大Đại 唐Đường 開Khai 元Nguyên 釋Thích 教Giáo 廣Quảng 品Phẩm 歷Lịch 章Chương ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển )
Quyển 6
唐Đường 玄Huyền 逸Dật 撰Soạn

【# 上thượng 闕khuyết 七thất 行hành 】#

菩Bồ 薩Tát 睒Thiểm 子Tử 經Kinh

-# 睒Thiểm 子Tử 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 名Danh 菩Bồ 薩Tát 睒Thiểm 一Nhất 名Danh 睒Thiểm 太Thái 經Kinh 一Nhất 名Danh 孝Hiếu 子Tử 隱Ẩn 經Kinh )#

-# 太Thái 子Tử 慕Mộ 魄Phách 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 六Lục 紙Chỉ )#

-# 太thái 子tử 沐mộc 魄phách 經kinh 一nhất 卷quyển (# 或hoặc 作tác 慕mộ 魄phách 。 蒲bồ 三tam 紙chỉ )# 。

-# 九Cửu 色Sắc 鹿Lộc 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 三Tam 紙Chỉ )#

-# 無Vô 字Tự 寶Bảo 篋Khiếp 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 六Lục 紙Chỉ )#

大Đại 乘Thừa 離Ly 文Văn 字Tự 普Phổ 光Quang 明Minh 藏Tạng 。 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 五Ngũ 紙Chỉ )#

大Đại 乘Thừa 徧biến 照chiếu 光quang 明minh 藏tạng 無vô 字tự 法Pháp 門môn 。 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 直trực 云vân 大Đại 乘Thừa 徧biến 照chiếu 光quang 明minh 藏tạng 經kinh 。 蒲bồ 六lục 紙chỉ )# 。

-# 老lão 女nữ 人nhân 經kinh 一nhất 卷quyển (# 或hoặc 云vân 老lão 女nữ 經kinh 。 蒲bồ 二nhị 紙chỉ )# 。

-# 老Lão 母Mẫu 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 二Nhị 紙Chỉ )#

-# 老Lão 母Mẫu 女Nữ 六Lục 英Anh 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 二Nhị 紙Chỉ )#

月Nguyệt 光Quang 童Đồng 子Tử 。 經kinh 一nhất 卷quyển (# 一nhất 名danh 月Nguyệt 明Minh 童Đồng 子Tử 。 經kinh 或hoặc 名danh 申thân 日nhật 經kinh 。 蒲bồ 九cửu 紙chỉ )# 。

-# 申thân 日nhật 兒nhi 本bổn 經kinh 一nhất 卷quyển (# 或hoặc 云vân 申thân 兒nhi 本bổn 經kinh 錄lục 作tác 兜đâu 本bổn 誤ngộ 也dã 。 蒲bồ 三tam 紙chỉ )# 。

-# 德đức 護hộ 長trưởng 者giả 經kinh 二nhị 卷quyển (# 一nhất 名danh 尸thi 利lợi 崛quật 多đa 長trưởng 者giả 經kinh 。 蒲bồ 二nhị 十thập 八bát 紙chỉ )# 。

-# 伽già 耶da 山sơn 頂đảnh 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 名danh 伽già 耶da 頂đảnh 經kinh 。 蒲bồ 十thập 一nhất 紙chỉ )# 。

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 問vấn 菩Bồ 提Đề 經kinh 一nhất 卷quyển (# 一nhất 名danh 菩Bồ 提Đề 無vô 行hành 經kinh 亦diệc 名danh 云vân 菩Bồ 提Đề 經kinh 。 蒲bồ 七thất 紙chỉ )# 。

象Tượng 頭Đầu 精Tinh 舍Xá 。 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 九Cửu 紙Chỉ )#

大Đại 乘Thừa 伽Già 耶Da 山Sơn 頂Đảnh 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 九Cửu 紙Chỉ )#

長trưởng 者giả 子tử 制chế 經kinh 一nhất 卷quyển (# 一nhất 直trực 云vân 制chế 經kinh 。 蒲bồ 四tứ 紙chỉ )# 。

菩Bồ 薩Tát 逝thệ 經kinh 一nhất 卷quyển (# 或hoặc 直trực 名danh 逝thệ 經kinh 。 蒲bồ 四tứ 紙chỉ )# 。

【# 中trung 闕khuyết 十thập 四tứ 行hành 】# 。

-# 大Đại 方Phương 廣Quảng 師Sư 子Tử 吼Hống 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# ▆# ▆# ▆# )#

大Đại 乘Thừa 百Bách 福Phước 相Tương/tướng 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 七Thất 紙Chỉ )#

-# 前Tiền 世Thế 三Tam 轉Chuyển 經Kinh 第Đệ 一Nhất 譯Dịch (# 蒲Bồ 六Lục 紙Chỉ )#

大Đại 乘Thừa 百Bách 福Phước 莊Trang 嚴Nghiêm 相Tướng 。 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 八Bát 紙Chỉ )#

希hy 有hữu 希hy 有hữu 。 挍giảo 量lượng 功công 德đức 經kinh 一nhất 卷quyển (# 或hoặc 直trực 云vân 希hy 有hữu 挍giảo 量lượng 功công 德đức 經kinh 。 蒲bồ 六lục 紙chỉ )# 。

大Đại 乘Thừa 四tứ 法pháp 經kinh 一nhất 卷quyển (# 與dữ 單đơn 本bổn 中trung 實thật 又hựu 難Nan 陀Đà 譯dịch 者giả 二nhị 名danh 雖tuy 同đồng 多đa 少thiểu 今kim 異dị 。 蒲bồ 一nhất 紙chỉ )# 。

菩Bồ 薩Tát 修Tu 行Hành 。 四Tứ 法Pháp 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 一Nhất 紙Chỉ )#

-# 冣# 無Vô 比Tỉ 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 一Nhất 十Thập 一Nhất 紙Chỉ )#

-# 銀Ngân 色Sắc 女Nữ 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 六Lục 紙Chỉ )#

阿A 闍Xà 世Thế 王Vương 。 受Thọ 決Quyết 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 四Tứ 紙Chỉ )#

-# 採thải 蓮liên 違vi 王vương 上thượng 佛Phật 授thọ 決quyết 號hiệu 妙diệu 華hoa 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 直trực 云vân 採thải 蓮liên 華hoa 王vương 經kinh 。 蒲bồ 二nhị 紙chỉ )# 。

-# 正chánh 恭cung 信tín 經kinh 一nhất 卷quyển (# 一nhất 名danh 威Uy 德Đức 陀Đà 羅La 尼Ni 。 中trung 說thuyết 經Kinh 或hoặc 名danh 正Chánh 法Pháp 恭cung 信tín 經kinh 。 蒲bồ 五ngũ 紙chỉ )# 。

-# 說Thuyết 妙Diệu 法Pháp 決Quyết 定Định 業Nghiệp 鄣# 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 三Tam 紙Chỉ )#

-# 善thiện 信tín 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 名danh 善thiện 恭cung 信tín 名danh 恭cung 信tín 師sư 經kinh 。 蒲bồ 七thất 紙chỉ )# 。

稱Xưng 讚Tán 大Đại 乘Thừa 功Công 德Đức 。 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 五Ngũ 紙Chỉ )#

-# 諫gián 王vương 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 云vân 大đại 小tiểu 諫gián 王vương 經kinh 。 蒲bồ 四tứ 紙chỉ )# 。

如Như 來Lai 示thị 教giáo 勝thắng 軍quân 王vương 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 直trực 云vân 勝thắng 軍quân 王vương 經kinh 。 蒲bồ 七thất 紙chỉ )# 。

-# 佛Phật 為Vi 勝Thắng 光Quang 天Thiên 子Tử 。 說Thuyết 王Vương 法Pháp 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 亦Diệc 直Trực 云Vân 勝Thắng 光Quang 天Thiên 子Tử 。 經Kinh 蒲Bồ 七Thất 紙Chỉ )#

-# 大Đại 方Phương 等Đẳng 修Tu 多Đa 羅La 王Vương 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 或Hoặc 無Vô 王Vương 字Tự 蒲Bồ 二Nhị 紙Chỉ )#

-# 轉Chuyển 有Hữu 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 二Nhị 紙Chỉ )#

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 巡Tuần 行Hành 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 五Ngũ 紙Chỉ )#

文Văn 殊Thù 尸Thi 利Lợi 。 行Hành 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 八Bát 紙Chỉ )#

貝Bối 多Đa 樹Thụ 下Hạ 。 思Tư 惟Duy 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 亦Diệc 云Vân 間Gian 城Thành 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 蒲Bồ 四Tứ 紙Chỉ )#

-# 緣Duyên 起Khởi 聖Thánh 道Đạo 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 八Bát 紙Chỉ )#

-# 陷Hãm 芉Can 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 十Thập 紙Chỉ )#

-# 了Liễu 本Bổn 生Sanh 死Tử 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 五Ngũ 紙Chỉ )#

-# 自tự 誓thệ 三tam 昧muội 經kinh 一nhất 卷quyển (# 內nội 題đề 云vân 獨độc 證chứng 第đệ 四tứ 比Bỉ 丘Khâu 淨tịnh 行hạnh 中trung 。 蒲bồ 八bát 紙chỉ )# 。

如Như 來Lai 獨độc 證chứng 自tự 誓thệ 三tam 昧muội 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 云vân 獨độc 證chứng 自tự 誓thệ 三tam 昧muội 經kinh 亦diệc 云vân 如Như 來Lai 自tự 誓thệ 三tam 昧muội 經kinh 。 蒲bồ 七thất 紙chỉ )# 。

-# 灌quán 洗tẩy 佛Phật 形hình 像tượng 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 云vân 四tứ 月nguyệt 八bát 日nhật 。 灌quán 經kinh 亦diệc 直trực 云vân 灌quán 經kinh 。 蒲bồ 二nhị 紙chỉ )# 。

摩Ma 訶Ha 剎Sát 頭Đầu 。 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 名danh 灌quán 佛Phật 形hình 像tượng 經kinh 。 蒲bồ 三tam 紙chỉ )# 。

造Tạo 立Lập 形Hình 像Tượng 。 福Phước 報Báo 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 三Tam 紙Chỉ )#

作tác 佛Phật 形hình 像tượng 。 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 名danh 優ưu 填điền 王vương 作tác 佛Phật 形hình 像tượng 。 經kinh 一nhất 名danh 像tượng 因nhân 緣duyên 。 蒲bồ 四tứ 紙chỉ )# 。

-# 八bát 吉cát 祥tường 神thần 祝chúc 經kinh 一nhất 卷quyển (# 或hoặc 無vô 神thần 字tự 。 蒲bồ 三tam 紙chỉ )# 。

-# 龍long 施thí 女nữ 經kinh 一nhất 卷quyển (# 或hoặc 無vô 女nữ 字tự 。 蒲bồ 二nhị 紙chỉ )# 。

龍Long 施Thí 菩Bồ 薩Tát 。 本bổn 起khởi 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 云vân 龍long 施thí 本bổn 經kinh 。 蒲bồ 四tứ 紙chỉ )# 。

-# 盂vu 蘭lan 盆bồn 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 名danh 玉ngọc 蘭lan 經kinh 。 蒲bồ 二nhị 紙chỉ )# 。

-# 八bát 陽dương 神thần 祝chúc 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 直trực 云vân 八bát 陽dương 經kinh 別biệt 有hữu 一nhất 本bổn 亦diệc 六lục 八bát 陽dương 神thần 祝chúc 可khả 半bán 紙chỉ 許hứa 初sơ 有hữu 七thất 佛Phật 名danh 字tự 。 號hiệu 者giả 非phi 也dã 。 蒲bồ 四tứ 紙chỉ )# 。

-# 八bát 吉cát 祥tường 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 云vân 八bát 方phương 八bát 世thế 界giới 八bát 佛Phật 名danh 號hiệu 經kinh 。 蒲bồ 二nhị 紙chỉ )# 。

-# 八Bát 佛Phật 名Danh 號Hiệu 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 四Tứ 紙Chỉ )#

-# 報Báo 恩Ân 奉Phụng 盆Bồn 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 一Nhất 紙Chỉ )#

-# 浴dục 像tượng 功công 德đức 經kinh 一nhất 卷quyển (# 寶bảo 思tư 惟duy 譯dịch 。 蒲bồ 三tam 紙chỉ )# 。

-# 浴dục 像tượng 功công 德đức 經kinh 一nhất 卷quyển (# 義nghĩa 淨tịnh 譯dịch 。 蒲bồ 四tứ 紙chỉ )# 。

挍Giảo 量Lượng 數Sổ 珠Châu 功Công 德Đức 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 二Nhị 紙Chỉ )#

數sổ 珠châu 功công 德đức 經kinh 一nhất 卷quyển (# 內nội 云vân 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 。 祝chúc 經kinh 十thập 挍giảo 量lượng 數sổ 珠châu 功công 德đức 經kinh 。 蒲bồ 二nhị 紙chỉ )# 。

-# 不bất 空không 羂quyến 索sách 神thần 變biến 真chân 言ngôn 經kinh 三tam 十thập 卷quyển (# 三tam 矣hĩ 。 蒲bồ 五ngũ 百bách 紙chỉ )# 。

-# 不bất 空không 羂quyến 索sách 祝chúc 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 云vân 不bất 空không 羂quyến 觀quán 世thế 音âm 心tâm 祝chúc 經kinh 。 蒲bồ 十thập 紙chỉ )# 。

-# 不bất 空không 羂quyến 索sách 神thần 祝chúc 心tâm 經kinh 一nhất 卷quyển (# 或hoặc 無vô 心tâm 字tự 。 蒲bồ 十thập 三tam 紙chỉ )# 。

-# 不bất 空không 羂quyến 索sách 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 一nhất 卷quyển (# 一nhất 名danh 普phổ 門môn 。 蒲bồ 三tam 十thập 七thất 紙chỉ )# 。

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 陀Đà 羅La 尼Ni 自Tự 在Tại 。 王Vương 祝Chúc 經Kinh 三Tam 卷Quyển

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý (# 亦diệc 名danh 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 。 心tâm 祝chúc 王vương 經kinh 。 蒲bồ 二nhị 十thập 四tứ 紙chỉ )# 。

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 陀đà 羅la 尼ni 神thần 祝chúc 經kinh 二nhị 卷quyển (# 或hoặc 一nhất 卷quyển 。 蒲bồ 十thập 九cửu 紙chỉ )# 。

