 起khởi 大đại 勇dũng 猛mãnh 。 是thị 名danh 被bị 鉀giáp 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 為vi 滿mãn 足túc 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 願nguyện 值trị 滿mãn 足túc 諸chư 緣duyên 。 是thị 名danh 起khởi 願nguyện 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 求cầu 正chánh 成thành 就tựu 緣duyên 。 是thị 名danh 悕hy 望vọng 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 思tư 惟duy 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 業nghiệp 伴bạn 方phương 便tiện 。 是thị 名danh 方phương 便tiện 作tác 意ý 。 此thử 中trung 被bị 鉀giáp 作tác 意ý 。 起khởi 願nguyện 作tác 意ý 。 悕hy 望vọng 作tác 意ý 。 教giáo 授thọ 中trung 當đương 分phân 別biệt 。 偈kệ 曰viết 。

勇dũng 猛mãnh 及cập 憐lân 愍mẫn 。 如như 是thị 二nhị 作tác 意ý 。

應ưng 知tri 二nhị 差sai 別biệt 。 一nhất 一nhất 有hữu 四tứ 種chủng 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 有hữu 二nhị 種chủng 作tác 意ý 。 一nhất 勇dũng 猛mãnh 作tác 意ý 。 二nhị 憐lân 愍mẫn 作tác 意ý 。 此thử 二nhị 各các 有hữu 四tứ 種chủng 差sai 別biệt 。 菩Bồ 薩Tát 思tư 惟duy 方phương 便tiện 已dĩ 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 應ưng 起khởi 四tứ 種chủng 勇dũng 猛mãnh 為vi 堅kiên 牢lao 故cố 。 為vì 成thành 熟thục 故cố 。 為vì 供cúng 養dường 故cố 。 為vi 親thân 近cận 故cố 。 為vi 堅kiên 牢lao 者giả 六lục 。 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 修tu 。 所sở 謂vị 六lục 施thí 乃nãi 至chí 六lục 智trí 。 六lục 施thí 謂vị 施thí 施thí 乃nãi 至chí 施thí 智trí 。 戒giới 等đẳng 六lục 種chủng 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 為vi 成thành 熟thục 者giả 。 以dĩ 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 攝nhiếp 物vật 方phương 便tiện 。 成thành 熟thục 眾chúng 生sanh 。 為vi 供cúng 養dường 者giả 以dĩ 檀đàn 為vi 利lợi 益ích 供cúng 養dường 。 以dĩ 戒giới 等đẳng 為vi 。 修tu 行hành 供cúng 養dường 。 為vi 親thân 近cận 者giả 。 親thân 近cận 不bất 倒đảo 教giáo 授thọ 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 人nhân 。 是thị 名danh 勇dũng 猛mãnh 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 應ưng 起khởi 。 四Tứ 無Vô 量Lượng 心Tâm 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 現hiện 前tiền 時thời 應ưng 起khởi 慈từ 心tâm 。 慳san 等đẳng 現hiện 前tiền 時thời 應ưng 起khởi 悲bi 心tâm 。 他tha 人nhân 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 現hiện 前tiền 時thời 應ưng 起khởi 喜hỷ 心tâm 。 他tha 人nhân 信tín 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 時thời 應ưng 起khởi 無vô 染nhiễm 心tâm 。 是thị 名danh 憐lân 愍mẫn 作tác 意ý 偈kệ 曰viết 。

