大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ
Quyển 10
唐Đường 澄Trừng 觀Quán 撰Soạn

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ/sơ 卷quyển 第đệ 十thập

唐đường 清thanh 涼lương 山sơn 大đại 華hoa 嚴nghiêm 寺tự 沙Sa 門Môn 澄trừng 觀quán 撰soạn

大đại 文văn 第đệ 五ngũ 稱xưng 揚dương 佛Phật 德đức 。 既ký 現hiện 既ký 至chí 任nhậm 力lực 稱xưng 揚dương 。 自tự 申thân 罔võng 極cực 之chi 情tình 。 顯hiển 佛Phật 無vô 涯nhai 之chi 德đức 。 文văn 分phân 為vi 二nhị 。 初sơ 一nhất 眉mi 間gian 菩Bồ 薩Tát 讚tán 。 後hậu 十thập 十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát 讚tán 。 新tân 眾chúng 纔tài 集tập 佛Phật 便tiện 現hiện 瑞thụy 。 文văn 不bất 累lũy/lụy/luy 書thư 故cố 編biên 成thành 次thứ 。 以dĩ 讚tán 德đức 相tương/tướng 類loại 結kết 集tập 。 併tinh 之chi 一nhất 處xứ 。 乘thừa 現hiện 勝thắng 音âm 之chi 次thứ 。 先tiên 舉cử 勝thắng 音âm 之chi 偈kệ 。 後hậu 十thập 菩Bồ 薩Tát 即tức 如như 次thứ 十thập 方phương 。 昔tích 人nhân 不bất 曉hiểu 斯tư 文văn 。 便tiện 將tương 後hậu 十thập 為vi 勝thắng 音âm 眷quyến 屬thuộc 。 非phi 唯duy 章chương 疏sớ/sơ 之chi 失thất 。 亦diệc 乃nãi 翻phiên 譯dịch 有hữu 違vi 。 何hà 者giả 。 且thả 眉mi 間gian 出xuất 眾chúng 。 即tức 主chủ 伴bạn 皆giai 讚tán 。 十thập 方phương 來lai 眾chúng 寂tịch 無vô 一nhất 言ngôn 。 主chủ 伴bạn 禮lễ 儀nghi 一nhất 何hà 踈sơ 索sách 。 況huống 準chuẩn 法Pháp 界Giới 品phẩm 例lệ 來lai 者giả 皆giai 有hữu 讚tán 詞từ 。 細tế 尋tầm 菩Bồ 薩Tát 之chi 名danh 。 與dữ 前tiền 十thập 方phương 如như 次thứ 相tương 似tự 。 但đãn 由do 譯dịch 人nhân 不bất 審thẩm 致trí 。 令linh 名danh 小tiểu 乖quai 差sai 。 至chí 下hạ 文văn 中trung 一nhất 一nhất 對đối 辯biện 。 今kim 初sơ 。 勝thắng 音âm 文văn 分phần/phân 二nhị 。 先tiên 說thuyết 偈kệ 儀nghi 。 後hậu 正chánh 說thuyết 偈kệ 。 下hạ 十thập 例lệ 然nhiên 。 偈kệ 中trung 總tổng 相tương/tướng 讚tán 佛Phật 。 亦diệc 舍xá 諸chư 問vấn 思tư 之chi 可khả 知tri 。 十thập 頌tụng 分phần/phân 三tam 。 初sơ 三tam 直trực 就tựu 佛Phật 歎thán 。 次thứ 六lục 約ước 眾chúng 歎thán 佛Phật 。 三tam 有hữu 一nhất 偈kệ 雙song 結kết 主chủ 伴bạn 。 初sơ 中trung 三tam 偈kệ 。 皆giai 歎thán 如Như 來Lai 體thể 用dụng 無vô 礙ngại 。 於ư 中trung 初sơ 一nhất 不bất 動động 本bổn 而nhi 周chu 遍biến 。 則tắc 十thập 身thân 圓viên 融dung 遍biến 四tứ 法Pháp 界Giới 。 後hậu 二nhị 不bất 壞hoại 小tiểu 相tương/tướng 而nhi 廣quảng 容dung 。 上thượng 則tắc 事sự 如như 理lý 故cố 。 此thử 則tắc 事sự 含hàm 理lý 故cố 。 於ư 中trung 前tiền 一nhất 偈kệ 半bán 。 一nhất 毛mao 攝nhiếp 三tam 世thế 間gian 。 後hậu 半bán 類loại 餘dư 。 謂vị 遍biến 法Pháp 界Giới 內nội 皆giai 有hữu 佛Phật 身thân 。 無vô 有hữu 一nhất 毛mao 不bất 含hàm 剎sát 海hải 。 又hựu 一nhất 毛mao 表biểu 解giải 脫thoát 門môn 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 智trí 所sở 住trụ 故cố 。 現hiện 多đa 剎sát 海hải 者giả 。 門môn 門môn 皆giai 是thị 淨tịnh 土độ 因nhân 故cố 。 次thứ 六lục 偈kệ 約ước 眾chúng 歎thán 者giả 。 聖thánh 賢hiền 輔phụ 翼dực 顯hiển 主chủ 勝thắng 故cố 。 六lục 偈kệ 總tổng 明minh 主chủ 伴bạn 皆giai 遍biến 於ư 中trung 。 初sơ 二nhị 總tổng 身thân 總tổng 相tương/tướng 遍biến 。 後hậu 四tứ 總tổng 身thân 遍biến 別biệt 中trung 。 既ký 微vi 細tế 難nan 思tư 故cố 。 唯duy 普phổ 智trí 方phương 知tri 普phổ 行hành 方phương 立lập 。 三tam 雙song 結kết 可khả 知tri 。 第đệ 二nhị 十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát 讚tán 德đức 。 十thập 方phương 即tức 為vi 十thập 段đoạn 。 今kim 初sơ 。 東đông 方phương 。 言ngôn 眾chúng 中trung 者giả 。 大đại 眾chúng 海hải 中trung 前tiền 列liệt 名danh 處xứ 。 名danh 觀quán 察sát 勝thắng 法Pháp 蓮liên 華hoa 幢tràng 。 幢tràng 相tương/tướng 高cao 出xuất 。 王vương 是thị 超siêu 勝thắng 。 此thử 喻dụ 相tương 似tự 。 光quang 慧tuệ 即tức 是thị 所sở 喻dụ 幢tràng 體thể 偈kệ 中trung 讚tán 佛Phật 真chân 應ưng 二nhị 身thân 。 密mật 答đáp 上thượng 佛Phật 地địa 。 如Như 來Lai 智trí 等đẳng 攝nhiếp 佛Phật 地địa 故cố 。 十thập 頌tụng 分phần/phân 二nhị 。 初sơ 三tam 讚tán 真chân 後hậu 七thất 讚tán 應ưng 。 讚tán 真chân 必tất 體thể 用dụng 雙song 美mỹ 。 讚tán 應ưng 唯duy 約ước 用dụng 明minh 。 欲dục 顯hiển 門môn 差sai 實thật 非phi 體thể 外ngoại 。 今kim 初sơ 也dã 。 於ư 中trung 初sơ 一nhất 讚tán 智trí 身thân 。 次thứ 一nhất 讚tán 法Pháp 身thân 。 後hậu 一nhất 雙song 結kết 智trí 。 含hàm 四Tứ 智Trí 法pháp 即tức 法Pháp 界Giới 五ngũ 法pháp 具cụ 矣hĩ 。 智trí 中trung 上thượng 半bán 正chánh 體thể 證chứng 真chân 。 下hạ 半bán 後hậu 起khởi 隨tùy 俗tục 。 又hựu 句cú 各các 一nhất 智trí 。 初sơ 句cú 大Đại 圓Viên 鏡Kính 智Trí 。 行hành 相tương/tướng 深thâm 細tế 故cố 。 次thứ 句cú 平Bình 等Đẳng 性Tánh 智Trí 。 自tự 他tha 平bình 等đẳng 即tức 法Pháp 界Giới 故cố 。 次thứ 句cú 妙Diệu 觀Quán 察Sát 智Trí 。 於ư 自tự 共cộng 相tương 無vô 礙ngại 轉chuyển 故cố 。 末mạt 句cú 成Thành 所Sở 作Tác 智Trí 。 成thành 就tựu 利lợi 他tha 導đạo 世thế 事sự 故cố 。 二nhị 讚tán 法Pháp 身thân 中trung 。 上thượng 半bán 體thể 相tướng 皆giai 同đồng 。 同đồng 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 本bổn 性tánh 法Pháp 身thân 體thể 同đồng 。 言ngôn 無vô 依y 者giả 。 無vô 住trụ 本bổn 故cố 。 無vô 差sai 別biệt 者giả 。 體thể 無vô 二nhị 故cố 。 二nhị 已dĩ 證chứng 法Pháp 身thân 相tương/tướng 同đồng 。 力Lực 、 無Vô 畏Úy 等đẳng 。 皆giai 無vô 異dị 故cố 。 此thử 則tắc 無vô 礙ngại 慧tuệ 身thân 不bất 依y 一nhất 切thiết 。 離ly 諸chư 分phân 別biệt 。 是thị 無vô 差sai 別biệt 。 下hạ 半bán 用dụng 同đồng 。 能năng 現hiện 能năng 生sanh 身thân 土thổ/độ 智trí 影ảnh 皆giai 無vô 二nhị 故cố 。 即tức 法Pháp 身thân 無vô 色sắc 。 應ứng 物vật 現hiện 形hình 。 三tam 雙song 結kết 者giả 。 上thượng 半bán 結kết 智trí 。 上thượng 句cú 根căn 本bổn 下hạ 句cú 後hậu 得đắc 。 下hạ 半bán 結kết 法pháp 。 但đãn 舉cử 其kỳ 用dụng 體thể 通thông 上thượng 下hạ 。 以dĩ 智trí 契khế 如như 故cố 。 金kim 光quang 明minh 說thuyết 如như 如như 及cập 如như 如như 智trí 。 為vi 法Pháp 身thân 故cố 。 後hậu 七thất 讚tán 應ưng 分phần/phân 三tam 。 初sơ 一nhất 隨tùy 樂nhạo/nhạc/lạc 現hiện 應ưng 。 不bất 思tư 議nghị 者giả 。 隨tùy 緣duyên 無vô 邊biên 故cố 。 光quang 明minh 覺giác 云vân 。 億ức 那na 由do 劫kiếp 共cộng 思tư 量lượng 。 色sắc 相tướng 威uy 德đức 轉chuyển 無vô 邊biên 等đẳng 。 次thứ 四tứ 身thân 光quang 演diễn 法pháp 。 初sơ 一nhất 化hóa 身thân 演diễn 法pháp 。 望vọng 前tiền 應ưng 身thân 即tức 重trọng/trùng 化hóa 也dã 。 次thứ 二nhị 毛mao 光quang 演diễn 法pháp 。 後hậu 一nhất 結kết 歎thán 難nan 量lương 。 法Pháp 輪luân 義nghĩa 如như 別biệt 說thuyết 。 後hậu 二nhị 偈kệ 成thành 道Đạo 起khởi 通thông 。 上thượng 皆giai 圓viên 融dung 亦diệc 有hữu 十thập 身thân 。 且thả 從tùng 一nhất 義nghĩa 耳nhĩ 。 第đệ 二nhị 南nam 方phương 。 法Pháp 喜hỷ 菩Bồ 薩Tát 。 前tiền 雲vân 集tập 中trung 。 名danh 普phổ 照chiếu 法pháp 海hải 慧tuệ 。 會hội 義nghĩa 亦diệc 同đồng 。 光quang 明minh 即tức 照chiếu 法pháp 故cố 。 十thập 頌tụng 歎thán 佛Phật 寂tịch 用dụng 應ứng 機cơ 德đức 。 答đáp 前tiền 境cảnh 界giới 。 法Pháp 身thân 顯hiển 現hiện 即tức 分phân 齊tề 境cảnh 。 無vô 生sanh 無vô 體thể 。 即tức 所sở 觀quán 境cảnh 。 眾chúng 生sanh 國quốc 土độ 。 皆giai 所sở 化hóa 境cảnh 。 於ư 中trung 分phần/phân 三tam 。 初sơ 四tứ 依y 真chân 起khởi 應ưng 。 於ư 中trung 分phần/phân 二nhị 。 先tiên 一nhất 偈kệ 顯hiển 真chân 。 佛Phật 身thân 常thường 者giả 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 。 常thường 出xuất 三tam 世thế 故cố 。 