千thiên 手thủ 千thiên 眼nhãn 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 姥lao 陀đà 羅la 尼ni 身thân 經kinh 一nhất 卷quyển (# 或hoặc 云vân 千thiên 臂tý 千thiên 眼nhãn 。 蒲bồ 州châu 二nhị 十thập 二nhị 紙chỉ )# 。

千Thiên 手Thủ 千Thiên 眼Nhãn 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 廣Quảng 大Đại 圓Viên 蒲Bồ 無Vô 礙Ngại 大Đại 悲Bi 。 心Tâm 陀Đà 羅La 尼Ni 。 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 十Thập 九Cửu 紙Chỉ )#

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 祕Bí 密Mật 藏Tạng 神Thần 祝Chúc 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 八Bát 紙Chỉ )#

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 意Ý 摩Ma 尼Ni 。 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 七Thất 紙Chỉ )#

-# 如Như 意Ý 輪Luân 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 此Thử 經Kinh 出Xuất 大Đại 蓮Liên 華Hoa 。 金Kim 剛Cang 三Tam 昧Muội 。 那Na 伽Già 持Trì 密Mật 經Kinh 障Chướng 礙Ngại 經Kinh 蒲Bồ 二Nhị 十Thập 紙Chỉ )#

觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 意Ý 心Tâm 陀Đà 羅La 尼Ni 。 祝Chúc 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 四Tứ 紙Chỉ )#

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 根căn 本bổn 一nhất 字tự 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 一nhất 卷quyển (# 題đề 云vân 大đại 方Phương 廣Quảng 菩Bồ 薩Tát 藏tạng 中trung 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 根căn 本bổn 一nhất 字tự 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp 。 亦diệc 名danh 一nhất 字tự 祝chúc 王vương 經kinh 。 蒲bồ 二nhị 紙chỉ )# 。

曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 祝Chúc 藏Tạng 中Trung 一Nhất 字Tự 祝Chúc 王Vương 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 三Tam 紙Chỉ )#

-# 十Thập 二Nhị 佛Phật 名Danh 神Thần 祝Chúc 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 題Đề 云Vân 十Thập 二Nhị 佛Phật 名Danh 神Thần 祝Chúc 挍Giảo 量Lượng 功Công 德Đức 除Trừ 鄣# 成Thành 罪Tội 經Kinh 蒲Bồ 六Lục 紙Chỉ )#

稱Xưng 讚Tán 如Như 來Lai 。 功Công 德Đức 神Thần 祝Chúc 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 三Tam 紙Chỉ )#

-# 孔khổng 雀tước 王vương 祝chúc 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 名danh 大đại 金kim 色sắc 孔khổng 雀tước 王vương 經kinh 并tinh 結kết 界giới 場tràng 法pháp 具cụ 。 蒲bồ 八bát 紙chỉ )# 。

-# 大Đại 金Kim 色Sắc 孔Khổng 雀Tước 王Vương 祝Chúc 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 五Ngũ 紙Chỉ )#

佛Phật 說Thuyết 大Đại 金Kim 色Sắc 孔Khổng 雀Tước 王Vương 祝Chúc 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 蒲Bồ 六Lục 紙Chỉ )#

-# 孔khổng 雀tước 王vương 祝chúc 經kinh 二nhị 卷quyển (# 亦diệc 云vân 孔khổng 雀tước 王vương 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 。 蒲bồ 四tứ 十thập 三tam 紙chỉ )# 。

-# 大Đại 孔Khổng 雀Tước 祝Chúc 王Vương 經Kinh 三Tam 卷Quyển (# 蒲Bồ 六Lục 十Thập 紙Chỉ )#

六Lục 度Độ 集Tập 經Kinh 一Nhất 部Bộ 八Bát 卷Quyển (# 一Nhất 名Danh 六Lục 度Độ 無Vô 極Cực 。 經Kinh 一Nhất 名Danh 度Độ 無Vô 極Cực 經Kinh 一Nhất 名Danh 雜Tạp 無Vô 極Cực 經Kinh 重Trọng/trùng 單Đơn 合Hợp 譯Dịch 一Nhất 百Bách 七Thất 十Thập 紙Chỉ 或Hoặc 九Cửu 卷Quyển 或Hoặc 歷Lịch 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。 名Danh 以Dĩ 為Vi 六Lục 度Độ 雖Tuy 有Hữu 四Tứ 十Thập 經Kinh 內Nội 合Hợp 七Thất 十Thập 七Thất 章Chương )#

六Lục 度Độ 集Tập 第Đệ 一Nhất (# 卷quyển 第đệ 一nhất )#

佛Phật 說Thuyết 布Bố 施Thí 度Độ 無Vô 極Cực 。 經Kinh (# 凡Phàm 十Thập 章Chương )#

-# 度Độ 集Tập 第Đệ 二Nhị (# 卷quyển 第đệ 二nhị )#

布Bố 施Thí 度Độ 無Vô 極Cực 。 波Ba 耶Da 王Vương 經Kinh (# 凡Phàm 四Tứ 章Chương )#

波Ba 羅La 柰Nại 國Quốc 。 王Vương 經Kinh (# 二Nhị 紙Chỉ )#

-# 薩Tát 和Hòa 檀Đàn 王Vương 經Kinh

-# 須Tu 大Đại 拏Noa 經Kinh

六Lục 度Độ 集Tập 第Đệ 三Tam (# 卷quyển 第đệ 三tam )#

布Bố 施Thí 度Độ 無Vô 極Cực 。 經Kinh (# 凡Phàm 十Thập 一Nhất 章Chương )#

六Lục 度Độ 集Tập 第Đệ 四Tứ (# 卷quyển 第đệ 四tứ )#

戒Giới 度Độ 無Vô 極Cực 。 經Kinh (# 凡Phàm 十Thập 五Ngũ 章Chương )#

-# 太Thái 子Tử 墓Mộ 魄Phách 經Kinh

-# 彌Di 蘭Lan 經Kinh

頂Đảnh 生Sanh 聖Thánh 王Vương 經Kinh

-# 普Phổ 明Minh 經Kinh

六Lục 度Độ 集Tập 第Đệ 五Ngũ (# 卷quyển 第đệ 五ngũ )#

忍Nhẫn 辱Nhục 度Độ 無Vô 極Cực 。 經Kinh (# 凡Phàm 十Thập 三Tam 章Chương )#

-# 摩Ma 天Thiên 羅La 王Vương 經Kinh

-# 槃Bàn 達Đạt 龍Long 王Vương 經Kinh

-# 孔Khổng 雀Tước 王Vương 經Kinh

-# 三tam 裸lõa 國quốc

-# 六Lục 年Niên 守Thủ 飢Cơ 畢Tất 宿Túc 罪Tội 經Kinh

-# 釋Thích 家Gia 畢Tất 罪Tội 經Kinh

六Lục 度Độ 集Tập 第Đệ 六Lục (# 卷quyển 第đệ 六lục )#

精Tinh 進Tấn 度Độ 無Vô 極Cực 。 經Kinh (# 凡Phàm 十Thập 九Cửu 章Chương )#

-# 蜜Mật 蜂Phong 王Vương 經Kinh

-# 佛Phật 以Dĩ 三Tam 事Sự 笑Tiếu 經Kinh

-# 小Tiểu 兒Nhi 聞Văn 法Pháp 即Tức 解Giải 經Kinh

-# 殺Sát 身Thân 濟Tế 價Giá 人Nhân 經Kinh

-# 以Dĩ 金Kim 貢Cống 太Thái 山Sơn 贖Thục 罪Tội 經Kinh

調Điều 達Đạt 教Giáo 人Nhân 為Vi 惡Ác 經Kinh

-# 殺Sát 龍Long 濟Tế 一Nhất 國Quốc 經Kinh

彌Di 勒Lặc 為Vi 女Nữ 身Thân 經Kinh

-# 女Nữ 人Nhân 求Cầu 願Nguyện 經Kinh

-# 以Dĩ 然Nhiên 燈Đăng 受Thọ 決Quyết 經Kinh

六Lục 度Độ 集Tập 第Đệ 七Thất (# 卷quyển 第đệ 七thất )#

禪Thiền 度Độ 無Vô 極Cực 。 經Kinh (# 凡Phàm 九Cửu 章Chương )#

六Lục 度Độ 集Tập 第Đệ 八Bát (# 卷quyển 第đệ 八bát )#

明Minh 度Độ 無Vô 極Cực 。 經Kinh (# 凡Phàm 九Cửu 章Chương )#

-# 尸Thi 呵Ha 徧Biến 王Vương 經Kinh

-# 遮Già 羅La 國Quốc 王Vương 經Kinh

-# 薩Tát 薩Tát 以Dĩ 明Minh 離Ly 鬼Quỷ 妻Thê 經Kinh

-# 儒Nho 童Đồng 經Kinh

-# 摩Ma 調Điều 王Vương 經Kinh

-# 阿A 離Ly 念Niệm 彌Di 經Kinh

-# 鏡Kính 面Diện 王Vương 經Kinh

-# 密Mật 微Vi 王Vương 經Kinh

-# 梵Phạm 皇Hoàng 經Kinh

-# 右hữu 吳ngô 太thái 元nguyên 元nguyên 年niên 西tây 域vực 沙Sa 門Môn 康khang 僧Tăng 會hội 於ư 楊dương 都đô 建kiến 初sơ 寺tự 譯dịch 見kiến 竺trúc 道đạo 祖tổ 吳ngô 錄lục

-# 太Thái 子Tử 須Tu 達Đạt 拏Noa 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 十Thập 九Cửu 紙Chỉ 或Hoặc 二Nhị 卷Quyển 重Trọng/trùng 譯Dịch )#

佛Phật 說Thuyết 太Thái 子Tử 須Tu 大Đại 拏Noa 經Kinh 一Nhất 卷Quyển

-# 右hữu 西tây 秦tần 沙Sa 門Môn 聖thánh 堅kiên 於ư 江giang 陵lăng 新tân 寺tự 譯dịch 見kiến 始thỉ 興hưng 錄lục 及cập 寶bảo 唱xướng 錄lục 庾dữu 爽sảng 筆bút 受thọ

菩Bồ 薩Tát 睒Thiểm 子Tử 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 八Bát 紙Chỉ 一Nhất 名Danh 孝Hiếu 子Tử 睒Thiểm 經Kinh 第Đệ 二Nhị 譯Dịch )#

佛Phật 說Thuyết 菩Bồ 薩Tát 睒Thiểm 經Kinh

-# 右Hữu 僧Tăng 祐Hựu 錄Lục 云Vân 安An 公Công 。 錄Lục 中Trung 失Thất 譯Dịch 經Kinh 開Khai 元Nguyên 錄Lục 云Vân 附Phụ 西Tây 晉Tấn 末Mạt

-# 睒Thiểm 子Tử 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 一Nhất 名Danh 菩Bồ 薩Tát 睒Thiểm 經Kinh 一Nhất 名Danh 佛Phật 說Thuyết 睒Thiểm 一Nhất 名Danh 孝Hiếu 子Tử 隱Ẩn 經Kinh 一Nhất 名Danh 睒Thiểm 本Bổn 起Khởi 經Kinh 七Thất 紙Chỉ 第Đệ 四Tứ 釋Thích )#

-# 睒Thiểm 子Tử 經Kinh

-# 右hữu 西tây 秦tần 沙Sa 門Môn 聖thánh 堅kiên 譯dịch 見kiến 始thỉ 興hưng 錄lục 及cập 法pháp 上thượng 錄lục

-# 太thái 子tử 墓mộ 魄phách 經kinh 一nhất 卷quyển (# 三tam 紙chỉ 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

-# 太Thái 子Tử 墓Mộ 魄Phách 經Kinh

-# 右hữu 後hậu 漢hán 代đại 安an 息tức 國quốc 沙Sa 門Môn 安an 世thế 高cao 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

-# 太thái 子tử 沐mộc 魄phách 經kinh 一nhất 卷quyển (# 第đệ 三tam 譯dịch 。 三tam 紙chỉ )# 。

-# 右hữu 西tây 晉tấn 沙Sa 門Môn 竺trúc 法pháp 護hộ 譯dịch 見kiến 僧Tăng 祐hựu 錄lục

-# 九cửu 色sắc 鹿lộc 經kinh 一nhất 卷quyển (# 三tam 紙chỉ 。 重trọng/trùng 譯dịch 。 或hoặc 加gia 玉ngọc 字tự )# 。

九Cửu 色Sắc 鹿Lộc 經Kinh

-# 右hữu 吳ngô 代đại 氏thị 國quốc 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 支chi 謙khiêm 譯dịch 見kiến 法pháp 上thượng 錄lục

-# 上Thượng 五Ngũ 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 上Thượng 七Thất 經Kinh 十Thập 卷Quyển 同Đồng 帙#

-# 無Vô 字Tự 寶Bảo 篋Khiếp 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 七Thất 紙Chỉ 第Đệ 一Nhất 譯Dịch )#

-# 無Vô 字Tự 寶Bảo 篋Khiếp 經Kinh

-# 右hữu 後hậu 魏ngụy 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 菩Bồ 提Đề 留lưu 支chi 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

大Đại 乘Thừa 離Ly 文Văn 字Tự 普Phổ 光Quang 明Minh 藏Tạng 。 經Kinh (# 七Thất 紙Chỉ 第Đệ 二Nhị 譯Dịch )#

-# 大đại 唐đường 新tân 譯dịch 聖thánh 教giáo 序tự 。 皇hoàng 太thái 后hậu 御ngự 製chế 。

大Đại 乘Thừa 離ly 文văn 字tự 普phổ 光quang 明minh 藏tạng 。 經kinh (# 中trung 天thiên 笁# 沙Sa 門Môn 地địa 婆bà 訶ha 羅la 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch )# 。

-# 右hữu 大đại 唐đường 永vĩnh 淳thuần 二nhị 年niên 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 地địa 婆bà 訶ha 羅la 於ư 西tây 京kinh 太thái 原nguyên 寺tự 歸quy 寧ninh 院viện 譯dịch 見kiến 大đại 周chu 錄lục

-# 上Thượng 二Nhị 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

大Đại 乘Thừa 徧Biến 照Chiếu 光Quang 明Minh 藏Tạng 無Vô 字Tự 法Pháp 門Môn 。 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 第Đệ 四Tứ 譯Dịch 七Thất 紙Chỉ 亦Diệc 云Vân 大Đại 乘Thừa 徧Biến 照Chiếu 光Quang 明Minh 藏Tạng 經Kinh 彥Ngạn 琮# 製Chế 序Tự )#

