Đại Thừa Tịnh Độ Tán -

Đại Thừa Tịnh Độ Tán -
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

大Đại 乘Thừa 淨Tịnh 土Độ 讚Tán


大Đại 乘Thừa 淨tịnh 土độ 讚tán 一nhất 本bổn

法pháp 鏡kính 臨lâm 空không 照chiếu 。 心tâm 通thông 五ngũ 色sắc 現hiện 。 現hiện 心tâm 淨tịnh 妙diệu 察sát 。

法Pháp 界Giới 亦diệc 通thông □# 。 意ý 珠châu 恆hằng 自tự 淨tịnh 。 身thân 光quang 照chiếu 十thập 方phương 。

至chí 心tâm 無vô 處xứ 住trụ 。 解giải 脫thoát 得đắc 清thanh □# 。 觀quán 想tưởng 如như 無vô 想tưởng 。

高cao 聲thanh 不bất □# 聲thanh 。 料liệu 知tri 無vô 門môn 有hữu 。 惠huệ 鏡kính □# 殺sát □# 。

側trắc 子tử 由do 空không 淨tịnh 。 悟ngộ 則tắc 無vô 所sở 緣duyên 。 坐tọa 臥ngọa 空không 消tiêu 裏lý 。

超siêu 出xuất 裏lý 人nhân 天thiên 。 暫tạm 到đáo 他tha 邊biên 立lập 。 洗tẩy 卻khước 意ý 中trung 泥nê 。

清thanh 淨tịnh 無vô 塵trần 垢cấu 。 願nguyện 以dĩ 證chứng 菩Bồ 提Đề 。 惠huệ 鏡kính 無vô 靈linh 闇ám 。

智trí 者giả 常thường 用dụng 明minh 。 塵trần 勞lao 雖tuy 斷đoạn 卻khước 。 寶bảo 藏tạng 自tự 然nhiên 明minh 。

池trì 練luyện 金kim 沙sa 水thủy 。 連liên 中trung 法pháp 性tánh 流lưu 。 花hoa 開khai 化hóa 生sanh 子tử 。

說thuyết 我ngã 本bổn 根căn 由do 。 住trụ 想tưởng 常thường 觀quán 察sát 。 三tam 昧muội 寶bảo 王vương 真chân 。

巡tuần 還hoàn 三tam 藏tạng 數số 。 弗phất 卻khước 意ý 中trung 泥nê 。 有hữu 人nhân 專chuyên 念niệm 佛Phật 。

念niệm 佛Phật 入nhập 深thâm 禪thiền 。 初sơ 夜dạ 端đoan 心tâm 坐tọa 。 西tây 方phương 在tại 目mục 前tiền 。

念niệm 則tắc 知tri 無vô 念niệm 。 無vô 念niệm 是thị □# 如như 。 若nhược 料liệu 此thử 中trung 意ý 。

是thị 名danh 法pháp 性tánh 殊thù 。 淨tịnh 土độ 在tại 心tâm 頭đầu 。 愚ngu 人nhân 向hướng 外ngoại 求cầu 。

深thâm 中trung 有hữu 寶bảo 鏡kính 。 不bất 識thức 一nhất 生sanh 休hưu 。 諸chư 佛Phật 在tại 心tâm 頭đầu 。

如như 此thử 不bất 能năng 求cầu 。 甚thậm 物vật 靈linh 希hy 有hữu 。 急cấp 手thủ 早tảo 懃cần 修tu 。

寶bảo 鏡kính 人nhân 皆giai 有hữu 。 愚ngu 人nhân 不bất 解giải 磨ma 。 不bất 能năng 返phản 手thủ 照chiếu 。

塵trần 垢cấu 更cánh 曾tằng 多đa 。 寶bảo 鏡kính 人nhân 家gia 有hữu 。 智trí 人nhân 則tắc 解giải 摩ma 。

懃cần 懃cần 返phản 自tự 照chiếu 。 塵trần 垢cấu 莫mạc 來lai 過quá 。 意ý 殊thù 恆hằng 名danh 徹triệt 。