智trí 符phù 於ư 理lý 湛trạm 然nhiên 常thường 照chiếu 。 顯hiển 者giả 離ly 二nhị 障chướng 故cố 。 現hiện 者giả 常thường 在tại 前tiền 故cố 。 不bất 同đồng 眾chúng 生sanh 自tự 體thể 常thường 也dã 。 法Pháp 界Giới 悉tất 充sung 滿mãn 者giả 。 諸chư 根căn 相tướng 好hảo 。 一nhất 一nhất 無vô 邊biên 無vô 限hạn 。 福phước 智trí 所sở 莊trang 嚴nghiêm 故cố 。 次thứ 二nhị 句cú 音âm 恆hằng 用dụng 普phổ 。 恆hằng 自tự 受thọ 用dụng 廣quảng 大đại 法Pháp 樂lạc 故cố 。 下hạ 三tam 偈kệ 起khởi 用dụng 。 初sơ 一nhất 普phổ 隨tùy 物vật 樂nhạo/nhạc/lạc 。 次thứ 一nhất 感cảm 應ứng 道đạo 交giao 。 後hậu 一nhất 法pháp 光quang 無vô 際tế 。 二nhị 有hữu 三tam 偈kệ 體thể 用dụng 無vô 礙ngại 。 於ư 中trung 初sơ 二nhị 句cú 。 約ước 相tương/tướng 無vô 生sanh 現hiện 生sanh 。 次thứ 二nhị 句cú 約ước 性tánh 無vô 住trụ 而nhi 住trụ 。 次thứ 一nhất 偈kệ 約ước 用dụng 無vô 去khứ 住trụ 而nhi 普phổ 周chu 。 後hậu 偈kệ 體thể 用dụng 雙song 拂phất 。 謂vị 無vô 體thể 拂phất 上thượng 無vô 生sanh 。 無vô 生sanh 為vi 佛Phật 法Pháp 體thể 故cố 。 今kim 體thể 即tức 非phi 體thể 。 無vô 住trú 處xứ 者giả 。 拂phất 約ước 性tánh 二nhị 句cú 。 亦diệc 無vô 生sanh 可khả 得đắc 拂phất 示thị 生sanh 句cú 。 下hạ 半bán 拂phất 前tiền 第đệ 二nhị 偈kệ 約ước 用dụng 。 用dụng 如như 影ảnh 故cố 。 三tam 有hữu 三tam 偈kệ 明minh 真chân 應ưng 無vô 盡tận 。 一nhất 法pháp 雲vân 無vô 盡tận 。 二nhị 眾chúng 會hội 無vô 盡tận 。 三Tam 身Thân 相tương/tướng 無vô 盡tận 。 無vô 盡tận 相tương/tướng 言ngôn 兼kiêm 真chân 身thân 故cố 。 終chung 不bất 盡tận 者giả 全toàn 同đồng 體thể 故cố 。 第đệ 三tam 西tây 方phương 香hương 焰diễm 菩Bồ 薩Tát 。 前tiền 名danh 月nguyệt 光quang 香hương 焰diễm 普phổ 莊trang 嚴nghiêm 。 此thử 中trung 光quang 即tức 月nguyệt 光quang 。 明minh 慧tuệ 即tức 是thị 智trí 慧tuệ 莊trang 嚴nghiêm 。 十thập 頌tụng 讚tán 佛Phật 身thân 含hàm 眾chúng 海hải 。 即tức 答đáp 加gia 持trì 問vấn 。 由do 加gia 能năng 入nhập 故cố 。 於ư 中trung 前tiền 九cửu 讚tán 眾chúng 海hải 。 則tắc 佛Phật 德đức 可khả 知tri 。 後hậu 一nhất 結kết 德đức 歸quy 佛Phật 。 前tiền 中trung 初sơ 一nhất 總tổng 餘dư 八bát 別biệt 。 別biệt 中trung 二nhị 。 前tiền 四tứ 平bình 遍biến 一nhất 切thiết 。 於ư 中trung 初sơ 一nhất 智trí 身thân 入nhập 剎sát 塵trần 。 次thứ 一nhất 色sắc 身thân 普phổ 現hiện 用dụng 。 後hậu 二nhị 釋thích 成thành 前tiền 義nghĩa 。 一nhất 普phổ 賢hiền 行hành 圓viên 故cố 。 二nhị 身thân 心tâm 平bình 等đẳng 故cố 。 後hậu 有hữu 四tứ 偈kệ 。 明minh 微vi 細tế 入nhập 於ư 毛mao 孔khổng 剎sát 中trung 。 而nhi 作tác 用dụng 故cố 。 後hậu 一nhất 結kết 中trung 非phi 唯duy 一nhất 會hội 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 入nhập 佛Phật 身thân 。 方phương 為vi 讚tán 佛Phật 。 第đệ 四tứ 北bắc 方phương 菩Bồ 薩Tát 。 此thử 同đồng 本bổn 名danh 但đãn 加gia 慧tuệ 字tự 。 然nhiên 此thử 十thập 頌tụng 。 歎thán 佛Phật 依y 體thể 起khởi 用dụng 。 轉chuyển 大đại 法Pháp 輪luân 。 答đáp 前tiền 佛Phật 行hạnh 。 佛Phật 以dĩ 轉chuyển 法pháp 化hóa 生sanh 。 為vi 其kỳ 行hành 故cố 。 文văn 中trung 分phần/phân 三tam 。 初sơ 二nhị 句cú 總tổng 。 次thứ 八bát 偈kệ 半bán 別biệt 。 後hậu 一nhất 偈kệ 結kết 。 別biệt 中trung 讚tán 佛Phật 十thập 化hóa 。 初sơ 二nhị 句cú 現hiện 受thọ 生sanh 化hóa 。 處xứ 處xứ 受thọ 生sanh 。 身thân 雲vân 遍biến 故cố 。 次thứ 一nhất 偈kệ 讚tán 神thần 通thông 化hóa 。 末mạt 句cú 雖tuy 云vân 轉chuyển 法pháp 意ý 在tại 通thông 用dụng 。 三tam 有hữu 三tam 句cú 讚tán 業nghiệp 果quả 化hóa 。 一nhất 切thiết 諸chư 剎sát 。 名danh 號hiệu 不bất 同đồng 者giả 。 示thị 同đồng 趣thú 類loại 業nghiệp 報báo 名danh 字tự 。 故cố 上thượng 三tam 依y 身thân 。 四tứ 隨tùy 應ứng 演diễn 妙diệu 法Pháp 者giả 。 即tức 辯biện 揚dương 化hóa 。 隨tùy 應ứng 則tắc 能năng 斷đoạn 彼bỉ 疑nghi 故cố 。 五ngũ 一nhất 偈kệ 勸khuyến 讚tán 勵lệ 化hóa 。 妙diệu 音âm 讚tán 勵lệ 故cố 。 六lục 一nhất 偈kệ 慶khánh 慰úy 化hóa 。 普phổ 雨vũ 法Pháp 雨vũ 。 令linh 彼bỉ 進tiến 修tu 無vô 生sanh 法pháp 故cố 。 上thượng 三tam 語ngữ 業nghiệp 。 七thất 有hữu 一nhất 偈kệ 。 領lãnh 受thọ 意ý 化hóa 領lãnh 問vấn 受thọ 取thủ 。 演diễn 昔tích 行hành 故cố 。 八bát 有hữu 一nhất 偈kệ 決quyết 擇trạch 意ý 化hóa 。 決quyết 擇trạch 有hữu 情tình 。 心tâm 行hành 差sai 別biệt 。 及cập 揀giản 諸chư 法pháp 性tánh 相tướng 不bất 同đồng 。 方phương 能năng 普phổ 化hóa 故cố 。 九cửu 一nhất 偈kệ 發phát 起khởi 意ý 化hóa 。 發phát 起khởi 宿túc 善thiện 及cập 三tam 乘thừa 大đại 行hành 。 為vi 善thiện 調điều 故cố 。 十thập 有hữu 一nhất 偈kệ 造tạo 作tác 意ý 化hóa 。 建kiến 立lập 佛Phật 法Pháp 事sự 義nghĩa 。 種chủng 種chủng 皆giai 令linh 見kiến 故cố 依y 實thật 起khởi 用dụng 即tức 是thị 化hóa 身thân 故cố 。 說thuyết 化hóa 身thân 無vô 別biệt 心tâm 色sắc 。 此thử 之chi 十thập 化hóa 。 與dữ 佛Phật 地địa 經kinh 次thứ 第đệ 無vô 違vi 。 但đãn 令linh 相tương/tướng 融dung 不bất 違vi 經kinh 旨chỉ 。 末mạt 後hậu 一nhất 偈kệ 。 結kết 歸quy 斯tư 會hội 可khả 知tri 。 第đệ 五ngũ 東đông 北bắc 方phương 法pháp 海hải 菩Bồ 薩Tát 。 前tiền 眾chúng 集tập 中trung 。 名danh 最tối 勝thắng 光quang 明minh 燈đăng 無vô 盡tận 功công 德đức 藏tạng 。 法pháp 海hải 可khả 當đương 最tối 勝thắng 光quang 明minh 。 義nghĩa 與dữ 慧tuệ 同đồng 。 功công 德đức 藏tạng 名danh 前tiền 後hậu 無vô 別biệt 。 無vô 盡tận 二nhị 字tự 前tiền 有hữu 後hậu 無vô 。 十thập 頌tụng 讚tán 佛Phật 攝nhiếp 勝thắng 眷quyến 屬thuộc 。 答đáp 佛Phật 力lực 問vấn 。 寄ký 讚tán 菩Bồ 薩Tát 。 實thật 由do 佛Phật 力lực 故cố 。 結kết 云vân 住trụ 力lực 地địa 中trung 文văn 中trung 。 初sơ 一nhất 智trí 滿mãn 得đắc 法Pháp 。 即tức 為vi 總tổng 相tương/tướng 。 如như 是thị 方phương 便tiện 門môn 者giả 。 此thử 有hữu 二nhị 意ý 。 一nhất 指chỉ 前tiền 。 謂vị 具cụ 前tiền 三tam 輪luân 之chi 化hóa 故cố 。 能năng 周chu 遍biến 一nhất 一nhất 國quốc 土độ 。 二nhị 即tức 下hạ 九cửu 別biệt 為vi 如như 是thị 方phương 便tiện 也dã 。 餘dư 九cửu 別biệt 相tướng 共cộng 讚tán 七thất 事sự 。 一nhất 讚tán 普phổ 演diễn 大đại 音âm 。 有hữu 三tam 種chủng 大đại 。 一nhất 者giả 處xứ 大đại 。 一nhất 一nhất 國quốc 故cố 。 二nhị 者giả 義nghĩa 大đại 。 說thuyết 佛Phật 所sở 行hành 故cố 。 三tam 者giả 體thể 大đại 。 周chu 聞văn 十thập 方phương 故cố 。 二nhị 讚tán 時thời 無vô 空không 過quá 。 念niệm 念niệm 觀quán 法pháp 證chứng 真chân 實thật 故cố 。 三tam 能năng 入nhập 勝thắng 處xứ 。 諸chư 佛Phật 身thân 中trung 修tu 淨tịnh 國quốc 故cố 。 四tứ 於ư 染nhiễm 無vô 礙ngại 。 塵trần 中trung 證chứng 法pháp 而nhi 周chu 行hành 故cố 。 五ngũ 能năng 入nhập 佛Phật 境cảnh 。 見kiến 佛Phật 神thần 力lực 入nhập 行hành 處xứ 故cố 。 行hành 處xứ 有hữu 二nhị 。 一nhất 智trí 行hành 處xứ 。 謂vị 十Thập 力Lực 境cảnh 。 二nhị 佛Phật 化hóa 處xứ 。 謂vị 器khí 及cập 眾chúng 生sanh 。 六lục 有hữu 三tam 頌tụng 。 善thiện 入nhập 音âm 聲thanh 。 初sơ 入nhập 大đại 音âm 。 次thứ 入nhập 妙diệu 音âm 。 後hậu 入nhập 一nhất 切thiết 音âm 。 七thất 一nhất 頌tụng 善thiện 知tri 諸chư 地Địa 。 言ngôn 從tùng 地địa 者giả 即tức 出xuất 心tâm 也dã 。 而nhi 得đắc 地địa 者giả 即tức 住trụ 入nhập 也dã 。 力lực 地địa 中trung 者giả 即tức 佛Phật 地địa 也dã 。 所sở 獲hoạch 法pháp 者giả 結kết 上thượng 方phương 便tiện 也dã 。 第đệ 六lục 東đông 南nam 方phương 慧tuệ 燈đăng 菩Bồ 薩Tát 。 名danh 全toàn 同đồng 前tiền 。 十thập 頌tụng 讚tán 諸chư 菩Bồ 薩Tát 悟ngộ 入nhập 深thâm 廣quảng 。 由do 三tam 昧muội 力lực 見kiến 佛Phật 三tam 昧muội 。 即tức 答đáp 三tam 昧muội 問vấn 也dã 。 於ư 中trung 分phần/phân 四tứ 。 初sơ 二nhị 歎thán 見kiến 佛Phật 真chân 體thể 。 一nhất 見kiến 佛Phật 離ly 相tương/tướng 。 二nhị 見kiến 佛Phật 自tự 在tại 。 