大Đại 乘Thừa 徧Biến 照Chiếu 光Quang 明Minh 藏Tạng 無Vô 字Tự 法Pháp 門Môn 。 經Kinh (# 大Đại 唐Đường 中Trung 天Thiên 笁# 三Tam 藏Tạng 地Địa 婆Bà 訶Ha 羅La 再Tái 譯Dịch )#

-# 右hữu 大đại 唐đường 永vĩnh 淳thuần 元nguyên 年niên 四tứ 月nguyệt 二nhị 十thập 五ngũ 日nhật 中trung 。 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 地địa 婆bà 訶ha 羅la 重trọng/trùng 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

-# 老lão 女nữ 人nhân 經kinh 一nhất 卷quyển (# 或hoặc 云vân 老lão 女nữ 經kinh 。 第đệ 一nhất 譯dịch 。 二nhị 紙chỉ 安an 公công 云vân 出xuất 阿a 毗tỳ 曇đàm )# 。

老Lão 女Nữ 人Nhân 經Kinh

-# 右hữu 吳ngô 代đại 月nguyệt 氏thị 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 支chi 謙khiêm 譯dịch 見kiến 僧Tăng 祐hựu 錄lục

-# 老Lão 母Mẫu 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 二Nhị 紙Chỉ 第Đệ 二Nhị 譯Dịch )#

-# 老Lão 母Mẫu 經Kinh (# 吳Ngô 世Thế 支Chi 謙Khiêm 譯Dịch )#

-# 右Hữu 僧Tăng 祐Hựu 錄Lục 中Trung 。 失Thất 譯Dịch 經Kinh 開Khai 元Nguyên 錄Lục 云Vân 編Biên 於Ư 宋Tống 末Mạt

-# 上Thượng 三Tam 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 老lão 母mẫu 六lục 英anh 經kinh 一nhất 卷quyển (# 一nhất 紙chỉ 。 第đệ 三tam 譯dịch )# 。

佛Phật 說Thuyết 老Lão 母Mẫu 女Nữ 六Lục 英Anh 經Kinh

-# 右hữu 宋tống 文văn 帝đế 代đại 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 求cầu 那na 跋bạt 陀đà 羅la 於ư 楊dương 都đô 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

月Nguyệt 光Quang 童Đồng 子Tử 。 經kinh 一nhất 卷quyển (# 一nhất 名danh 月Nguyệt 明Minh 童Đồng 子Tử 。 經kinh 十thập 紙chỉ 一nhất 名danh 申thân 日nhật 經kinh 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

月Nguyệt 光Quang 童Đồng 子Tử 經Kinh

-# 右hữu 西tây 晉tấn 沙Sa 門Môn 笁# 法pháp 護hộ 譯dịch 見kiến 僧Tăng 祐hựu 錄lục

-# 申thân 日nhật 兒nhi 本bổn 經kinh 一nhất 卷quyển (# 或hoặc 云vân 申thân 日nhật 兒nhi 經kinh 第đệ 三tam 譯dịch 錄lục 作tác 兜đâu 本bổn 誤ngộ 也dã 。 三tam 紙chỉ )# 。

-# 右hữu 宋tống 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 求cầu 那na 跋bạt 陀đà 羅la 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

-# 上Thượng 三Tam 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 德đức 護hộ 長trưởng 者giả 經kinh 一nhất 部bộ 二nhị 卷quyển (# 一nhất 名danh 尸thi 利lợi 崛quật 名danh 長trưởng 者giả 經kinh 與dữ 申thân 日nhật 兒nhi 本bổn 經kinh 月Nguyệt 光Quang 童Đồng 子Tử 。 經kinh 同đồng 本bổn 異dị 譯dịch 三tam 十thập 二nhị 紙chỉ 。 第đệ 四tứ 譯dịch )# 。

佛Phật 說Thuyết 德Đức 護Hộ 長Trưởng 者Giả 經Kinh 卷quyển 上thượng (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 。 那na 連liên 提đề 耶da 舍xá 譯dịch )#

佛Phật 說Thuyết 德Đức 護Hộ 長Trưởng 者Giả 經Kinh 卷quyển 下hạ (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 。 那na 連liên 提đề 耶da 舍xá 譯dịch )#

-# 右hữu 隋tùy 開khai 皇hoàng 三tam 年niên 六lục 月nguyệt 沙Sa 門Môn 那na 提đề 耶da 舍xá 於ư 大Đại 興Hưng 善Thiện 寺Tự 。 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 沙Sa 門Môn 僧Tăng 琨# 筆bút 受thọ

-# 伽Già 耶Da 山Sơn 頂Đảnh 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 亦Diệc 云Vân 知Tri 耶Da 頂Đảnh 經Kinh 十Thập 一Nhất 紙Chỉ 第Đệ 二Nhị 譯Dịch )#

-# 伽Già 耶Da 山Sơn 頂Đảnh 經Kinh (# 後Hậu 魏Ngụy 菩Bồ 提Đề 留Lưu 支Chi 譯Dịch )#

-# 右hữu 後hậu 魏ngụy 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 菩Bồ 提Đề 留lưu 支chi 於ư 洛lạc 陽dương 及cập 鄴# 都đô 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

文Văn 殊Thù 問Vấn 菩Bồ 提Đề 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 一Nhất 名Danh 菩Bồ 提Đề 樹Thụ 經Kinh 一Nhất 名Danh 菩Bồ 提Đề 無Vô 行Hành 經Kinh 八Bát 紙Chỉ 第Đệ 一Nhất 譯Dịch 或Hoặc 伽Già 師Sư 利Lợi 字Tự )#

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 問Vấn 菩Bồ 提Đề 經Kinh

-# 右hữu 後hậu 秦tần 弘hoằng 始thỉ 年niên 中trung 三tam 藏tạng 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 。 於ư 常thường 安an 譯dịch 見kiến 僧Tăng 祐hựu 錄lục 僧Tăng 叡duệ 道đạo 常thường ▆# 筆bút 受thọ

-# 上Thượng 二Nhị 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

象Tượng 頭Đầu 精Tinh 舍Xá 。 經kinh 一nhất 卷quyển (# 十thập 一nhất 紙chỉ 。 第đệ 三tam 出xuất )# 。

佛Phật 說Thuyết 象Tượng 頭Đầu 精Tinh 舍Xá 。 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 毗Tỳ 尼Ni 多Đa 流Lưu 支Chi 譯Dịch )#

-# 右hữu 隋tùy 開khai 皇hoàng 二nhị 年niên 二nhị 月nguyệt 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 毗Tỳ 尼Ni 多đa 留lưu 支chi 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 沙Sa 門Môn 法Pháp 繤# 筆bút 受thọ

大Đại 乘Thừa 伽già 耶da 山sơn 頂đảnh 經kinh 一nhất 卷quyển (# 十thập 紙chỉ 。 第đệ 四tứ 譯dịch )# 。

大Đại 乘Thừa 伽Già 耶Da 山Sơn 頂Đảnh 經Kinh

-# 右hữu 大đại 周chu 長trường 壽thọ 二nhị 年niên 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 於ư 大đại 周chu 東đông 寺tự 譯dịch 見kiến 大đại 周chu 錄lục 沙Sa 門Môn 處xứ 一nhất 等đẳng 筆bút 受thọ

-# 上Thượng 二Nhị 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

長trưởng 者giả 子tử 猘chế 經kinh 一nhất 卷quyển (# 一nhất 名danh 制chế 經kinh 。 六lục 紙chỉ 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

佛Phật 說Thuyết 長Trưởng 子Tử 猘Chế 經Kinh (# 一Nhất 名Danh 制Chế 經Kinh )#

-# 右hữu 後hậu 漢hán 代đại 安an 息tức 國quốc 沙Sa 門Môn 安an 世thế 高cao 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

菩Bồ 薩Tát 逝thệ 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 名danh 逝thệ 經kinh 。 第đệ 三tam 譯dịch )# 。

佛Phật 說Thuyết 菩Bồ 薩Tát 逝Thệ 經Kinh

-# 右hữu 西tây 晉tấn 惠huệ 帝đế 代đại 河hà 內nội 沙Sa 門Môn 白bạch 法Pháp 祖tổ 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

-# 逝thệ 童đồng 子tử 經kinh 一nhất 卷quyển (# 第đệ 四tứ 譯dịch 。 五ngũ 譯dịch 。 闕khuyết 二nhị 。 三tam 紙chỉ )# 。

佛Phật 說Thuyết 逝Thệ 童Đồng 子Tử 經Kinh

-# 右hữu 西tây 晉tấn 惠huệ 帝đế 水thủy 寧ninh 元nguyên 年niên 沙Sa 門Môn 支chi 法pháp 度độ 譯dịch 見kiến 寶bảo 唱xướng 錄lục

-# 犢độc 子tử 經kinh 一nhất 卷quyển (# 一nhất 云vân 犢độc 牛ngưu 經kinh 。 二nhị 紙chỉ 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

佛Phật 說Thuyết 犢Độc 子Tử 經Kinh

-# 右hữu 吳ngô 代đại 月nguyệt 氏thị 國quốc 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 支chi 謙khiêm 譯dịch 見kiến 法pháp 上thượng 錄lục

-# 上Thượng 四Tứ 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 乳nhũ 光quang 佛Phật 經Kinh 一nhất 卷quyển (# 與dữ 犢độc 子tử 經kinh 同đồng 本bổn 別biệt 譯dịch 十thập 紙chỉ 或hoặc 加gia 法pháp 字tự 一nhất 名danh 乳nhũ 光quang 經kinh 。 第đệ 二nhị 譯dịch )# 。

佛Phật 說Thuyết 乳Nhũ 光Quang 佛Phật 法Pháp 經Kinh

-# 右hữu 西tây 晉tấn 沙Sa 門Môn 竺trúc 法pháp 護hộ 譯dịch 見kiến 僧Tăng 祐hựu 錄lục

無vô 垢cấu 賢hiền 女nữ 。 經kinh 一nhất 卷quyển (# 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 云vân 離Ly 垢Cấu 施Thí 女Nữ 。 經kinh 或hoặc 云vân 胎thai 藏tạng 經kinh 。 四tứ 譯dịch 。 第đệ 二nhị 譯dịch )# 。

佛Phật 說Thuyết 無Vô 垢Cấu 賢Hiền 女Nữ 經Kinh

-# 右hữu 西tây 晉tấn 沙Sa 門Môn 竺trúc 法pháp 護hộ 譯dịch 見kiến 聶niếp 道đạo 真chân 錄lục

-# 腹Phúc 中Trung 女Nữ 聽Thính 法Pháp 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 一Nhất 名Danh 不Bất 莊Trang 挍Giảo 女Nữ 經Kinh 三Tam 紙Chỉ 第Đệ 三Tam 譯Dịch )#

佛Phật 說Thuyết 腹Phúc 中Trung 女Nữ 聽Thính 法Pháp 經Kinh

-# 右hữu 北bắc 涼lương 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 曇đàm 無vô 讖sấm 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

-# 上Thượng 三Tam 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 轉chuyển 女nữ 身thân 經kinh 一nhất 卷quyển (# 二nhị 十thập 一nhất 紙chỉ 。 第đệ 四tứ 譯dịch )# 。

-# 轉Chuyển 女Nữ 身Thân 經Kinh

-# 右hữu 宋tống 文văn 帝đế 元nguyên 嘉gia 年niên 中trung 罽kế 賔# 三tam 藏tạng 禪thiền 師sư 曇đàm 摩ma 蜜mật 多đa 於ư 揚dương 都đô 譯dịch 見kiến 李# 廓khuếch 錄lục

-# 上Thượng 二Nhị 十Thập 一Nhất 經Kinh 十Thập 卷Quyển 同Đồng 帙#

-# 無Vô 上Thượng 依Y 經Kinh 一Nhất 部Bộ 二Nhị 卷Quyển (# 三Tam 十Thập 六Lục 紙Chỉ 今Kim 本Bổn 第Đệ 二Nhị 譯Dịch 凡Phàm 七Thất 品Phẩm )#

佛Phật 說thuyết 無vô 上thượng 依y 經kinh 挍giảo 量lượng 造tạo 佛Phật 功công 德đức 品phẩm 第đệ 一nhất (# 陳trần 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 真Chân 諦Đế 於ư 廣quảng 州châu 譯dịch 。 卷quyển 上thượng )# 。

-# 無Vô 上Thượng 依Y 經Kinh 如Như 來Lai 界Giới 品Phẩm 第Đệ 二Nhị

-# 無Vô 上Thượng 依Y 經Kinh 菩Bồ 提Đề 品Phẩm 第Đệ 三Tam

-# 無Vô 上Thượng 依Y 經Kinh 如Như 來Lai 功Công 德Đức 。 品Phẩm 第Đệ 四Tứ 卷quyển 下hạ

-# 無Vô 上Thượng 依Y 經Kinh 如Như 來Lai 事Sự 品Phẩm 第Đệ 五Ngũ

-# 無Vô 上Thượng 依Y 經Kinh 讚Tán 嘆Thán 品Phẩm 第Đệ 六Lục

-# 無Vô 上Thượng 依Y 經Kinh 付Phó 囑Chúc 品Phẩm 第Đệ 七Thất

-# 右Hữu 梁Lương 紹Thiệu 秦Tần 三Tam 年Niên 九Cửu 月Nguyệt 八Bát 日Nhật 於Ư 平Bình 固Cố 縣Huyện 南Nam 康Khang 內Nội 史Sử 劉Lưu 文Văn 陀Đà 請Thỉnh 優Ưu 禪Thiền 尼Ni 國Quốc 沙Sa 門Môn 真Chân 諦Đế 譯Dịch 見Kiến 經Kinh 後Hậu 記Ký

-# 未vị 曾tằng 有hữu 經kinh 一nhất 卷quyển (# 第đệ 一nhất 譯dịch 。 四tứ 紙chỉ )# 。

佛Phật 說Thuyết 未Vị 曾Tằng 有Hữu 經Kinh

-# 右hữu 後hậu 漢hán 失thất 譯dịch 見kiến 僧Tăng 祐hựu 失thất 譯dịch 錄lục 舊cựu 錄lục 在tại 小Tiểu 乘Thừa 單đơn 本bổn 中trung 誤ngộ 也dã

-# 甚thậm 希hy 有hữu 經kinh 一nhất 卷quyển (# 九cửu 紙chỉ 。 第đệ 三tam 譯dịch )# 。

-# 甚thậm 希hy 有hữu 經kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 玄huyền 奘tráng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch )# 。

-# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 聖thánh 教giáo 序tự 。 御ngự 製chế 。

