大Đại 聖Thánh 歡Hoan 喜Hỷ 雙Song 身Thân 大Đại 自Tự 在Tại 天Thiên 毘Tỳ 那Na 夜Dạ 迦Ca 王Vương 歸Quy 依Y 念Niệm 誦Tụng 供Cúng 養Dường 法Pháp

唐Đường 善Thiện 無Vô 畏Úy 譯Dịch

大đại 聖thánh 歡hoan 喜hỷ 雙song 身thân 大Đại 自Tự 在Tại 天Thiên 。 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 。 王vương 歸quy 依y 念niệm 誦tụng 供cúng 養dường 法pháp

三tam 藏tạng 沙Sa 門Môn 善thiện 無vô 畏úy 譯dịch

大đại 聖thánh 自tự 在tại 天thiên 。 是thị 摩Ma 醯Hê 首Thủ 羅La 。 大Đại 自Tự 在Tại 天Thiên 王Vương 。 烏ô 摩ma 女nữ 為vi 婦phụ 。 所sở 生sanh 有hữu 三tam 千thiên 子tử 。 其kỳ 左tả 千thiên 五ngũ 百bách 。 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 。 王vương 為vi 第đệ 一nhất 。 行hành 諸chư 惡ác 事sự 。 領lãnh 十thập 萬vạn 七thất 千thiên 諸chư 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 類loại 。 右hữu 千thiên 五ngũ 百bách 扇thiên/phiến 那na 夜dạ 迦ca 持trì 善thiện 天thiên 為vi 第đệ 一nhất 。 修tu 一nhất 切thiết 善thiện 利lợi 。 領lãnh 十thập 七thất 萬vạn 八bát 千thiên 諸chư 福phước 伎kỹ 善thiện 持trì 眾chúng 。 此thử 扇thiên/phiến 那na 夜dạ 迦ca 王vương 。 則tắc 觀quán 音âm 之chi 化hóa 身thân 也dã 。 為vi 調điều 和hòa 彼bỉ 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 。 王vương 惡ác 行hành 同đồng 生sanh 一nhất 類loại 成thành 。 兄huynh 弟đệ 夫phu 婦phụ 。 示thị 現hiện 相tướng 抱bão 同đồng 體thể 之chi 形hình 。 其kỳ 本bổn 因nhân 緣duyên 具cụ 在tại 大đại 明minh 咒chú 賊tặc 經kinh 。 今kim 為vì 諸chư 行hành 者giả 。 略lược 說thuyết 壇đàn 法pháp 念niệm 誦tụng 供cúng 養dường 等đẳng 次thứ 第đệ 。 若nhược 不bất 知tri 此thử 法Pháp 之chi 者giả 。 於ư 餘dư 尊tôn 法pháp 難nan 得đắc 成thành 就tựu 。 復phục 多đa 障chướng 礙ngại 。 故cố 先tiên 可khả 修tu 此thử 道đạo 。 若nhược 有hữu 善thiện 士sĩ 善thiện 女nữ 等đẳng 。 欲dục 供cúng 養dường 此thử 天thiên 求cầu 福phước 利lợi 者giả 。 取thủ 香hương 木mộc 樹thụ 造tạo 其kỳ 形hình 像tượng 。 夫phu 婦phụ 令linh 相tương/tướng 抱bão 立lập 之chi 。 身thân 長trường 五ngũ 寸thốn 象tượng 頭đầu 人nhân 身thân 。 身thân 著trước 天thiên 衣y 及cập 腰yêu 裳thường 夫phu 鼻tị # 下hạ 。 婦phụ 鼻tị # 上thượng 。 四tứ 葉diệp 為vi 座tòa 。 造tạo 像tượng 已dĩ 了liễu 。 不bất 得đắc 換hoán 價giá 。 在tại 室thất 房phòng 中trung 勿vật 置trí 佛Phật 堂đường 。 大đại 身thân 咒chú 曰viết 。