言ngôn 離ly 眾chúng 相tướng 者giả 。 般Bát 若Nhã 云vân 。 離ly 一nhất 切thiết 諸chư 相tướng 。 則tắc 名danh 諸chư 佛Phật 。 慈Từ 氏Thị 論luận 云vân 。 但đãn 離ly 四tứ 相tương/tướng 即tức 離ly 一nhất 切thiết 。 謂vị 名danh 義nghĩa 自tự 性tánh 及cập 差sai 別biệt 也dã 。 言ngôn 自tự 在tại 者giả 。 由do 菩Bồ 薩Tát 定định 慧tuệ 雙song 運vận 。 故cố 見kiến 佛Phật 自tự 在tại 也dã 。 次thứ 四tứ 頌tụng 明minh 悟ngộ 法pháp 。 一nhất 證chứng 深thâm 理lý 法pháp 願nguyện 力lực 而nhi 現hiện 。 二nhị 悟ngộ 多đa 行hành 法pháp 福phước 智trí 成thành 形hình 。 三Tam 達Đạt 果quả 法pháp 體thể 無vô 不bất 遍biến 。 四tứ 了liễu 教giáo 法pháp 深thâm 廣quảng 難nan 知tri 。 三tam 有hữu 二nhị 頌tụng 歎thán 身thân 業nghiệp 普phổ 應ưng 。 一nhất 深thâm 二nhị 廣quảng 。 云vân 堅kiên 密mật 者giả 齊tề 佛Phật 體thể 用dụng 。 堅kiên 即tức 金kim 剛cang 之chi 身thân 。 密mật 謂vị 三tam 密mật 之chi 一nhất 。 即tức 一nhất 而nhi 多đa 。 故cố 遍biến 一nhất 切thiết 。 即tức 大đại 而nhi 小tiểu 。 故cố 現hiện 塵trần 中trung 。 無vô 功công 之chi 應ưng 。 故cố 無vô 相tướng 而nhi 現hiện 。 若nhược 約ước 法Pháp 門môn 。 此thử 身thân 即tức 如Như 來Lai 藏tạng 性tánh 也dã 。 不bất 可khả 破phá 壞hoại 故cố 堅kiên 。 深thâm 而nhi 難nan 見kiến 故cố 密mật 。 眾chúng 生sanh 塵trần 心tâm 無vô 不bất 皆giai 具cụ 。 本bổn 自tự 有hữu 之chi 。 故cố 曰viết 無vô 生sanh 。 體thể 絕tuyệt 百bách 非phi 。 故cố 曰viết 無vô 相tướng 。 眾chúng 生sanh 六lục 根căn 是thị 謂vị 諸chư 國quốc 。 四tứ 後hậu 二nhị 頌tụng 。 歎thán 得đắc 佛Phật 加gia 持trì 。 一nhất 此thử 佛Phật 力lực 。 二nhị 餘dư 佛Phật 力lực 。 第đệ 七thất 西tây 南nam 方phương 。 前tiền 列liệt 名danh 處xứ 。 云vân 普phổ 華hoa 光quang 焰diễm 髻kế 。 少thiểu 同đồng 多đa 異dị 。 十thập 頌tụng 歎thán 佛Phật 攝nhiếp 生sanh 自tự 在tại 德đức 。 答đáp 前tiền 自tự 在tại 問vấn 。 文văn 分phân 為vi 三tam 。 初sơ 六lục 攝nhiếp 生sanh 無vô 遺di 。 次thứ 二nhị 寂tịch 用dụng 無vô 礙ngại 。 後hậu 二nhị 大đại 用dụng 無vô 涯nhai 。 今kim 初sơ 文văn 二nhị 。 初sơ 二nhị 能năng 攝nhiếp 。 謂vị 身thân 語ngữ 深thâm 廣quảng 。 前tiền 偈kệ 語ngữ 後hậu 偈kệ 身thân 。 身thân 中trung 上thượng 半bán 體thể 。 客khách 塵trần 不bất 染nhiễm 故cố 。 下hạ 半bán 用dụng 。 隨tùy 物vật 見kiến 異dị 故cố 。 亦diệc 是thị 釋thích 疑nghi 。 為vi 物vật 現hiện 相tướng 不bất 乖quai 如như 空không 。 後hậu 四tứ 偈kệ 所sở 攝nhiếp 。 初sơ 偈kệ 何hà 人nhân 能năng 了liễu 內nội 信tín 外ngoại 攝nhiếp 者giả 。 次thứ 偈kệ 以dĩ 何hà 眼nhãn 見kiến 唯duy 勝thắng 非phi 劣liệt 。 次thứ 偈kệ 了liễu 見kiến 何hà 法pháp 。 謂vị 一nhất 切thiết 法pháp 。 地địa 地địa 三tam 心tâm 。 後hậu 偈kệ 何hà 位vị 究cứu 竟cánh 菩Bồ 薩Tát 地địa 盡tận 。 至chí 入nhập 佛Phật 海hải 。 次thứ 二nhị 寂tịch 用dụng 無vô 礙ngại 中trung 。 初sơ 偈kệ 用dụng 遍biến 出xuất 興hưng 。 體thể 無vô 來lai 往vãng 。 後hậu 偈kệ 即tức 用dụng 恆hằng 寂tịch 隨tùy 解giải 自tự 差sai 。 後hậu 三tam 大đại 用dụng 無vô 涯nhai 者giả 。 初sơ 一nhất 一nhất 毛mao 皆giai 普phổ 現hiện 通thông 。 後hậu 一nhất 一nhất 身thân 各các 遍biến 轉chuyển 法pháp 。 第đệ 八bát 西tây 北bắc 方phương 菩Bồ 薩Tát 。 前tiền 名danh 無vô 盡tận 光quang 摩ma 尼ni 王vương 。 此thử 云vân 威uy 德đức 慧tuệ 即tức 摩ma 尼ni 王vương 。 法pháp 喻dụ 異dị 耳nhĩ 。 十thập 頌tụng 歎thán 佛Phật 出xuất 現hiện 說thuyết 法Pháp 皆giai 周chu 遍biến 德đức 。 答đáp 無vô 畏úy 問vấn 。 說thuyết 法Pháp 無vô 異dị 故cố 。 於ư 中trung 分phần/phân 三tam 。 初sơ 二nhị 總tổng 顯hiển 身thân 光quang 遍biến 應ưng 。 次thứ 七thất 辯biện 其kỳ 所sở 作tác 。 後hậu 一nhất 結kết 用dụng 歸quy 本bổn 。 辯biện 所sở 作tác 中trung 分phần/phân 二nhị 。 初sơ 三Tam 明Minh 光quang 照chiếu 無vô 遺di 。 後hậu 四tứ 演diễn 法pháp 周chu 遍biến 。 一nhất 遍biến 塵trần 內nội 外ngoại 法Pháp 界Giới 剎sát 中trung 。 二nhị 遍biến 佛Phật 身thân 中trung 一nhất 切thiết 剎sát 內nội 。 三Tam 明Minh 所sở 轉chuyển 性tánh 相tướng 。 四tứ 明minh 能năng 轉chuyển 圓viên 音âm 。 後hậu 一nhất 結kết 用dụng 歸quy 本bổn 。 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 第đệ 九cửu 下hạ 方phương 菩Bồ 薩Tát 。 前tiền 名danh 法Pháp 界Giới 光quang 焰diễm 慧tuệ 。 此thử 云vân 普phổ 明minh 。 即tức 前tiền 光quang 焰diễm 。 十thập 頌tụng 讚tán 佛Phật 境cảnh 勝thắng 用dụng 菩Bồ 薩Tát 能năng 入nhập 。 答đáp 神thần 通thông 問vấn 。 文văn 云vân 。 各các 各các 現hiện 故cố 。 於ư 中trung 二nhị 。 前tiền 三tam 顯hiển 佛Phật 境cảnh 勝thắng 用dụng 。 先tiên 半bán 偈kệ 標tiêu 其kỳ 體thể 。 謂vị 妙diệu 身thân 色sắc 相tướng 。 後hậu 二nhị 頌tụng 半bán 辯biện 其kỳ 用dụng 。 後hậu 七thất 菩Bồ 薩Tát 能năng 入nhập 。 謂vị 入nhập 佛Phật 境cảnh 界giới 。 於ư 中trung 三tam 。 初sơ 二nhị 具cụ 德đức 故cố 知tri 見kiến 。 次thứ 三tam 知tri 見kiến 成thành 益ích 。 後hậu 二nhị 結kết 用dụng 速tốc 疾tật 。 並tịnh 可khả 知tri 。 第đệ 十thập 上thượng 方phương 菩Bồ 薩Tát 。 此thử 與dữ 前tiền 名danh 顛điên 倒đảo 而nhi 已dĩ 。 十thập 頌tụng 讚tán 佛Phật 圓viên 音âm 現hiện 身thân 神thần 變biến 自tự 在tại 。 答đáp 無vô 能năng 攝nhiếp 取thủ 問vấn 。 謂vị 此thử 願nguyện 力lực 普phổ 周chu 。 無vô 能năng 令linh 不bất 取thủ 故cố 。 於ư 中trung 分phần/phân 三tam 。 初sơ 三tam 頌tụng 歎thán 佛Phật 圓viên 音âm 雨vũ 法pháp 德đức 。 然nhiên 具cụ 十thập 義nghĩa 。 一nhất 唯duy 一nhất 妙diệu 音âm 一nhất 梵Phạm 音âm 故cố 。 二nhị 遍biến 聞văn 一nhất 切thiết 稱xưng 法pháp 性tánh 故cố 。 三tam 此thử 一nhất 即tức 多đa 事sự 理lý 融dung 故cố 。 四tứ 彼bỉ 一nhất 一nhất 音âm 雨vũ 多đa 法Pháp 雨vũ 。 五ngũ 彼bỉ 法pháp 各các 具cụ 一nhất 切thiết 文văn 詞từ 。 六lục 各các 同đồng 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 之chi 音âm 。 七thất 此thử 音âm 各các 各các 。 遍biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 八bát 所sở 說thuyết 各các 顯hiển 性tánh 淨tịnh 之chi 理lý 。 九cửu 各các 令linh 一nhất 切thiết 。 普phổ 得đắc 見kiến 聞văn 。 十thập 各các 各các 皆giai 得đắc 究cứu 竟cánh 之chi 益ích 。 上thượng 之chi 十thập 義nghĩa 。 從tùng 一nhất 妙diệu 音âm 展triển 轉chuyển 開khai 之chi 。 具cụ 十thập 無vô 盡tận 。 方phương 曰viết 圓viên 音âm 文văn 處xứ 可khả 見kiến 。 次thứ 四tứ 歎thán 佛Phật 現hiện 身thân 無vô 礙ngại 德đức 。 初sơ 偈kệ 解giải 脫thoát 力lực 故cố 。 現hiện 處xứ 周chu 細tế 。 次thứ 偈kệ 法Pháp 身thân 力lực 故cố 。 現hiện 相tướng 即tức 虛hư 。 後hậu 二nhị 偈kệ 。 以dĩ 般Bát 若Nhã 德đức 發phát 揮huy 前tiền 偈kệ 。 初sơ 偈kệ 釋thích 下hạ 半bán 。 言ngôn 影ảnh 像tượng 者giả 顯hiển 無vô 方phương 所sở 故cố 。 謂vị 光quang 東đông 則tắc 影ảnh 西tây 。 光quang 西tây 則tắc 影ảnh 東đông 。 質chất 對đối 像tượng 生sanh 。 來lai 無vô 所sở 從tùng 。 質chất 謝tạ 像tượng 亡vong 。 去khứ 無vô 所sở 至chí 。 故cố 此thử 影ảnh 像tượng 即tức 空không 無vô 體thể 。 後hậu 偈kệ 釋thích 上thượng 半bán 。 言ngôn 如như 空không 者giả 。 不bất 可khả 取thủ 等đẳng 故cố 。 故cố 雖tuy 現hiện 形hình 猶do 如như 水thủy 月nguyệt 。 平bình 等đẳng 如như 空không 。 後hậu 三tam 歎thán 佛Phật 神thần 變biến 自tự 在tại 德đức 。 一nhất 則tắc 毛mao 孔khổng 廣quảng 容dung 。 二nhị 則tắc 願nguyện 能năng 普phổ 遍biến 。 三tam 舉cử 少thiểu 況huống 多đa 。 又hựu 上thượng 略lược 配phối 十thập 句cú 。 其kỳ 中trung 具cụ 有hữu 四tứ 十thập 句cú 。 意ý 不bất 能năng 繁phồn 指chỉ 。 第đệ 六lục 大đại 段đoạn 。 結kết 通thông 無vô 窮cùng 分phần/phân 中trung 分phần/phân 二nhị 。 初sơ 舉cử 此thử 。 二nhị 應ưng 知tri 下hạ 類loại 彼bỉ 。 言ngôn 四tứ 天thiên 下hạ 者giả 。 意ý 在tại 閻Diêm 浮Phù 言ngôn 總tổng 意ý 別biệt 。 既ký 以dĩ 結kết 通thông 菩Bồ 薩Tát 雲vân 集tập 尤vưu 顯hiển 上thượng 歎thán 。 是thị 彼bỉ 十thập 方phương 。 遠viễn 方phương 便tiện 竟cánh 。