-# 右hữu 大đại 唐đường 貞trinh 觀quán 二nhị 十thập 三tam 年niên 五ngũ 月nguyệt 十thập 八bát 日nhật 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 。 玄huyền 奘tráng 於ư 終chung 南nam 山sơn 翠thúy 微vi 宮cung 譯dịch 見kiến 內nội 典điển 錄lục 沙Sa 門Môn 大Đại 乘Thừa 欽khâm 筆bút 受thọ

-# 決quyết 定định 揔# 持trì 經Kinh 一nhất 卷quyển (# 十thập 紙chỉ 一nhất 名danh 決quyết 定định 揔# 經kinh 一nhất 名danh 決quyết 揔# 持trì 經Kinh 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

佛Phật 說thuyết 決quyết 定định 揔# 持trì 經Kinh

-# 右hữu 西tây 晉tấn 沙Sa 門Môn 竺trúc 法pháp 護hộ 譯dịch 見kiến 僧Tăng 祐hựu 錄lục

-# 上Thượng 三Tam 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 傍bàng 佛Phật 經Kinh 一nhất 卷quyển (# 七thất 紙chỉ 。 第đệ 二nhị 譯dịch )# 。

-# 傍bàng 佛Phật 經Kinh

-# 右hữu 後hậu 魏ngụy 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 菩Bồ 提Đề 留lưu 支chi 在tại 洛lạc 及cập 鄴# 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

-# 寶Bảo 積Tích 三Tam 昧Muội 文Văn 殊Thù 問Vấn 法Pháp 身Thân 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 一Nhất 名Danh 惟Duy 日Nhật 寶Bảo 積Tích 三Tam 昧Muội 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 問Vấn 法Pháp 身Thân 經Kinh 七Thất 紙Chỉ 第Đệ 一Nhất 譯Dịch )#

佛Phật 說Thuyết 寶Bảo 積Tích 三Tam 昧Muội 文Văn 殊Thù 問Vấn 法Pháp 身Thân 經Kinh

-# 右hữu 後hậu 漢hán 代đại 安an 息tức 國quốc 沙Sa 門Môn 安an 世thế 高cao 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

-# 上Thượng 二Nhị 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 入nhập 法Pháp 界Giới 體thể 性tánh 。 經kinh 一nhất 卷quyển (# 十thập 一nhất 紙chỉ 。 第đệ 二nhị 譯dịch 。 或hoặc 無vô 體thể 性tánh 字tự )# 。

-# 入Nhập 法Pháp 界Giới 體Thể 性Tánh 經Kinh

-# 右hữu 隋tùy 開khai 皇hoàng 十thập 五ngũ 年niên 七thất 月nguyệt 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 闍xà 那na 崛quật 多đa 等đẳng 於ư 大Đại 興Hưng 善Thiện 寺Tự 。 譯dịch 八bát 月nguyệt 訖ngật 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 沙Sa 門Môn 道đạo 密mật 等đẳng 筆bút 受thọ

如Như 來Lai 師sư 子tử 。 吼hống 經kinh 一nhất 卷quyển (# 六lục 紙chỉ 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

如Như 來Lai 師Sư 子Tử 。 吼Hống 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 佛Phật 陀Đà 扇Thiên/phiến 多Đa 譯Dịch )#

-# 右hữu 後hậu 魏ngụy 正chánh 光quang 六lục 年niên 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 佛Phật 陀Đà 扇thiên/phiến 多đa 於ư 洛lạc 陽dương 白bạch 馬mã 寺tự 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 沙Sa 門Môn 曇đàm 林lâm 等đẳng 筆bút 受thọ

-# 上Thượng 二Nhị 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 大đại 方Phương 廣Quảng 師sư 子tử 吼hống 經kinh 一nhất 卷quyển (# 七thất 紙chỉ 。 第đệ 二nhị 譯dịch )# 。

-# 大đại 唐đường 新tân 譯dịch 聖thánh 教giáo 序tự 。 皇hoàng 太thái 后hậu 御ngự 製chế 。

-# 大Đại 方Phương 廣Quảng 師Sư 子Tử 吼Hống 經Kinh (# 中Trung 天Thiên 笁# 罽Kế 沙Sa 門Môn 地Địa 婆Bà 訶Ha 羅La 等Đẳng 奉Phụng 敕Sắc 於Ư 東Đông 都Đô 東Đông 太Thái 原Nguyên 寺Tự 譯Dịch )#

-# 右hữu 大đại 唐đường 水thủy 隆long 元nguyên 年niên 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 地địa 婆bà 訶ha 羅la 於ư 東đông 都đô 東đông 太thái 原nguyên 寺tự 譯dịch 見kiến 大đại 周chu 錄lục

大Đại 乘Thừa 百bách 福phước 相tương/tướng 經kinh 一nhất 卷quyển (# 十thập 紙chỉ 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

大Đại 乘Thừa 百Bách 福Phước 相Tương/tướng 經Kinh (# 大Đại 唐Đường 三Tam 藏Tạng 地Địa 婆Bà 訶Ha 羅La 等Đẳng 奉Phụng 詔Chiếu 譯Dịch )#

-# 皇hoàng 太thái 后hậu 御ngự 製chế 序tự

-# 右hữu 大đại 唐đường 永vĩnh 淳thuần 二nhị 年niên 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 地địa 婆bà 訶ha 羅la 於ư 西tây 太thái 原nguyên 寺tự 歸quy 寧ninh 院viện 譯dịch 見kiến 大đại 周chu 錄lục

-# 上Thượng 三Tam 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 前tiền 世thế 三tam 轉chuyển 經kinh 一nhất 卷quyển (# 七thất 紙chỉ 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

-# 前Tiền 世Thế 三Tam 轉Chuyển 經Kinh

-# 右hữu 西tây 晉tấn 惠huệ 帝đế 代đại 沙Sa 門Môn 法Pháp 炬cự 共cộng 法pháp 立lập 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

大Đại 乘Thừa 百Bách 福Phước 莊Trang 嚴Nghiêm 相Tướng 。 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 十Thập 紙Chỉ )#

大Đại 乘Thừa 百Bách 福Phước 莊Trang 嚴Nghiêm 相Tướng 經Kinh

-# 右hữu 大đại 唐đường 中trung 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 地địa 婆bà 訶ha 羅la 重trọng/trùng 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

希hy 有hữu 希hy 有hữu 。 挍giảo 量lượng 功công 德đức 經kinh 一nhất 卷quyển (# 七thất 紙chỉ 成thành 直trực 云vân 希hy 有hữu 挍giảo 量lượng 功công 德đức 經kinh 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

希Hy 有Hữu 希Hy 有Hữu 。 挍Giảo 量Lượng 功Công 德Đức 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 闍Xà 那Na 崛Quật 多Đa 譯Dịch )#

-# 右hữu 隋tùy 開khai 皇hoàng 六lục 年niên 六lục 月nguyệt 天thiên 笁# 沙Sa 門Môn 闍xà 那na 崛quật 多đa 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 沙Sa 門Môn 僧Tăng 曇đàm 筆bút 受thọ 彥ngạn 琮# 製chế 序tự

-# 上Thượng 三Tam 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

大Đại 乘Thừa 四tứ 法pháp 經kinh 一nhất 卷quyển (# 一nhất 紙chỉ 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

大Đại 乘Thừa 四Tứ 法Pháp 經Kinh

-# 右hữu 大đại 唐đường 永vĩnh 隆long 元nguyên 年niên 天thiên 笁# 三tam 藏tạng 地địa 婆bà 訶ha 羅la 於ư 東đông 都đô 東đông 太thái 原nguyên 寺tự 譯dịch 見kiến 大đại 周chu 錄lục

菩Bồ 薩Tát 脩Tu 行Hành 四Tứ 法Pháp 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 二Nhị 紙Chỉ 第Đệ 二Nhị 譯Dịch )#

菩Bồ 薩Tát 脩tu 行hành 四tứ 法pháp 經kinh 序tự (# 中trung 天Thiên 竺Trúc 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 。 地địa 婆bà 訶ha 羅la 唐đường 言ngôn 日nhật 羅la 奉phụng 。 敕sắc 譯dịch )# 。

-# 右Hữu 大Đại 唐Đường 永Vĩnh 隆Long 二Nhị 年Niên 正Chánh 月Nguyệt 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 地Địa 婆Bà 羅La 於Ư 京Kinh 弘Hoằng 福Phước 寺Tự 譯Dịch 沙Sa 門Môn 彥Ngạn 琮# 製Chế 序Tự 見Kiến 開Khai 元Nguyên 錄Lục 及Cập 經Kinh 前Tiền 序Tự

-# 上Thượng 三Tam 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 冣# 無vô 比tỉ 經kinh 一nhất 卷quyển (# 十thập 四tứ 紙chỉ 。 第đệ 二nhị 譯dịch )# 。

-# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 聖thánh 教giáo 序tự 。 御ngự 製chế 。

-# 皇hoàng 太thái 子tử 臣thần 治trị 述thuật 。 聖thánh 記ký 。

-# 冣# 無Vô 比Tỉ 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 玄Huyền 奘Tráng 奉Phụng 詔Chiếu 譯Dịch )#

-# 右Hữu 大Đại 唐Đường 貞Trinh 觀Quán 二Nhị 十Thập 三Tam 年Niên 七Thất 月Nguyệt 十Thập 九Cửu 日Nhật 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 玄Huyền 奘Tráng 於Ư 大Đại 慈Từ 恩Ân 寺Tự 翻Phiên 經Kinh 院Viện 譯Dịch 見Kiến 內Nội 典Điển 錄Lục 沙Sa 門Môn 大Đại 乘Thừa 光Quang 筆Bút 受Thọ

-# 銀Ngân 色Sắc 女Nữ 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 七Thất 紙Chỉ 第Đệ 二Nhị 譯Dịch )#

佛Phật 說Thuyết 銀Ngân 色Sắc 女Nữ 經Kinh

-# 右hữu 後hậu 魏ngụy 元nguyên 象tượng 二nhị 年niên 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 佛Phật 陀Đà 扇thiên/phiến 多đa 於ư 鄴# 都đô 金kim 華hoa 寺tự 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 沙Sa 門Môn 曇đàm 林lâm 等đẳng 筆bút 受thọ

阿A 闍Xà 世Thế 王Vương 。 授thọ 決quyết 經kinh 一nhất 卷quyển (# 五ngũ 紙chỉ 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

佛Phật 說Thuyết 阿A 闍Xà 世Thế 王Vương 授Thọ 決Quyết 經Kinh

-# 右hữu 西tây 晉tấn 惠huệ 帝đế 代đại 沙Sa 門Môn 法Pháp 炬cự 共cộng 法pháp 立lập 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

-# 採Thải 華Hoa 違Vi 王Vương 上Thượng 佛Phật 授Thọ 決Quyết 號Hiệu 妙Diệu 華Hoa 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 亦Diệc 名Danh 採Thải 蓮Liên 違Vi 王Vương 經Kinh 三Tam 紙Chỉ 第Đệ 二Nhị 譯Dịch )#

-# 採Thải 蓮Liên 違Vi 王Vương 上Thượng 佛Phật 授Thọ 決Quyết 號Hiệu 妙Diệu 華Hoa 經Kinh

-# 右hữu 東đông 晉tấn 孝hiếu 武võ 帝đế 太thái 元nguyên 年niên 中trung 西tây 域vực 沙Sa 門Môn 竺trúc 曇đàm 無vô 蘭lan 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

-# 正Chánh 恭Cung 信Tín 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 六Lục 紙Chỉ 一Nhất 名Danh 威Uy 德Đức 陀Đà 羅La 尼Ni 。 中Trung 說Thuyết 經Kinh 或Hoặc 名Danh 正Chánh 法Pháp 恭Cung 信Tín 經Kinh 第Đệ 一Nhất 譯Dịch 亦Diệc 名Danh 恭Cung 信Tín 經Kinh )#

佛Phật 說Thuyết 正Chánh 恭Cung 信Tín 經Kinh

-# 右hữu 後hậu 魏ngụy 元nguyên 象tượng 二nhị 年niên 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 佛Phật 陀Đà 扇thiên/phiến 多đa 於ư 鄴# 都đô 金kim 華hoa 寺tự 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 沙Sa 門Môn 曇đàm 林lâm 筆bút 受thọ

-# 上Thượng 四Tứ 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 說thuyết 妙diệu 法Pháp 決quyết 定định 業nghiệp 鄣# 經kinh 一nhất 卷quyển (# 第đệ 二nhị 譯dịch 。 四tứ 紙chỉ )# 。

-# 說Thuyết 妙Diệu 法Pháp 決Quyết 定Định 業Nghiệp 鄣# 經Kinh (# 大Đại 唐Đường 至Chí 相Tương/tướng 寺Tự 沙Sa 門Môn 智Trí 嚴Nghiêm 譯Dịch )#

-# 右hữu 大đại 唐đường 開khai 元nguyên 九cửu 年niên 六lục 月nguyệt 至chí 相tương/tướng 寺tự 沙Sa 門Môn 釋thích 智trí 嚴nghiêm 於ư 終chung 南nam 山sơn 石thạch 鼈miết 谷cốc 老lão 君quân 尹# 真Chân 人Nhân 蘭lan 若nhã 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

-# 善Thiện 恭Cung 信Tín 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 一Nhất 名Danh 恭Cung 信Tín 師Sư 經Kinh 八Bát 紙Chỉ 亦Diệc 名Danh 善Thiện 信Tín 經Kinh 第Đệ 二Nhị 譯Dịch )#

-# 善Thiện 恭Cung 信Tín 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 闍Xà 那Na 崛Quật 多Đa 等Đẳng 譯Dịch )#

-# 右hữu 隋tùy 開khai 皇hoàng 六lục 年niên 七thất 月nguyệt 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 闍xà 那na 崛quật 多đa 譯dịch 八bát 月nguyệt 訖ngật 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 沙Sa 門Môn 僧Tăng 曇đàm 等đẳng 筆bút 受thọ 彥ngạn 琮# 製chế 序tự

稱Xưng 讚Tán 大Đại 乘Thừa 功Công 德Đức 。 經kinh 一nhất 卷quyển (# 六lục 紙chỉ 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

稱Xưng 讚Tán 大Đại 乘Thừa 功Công 德Đức 。 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 玄Huyền 奘Tráng 奉Phụng 詔Chiếu 譯Dịch )#

-# 右Hữu 大Đại 唐Đường 永Vĩnh 徽# 五Ngũ 年Niên 六Lục 月Nguyệt 五Ngũ 日Nhật 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 玄Huyền 奘Tráng 於Ư 大Đại 慈Từ 恩Ân 寺Tự 翻Phiên 經Kinh 院Viện 譯Dịch 見Kiến 內Nội 典Điển 錄Lục 沙Sa 門Môn 大Đại 乘Thừa 光Quang 筆Bút 受Thọ

