大Đại 乘Thừa 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 雜Tạp 集Tập 論Luận
Quyển 14
安An 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 糅Nhữu 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch

大Đại 乘Thừa 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 雜Tạp 集Tập 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 四tứ

安an 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 糅nhữu 釋thích 上thượng 集tập 論luận

大đại 唐đường 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 。

決Quyết 擇Trạch 分Phần/phân 中Trung 得Đắc 品Phẩm 第đệ 三tam 之chi 二nhị

復phục 次thứ 無vô 諍tranh 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 於ư 防phòng 護hộ 他tha 所sở 應ưng 起khởi 煩phiền 惱não 住trụ 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 諸chư 心tâm 心tâm 法pháp 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 住trụ 無vô 諍tranh 者giả 若nhược 欲dục 往vãng 詣nghệ 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 所sở 應ưng 見kiến 處xứ 。 先tiên 於ư 自tự 所sở 住trú 處xứ 。 以dĩ 願nguyện 智trí 力lực 。 觀quán 彼bỉ 有hữu 情tình 。 為vi 於ư 我ngã 身thân 當đương 來lai 煩phiền 惱não 現hiện 前tiền 行hành 不phủ 。 如như 是thị 觀quán 已dĩ 。 若nhược 知tri 於ư 我ngã 所sở 當đương 起khởi 愛ái 恚khuể 慳san 嫉tật 等đẳng 煩phiền 惱não 。 即tức 便tiện 不bất 往vãng 。 若nhược 不bất 當đương 起khởi 乃nãi 往vãng 其kỳ 所sở 。 以dĩ 能năng 護hộ 他tha 諸chư 煩phiền 惱não 諍tranh 令linh 不bất 當đương 起khởi 。 故cố 名danh 無vô 諍tranh 。

願nguyện 智trí 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 於ư 為vi 了liễu 所sở 知tri 願nguyện 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 由do 得đắc 願nguyện 智trí 者giả 為vi 欲dục 了liễu 知tri 所sở 有hữu 三tam 世thế 。 等đẳng 所sở 應ưng 知tri 事sự 。 先tiên 於ư 彼bỉ 彼bỉ 事sự 發phát 正chánh 願nguyện 心tâm 。 願nguyện 我ngã 如như 實thật 了liễu 知tri 。 如như 是thị 如như 是thị 。 次thứ 入nhập 增tăng 上thượng 靜tĩnh 慮lự 。 從tùng 彼bỉ 起khởi 已dĩ 所sở 願nguyện 成thành 滿mãn 。 謂vị 能năng 了liễu 知tri 所sở 應ưng 知tri 故cố 。

無vô 礙ngại 解giải 者giả 。 謂vị 四tứ 無vô 礙ngại 。 一nhất 法pháp 無vô 礙ngại 解giải 。 二nhị 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 三tam 訓huấn 詞từ 無vô 礙ngại 解giải 。 四tứ 辯biện 才tài 無vô 礙ngại 解giải 。

法pháp 無vô 礙ngại 解giải 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 名danh 差sai 別biệt 無vô 礙ngại 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 名danh 差sai 別biệt 者giả 。 謂vị 依y 無vô 明minh 等đẳng 於ư 無vô 智trí 無vô 見kiến 不bất 現hiện 觀quán 等đẳng 差sai 別biệt 名danh 中trung 。 無vô 礙ngại 具cụ 足túc 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 名danh 法pháp 無vô 礙ngại 解giải 。

義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 者giả 。 謂vị 於ư 諸chư 相tướng 及cập 意ý 趣thú 無vô 礙ngại 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 相tương/tướng 者giả 。 謂vị 諸chư 法pháp 自tự 相tướng 共cộng 相tương 。 意ý 趣thú 者giả 。 謂vị 別biệt 義nghĩa 等đẳng 。 若nhược 於ư 此thử 中trung 。 通thông 達đạt 無vô 礙ngại 具cụ 足túc 。 名danh 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。

訓huấn 詞từ 無vô 礙ngại 解giải 者giả 。 謂vị 於ư 諸chư 方phương 言ngôn 音âm 及cập 訓huấn 釋thích 諸chư 法pháp 言ngôn 詞từ 無vô 礙ngại 具cụ 足túc 中trung 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 諸chư 方phương 言ngôn 音âm 者giả 。 謂vị 無vô 量lượng 國quốc 邑ấp 各các 隨tùy 自tự 想tưởng 所sở 起khởi 種chủng 種chủng 言ngôn 音âm 差sai 別biệt 。 訓huấn 釋thích 諸chư 法pháp 。 言ngôn 詞từ 者giả 。 謂vị 可khả 破phá 壞hoại 故cố 名danh 世thế 間gian 。 可khả 變biến 壞hoại 故cố 名danh 色sắc 如như 是thị 等đẳng 。 若nhược 於ư 是thị 中trung 。 通thông 達đạt 無vô 礙ngại 。 名danh 訓huấn 詞từ 無vô 礙ngại 解giải 。

辯biện 才tài 無vô 礙ngại 解giải 者giả 。 謂vị 於ư 諸chư 法pháp 。 差sai 別biệt 無vô 礙ngại 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 諸chư 法pháp 差sai 別biệt 者giả 。 謂vị 實thật 有hữu 假giả 有hữu 世thế 俗tục 有hữu 勝thắng 義nghĩa 。 有hữu 如như 是thị 等đẳng 。 若nhược 於ư 此thử 中trung 。 通thông 達đạt 無vô 礙ngại 。 名danh 辯biện 才tài 無vô 礙ngại 解giải 。

神thần 通thông 者giả 。 謂vị 六lục 神thần 通thông 。 一nhất 神thần 境cảnh 通thông 。 二nhị 天thiên 耳nhĩ 通thông 。 三tam 心tâm 差sai 別biệt 通thông 。 四tứ 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 通thông 。 五ngũ 死tử 生sanh 通thông 。 六lục 漏lậu 盡tận 通thông 。 神thần 境cảnh 通thông 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 於ư 種chủng 種chủng 神thần 變biến 。 威uy 德đức 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 諸chư 心tâm 心tâm 法pháp 。 種chủng 種chủng 神thần 變biến 。 威uy 德đức 具cụ 足túc 者giả 。 謂vị 變biến 一nhất 為vi 多đa 等đẳng 種chủng 種chủng 神thần 變biến 。 自tự 在tại 具cụ 足túc 。

天thiên 耳nhĩ 通thông 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 於ư 隨tùy 聞văn 種chủng 種chủng 音âm 聲thanh 。 威uy 德đức 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 種chủng 種chủng 聲thanh 者giả 。 謂vị 人nhân 天thiên 等đẳng 聲thanh 。

心tâm 差sai 別biệt 通thông 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 於ư 入nhập 他tha 有hữu 情tình 心tâm 。 行hành 差sai 別biệt 威uy 德đức 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 入nhập 他tha 有hữu 情tình 心tâm 。 行hành 差sai 別biệt 者giả 。 謂vị 如như 實thật 知tri 。 有hữu 貪tham 等đẳng 心tâm 行hành 差sai 別biệt 。

宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 通thông 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 於ư 隨tùy 念niệm 前tiền 際tế 所sở 行hành 威uy 德đức 具cụ 足túc 。 中trung 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 隨tùy 念niệm 前tiền 際tế 所sở 行hành 者giả 。 謂vị 隨tùy 念niệm 過quá 去khứ 生sanh 名danh 字tự 種chủng 族tộc 等đẳng 展triển 轉chuyển 差sai 別biệt 事sự 。

死tử 生sanh 通thông 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 於ư 觀quán 有hữu 情tình 死tử 生sanh 差sai 別biệt 威uy 德đức 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 觀quán 諸chư 有hữu 情tình 。 死tử 生sanh 差sai 別biệt 者giả 。 謂vị 以dĩ 天thiên 眼nhãn 觀quán 。 諸chư 有hữu 情tình 死tử 時thời 生sanh 時thời 。 好hảo 色sắc 惡ác 色sắc 。 當đương 往vãng 善thiện 趣thú 當đương 往vãng 惡ác 趣thú 後hậu 際tế 差sai 別biệt 。

漏lậu 盡tận 通thông 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 於ư 漏lậu 盡tận 智trí 威uy 德đức 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 諸chư 心tâm 心tâm 法pháp 。 漏lậu 盡tận 智trí 者giả 。 謂vị 由do 此thử 智trí 通thông 達đạt 一nhất 切thiết 。 漏lậu 盡tận 方phương 便tiện 。 及cập 諸chư 漏lậu 盡tận 。 威uy 德đức 具cụ 足túc 。 者giả 此thử 智trí 成thành 滿mãn 故cố 。

相tương 隨tùy 好hảo/hiếu 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 於ư 相tương 隨tùy 好hảo/hiếu 莊trang 嚴nghiêm 所sở 依y 示thị 現hiện 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 諸chư 心tâm 心tâm 法pháp 。 并tinh 彼bỉ 所sở 起khởi 異dị 熟thục 果quả 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 謂vị 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 由do 定định 慧tuệ 增tăng 上thượng 力lực 。 為vi 欲dục 化hóa 度độ 諸chư 有hữu 情tình 故cố 。 示thị 現hiện 三tam 十thập 二nhị 大đại 丈trượng 夫phu 相tướng 。 及cập 八bát 十thập 種chủng 隨tùy 好hảo 相tướng 莊trang 嚴nghiêm 色sắc 身thân 。 然nhiên 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 非phi 彼bỉ 自tự 體thể 。 以dĩ 法Pháp 身thân 所sở 顯hiển 故cố 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 如như 是thị 示thị 現hiện 者giả 。 當đương 知tri 定định 慧tuệ 為vi 其kỳ 自tự 性tánh 。 若nhược 所sở 餘dư 於ư 大đại 集tập 會hội 。 中trung 生sanh 者giả 用dụng 彼bỉ 所sở 起khởi 異dị 熟thục 。 果quả 為vi 自tự 性tánh 。