普Phổ 賢Hiền 三Tam 昧Muội 品Phẩm 第Đệ 三Tam (# 入Nhập 第Đệ 七Thất 經Kinh 初Sơ )#

將tương 釋thích 此thử 品phẩm 四tứ 門môn 同đồng 前tiền 。 初sơ 來lai 意ý 者giả 。 前tiền 眾chúng 既ký 集tập 光quang 示thị 法pháp 主chủ 。 今kim 將tương 說thuyết 法Pháp 。 是thị 故cố 法pháp 主chủ 入nhập 定định 受thọ 加gia 為vi 近cận 方phương 便tiện 。 故cố 次thứ 來lai 也dã 。 二nhị 釋thích 名danh 者giả 。 普phổ 賢hiền 明minh 說thuyết 法Pháp 主chủ 。 以dĩ 說thuyết 普phổ 法pháp 故cố 。 三tam 昧muội 是thị 業nghiệp 用dụng 。 以dĩ 非phi 證chứng 不bất 宣tuyên 。 故cố 此thử 則tắc 人nhân 法pháp 合hợp 舉cử 。 普phổ 賢hiền 之chi 三tam 昧muội 。 亦diệc 此thử 三tam 昧muội 是thị 普phổ 賢hiền 所sở 有hữu 。 又hựu 三tam 昧muội 境cảnh 界giới 。 名danh 為vi 普Phổ 賢Hiền 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 藏tạng 身thân 為vi 普phổ 賢hiền 故cố 。 此thử 則tắc 普phổ 賢hiền 即tức 三tam 昧muội 。 揀giản 餘dư 定định 也dã 。 若nhược 準chuẩn 梵Phạm 本bổn 普phổ 賢hiền 三tam 昧muội 威uy 德đức 神thần 變biến 品phẩm 。 威uy 德đức 神thần 變biến 皆giai 定định 之chi 用dụng 。 攝nhiếp 用dụng 從tùng 體thể 。 但đãn 云vân 三tam 昧muội 也dã 。 縱túng/tung 佛Phật 加gia 光quang 讚tán 皆giai 因nhân 定định 故cố 。 餘dư 會hội 入nhập 定định 受thọ 加gia 起khởi 定định 即tức 說thuyết 。 同đồng 為vi 一nhất 品phẩm 。 今kim 此thử 開khai 者giả 。 文văn 多đa 義nghĩa 廣quảng 勸khuyến 修tu 學học 故cố 。 言ngôn 義nghĩa 廣quảng 者giả 。 建kiến 立lập 普Phổ 賢Hiền 之chi 行hạnh 願nguyện 故cố 。 故cố 此thử 比tỉ 餘dư 麁thô 相tương/tướng 。 而nhi 說thuyết 四tứ 同đồng 六lục 異dị 。 言ngôn 四tứ 同đồng 者giả 。 入nhập 住trụ 加gia 出xuất 。 言ngôn 六lục 異dị 者giả 。 一nhất 數số 異dị 。 餘dư 會hội 入nhập 起khởi 唯duy 一nhất 。 此thử 會hội 入nhập 起khởi 俱câu 多đa 故cố 。 二nhị 者giả 類loại 異dị 。 類loại 餘dư 方phương 故cố 。 三tam 利lợi 益ích 異dị 。 定định 起khởi 多đa 人nhân 益ích 故cố 。 四tứ 光quang 讚tán 異dị 。 如Như 來Lai 毛mao 孔khổng 光quang 明minh 讚tán 故cố 。 五ngũ 眾chúng 請thỉnh 異dị 。 從tùng 定định 起khởi 已dĩ 。 待đãi 眾chúng 請thỉnh 故cố 。 六lục 證chứng 相tương/tướng 異dị 。 餘dư 會hội 經kinh 終chung 方phương 有hữu 證chứng 相tương/tướng 。 此thử 品phẩm 益ích 已dĩ 即tức 便tiện 地địa 動động 雨vũ 雲vân 等đẳng 故cố 。 四tứ 五ngũ 二nhị 種chủng 十Thập 地Địa 雖tuy 有hữu 而nhi 不bất 具cụ 六lục 。 今kim 此thử 具cụ 六lục 故cố 別biệt 立lập 品phẩm 。 以dĩ 此thử 說thuyết 果quả 餘dư 皆giai 因nhân 故cố 。 又hựu 為vi 諸chư 會hội 本bổn 故cố 。 總tổng 故cố 。 七thất 八bát 九cửu 會hội 雖tuy 是thị 果quả 定định 。 說thuyết 通thông 因nhân 果quả 。 又hựu 非phi 總tổng 故cố 。 三tam 宗tông 趣thú 者giả 。 入nhập 法Pháp 界Giới 定định 法Pháp 界Giới 佛Phật 加gia 為vi 宗tông 。 令linh 法Pháp 界Giới 眾chúng 成thành 法Pháp 界Giới 德đức 為vi 趣thú 。 望vọng 於ư 後hậu 品phẩm 。 亦diệc 說thuyết 世thế 界giới 海hải 為vi 趣thú 。 四tứ 釋thích 文văn 者giả 。 文văn 有hữu 六lục 分phần 。 一nhất 三tam 昧muội 分phần/phân 。 二nhị 加gia 持trì 分phần/phân 。 三tam 起khởi 定định 分phần/phân 。 四tứ 作tác 證chứng 分phần/phân 。 五ngũ 毛mao 光quang 讚tán 德đức 分phần/phân 。 六lục 大đại 眾chúng 偈kệ 請thỉnh 分phần/phân 。 初sơ 中trung 有hữu 二nhị 。 一nhất 明minh 此thử 界giới 入nhập 定định 。 二nhị 類loại 通thông 十thập 方phương 。 就tựu 初sơ 分phần/phân 三tam 。 一nhất 承thừa 力lực 入nhập 定định 。 二nhị 彰chương 定định 名danh 字tự 。 三Tam 明Minh 定định 體thể 用dụng 。 今kim 初sơ 有hữu 六lục 。 一nhất 時thời 。 說thuyết 偈kệ 竟cánh 時thời 。 二nhị 主chủ 。 顯hiển 佛Phật 普phổ 德đức 。 唯duy 普phổ 賢hiền 故cố 。 三tam 處xứ 。 依y 如Như 來Lai 者giả 常thường 對đối 佛Phật 故cố 。 四tứ 所sở 依y 座tòa 。 大đại 集tập 云vân 。 菩Bồ 薩Tát 得đắc 蓮liên 華hoa 。 陀đà 羅la 尼ni 故cố 。 說thuyết 法Pháp 處xứ 皆giai 有hữu 蓮liên 華hoa 表biểu 所sở 入nhập 三tam 昧muội 。 自tự 性tánh 無vô 染nhiễm 含hàm 果quả 法pháp 故cố 。 五ngũ 所sở 依y 因nhân 。 謂vị 所sở 入nhập 深thâm 廣quảng 要yếu 承thừa 力lực 故cố 。 六lục 正chánh 入nhập 三tam 昧muội 心tâm 境cảnh 冥minh 故cố 。 二nhị 此thử 三tam 昧muội 下hạ 。 彰chương 定định 名danh 字tự 。 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 前tiền 已dĩ 廣quảng 釋thích 。

復phục 有hữu 釋thích 言ngôn 。 廣quảng 大đại 生sanh 息tức 。 具cụ 此thử 三tam 義nghĩa 名danh 如Như 來Lai 藏tạng 身thân 。 身thân 即tức 體thể 也dã 依y 也dã 。 此thử 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 者giả 修tu 成thành 。 二nhị 者giả 本bổn 性tánh 。 本bổn 性tánh 者giả 凡phàm 聖thánh 俱câu 成thành 。 修tu 成thành 者giả 唯duy 諸chư 佛Phật 有hữu 。 諸chư 佛Phật 有hữu 者giả 。 慈từ 悲bi 無vô 邊biên 故cố 名danh 為vi 廣quảng 。 智trí 慧tuệ 無vô 上thượng 。 故cố 稱xưng 為vi 大đại 。 生sanh 相tương/tướng 已dĩ 盡tận 故cố 云vân 生sanh 息tức 。 涅Niết 槃Bàn 云vân 。 離ly 有hữu 常thường 住trụ 故cố 名danh 如Như 來Lai 。 萬vạn 德đức 含hàm 攝nhiếp 是thị 謂vị 藏tạng 身thân 。 即tức 是thị 出xuất 纏triền 之chi 法Pháp 身thân 也dã 。 言ngôn 本bổn 性tánh 者giả 。 謂vị 即tức 藏tạng 識thức 包bao 含hàm 種chủng 子tử 。 建kiến 立lập 趣thú 生sanh 故cố 名danh 為vi 廣quảng 。 本bổn 覺giác 現hiện 量lượng 與dữ 佛Phật 等đẳng 故cố 。 名danh 之chi 為vi 大Đại 。 新tân 新tân 生sanh 故cố 。 名danh 之chi 為vi 生sanh 。 染nhiễm 淨tịnh 苦khổ 樂lạc 所sở 不bất 能năng 動động 。 故cố 名danh 為vi 息tức 。 即tức 上thượng 法Pháp 身thân 在tại 纏triền 名danh 藏tạng 。 謂vị 空không 不bất 空không 。 空không 為vi 能năng 藏tạng 。 藏tạng 不bất 空không 故cố 。 若nhược 以dĩ 光quang 明minh 遍biến 照chiếu 。 解giải 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 即tức 是thị 能năng 觀quán 大đại 智trí 。 如Như 來Lai 藏tạng 身thân 即tức 所sở 觀quán 深thâm 理lý 。 凡phàm 雖tuy 理lý 有hữu 佛Phật 智trí 方phương 照chiếu 。 又hựu 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 亦diệc 通thông 本bổn 有hữu 。 本bổn 有hữu 真chân 實thật 識thức 知tri 遍biến 照chiếu 法Pháp 界Giới 義nghĩa 故cố 。 斯tư 即tức 本bổn 覺giác 迷mê 而nhi 不bất 知tri 不bất 得đắc 其kỳ 用dụng 。 唯duy 佛Phật 覺giác 此thử 。 能năng 無vô 不bất 為vi 。 故cố 云vân 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 揀giản 非phi 凡phàm 也dã 。 亦diệc 非phi 因nhân 也dã 。 顯hiển 於ư 依y 正chánh 離ly 如Như 來Lai 藏tạng 無vô 別biệt 自tự 體thể 。 故cố 入nhập 此thử 也dã 。 賢hiền 首thủ 釋thích 云vân 。 諸chư 佛Phật 遍biến 於ư 一nhất 切thiết 。 即tức 顯hiển 諸chư 佛Phật 無vô 不bất 周chu 遍biến 。 法Pháp 界Giới 剎sát 海hải 。 及cập 彼bỉ 塵trần 中trung 所sở 有hữu 諸chư 剎sát 。 諸chư 剎sát 塵trần 中trung 復phục 有hữu 諸chư 剎sát 。 如như 是thị 重trùng 重trùng 。 不bất 可khả 窮cùng 盡tận 。 言ngôn 如Như 來Lai 藏tạng 身thân 者giả 。 明minh 即tức 此thử 遍biến 剎sát 之chi 身thân 。 包bao 容dung 所sở 遍biến 法Pháp 界Giới 剎sát 海hải 。 無vô 不bất 皆giai 在tại 。 如Như 來Lai 身thân 中trung 。 故cố 名danh 藏tạng 身thân 。 是thị 故cố 融dung 通thông 總tổng 有hữu 四tứ 句cú 。 一nhất 身thân 遍biến 剎sát 海hải 。 二nhị 剎sát 在tại 身thân 中trung 。 三Tam 身Thân 遍biến 身thân 內nội 剎sát 。 四tứ 剎sát 入nhập 遍biến 剎sát 身thân 。 即tức 內nội 即tức 外ngoại 依y 正chánh 混hỗn 融dung 。 無vô 礙ngại 無vô 障chướng 。 是thị 此thử 三tam 昧muội 所sở 作tác 。 故cố 以dĩ 為vi 名danh 。 將tương 說thuyết 此thử 法pháp 故cố 入nhập 茲tư 定định 。 三tam 普phổ 入nhập 下hạ 明minh 體thể 相tướng 用dụng 。 