自tự 性tánh 本bổn □# □# 。 悟ngộ 理lý 之chi 修tu 趣thú 。 念niệm 佛Phật 即tức 無vô 生sanh 。

碎toái 未vị 為vi 金kim 鑛khoáng 。 鑛khoáng 中trung 不bất 現hiện 金kim 。 知tri 者giả 容dung 消tiêu 鍊luyện 。

真chân 金kim 腸tràng 內nội 見kiến 。 佛Phật 想tưởng 空không 無vô 想tưởng 。 真Chân 如Như 寂tịch 不bất 言ngôn 。

口khẩu 談đàm 文văn 字tự 教giáo 。 此thử 界giới 妄vọng 想tưởng 禪thiền 。 涅Niết 盤Bàn 末mạt 藏tạng 法pháp 。

祕bí 密mật 不bất 交giao 傳truyền 。 心tâm 通thông 常thường 自tự 用dụng 。 威uy 當đương 度độ 有hữu 緣duyên 。

三tam 乘thừa 尤vưu 不bất 識thức 。 外ngoại 道đạo 未vị 曾tằng 聞văn 。 小tiểu 恨hận 多đa 毀hủy 謗báng 。

誓thệ 願nguyện 莫mạc 流lưu 傳truyền 。 道đạo [遄-而+夆]# 梁lương 賢hiền 。 犯phạm 手thủ 想tưởng 傳truyền 。

道đạo [遄-而+夆]# 不bất 凉# 賢hiền 。 子tử 母mẫu 莫mạc 交giao 傳truyền 。

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Phật Tổ Thống Kỷ - Quyển 0046

佛Phật 祖Tổ 統Thống 紀Kỷ Quyển 0046 宋Tống 志Chí 磐Bàn 撰Soạn 佛Phật 祖Tổ 統Thống 紀Kỷ 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 六lục 宋tống 咸hàm 淳thuần 四tứ 明minh 東đông 湖hồ 沙Sa 門Môn 志chí 磐bàn 撰soạn 法pháp 運vận 通thông 塞tắc 志chí 第đệ 十thập 七thất 之chi 十thập 三tam 哲triết 宗tông (#...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Chánh Pháp Niệm Xứ Kinh - Quyển 39

正Chánh 法Pháp 念Niệm 處Xứ 經Kinh Quyển 39 元Nguyên 魏Ngụy 瞿Cù 曇Đàm 般Bát 若Nhã 流Lưu 支Chi 譯Dịch 正Chánh 法Pháp 念Niệm 處Xứ 經Kinh 卷quyển 第đệ 三tam 十thập 九cửu 元nguyên 魏ngụy 婆Bà 羅La 門Môn 瞿Cù 曇Đàm 般Bát 若Nhã 流lưu 支chi 譯dịch 觀quán 天thiên 品phẩm 之chi 十thập 八bát (#...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Căn Bổn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da - Quyển 33

根Căn 本Bổn 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 毘Tỳ 奈Nại 耶Da Quyển 33 唐Đường 義Nghĩa 淨Tịnh 譯Dịch 根Căn 本Bổn 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 有Hữu 部Bộ 毘Tỳ 奈Nại 耶Da 卷quyển 第đệ 三tam 十thập 三tam 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 義nghĩa 淨tịnh 奉phụng 。 制chế 譯dịch 。 與dữ 非phi 親thân...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 121

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận Quyển 121 五Ngũ 百Bách 大Đại 阿A 羅La 漢Hán 等Đẳng 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 二nhị 十thập 一nhất 五ngũ 百bách 大đại 阿A 羅La 漢Hán...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh - Quyển 262

大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh Quyển 262 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 大Đại 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 經Kinh 。 卷quyển 第đệ 二nhị 百bách 六lục 十thập 二nhị 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 初sơ 分phần/phân 難nan 信tín 解giải...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận - Quyển 140

阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận Quyển 140 五Ngũ 百Bách 大Đại 阿A 羅La 漢Hán 等Đẳng 造Tạo 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 大Đại 毘Tỳ 婆Bà 沙Sa 論Luận 卷quyển 第đệ 一nhất 百bách 四tứ 十thập 五ngũ 百bách 大đại 阿A 羅La 漢Hán 等đẳng...