清thanh 淨tịnh 者giả 。 謂vị 四tứ 清thanh 淨tịnh 。 一nhất 依y 止chỉ 清thanh 淨tịnh 。 二nhị 境cảnh 界giới 清thanh 淨tịnh 。 三tam 心tâm 清thanh 淨tịnh 。 四Tứ 智Trí 清thanh 淨tịnh 。 如như 是thị 四tứ 種chủng 。 一nhất 切thiết 相tương/tướng 清thanh 淨tịnh 。 唯duy 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 及cập 已dĩ 得đắc 大đại 神thần 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 所sở 得đắc 。 依y 止chỉ 清thanh 淨tịnh 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 於ư 隨tùy 所sở 欲dục 。 依y 止chỉ 取thủ 住trụ 捨xả 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 諸chư 心tâm 心tâm 法pháp 。 取thủ 住trụ 捨xả 具cụ 足túc 者giả 。 謂vị 隨tùy 所sở 欲dục 生sanh 即tức 便tiện 能năng 取thủ 。 既ký 生sanh 彼bỉ 已dĩ 。 隨tùy 其kỳ 所sở 欲dục 。 壽thọ 行hành 分phần/phân 量lượng 即tức 能năng 留lưu 住trú 。 若nhược 欲dục 捨xả 諸chư 壽thọ 行hành 即tức 便tiện 能năng 捨xả 。 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 三tam 種chủng 具cụ 足túc 。 境cảnh 界giới 清thanh 淨tịnh 者giả 。 謂vị 於ư 隨tùy 所sở 欲dục 。 境cảnh 界giới 變biến 化hóa 智trí 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 變biến 化hóa 智trí 具cụ 足túc 者giả 。 謂vị 先tiên 無vô 今kim 有hữu 色sắc 等đẳng 名danh 化hóa 轉chuyển 。 先tiên 已dĩ 生sanh 色sắc 等đẳng 令linh 成thành 金kim 銀ngân 等đẳng 名danh 變biến 。 悟ngộ 一nhất 切thiết 種chủng 境cảnh 相tướng 差sai 別biệt 名danh 智trí 。 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 三tam 種chủng 具cụ 足túc 。 心tâm 清thanh 淨tịnh 者giả 。 謂vị 於ư 如như 所sở 欲dục 三tam 摩ma 地địa 門môn 。 自tự 在tại 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 由do 隨tùy 所sở 欲dục 剎sát 那na 剎sát 那na 。 能năng 入nhập 無vô 量lượng 三tam 摩ma 地địa 差sai 別biệt 故cố 。 智trí 清thanh 淨tịnh 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 於ư 隨tùy 所sở 欲dục 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 任nhậm 持trì 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 陀đà 羅la 尼ni 門môn 。 任nhậm 持trì 具cụ 足túc 者giả 。 謂vị 於ư 四tứ 十thập 二nhị 字tự 中trung 隨tùy 思tư 惟duy 一nhất 字tự 。 以dĩ 此thử 為vi 先tiên 。 便tiện 能năng 證chứng 得đắc 。 一nhất 切thiết 法pháp 差sai 別biệt 。 名danh 言ngôn 善thiện 巧xảo 。

力lực 者giả 。 謂vị 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 一nhất 處xứ 非phi 處xứ 智trí 力lực 。 二nhị 自tự 業nghiệp 智trí 力lực 。 三tam 靜tĩnh 慮lự 解giải 脫thoát 。 三tam 摩ma 地địa 三Tam 摩Ma 鉢Bát 底Để 智trí 力lực 。 四tứ 根căn 上thượng 下hạ 智trí 力lực 。 五ngũ 種chủng 種chủng 勝thắng 解giải 智trí 力lực 。 六lục 種chủng 種chủng 界giới 智trí 力lực 。 七thất 遍biến 趣thú 行hành 智trí 力lực 。 八bát 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 智trí 力lực 。 九cửu 死tử 生sanh 智trí 力lực 。 十thập 漏Lậu 盡Tận 智Trí 力Lực 。

處xứ 非phi 處xứ 智trí 力lực 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 於ư 一nhất 切thiết 種chủng 。 處xử 非phi 處xứ 智trí 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 諸chư 心tâm 心tâm 法pháp 。 一nhất 切thiết 種chủng 處xứ 非phi 處xứ 智trí 具cụ 足túc 者giả 。 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 種chủng 因nhân 非phi 因nhân 智trí 無vô 著trước 無vô 礙ngại 現hiện 行hành 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 。 自tự 業nghiệp 智trí 力lực 者giả 。 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 種chủng 自tự 業nghiệp 智trí 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 以dĩ 於ư 一nhất 切thiết 。 種chủng 自tự 業nghiệp 智trí 無vô 著trước 無vô 礙ngại 現hiện 行hành 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 。 如như 是thị 餘dư 力lực 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 當đương 正chánh 建kiến 立lập 。 云vân 何hà 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。

靜tĩnh 慮lự 解giải 脫thoát 。 三tam 摩ma 地địa 三Tam 摩Ma 鉢Bát 底Để 智trí 力lực 者giả 。 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 種chủng 靜tĩnh 慮lự 解giải 脫thoát 。 等đẳng 持trì 等Đẳng 至Chí 。 智trí 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 由do 於ư 一nhất 切thiết 種chủng 。 靜tĩnh 慮lự 解giải 脫thoát 。 等đẳng 持trì 等Đẳng 至Chí 。 智trí 無vô 著trước 無vô 礙ngại 。 現hiện 行hành 中trung 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 。 等đẳng 為vi 體thể 故cố 。 如như 是thị 根căn 上thượng 下hạ 智trí 力lực 者giả 。 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 種chủng 根căn 上thượng 下hạ 智trí 無vô 著trước 無vô 礙ngại 現hiện 行hành 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 。 種chủng 種chủng 勝thắng 解giải 智trí 力lực 者giả 。 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 種chủng 差sai 別biệt 勝thắng 解giải 智trí 無vô 著trước 無vô 礙ngại 現hiện 行hành 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 。 種chủng 種chủng 界giới 智trí 力lực 者giả 。 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 種chủng 差sai 別biệt 界giới 智trí 無vô 著trước 無vô 礙ngại 現hiện 行hành 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 。

遍biến 趣thú 行hành 智trí 力lực 者giả 。 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 種chủng 遍biến 趣thú 行hành 智trí 無vô 著trước 無vô 礙ngại 現hiện 行hành 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 。 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 智trí 力lực 者giả 。 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 種chủng 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 。 智trí 無vô 著trước 無vô 礙ngại 現hiện 行hành 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 。

死tử 生sanh 智trí 力lực 者giả 。 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 種chủng 死tử 生sanh 智trí 無vô 著trước 無vô 礙ngại 現hiện 行hành 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 。 漏Lậu 盡Tận 智Trí 力Lực 者giả 。 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 種chủng 漏lậu 盡tận 智trí 無vô 著trước 無vô 礙ngại 現hiện 行hành 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 。

無vô 畏úy 者giả 。 謂vị 四Tứ 無Vô 畏Úy 。 一nhất 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 畏úy 。 二nhị 漏lậu 盡tận 無vô 畏úy 。 三tam 障chướng 法pháp 無vô 畏úy 。 四tứ 出xuất 苦khổ 道đạo 無vô 畏úy 。

正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 畏úy 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 由do 自tự 利lợi 門môn 。 於ư 一nhất 切thiết 種chủng 。 所sở 知tri 境cảnh 界giới 。 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 自tự 稱xưng 德đức 號hiệu 建kiến 立lập 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 諸chư 心tâm 心tâm 法pháp 。 如như 經kinh 言ngôn 。 我ngã 是thị 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 者giả 。 設thiết 有hữu 世thế 間gian 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm 。 依y 法pháp 立lập 難nạn/nan 。 或hoặc 令linh 憶ức 念niệm 言ngôn 。 於ư 是thị 法pháp 非phi 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 我ngã 於ư 是thị 事sự 。 正chánh 見kiến 無vô 緣duyên 。 以dĩ 於ư 此thử 事sự 正chánh 見kiến 無vô 由do 故cố 。 得đắc 安an 隱ẩn 住trụ 。 無vô 怖bố 無vô 畏úy 。 自tự 稱xưng 我ngã 處xứ 大đại 仙tiên 尊tôn 位vị 。 於ư 大đại 眾chúng 中trung 。 正chánh 師sư 子tử 吼hống 。 轉chuyển 大đại 梵Phạm 輪luân 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm 。 所sở 不bất 能năng 轉chuyển 。

漏lậu 盡tận 無vô 畏úy 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 由do 自tự 利lợi 門môn 。 於ư 一nhất 切thiết 種chủng 。 漏lậu 盡tận 自tự 稱xưng 德đức 號hiệu 建kiến 立lập 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 如như 經kinh 言ngôn 。 我ngã 諸chư 漏lậu 永vĩnh 盡tận 。 如như 是thị 等đẳng 。 廣quảng 說thuyết 如như 前tiền 。

障chướng 法pháp 無vô 畏úy 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 由do 利lợi 他tha 門môn 。 於ư 一nhất 切thiết 種chủng 。 說thuyết 障chướng 礙ngại 法pháp 自tự 稱xưng 德đức 號hiệu 建kiến 立lập 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 如như 經kinh 言ngôn 。 又hựu 我ngã 為vì 諸chư 弟đệ 子tử 。 說thuyết 障chướng 礙ngại 法pháp 。 染nhiễm 必tất 為vi 障chướng 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。

出xuất 苦khổ 道đạo 無vô 畏úy 者giả 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 由do 利lợi 他tha 門môn 。 於ư 一nhất 切thiết 種chủng 。 說thuyết 出xuất 離ly 道Đạo 法Pháp 自tự 稱xưng 德đức 號hiệu 建kiến 立lập 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 。 如như 經kinh 言ngôn 。 又hựu 我ngã 為vì 諸chư 弟đệ 子tử 。 說thuyết 出xuất 離ly 道đạo 。 諸chư 聖thánh 修tu 習tập 決quyết 定định 出xuất 離ly 決quyết 定định 通thông 達đạt 。 設thiết 有hữu 世thế 間gian 沙Sa 門Môn 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 天thiên 魔ma 梵Phạm 。 依y 法pháp 立lập 難nạn/nan 。 或hoặc 令linh 憶ức 念niệm 言ngôn 。 修tu 此thử 道đạo 非phi 正chánh 出xuất 離ly 。 不bất 正chánh 盡tận 苦khổ 及cập 證chứng 苦khổ 邊biên 。 我ngã 於ư 是thị 事sự 。 正chánh 見kiến 無vô 緣duyên 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 如như 是thị 四Tứ 無Vô 畏Úy 。 略lược 說thuyết 有hữu 二nhị 。 謂vị 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 前tiền 二nhị 是thị 自tự 利lợi 。 由do 智trí 斷đoạn 差sai 別biệt 故cố 。 後hậu 二nhị 是thị 利lợi 他tha 。 由do 遠viễn 離ly 所sở 治trị 法pháp 修tu 習tập 能năng 治trị 法pháp 故cố 。 以dĩ 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 畏úy 由do 內nội 智trí 自tự 利lợi 門môn 言ngôn 。 我ngã 於ư 一nhất 切thiết 。 種chủng 所sở 知tri 境cảnh 界giới 。 差sai 別biệt 邊biên 際tế 皆giai 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 前tiền 自tự 稱xưng 德đức 號hiệu 立lập 正chánh 無vô 難nạn/nan 具cụ 足túc 中trung 所sở 有hữu 定định 慧tuệ 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 當đương 知tri 餘dư 。 無vô 畏úy 如như 應ưng 亦diệc 爾nhĩ 。 一nhất 切thiết 種chủng 漏lậu 盡tận 者giả 。 謂vị 諸chư 煩phiền 惱não 。 并tinh 習tập 氣khí 永vĩnh 盡tận 。 一nhất 切thiết 種chủng 障chướng 礙ngại 法pháp 者giả 謂vị 一nhất 切thiết 雜tạp 染nhiễm 所sở 。 對đối 治trị 法pháp 一nhất 切thiết 種chủng 出xuất 離ly 道đạo 者giả 。 謂vị 從tùng 方phương 便tiện 道đạo 乃nãi 至chí 究cứu 竟cánh 道đạo 。