此thử 定định 相tương/tướng 用dụng 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 皆giai 悉tất 依y 於ư 如Như 來Lai 藏tạng 說thuyết 。 略lược 舉cử 其kỳ 要yếu 。 句cú 有hữu 十thập 三tam 門môn 乃nãi 有hữu 十thập 。 以dĩ 後hậu 二nhị 門môn 。 收thu 五ngũ 句cú 。 故cố 攝nhiếp 為vi 六lục 對đối 。 後hậu 之chi 二nhị 門môn 各các 一nhất 對đối 故cố 。 文văn 有hữu 四tứ 節tiết 。 義nghĩa 唯duy 有hữu 三tam 。 至chí 下hạ 當đương 明minh 。 言ngôn 六lục 對đối 者giả 。 初sơ 二nhị 句cú 明minh 體thể 用dụng 一nhất 對đối 。 謂vị 無vô 分phân 別biệt 。 智trí 證chứng 平bình 等đẳng 性tánh 。 以dĩ 為vi 定định 體thể 。 影ảnh 現hiện 法Pháp 界Giới 為vi 勝thắng 用dụng 也dã 。 謂vị 以dĩ 因nhân 因nhân 性tánh 證chứng 彼bỉ 因nhân 性tánh 。 成thành 彼bỉ 果quả 性tánh 顯hiển 果quả 果quả 性tánh 。 如như 是thị 佛Phật 性tánh 則tắc 具cụ 七thất 義nghĩa 。 一nhất 真chân 二nhị 實thật 。 三tam 善thiện 四tứ 常thường 。 五ngũ 樂lạc 六lục 我ngã 。 七thất 者giả 清thanh 淨tịnh 。 生sanh 佛Phật 之chi 性tánh 本bổn 末mạt 不bất 殊thù 。 況huống 佛Phật 果Quả 。 果quả 豈khởi 不bất 平bình 等đẳng 。 佛Phật 平bình 等đẳng 性tánh 。 即tức 如Như 來Lai 藏tạng 。 是thị 故cố 但đãn 入nhập 如Như 來Lai 藏tạng 身thân 。 即tức 是thị 已dĩ 入nhập 。 佛Phật 平bình 等đẳng 性tánh 。 此thử 為vi 第đệ 一nhất 。 契khế 合hợp 佛Phật 性tánh 門môn 也dã 。 言ngôn 勝thắng 用dụng 者giả 。 即tức 示thị 眾chúng 影ảnh 像tượng 門môn 。 謂vị 能năng 現hiện 能năng 生sanh 身thân 土thổ/độ 智trí 影ảnh 也dã 。 次thứ 二nhị 深thâm 廣quảng 一nhất 對đối 。 廣quảng 者giả 無vô 邊biên 。 不bất 在tại 內nội 外ngoại 故cố 。 大đại 者giả 無vô 上thượng 究cứu 竟cánh 實thật 際tế 故cố 。 無vô 礙ngại 者giả 無vô 所sở 障chướng 故cố 。 同đồng 於ư 虛hư 空không 。 成thành 上thượng 三tam 義nghĩa 。 通thông 為vi 廣quảng 大đại 無vô 礙ngại 門môn 。 後hậu 句cú 即tức 入nhập 法pháp 海hải 漩tuyền 澓phục 門môn 。 漩tuyền 即tức 深thâm 也dã 。 三tam 有hữu 二nhị 句cú 出xuất 納nạp 一nhất 對đối 。 初sơ 出xuất 生sanh 三tam 昧muội 門môn 。 謂vị 若nhược 自tự 相tương/tướng 若nhược 共cộng 相tương 等đẳng 。 一nhất 切thiết 三tam 昧muội 。 皆giai 從tùng 此thử 生sanh 。 此thử 為vi 諸chư 定định 本bổn 故cố 。 後hậu 攝nhiếp 受thọ 法Pháp 界Giới 門môn 。 終chung 歸quy 此thử 故cố 。 法Pháp 界Giới 體thể 性tánh 故cố 。 四tứ 有hữu 二nhị 句cú 境cảnh 智trí 一nhất 對đối 。 初sơ 句cú 能năng 成thành 佛Phật 智trí 門môn 。 謂vị 不bất 體thể 此thử 理lý 非phi 佛Phật 智trí 故cố 。 後hậu 示thị 現hiện 諸chư 境cảnh 門môn 。 然nhiên 安an 立lập 言ngôn 總tổng 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 者giả 世thế 界giới 安an 立lập 依y 報báo 。 二nhị 者giả 聖thánh 教giáo 安an 立lập 妙diệu 義nghĩa 。 三tam 者giả 觀quán 智trí 。 安an 立lập 諦đế 相tướng 。 皆giai 法Pháp 界Giới 藏tạng 顯hiển 示thị 現hiện 前tiền 。 五ngũ 有hữu 二nhị 句cú 。 即tức 依y 正chánh 含hàm 容dung 門môn 。 為vi 內nội 外ngoại 含hàm 容dung 對đối 。 謂vị 內nội 含hàm 因nhân 果quả 智trí 力lực 。 外ngoại 令linh 塵trần 容dung 法Pháp 界Giới 。 由do 塵trần 全toàn 依y 法Pháp 界Giới 藏tạng 現hiện 。 同đồng 真chân 性tánh 故cố 。 六lục 有hữu 三tam 句cú 。 即tức 成thành 就tựu 攝nhiếp 持trì 門môn 。 為vi 成thành 持trì 人nhân 法pháp 對đối 。 謂vị 初sơ 成thành 果quả 人nhân 功công 德đức 大đại 願nguyện 。 後hậu 持trì 法Pháp 輪luân 令linh 不bất 斷đoạn 絕tuyệt 。 由do 斯tư 玄huyền 理lý 法Pháp 眼nhãn 常thường 全toàn 故cố 。 上thượng 言ngôn 四tứ 節tiết 者giả 。 初sơ 四tứ 句cú 明minh 無vô 幽u 不bất 入nhập 。 釋thích 上thượng 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 遍biến 照chiếu 之chi 義nghĩa 。 次thứ 四tứ 句cú 無vô 德đức 不bất 生sanh 。 釋thích 上thượng 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 之chi 義nghĩa 。 次thứ 二nhị 句cú 內nội 外ngoại 含hàm 容dung 。 釋thích 上thượng 藏tạng 義nghĩa 。 後hậu 三tam 句cú 。 成thành 德đức 持trì 法Pháp 釋thích 上thượng 身thân 義nghĩa 。 言ngôn 義nghĩa 唯duy 有hữu 三tam 者giả 。 體thể 相tướng 用dụng 也dã 入nhập 平bình 等đẳng 性tánh 是thị 定định 體thể 也dã 。 廣quảng 大đại 同đồng 空không 是thị 定định 相tương/tướng 也dã 。 餘dư 皆giai 定định 用dụng 。 此thử 三tam 圓viên 融dung 總tổng 為vi 無vô 礙ngại 普phổ 賢hiền 三tam 昧muội 。 二nhị 如như 此thử 下hạ 。 類loại 通thông 十thập 方phương 及cập 諸chư 塵trần 道đạo 。 於ư 中trung 有hữu 二nhị 。 初sơ 舉cử 此thử 。 後hậu 如như 是thị 下hạ 類loại 彼bỉ 。 類loại 彼bỉ 中trung 二nhị 。 初sơ 明minh 平bình 遍biến 法Pháp 界Giới 。 後hậu 明minh 重trùng 疊điệp 無vô 盡tận 。 前tiền 中trung 十thập 一nhất 句cú 。 初sơ 一nhất 總tổng 明minh 。 謂vị 盡tận 窮cùng 法Pháp 界Giới 。 後hậu 十thập 別biệt 指chỉ 以dĩ 彰chương 曲khúc 盡tận 。 一nhất 盡tận 虛hư 空không 界giới 。 二nhị 於ư 空không 中trung 盡tận 十thập 方phương 處xứ 。 三tam 於ư 十thập 方phương 中trung 。 遍biến 三tam 世thế 時thời 。 四tứ 於ư 三tam 世thế 中trung 。 微vi 細tế 物vật 處xứ 。 謂vị 毛mao 端đoan 等đẳng 。 五ngũ 凡phàm 諸chư 小tiểu 隙khích 。 無vô 礙ngại 之chi 處xứ 。 六lục 或hoặc 廣quảng 大đại 百bách 千thiên 由do 旬tuần 等đẳng 處xứ 。 七thất 人nhân 天thiên 日nhật 月nguyệt 光quang 明minh 。 等đẳng 處xứ 八bát 盡tận 佛Phật 眼nhãn 見kiến 處xứ 。 九cửu 盡tận 神thần 力lực 到đáo 處xứ 。 十thập 佛Phật 身thân 能năng 現hiện 之chi 處xứ 。 此thử 第đệ 十thập 句cú 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 者giả 結kết 上thượng 國quốc 土độ 之chi 言ngôn 。 通thông 十thập 一nhất 段đoạn 。 二nhị 者giả 成thành 下hạ 。 以dĩ 是thị 身thân 內nội 之chi 剎sát 為vi 微vi 細tế 故cố 。 二nhị 及cập 此thử 下hạ 。 重trùng 疊điệp 遍biến 中trung 略lược 有hữu 四tứ 重trọng/trùng 。 一nhất 盡tận 法Pháp 界Giới 塵trần 。 言ngôn 及cập 此thử 國quốc 土độ 者giả 。 指chỉ 前tiền 十thập 處xứ 之chi 國quốc 也dã 。 二nhị 塵trần 中trung 多đa 剎sát 。 三tam 剎sát 中trung 多đa 佛Phật 。 四tứ 一nhất 一nhất 佛Phật 前tiền 。 有hữu 多đa 普phổ 賢hiền 。 於ư 上thượng 諸chư 處xứ 皆giai 入nhập 此thử 定định 故cố 。 普phổ 賢hiền 身thân 不bất 分phân 普phổ 遍biến 麁thô 細tế 。 深thâm 廣quảng 平bình 滿mãn 重trùng 疊điệp 。 此thử 處xứ 入nhập 定định 。 類loại 通thông 既ký 然nhiên 。 法Pháp 界Giới 入nhập 定định 類loại 通thông 亦diệc 爾nhĩ 。 故cố 約ước 主chủ 定định 。 佛Phật 前tiền 唯duy 一nhất 普phổ 賢hiền 。 一nhất 切thiết 一nhất 故cố 。 若nhược 就tựu 類loại 通thông 。 佛Phật 前tiền 各các 有hữu 塵trần 數số 一nhất 一nhất 切thiết 故cố 。 第đệ 二nhị 爾nhĩ 時thời 一nhất 一nhất 下hạ 。 加gia 分phần/phân 有hữu 三tam 。 初sơ 口khẩu 加gia 。 次thứ 意ý 加gia 。 後hậu 身thân 加gia 。 初sơ 中trung 有hữu 四tứ 。 一nhất 諸chư 佛Phật 現hiện 前tiền 。 以dĩ 此thử 口khẩu 加gia 後hậu 無vô 結kết 通thông 故cố 。 此thử 總tổng 舉cử 重trùng 重trùng 時thời 處xứ 。 一nhất 一nhất 普phổ 賢hiền 前tiền 也dã 。 二nhị 彼bỉ 諸chư 下hạ 。 讚tán 其kỳ 得đắc 定định 。 此thử 雖tuy 果quả 定định 菩Bồ 薩Tát 門môn 入nhập 。 故cố 云vân 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 。 三tam 佛Phật 子tử 下hạ 。 明minh 得đắc 定định 所sở 由do 。 所sở 由do 有hữu 三tam 。 一nhất 伴bạn 佛Phật 同đồng 加gia 。 佛Phật 佛Phật 道Đạo 同đồng 故cố 。 二nhị 主chủ 佛Phật 本bổn 願nguyện 。 此thử 二nhị 為vi 緣duyên 。 三tam 自tự 修tu 行hạnh 願nguyện 是thị 入nhập 定định 因nhân 。 又hựu 上thượng 三tam 義nghĩa 。 前tiền 前tiền 由do 於ư 後hậu 後hậu 。 餘dư 豈khởi 無vô 斯tư 行hành 耶da 。 法Pháp 門môn 主chủ 故cố 。 表biểu 說thuyết 普phổ 法pháp 故cố 。 四tứ 所sở 謂vị 下hạ 。 辯biện 加gia 所sở 為vi 。 此thử 文văn 二nhị 勢thế 。 一nhất 辯biện 加gia 所sở 為vi 。 二nhị 顯hiển 上thượng 行hạnh 願nguyện 之chi 相tướng 。 故cố 云vân 所sở 謂vị 也dã 。 