有hữu 羞tu 亦diệc 有hữu 樂nhạo/nhạc/lạc 。 及cập 以dĩ 無vô 屈khuất 心tâm 。

修tu 治trị 與dữ 稱xưng 說thuyết 。 此thử 復phục 為vi 五ngũ 種chủng 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 有hữu 五ngũ 種chủng 作tác 意ý 。 一nhất 有hữu 羞tu 作tác 意ý 。 二nhị 有hữu 樂nhạo/nhạc/lạc 作tác 意ý 。 三tam 無vô 屈khuất 作tác 意ý 。 四tứ 修tu 治trị 作tác 意ý 。 五ngũ 稱xưng 說thuyết 作tác 意ý 。 菩Bồ 薩Tát 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 若nhược 我ngã 於ư 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 懈giải 怠đãi 不bất 作tác 及cập 以dĩ 邪tà 作tác 。 應ưng 起khởi 深thâm 慚tàm 愧quý 等đẳng 。 應ưng 轉chuyển 檀đàn 等đẳng 不bất 轉chuyển 是thị 名danh 有hữu 羞tu 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 於ư 所sở 緣duyên 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 境cảnh 界giới 。 應ưng 持trì 心tâm 不bất 亂loạn 。 是thị 名danh 有hữu 樂nhạo/nhạc/lạc 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 於ư 退thoái 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 方phương 便tiện 作tác 怨oán 家gia 想tưởng 。 是thị 名danh 無vô 屈khuất 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 於ư 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 相tương 應ứng 諸chư 論luận 。 應ưng 善thiện 集tập 修tu 治trị 。 是thị 名danh 修tu 治trị 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 為vi 生sanh 他tha 解giải 。 應ưng 如như 其kỳ 根căn 器khí 應ưng 讚tán 揚dương 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 法Pháp 義nghĩa 。 是thị 名danh 稱xưng 說thuyết 作tác 意ý 。 偈kệ 曰viết 。

依y 度độ 得đắc 菩Bồ 提Đề 。 非phi 隨tùy 自tự 在tại 等đẳng 。

過quá 惡ác 及cập 功công 德đức 。 此thử 二nhị 亦diệc 應ưng 知tri 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 有hữu 二nhị 作tác 意ý 。 一nhất 依y 度độ 作tác 意ý 。 二nhị 應ưng 知tri 作tác 意ý 。 菩Bồ 薩Tát 如như 前tiền 稱xưng 揚dương 已dĩ 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 依y 止chỉ 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 得đắc 大đại 菩Bồ 提Đề 。 非phi 依y 自tự 在tại 天thiên 等đẳng 。 是thị 名danh 依y 度độ 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 應ưng 知tri 障chướng 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 過quá 惡ác 及cập 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 功công 德đức 。 是thị 名danh 應ưng 知tri 作tác 意ý 。 偈kệ 曰viết 。

喜hỷ 集tập 及cập 見kiến 義nghĩa 。 樂nhạo 求cầu 求cầu 四tứ 種chủng 。

平bình 等đẳng 無vô 分phân 別biệt 。 現hiện 持trì 當đương 緣duyên 故cố 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 有hữu 三tam 種chủng 作tác 意ý 。 一nhất 喜hỷ 集tập 作tác 意ý 。 二nhị 見kiến 義nghĩa 作tác 意ý 。 三tam 樂nhạo 求cầu 作tác 意ý 。 菩Bồ 薩Tát 知tri 已dĩ 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 應ưng 歡hoan 喜hỷ 聚tụ 集tập 。 福phước 智trí 二nhị 聚tụ 。 是thị 名danh 喜hỷ 集tập 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 見kiến 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 自tự 性tánh 。 能năng 得đắc 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 利lợi 益ích 。 是thị 名danh 見kiến 義nghĩa 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 今kim 見kiến 是thị 利lợi 應ưng 起khởi 四tứ 求cầu 。 一nhất 求cầu 平bình 等đẳng 。 止Chỉ 觀Quán 雙song 修tu 故cố 。 二nhị 求cầu 無vô 分phân 別biệt 。 三tam 輪luân 清thanh 淨tịnh 故cố 。 三tam 求cầu 現hiện 持trì 。 求cầu 持trì 能năng 成thành 諸chư 度Độ 法pháp 義nghĩa 故cố 。 四tứ 求cầu 當đương 緣duyên 。 求cầu 未vị 來lai 成thành 就tựu 諸chư 度Độ 緣duyên 故cố 。 是thị 名danh 樂nhạo 求cầu 作tác 意ý 。 偈kệ 曰viết 。