-# 上Thượng 三Tam 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 上Thượng 二Nhị 十Thập 三Tam 經Kinh 十Thập 卷Quyển 同Đồng 帙#

-# 諫gián 王vương 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 云vân 大đại 小tiểu 諫gián 王vương 經kinh 。 五ngũ 紙chỉ 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

佛Phật 說Thuyết 諫Gián 王Vương 經Kinh

-# 右hữu 宋tống 孝hiếu 武võ 帝đế 孝hiếu 建kiến 二nhị 年niên 居cư 士sĩ 沮trở 渠cừ 京kinh 聲thanh 於ư 楊dương 都đô 鍾chung 山sơn 定định 林lâm 上thượng 寺tự 譯dịch 見kiến 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

如Như 來Lai 示Thị 教Giáo 勝Thắng 軍Quân 王Vương 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 八Bát 紙Chỉ 第Đệ 二Nhị 譯Dịch 亦Diệc 名Danh 勝Thắng 軍Quân 三Tam 經Kinh )#

如Như 來Lai 示Thị 教Giáo 勝Thắng 軍Quân 王Vương 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 玄Huyền 奘Tráng 奉Phụng 詔Chiếu 譯Dịch )#

-# 右Hữu 大Đại 唐Đường 貞Trinh 觀Quán 二Nhị 十Thập 三Tam 年Niên 二Nhị 月Nguyệt 六Lục 日Nhật 。 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 玄Huyền 奘Tráng 於Ư 大Đại 慈Từ 恩Ân 寺Tự 翻Phiên 經Kinh 院Viện 譯Dịch 見Kiến 內Nội 典Điển 錄Lục 沙Sa 門Môn 大Đại 乘Thừa 光Quang 筆Bút 受Thọ

-# 上Thượng 二Nhị 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 佛Phật 為Vi 勝Thắng 光Quang 天Thiên 子Tử 。 說Thuyết 王Vương 法Pháp 經Kinh (# 亦Diệc 云Vân 勝Thắng 光Quang 天Thiên 子Tử 。 經Kinh 第Đệ 三Tam 譯Dịch 八Bát 紙Chỉ )#

-# 佛Phật 為vi 勝Thắng 光Quang 天Thiên 子Tử 。 說thuyết 王vương 法pháp 經kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 義nghĩa 淨tịnh 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch )# 。

-# 右hữu 大đại 唐đường 景cảnh 龍long 四tứ 年niên 七thất 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 。 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 。 義nghĩa 淨tịnh 於ư 東đông 都đô 大đại 福phước 先tiên 寺tự 宣tuyên 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục 沙Sa 門Môn 玄huyền 散tán 筆bút 受thọ

-# 大đại 方Phương 等Đẳng 修tu 多đa 羅la 王vương 經kinh 一nhất 卷quyển (# 第đệ 一nhất 譯dịch 。 二nhị 紙chỉ )# 。

-# 大Đại 方Phương 等Đẳng 修Tu 多Đa 羅La 王Vương 經Kinh (# 後Hậu 魏Ngụy 代Đại 菩Bồ 提Đề 留Lưu 支Chi 譯Dịch )#

-# 右hữu 後hậu 魏ngụy 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 菩Bồ 提Đề 留lưu 支chi 在tại 洛lạc 及cập 鄴# 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

-# 轉Chuyển 有Hữu 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 二Nhị 紙Chỉ 第Đệ 二Nhị 譯Dịch )#

-# 轉Chuyển 有Hữu 經Kinh (# 後Hậu 魏Ngụy 代Đại 佛Phật 陀Đà 扇Thiên/phiến 多Đa 譯Dịch )#

-# 右hữu 後hậu 魏ngụy 元nguyên 象tượng 二nhị 年niên 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 佛Phật 陀Đà 扇thiên/phiến 多đa 於ư 鄴# 都đô 金kim 華hoa 寺tự 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 沙Sa 門Môn 曇đàm 林lâm 筆bút 受thọ

-# 上Thượng 三Tam 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 巡tuần 行hành 經kinh 一nhất 卷quyển (# 七thất 紙chỉ 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 巡Tuần 行Hành 經Kinh

-# 右hữu 後hậu 魏ngụy 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 菩Bồ 提Đề 留lưu 支chi 於ư 洛lạc 陽dương 及cập 鄴# 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 覺giác 竟cánh 筆bút 受thọ

文Văn 殊Thù 尸Thi 利Lợi 。 行hành 經kinh 一nhất 卷quyển (# 十thập 紙chỉ 。 第đệ 二nhị 譯dịch )# 。

文Văn 殊Thù 尸Thi 利Lợi 。 行Hành 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 闍Xà 那Na 崛Quật 多Đa 等Đẳng 譯Dịch )#

-# 右hữu 隋tùy 開khai 皇hoàng 六lục 年niên 三tam 月nguyệt 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 闍xà 那na 崛quật 多đa 譯dịch 四tứ 月nguyệt 訖ngật 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 沙Sa 門Môn 僧Tăng 曇đàm 林lâm 筆bút 受thọ 彥ngạn 琮# 製chế 序tự

-# 上Thượng 二Nhị 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

貝Bối 多Đa 樹Thụ 下Hạ 。 思Tư 惟Duy 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 。 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 第Đệ 二Nhị 譯Dịch 四Tứ 紙Chỉ )#

佛Phật 說Thuyết 貝Bối 多Đa 樹Thụ 下Hạ 。 思Tư 惟Duy 十Thập 二Nhị 因Nhân 緣Duyên 經Kinh

-# 右hữu 吳ngô 代đại 月nguyệt 氏thị 國quốc 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 支chi 謙khiêm 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

-# 緣Duyên 起Khởi 聖Thánh 道Đạo 經Kinh (# 九Cửu 紙Chỉ 第Đệ 六Lục 譯Dịch )#

-# 緣Duyên 起Khởi 聖Thánh 道Đạo 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 玄Huyền 奘Tráng 奉Phụng 詔Chiếu 譯Dịch )#

-# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 聖thánh 教giáo 序tự 太thái 宗tông 文văn 皇hoàng 帝đế 製chế

-# 皇hoàng 太thái 子tử 臣thần 治trị 述thuật 。 聖thánh 記ký 。

-# 右hữu 大đại 唐đường 貞trinh 觀quán 二nhị 十thập 三tam 年niên 正chánh 月nguyệt 一nhất 日nhật 。 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 。 玄huyền 奘tráng 於ư 西tây 京kinh 北bắc 闕khuyết 內nội 紫tử 微vi 殿điện 右hữu 弘hoằng 法pháp 院viện 譯dịch 見kiến 內nội 典điển 錄lục 沙Sa 門Môn 大Đại 乘Thừa 光quang 筆bút 受thọ

-# 上Thượng 二Nhị 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 稻Đạo 竿Can/cán 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 八Bát 紙Chỉ )#

佛Phật 說Thuyết 稻Đạo 竿Can/cán 經Kinh

-# 右hữu 東đông 晉tấn 失thất 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

-# 了Liễu 本Bổn 生Sanh 死Tử 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 三Tam 譯Dịch 一Nhất 闕Khuyết 五Ngũ 紙Chỉ )#

-# 了Liễu 本Bổn 生Sanh 死Tử 經Kinh (# 吳Ngô 黃Hoàng 武Võ 年Niên 支Chi 謙Khiêm 譯Dịch )#

-# 右hữu 吳ngô 代đại 月nguyệt 氏thị 國quốc 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 支chi 謙khiêm 譯dịch 見kiến 僧Tăng 祐hựu 錄lục 謙khiêm 自tự 注chú 解giải 安an 公công 序tự 云vân 漢hán 末mạt 出xuất 謙khiêm 注chú

-# 上Thượng 二Nhị 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 自tự 誓thệ 三tam 昧muội 經kinh 一nhất 卷quyển (# 內nội 題đề 云vân 獨độc 證chứng 品phẩm 第đệ 四tứ 出xuất 比Bỉ 丘Khâu 淨tịnh 行hạnh 中trung 第đệ 一nhất 譯dịch 。 九cửu 紙chỉ )# 。

-# 自Tự 誓Thệ 三Tam 昧Muội 經Kinh

-# 右hữu 後hậu 漢hán 代đại 安an 息tức 國quốc 沙Sa 門Môn 安an 世thế 高cao 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

-# 獨Độc 證Chứng 自Tự 誓Thệ 三Tam 昧Muội 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 一Nhất 名Danh 如Như 來Lai 自Tự 誓Thệ 三Tam 昧Muội 經Kinh 第Đệ 二Nhị 譯Dịch 亦Diệc 云Vân 如Như 來Lai 獨Độc 證Chứng 自Tự 誓Thệ 三Tam 昧Muội 經Kinh 八Bát 紙Chỉ )#

佛Phật 說Thuyết 獨Độc 證Chứng 自Tự 誓Thệ 三Tam 昧Muội 經Kinh (# 一Nhất 名Danh 如Như 來Lai 自Tự 誓Thệ 三Tam 昧Muội 經Kinh )#

-# 右hữu 西tây 晉tấn 沙Sa 門Môn 笁# 法pháp 護hộ 譯dịch 見kiến 僧Tăng 祐hựu 錄lục

-# 上Thượng 二Nhị 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 灌quán 洗tẩy 佛Phật 形hình 像tượng 經kinh 一nhất 卷quyển (# 亦diệc 云vân 四tứ 月nguyệt 八bát 日nhật 。 灌quán 經kinh 亦diệc 云vân 灌quán 經kinh 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

-# 灌Quán 洗Tẩy 佛Phật 形Hình 像Tượng 經Kinh

-# 右hữu 西tây 晉tấn 惠huệ 帝đế 代đại 沙Sa 門Môn 法Pháp 炬cự 共cộng 法pháp 立lập 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

摩Ma 訶Ha 剎Sát 頭Đầu 。 經kinh (# 亦diệc 云vân 灌quán 佛Phật 形hình 像tượng 經kinh 亦diệc 云vân 浴dục 佛Phật 功công 德đức 經kinh 三tam 紙chỉ 。 第đệ 二nhị 譯dịch )# 。

摩Ma 訶Ha 剎Sát 頭Đầu 經Kinh

-# 右hữu 西tây 秦tần 大đại 初sơ 年niên 沙Sa 門Môn 聖thánh 堅kiên 譯dịch 見kiến 始thỉ 典điển 錄lục

-# 造Tạo 立Lập [彰-章+并]# 像Tượng 福Phước 報Báo 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 四Tứ 紙Chỉ )#

-# 造Tạo 立Lập [彰-章+并]# 像Tượng 福Phước 報Báo 經Kinh

-# 右hữu 東đông 晉tấn 失thất 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

作tác 佛Phật [彰-章+并]# 像tượng 經kinh 一nhất 卷quyển (# 一nhất 名danh 優ưu 填điền 王vương 作tác [彰-章+并]# 形hình 像tượng 一nhất 名danh 作tác 像tượng 因nhân 緣duyên 經kinh 。 四tứ 紙chỉ )# 。

作Tác 佛Phật [彰-章+并]# 像Tượng 福Phước 報Báo 經Kinh

-# 右hữu 漢hán 代đại 失thất 譯dịch 見kiến 僧Tăng 祐hựu 失thất 譯dịch 錄lục 舊cựu 在tại 小Tiểu 乘Thừa 悞ngộ 也dã

-# 上Thượng 四Tứ 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 八Bát 吉Cát 祥Tường 神Thần 祝Chúc 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 或Hoặc 無Vô 神Thần 字Tự 三Tam 紙Chỉ 第Đệ 一Nhất 譯Dịch 別Biệt 有Hữu 一Nhất 本Bổn 偽Ngụy 經Kinh 加Gia 滿Mãn 十Thập 紙Chỉ 者Giả 非Phi )#

佛Phật 說Thuyết 八Bát 吉Cát 祥Tường 神Thần 咒Chú 經Kinh

-# 右hữu 吳ngô 代đại 支chi 謙khiêm 譯dịch 費phí 長trường/trưởng 房phòng 公công 見kiến 古cổ 錄lục

-# 龍long 施thí 女nữ 經kinh 一nhất 卷quyển (# 二nhị 紙chỉ 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

佛Phật 說Thuyết 龍Long 施Thí 女Nữ 經Kinh

-# 右hữu 吳ngô 代đại 支chi 謙khiêm 譯dịch 僧Tăng 祐Hựu 錄lục 云vân 見kiến 別biệt 錄lục

龍Long 施Thí 菩Bồ 薩Tát 。 本Bổn 起Khởi 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 第Đệ 二Nhị 譯Dịch 舊Cựu 錄Lục 云Vân 龍Long 施Thí 本Bổn 經Kinh )#

佛Phật 說Thuyết 龍Long 施Thí 菩Bồ 薩Tát 本Bổn 起Khởi 經Kinh

-# 右hữu 西tây 晉tấn 沙Sa 門Môn 竺trúc 法pháp 護hộ 譯dịch 見kiến 僧Tăng 祐hựu 錄lục

-# 上Thượng 三Tam 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 盂vu 蘭lan 盆bồn 經kinh 一nhất 卷quyển (# 有hữu 別biệt 本bổn 五ngũ 紙chỉ 云vân 淨tịnh 土độ 盂vu 蘭lan 盆bồn 經kinh 未vị 知tri 所sở 出xuất 二nhị 紙chỉ 。 亦diệc 云vân 盂vu 蘭lan 經kinh )# 。

盂Vu 蘭Lan 盆Bồn 經Kinh

-# 右hữu 西tây 晉tấn 沙Sa 門Môn 竺trúc 法pháp 護hộ 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

-# 八bát 吉cát 祥tường 經kinh 一nhất 卷quyển (# 四tứ 紙chỉ 。 第đệ 四tứ 譯dịch )# 。

八Bát 吉Cát 祥Tường 經Kinh

-# 右hữu 梁lương 代đại 扶phù 南nam 沙Sa 門Môn 僧Tăng 伽già 婆bà 羅la 於ư 壽thọ 光quang 殿điện 等đẳng 處xứ 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục

-# 八bát 佛Phật 名danh 號hiệu 經kinh 一nhất 卷quyển (# 五ngũ 紙chỉ 。 第đệ 五ngũ 譯dịch )# 。

-# 八Bát 經Kinh 名Danh 號Hiệu 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 闍Xà 那Na 崛Quật 多Đa 譯Dịch )#