念niệm 住trụ 者giả 。 即tức 諸chư 如Như 來Lai 。 三tam 不bất 共cộng 念niệm 住trụ 謂vị 御ngự 大đại 眾chúng 時thời 於ư 一nhất 切thiết 種chủng 。 煩phiền 惱não 不bất 現hiện 行hành 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 廣quảng 說thuyết 如như 前tiền 。 何hà 等đẳng 為vi 三tam 念niệm 住trụ 。

所sở 謂vị 大đại 師sư 。 哀ai 愍mẫn 一nhất 切thiết 。 欲dục 求cầu 義nghĩa 利lợi 。 起khởi 大đại 悲bi 心tâm 。 為vì 諸chư 弟đệ 子tử 。 宣tuyên 說thuyết 法Pháp 要yếu 。 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 汝nhữ 等đẳng 當đương 知tri 。 此thử 能năng 利lợi 益ích 。 此thử 能năng 安an 樂lạc 。 此thử 能năng 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。

爾nhĩ 時thời 若nhược 有hữu 。 諸chư 弟đệ 子tử 眾chúng 。 恭cung 敬kính 聽thính 聞văn 。 聞văn 已dĩ 諦đế 受thọ 住trụ 奉phụng 教giáo 心tâm 。 精tinh 進tấn 修tu 行hành 。 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。 如Như 來Lai 於ư 彼bỉ 。 不bất 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 心tâm 不bất 踊dũng 躍dược 。 但đãn 起khởi 大đại 捨xả 住trụ 念niệm 正chánh 知tri 。 隨tùy 諸chư 聖thánh 眾chúng 所sở 應ưng 修tu 習tập 。 教giáo 誡giới 教giáo 授thọ 。 是thị 名danh 初sơ 不bất 去khứ 念niệm 住trụ 。

又hựu 復phục 大đại 師sư 。 哀ai 愍mẫn 一nhất 切thiết 。 欲dục 求cầu 義nghĩa 利lợi 。 起khởi 大đại 悲bi 心tâm 。 為vì 諸chư 弟đệ 子tử 。 宣tuyên 說thuyết 法Pháp 要yếu 。 乃nãi 至chí 此thử 能năng 。 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。

爾nhĩ 時thời 若nhược 有hữu 。 諸chư 弟đệ 子tử 眾chúng 。 不bất 恭cung 敬kính 聽thính 聞văn 。 乃nãi 至chí 不bất 精tinh 進tấn 修tu 行hành 。 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。 如Như 來Lai 於ư 彼bỉ 。 不bất 生sanh 恚khuể 恨hận 。 不bất 捨xả 保bảo 任nhậm 心tâm 無vô 悵trướng 恨hận 。 但đãn 起khởi 大đại 捨xả 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 是thị 名danh 第đệ 二nhị 。 不bất 共cộng 念niệm 住trụ 。

又hựu 復phục 大đại 師sư 。 哀ai 愍mẫn 一nhất 切thiết 。 欲dục 求cầu 義nghĩa 利lợi 。 起khởi 大đại 悲bi 心tâm 。 為vì 諸chư 弟đệ 子tử 。 宣tuyên 說thuyết 法Pháp 要yếu 。 乃nãi 至chí 此thử 能năng 。 利lợi 益ích 安an 樂lạc 。

爾nhĩ 時thời 一nhất 分phần/phân 弟đệ 子tử 恭cung 敬kính 聽thính 聞văn 。 乃nãi 至chí 精tinh 進tấn 修tu 行hành 。 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。 一nhất 分phần/phân 弟đệ 子tử 不bất 恭cung 敬kính 聽thính 聞văn 。 乃nãi 至chí 不bất 精tinh 進tấn 修tu 行hành 。 法Pháp 隨tùy 法Pháp 行hành 。 如Như 來Lai 於ư 彼bỉ 。 不bất 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 乃nãi 至chí 心tâm 不bất 悵trướng 恨hận 。 如như 是thị 三tam 念niệm 住trụ 。 顯hiển 大đại 師sư 御ngự 眾chúng 時thời 。 隨tùy 其kỳ 次thứ 第đệ 。 於ư 一nhất 切thiết 種chủng 。 愛ái 恚khuể 俱câu 煩phiền 惱não 并tinh 習tập 氣khí 不bất 現hiện 行hành 具cụ 足túc 中trung 。 所sở 有hữu 定định 慧tuệ 等đẳng 為vi 體thể 。

不bất 護hộ 者giả 。 即tức 三tam 不bất 護hộ 。 謂vị 大đại 師sư 御ngự 眾chúng 時thời 。 於ư 隨tùy 所sở 欲dục 。 教giáo 授thọ 教giáo 誡giới 。 方phương 便tiện 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 何hà 等đẳng 為vi 三tam 。

如như 經kinh 言ngôn 。 如Như 來Lai 身thân 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 。 現hiện 行hành 無vô 不bất 清thanh 淨tịnh 。 現hiện 行hành 身thân 業nghiệp 可khả 須tu 覆phú 藏tàng 。 謂vị 勿vật 他tha 知tri 我ngã 之chi 所sở 有hữu 。 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 。 現hiện 行hành 亦diệc 爾nhĩ 。 由do 彼bỉ 大đại 師sư 心tâm 無vô 懼cụ 慮lự 。 善thiện 御ngự 所sở 化hóa 一nhất 切thiết 。 大đại 眾chúng 隨tùy 其kỳ 所sở 欲dục 。 自tự 然nhiên 強cường 力lực 折chiết 伏phục 攝nhiếp 受thọ 。 教giáo 誡giới 教giáo 授thọ 。 方phương 便tiện 具cụ 足túc 。

無vô 忘vong 失thất 法Pháp 者giả 。 謂vị 於ư 一nhất 切thiết 。 種chủng 隨tùy 其kỳ 所sở 作tác 。 所sở 說thuyết 明minh 記ký 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 此thử 中trung 顯hiển 示thị 依y 化hóa 事sự 門môn 。 於ư 隨tùy 所sở 作tác 等đẳng 念niệm 具cụ 足túc 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 。 是thị 無vô 忘vong 失thất 法Pháp 。

永vĩnh 斷đoạn 習tập 氣khí 者giả 。 謂vị 一Nhất 切Thiết 智Trí 者giả 。 於ư 非phi 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 所sở 作tác 不bất 現hiện 行hành 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 此thử 中trung 顯hiển 示thị 一nhất 切thiết 。 智trí 者giả 於ư 所sở 有hữu 能năng 表biểu 有hữu 餘dư 煩phiền 惱não 所sở 知tri 障chướng 身thân 語ngữ 所sở 作tác 不bất 現hiện 行hành 具cụ 足túc 中trung 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 。 是thị 永vĩnh 斷đoạn 習tập 氣khí 。

大đại 悲bi 者giả 。 謂vị 於ư 緣duyên 無vô 間gian 苦khổ 境cảnh 大đại 悲bi 住trụ 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 此thử 中trung 顯hiển 示thị 於ư 緣duyên 一nhất 切thiết 三tam 界giới 。 有hữu 情tình 無vô 間gian 一nhất 切thiết 種chủng 苦khổ 境cảnh 大đại 悲bi 住trụ 具cụ 足túc 中trung 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 。 是thị 名danh 大đại 悲bi 。

不Bất 共Cộng 佛Phật 法Pháp 者giả 。 即tức 十Thập 八Bát 不Bất 共Cộng 佛Phật 法Pháp 。 彼bỉ 復phục 云vân 何hà 。 謂vị 於ư 不bất 共cộng 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 清thanh 淨tịnh 具cụ 足túc 中trung 。 於ư 所sở 依y 及cập 果quả 根căn 未vị 得đắc 不bất 退thoái 具cụ 足túc 中trung 。 於ư 不bất 共cộng 業nghiệp 現hiện 行hành 具cụ 足túc 中trung 。 於ư 不bất 共cộng 智trí 住trụ 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 。 乃nãi 至chí 廣quảng 說thuyết 。 何hà 等đẳng 十thập 八bát 。 如như 經kinh 言ngôn 。 如Như 來Lai 無vô 有hữu 誤ngộ 失thất 。 無vô 卒thốt 暴bạo 音âm 。 無vô 忘vong 失thất 念niệm 。 無vô 不bất 定định 心tâm 。 無vô 種chủng 種chủng 想tưởng 。 無vô 不bất 擇trạch 捨xả 。 志chí 欲dục 無vô 退thoái 。 精tinh 進tấn 無vô 退thoái 。 念niệm 無vô 退thoái 。 定định 無vô 退thoái 。 慧tuệ 無vô 退thoái 。 解giải 脫thoát 無vô 退thoái 。 一nhất 切thiết 身thân 業nghiệp 。 智trí 為vi 前tiền 導đạo 。 隨tùy 智trí 而nhi 轉chuyển 。 一nhất 切thiết 語ngữ 業nghiệp 智trí 為vi 前tiền 導đạo 。 隨tùy 智trí 而nhi 轉chuyển 。 一nhất 切thiết 意ý 業nghiệp 。 智trí 為vi 前tiền 導đạo 。 隨tùy 智trí 而nhi 轉chuyển 。 知tri 過quá 去khứ 世thế 。 無vô 著trước 無vô 礙ngại 。 知tri 未vị 來lai 世thế 。 無vô 著trước 無vô 礙ngại 。 知tri 現hiện 在tại 世thế 。 無vô 著trước 無vô 礙ngại 。 建kiến 立lập 彼bỉ 相tương/tướng 。 如như 經kinh 廣quảng 說thuyết 。

如Như 來Lai 無vô 有hữu 誤ngộ 失thất 者giả 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 比Bỉ 丘Khâu 雖tuy 漏lậu 已dĩ 盡tận 。 為vì 乞khất 食thực 故cố 。 出xuất 遊du 城thành 邑ấp 。 或hoặc 於ư 一nhất 時thời 。 與dữ 惡ác 象tượng 惡ác 馬mã 惡ác 牛ngưu 惡ác 狗cẩu 等đẳng 共cộng 為vi 遊du 止chỉ 。 或hoặc 於ư 一nhất 時thời 。 踐tiễn 躡niếp 叢tùng 刺thứ 齊tề 足túc 越việt 坑khanh 。 或hoặc 於ư 一nhất 時thời 。 入nhập 女nữ 人nhân 家gia 。 不bất 依y 正chánh 理lý 而nhi 作tác 語ngữ 言ngôn 。 或hoặc 於ư 林lâm 野dã 捨xả 棄khí 正Chánh 道Đạo 而nhi 行hành 邪tà 徑kính 。 或hoặc 與dữ 盜đạo 賊tặc 猛mãnh 惡ác 獸thú 等đẳng 共cộng 為vi 遊du 止chỉ 。 如như 是thị 等đẳng 誤ngộ 失thất 事sự 阿A 羅La 漢Hán 猶do 有hữu 。 如Như 來Lai 永vĩnh 無vô 。