七thất 非phi 有hữu 取thủ 見kiến 。 四tứ 種chủng 希hy 有hữu 想tưởng 。

翻phiên 此thử 非phi 希hy 有hữu 。 此thử 想tưởng 亦diệc 有hữu 四tứ 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 有hữu 三tam 種chủng 作tác 意ý 。 一nhất 見kiến 非phi 有hữu 取thủ 作tác 意ý 。 二nhị 希hy 有hữu 想tưởng 作tác 意ý 。 三tam 非phi 希hy 有hữu 想tưởng 作tác 意ý 。 菩Bồ 薩Tát 樂nhạo 求cầu 已dĩ 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 七thất 種chủng 非phi 有hữu 取thủ 。 我ngã 今kim 應ưng 見kiến 。 一nhất 非phi 有hữu 為vi 有hữu 非phi 有hữu 取thủ 。 二nhị 過quá 失thất 非phi 失thất 非phi 有hữu 取thủ 。 三tam 功công 德đức 非phi 德đức 非phi 有hữu 取thủ 。 四tứ 非phi 常thường 為vi 常thường 非phi 有hữu 取thủ 。 五ngũ 非phi 樂nhạo/nhạc/lạc 為vi 樂nhạo/nhạc/lạc 非phi 有hữu 取thủ 。 六lục 非phi 我ngã 為vi 我ngã 非phi 有hữu 取thủ 。 七thất 寂tịch 滅diệt 非phi 滅diệt 非phi 有hữu 取thủ 。 如Như 來Lai 為vi 對đối 治trị 此thử 七thất 非phi 有hữu 取thủ 。 次thứ 第đệ 說thuyết 空không 等đẳng 三tam 三tam 昧muội 。 及cập 說thuyết 四tứ 種chủng 法pháp 優ưu 陀đà 那na 。 是thị 名danh 見kiến 非phi 有hữu 取thủ 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 於ư 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 應ưng 起khởi 四tứ 種chủng 希hy 有hữu 想tưởng 。 所sở 謂vị 大đại 想tưởng 廣quảng 想tưởng 不bất 求cầu 報báo 恩ân 想tưởng 不bất 期kỳ 果quả 報báo 想tưởng 。 是thị 名danh 希hy 有hữu 想tưởng 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 翻phiên 此thử 希hy 有hữu 於ư 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 亦diệc 有hữu 四tứ 種chủng 。 非phi 希hy 有hữu 想tưởng 。 所sở 謂vị 由do 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 廣quảng 大đại 故cố 。 能năng 得đắc 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 能năng 住trụ 自tự 他tha 平bình 等đẳng 。 能năng 不bất 求cầu 一nhất 切thiết 世thế 間gian 供cúng 養dường 。 能năng 不bất 求cầu 過quá 諸chư 世thế 間gian 。 勝thắng 身thân 勝thắng 財tài 。 是thị 名danh 非phi 希hy 有hữu 想tưởng 作tác 意ý 。 偈kệ 曰viết 。

離ly 墮đọa 眾chúng 生sanh 邊biên 。 大đại 義nghĩa 及cập 轉chuyển 施thí 。

究cứu 竟cánh 與dữ 無vô 間gian 。 如như 是thị 復phục 五ngũ 種chủng 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 有hữu 五ngũ 種chủng 作tác 意ý 。 一nhất 離ly 邊biên 作tác 意ý 。 二nhị 大đại 義nghĩa 作tác 意ý 。 三tam 轉chuyển 施thi 作tác 意ý 。 四tứ 究cứu 竟cánh 作tác 意ý 。 五ngũ 無vô 間gián 作tác 意ý 。 菩Bồ 薩Tát 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 應ưng 以dĩ 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 轉chuyển 。 是thị 名danh 離ly 邊biên 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 應ưng 以dĩ 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 廣quảng 饒nhiêu 益ích 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 是thị 名danh 大đại 義nghĩa 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 所sở 有hữu 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 功công 德đức 願nguyện 施thí 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 是thị 名danh 轉chuyển 施thi 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 願nguyện 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 所sở 有hữu 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 三tam 處xứ 究cứu 竟cánh 。 謂vị 菩Bồ 薩Tát 地địa 究cứu 竟cánh 。 如Như 來Lai 地địa 究cứu 竟cánh 。 利lợi 益ích 眾chúng 生sanh 究cứu 竟cánh 。 是thị 名danh 究cứu 竟cánh 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 應ưng 修tu 習tập 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 一nhất 切thiết 時thời 。 無vô 有hữu 間gián 斷đoạn 。 是thị 名danh 無vô 間gian 作tác 意ý 。 偈kệ 曰viết 。