南Nam 無mô 毘tỳ 那na 臾du 迦ca 舍xá (# 一nhất )# 訶ha 室thất 胝chi 謨mô 伽già 沙sa (# 二nhị )# 怛đát 姪điệt 他tha (# 三tam )# 唵án 陀đà 曳duệ 訶ha 陀đà 曳duệ 訶ha (# 四tứ )# 毘tỳ 那na 臾du 訶ha (# 五ngũ )# 毘tỳ 那na 臾du 訶ha (# 六lục )# 陀đà 羅la 臾du 訶ha (# 七thất )# 破phá 哩rị 陀đà 羅la 臾du 訶ha (# 八bát )# 商thương 伽già 羯yết 室thất 胝chi (# 九cửu )# 商thương 伽già 羯yết 室thất 多đa (# 十thập )# 扇thiên/phiến 胝chi 伽già 羅la (# 十thập 一nhất )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 十thập 二nhị )#

此thử 大đại 身thân 咒chú 用dụng 息tức 災tai 愛ái 敬kính 之chi 法pháp 。

心tâm 中trung 咒chú 曰viết 。

唵án 枳chỉ 里lý 虐ngược

是thị 咒chú 用dụng 增tăng 益ích 福phước 聚tụ 之chi 法pháp 。

心tâm 中trung 心tâm 咒chú 曰viết 。

唵án 虐ngược 虐ngược # 泮phấn 吒tra

是thị 咒chú 用dụng 降giáng/hàng 怨oán 調điều 伏phục 之chi 法pháp 。

身thân 咒chú 印ấn 。 二nhị 手thủ 小tiểu 指chỉ 無vô 名danh 。 指chỉ 內nội 相tương 叉xoa 。 二nhị 中trung 指chỉ 二nhị 頭đầu 指chỉ 相tương/tướng 重trọng/trùng 交giao 竪thụ 。 二nhị 大đại 指chỉ 竝tịnh 直trực 竪thụ 。 是thị 名danh 根căn 本bổn 印ấn 。 以dĩ 此thử 印ấn 印ấn 心tâm 額ngạch 喉hầu 頂đảnh 。 成thành 護hộ 身thân 法pháp 。

心tâm 中trung 咒chú 印ấn 。 右hữu 小tiểu 指chỉ 無vô 名danh 指chỉ 把bả 。 中trung 指chỉ 頭đầu 指chỉ 相tương/tướng 重trọng/trùng 橫hoạnh/hoành 竪thụ 。 大đại 母mẫu 指chỉ 同đồng 直trực 竪thụ 。 即tức 前tiền 身thân 印ấn 之chi 片phiến 印ấn 耳nhĩ 。 以dĩ 此thử 印ấn 護hộ 淨tịnh 供cúng 具cụ 竝tịnh 沐mộc 浴dục 油du 。

心tâm 中trung 心tâm 咒chú 印ấn 。 二nhị 手thủ 作tác 金kim 剛cang 縛phược 。 相tương/tướng 雙song 當đương 額ngạch 。 誦tụng 咒chú 擲trịch 之chi 惡ác 人nhân 怨oán 賊tặc 等đẳng 。 必tất 凌lăng 伏phục 也dã 。

第đệ 一nhất 壇đàn 法pháp 。 作tác 二nhị 肘trửu 圓viên 壇đàn 。 以dĩ 瞿cù 摩ma 夷di 和hòa 黃hoàng 土thổ/độ 埿nê 塗đồ 作tác 之chi 。 而nhi 備bị 二nhị 供cung 。 所sở 謂vị 遏át 伽già 水thủy 塗đồ 香hương 時thời 花hoa 燒thiêu 香hương (# 安an 悉tất 薰huân 陸lục )# 蘿# 葡bồ 團đoàn 丸hoàn 。 清thanh 淨tịnh 蘇tô 密mật 。

時thời 節tiết 菓quả 子tử 。 乳nhũ 糜mi 餚hào 饍thiện 。 供cúng 具cụ 各các 儲trữ 二nhị 供cung 。 置trí 壇đàn 左tả 右hữu 。 別biệt 銅đồng 鋺# 貯trữ 清thanh 胡hồ 麻ma 油du 一nhất 升thăng 。 誦tụng 大đại 身thân 咒chú 護hộ 淨tịnh 。 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 然nhiên 後hậu 煖noãn 油du 。 並tịnh 沐mộc 浴dục 尊tôn 像tượng 。

咒chú 水thủy 咒chú 曰viết 。

唵án 阿a 那na 婆bà 折chiết 哩rị 婆bà 隷lệ 那na 訶ha (# 誦tụng 七thất 遍biến 令linh 沐mộc 浴dục )#