-# 右hữu 開khai 皇hoàng 六lục 年niên 五ngũ 月nguyệt 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 闍xà 那na 崛quật 多đa 譯dịch 六lục 月nguyệt 訖ngật 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 沙Sa 門Môn 道đạo 邃thúy 筆bút 受thọ 彥ngạn 琮# 制chế 序tự

-# 上Thượng 四Tứ 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 報Báo 恩Ân 奉Phụng 盆Bồn 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 一Nhất 紙Chỉ )#

-# 報Báo 恩Ân 奉Phụng 盆Bồn 經Kinh

-# 右hữu 東đông 晉tấn 失thất 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

-# 浴dục 像tượng 功công 德đức 經kinh 一nhất 卷quyển (# 第đệ 一nhất 譯dịch 。 四tứ 紙chỉ )# 。

佛Phật 說thuyết 浴dục 像tượng 功công 德đức 經kinh (# 迦ca 隰# 密mật 國quốc 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 。 寶bảo 思tư 惟duy 於ư 福phước 先tiên 寺tự 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch )# 。

-# 右hữu 大đại 唐đường 神Thần 龍Long 元nguyên 年niên 。 正chánh 月nguyệt 二nhị 十thập 三tam 日nhật 。 北bắc 天Thiên 竺Trúc 國quốc 三tam 藏tạng 寶bảo 思tư 惟duy 於ư 東đông 都đô 大đại 福phước 先tiên 寺tự 譯dịch 婆Bà 羅La 門Môn 李# 無vô 謟siểm 譯dịch 語ngữ 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

-# 浴dục 像tượng 功công 德đức 經kinh 一nhất 卷quyển (# 第đệ 二nhị 譯dịch 。 四tứ 紙chỉ )# 。

佛Phật 說Thuyết 浴Dục 像Tượng 功Công 德Đức 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 義Nghĩa 淨Tịnh 奉Phụng 制Chế 譯Dịch )#

-# 右Hữu 大Đại 唐Đường 景Cảnh 龍Long 四Tứ 年Niên 四Tứ 月Nguyệt 十Thập 五Ngũ 日Nhật 。 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 義Nghĩa 淨Tịnh 於Ư 大Đại 薦Tiến 福Phước 寺Tự 翻Phiên 經Kinh 院Viện 譯Dịch 見Kiến 開Khai 元Nguyên 錄Lục

挍giảo 量lượng 數sổ 珠châu 功công 德đức 經kinh 一nhất 卷quyển (# 第đệ 一nhất 譯dịch 。 三tam 紙chỉ )# 。

佛Phật 說Thuyết 挍Giảo 量Lượng 數Sổ 珠Châu 功Công 德Đức 經Kinh

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 祝Chúc 藏Tạng 經Kinh 中Trung 說Thuyết 挍Giảo 量Lượng 數Sổ 珠Châu 功Công 德Đức 法Pháp

-# 右hữu 大đại 唐đường 神Thần 龍Long 元nguyên 年niên 。 正chánh 月nguyệt 二nhị 十thập 三tam 日nhật 。 北bắc 天Thiên 竺Trúc 國quốc 三tam 藏tạng 寶bảo 思tư 惟duy 於ư 大đại 福phước 先tiên 寺tự 譯dịch 李# 無vô 謟siểm 譯dịch 語ngữ 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

數sổ 珠châu 功công 德đức 經kinh 一nhất 卷quyển (# 內nội 云vân 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 。 校giáo 藏tạng 中trung 挍giảo 量lượng 數sổ 珠châu 功công 德đức 經kinh 。 第đệ 二nhị 譯dịch 。 三tam 紙chỉ )# 。

曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 。 祝Chúc 藏Tạng 中Trung 挍Giảo 量Lượng 數Sổ 珠Châu 功Công 德Đức 經Kinh

-# 右Hữu 大Đại 唐Đường 景Cảnh 龍Long 四Tứ 年Niên 四Tứ 月Nguyệt 十Thập 五Ngũ 日Nhật 。 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 義Nghĩa 淨Tịnh 於Ư 大Đại 薦Tiến 福Phước 寺Tự 翻Phiên 經Kinh 院Viện 譯Dịch 見Kiến 開Khai 元Nguyên 錄Lục

-# 上Thượng 五Ngũ 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 上Thượng 二Nhị 十Thập 九Cửu 經Kinh 十Thập 卷Quyển 同Đồng 帙#

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 一Nhất 部Bộ 三Tam 十Thập 卷Quyển (# 二Nhị 帙# 第Đệ 四Tứ 譯Dịch 凡Phàm 七Thất 十Thập 八Bát 品Phẩm 五Ngũ 百Bách 九Cửu 十Thập 經Kinh )#

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 母Mẫu 陀Đà 羅La 尼Ni 真Chân 言Ngôn 序Tự 品Phẩm 第đệ 一nhất

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 祕Bí 密Mật 心Tâm 真Chân 言Ngôn 品Phẩm 第đệ 二nhị

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 三tam (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 祕Bí 密Mật 成Thành 就Tựu 真Chân 言Ngôn 品Phẩm 第đệ 三tam

-# 祕Bí 密Mật 成Thành 就Tựu 真Chân 言Ngôn 品Phẩm 第đệ 三tam 之chi 二nhị

-# 祕Bí 密Mật 印Ấn 三Tam 昧Muội 耶Da 品Phẩm 第đệ 四tứ

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 祕Bí 密Mật 印Ấn 三Tam 昧Muội 耶Da 品Phẩm 第đệ 四tứ 之chi 二nhị

法Pháp 界Giới 密Mật 印Ấn 莊Trang 嚴Nghiêm 品Phẩm 第đệ 五ngũ

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 羂Quyến 索Sách 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 六lục

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 六lục (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 羂Quyến 索Sách 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 六lục 之chi 二nhị

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 七thất (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 護Hộ 摩Ma 增Tăng 益Ích 品Phẩm 第đệ 七thất

-# 祕Bí 密Mật 灌Quán 頂Đảnh 品Phẩm 第đệ 八bát

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 八bát (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 三Tam 三Tam 昧Muội 耶Da 像Tượng 品Phẩm 第đệ 九cửu

-# 護Hộ 摩Ma 安An 隱Ẩn 品Phẩm 第đệ 十thập

清Thanh 淨Tịnh 無Vô 垢Cấu 。 蓮Liên 華Hoa 王Vương 品Phẩm 第đệ 十thập 一nhất

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 九cửu (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 廣Quảng 大Đại 解Giải 脫Thoát 曼Mạn 拏Noa 羅La 品Phẩm 第đệ 十thập 二nhị

-# 冣# 勝Thắng 明Minh 王Vương 真Chân 言Ngôn 品Phẩm 第đệ 十thập 三tam

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 奮Phấn 怒Nộ 王Vương 品Phẩm 第đệ 十thập 四tứ

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 一nhất (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 悉Tất 地Địa 王Vương 真Chân 言Ngôn 品Phẩm 第đệ 十thập 五ngũ

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 二nhị (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 廣Quảng 博Bác 摩Ma 尼Ni 香Hương 王Vương 品Phẩm 第đệ 十thập 六lục

-# 金Kim 剛Cang 摩Ma 尼Ni 藥Dược 品Phẩm 第đệ 十thập 七thất

如Như 意Ý 摩Ma 尼Ni 。 瓶Bình 品Phẩm 第đệ 十thập 八bát

如Như 來Lai 加Gia 持Trì 。 品Phẩm 第đệ 十thập 九cửu

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 三tam (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 溥Phổ 徧Biến 心Tâm 印Ấn 真Chân 言Ngôn 出Xuất 世Thế 閒Gian/nhàn 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập

-# 溥phổ 徧biến 心tâm 印ấn 真chân 言ngôn 世thế 閒gian/nhàn 品phẩm 。 第đệ 二nhị 十thập 一nhất

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 四tứ (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 不bất 思tư 議nghị 觀quán 世thế 陀đà 羅la 尼ni 真chân 言ngôn 品phẩm 。 第đệ 二nhị 十thập 二nhị

-# 陀đà 羅la 尼ni 真chân 言ngôn 辯biện 解giải 脫thoát 品phẩm 。 第đệ 二nhị 十thập 三tam

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 五ngũ (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 冣# 上thượng 神thần 變biến 解giải 脫thoát 壇đàn 品phẩm 。 第đệ 二nhị 十thập 四tứ

-# 光quang 熖# 真chân 言ngôn 品phẩm 。 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ

-# 出xuất 世thế 解giải 脫thoát 壇đàn 像tượng 品phẩm 。 第đệ 二nhị 十thập 六lục

一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 信tín 禮lễ 解giải 脫thoát 三tam 昧muội 。 耶da 真chân 言ngôn 品phẩm 。 第đệ 二nhị 十thập 七thất

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 六lục (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

一Nhất 切Thiết 菩Bồ 薩Tát 。 信Tín 禮Lễ 解Giải 脫Thoát 三Tam 昧Muội 。 耶Da 真Chân 言Ngôn 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập 七thất 之chi 二nhị

-# 出xuất 世thế 解giải 脫thoát 壇đàn 印ấn 品phẩm 。 第đệ 二nhị 十thập 八bát

-# 出Xuất 世Thế 相Tương 應Ứng 解Giải 脫Thoát 品Phẩm 第đệ 二nhị 十thập 九cửu

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 七thất (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 根Căn 本Bổn 蓮Liên 華Hoa 頂Đảnh 陀Đà 羅La 尼Ni 真Chân 言Ngôn 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 八bát (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

十Thập 地Địa 真Chân 言Ngôn 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 一nhất

-# 世thế 閒gian/nhàn 成thành 就tựu 品phẩm 。 第đệ 三tam 十thập 二nhị

-# 蓮Liên 華Hoa 頂Đảnh 阿A 伽Già 陀Đà 藥Dược 。 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 三tam

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 九cửu (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 護Hộ 摩Ma 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 四tứ

-# 根Căn 本Bổn 蓮Liên 華Hoa 壇Đàn 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 五ngũ

-# 根Căn 本Bổn 蓮Liên 華Hoa 頂Đảnh 像Tượng 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 六lục

-# 神Thần 變Biến 密Mật 印Ấn 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 七thất

-# 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 八bát

-# 多Đa 羅La 菩Bồ 薩Tát 護Hộ 持Trì 品Phẩm 第đệ 三tam 十thập 九cửu

-# 大Đại 眾Chúng 護Hộ 持Trì 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 浦# 徧Biến 解Giải 脫Thoát 陀Đà 羅La 尼Ni 真Chân 言Ngôn 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập 一nhất

-# 溥Phổ 徧Biến 解Giải 脫Thoát 心Tâm 曼Mạn 拏Noa 羅La 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập 二nhị

-# 溥Phổ 徧Biến 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 阿A 伽Già 陀Đà 藥Dược 。 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập 三tam

-# 溥Phổ 徧Biến 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 神Thần 通Thông 香Hương 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập 四tứ

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập 一nhất 。 (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 如Như 意Ý 阿A 伽Già 陀Đà 藥Dược 。 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập 五ngũ

-# 無Vô 垢Cấu 光Quang 神Thần 通Thông 解Giải 脫Thoát 。 壇Đàn 三Tam 昧Muội 耶Da 像Tượng 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập 六lục

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập 二nhị 。 (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 無Vô 垢Cấu 光Quang 神Thần 通Thông 解Giải 脫Thoát 。 壇Đàn 三Tam 昧Muội 耶Da 像Tượng 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập 六lục 之chi 二nhị

-# 大Đại 奮Phấn 怒Nộ 王Vương 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập 七thất

-# 一Nhất 切Thiết 種Chủng 族Tộc 壇Đàn 印Ấn 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập 八bát

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập 三tam 。 (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 一Nhất 切Thiết 種Chủng 族Tộc 壇Đàn 印Ấn 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập 八bát 之chi 二nhị

-# 大Đại 奮Phấn 怒Nộ 王Vương 字Tự 輪Luân 壇Đàn 真Chân 言Ngôn 三Tam 昧Muội 耶Da 品Phẩm 第đệ 四tứ 十thập 九cửu

-# 大Đại 奮Phấn 怒Nộ 王Vương 真Chân 言Ngôn 護Hộ 持Trì 品Phẩm 第đệ 五ngũ 十thập

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập 四tứ 。 (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 執Chấp 金Kim 剛Cang 祕Bí 密Mật 。 王Vương 問Vấn 疑Nghi 品Phẩm 第đệ 五ngũ 十thập 一nhất

-# 廣Quảng 大Đại 明Minh 王Vương 央Ương 俱Câu 捨Xả 真Chân 言Ngôn 品Phẩm 第đệ 五ngũ 十thập 二nhị

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ 。 (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 廣Quảng 大Đại 明Minh 王Vương 摩Ma 尼Ni 曼Mạn 拏Noa 羅La 品Phẩm 第đệ 五ngũ 十thập 三tam

-# 廣Quảng 大Đại 明Minh 王Vương 三Tam 三Tam 昧Muội 耶Da 品Phẩm 第đệ 五ngũ 十thập 四tứ

-# 廣Quảng 大Đại 明Minh 王Vương 阿A 伽Già 陀Đà 藥Dược 。 品Phẩm 第đệ 五ngũ 十thập 五ngũ

-# 廣Quảng 大Đại 明Minh 王Vương 央Ương 俱Câu 捨Xả 索Sách 曼Mạn 拏Noa 羅La 品Phẩm 第đệ 五ngũ 十thập 六lục

-# 廣Quảng 大Đại 明Minh 王Vương 圖Đồ 像Tượng 品Phẩm 第đệ 五ngũ 十thập 七thất

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập 六lục 。 (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 大Đại 可Khả 畏Úy 明Minh 王Vương 品Phẩm 第đệ 五ngũ 十thập 八bát

-# 然Nhiên 頂Đảnh 香Hương 王Vương 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 五ngũ 十thập 九cửu

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập 七thất 。 (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 點Điểm 藥Dược 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 六lục 十thập

-# 護Hộ 摩Ma 祕Bí 密Mật 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 六lục 十thập 一nhất

-# 斫Chước 茤Đau 眼Nhãn 藥Dược 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 六lục 十thập 二nhị

-# 神Thần 變Biến 阿A 伽Già 陀Đà 藥Dược 。 品Phẩm 第đệ 六lục 十thập 三tam

-# 召Triệu 請Thỉnh 諸Chư 天Thiên 密Mật 護Hộ 品Phẩm 第đệ 六lục 十thập 四tứ

-# 大Đại 可Khả 畏Úy 明Minh 王Vương 像Tượng 品Phẩm 第đệ 六lục 十thập 五ngũ

-# 大Đại 可Khả 畏Úy 明Minh 王Vương 壇Đàn 品Phẩm 第đệ 六lục 十thập 六lục

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập 八bát 。 (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