方phương 便tiện 恆hằng 隨tùy 攝nhiếp 。 心tâm 住trụ 不bất 顛điên 倒đảo 。

於ư 退thoái 則tắc 不bất 喜hỷ 。 進tiến 則tắc 歡hoan 喜hỷ 生sanh 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 有hữu 三tam 種chủng 作tác 意ý 。 一nhất 隨tùy 攝nhiếp 作tác 意ý 。 二nhị 不bất 喜hỷ 作tác 意ý 。 三tam 歡hoan 喜hỷ 作tác 意ý 。 菩Bồ 薩Tát 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 應ưng 住trụ 不bất 顛điên 倒đảo 心tâm 。 於ư 佛Phật 所sở 知tri 應ưng 以dĩ 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 恆hằng 時thời 隨tùy 攝nhiếp 。 是thị 名danh 隨tùy 攝nhiếp 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 於ư 退thoái 屈khuất 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 者giả 不bất 應ưng 生sanh 悅duyệt 。 是thị 名danh 不bất 喜hỷ 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 於ư 增tăng 進tiến 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 者giả 應ưng 生sanh 慶khánh 悅duyệt 。 是thị 名danh 歡hoan 喜hỷ 作tác 意ý 。 偈kệ 曰viết 。

相tương 似tự 不bất 欲dục 修tu 。 真chân 實thật 欲dục 修tu 習tập 。

不bất 隨tùy 及cập 欲dục 得đắc 。 欲dục 得đắc 有hữu 二nhị 種chủng 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 有hữu 四tứ 種chủng 作tác 意ý 。 一nhất 不bất 欲dục 修tu 作tác 意ý 。 二nhị 欲dục 修tu 作tác 意ý 。 三tam 不bất 隨tùy 作tác 意ý 。 四tứ 欲dục 得đắc 作tác 意ý 。 菩Bồ 薩Tát 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 於ư 相tương 似tự 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 不bất 應ưng 修tu 習tập 。 是thị 名danh 不bất 欲dục 修tu 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 於ư 真chân 實thật 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 應ưng 勤cần 修tu 習tập 。 是thị 名danh 欲dục 修tu 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 於ư 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 障chướng 礙ngại 作tác 意ý 應ưng 斷đoạn 。 是thị 名danh 不bất 隨tùy 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 欲dục 得đắc 。 授thọ 記ký 位vị 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 欲dục 得đắc 決quyết 定định 地địa 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 是thị 名danh 欲dục 得đắc 作tác 意ý 。 偈kệ 曰viết 。

定định 作tác 未vị 來lai 行hành 。 常thường 觀quán 他tha 行hành 滿mãn 。

信tín 解giải 自tự 第đệ 一nhất 。 知tri 體thể 無vô 上thượng 故cố 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 有hữu 三tam 種chủng 作tác 意ý 。 一nhất 定định 作tác 作tác 意ý 。 二nhị 觀quán 他tha 作tác 意ý 。 三tam 我ngã 勝thắng 作tác 意ý 。 菩Bồ 薩Tát 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 見kiến 當đương 來lai 諸chư 趣thú 以dĩ 智trí 方phương 便tiện 。 一nhất 切thiết 波Ba 羅La 蜜Mật 決quyết 定định 當đương 行hành 。 是thị 名danh 定định 作tác 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 應ưng 觀quán 十thập 方phương 諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 得đắc 滿mãn 足túc 時thời 願nguyện 我ngã 亦diệc 得đắc 滿mãn 足túc 。 同đồng 一nhất 事sự 故cố 。 是thị 名danh 觀quán 他tha 作tác 意ý 。 次thứ 作tác 是thị 念niệm 。 我ngã 今kim 自tự 信tín 所sở 。 行hành 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 諸chư 行hành 中trung 。 最tối 為vi 第đệ 一nhất 。