第đệ 二nhị 念niệm 誦tụng 供cúng 養dường 法pháp 。 佛Phật 母mẫu 心tâm 印ấn 。 二nhị 手thủ 內nội 縛phược 當đương 頞át 。 二nhị 大đại 指chỉ 竝tịnh 各các 著trước 頭đầu 指chỉ 。 咒chú 曰viết 。

唵án 時thời 那na 爾nhĩ 伽già 娑sa 婆bà 訶ha (# 三tam 遍biến )#

次thứ 蓮liên 華hoa 母mẫu 心tâm 印ấn 。 如như 前tiền 佛Phật 母mẫu 。 但đãn 出xuất 右hữu 頭đầu 指chỉ 來lai 去khứ 。 咒chú 曰viết 。

唵án 阿a 嚕rô 里lý 伽già 娑sa 婆bà 訶ha (# 三tam 遍biến )#

次thứ 金kim 剛cang 母mẫu 心tâm 印ấn 。 印ấn 與dữ 前tiền 同đồng 。 以dĩ 左tả 頭đầu 指chỉ 來lai 去khứ 。 咒chú 曰viết 。

唵án 跋bạt 折chiết 羅la 地địa 利lợi 迦ca 娑sa 婆bà 訶ha (# 三tam 遍biến )#

次thứ 被bị 甲giáp 印ấn 。 左tả 手thủ 作tác 拳quyền 按án 腰yêu 。 右hữu 手thủ 同đồng 拳quyền 印ấn 五ngũ 處xứ 。 額ngạch 左tả 右hữu 肩kiên 心tâm 喉hầu 也dã 。 咒chú 曰viết 。

唵án 僕bộc 入nhập 縛phược 羅la 吽hồng

次thứ 護hộ 淨tịnh 香hương 水thủy 印ấn 。 用dụng 跋bạt 折chiết 羅la 印ấn 咒chú 。

唵án 枳chỉ 里lý 枳chỉ 里lý 跋bạt 折chiết 羅la 吽hồng 泮phấn 吒tra (# 七thất 遍biến )#

次thứ 以dĩ 片phiến 根căn 本bổn 印ấn 護hộ 淨tịnh 壇đàn 中trung 供cúng 具cụ 誦tụng 大đại 身thân 咒chú 三tam 遍biến )# 。

次thứ 對đối 尊tôn 像tượng 稽khể 首thủ 懺sám 悔hối 。 隨tùy 喜hỷ 勸khuyến 請thỉnh 。

次thứ 發phát 念niệm 觀quán 。 此thử 聖thánh 尊tôn 自tự 在tại 天thiên 。 即tức 摩ma 訶ha 毘tỳ 廬lư 遮già 那na 如Như 來Lai 。 為vi 饒nhiêu 益ích 無vô 福phước 眾chúng 生sanh 。 權quyền 化hóa 示thị 現hiện 此thử 像tượng 。 發phát 此thử 念niệm 觀quán 歸quy 依y 。 供cúng 養dường 之chi 者giả 。 必tất 得đắc 無vô 量lượng 福phước 聚tụ 。

次thứ 結kết 地địa 界giới 。 以dĩ 根căn 本bổn 印ấn 觸xúc 地địa 。 誦tụng 心tâm 中trung 咒chú (# 三tam 遍biến 迎nghênh 之chi )# 。

次thứ 結kết 界giới 四tứ 方phương 界giới 以dĩ 前tiền 印ấn 咒chú 任nhậm 意ý 。 周chu 匝táp 四tứ 堺# 即tức 成thành 。

次thứ 以dĩ 淨tịnh 土độ 變biến 印ấn 咒chú 護hộ 淨tịnh 土độ 。 七thất 處xứ (# 七thất 處xử 在tại 末mạt 可khả 見kiến 之chi )# 。

次thứ 送tống 車xa 輅lộ 印ấn 。 二nhị 手thủ 內nội 又hựu 。 即tức 作tác 開khai 掌chưởng 。 二nhị 頭đầu 指chỉ 直trực 申thân 頭đầu 相tương/tướng 柱trụ 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 撥bát 二nhị 中trung 指chỉ 頭đầu 。 咒chú 曰viết 。