無vô 卒thốt 暴bạo 音âm 者giả 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 或hoặc 於ư 一nhất 時thời 。 遊du 行hành 林lâm 野dã 。 迷mê 失thất 道đạo 路lộ 。 或hoặc 入nhập 空không 宅trạch 揚dương 聲thanh 叫khiếu 喚hoán 發phát 大đại 暴bạo 音âm 。 因nhân 不bất 染nhiễm 污ô 習tập 氣khí 過quá 失thất 聚tụ 。 露lộ 脣thần 齒xỉ 而nhi 現hiện 大đại 笑tiếu 。 如như 是thị 等đẳng 卒thốt 暴bạo 音âm 阿A 羅La 漢Hán 猶do 有hữu 。 如Như 來Lai 永vĩnh 無vô 。

無vô 忘vong 失thất 念niệm 者giả 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 猶do 有hữu 不bất 染nhiễm 污ô 。 久cửu 遠viễn 所sở 作tác 久cửu 遠viễn 所sở 說thuyết 忘vong 失thất 憶ức 念niệm 。 如Như 來Lai 永vĩnh 無vô 。 無vô 不bất 定định 心tâm 者giả 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 斂liểm 心tâm 方phương 定định 。 出xuất 即tức 不bất 定định 。 如Như 來Lai 於ư 一nhất 切thiết 。 位vị 無vô 不bất 定định 。 心tâm 無vô 種chủng 種chủng 想tưởng 者giả 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 於ư 有hữu 餘dư 生sanh 死tử 起khởi 違vi 逆nghịch 想tưởng 。 於ư 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 起khởi 寂tịch 靜tĩnh 想tưởng 。 如Như 來Lai 於ư 生sanh 死tử 涅Niết 槃Bàn 。 無vô 差sai 別biệt 想tưởng 。 由do 住trụ 第đệ 一nhất 大đại 捨xả 故cố 。 無vô 不bất 擇trạch 捨xả 者giả 。 謂vị 阿A 羅La 漢Hán 。 不bất 以dĩ 智trí 慧tuệ 簡giản 擇trạch 。 棄khí 捨xả 有hữu 情tình 利lợi 益ích 事sự 。 如Như 來Lai 無vô 此thử 等đẳng 事sự 故cố 無vô 不bất 擇trạch 捨xả 。 又hựu 阿A 羅La 漢Hán 於ư 所sở 知tri 障chướng 。 淨tịnh 有hữu 未vị 得đắc 退thoái 。 謂vị 志chí 欲dục 退thoái 精tinh 進tấn 退thoái 念niệm 退thoái 定định 退thoái 慧tuệ 退thoái 解giải 脫thoát 退thoái 。 如như 是thị 六lục 退thoái 如Như 來Lai 永vĩnh 無vô 。

又hựu 阿A 羅La 漢Hán 或hoặc 於ư 一nhất 時thời 。 善thiện 身thân 業nghiệp 轉chuyển 。 或hoặc 於ư 一nhất 時thời 。 無vô 記ký 身thân 業nghiệp 轉chuyển 。 語ngữ 業nghiệp 意ý 業nghiệp 亦diệc 爾nhĩ 。 如Như 來Lai 三tam 業nghiệp 智trí 為vi 前tiền 導đạo 故cố 。 隨tùy 智trí 而nhi 轉chuyển 。 故cố 無vô 有hữu 無vô 記ký 。 智trí 為vi 前tiền 導đạo 者giả 。 智trí 所sở 等đẳng 起khởi 故cố 。 隨tùy 智trí 而nhi 轉chuyển 。 者giả 與dữ 智trí 俱câu 行hành 故cố 。

又hựu 阿A 羅La 漢Hán 比Bỉ 丘Khâu 於ư 三tam 世thế 所sở 知tri 事sự 。 不bất 能năng 起khởi 心tâm 即tức 解giải 故cố 智trí 見kiến 有hữu 著trước 不bất 能năng 一nhất 切thiết 悉tất 解giải 。 故cố 智trí 見kiến 有hữu 礙ngại 。 如Như 來Lai 於ư 三tam 世thế 境cảnh 暫tạm 起khởi 心tâm 時thời 即tức 。 遍biến 知tri 一nhất 切thiết 。 是thị 故cố 智trí 見kiến 。 無vô 著trước 無vô 礙ngại 。 十thập 八bát 中trung 前tiền 六lục 於ư 不bất 共cộng 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 清thanh 淨tịnh 具cụ 足túc 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 為vi 體thể 。 無vô 有hữu 誤ngộ 失thất 。 依y 身thân 清thanh 淨tịnh 說thuyết 。 無vô 卒thốt 暴bạo 音âm 依y 語ngữ 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 說thuyết 。 無vô 忘vong 失thất 念niệm 。 無vô 不bất 定định 心tâm 。 無vô 種chủng 種chủng 想tưởng 無vô 不bất 擇trạch 捨xả 。 此thử 四tứ 依y 意ý 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 說thuyết 。 志chí 欲dục 無vô 退thoái 乃nãi 至chí 解giải 脫thoát 無vô 退thoái 。 此thử 六lục 於ư 所sở 依y 及cập 果quả 根căn 未vị 得đắc 不bất 退thoái 具cụ 足túc 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 為vi 體thể 。 所sở 依y 謂vị 志chí 欲dục 。 果quả 謂vị 解giải 脫thoát 。 根căn 謂vị 精tinh 進tấn 等đẳng 。 一nhất 切thiết 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 智trí 為vi 前tiền 導đạo 。 隨tùy 智trí 而nhi 轉chuyển 。 此thử 三tam 於ư 不bất 共cộng 業nghiệp 現hiện 行hành 具cụ 足túc 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 為vi 體thể 。 知tri 去khứ 來lai 今kim 。 無vô 著trước 無vô 礙ngại 。 此thử 三tam 於ư 不bất 共cộng 智trí 住trụ 具cụ 足túc 中trung 。 所sở 有hữu 三tam 摩ma 地địa 等đẳng 為vi 體thể 。

一nhất 切thiết 種chủng 妙diệu 智trí 者giả 。 謂vị 於ư 蘊uẩn 界giới 處xứ 。 一nhất 切thiết 種chủng 妙diệu 智trí 性tánh 具cụ 足túc 中trung 。 若nhược 定định 若nhược 慧tuệ 及cập 彼bỉ 相tương 應ứng 諸chư 心tâm 心tâm 法pháp 。 云vân 何hà 於ư 蘊uẩn 界giới 處xứ 。 一nhất 切thiết 種chủng 妙diệu 智trí 性tánh 具cụ 足túc 。 謂vị 於ư 蘊uẩn 等đẳng 自tự 性tánh 差sai 別biệt 相tương/tướng 。 通thông 達đạt 一nhất 切thiết 。 差sai 別biệt 邊biên 際tế 智trí 成thành 滿mãn 故cố 。

云vân 何hà 引dẫn 發phát 如như 是thị 等đẳng 功công 德đức 。 謂vị 依y 止chỉ 清thanh 淨tịnh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 若nhược 外ngoại 道đạo 若nhược 聲Thanh 聞Văn 若nhược 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 引dẫn 發phát 四tứ 無vô 量lượng 五ngũ 神thần 通thông 。 多đa 分phần 依y 止chỉ 邊biên 際tế 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 若nhược 聲Thanh 聞Văn 若nhược 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 如Như 來Lai 等đẳng 引dẫn 發phát 所sở 餘dư 功công 德đức 。 何hà 因nhân 引dẫn 發phát 如như 是thị 功công 德đức 。 謂vị 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 數sác 數sác 思tư 惟duy 。 隨tùy 所sở 建kiến 立lập 法Pháp 故cố 。 此thử 中trung 顯hiển 示thị 如như 是thị 等đẳng 功công 德đức 。 引dẫn 發phát 所sở 依y 止chỉ 。 能năng 引dẫn 發phát 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 能năng 引dẫn 發phát 方phương 便tiện 。 云vân 何hà 能năng 引dẫn 發phát 方phương 便tiện 。 謂vị 於ư 隨tùy 所sở 建kiến 立lập 教giáo 法pháp 。 以dĩ 眾chúng 多đa 作tác 意ý 定định 心tâm 。 起khởi 數sác 數sác 思tư 惟duy 行hành 相tương/tướng 。 如như 欲dục 引dẫn 發phát 無vô 量lượng 。 時thời 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 。 於ư 慈từ 俱câu 心tâm 無vô 恨hận 無vô 怨oán 等đẳng 教giáo 法pháp 。 以dĩ 修tu 慧tuệ 相tương 應ứng 作tác 意ý 。 數sác 數sác 思tư 惟duy 。 欲dục 引dẫn 發phát 神thần 通thông 等đẳng 時thời 依y 止chỉ 靜tĩnh 慮lự 。 於ư 變biến 一nhất 為vi 多đa 等đẳng 教giáo 法pháp 。 以dĩ 修tu 慧tuệ 相tương 應ứng 作tác 意ý 。 數sác 數sác 思tư 惟duy 。 如như 是thị 於ư 一nhất 切thiết 。 處xử 數sác 數sác 思tư 惟duy 。 如như 所sở 建kiến 立lập 隨tùy 相tương 應ứng 知tri 。

又hựu 如như 是thị 等đẳng 功công 德đức 。 略lược 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 現hiện 前tiền 發phát 起khởi 自tự 所sở 作tác 用dụng 。 二nhị 安an 住trụ 自tự 性tánh 。 若nhược 現hiện 前tiền 發phát 起khởi 自tự 所sở 作tác 用dụng 。 以dĩ 出xuất 世thế 間gian 後hậu 所sở 得đắc 世thế 俗tục 智trí 為vi 體thể 。 若nhược 安an 住trụ 自tự 性tánh 。 用dụng 出xuất 世thế 間gian 智trí 為vi 體thể 。 又hựu 現hiện 前tiền 發phát 起khởi 自tự 所sở 作tác 用dụng 者giả 。 謂vị 諸chư 聖Thánh 者giả 。 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 發phát 起khởi 斷đoạn 所sở 治trị 障chướng 等đẳng 種chủng 種chủng 作tác 業nghiệp 。 安an 住trụ 自tự 性tánh 者giả 。 謂vị 最tối 勝thắng 寂tịch 靜tĩnh 無vô 分phân 別biệt 智trí 所sở 攝nhiếp 。 無vô 緣duyên 無vô 量lượng 等đẳng 。 現hiện 法Pháp 樂lạc 住trụ 。