何hà 以dĩ 故cố 。 我ngã 觀quán 此thử 體thể 更cánh 無vô 上thượng 故cố 。 是thị 名danh 我ngã 勝thắng 作tác 意ý 。 偈kệ 曰viết 。

以dĩ 此thử 諸chư 作tác 意ý 。 修tu 習tập 於ư 諸chư 度Độ 。

菩Bồ 薩Tát 一nhất 切thiết 時thời 。 善thiện 根căn 得đắc 圓viên 滿mãn 。

釋thích 曰viết 。 此thử 偈kệ 總tổng 結kết 前tiền 義nghĩa 應ưng 知tri 。 已dĩ 說thuyết 求cầu 長trưởng 養dưỡng 善thiện 根căn 。 次thứ 說thuyết 求cầu 法Pháp 差sai 別biệt 。 偈kệ 曰viết 。

求cầu 法Pháp 謂vị 增tăng 長trưởng 。 上thượng 意ý 及cập 廣quảng 大đại 。

有hữu 障chướng 亦diệc 無vô 障chướng 。 及cập 以dĩ 諸chư 神thần 通thông 。

無vô 身thân 亦diệc 有hữu 身thân 。 得đắc 身thân 及cập 滿mãn 身thân 。

多đa 慢mạn 及cập 少thiểu 慢mạn 。 及cập 以dĩ 無vô 慢mạn 故cố 。

釋thích 曰viết 。 求cầu 法Pháp 有hữu 十thập 三tam 種chủng 差sai 別biệt 。 一nhất 者giả 增tăng 長trưởng 求cầu 。 謂vị 以dĩ 正chánh 聞văn 增tăng 長trưởng 信tín 故cố 。 二nhị 者giả 上thượng 意ý 求cầu 。 謂vị 在tại 佛Phật 邊biên 受thọ 法pháp 流lưu 故cố 。 三tam 者giả 廣quảng 大đại 求cầu 。 謂vị 得đắc 神thần 通thông 菩Bồ 薩Tát 。 具cụ 足túc 遠viễn 聞văn 。 諸chư 佛Phật 法Pháp 故cố 。 四tứ 者giả 有hữu 障chướng 求cầu 。 謂vị 初sơ 增tăng 長trưởng 信tín 者giả 故cố 。 五ngũ 者giả 無vô 障chướng 求cầu 。 謂vị 上thượng 意ý 求cầu 者giả 故cố 。 六lục 者giả 神thần 通thông 求cầu 。 謂vị 廣quảng 大đại 求cầu 者giả 故cố 。 七thất 者giả 無vô 身thân 求cầu 。 謂vị 聞văn 思tư 慧tuệ 無vô 法Pháp 身thân 故cố 。 八bát 者giả 有hữu 身thân 求cầu 。 謂vị 修tu 慧tuệ 有hữu 多đa 聞văn 熏huân 習tập 。 種chủng 子tử 身thân 故cố 。 九cửu 者giả 得đắc 身thân 求cầu 。 謂vị 初Sơ 地Địa 至chí 七Thất 地Địa 。 十thập 者giả 滿mãn 身thân 求cầu 。 謂vị 八bát 九cửu 十Thập 地Địa 。 十thập 一nhất 者giả 多đa 慢mạn 求cầu 。 謂vị 信tín 行hành 地địa 。 十thập 二nhị 者giả 少thiểu 慢mạn 求cầu 。 謂vị 初sơ 七thất 地địa 。 十thập 三tam 者giả 無vô 慢mạn 求cầu 。 謂vị 後hậu 三tam 地địa 。 已dĩ 說thuyết 求cầu 法Pháp 差sai 別biệt 。 次thứ 說thuyết 求cầu 法Pháp 因nhân 緣duyên 。 偈kệ 曰viết 。