唵án 覩đổ 嚕rô 覩đổ 嚕rô 吽hồng (# 三tam 遍biến )#

次thứ 召triệu 請thỉnh 印ấn 。 如như 前tiền 根căn 本bổn 契khế 。 但đãn 以dĩ 大đại 指chỉ 來lai 去khứ 。 咒chú 曰viết 。

唵án 波ba 伽già 羅la 主chủ 那na 泥nê 波ba 多đa 耶da (# 七thất 遍biến )#

次thứ 作tác 四tứ 葉diệp 坐tọa 。 二nhị 手thủ 合hợp 掌chưởng 。 二nhị 頭đầu 指chỉ 竝tịnh 。 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 。 二nhị 小tiểu 指chỉ 相tương/tướng 附phụ 。 左tả 右hữu 中trung 指chỉ 無vô 名danh 指chỉ 。 各các 相tương/tướng 著trước 竪thụ 開khai 。 即tức 成thành 四tứ 葉diệp 坐tọa 。 咒chú 誦tụng 心tâm 中trung 咒chú 。 即tức 想tưởng 聖thánh 者giả 來lai 坐tọa 此thử 座tòa 。

次thứ 結kết 空không 界giới 。 印ấn 咒chú 如như 前tiền 以dĩ 契khế 轉chuyển 上thượng 。 三tam 匝táp 即tức 成thành 。

次thứ 結kết 火hỏa 炎diễm 印ấn 。 以dĩ 左tả 手thủ 密mật 掩yểm 右hữu 手thủ 背bối/bội 。 相tương/tướng 重trọng/trùng 直trực 竪thụ 二nhị 大đại 指chỉ 。 相tương/tướng 去khứ 二nhị 寸thốn 許hứa 。 即tức 成thành 咒chú 曰viết 。

唵án 阿a 三tam 莽mãng 枳chỉ 尼ni # (# 三tam 遍biến )#

次thứ 寂tịch 心tâm 澄trừng 念niệm 作tác 供cúng 養dường 法pháp 。 金kim 剛cang 合hợp 掌chưởng 誦tụng 咒chú 。

唵án 惡ác 娑sa 婆bà 訶ha (# 十thập 八bát 遍biến )#

次thứ 以dĩ 尊tôn 像tượng 入nhập 著trước 煖noãn 油du 鋺# 中trung 。 自tự 遏át 伽già 水thủy 始thỉ 。 一nhất 一nhất 依y 次thứ 第đệ 作tác 手thủ 印ấn 。 取thủ 擎kình 頂đảnh 禮lễ 供cúng 養dường 之chi 。 其kỳ 手thủ 印ấn 二nhị 手thủ 作tác 拳quyền 相tương/tướng 雙song 。 其kỳ 上thượng 置trí 供cung 器khí 。 以dĩ 慎thận 誠thành 心tâm 作tác 意ý 奉phụng 供cung 。 遏át 迦ca 咒chú 曰viết 。

唵án # 拏noa 里lý 孃nương 耶da 夜dạ 娑sa 婆bà 訶ha

塗đồ 花hoa 燒thiêu 香hương 種chủng 種chủng 供cúng 具cụ 等đẳng 印ấn 。 皆giai 一nhất 同đồng 也dã 。 咒chú 曰viết 。

唵án 吽hồng 納nạp 里lý 孃nương 耶da 夜dạ 娑sa 婆bà 訶ha (# 各các 誦tụng 三tam 遍biến )#

但đãn 獻hiến 酒tửu 印ấn 咒chú 獻hiến 遏át 伽già 水thủy 。

次thứ 作tác 摩ma 尼ni 供cung 印ấn 。 兩lưỡng 手thủ 金kim 剛cang 合hợp 掌chưởng 。 二nhị 頭đầu 指chỉ 如như 寶bảo 形hình 。 竪thụ 二nhị 大đại 指chỉ 即tức 成thành 。 咒chú 曰viết 。

南nam 謨mô 阿a 莫mạc 伽già 部bộ 若nhược 摩ma 尼ni 鉢bát 頭đầu 摩ma 婆bà 悉tất 利lợi 怛đát 他tha 伽già 多đa 。 毘tỳ 盧lô 吉cát 帝đế 三tam 曼mạn 多đa 波ba 羅la 沙sa 羅la # (# 三tam 遍biến )#