所sở 為vi 謂vị 何hà 。 為vi 轉chuyển 法Pháp 輪luân 故cố 。 有hữu 十thập 一nhất 句cú 。 初sơ 總tổng 餘dư 別biệt 。 別biệt 中trung 初sơ 一nhất 總tổng 攝nhiếp 十thập 智trí 。 餘dư 九cửu 即tức 是thị 十thập 海hải 。 一nhất 即tức 安an 立lập 海hải 。 二nhị 即tức 眾chúng 生sanh 及cập 業nghiệp 海hải 。 三tam 即tức 世thế 界giới 海hải 。 四tứ 即tức 佛Phật 海hải 。 五ngũ 即tức 名danh 號hiệu 壽thọ 量lượng 。 及cập 解giải 脫thoát 海hải 。 變biến 化hóa 大đại 用dụng 皆giai 功công 德đức 故cố 。 六lục 即tức 波Ba 羅La 蜜Mật 海hải 。 到đáo 實thật 相tướng 岸ngạn 故cố 。 七thất 即tức 轉chuyển 法Pháp 輪luân 海hải 。 八bát 即tức 根căn 海hải 。 九cửu 即tức 演diễn 說thuyết 海hải 。 與dữ 下hạ 十thập 智trí 令linh 知tri 此thử 十thập 。 二nhị 爾nhĩ 時thời 下hạ 。 明minh 意ý 加gia 。 於ư 中trung 有hữu 二nhị 。 先tiên 加gia 後hậu 釋thích 。 前tiền 中trung 亦diệc 二nhị 。 先tiên 此thử 土thổ/độ 後hậu 類loại 通thông 。 前tiền 中trung 與dữ 十thập 種chủng 智trí 。 初sơ 一nhất 總tổng 。 謂vị 與dữ 果quả 海hải 之chi 智trí 。 而nhi 言ngôn 與dữ 者giả 。 佛Phật 力lực 灌quán 注chú 令linh 增tăng 長trưởng 故cố 。 一nhất 切thiết 智trí 性tánh 。 即tức 果quả 海hải 也dã 。 智trí 性tánh 即tức 力lực 無vô 傾khuynh 動động 故cố 。 具cụ 十Thập 力Lực 故cố 。 末mạt 後hậu 智trí 字tự 即tức 能năng 入nhập 也dã 。 餘dư 九cửu 為vi 別biệt 。 即tức 是thị 成thành 就tựu 。 品phẩm 中trung 十thập 智trí 。 由do 與dữ 此thử 智trí 故cố 。 後hậu 能năng 說thuyết 彼bỉ 智trí 觀quán 彼bỉ 十thập 海hải 。 而nhi 文văn 少thiểu 不bất 次thứ 。 一nhất 即tức 第đệ 三tam 法Pháp 界Giới 安an 立lập 海hải 智trí 。 安an 立lập 無vô 邊biên 量lượng 故cố 。 二nhị 即tức 第đệ 四tứ 佛Phật 海hải 。 佛Phật 海hải 唯duy 佛Phật 分phân 齊tề 之chi 境cảnh 。 三tam 即tức 第đệ 一nhất 。 四tứ 即tức 第đệ 二nhị 。 眾chúng 生sanh 業nghiệp 海hải 。 業nghiệp 因nhân 微vi 細tế 故cố 云vân 廣quảng 大đại 。 五ngũ 含hàm 二nhị 句cú 。 一nhất 即tức 第đệ 八bát 佛Phật 神thần 變biến 海hải 。 解giải 脫thoát 作tác 用dụng 即tức 是thị 神thần 變biến 。 神thần 變biến 依y 定định 加gia 三tam 昧muội 言ngôn 。 二nhị 含hàm 三tam 世thế 智trí 。 下hạ 文văn 一nhất 念niệm 知tri 三tam 世thế 。 由do 佛Phật 不bất 思tư 議nghị 。 解giải 脫thoát 力lực 故cố 。 由do 加gia 總tổng 句cú 故cố 。 合hợp 此thử 二nhị 六lục 即tức 第đệ 五ngũ 。 七thất 即tức 第đệ 九cửu 。 八bát 即tức 第đệ 七thất 願nguyện 海hải 。 以dĩ 願nguyện 力lực 故cố 。 入nhập 法Pháp 界Giới 中trung 一nhất 切thiết 世thế 界giới 。 九cửu 即tức 第đệ 十thập 建kiến 立lập 演diễn 說thuyết 。 又hựu 菩Bồ 薩Tát 根căn 更cánh 有hữu 多đa 義nghĩa 。 修tu 十Thập 善Thiện 道Đạo 。 有hữu 三tam 善thiện 根căn 。 修tu 諸chư 地địa 度độ 。 精tinh 進tấn 為vi 根căn 。 攝nhiếp 受thọ 正Chánh 法Pháp 。 信tín 慧tuệ 為vi 根căn 。 攝nhiếp 養dưỡng 眾chúng 生sanh 。 慈từ 悲bi 為vi 根căn 。 為vi 成thành 佛Phật 道đạo 。 悲bi 智trí 為vi 根căn 。 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 善thiện 知tri 故cố 。 二nhị 如như 此thử 下hạ 類loại 通thông 可khả 知tri 。 第đệ 二nhị 何hà 以dĩ 故cố 下hạ 。 釋thích 所sở 因nhân 中trung 二nhị 。 先tiên 徵trưng 。 意ý 云vân 諸chư 佛Phật 有hữu 力lực 能năng 與dữ 。 有hữu 慈từ 能năng 普phổ 。 何hà 以dĩ 十thập 智trí 偏thiên 加gia 普phổ 賢hiền 。 釋thích 云vân 。 普phổ 賢hiền 得đắc 此thử 三tam 昧muội 。 法pháp 爾nhĩ 應ưng 與dữ 。 三tam 是thị 時thời 下hạ 。 身thân 加gia 中trung 亦diệc 二nhị 。 初sơ 此thử 土thổ/độ 。 後hậu 如như 此thử 下hạ 類loại 通thông 。 前tiền 中trung 復phục 二nhị 。 先tiên 佛Phật 手thủ 摩ma 頂đảnh 。 明minh 加gia 彼bỉ 攝nhiếp 受thọ 。 又hựu 準chuẩn 梵Phạm 本bổn 明minh 十thập 方phương 佛Phật 身thân 。 皆giai 不bất 來lai 此thử 舒thư 臂tý 不bất 必tất 長trường/trưởng 。 而nhi 同đồng 時thời 摩ma 頂đảnh 。 各các 全toàn 觸xúc 頂đảnh 。 互hỗ 不bất 相tương 礙ngại 。 皆giai 是thị 如Như 來Lai 。 自tự 在tại 業nghiệp 用dụng 。 二nhị 其kỳ 手thủ 下hạ 。 辯biện 手thủ 相tương/tướng 用dụng 。 於ư 中trung 十thập 句cú 。 以dĩ 顯hiển 無vô 盡tận 。 前tiền 五ngũ 德đức 相tương/tướng 圓viên 備bị 。 謂vị 傭dong 纖tiêm 直trực 等đẳng 。 故cố 云vân 相tướng 好hảo 莊trang 嚴nghiêm 。 後hậu 復phục 出xuất 下hạ 。 五ngũ 句cú 明minh 妙diệu 用dụng 自tự 在tại 。 意ý 明minh 此thử 手thủ 亘tuyên 十thập 方phương 。 而nhi 包bao 三tam 世thế 。 收thu 因nhân 果quả 而nhi 該cai 人nhân 法pháp 。 深thâm 廣quảng 體thể 用dụng 無vô 邊biên 自tự 在tại 。 非phi 言ngôn 能năng 說thuyết 也dã 。 後hậu 結kết 通thông 可khả 知tri 。 第đệ 三tam 爾nhĩ 時thời 下hạ 。 起khởi 定định 分phần/phân 。 所sở 作tác 事sự 竟cánh 故cố 。 於ư 中trung 二nhị 。 初sơ 此thử 界giới 後hậu 類loại 通thông 十thập 方phương 。 前tiền 中trung 亦diệc 二nhị 。 初sơ 起khởi 定định 後hậu 眾chúng 益ích 。 前tiền 中trung 亦diệc 二nhị 。 初sơ 起khởi 主chủ 定định 。 二nhị 起khởi 眷quyến 屬thuộc 定định 。 於ư 中trung 亦diệc 二nhị 。 初sơ 總tổng 謂vị 一nhất 起khởi 一nhất 切thiết 起khởi 。 由do 此thử 妙diệu 定định 。 即tức 是thị 一nhất 切thiết 。 三tam 昧muội 海hải 故cố 。 餘dư 定định 為vi 門môn 皆giai 入nhập 此thử 故cố 。 彼bỉ 全toàn 同đồng 此thử 。 亦diệc 受thọ 海hải 名danh 。 二nhị 所sở 謂vị 下hạ 別biệt 辯biện 塵trần 數số 既ký 多đa 略lược 列liệt 其kỳ 十thập 。 一nhất 即tức 能năng 知tri 智trí 三tam 昧muội 。 謂vị 無vô 一nhất 念niệm 暫tạm 差sai 。 故cố 云vân 念niệm 念niệm 無vô 差sai 。 而nhi 不bất 廢phế 遍biến 知tri 為vi 善thiện 巧xảo 智trí 。 二nhị 即tức 所sở 知tri 塵trần 境cảnh 。 上thượng 能năng 所sở 一nhất 對đối 。 三tam 現hiện 廣quảng 剎sát 。 四tứ 現hiện 居cư 處xứ 。 即tức 於ư 世thế 界giới 總tổng 別biệt 一nhất 對đối 。 楞lăng 伽già 經Kinh 云vân 。 如Như 來Lai 藏tạng 識thức 。 頓đốn 現hiện 一nhất 切thiết 身thân 器khí 。 及cập 諸chư 受thọ 用dụng 器khí 。 即tức 廣quảng 剎sát 。 受thọ 用dụng 即tức 是thị 舍xá 宅trạch 。 五ngũ 知tri 心tâm 念niệm 差sai 別biệt 。 六lục 知tri 身thân 相tướng 名danh 字tự 。 即tức 眾chúng 生sanh 色sắc 心tâm 一nhất 對đối 。 七thất 知tri 廣quảng 處xứ 。 八bát 知tri 廣quảng 身thân 。 即tức 依y 正chánh 一nhất 對đối 。 雖tuy 說thuyết 微vi 塵trần 。 意ý 彰chương 佛Phật 廣quảng 虛hư 空không 無vô 方phương 。 有hữu 物vật 處xứ 則tắc 現hiện 。 唯duy 如Như 來Lai 藏tạng 是thị 實thật 物vật 有hữu 。 依y 此thử 建kiến 立lập 處xứ 所sở 各các 別biệt 。 隨tùy 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 剎sát 有hữu 淨tịnh 穢uế 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 業nghiệp 趣thú 類loại 別biệt 故cố 。 微vi 塵trần 中trung 佛Phật 復phục 有hữu 一nhất 義nghĩa 。 謂vị 如Như 來Lai 藏tạng 是thị 真chân 佛Phật 身thân 。 其kỳ 體thể 廣quảng 大đại 。 無vô 能năng 知tri 者giả 。 恆hằng 在tại 六lục 七thất 。 微vi 塵trần 之chi 中trung 。 一nhất 一nhất 有hữu 情tình 各các 有hữu 藏tạng 識thức 。 故cố 云vân 各các 有hữu 無vô 邊biên 大đại 身thân 。 九cửu 從tùng 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 理lý 趣thú 者giả 。 上thượng 八bát 約ước 事sự 別biệt 別biệt 門môn 顯hiển 。 此thử 約ước 理lý 趣thú 總tổng 該cai 諸chư 法pháp 。 故cố 云vân 一nhất 切thiết 。 大đại 般Bát 若Nhã 經kinh 理lý 趣thú 分phần/phân 。 說thuyết 諸chư 法pháp 皆giai 空không 。 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 。 無vô 自tự 性tánh 性tánh 。 離ly 一nhất 切thiết 相tướng 。 不bất 可khả 願nguyện 求cầu 。 然nhiên 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 湛trạm 然nhiên 常thường 住trụ 。 當đương 知tri 即tức 是thị 。 此thử 如Như 來Lai 藏tạng 。 思tư 益ích 經kinh 說thuyết 。 處xứ 處xứ 避tị 空không 皆giai 不bất 離ly 空không 。 深thâm 密mật 經kinh 說thuyết 理lý 趣thú 有hữu 六lục 。 一nhất 者giả 真chân 義nghĩa 理lý 趣thú 。 謂vị 二nhị 障chướng 淨tịnh 智trí 。 所sở 行hành 真chân 實thật 。 二nhị 證chứng 得đắc 理lý 趣thú 。 謂vị 於ư 真chân 義nghĩa 。 得đắc 如như 實thật 知tri 。 三tam 教giáo 導đạo 理lý 趣thú 。 謂vị 自tự 證chứng 已dĩ 。 開khai 示thị 眾chúng 生sanh 。 此thử 三tam 為vi 本bổn 後hậu 三tam 解giải 釋thích 。 四tứ 離ly 二nhị 邊biên 理lý 趣thú 。 謂vị 有hữu 問vấn 言ngôn 。 云vân 何hà 名danh 為vi 。 真chân 義nghĩa 理lý 趣thú 。 應ưng 答đáp 彼bỉ 言ngôn 。 非phi 有hữu 非phi 無vô 。 非phi 常thường 非phi 斷đoạn 。 五ngũ 不bất 思tư 議nghị 理lý 趣thú 。 謂vị 有hữu 問vấn 言ngôn 。 云vân 何hà 證chứng 得đắc 。 應ưng 答đáp 彼bỉ 言ngôn 。 謂vị 不bất 思tư 議nghị 。 若nhược 於ư 諸chư 法Pháp 。 遠viễn 離ly 戲hí 論luận 。