復phục 次thứ 無vô 量lượng 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 捨xả 所sở 治trị 障chướng 哀ai 愍mẫn 住trụ 故cố 。 能năng 速tốc 圓viên 滿mãn 福phước 德đức 資tư 糧lương 。 成thành 熟thục 有hữu 情tình 。 心tâm 無vô 懈giải 倦quyện 。 捨xả 所sở 治trị 障chướng 者giả 。 謂vị 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 四tứ 無vô 量lượng 。 能năng 捨xả 瞋sân 害hại 不bất 樂nhạo 愛ái 恚khuể 故cố 。 哀ai 愍mẫn 住trụ 者giả 。 謂vị 四tứ 無vô 量lượng 。 於ư 利lợi 益ích 有hữu 情tình 。 事sự 隨tùy 順thuận 轉chuyển 住trụ 。 由do 於ư 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 哀ai 愍mẫn 住trụ 故cố 能năng 速tốc 圓viên 滿mãn 福phước 德đức 資tư 糧lương 。 成thành 熟thục 有hữu 情tình 。 心tâm 無vô 懈giải 倦quyện 者giả 。 由do 愍mẫn 諸chư 有hữu 情tình 不bất 顧cố 自tự 身thân 故cố 。

解giải 脫thoát 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 引dẫn 發phát 變biến 化hóa 事sự 。 於ư 淨tịnh 不bất 淨tịnh 。 變biến 化hóa 無vô 有hữu 艱gian 難nan 。 於ư 寂tịch 靜tĩnh 解giải 脫thoát 。 無vô 有hữu 滯trệ 礙ngại 。 能năng 住trụ 第đệ 一nhất 寂tịch 靜tĩnh 聖thánh 住trụ 。 由do 勝thắng 解giải 思tư 惟duy 故cố 。 此thử 中trung 顯hiển 初sơ 二nhị 解giải 脫thoát 能năng 引dẫn 發phát 變biến 化hóa 事sự 。 由do 第đệ 三tam 解giải 脫thoát 。 於ư 淨tịnh 不bất 淨tịnh 。 變biến 化hóa 無vô 有hữu 艱gian 難nan 。 由do 四tứ 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 。 於ư 寂tịch 靜tĩnh 解giải 脫thoát 。 無vô 有hữu 滯trệ 礙ngại 。 由do 最tối 後hậu 解giải 脫thoát 。 能năng 住trụ 第đệ 一nhất 寂tịch 靜tĩnh 聖thánh 住trụ 。 由do 勝thắng 解giải 思tư 惟duy 故cố 者giả 。 顯hiển 如như 是thị 如như 是thị 。 勝thắng 解giải 義nghĩa 是thị 解giải 脫thoát 義nghĩa 。 勝thắng 處xứ 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 能năng 令linh 前tiền 三tam 解giải 脫thoát 所sở 緣duyên 境cảnh 界giới 。 自tự 在tại 而nhi 轉chuyển 。 由do 勝thắng 伏phục 所sở 緣duyên 故cố 。

遍biến 處xứ 作tác 何hà 業nghiệp 謂vị 善thiện 能năng 成thành 辦biện 。 解giải 脫thoát 所sở 緣duyên 。 遍biến 滿mãn 流lưu 布bố 故cố 。 無vô 諍tranh 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 所sở 發phát 語ngữ 言ngôn 聞văn 皆giai 信tín 伏phục 。 愛ái 護hộ 他tha 心tâm 最tối 為vi 勝thắng 故cố 。 如như 其kỳ 所sở 應ứng 。 發phát 語ngữ 言ngôn 故cố 。

願nguyện 智trí 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 能năng 善thiện 記ký 別biệt 。 三tam 世thế 等đẳng 事sự 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 咸hàm 所sở 恭cung 敬kính 。 由do 達đạt 一nhất 切thiết 眾chúng 所sở 歸quy 仰ngưỡng 故cố 。

無vô 礙ngại 解giải 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 善thiện 說thuyết 法Pháp 要yếu 。 悅duyệt 眾chúng 生sanh 心tâm 。 能năng 絕tuyệt 一nhất 切thiết 諸chư 疑nghi 網võng 故cố 。

神thần 通thông 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 以dĩ 身thân 業nghiệp 語ngữ 業nghiệp 記ký 心tâm 。 化hóa 導đạo 有hữu 情tình 。 令linh 入nhập 聖thánh 教giáo 。 善thiện 知tri 有hữu 情tình 一nhất 切thiết 心tâm 行hành 。 及cập 過quá 未vị 已dĩ 。 如như 應ưng 教giáo 授thọ 令linh 永vĩnh 出xuất 離ly 。 此thử 中trung 顯hiển 示thị 神thần 境cảnh 天thiên 耳nhĩ 乃nãi 至chí 漏lậu 盡tận 通thông 。 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 能năng 起khởi 身thân 業nghiệp 化hóa 導đạo 等đẳng 用dụng 。 由do 天thiên 耳nhĩ 通thông 解giải 了liễu 一nhất 切thiết 。 言ngôn 音âm 差sai 別biệt 。 能năng 引dẫn 語ngữ 業nghiệp 故cố 。 相tương 及cập 隨tùy 好hiếu 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 能năng 令linh 暫tạm 見kiến 謂vị 大đại 丈trượng 夫phu 心tâm 生sanh 淨tịnh 信tín 。

清thanh 淨tịnh 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 由do 此thử 勢thế 力lực 故cố 。 取thủ 生sanh 有hữu 隨tùy 其kỳ 樂nhạo 欲dục 。 或hoặc 住trụ 一nhất 劫kiếp 或hoặc 復phục 劫kiếp 餘dư 。 或hoặc 捨xả 壽thọ 行hành 。 或hoặc 於ư 諸chư 法pháp 自tự 在tại 而nhi 轉chuyển 。 或hoặc 於ư 諸chư 定định 。 自tự 在tại 而nhi 轉chuyển 。 或hoặc 復phục 任nhậm 持trì 。 諸chư 佛Phật 正Chánh 法Pháp 。 此thử 中trung 顯hiển 示thị 由do 所sở 依y 清thanh 淨tịnh 隨tùy 其kỳ 所sở 樂nhạo 。 於ư 所sở 依y 身thân 取thủ 住trụ 捨xả 自tự 在tại 。 即tức 攝nhiếp 三tam 句cú 。 謂vị 故cố 取thủ 生sanh 有hữu 等đẳng 。 由do 境cảnh 界giới 清thanh 淨tịnh 於ư 諸chư 法pháp 中trung 。 得đắc 自tự 在tại 轉chuyển 。 由do 心tâm 清thanh 淨tịnh 。 於ư 三tam 摩ma 地địa 。 得đắc 自tự 在tại 轉chuyển 。 由do 智trí 清thanh 淨tịnh 。 任nhậm 持trì 如Như 來Lai 無vô 上thượng 正Chánh 法Pháp 。

力lực 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 為vi 除trừ 捨xả 無vô 因nhân 惡ác 因nhân 論luận 不bất 作tác 而nhi 得đắc 論luận 。 無vô 倒đảo 宣tuyên 說thuyết 增tăng 上thượng 生sanh 道đạo 。 悟ngộ 入nhập 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 心tâm 行hành 正chánh 說thuyết 法Pháp 器khí 。 意ý 樂lạc 隨tùy 眠miên 。 境cảnh 界giới 資tư 糧lương 當đương 能năng 出xuất 離ly 。 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 宣tuyên 說thuyết 決quyết 定định 勝thắng 道đạo 。 降hàng 伏phục 諸chư 魔ma 。 善thiện 能năng 記ký 別biệt 一nhất 切thiết 問vấn 論luận 。 此thử 中trung 顯hiển 初sơ 二nhị 力lực 能năng 說thuyết 增tăng 上thượng 生sanh 道đạo 。 餘dư 八bát 力lực 能năng 說thuyết 決quyết 定định 勝thắng 道đạo 。 如như 是thị 二nhị 種chủng 。 具cụ 足túc 顯hiển 示thị 。 諸chư 佛Phật 所sở 作tác 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 世Thế 尊Tôn 由do 處xứ 非phi 處xứ 智trí 力lực 。 折chiết 伏phục 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 無vô 因nhân 論luận 者giả 惡ác 因nhân 論luận 者giả 。 宣tuyên 說thuyết 無vô 倒đảo 增tăng 上thượng 生sanh 道đạo 。 諸chư 外ngoại 道đạo 等đẳng 。 於ư 增tăng 上thượng 生sanh 或hoặc 謂vị 無vô 因nhân 或hoặc 謂vị 自tự 性tánh 。 自tự 在tại 等đẳng 為vi 因nhân 故cố 。 名danh 無vô 因nhân 惡ác 因nhân 論luận 。 由do 自tự 業nghiệp 智trí 力lực 。 折chiết 伏phục 一nhất 切thiết 世thế 間gian 。 不bất 作tác 而nhi 得đắc 論luận 者giả 。 無vô 倒đảo 宣tuyên 說thuyết 善thiện 趣thú 正Chánh 道Đạo 。 諸chư 外ngoại 道đạo 等đẳng 。 謂vị 不bất 作tác 業nghiệp 自tự 然nhiên 得đắc 報báo 故cố 。 名danh 不bất 作tác 而nhi 得đắc 論luận 。 由do 靜tĩnh 慮lự 解giải 脫thoát 。 等đẳng 持trì 等Đẳng 至Chí 智trí 力lực 。 悟ngộ 入nhập 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 心tâm 行hành 。 心tâm 所sở 修tu 行hành 。 故cố 名danh 心tâm 行hành 。 由do 根căn 上thượng 下hạ 智trí 力lực 。 悟ngộ 入nhập 一nhất 切thiết 正chánh 說thuyết 法Pháp 器khí 。 以dĩ 信tín 等đẳng 根căn 若nhược 善thiện 成thành 熟thục 能năng 為vi 法Pháp 器khí 故cố 。 由do 種chủng 種chủng 勝thắng 解giải 智trí 力lực 。 悟ngộ 入nhập 一nhất 切thiết 勝thắng 劣liệt 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 。 由do 種chủng 種chủng 界giới 智trí 力lực 。 悟ngộ 入nhập 一nhất 切thiết 可khả 破phá 隨tùy 眠miên 諸chư 煩phiền 惱não 性tánh 。 由do 遍biến 趣thú 行hành 智trí 力lực 。 悟ngộ 入nhập 一nhất 切thiết 大đại 小tiểu 。 乘thừa 教giáo 法pháp 所sở 攝nhiếp 境cảnh 界giới 。 由do 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 智trí 力lực 。 悟ngộ 入nhập 一nhất 切thiết 資tư 糧lương 前tiền 生sanh 所sở 集tập 聖thánh 道Đạo 因nhân 緣duyên 。 是thị 名danh 資tư 糧lương 。 由do 死tử 生sanh 智trí 力lực 。 悟ngộ 入nhập 一nhất 切thiết 當đương 來lai 功công 能năng 性tánh 。 由do 漏Lậu 盡Tận 智Trí 力Lực 。 悟ngộ 入nhập 一nhất 切thiết 三tam 界giới 出xuất 離ly 。 由do 如như 是thị 悟ngộ 入nhập 已dĩ 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 宣tuyên 說thuyết 解giải 脫thoát 出xuất 世thế 聖thánh 道Đạo 。 此thử 十thập 名danh 力lực 者giả 。 善thiện 能năng 降hàng 伏phục 諸chư 魔ma 故cố 。 善thiện 能năng 記ký 別biệt 一nhất 切thiết 問vấn 論luận 故cố 。 降hàng 伏phục 諸chư 魔ma 者giả 。 由do 此thử 十Thập 力Lực 能năng 降hàng 伏phục 蘊uẩn 魔ma 煩phiền 惱não 魔ma 天thiên 魔ma 死tử 魔ma 。 為vi 最tối 勝thắng 故cố 。 雖tuy 斷đoạn 所sở 知tri 障chướng 亦diệc 不bất 能năng 為vi 礙ngại 。 故cố 名danh 最tối 勝thắng 。 記ký 別biệt 一nhất 切thiết 問vấn 論luận 者giả 。 謂vị 於ư 處xứ 非phi 處xứ 。 乃nãi 至chí 漏lậu 盡tận 一nhất 切thiết 處xứ 。 所sở 有hữu 問vấn 論luận 記ký 別biệt 無vô 滯trệ 故cố 。