即tức 成thành 遍biến 滿mãn 法Pháp 界Giới 。 廣quảng 大đại 供cúng 具cụ 。

次thứ 唱xướng 四Tứ 智Trí 讚tán 。 金kim 剛cang 合hợp 掌chưởng 。 當đương 額ngạch 並tịnh 左tả 右hữu 。 周chu 轉chuyển 印ấn 。

次thứ 唱xướng 聖thánh 者giả 讚tán 嘆thán 咒chú 三tam 遍biến 。 印ấn 同đồng 前tiền 。

唵án 伽già 多đa 波ba 胝chi 扇thiên/phiến 提đề 娑sa 婆bà 悉tất 胝chi 摩ma 訶ha 伽già 多đa 波ba 胝chi 娑sa 婆bà 訶ha

次thứ 作tác 根căn 本bổn 印ấn 。 誦tụng 大đại 身thân 咒chú 七thất 遍biến 。 印ấn 身thân 五ngũ 處xứ 。 禮lễ 大đại 毘tỳ 廬lư 遮già 那na 如Như 來Lai 七thất 遍biến )# 。

次thứ 禮lễ 伽già 多đa 鉢bát 胝chi 帝đế 婆bà 羅la 若nhược (# 七thất 遍biến )# 。

次thứ 念niệm 誦tụng 。 以dĩ 匙thi 酌chước 油du 。 灌quán 其kỳ 像tượng 身thân 。 一nhất 日nhật 之chi 中trung 。 七thất 百bách 遍biến 灌quán 之chi 。 平bình 旦đán 四tứ 百bách 遍biến 。 日nhật 中trung 三tam 百bách 遍biến 。 正chánh 灌quán 油du 之chi 時thời 。 至chí 心tâm 慎thận 肅túc 勿vật 生sanh 他tha 念niệm 。 每mỗi 一nhất 百bách 八bát 遍biến 終chung 。 讚tán 嘆thán 供cúng 養dường 。 數sác 數sác 發phát 願nguyện 陳trần 所sở 念niệm 之chi 事sự 。 若nhược 三tam 日nhật 乃nãi 至chí 七thất 日nhật 。 一nhất 切thiết 善thiện 願nguyện 隨tùy 意ý 。 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 。 惡ác 事sự 悉tất 皆giai 消tiêu 滅diệt 。 是thị 自Tự 在Tại 天Thiên 處xứ 。 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 。 降giáng/hàng 遊du 下hạ 界giới 。 風phong 輪luân 之chi 纏triền 淪luân 其kỳ 身thân 故cố 。 用dụng 酒tửu 藥dược 蘿# 蔔bặc 及cập 油du 等đẳng 之chi 物vật 。 常thường 持trì 齋trai 故cố 暮mộ 時thời 不bất 受thọ 供cúng 養dường 矣hĩ 。 其kỳ 所sở 獻hiến 之chi 食thực 咒chú 師sư 自tự 食thực 。 色sắc 力lực 福phước 壽thọ 共cộng 得đắc 增tăng 益ích 。

第đệ 三tam 結kết 鼻tị 頓đốn 合hợp 法pháp 。 若nhược 三tam 日nhật 乃nãi 至chí 七thất 日nhật 。 作tác 法pháp 供cúng 養dường 聖thánh 尊tôn 。 於ư 念niệm 願nguyện 事sự 無vô 感cảm 應ứng 者giả 。 更cánh 燒thiêu 香hương 發phát 願nguyện 啟khải 白bạch 所sở 念niệm 之chi 由do 。 取thủ 白bạch 線tuyến 誦tụng 大đại 身thân 咒chú 。 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 咒chú 其kỳ 縒# 線tuyến 結kết 一nhất 百bách 八bát 節tiết 。 截tiệt 於ư 二nhị 分phần 結kết 二nhị 天thiên 鼻tị 端đoan 。 其kỳ 印ấn 用dụng 商thương 佉khư 印ấn 。 二nhị 手thủ 金kim 剛cang 合hợp 掌chưởng 。 左tả 右hữu 頭đầu 指chỉ 與dữ 大đại 指chỉ 各các 共cộng 相tương 捻nẫm 即tức 成thành 。 結kết 鼻tị 之chi 後hậu 。 三tam 日nhật 夜dạ 間gian 。 不bất 得đắc 行hành 他tha 處xứ 及cập 與dữ 他tha 人nhân 共cộng 語ngữ 。