為vi 色sắc 為vi 非phi 色sắc 。 為vi 通thông 為vi 正Chánh 法Pháp 。

相tướng 好hảo 及cập 病bệnh 愈dũ 。 自tự 在tại 無vô 盡tận 因nhân 。

釋thích 曰viết 。 求cầu 法Pháp 有hữu 四tứ 因nhân 緣duyên 。 一nhất 為vi 色sắc 。 二nhị 為vi 非phi 色sắc 。 三tam 為vi 神thần 通thông 。 四tứ 為vi 正Chánh 法Pháp 。 為vi 色sắc 者giả 。 相tướng 好hảo 因nhân 故cố 。 為vi 非phi 色sắc 者giả 。 滅diệt 煩phiền 惱não 病bệnh 因nhân 故cố 。 為vi 神thần 通thông 者giả 。 自tự 在tại 因nhân 故cố 。 為vi 正Chánh 法Pháp 者giả 。 無vô 盡tận 因nhân 故cố 。 如như 梵Phạm 天Thiên 王Vương 問vấn 經kinh 說thuyết 。 菩Bồ 薩Tát 求cầu 法Pháp 。 具cụ 足túc 四tứ 想tưởng 。 一nhất 者giả 如như 妙diệu 寶bảo 想tưởng 。 難nan 得đắc 義nghĩa 故cố 。 二nhị 者giả 如như 良lương 藥dược 想tưởng 。 除trừ 病bệnh 義nghĩa 故cố 。 三tam 者giả 如như 財tài 物vật 想tưởng 。 不bất 散tán 義nghĩa 故cố 。 四tứ 者giả 如như 涅Niết 槃Bàn 想tưởng 。 苦khổ 滅diệt 義nghĩa 故cố 。 由do 法pháp 是thị 相tướng 好hảo 莊trang 嚴nghiêm 。 因nhân 故cố 如như 妙diệu 寶bảo 想tưởng 。 由do 法pháp 是thị 滅diệt 煩phiền 惱não 病bệnh 因nhân 故cố 如như 良lương 藥dược 想tưởng 。 由do 法pháp 是thị 神thần 通thông 自tự 在tại 。 因nhân 故cố 如như 財tài 物vật 想tưởng 。 由do 法pháp 是thị 正Chánh 法Pháp 無vô 盡tận 因nhân 故cố 如như 涅Niết 槃Bàn 想tưởng 。 已dĩ 說thuyết 求cầu 法Pháp 因nhân 緣duyên 。 次thứ 說thuyết 求cầu 遠viễn 離ly 分phân 別biệt 。 偈kệ 曰viết 。