無vô 畏úy 作tác 何hà 業nghiệp 謂vị 處xử 大đại 眾chúng 中trung 。 自tự 正chánh 建kiến 立lập 我ngã 為vi 大đại 師sư 。 摧tồi 伏phục 一nhất 切thiết 。 邪tà 難nạn/nan 外ngoại 道đạo 。 大đại 師sư 者giả 。 自tự 利lợi 利lợi 他tha 。 眾chúng 德đức 圓viên 滿mãn 。 故cố 摧tồi 伏phục 邪tà 難nạn/nan 外ngoại 道đạo 者giả 。 謂vị 能năng 摧tồi 伏phục 於ư 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 永vĩnh 斷đoạn 諸chư 漏lậu 障chướng 道Đạo 法Pháp 中trung 邪tà 難nạn/nan 外ngoại 道đạo 故cố 。

念niệm 住trụ 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 能năng 不bất 染nhiễm 污ô 攝nhiếp 御ngự 大đại 眾chúng 。 由do 於ư 恭cung 敬kính 聽thính 聞văn 等đẳng 無vô 愛ái 恚khuể 等đẳng 諸chư 煩phiền 惱não 故cố 。

不bất 護hộ 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 能năng 無vô 間gián 斷đoạn 。 教giáo 授thọ 教giáo 誡giới 。 所sở 化hóa 徒đồ 眾chúng 。 由do 無vô 藏tạng 護hộ 自tự 過quá 慮lự 顯hiển 彰chương 故cố 。

無vô 忘vong 失thất 法Pháp 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 能năng 不bất 捨xả 離ly 一nhất 切thiết 佛Phật 事sự 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 由do 此thử 於ư 諸chư 有hữu 情tình 。 現hiện 前tiền 應ưng 利lợi 益ích 事sự 。 能năng 無vô 放phóng 逸dật 不bất 越việt 一nhất 剎sát 那na 故cố 。

永vĩnh 斷đoạn 習tập 氣khí 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 離ly 諸chư 煩phiền 惱não 。 亦diệc 不bất 顯hiển 現hiện 似tự 諸chư 煩phiền 惱não 。 所sở 作tác 事sự 業nghiệp 。 非phi 如như 阿A 羅La 漢Hán 。 比Bỉ 丘Khâu 猶do 現hiện 誤ngộ 失thất 等đẳng 事sự 。

大đại 悲bi 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 日nhật 夜dạ 六lục 時thời 。 遍biến 觀quán 世thế 間gian 。 誰thùy 減giảm 誰thùy 退thoái 誰thùy 增tăng 誰thùy 進tiến 。 如như 是thị 等đẳng 種chủng 種chủng 觀quán 察sát 。

不Bất 共Cộng 佛Phật 法Pháp 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 由do 身thân 語ngữ 意ý 業nghiệp 。 清thanh 淨tịnh 以dĩ 得đắc 不bất 退thoái 。 若nhược 行hành 若nhược 住trụ 。 映ánh 蔽tế 一nhất 切thiết 。 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 如như 此thử 諸chư 句cú 。 依y 前tiền 所sở 說thuyết 。 於ư 不bất 共cộng 三tam 業nghiệp 清thanh 淨tịnh 。 具cụ 足túc 等đẳng 相tương/tướng 。 如như 應ưng 配phối 釋thích 。

一nhất 切thiết 種chủng 妙diệu 智trí 作tác 何hà 業nghiệp 。 謂vị 能năng 絕tuyệt 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 一nhất 切thiết 疑nghi 網võng 。 令linh 正Chánh 法Pháp 眼nhãn 長trường 時thời 得đắc 住trụ 。 由do 此thử 有hữu 情tình 。 未vị 成thành 熟thục 者giả 令linh 成thành 熟thục 。 已dĩ 成thành 熟thục 者giả 令linh 解giải 脫thoát 。 絕tuyệt 疑nghi 網võng 者giả 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 。 智trí 無vô 礙ngại 故cố 。 令linh 正Chánh 法Pháp 眼nhãn 得đắc 久cửu 住trụ 者giả 。 於ư 彼bỉ 彼bỉ 時thời 。 方phương 為vi 斷đoạn 所sở 化hóa 有hữu 情tình 疑nghi 惑hoặc 。 宣tuyên 說thuyết 種chủng 種chủng 。 法Pháp 門môn 差sai 別biệt 。 諸chư 結kết 集tập 者giả 次thứ 第đệ 結kết 集tập 。 令linh 不bất 滅diệt 故cố 。 依y 此thử 法Pháp 眼nhãn 未vị 成thành 熟thục 有hữu 情tình 。 令linh 速tốc 成thành 熟thục 。 已dĩ 成thành 熟thục 者giả 。 速tốc 令linh 解giải 脫thoát 。

復phục 次thứ 於ư 諸chư 現hiện 觀quán 位vị 證chứng 得đắc 後hậu 後hậu 勝thắng 品phẩm 道đạo 時thời 。 捨xả 前tiền 所sở 得đắc 下hạ 劣liệt 品phẩm 道đạo 。 如như 證chứng 得đắc 此thử 果quả 所sở 攝nhiếp 道đạo 時thời 。 即tức 捨xả 此thử 向hướng 所sở 攝nhiếp 道đạo 。 以dĩ 不bất 復phục 現hiện 前tiền 故cố 。

又hựu 即tức 此thử 時thời 集tập 斷đoạn 作tác 證chứng 。 由do 得đắc 果quả 時thời 永vĩnh 斷đoạn 此thử 所sở 治trị 種chủng 類loại 煩phiền 惱não 品phẩm 麁thô 重trọng 。 令linh 無vô 餘dư 故cố 。 證chứng 得đắc 勝thắng 品phẩm 轉chuyển 依y 故cố 。

復phục 次thứ 於ư 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 界giới 。 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 一nhất 切thiết 聖thánh 道Đạo 。 由do 頓đốn 捨xả 所sở 捨xả 非phi 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 是thị 故cố 。 唯duy 說thuyết 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 無vô 盡tận 善thiện 根căn 者giả 無vô 盡tận 功công 德đức 者giả 。 頓đốn 捨xả 所sở 捨xả 者giả 。 是thị 究cứu 竟cánh 不bất 現hiện 行hành 捨xả 義nghĩa 。 非phi 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 所sở 得đắc 聖thánh 道Đạo 。 有hữu 如như 是thị 捨xả 。 為vì 欲dục 利lợi 益ích 一nhất 切thiết 。 有hữu 情tình 皆giai 得đắc 涅Niết 槃Bàn 。 故cố 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 無vô 盡tận 慧tuệ 經kinh 等đẳng 。 說thuyết 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 無vô 盡tận 善thiện 根căn 者giả 無vô 盡tận 功công 德đức 者giả 。

復phục 次thứ 何hà 故cố 建kiến 立lập 。 諸chư 無vô 記ký 事sự 。 由do 彼bỉ 所sở 問vấn 不bất 如như 理lý 故cố 。 何hà 故cố 所sở 問vấn 不bất 如như 理lý 耶da 。 遠viễn 離ly 因nhân 果quả 染nhiễm 淨tịnh 所sở 應ưng 思tư 處xứ 故cố 。 此thử 中trung 顯hiển 示thị 如Như 來Lai 。 於ư 諸chư 外ngoại 道đạo 。 所sở 問vấn 世thế 間gian 常thường 無vô 常thường 等đẳng 事sự 中trung 建kiến 立lập 十thập 四tứ 不bất 可khả 記ký 事sự 。 由do 彼bỉ 所sở 問vấn 不bất 如như 正chánh 理lý 。 能năng 引dẫn 無vô 義nghĩa 利lợi 故cố 。 何hà 等đẳng 問vấn 論luận 能năng 引dẫn 義nghĩa 利lợi 。 謂vị 依y 四tứ 聖Thánh 諦Đế 所sở 有hữu 問vấn 論luận 。 由do 此thử 問vấn 論luận 因nhân 果quả 染nhiễm 淨tịnh 應ưng 思tư 處xứ 所sở 攝nhiếp 故cố 。

復phục 次thứ 何hà 緣duyên 。 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 入nhập 菩Bồ 薩Tát 超siêu 昇thăng 。 離ly 生sanh 位vị 而nhi 非phi 預dự 流lưu 耶da 。 由do 得đắc 不bất 住trụ 道đạo 一nhất 向hướng 預dự 流lưu 行hành 不bất 成thành 就tựu 故cố 。 何hà 緣duyên 亦diệc 非phi 一nhất 來lai 耶da 。 故cố 受thọ 諸chư 有hữu 無vô 量lượng 生sanh 故cố 。 何hà 緣duyên 亦diệc 非phi 不bất 還hoàn 耶da 。 安an 住trụ 靜tĩnh 慮lự 還hoàn 生sanh 欲dục 界giới 故cố 。

又hựu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 得đắc 諦đế 。 現hiện 觀quán 於ư 十Thập 地Địa 修tu 道Đạo 位vị 。 唯duy 修tu 所sở 知tri 障chướng 對đối 治trị 道đạo 。 非phi 煩phiền 惱não 障chướng 對đối 治trị 道đạo 。 若nhược 得đắc 菩Bồ 提Đề 時thời 。 頓đốn 斷đoạn 煩phiền 惱não 障chướng 。 及cập 所sở 知tri 障chướng 。 頓đốn 成thành 阿A 羅La 漢Hán 及cập 如Như 來Lai 。 此thử 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 雖tuy 未vị 永vĩnh 斷đoạn 煩phiền 惱não 。 然nhiên 此thử 煩phiền 惱não 猶do 如như 咒chú 藥dược 所sở 伏phục 諸chư 毒độc 。 不bất 起khởi 一nhất 切thiết 。 煩phiền 惱não 過quá 失thất 。 一nhất 切thiết 地địa 中trung 。 如như 阿A 羅La 漢Hán 。 已dĩ 斷đoạn 煩phiền 惱não 。