爾nhĩ 時thời 證chứng 得đắc 。 真chân 勝thắng 義nghĩa 性tánh 。 故cố 知tri 言ngôn 說thuyết 皆giai 非phi 真chân 義nghĩa 。 六lục 隨tùy 眾chúng 生sanh 所sở 樂nhạo 理lý 趣thú 。 謂vị 有hữu 問vấn 言ngôn 。 云vân 何hà 教giáo 導đạo 。 應ưng 答đáp 彼bỉ 言ngôn 。 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 意ý 樂nhạo/nhạc/lạc 各các 異dị 。 順thuận 彼bỉ 所sở 欲dục 。 方phương 便tiện 開khai 示thị 。 彼bỉ 真chân 義nghĩa 者giả 。 即tức 此thử 藏tạng 身thân 。 彼bỉ 不bất 思tư 議nghị 。 即tức 此thử 三tam 昧muội 。 無vô 著trước 菩Bồ 薩Tát 說thuyết 四tứ 意ý 趣thú 。 釋thích 一nhất 切thiết 經kinh 亦diệc 理lý 趣thú 也dã 。 如như 攝nhiếp 論luận 辯biện 。 上thượng 來lai 九cửu 句cú 。 唯duy 第đệ 三tam 四tứ 從tùng 現hiện 得đắc 名danh 。 餘dư 七thất 皆giai 從tùng 所sở 知tri 立lập 稱xưng 。 如như 此thử 等đẳng 類loại 。 有hữu 一nhất 切thiết 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 數số 。 合hợp 為vi 一nhất 定định 。 即tức 知tri 此thử 定định 是thị 一nhất 切thiết 定định 耳nhĩ 。 二nhị 普phổ 賢hiền 下hạ 。 大đại 眾chúng 得đắc 益ích 。 初sơ 標tiêu 益ích 時thời 分phần/phân 。 亦diệc 是thị 得đắc 益ích 所sở 由do 。 後hậu 其kỳ 諸chư 下hạ 。 正chánh 明minh 得đắc 益ích 。 減giảm 數số 說thuyết 九cửu 。 初sơ 五ngũ 得đắc 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 門môn 。 句cú 各các 一nhất 義nghĩa 。 皆giai 以dĩ 前tiền 定định 含hàm 此thử 諸chư 義nghĩa 故cố 。 又hựu 此thử 五ngũ 句cú 後hậu 後hậu 成thành 前tiền 前tiền 。 後hậu 四tứ 得đắc 佛Phật 果Quả 法pháp 。 即tức 如Như 來Lai 三tam 業nghiệp 。 一nhất 得đắc 照chiếu 藏tạng 身thân 之chi 實thật 智trí 。 二nhị 得đắc 藏tạng 身thân 力lực 用dụng 之chi 權quyền 智trí 。 三Tam 身Thân 毛mao 現hiện 剎sát 。 四tứ 應ưng 垂thùy 八bát 相tương/tướng 義nghĩa 兼kiêm 口khẩu 轉chuyển 。 亦diệc 以dĩ 藏tạng 身thân 含hàm 此thử 義nghĩa 故cố 。 普phổ 賢hiền 出xuất 定định 他tha 人nhân 益ích 者giả 。 感cảm 應ứng 道đạo 交giao 故cố 。 如như 春xuân 萌manh 芽nha 陽dương 氣khí 久cửu 滿mãn 。 東đông 風phong 一nhất 拂phất 眾chúng 蘂nhị 齊tề 敷phu 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 積tích 善thiện 以dĩ 深thâm 。 久cửu 同đồng 行hạnh 願nguyện 纔tài 觀quán 勝thắng 境cảnh 。 萬vạn 德đức 頓đốn 圓viên 。 冥minh 顯hiển 雙song 資tư 。 于vu 何hà 不bất 可khả 。 二nhị 如như 此thử 下hạ 類loại 通thông 可khả 知tri 。 第đệ 四tứ 爾nhĩ 時thời 下hạ 。 現hiện 相tướng 作tác 證chứng 分phần/phân 。 然nhiên 得đắc 益ích 心tâm 喜hỷ 。 喜hỷ 則tắc 地địa 動động 及cập 有hữu 諸chư 瑞thụy 。 諸chư 會hội 聞văn 竟cánh 得đắc 益ích 。 故cố 現hiện 相tướng 居cư 後hậu 。 此thử 會hội 雖tuy 即tức 未vị 聞văn 。 已dĩ 先tiên 得đắc 益ích 。 故cố 先tiên 現hiện 瑞thụy 。 以dĩ 此thử 會hội 辯biện 果quả 顯hiển 殊thù 勝thắng 故cố 。 文văn 中trung 有hữu 四tứ 。 一nhất 世thế 界giới 微vi 動động 。 兼kiêm 出xuất 瑞thụy 因nhân 由do 。 因nhân 果quả 二nhị 力lực 。 言ngôn 微vi 動động 者giả 。 是thị 前tiền 相tương/tướng 故cố 。 二nhị 眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 。 三tam 出xuất 音âm 說thuyết 法Pháp 。 四tứ 佛Phật 會hội 雨vũ 寶bảo 。 略lược 舉cử 十thập 種chủng 以dĩ 顯hiển 無vô 盡tận 。 前tiền 三tam 事sự 相tướng 寶bảo 。 後hậu 七thất 法pháp 化hóa 傳truyền 通thông 寶bảo 。 並tịnh 是thị 出xuất 世thế 善thiện 根căn 所sở 生sanh 。 第đệ 五ngũ 普phổ 雨vũ 如như 是thị 十thập 種chủng 雲vân 已dĩ 下hạ 。 毛mao 光quang 讚tán 德đức 分phần/phân 。 於ư 中trung 二nhị 。 初sơ 結kết 前tiền 生sanh 後hậu 。 後hậu 正chánh 顯hiển 偈kệ 詞từ 。 詞từ 中trung 十thập 頌tụng 分phần/phân 三tam 。 初sơ 一nhất 總tổng 述thuật 前tiền 定định 。 次thứ 八bát 別biệt 顯hiển 遍biến 相tương/tướng 。 後hậu 一nhất 結kết 讚tán 所sở 由do 。 別biệt 顯hiển 中trung 二nhị 。 前tiền 二nhị 偈kệ 半bán 直trực 述thuật 前tiền 遍biến 。 後hậu 五ngũ 偈kệ 半bán 舉cử 因nhân 顯hiển 遍biến 。 於ư 中trung 二nhị 。 初sơ 半bán 偈kệ 緣duyên 力lực 遍biến 。 後hậu 五ngũ 因nhân 力lực 遍biến 。 於ư 中trung 四tứ 。 初sơ 偈kệ 即tức 體thể 而nhi 用dụng 故cố 遍biến 。 前tiền 半bán 體thể 後hậu 半bán 用dụng 。 身thân 相tướng 如như 空không 法pháp 性tánh 身thân 也dã 。 依y 真chân 而nhi 住trụ 法pháp 性tánh 土thổ/độ 也dã 。 隨tùy 機cơ 普phổ 應ưng 受thọ 用dụng 化hóa 也dã 。 問vấn 法pháp 性tánh 身thân 土thổ/độ 為vi 別biệt 不bất 別biệt 。 別biệt 則tắc 不bất 名danh 法pháp 性tánh 。 性tánh 無vô 二nhị 故cố 。 不bất 別biệt 則tắc 無vô 能năng 依y 所sở 依y 。 答đáp 經kinh 論luận 異dị 說thuyết 。 統thống 收thu 法Pháp 身thân 略lược 有hữu 十thập 種chủng 。 土thổ/độ 隨tùy 身thân 顯hiển 。 乃nãi 有hữu 五ngũ 重trọng/trùng 。 一nhất 依y 佛Phật 地địa 論luận 。 唯duy 以dĩ 清thanh 淨tịnh 法Pháp 界Giới 。 而nhi 為vi 法Pháp 身thân 。 亦diệc 以dĩ 法pháp 性tánh 而nhi 為vi 其kỳ 土thổ/độ 。 性tánh 雖tuy 一nhất 味vị 。 隨tùy 身thân 土thổ/độ 相tương/tướng 而nhi 分phần/phân 二nhị 別biệt 。 智trí 論luận 云vân 。 在tại 有hữu 情tình 數số 中trung 名danh 為vi 佛Phật 性tánh 。 在tại 非phi 情tình 數số 中trung 名danh 為vi 法pháp 性tánh 。 假giả 說thuyết 能năng 所sở 而nhi 實thật 無vô 差sai 。 唯duy 識thức 云vân 。 雖tuy 此thử 身thân 土thổ/độ 體thể 無vô 差sai 別biệt 而nhi 屬thuộc 佛Phật 法Pháp 性tánh 相tướng 異dị 故cố 。 謂vị 法pháp 性tánh 屬thuộc 佛Phật 。 為vi 法pháp 性tánh 身thân 。 法pháp 性tánh 屬thuộc 法pháp 為vi 法pháp 性tánh 土thổ/độ 。 性tánh 隨tùy 相tương/tướng 異dị 故cố 云vân 爾nhĩ 也dã 。 今kim 言ngôn 如như 虛hư 空không 者giả 。 唯duy 識thức 論luận 云vân 。 此thử 之chi 身thân 土thổ/độ 俱câu 非phi 色sắc 攝nhiếp 。 雖tuy 不bất 可khả 說thuyết 形hình 量lượng 大đại 小tiểu 。 然nhiên 隨tùy 事sự 相tướng 其kỳ 量lượng 無vô 邊biên 。 譬thí 如như 虛hư 空không 。 遍biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 故cố 如như 虛hư 空không 言ngôn 通thông 喻dụ 身thân 土thổ/độ 。 二nhị 或hoặc 唯duy 大đại 智trí 而nhi 為vi 法Pháp 身thân 。 所sở 證chứng 真Chân 如Như 為vi 法pháp 性tánh 土thổ/độ 。 無vô 性tánh 攝nhiếp 論luận 云vân 。 無vô 垢cấu 無vô 罣quái 礙ngại 智trí 。 為vi 法Pháp 身thân 故cố 。 若nhược 爾nhĩ 云vân 何hà 。 言ngôn 相tương/tướng 如như 虛hư 空không 。 智trí 體thể 無vô 礙ngại 。 同đồng 虛hư 空không 故cố 。 三tam 亦diệc 智trí 亦diệc 如như 而nhi 為vi 法Pháp 身thân 。 梁lương 攝nhiếp 論luận 及cập 金kim 光quang 明minh 皆giai 云vân 。 唯duy 如như 如như 及cập 如như 如như 智trí 獨độc 存tồn 。 名danh 法Pháp 身thân 故cố 。 此thử 則tắc 身thân 含hàm 如như 智trí 上thượng 則tắc 唯duy 如như 。 四tứ 境cảnh 智trí 雙song 泯mẫn 而nhi 為vi 法Pháp 身thân 。 經Kinh 云vân 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 非phi 心tâm 非phi 境cảnh 土thổ/độ 亦diệc 隨tùy 爾nhĩ 。 依y 於ư 此thử 義nghĩa 。 諸chư 契Khế 經Kinh 中trung 皆giai 說thuyết 如Như 來Lai 身thân 土thổ/độ 無vô 二nhị 。 此thử 則tắc 依y 真chân 之chi 言ngôn 顯hiển 無vô 能năng 所sở 。 