清Thanh 淨Tịnh 蓮Liên 華Hoa 。 明Minh 王Vương 品Phẩm 第đệ 六lục 十thập 七thất

-# 灌Quán 頂Đảnh 真Chân 言Ngôn 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 六lục 十thập 八bát

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 二nhị 十thập 九cửu (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

-# 灌Quán 頂Đảnh 曼Mạn 拏Noa 羅La 品Phẩm 第đệ 六lục 十thập 九cửu

-# 不Bất 空Không 摩Ma 尼Ni 供Cúng 養Dường 真Chân 言Ngôn 品Phẩm 第đệ 七thất 十thập

-# 祈Kỳ 雨Vũ 法Pháp 品Phẩm 第đệ 七thất 十thập 一nhất

清Thanh 淨Tịnh 蓮Liên 華Hoa 。 明Minh 王Vương 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 七thất 十thập 二nhị

功Công 德Đức 成Thành 就Tựu 。 品Phẩm 第đệ 七thất 十thập 三tam

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 變Biến 真Chân 言Ngôn 經Kinh 卷quyển 第đệ 三tam 十thập (# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 譯dịch )#

供Cúng 養Dường 承Thừa 事Sự 。 品Phẩm 第đệ 七thất 十thập 四tứ

-# 明Minh 王Vương 曼Mạn 拏Noa 羅La 像Tượng 品Phẩm 第đệ 七thất 十thập 五ngũ

-# 畒# 搸# 羅La 印Ấn 品Phẩm 第đệ 七thất 十thập 六lục

-# 容Dung 儀Nghi 真Chân 言Ngôn 品Phẩm 第đệ 七thất 十thập 七thất

-# 屬Thuộc 累Lũy/lụy/luy 品Phẩm 第đệ 七thất 十thập 八bát

-# 右hữu 大đại 唐đường 神thần 龍long 三tam 年niên 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 於ư 京kinh 崇sùng 福phước 寺tự 譯dịch 臣thần 景cảnh 龍long 三tam 年niên 功công 畢tất 弟đệ 子tử 般Bát 若Nhã 丘khâu 多đa 度độ 語ngữ 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 祝Chúc 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 十Thập 二Nhị 紙Chỉ 第Đệ 一Nhất 譯Dịch 一Nhất 名Danh 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 。 觀Quán 世Thế 音Âm 心Tâm 祝Chúc 經Kinh )#

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 祝Chúc 經Kinh

-# 右hữu 隋tùy 開khai 皇hoàng 七thất 年niên 四tứ 月nguyệt 沙Sa 門Môn 闍xà 那na 崛quật 多đa 譯dịch 五ngũ 月nguyệt 訖ngật 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 彥ngạn 琮# 製chế 序tự 沙Sa 門Môn 僧Tăng 曇đàm 等đẳng 筆bút 受thọ

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 祝Chúc 心Tâm 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 或Hoặc 無Vô 心Tâm 字Tự 第Đệ 二Nhị 譯Dịch 十Thập 八Bát 紙Chỉ )#

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 神Thần 祝Chúc 心Tâm 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 玄Huyền 奘Tráng 奉Phụng 詔Chiếu 譯Dịch )#

-# 大đại 唐đường 三tam 藏tạng 聖thánh 教giáo 序tự

-# 右Hữu 大Đại 唐Đường 顯Hiển 慶Khánh 四Tứ 年Niên 四Tứ 月Nguyệt 十Thập 九Cửu 日Nhật 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 玄Huyền 奘Tráng 於Ư 大Đại 慈Từ 恩Ân 寺Tự 翻Phiên 經Kinh 院Viện 譯Dịch 出Xuất 經Kinh 後Hậu 序Tự 見Kiến 內Nội 典Điển 錄Lục 沙Sa 門Môn 大Đại 乘Thừa 光Quang 筆Bút 受Thọ

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 一Nhất 名Danh 普Phổ 門Môn 四Tứ 十Thập 二Nhị 紙Chỉ 第Đệ 一Nhất 譯Dịch 凡Phàm 七Thất 十Thập 七Thất 品Phẩm )#

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 序Tự (# 沙Sa 門Môn 波Ba 崙Lôn 序Tự )#

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh

-# 讚tán 歎thán 品phẩm 第đệ 一nhất (# 都đô 合hợp 揔# 有hữu 一nhất 十thập 七thất 品phẩm 除trừ 根căn 本bổn 大đại 陀đà 羅la 尼ni 。 外ngoại 揔# 有hữu 二nhị 十thập 七thất 陀đà 羅la 尼ni )# 。 一nhất 切thiết 明minh 主chủ 不bất 空không 自tự 在tại 王vương 陀đà 羅la 尼ni 品phẩm 第đệ 一nhất 。

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 明Minh 主Chủ 祝Chúc 王Vương 受Thọ 持Trì 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 二nhị

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 明Minh 主Chủ 祝Chúc 王Vương 見Kiến 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 三tam

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 明Minh 主Chủ 祝Chúc 王Vương 成Thành 就Tựu 像Tượng 法Pháp 品Phẩm 第đệ 四tứ

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 明Minh 主Chủ 祝Chúc 王Vương 成Thành 就Tựu 緊Khẩn 羯Yết 羅La 品Phẩm 第đệ 五ngũ

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 明Minh 主Chủ 祝Chúc 王Vương 成Thành 就Tựu 制Chế 擿# 迦Ca 品Phẩm 第đệ 六lục

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 明Minh 主Chủ 咒Chú 王Vương 成Thành 就Tựu 賢Hiền 瓶Bình 品Phẩm 第đệ 七thất

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 明Minh 主Chủ 祝Chúc 王Vương 成Thành 就Tựu 使Sứ 者Giả 品Phẩm 第đệ 八bát

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 明Minh 主Chủ 祝Chúc 王Vương 取Thủ 伏Phục 藏Tạng 品Phẩm 第đệ 九cửu

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 明Minh 主Chủ 祝Chúc 王Vương 入Nhập 窟Quật 品Phẩm 第đệ 十thập

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 明Minh 主Chủ 祝Chúc 王Vương 成Thành 就Tựu 安An 善Thiện 那Na 藥Dược 品Phẩm 第đệ 十thập 一nhất

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 明Minh 主Chủ 祝Chúc 王Vương 禁Cấm 諸Chư 鬼Quỷ 神Thần 所Sở 著Trước 。 品Phẩm 第đệ 十thập 二nhị

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 明Minh 主Chủ 祝Chúc 王Vương 入Nhập 壇Đàn 品Phẩm 第đệ 十thập 三tam

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 明Minh 主Chủ 祝Chúc 王Vương 降Hàng 伏Phục 龍Long 品Phẩm 第đệ 十thập 四tứ

-# 見Kiến 不Bất 空Không 王Vương 成Thành 就Tựu 品Phẩm 第đệ 十thập 五ngũ

-# 見Kiến 如Như 來Lai 成Thành 就Tựu 。 品Phẩm 第đệ 十thập 六lục

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 心Tâm 印Ấn 品Phẩm 第đệ 十thập 七thất

-# 右Hữu 大Đại 周Chu 久Cửu 視Thị 元Nguyên 年Niên 八Bát 月Nguyệt 景Cảnh 午Ngọ 朔Sóc 十Thập 五Ngũ 日Nhật 庚Canh 戌Tuất 南Nam 天Thiên 竺Trúc 國Quốc 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 菩Bồ 提Đề 流Lưu 志Chí 於Ư 東Đông 都Đô 佛Phật 授Thọ 記Ký 寺Tự 翻Phiên 經Kinh 院Viện 譯Dịch 前Tiền 十Thập 六Lục 品Phẩm 李# 無Vô 謟Siểm 度Độ 語Ngữ 沙Sa 門Môn 波Ba 崙Lôn 筆Bút 受Thọ 并Tinh 序Tự 其Kỳ 祝Chúc 印Ấn 第Đệ 十Thập 七Thất 品Phẩm 北Bắc 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 尸Thi 利Lợi 末Mạt 多Đa 續Tục 翻Phiên 附Phụ 入Nhập 合Hợp 成Thành 一Nhất 十Thập 七Thất 品Phẩm 沙Sa 門Môn 惠Huệ 月Nguyệt 度Độ 語Ngữ

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 心Tâm 祝Chúc 王Vương 經Kinh 一Nhất 部Bộ 三Tam 卷Quyển (# 四Tứ 十Thập 紙Chỉ 凡Phàm 一Nhất 十Thập 六Lục 分Phần 第Đệ 一Nhất 譯Dịch 或Hoặc 云Vân 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 陀Đà 羅La 尼Ni 自Tự 在Tại 。 祝Chúc 王Vương 經Kinh )#

-# 不Bất 空Không 陀Đà 羅La 尼Ni 自Tự 在Tại 。 王Vương 祝Chúc 經Kinh 卷quyển 上thượng

-# 成thành 就tựu 尊tôn 者giả 說thuyết 不bất 空không 神thần 祝chúc 功công 德đức 分phân 第đệ 一nhất

-# 成thành 就tựu 受thọ 持trì 供cúng 養dường 。 神thần 祝chúc 法pháp 分phân 第đệ 二nhị

-# 成thành 就tựu 親thân 見kiến 聖Thánh 觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 法pháp 分phân 第đệ 三tam

-# 成thành 就tựu 畫họa 像tượng 揁# 法pháp 分phân 第đệ 四tứ

-# 成thành 就tựu 使sứ 者giả 能năng 辯biện 事sự 法pháp 分phân 第đệ 五ngũ

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 心Tâm 祝Chúc 王Vương 經Kinh 卷quyển 中trung

-# 成thành 就tựu 驅khu 筞# 僮đồng 僕bộc 使sứ 者giả 分phân 第đệ 六lục

-# 成thành 就tựu 吉cát 祥tường 瓶bình 法pháp 分phân 第đệ 七thất

-# 成thành 就tựu 筞# 使sử 羅la 剎sát 童đồng 子tử 分phân 第đệ 八bát

-# 成thành 就tựu 使sử 死tử 尸thi 取thủ 伏phục 藏tạng 分phân 第đệ 九cửu

-# 成thành 就tựu 入nhập 淨tịnh 女nữ 室thất 分phân 第đệ 十thập

-# 成thành 就tựu 眼nhãn 藥dược 分phân 第đệ 十thập 一nhất

-# 成thành 就tựu 除trừ 鬼quỷ 著trước 病bệnh 法pháp 分phân 第đệ 十thập 二nhị

-# 不Bất 空Không 羂Quyến 索Sách 心Tâm 祝Chúc 王Vương 經Kinh 卷quyển 下hạ

-# 成thành 就tựu 入nhập 壇đàn 法pháp 分phân 第đệ 十thập 三tam

成thành 就tựu 調điều 伏phục 。 諸chư 龍long 得đắc 自tự 在tại 分phân 第đệ 十thập 四tứ

-# 成thành 就tựu 見kiến 不bất 空không 羂quyến 索sách 王vương 法pháp 分phân 第đệ 十thập 五ngũ

-# 成thành 就tựu 見kiến 如Như 來Lai 法pháp 分phân 第đệ 十thập 六lục

-# 右hữu 大đại 周chu 長trường 壽thọ 二nhị 年niên 十thập 月nguyệt 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 寶bảo 思tư 惟duy 於ư 東đông 都đô 佛Phật 授thọ 記ký 寺tự 譯dịch 制chế 譯dịch 沙Sa 門Môn 德đức 感cảm 筆bút 受thọ

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 陀đà 羅la 尼ni 神thần 祝chúc 經kinh 一nhất 卷quyển (# 或hoặc 二nhị 十thập 四tứ 紙chỉ 凡phàm 用dụng 身thân 印ấn 揔# 二nhị 十thập 四tứ 。 第đệ 一nhất 譯dịch )# 。

-# 千Thiên 眼Nhãn 千Thiên 臂Tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 陀Đà 羅La 尼Ni 神Thần 祝Chúc 經Kinh 一Nhất 卷Quyển

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 陀đà 羅la 尼ni 根căn 本bổn 大đại 身thân 祝chúc 第đệ 一nhất (# 用dụng 後hậu 揔# 攝nhiếp 身thân 印ấn )#

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 揔# 攝nhiếp 身thân 印ấn 第đệ 一nhất

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 揔# 持trì 陀đà 羅la 尼ni 印ấn 第đệ 二nhị

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 解giải 脫thoát 禪thiền 定định 印ấn 第đệ 三tam

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 千thiên 眼nhãn 印ấn 祝chúc 第đệ 四tứ

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 千thiên 臂tý 揔# 攝nhiếp 印ấn 第đệ 五ngũ

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 通thông 達đạt 三tam 昧muội 印ấn 第đệ 六lục

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 呼hô 召triệu 天thiên 龍long 八bát 部bộ 。 神thần 鬼quỷ 集tập 會hội 印ấn 第đệ 七thất

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 呼hô 召triệu 大Đại 梵Phạm 天Thiên 王Vương 。 及cập 憍kiêu 尸thi 迦ca 來lai 問vấn 法pháp 印ấn 第đệ 八bát

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 歡hoan 喜hỷ 摩ma 尼ni 隨tùy 意ý 明minh 珠châu 印ấn 第đệ 九cửu

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 乞khất 願nguyện 隨tùy 心tâm 印ấn 第đệ 十thập

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 入nhập 滅diệt 盡tận 定định 。 三Tam 明Minh 印ấn 第đệ 十thập 一nhất

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 三tam 昧muội 。 印ấn 第đệ 十thập 二nhị

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 辯biện 才tài 無vô 礙ngại 。 印ấn 第đệ 十thập 三tam

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 碎toái 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 滅diệt 罪tội 印ấn 第đệ 十thập 四tứ

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 降hàng 伏phục 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 界Giới 。 魔ma 怨oán 印ấn 第đệ 十thập 五ngũ

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 廣quảng 大đại 無vô 畏úy 印ấn 第đệ 十thập 六lục

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 水thủy 精tinh 菩Bồ 薩Tát 護hộ 持trì 千thiên 眼nhãn 印ấn 祝chúc 第đệ 十thập 七thất

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 成thành 就tựu 印ấn 第đệ 十thập 八bát

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 成thành 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 印ấn 第đệ 十thập 九cửu

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 呼hô 召triệu 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 。 印ấn 第đệ 二nhị 十thập

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 呼hô 召triệu 天thiên 龍long 八bát 部bộ 。 鬼quỷ 神thần 印ấn 第đệ 二nhị 十thập 一nhất