無vô 體thể 體thể 增tăng 減giảm 。 一nhất 異dị 自tự 別biệt 相tướng 。

如như 名danh 如như 義nghĩa 者giả 。 分phân 別biệt 有hữu 十thập 種chủng 。

釋thích 曰viết 。 有hữu 十thập 種chủng 分phân 別biệt 。 一nhất 者giả 無vô 體thể 分phân 別biệt 。 二nhị 者giả 有hữu 體thể 分phân 別biệt 。 三tam 者giả 增tăng 益ích 分phân 別biệt 。 四tứ 者giả 損tổn 減giảm 分phân 別biệt 。 五ngũ 者giả 一nhất 相tương/tướng 分phân 別biệt 。 六lục 者giả 異dị 相tướng 分phân 別biệt 。 七thất 者giả 自tự 相tương/tướng 分phân 別biệt 。 八bát 者giả 別biệt 相tướng 分phân 別biệt 。 九cửu 者giả 如như 名danh 起khởi 義nghĩa 分phân 別biệt 。 十thập 者giả 如như 義nghĩa 起khởi 名danh 分phân 別biệt 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 經Kinh 。 中trung 為vi 令linh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 遠viễn 離ly 此thử 十thập 種chủng 分phân 別biệt 故cố 說thuyết 十thập 種chủng 對đối 治trị 。 為vi 對đối 治trị 無vô 體thể 分phân 別biệt 故cố 。 經kinh 言ngôn 有hữu 菩Bồ 薩Tát 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 對đối 治trị 有hữu 體thể 分phân 別biệt 故cố 。 經kinh 言ngôn 不bất 見kiến 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 為vi 對đối 治trị 增tăng 益ích 分phân 別biệt 故cố 。 經kinh 言ngôn 舍Xá 利Lợi 弗Phất 色sắc 自tự 性tánh 空không 。 為vi 對đối 治trị 損tổn 減giảm 分phân 別biệt 故cố 。 經kinh 言ngôn 非phi 色sắc 滅diệt 空không 。 為vi 對đối 治trị 一nhất 相tương/tướng 分phân 別biệt 故cố 。 經kinh 言ngôn 若nhược 色sắc 空không 非phi 色sắc 。 為vi 對đối 治trị 異dị 相tướng 分phân 別biệt 故cố 。 經kinh 言ngôn 空không 不bất 異dị 色sắc 。 色sắc 不bất 異dị 空không 。 空không 即tức 是thị 色sắc 。 為vi 對đối 治trị 自tự 相tương/tướng 分phân 別biệt 故cố 。 經kinh 言ngôn 此thử 色sắc 唯duy 名danh 。 為vi 對đối 治trị 別biệt 相tướng 分phân 別biệt 故cố 。 經kinh 言ngôn 色sắc 不bất 生sanh 不bất 滅diệt 。 非phi 染nhiễm 非phi 淨tịnh 等đẳng 。 為vi 對đối 治trị 如như 名danh 起khởi 義nghĩa 分phân 別biệt 故cố 。 經kinh 言ngôn 名danh 者giả 作tác 客khách 故cố 如như 名danh 義nghĩa 不bất 應ưng 著trước 。 為vi 對đối 治trị 如như 義nghĩa 起khởi 。 名danh 分phân 別biệt 故cố 。 經kinh 言ngôn 一nhất 切thiết 名danh 不bất 可khả 見kiến 不bất 可khả 見kiến 。 故cố 如như 義nghĩa 名danh 不bất 應ưng 著trước 。 已dĩ 說thuyết 求cầu 遠viễn 離ly 分phân 別biệt 。 次thứ 說thuyết 求cầu 法Pháp 大đại 偈kệ 曰viết 。

菩Bồ 薩Tát 勝thắng 勇dũng 猛mãnh 。 二nhị 求cầu 得đắc 真chân 實thật 。

隨tùy 順thuận 諸chư 世thế 間gian 。 功công 德đức 如như 海hải 滿mãn 。

釋thích 曰viết 。 求cầu 法Pháp 有hữu 三tam 種chủng 大đại 。 一nhất 者giả 方phương 便tiện 大đại 。 由do 最tối 上thượng 精tinh 進tấn 。 求cầu 世thế 諦đế 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦đế 。 真chân 實thật 不bất 顛điên 倒đảo 故cố 。 二nhị 者giả 他tha 利lợi 大đại 。 由do 作tác 世thế 間gian 依y 怙hộ 以dĩ 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 安an 置trí 故cố 。 三tam 者giả 自tự 利lợi 大đại 。 由do 一nhất 切thiết 功công 德đức 。 如như 海hải 滿mãn 足túc 故cố 。 述thuật 求cầu 品phẩm 究cứu 竟cánh 。

大Đại 乘Thừa 莊Trang 嚴Nghiêm 經Kinh 論Luận 卷quyển 第đệ 五ngũ

Print Friendly, PDF & Email