方phương 曰viết 依y 真chân 成thành 如như 空không 義nghĩa 。 五ngũ 此thử 上thượng 四tứ 句cú 。 合hợp 為vi 一nhất 無vô 礙ngại 法Pháp 身thân 。 隨tùy 說thuyết 皆giai 得đắc 土thổ/độ 亦diệc 如như 之chi 。 六lục 此thử 上thượng 總tổng 別biệt 五ngũ 句cú 。 相tương/tướng 融dung 形hình 奪đoạt 泯mẫn 茲tư 五ngũ 說thuyết 。 逈huýnh 然nhiên 無vô 寄ký 以dĩ 為vi 法Pháp 身thân 。 土thổ/độ 亦diệc 如như 也dã 。 此thử 上thượng 單đơn 就tựu 境cảnh 智trí 以dĩ 辯biện 。 七thất 通thông 攝nhiếp 五ngũ 分phần/phân 及cập 悲bi 願nguyện 等đẳng 所sở 行hành 。 恆Hằng 沙sa 功công 德đức 。 無vô 不bất 皆giai 是thị 此thử 法Pháp 身thân 收thu 。 以dĩ 修tu 生sanh 功công 德đức 必tất 證chứng 理lý 故cố 。 融dung 攝nhiếp 無vô 礙ngại 。 即tức 此thử 所sở 證chứng 真Chân 如Như 體thể 大đại 。 為vi 法pháp 性tánh 土thổ/độ 。 依y 於ư 此thử 義nghĩa 身thân 土thổ/độ 逈huýnh 異dị 。 今kim 言ngôn 身thân 相tướng 即tức 諸chư 功công 德đức 。 言ngôn 如như 虛hư 空không 。 即tức 身thân 之chi 性tánh 。 下hạ 經kinh 亦diệc 云vân 。 解giải 如Như 來Lai 身thân 非phi 如như 虛hư 空không 。 一nhất 切thiết 功công 德đức 。 無vô 量lượng 妙diệu 法Pháp 。 所sở 圓viên 滿mãn 故cố 。 八bát 通thông 收thu 報báo 化hóa 色sắc 相tướng 功công 德đức 。 無vô 不bất 皆giai 是thị 此thử 法Pháp 身thân 收thu 。 故cố 攝nhiếp 論luận 中trung 。 三tam 十thập 二nhị 相tướng 。 等đẳng 皆giai 法Pháp 身thân 攝nhiếp 。 然nhiên 有hữu 三tam 義nghĩa 。 一nhất 相tương/tướng 即tức 如như 故cố 。 歸quy 理lý 法Pháp 身thân 。 二nhị 智trí 所sở 現hiện 故cố 屬thuộc 智trí 法Pháp 身thân 。 三tam 當đương 相tương 並tịnh 是thị 功công 德đức 法pháp 。 故cố 名danh 為vi 法Pháp 身thân 。 其kỳ 所sở 依y 土thổ/độ 。 則tắc 通thông 性tánh 相tướng 淨tịnh 穢uế 無vô 礙ngại 。 我ngã 此thử 土độ 淨tịnh 。 而nhi 汝nhữ 不bất 見kiến 。 眾chúng 生sanh 見kiến 燒thiêu 淨tịnh 土độ 不bất 毀hủy 。 色sắc 即tức 是thị 如như 相tương/tướng 即tức 非phi 相tướng 。 身thân 土thổ/độ 事sự 理lý 交giao 互hỗ 依y 持trì 。 通thông 有hữu 四tứ 句cú 。 謂vị 色sắc 身thân 依y 色sắc 相tướng 土thổ/độ 色sắc 身thân 依y 法pháp 性tánh 土thổ/độ 。 法Pháp 身thân 依y 法pháp 性tánh 土thổ/độ 。 及cập 依y 色sắc 相tướng 故cố 。 又hựu 以dĩ 單đơn 雙song 互hỗ 望vọng 。 亦diệc 成thành 五ngũ 句cú 。 謂vị 色sắc 相tướng 身thân 依y 法pháp 性tánh 色sắc 相tướng 土thổ/độ 等đẳng 準chuẩn 以dĩ 思tư 之chi 。 此thử 上thượng 猶do 通thông 諸chư 大Đại 乘Thừa 教giáo 。 九cửu 通thông 攝nhiếp 三tam 種chủng 世thế 間gian 。 皆giai 為vi 一nhất 大đại 法Pháp 身thân 。 具cụ 十thập 佛Phật 故cố 。 其kỳ 三Tam 身Thân 等đẳng 。 並tịnh 此thử 中trung 智trí 正chánh 覺giác 攝nhiếp 故cố 。 土thổ/độ 亦diệc 如như 之chi 。 即tức 如như 空không 身thân 而nhi 示thị 普phổ 身thân 。 于vu 何hà 不bất 具cụ 此thử 唯duy 華hoa 嚴nghiêm 。 十thập 土thổ/độ 分phần/phân 權quyền 實thật 唯duy 有hữu 第đệ 九cửu 屬thuộc 於ư 此thử 經Kinh 。 若nhược 據cứ 融dung 攝nhiếp 及cập 攝nhiếp 同đồng 教giáo 。 總tổng 前tiền 九cửu 義nghĩa 為vi 一nhất 總tổng 句cú 。 是thị 謂vị 如Như 來Lai 。 無vô 礙ngại 身thân 土thổ/độ 。 普phổ 賢hiền 亦diệc 爾nhĩ 。 義nghĩa 隨tùy 隱ẩn 顯hiển 。 不bất 可khả 累lũy/lụy/luy 安an 。 達đạt 者giả 尋tầm 文văn 無vô 生sanh 局cục 見kiến 。 上thượng 言ngôn 土thổ/độ 有hữu 五ngũ 重trọng/trùng 者giả 。 一nhất 唯duy 法pháp 性tánh 屬thuộc 前tiền 三Tam 身Thân 。 二nhị 者giả 雙song 泯mẫn 屬thuộc 於ư 第đệ 四tứ 。 三tam 具cụ 性tánh 相tướng 五ngũ 六lục 七thất 八bát 所sở 依y 。 四tứ 融dung 三tam 世thế 間gian 屬thuộc 於ư 第đệ 九cửu 。 五ngũ 總tổng 前tiền 諸chư 義nghĩa 即tức 第đệ 十thập 依y 。 二nhị 普phổ 賢hiền 安an 住trụ 下hạ 。 一nhất 偈kệ 半bán 大đại 願nguyện 故cố 遍biến 。 兼kiêm 顯hiển 遍biến 於ư 正chánh 中trung 之chi 依y 也dã 。 重trùng 重trùng 皆giai 遍biến 。 今kim 不bất 見kiến 者giả 機cơ 不bất 應ưng 故cố 。 不bất 見kiến 即tức 是thị 虛hư 空không 身thân 故cố 。 亦diệc 遍biến 不bất 見kiến 處xứ 故cố 。 三tam 有hữu 一nhất 偈kệ 半bán 。 明minh 所sở 現hiện 超siêu 勝thắng 。 四tứ 有hữu 一nhất 偈kệ 。 果quả 德đức 已dĩ 滿mãn 不bất 捨xả 因nhân 門môn 。 第đệ 三tam 一nhất 偈kệ 。 結kết 讚tán 所sở 由do 者giả 。 自tự 在tại 難nan 思tư 現hiện 無vô 不bất 普phổ 。 標tiêu 入nhập 一nhất 定định 實thật 則tắc 普phổ 游du 。 非phi 佛Phật 光quang 雲vân 安an 能năng 讚tán 述thuật 。 第đệ 六lục 大đại 眾chúng 讚tán 請thỉnh 分phần/phân 。 前tiền 眾chúng 問vấn 。 佛Phật 佛Phật 示thị 法pháp 主chủ 眾chúng 覩đổ 定định 起khởi 故cố 。 讚tán 請thỉnh 普phổ 賢hiền 。 前tiền 但đãn 舊cựu 眾chúng 。 此thử 通thông 新tân 舊cựu 故cố 云vân 一nhất 切thiết 。 所sở 問vấn 同đồng 前tiền 故cố 。 但đãn 略lược 舉cử 。 十thập 頌tụng 分phần/phân 三tam 。 初sơ 八bát 歎thán 主chủ 請thỉnh 。 彰chương 其kỳ 能năng 說thuyết 。 次thứ 一nhất 舉cử 法pháp 請thỉnh 。 正chánh 陳trần 所sở 疑nghi 。 後hậu 一nhất 歎thán 眾chúng 請thỉnh 。 明minh 有hữu 堪kham 聞văn 之chi 器khí 。 前tiền 中trung 二nhị 。 初sơ 五ngũ 頌tụng 歎thán 普phổ 賢hiền 因nhân 果quả 深thâm 廣quảng 德đức 。 明minh 有hữu 說thuyết 因nhân 。 後hậu 三tam 歎thán 能năng 遍biến 塵trần 剎sát 雨vũ 法pháp 德đức 。 明minh 有hữu 說thuyết 果quả 。 今kim 初sơ 偈kệ 各các 一nhất 義nghĩa 。 初sơ 一nhất 讚tán 己kỷ 淨tịnh 法Pháp 身thân 。 三tam 句cú 明minh 因nhân 一nhất 句cú 明minh 果quả 。 因nhân 有hữu 三tam 義nghĩa 。 一nhất 因nhân 修tu 法pháp 生sanh 義nghĩa 通thông 緣duyên 了liễu 。 二nhị 由do 大đại 願nguyện 起khởi 即tức 是thị 緣duyên 因nhân 。 三tam 依y 如Như 來Lai 藏tạng 。 證chứng 真chân 平bình 等đẳng 。 此thử 為vi 正chánh 因nhân 。 真Chân 如Như 即tức 是thị 不bất 空không 。 虛hư 空không 即tức 是thị 空không 藏tạng 。 平bình 等đẳng 與dữ 藏tạng 通thông 上thượng 二nhị 義nghĩa 。 二nhị 讚tán 遍biến 住trụ 佛Phật 剎sát 。 第đệ 三tam 句cú 遍biến 因nhân 餘dư 皆giai 遍biến 相tương/tướng 。 因nhân 中trung 具cụ 智trí 莊trang 嚴nghiêm 故cố 。 能năng 等đẳng 照chiếu 具cụ 功công 德đức 嚴nghiêm 令linh 無vô 不bất 覩đổ 。 三tam 讚tán 近cận 佛Phật 。 四tứ 讚tán 常thường 定định 。 實thật 境cảnh 中trung 者giả 。 不bất 隨tùy 想tưởng 轉chuyển 故cố 。 曹tào 者giả 輩bối 也dã 。 五ngũ 讚tán 度độ 生sanh 曲khúc 盡tận 。 微vi 塵trần 者giả 。 細tế 處xứ 有hữu 多đa 眾chúng 生sanh 故cố 。 二nhị 有hữu 三tam 頌tụng 。 說thuyết 法Pháp 果quả 中trung 。 初sơ 一nhất 讚tán 常thường 演diễn 大đại 法pháp 。 如như 空không 之chi 言ngôn 下hạ 喻dụ 廣quảng 大đại 。 前tiền 喻dụ 無vô 盡tận 無vô 差sai 。 次thứ 一nhất 讚tán 說thuyết 無vô 等đẳng 法pháp 。 無vô 等đẳng 有hữu 二nhị 。 一nhất 能năng 說thuyết 力lực 勝thắng 具cụ 二nhị 嚴nghiêm 故cố 二nhị 。 所sở 說thuyết 無vô 等đẳng 。 說thuyết 佛Phật 所sở 行hành 故cố 。 後hậu 一nhất 頌tụng 舉cử 因nhân 結kết 果quả 。 顯hiển 德đức 有hữu 由do 曠khoáng 劫kiếp 因nhân 圓viên 故cố 。 故cố 能năng 雲vân 雨vũ 說thuyết 法Pháp 。 二nhị 一nhất 頌tụng 舉cử 法pháp 請thỉnh 中trung 。 前tiền 品phẩm 所sở 問vấn 雖tuy 有hữu 多đa 門môn 。 統thống 其kỳ 要yếu 歸quy 。 莫mạc 過quá 三tam 種chủng 世thế 間gian 故cố 。 今kim 三tam 句cú 各các 顯hiển 其kỳ 一nhất 。 又hựu 前tiền 問vấn 總tổng 該cai 諸chư 會hội 。 此thử 令linh 當đương 會hội 答đáp 故cố 。 末mạt 後hậu 一nhất 頌tụng 歎thán 眾chúng 請thỉnh 。 亦diệc 名danh 自tự 述thuật 此thử 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 恭cung 敬kính 一nhất 心tâm 。 內nội 堪kham 受thọ 法pháp 。 二nhị 諸chư 佛Phật 隨tùy 喜hỷ 。 外ngoại 有hữu 勝thắng 緣duyên 故cố 應ưng 說thuyết 也dã 。 說thuyết 則tắc 上thượng 順thuận 佛Phật 心tâm 。 下hạ 隨tùy 物vật 欲dục 。

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 疏Sớ/sơ 卷quyển 第đệ 十thập

Print Friendly, PDF & Email