復phục 次thứ 諸chư 菩Bồ 薩Tát 於ư 所sở 知tri 境cảnh 。 應ưng 修tu 善thiện 巧xảo 。 於ư 諸chư 方phương 便tiện 。 應ưng 修tu 善thiện 巧xảo 。 於ư 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 。 應ưng 修tu 善thiện 巧xảo 。 於ư 無vô 分phân 別biệt 。 應ưng 修tu 善thiện 巧xảo 。 於ư 時thời 時thời 中trung 應ưng 修tu 練luyện 根căn 。

所sở 知tri 境cảnh 者giả 。 略lược 有hữu 六lục 種chủng 。 一nhất 迷mê 亂loạn 。 二nhị 迷mê 亂loạn 所sở 依y 。 三tam 不bất 迷mê 亂loạn 所sở 依y 。 四tứ 迷mê 亂loạn 不bất 迷mê 亂loạn 。 五ngũ 不bất 迷mê 亂loạn 。 六lục 不bất 迷mê 亂loạn 等đẳng 流lưu 迷mê 亂loạn 者giả 。 謂vị 能năng 取thủ 所sở 取thủ 執chấp 。 迷mê 亂loạn 所sở 依y 者giả 。 謂vị 聖thánh 智trí 所sở 行hành 。 唯duy 有hữu 行hành 相tương/tướng 。 虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 為vi 體thể 。 由do 有hữu 此thử 故cố 一nhất 切thiết 愚ngu 夫phu 迷mê 亂loạn 執chấp 轉chuyển 不bất 迷mê 亂loạn 所sở 依y 者giả 。 謂vị 真Chân 如Như 是thị 無vô 分phân 別biệt 。 智trí 所sở 依y 處xứ 故cố 。 迷mê 亂loạn 不bất 迷mê 亂loạn 者giả 。 謂vị 隨tùy 順thuận 出xuất 世thế 智trí 所sở 有hữu 聞văn 慧tuệ 等đẳng 諸chư 善thiện 法Pháp 分phần 。 別biệt 所sở 知tri 境cảnh 故cố 隨tùy 順thuận 無vô 分phân 別biệt 智trí 故cố 。 不bất 迷mê 亂loạn 者giả 。 謂vị 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 不bất 迷mê 亂loạn 等đẳng 流lưu 者giả 。 謂vị 聖thánh 道Đạo 後hậu 所sở 得đắc 善thiện 法Pháp 。 方phương 便tiện 善thiện 巧xảo 。 者giả 略lược 有hữu 四tứ 種chủng 。 一nhất 成thành 熟thục 有hữu 情tình 善thiện 巧xảo 。 二nhị 圓viên 滿mãn 佛Phật 法Pháp 善thiện 巧xảo 。 三tam 速tốc 證chứng 神thần 通thông 善thiện 巧xảo 。 四tứ 道đạo 無vô 斷đoạn 善thiện 巧xảo 。 成thành 熟thục 有hữu 情tình 善thiện 巧xảo 者giả 。 謂vị 四tứ 攝nhiếp 事sự 。 由do 攝nhiếp 受thọ 彼bỉ 令linh 處xứ 善thiện 法Pháp 故cố 。 圓viên 滿mãn 佛Phật 法Pháp 善thiện 巧xảo 者giả 。 謂vị 慧Tuệ 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 如như 經kinh 言ngôn 。 若nhược 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 欲dục 得đắc 圓viên 滿mãn 施Thí 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 乃nãi 至chí 一nhất 切thiết 。 種chủng 妙diệu 智trí 性tánh 。 當đương 學học 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 故cố 。 速tốc 證chứng 神thần 通thông 善thiện 巧xảo 者giả 。 謂vị 日nhật 夜dạ 六lục 時thời 。 發phát 露lộ 諸chư 惡ác 。 隨tùy 喜hỷ 功công 德đức 。 勸khuyến 請thỉnh 諸chư 佛Phật 。 迴hồi 向hướng 善thiện 根căn 等đẳng 。 廣quảng 說thuyết 如như 聖thánh 者giả 彌Di 勒Lặc 所sở 問vấn 經Kinh 道Đạo 無vô 斷đoạn 善thiện 巧xảo 者giả 。 謂vị 無vô 住trú 處xứ 涅Niết 槃Bàn 。 由do 此thử 數sác 數sác 究cứu 竟cánh 無vô 斷đoạn 。 周chu 遍biến 十thập 方phương 。 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 隨tùy 所sở 應ứng 化hóa 。 示thị 現hiện 一nhất 切thiết 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 行hành 。

虛hư 妄vọng 分phân 別biệt 。 者giả 略lược 有hữu 十thập 種chủng 。 謂vị 根căn 本bổn 分phân 別biệt 。 相tương/tướng 分phân 別biệt 。 相tương/tướng 顯hiển 現hiện 分phân 別biệt 。 相tương/tướng 變biến 異dị 分phân 別biệt 。 相tương/tướng 顯hiển 現hiện 變biến 異dị 分phân 別biệt 。 他tha 引dẫn 分phân 別biệt 。 不bất 如như 理lý 分phân 別biệt 。 如như 理lý 分phân 別biệt 執chấp 著trước 分phân 別biệt 。 散tán 亂loạn 分phân 別biệt 。 根căn 本bổn 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 阿a 賴lại 耶da 識thức 。 是thị 一nhất 切thiết 分phân 別biệt 種chủng 子tử 故cố 。 相tương/tướng 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 身thân 所sở 居cư 處xứ 所sở 受thọ 用dụng 識thức 。 是thị 所sở 取thủ 相tương/tướng 故cố 。 彼bỉ 復phục 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 以dĩ 諸chư 色sắc 根căn 器khí 世thế 界giới 色sắc 等đẳng 境cảnh 界giới 為vi 相tương/tướng 。 相tương/tướng 顯hiển 現hiện 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 六lục 識thức 身thân 及cập 意ý 。 如như 前tiền 所sở 說thuyết 。 所sở 取thủ 相tương/tướng 而nhi 顯hiển 現hiện 故cố 。 相tương/tướng 變biến 異dị 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 如như 前tiền 所sở 說thuyết 。 身thân 等đẳng 相tương/tướng 變biến 異dị 生sanh 起khởi 。 相tương/tướng 顯hiển 現hiện 變biến 異dị 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 如như 前tiền 所sở 說thuyết 。 眼nhãn 識thức 等đẳng 相tương/tướng 顯hiển 現hiện 。 於ư 苦khổ 樂lạc 等đẳng 位vị 差sai 別biệt 生sanh 起khởi 。 他tha 引dẫn 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 教giáo 法pháp 所sở 攝nhiếp 名danh 句cú 文văn 身thân 相tương/tướng 。 此thử 復phục 二nhị 種chủng 。 一nhất 惡ác 說thuyết 法Pháp 律luật 為vi 體thể 。 二nhị 善thiện 說thuyết 法Pháp 律luật 為vi 體thể 。 由do 此thử 增tăng 上thượng 力lực 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 引dẫn 二nhị 作tác 意ý 所sở 攝nhiếp 。 謂vị 不bất 如như 理lý 分phân 別biệt 如như 理lý 分phân 別biệt 執chấp 著trước 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 不bất 如như 理lý 分phân 別biệt 所sở 起khởi 六lục 十thập 二nhị 見kiến 所sở 攝nhiếp 。 所sở 有hữu 分phân 別biệt 散tán 亂loạn 分phân 別biệt 者giả 。 謂vị 如như 理lý 分phân 別biệt 所sở 起khởi 無vô 性tánh 等đẳng 執chấp 為vi 相tương/tướng 所sở 有hữu 分phân 別biệt 。

此thử 復phục 十thập 種chủng 。 謂vị 無vô 性tánh 分phân 別biệt 。 有hữu 性tánh 分phân 別biệt 。 增tăng 益ích 分phân 別biệt 。 損tổn 減giảm 分phân 別biệt 。 一nhất 性tánh 分phân 別biệt 。 異dị 性tánh 分phân 別biệt 。 自tự 性tánh 分phân 別biệt 。 差sai 別biệt 分phân 別biệt 。 隨tùy 名danh 義nghĩa 分phân 別biệt 。 隨tùy 義nghĩa 名danh 分phân 別biệt 。 如như 是thị 十thập 種chủng 。 分phân 別biệt 依y 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 初sơ 分phần/phân 宣tuyên 說thuyết 。 如như 經kinh 言ngôn 。 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 實thật 有hữu 菩Bồ 薩Tát 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 菩Bồ 薩Tát 。 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 菩Bồ 薩Tát 名danh 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 。 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多Đa 。 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 菩Bồ 提Đề 。 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 行hành 。 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 不bất 行hành 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 名danh 自tự 性tánh 空không 非phi 空không 性tánh 。 色sắc 自tự 性tánh 空không 非phi 空không 性tánh 。 乃nãi 至chí 識thức 自tự 性tánh 空không 非phi 空không 性tánh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 色sắc 空không 性tánh 非phi 即tức 色sắc 。 亦diệc 不bất 離ly 色sắc 。 別biệt 有hữu 空không 性tánh 。 色sắc 即tức 是thị 空không 性tánh 。 空không 性tánh 即tức 是thị 色sắc 乃nãi 至chí 識thức 亦diệc 爾nhĩ 。

何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 唯duy 有hữu 名danh 。 所sở 謂vị 此thử 是thị 菩Bồ 薩Tát 名danh 。 此thử 是thị 菩Bồ 薩Tát 。 此thử 是thị 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 多đa 。 此thử 是thị 菩Bồ 提Đề 。 此thử 是thị 色sắc 乃nãi 至chí 此thử 是thị 識thức 。 由do 彼bỉ 自tự 性tánh 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 無vô 染nhiễm 無vô 淨tịnh 。 菩Bồ 薩Tát 行hành 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 多đa 時thời 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 生sanh 。 乃nãi 至chí 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 淨tịnh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 於ư 所sở 計kế 度độ 彼bỉ 彼bỉ 諸chư 法pháp 假giả 立lập 客khách 名danh 。 由do 隨tùy 客khách 名danh 而nhi 起khởi 言ngôn 說thuyết 。 隨tùy 如như 是thị 如như 是thị 言ngôn 說thuyết 。 起khởi 如như 是thị 如như 是thị 執chấp 著trước 。 菩Bồ 薩Tát 於ư 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 名danh 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 。 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 故cố 。 不bất 生sanh 執chấp 著trước 。 於ư 此thử 經Kinh 中trung 。 為vi 對đối 治trị 無vô 性tánh 分phân 別biệt 故cố 。 說thuyết 如như 是thị 言ngôn 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 實thật 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 如như 是thị 等đẳng 由do 實thật 有hữu 言ngôn 。 是thị 有hữu 性tánh 義nghĩa 故cố 。 為vi 對đối 治trị 有hữu 性tánh 分phân 別biệt 故cố 。 說thuyết 如như 是thị 言ngôn 。 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 菩Bồ 薩Tát 乃nãi 至chí 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 不bất 行hành 。 由do 遣khiển 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 及cập 法pháp 二nhị 性tánh 故cố 。 為vi 對đối 治trị 增tăng 益ích 分phân 別biệt 故cố 。 說thuyết 如như 是thị 言ngôn 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 名danh 自tự 性tánh 空không 。 由do 遣khiển 不bất 實thật 遍biến 計kế 所sở 執chấp 自tự 性tánh 故cố 。 為vi 對đối 治trị 損tổn 減giảm 分phân 別biệt 故cố 。 說thuyết 如như 是thị 言ngôn 。 非phi 空không 性tánh 。 由do 於ư 此thử 名danh 遍biến 計kế 所sở 執chấp 。 自tự 性tánh 遠viễn 離ly 性tánh 一nhất 切thiết 時thời 有hữu 故cố 。 為vi 對đối 治trị 一nhất 性tánh 分phân 別biệt 故cố 。 說thuyết 如như 是thị 言ngôn 。 此thử 色sắc 空không 性tánh 非phi 即tức 色sắc 。 乃nãi 至chí 此thử 識thức 空không 性tánh 非phi 即tức 識thức 。 由do 自tự 性tánh 異dị 故cố 。