第đệ 四tứ 調điều 和hòa 法pháp 。 其kỳ 象tượng 頭đầu 人nhân 身thân 瘻lũ 。 有hữu 六lục 辟tịch 牙nha 折chiết 。 絲ti 鼻tị 上thượng 。 左tả 手thủ 把bả 刀đao 。 次thứ 手thủ 把bả 菓quả 盤bàn 。 下hạ 手thủ 把bả 輪luân 。 右hữu 上thượng 手thủ 把bả 棒bổng 。 次thứ 手thủ 把bả 索sách 。 下hạ 手thủ 把bả 牙nha 。 若nhược 有hữu 忿phẫn 怒nộ 之chi 時thời 。 此thử 像tượng 之chi 前tiền 作tác 小tiểu 圓viên 壇đàn 。 設thiết 餚hào 饍thiện 飲ẩm 供cung 酒tửu 藥dược 蘿# 蔔bặc 歡hoan 喜hỷ 團đoàn 等đẳng 迎nghênh 請thỉnh 。 二nhị 手thủ 合hợp 掌chưởng 。 屈khuất 二nhị 頭đầu 指chỉ 。 捻nẫm 大đại 母mẫu 指chỉ 頭đầu 。 咒chú 曰viết 。

# # 遮già 都đô 盧lô 破phá 羅la 末mạt 陀đà 儞nễ 曳duệ 娑sa 婆bà 訶ha (# 七thất 遍biến )#

每mỗi 遍biến 頭đầu 指chỉ 來lai 去khứ 。 即tức 以dĩ 至chí 誠thành 心tâm 。 禮lễ 拜bái 懺sám 悔hối 。 以dĩ 一nhất 一nhất 供cúng 具cụ 奉phụng 獻hiến 讚tán 嘆thán 。 誦tụng 大Đại 自Tự 在Tại 天Thiên 。 咒chú 滿mãn 一nhất 千thiên 八bát 遍biến 。 其kỳ 印ấn 相tương/tướng 。 二nhị 小tiểu 指chỉ 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 叉xoa 掌chưởng 內nội 。 竪thụ 二nhị 中trung 指chỉ 頭đầu 相tương/tướng 著trước 。 二nhị 頭đầu 指chỉ 各các 附phụ 中trung 指chỉ 背bối/bội 第đệ 一nhất 節tiết 。 咒chú 曰viết 。

唵án 毘tỳ 多đa 羅la 薩tát 儞nễ 破phá 賴lại 摩ma 羅la 他tha 尼ni 只chỉ 多đa 尼ni 只chỉ 多đa 尼ni 毘tỳ 多đa 尼ni 毘tỳ 多đa 尼ni 娑sa 婆bà 訶ha

供cúng 養dường 已dĩ 了liễu 陳trần 所sở 念niệm 事sự 。 取thủ 出xuất 壇đàn 中trung 供cúng 具cụ 初sơ 夜dạ 之chi 分phần 。 外ngoại 作tác 水thủy 壇đàn 。 以dĩ 其kỳ 供cung 等đẳng 和hòa 清thanh 水thủy 散tán 水thủy 壇đàn 。 及cập 擲trịch 灑sái 諸chư 方phương 。 咒chú 曰viết 。