所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 色sắc 等đẳng 是thị 遍biến 計kế 所sở 執chấp 自tự 性tánh 。 空không 性tánh 是thị 圓viên 成thành 實thật 自tự 性tánh 故cố 。 為vi 對đối 治trị 異dị 性tánh 分phân 別biệt 故cố 。 說thuyết 如như 是thị 言ngôn 。 亦diệc 不bất 離ly 色sắc 。 別biệt 有hữu 空không 性tánh 。 乃nãi 至chí 空không 性tánh 即tức 是thị 識thức 。 由do 遍biến 計kế 所sở 執chấp 。 自tự 性tánh 無vô 相tướng 故cố 。 離ly 彼bỉ 彼bỉ 無vô 性tánh 不bất 可khả 得đắc 。 故cố 為vi 對đối 治trị 自tự 性tánh 分phân 別biệt 故cố 。 說thuyết 如như 是thị 言ngôn 。 此thử 唯duy 有hữu 名danh 。 所sở 謂vị 此thử 是thị 色sắc 乃nãi 至chí 此thử 是thị 識thức 等đẳng 。 由do 離ly 能năng 詮thuyên 無vô 有hữu 決quyết 定định 。 所sở 詮thuyên 自tự 性tánh 故cố 。 為vi 對đối 治trị 差sái 別biệt 分phân 別biệt 故cố 。 說thuyết 如như 是thị 言ngôn 。 由do 彼bỉ 自tự 性tánh 無vô 生sanh 乃nãi 至chí 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 淨tịnh 。 由do 遣khiển 生sanh 等đẳng 差sai 別biệt 相tương/tướng 故cố 。 為vi 對đối 治trị 隨tùy 名danh 義nghĩa 分phân 別biệt 故cố 。 說thuyết 如như 是thị 言ngôn 。 於ư 所sở 計kế 度độ 彼bỉ 彼bỉ 諸chư 法pháp 假giả 立lập 客khách 名danh 。 由do 隨tùy 客khách 名danh 而nhi 起khởi 言ngôn 。 說thuyết 如như 是thị 等đẳng 。 為vi 對đối 治trị 隨tùy 義nghĩa 。 名danh 分phân 別biệt 故cố 。 說thuyết 如như 是thị 言ngôn 。 菩Bồ 薩Tát 於ư 如như 是thị 一nhất 切thiết 。 名danh 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 。 正chánh 不bất 隨tùy 觀quán 故cố 。 不bất 生sanh 執chấp 著trước 。 由do 隨tùy 義nghĩa 於ư 名danh 不bất 見kiến 不bất 執chấp 故cố 。

無vô 分phân 別biệt 者giả 。 略lược 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 知tri 足túc 無vô 分phân 別biệt 。 二nhị 無vô 顛điên 倒đảo 無vô 分phân 別biệt 。 三tam 無vô 戲hí 論luận 無vô 分phân 別biệt 。 如như 此thử 三tam 種chủng 異dị 生sanh 聲Thanh 聞Văn 菩Bồ 薩Tát 。 如như 次thứ 第đệ 應ưng 知tri 。 由do 諸chư 異dị 生sanh 隨tùy 於ư 一nhất 無vô 常thường 等đẳng 法pháp 性tánh 。 究cứu 竟cánh 思tư 已dĩ 。 便tiện 生sanh 喜hỷ 足túc 。 謂vị 是thị 事sự 必tất 然nhiên 更cánh 無vô 異dị 望vọng 。 是thị 名danh 知tri 足túc 無vô 分phân 別biệt 。

爾nhĩ 時thời 一nhất 切thiết 。 尋tầm 思tư 分phân 別biệt 皆giai 止chỉ 息tức 故cố 。 由do 諸chư 聲Thanh 聞Văn 於ư 諸chư 蘊uẩn 中trung 為vi 對đối 治trị 常thường 等đẳng 顛điên 倒đảo 故cố 。 如như 理lý 觀quán 察sát 。 唯duy 有hữu 色sắc 等đẳng 法pháp 時thời 。 便tiện 得đắc 出xuất 世thế 間gian 智trí 。 通thông 達đạt 無vô 我ngã 性tánh 。 是thị 名danh 無vô 顛điên 倒đảo 無vô 分phân 別biệt 。 由do 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 知tri 色sắc 等đẳng 法pháp 唯duy 戲hí 論luận 已dĩ 。 遂toại 能năng 除trừ 泯mẫn 。 一nhất 切thiết 法pháp 相tướng 。 得đắc 最tối 極cực 寂tịch 靜tĩnh 。 出xuất 世thế 間gian 智trí 。 通thông 達đạt 遍biến 滿mãn 真Chân 如Như 。 是thị 名danh 無vô 戲hí 論luận 無vô 分phân 別biệt 。 此thử 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 復phục 離ly 五ngũ 相tương/tướng 。 謂vị 非phi 無vô 作tác 意ý 故cố 。 非phi 超siêu 過quá 故cố 。 非phi 寂tịch 止chỉ 故cố 。 非phi 自tự 性tánh 故cố 。 非phi 於ư 所sở 緣duyên 作tác 加gia 行hành 故cố 。 名danh 無vô 分phân 別biệt 。 所sở 以dĩ 者giả 何hà 。 若nhược 無vô 作tác 意ý 故cố 。 名danh 無vô 分phân 別biệt 。 熟thục 眠miên 醉túy 等đẳng 應ưng 是thị 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 由do 彼bỉ 不bất 思tư 惟duy 諸chư 法Pháp 相tương/tướng 故cố 。 若nhược 超siêu 過quá 故cố 。 名danh 無vô 分phân 別biệt 。 從tùng 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 已dĩ 上thượng 一nhất 切thiết 地địa 。 應ưng 是thị 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 由do 彼bỉ 超siêu 過quá 尋tầm 伺tứ 故cố 。 若nhược 爾nhĩ 三tam 界giới 心tâm 心tâm 法pháp 是thị 分phân 別biệt 體thể 。 言ngôn 即tức 為vi 相tương 違vi 。 若nhược 寂tịch 止chỉ 故cố 。 名danh 無vô 分phân 別biệt 。 滅diệt 受thọ 想tưởng 定định 應ưng 是thị 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 分phân 別biệt 心tâm 心tâm 法pháp 於ư 彼bỉ 寂tịch 止chỉ 故cố 。 若nhược 爾nhĩ 智trí 亦diệc 應ưng 無vô 。 若nhược 自tự 性tánh 故cố 。 名danh 無vô 分phân 別biệt 。 色sắc 等đẳng 應ưng 是thị 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 彼bỉ 非phi 分phân 別biệt 自tự 性tánh 故cố 。 若nhược 於ư 所sở 緣duyên 作tác 加gia 行hành 故cố 。 名danh 無vô 分phân 別biệt 。 即tức 分phân 別biệt 性tánh 應ưng 是thị 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 若nhược 謂vị 此thử 是thị 無vô 分phân 別biệt 。 此thử 加gia 行hành 相tương/tướng 即tức 分phân 別biệt 相tương/tướng 故cố 。 是thị 故cố 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 非phi 彼bỉ 五ngũ 相tương/tướng 。 若nhược 爾nhĩ 當đương 云vân 何hà 觀quán 。 無vô 戲hí 論luận 無vô 分phân 別biệt 相tướng 。 謂vị 於ư 所sở 緣duyên 不bất 起khởi 加gia 行hành 。 此thử 復phục 云vân 何hà 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 過quá 隨tùy 順thuận 教giáo 。 觀quán 察sát 諸chư 法pháp 。 若nhược 性tánh 若nhược 相tương/tướng 。 皆giai 不bất 真chân 實thật 。 由do 此thử 觀quán 察sát 串xuyến 習tập 。 力lực 所sở 持trì 故cố 。 不bất 由do 加gia 行hành 於ư 如như 實thật 無vô 戲hí 論luận 界giới 一nhất 切thiết 法pháp 真Chân 如Như 。 中trung 內nội 心tâm 寂tịch 定định 。 如như 是thị 乃nãi 名danh 無vô 戲hí 論luận 。 無vô 分phân 別biệt 智trí 。

復phục 次thứ 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 性tánh 是thị 利lợi 根căn 。 云vân 何hà 復phục 令linh 修tu 練luyện 根căn 耶da 。 謂vị 令linh 依y 利lợi 軟nhuyễn 根căn 引dẫn 發phát 利lợi 中trung 根căn 。 復phục 依y 利lợi 中trung 根căn 引dẫn 發phát 利lợi 利lợi 根căn 故cố 。 前tiền 已dĩ 說thuyết 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 性tánh 是thị 利lợi 根căn 。 而nhi 復phục 說thuyết 於ư 時thời 時thời 中trung 應ưng 修tu 練luyện 根căn 者giả 。 由do 於ư 自tự 種chủng 類loại 復phục 有hữu 軟nhuyễn 等đẳng 三tam 品phẩm 後hậu 後hậu 相tương/tướng 引dẫn 發phát 故cố 。 說thuyết 名danh 練luyện 根căn 。 若nhược 異dị 此thử 者giả 諸chư 利lợi 根căn 種chủng 性tánh 補bổ 特đặc 伽già 羅la 。 應ưng 根căn 唯duy 一nhất 品phẩm 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 根căn 品phẩm 差sai 別biệt 應ưng 不bất 可khả 得đắc 。 然nhiên 有hữu 可khả 得đắc 。 是thị 故cố 利lợi 根căn 復phục 有hữu 差sai 別biệt 。

大Đại 乘Thừa 阿A 毘Tỳ 達Đạt 磨Ma 雜Tạp 集Tập 論Luận 卷quyển 第đệ 十thập 四tứ

Print Friendly, PDF & Email