阿a 藹ái 捨xả 伽già 舍xá 鉢bát 車xa

第đệ 五ngũ 成thành 辦biện 一nhất 切thiết 事sự 業nghiệp 法pháp 。 若nhược 求cầu 曷hạt 闍xà 等đẳng 愛ái 念niệm 者giả 。 燒thiêu 卻khước 布bố 羅la 香hương 。 三tam 日nhật 夜dạ 。 設thiết 壇đàn 供cung 等đẳng 誦tụng 婆bà 伽già 羅la 拏noa 咒chú 。 日nhật 日nhật 三tam 時thời 。 時thời 別biệt 千thiên 遍biến 。 印ấn 法pháp 。 左tả 右hữu 小tiểu 指chỉ 無vô 名danh 指chỉ 。 相tương/tướng 叉xoa 入nhập 掌chưởng 內nội 。 二nhị 中trung 指chỉ 直trực 竪thụ 頭đầu 相tương/tướng 合hợp 開khai 莫mạc 著trước 。 二nhị 頭đầu 二nhị 大đại 指chỉ 押áp 無vô 名danh 指chỉ 。 印ấn 七thất 處xứ 。 謂vị 二nhị 膊bạc 咽yến/ế/yết 下hạ 眉mi 間gian 髮phát 際tế 頂đảnh 頭đầu 後hậu 。 咒chú 曰viết 。

唵án 毘tỳ 那na 臾du 伽già 扇thiên/phiến 那na 夜dạ 提đề 婆bà 伽già 羅la 拏noa 耶da 娑sa 婆bà 訶ha

若nhược 欲dục 降hàng 伏phục 惡ác 人nhân 者giả 。 自tự 脚cước 足túc 下hạ 書thư 其kỳ 名danh 字tự 。 一nhất 日nhật 夜dạ 不bất 飲ẩm 食thực 。 作tác 禁cấm 縛phược 印ấn 。 誦tụng 阿a 毘tỳ 遮già 咒chú 。

時thời 別biệt 一nhất 千thiên 遍biến 。 印ấn 相tương/tướng 二nhị 手thủ 合hợp 掌chưởng 伏phục 之chi 。 二nhị 中trung 指chỉ 直trực 申thân 頭đầu 相tương/tướng 合hợp 。 以dĩ 二nhị 名danh 指chỉ 屈khuất 。 二nhị 中trung 指chỉ 二nhị 小tiểu 指chỉ 申thân 頭đầu 相tương/tướng 合hợp 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 按án 二nhị 中trung 指chỉ 上thượng 。 以dĩ 二nhị 頭đầu 指chỉ 各các 屈khuất 大đại 指chỉ 上thượng 。 大đại 指chỉ 上thượng 其kỳ 大đại 指chỉ 頭đầu 指chỉ 頭đầu 各các 動động 。 用dụng 唵án 伽già 那na 波ba 胝chi 阿a 毘tỳ 姤cấu 盧lô 舍xá 娑sa 婆bà 訶ha 。

若nhược 欲dục 停đình 口khẩu 舌thiệt 者giả 。 取thủ 井tỉnh 花hoa 水thủy 。 誦tụng 大đại 身thân 咒chú 一nhất 百bách 遍biến 。 咒chú 水thủy 散tán 擲trịch 彼bỉ 方phương 。 口khẩu 舌thiệt 必tất 止chỉ 。 凡phàm 諸chư 念niệm 求cầu 事sự 。 皆giai 以dĩ 身thân 咒chú 心tâm 中trung 等đẳng 三tam 咒chú 隨tùy 意ý 修tu 念niệm 焉yên 。 世thế 間gian 事sự 業nghiệp 無vô 不bất 成thành 辦biện 。 是thị 為vi 世thế 法Pháp 要yếu 道đạo 也dã 。 人nhân 倫luân 祕bí 術thuật 無vô 功công 頓đốn 法pháp 豈khởi 過quá 於ư 此thử 哉tai 。 我ngã 今kim 搜sưu 求cầu 祕bí 教giáo 奧áo 藏tạng 傳truyền 於ư 末mạt 後hậu 。 願nguyện 也dã 有hữu 心tâm 之chi 哲triết 。 宜nghi 試thí 慎thận 勿vật 妄vọng 傳truyền 矣hĩ 。

大đại 聖thánh 歡hoan 喜hỷ 自tự 在tại 天thiên 法pháp

享hưởng 和hòa 二nhị 壬nhâm 戌tuất 年niên 夏hạ 五ngũ 月nguyệt 得đắc 洛lạc 陽dương 智trí 積tích 院viện 慈từ 順thuận 僧Tăng 正chánh 挍giảo 本bổn 對đối 挍giảo 小tiểu 池trì 坊phường 寶bảo 庫khố 之chi 本bổn 上thượng 木mộc

豐phong 山sơn 寓# 居cư 沙Sa 門Môn 快khoái 道đạo 誌chí 。

Print Friendly, PDF & Email