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 解giải 脫thoát 印ấn 第đệ 二nhị 十thập 二nhị

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 自tự 在tại 神thần 足túc 。 印ấn 第đệ 二nhị 十thập 三tam

-# 千thiên 眼nhãn 千thiên 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 神thần 變biến 自tự 在tại 印ấn 。 第đệ 二nhị 十thập 四tứ

-# 請thỉnh 千thiên 臂tý 觀quán 世thế 音âm 王vương 心tâm 印ấn 祝chúc 此thử 印ấn 是thị 第đệ 一nhất 根căn 本bổn 啟khải

-# 右hữu 大đại 唐đường 貞trinh 觀quán 年niên 中trung 大đại 揔# 持trì 寺tự 沙Sa 門Môn 智trí 通thông 於ư 大đại 內nội 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 釋thích 教giáo 錄lục 沙Sa 門Môn 波ba 崙lôn 製chế 序tự

千thiên 手thủ 千thiên 眼nhãn 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 姥lao 陀đà 羅la 尼ni 身thân 經kinh 一nhất 卷quyển (# 或hoặc 云vân 千thiên 臂tý 千thiên 眼nhãn 二nhị 十thập 五ngũ 紙chỉ 第đệ 二nhị 譯dịch 。 凡phàm 有hữu 二nhị 十thập 四tứ 印ấn )# 。

千Thiên 手Thủ 千Thiên 眼Nhãn 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 姥Lao 陀Đà 羅La 尼Ni 身Thân 經Kinh 一Nhất 卷Quyển

-# 右hữu 大đại 唐đường 景cảnh 龍long 三tam 年niên 夏hạ 南nam 天Thiên 竺Trúc 國quốc 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 西tây 崇sùng 福phước 寺tự 譯dịch 第đệ 子tử 般Bát 若Nhã 丘khâu 多đa 度độ 語ngữ 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

千Thiên 手Thủ 千Thiên 眼Nhãn 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 廣Quảng 大Đại 圓Viên 滿Mãn 無Vô 礙Ngại 大Đại 悲Bi 心Tâm 陀Đà 羅La 尼Ni 。 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 一Nhất 十Thập 一Nhất 紙Chỉ 單Đơn 本Bổn )#

千Thiên 手Thủ 千Thiên 眼Nhãn 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 廣Quảng 大Đại 圓Viên 滿Mãn 無Vô 礙Ngại 大Đại 悲Bi 心Tâm 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 一Nhất 卷Quyển

-# 右hữu 大đại 唐đường 西tây 天Thiên 竺Trúc 沙Sa 門Môn 伽già 梵Phạm 達đạt 摩ma 共cộng 京kinh 緫# 持trì 寺tự 沙Sa 門Môn 智trí 通thông 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 祕bí 密mật 藏tạng 神thần 咒chú 經kinh (# 第đệ 一nhất 譯dịch 。 凢# 六lục 品phẩm 。 九cửu 紙chỉ )# 。

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 祕Bí 密Mật 藏Tạng 神Thần 咒Chú 除Trừ 破Phá 一Nhất 切Thiết 惡Ác 業Nghiệp 。 陀Đà 羅La 尼Ni 品Phẩm 第đệ 一nhất (# 周chu 實thật 又hựu 難Nan 陀Đà 譯dịch )#

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 祕Bí 密Mật 藏Tạng 一Nhất 切Thiết 受Thọ 樂Lạc 法Pháp 品Phẩm 第đệ 二nhị

-# 觀Quán 世Thế 音Âm 陀Đà 羅La 尼Ni 和Hòa 阿A 伽Già 陀Đà 。 藥Dược 法Pháp 令Linh 人Nhân 受Thọ 樂Lạc 品Phẩm 第đệ 三tam

-# 觀Quán 世Thế 音Âm 如Như 意Ý 輪Luân 合Hợp 藥Dược 品Phẩm 第đệ 四tứ

-# 觀Quán 世Thế 音Âm 心Tâm 輪Luân 眼Nhãn 藥Dược 品Phẩm 第đệ 五ngũ

-# 觀Quán 世Thế 音Âm 火Hỏa 唵Án 陀Đà 羅La 尼Ni 藥Dược 品Phẩm 第đệ 六lục

-# 右hữu 大đại 周chu 于vu 闐điền 國quốc 三tam 藏tạng 實Thật 叉Xoa 難Nan 陀Đà 。 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 如như 意ý 摩ma 尼ni 。 陀đà 羅la 尼ni 經kinh (# 八bát 紙chỉ 。 第đệ 二nhị 譯dịch )# 。

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 意Ý 摩Ma 尼Ni 。 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh

-# 右hữu 大đại 唐đường 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 寶bảo 思tư 惟duy 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

-# 上Thượng 二Nhị 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 上Thượng 九Cửu 經Kinh 十Thập 卷Quyển 同Đồng 帙#

-# 如như 意ý 輪luân 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 一nhất 卷quyển (# 此thử 經Kinh 出xuất 大đại 蓮liên 華hoa 。 金Kim 剛Cang 三Tam 昧Muội 。 耶da 加gia 持trì 祕bí 密mật 無vô 障chướng 礙ngại 經kinh 第đệ 四tứ 譯dịch 。 十thập 品phẩm 。 二nhị 十thập 八bát 紙chỉ )# 。

-# 如Như 意Ý 輪Luân 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 序Tự 品Phẩm 第Đệ 一Nhất

-# 如Như 意Ý 輪Luân 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 破Phá 業Nghiệp 障Chướng 品Phẩm 第Đệ 二Nhị

-# 如Như 意Ý 輪Luân 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 誦Tụng 念Niệm 法Pháp 品Phẩm 第Đệ 三Tam

-# 如Như 意Ý 輪Luân 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 法Pháp 印Ấn 品Phẩm 第đệ 四tứ

-# 大đại 蓮liên 華hoa 三tam 昧muội 耶da 印ấn 第đệ 一nhất

-# 解giải 脫thoát 印ấn 第đệ 二nhị

-# 治trị 土thổ/độ 明minh 日nhật 第đệ 三tam

-# 觸xúc 護hộ 身thân 印ấn 第đệ 四tứ

-# 漱thấu 口khẩu 印ấn 第đệ 五ngũ

-# 浴dục 三Tam 寶Bảo 印ấn 第đệ 六lục

-# 浴dục 聖Thánh 觀Quán 自Tự 在Tại 印ấn 第đệ 七thất

-# 自tự 灌quán 頂đảnh 印ấn 第đệ 八bát

-# 著trước 衣y 印ấn 第đệ 九cửu

-# 禁cấm 頂đảnh 印ấn 第đệ 十thập

-# 護hộ 身thân 印ấn 第đệ 十thập 一nhất

-# 大đại 護hộ 身thân 印ấn 第đệ 十thập 二nhị

-# 被bị 甲giáp 印ấn 第đệ 十thập 三tam

-# 十thập 方phương 界giới 明minh 第đệ 十thập 四tứ

-# 結kết 壇đàn 界giới 印ấn 第đệ 十thập 五ngũ

-# 治trị 路lộ 明minh 第đệ 十thập 六lục

-# 請thỉnh 召triệu 印ấn 第đệ 十thập 七thất

-# # 印ấn 第đệ 十thập 八bát

供cúng 養dường 香hương 水thủy 印ấn 第đệ 十thập 九cửu

-# 華hoa 聖thánh 印ấn 第đệ 二nhị 十thập

-# 請thỉnh 聖thánh 印ấn 。 第đệ 二nhị 十thập 一nhất

-# 除trừ 障chướng 印ấn 。 第đệ 二nhị 十thập 二nhị

供cúng 養dường 印ấn 第đệ 二nhị 十thập 三tam

-# 大đại 生sanh 印ấn 。 第đệ 二nhị 十thập 四tứ

-# 根căn 本bổn 印ấn 。 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ

-# 大đại 心tâm 印ấn 。 第đệ 二nhị 十thập 六lục

-# 淨tịnh 治trị 珠châu 明minh 。 第đệ 二nhị 十thập 七thất

數sổ 珠châu 印ấn 第đệ 二nhị 十thập 八bát

-# 解giải 界giới 印ấn 第đệ 二nhị 十thập 九cửu

-# 五ngũ 淨tịnh 明minh 第đệ 三tam 十thập

-# 如Như 意Ý 輪Luân 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 壇Đàn 法Pháp 品Phẩm 第Đệ 五Ngũ

-# 如Như 意Ý 輪Luân 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 佩Bội 藥Dược 品Phẩm 第Đệ 六Lục

-# 如Như 意Ý 輪Luân 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 含Hàm 藥Dược 品Phẩm 第Đệ 七Thất

-# 如Như 意Ý 輪Luân 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 眼Nhãn 藥Dược 品Phẩm 第Đệ 八Bát

-# 如Như 意Ý 輪Luân 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 護Hộ 摩Ma 品Phẩm 第Đệ 九Cửu

-# 如Như 意Ý 輪Luân 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 屬Thuộc 累Lũy/lụy/luy 品Phẩm 第Đệ 十Thập

-# 右hữu 大đại 唐đường 景cảnh 龍long 三tam 年niên 夏hạ 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 菩Bồ 提Đề 流lưu 志chí 於ư 京kinh 崇sùng 福phước 寺tự 譯dịch 弟đệ 子tử 般Bát 若Nhã 丘khâu 多đa 度độ 語ngữ 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 意Ý 心Tâm 陀Đà 羅La 尼Ni 。 祝Chúc 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 第Đệ 三Tam 譯Dịch 四Tứ 紙Chỉ )#

觀Quán 自Tự 在Tại 菩Bồ 薩Tát 。 如Như 意Ý 心Tâm 陀Đà 羅La 尼Ni 祝Chúc 經Kinh

-# 右Hữu 大Đại 唐Đường 景Cảnh 龍Long 四Tứ 年Niên 四Tứ 月Nguyệt 十Thập 五Ngũ 日Nhật 。 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 義Nghĩa 淨Tịnh 於Ư 大Đại 薦Tiến 福Phước 寺Tự 翻Phiên 經Kinh 院Viện 譯Dịch 見Kiến 開Khai 元Nguyên 錄Lục

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 根Căn 本Bổn 一Nhất 字Tự 陀Đà 羅La 尼Ni 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 亦Diệc 云Vân 一Nhất 字Tự 祝Chúc 王Vương 經Kinh 題Đề 云Vân 大Đại 方Phương 廣Quảng 菩Bồ 薩Tát 藏Tạng 中Trung 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 根Căn 本Bổn 一Nhất 字Tự 陀Đà 羅La 尼Ni 法Pháp 。 經Kinh 第Đệ 一Nhất 譯Dịch 三Tam 紙Chỉ )#

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 根căn 本bổn 一nhất 字tự 。 陀đà 羅la 尼ni 法Pháp

-# 右hữu 大đại 周chu 長trường/trưởng 安an 二nhị 年niên 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 寶bảo 思tư 惟duy 於ư 東đông 都đô 天thiên 宮cung 寺tự 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục 直trực 中trung 書thư 李# 無vô 礙ngại 筆bút 受thọ

曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 祝chúc 藏tạng 中trung 一nhất 字tự 祝chúc 王vương 經kinh 一nhất 卷quyển (# 第đệ 二nhị 譯dịch 。 四tứ 紙chỉ )# 。

曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 祝Chúc 藏Tạng 中Trung 一Nhất 字Tự 祝Chúc 王Vương 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 義Nghĩa 淨Tịnh 奉Phụng 制Chế 譯Dịch )#

-# 右hữu 大đại 周chu 長trường/trưởng 安an 三tam 年niên 十thập 月nguyệt 四tứ 日nhật 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 。 義nghĩa 淨tịnh 奉phụng 制chế 於ư 長trường/trưởng 安an 西tây 明minh 寺tự 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

-# 上Thượng 三Tam 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 十thập 二nhị 佛Phật 名danh 神thần 祝chúc 經kinh 一nhất 卷quyển (# 題đề 云vân 十thập 二nhị 佛Phật 名danh 神thần 祝chúc 挍giảo 量lượng 功công 德đức 除trừ 障chướng 滅diệt 罪tội 經kinh 。 第đệ 一nhất 譯dịch 。 七thất 紙chỉ )# 。

佛Phật 說Thuyết 十Thập 二Nhị 佛Phật 名Danh 神Thần 祝Chúc 挍Giảo 量Lượng 功Công 德Đức 除Trừ 障Chướng 滅Diệt 罪Tội 經Kinh (# 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 闍Xà 那Na 崛Quật 多Đa 譯Dịch )#

-# 右hữu 隋tùy 開khai 皇hoàng 七thất 年niên 五ngũ 月nguyệt 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 闍xà 那na 崛quật 多đa 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 僧Tăng 琨# 筆bút 受thọ 彥ngạn 琮# 製chế 序tự

稱Xưng 讚Tán 如Như 來Lai 。 功Công 德Đức 神Thần 祝Chúc 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 第Đệ 一Nhất 譯Dịch 三Tam 紙Chỉ )#

稱Xưng 讚Tán 如Như 來Lai 。 功Công 德Đức 神Thần 祝Chúc 經Kinh

-# 右Hữu 大Đại 唐Đường 景Cảnh 雲Vân 二Nhị 年Niên 閏Nhuận 六Lục 月Nguyệt 二Nhị 十Thập 三Tam 日Nhật 。 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師Sư 。 義Nghĩa 淨Tịnh 於Ư 大Đại 薦Tiến 福Phước 寺Tự 翻Phiên 經Kinh 院Viện 譯Dịch 見Kiến 開Khai 元Nguyên 錄Lục 沙Sa 門Môn 玄Huyền 傘Tản 等Đẳng 筆Bút 受Thọ

-# 上Thượng 二Nhị 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 孔khổng 雀tước 王vương 祝chúc 經kinh 一nhất 卷quyển (# 并tinh 結kết 界giới 壇đàn 法pháp 具cụ 亦diệc 名danh 大đại 金kim 色sắc 孔khổng 雀tước 王vương 經kinh 十thập 二nhị 紙chỉ 。 第đệ 四tứ 譯dịch )# 。

-# 孔Khổng 雀Tước 王Vương 祝Chúc 經Kinh

-# 右hữu 後hậu 秦tần 三tam 藏tạng 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 。 於ư 常thường 安an 逍tiêu 遙diêu 園viên 譯dịch 見kiến 費phí 長trường/trưởng 房phòng 錄lục 沙Sa 門Môn 僧Tăng 叡duệ 僧Tăng 肇triệu 道đạo 常thường 等đẳng 筆bút 受thọ

-# 大Đại 金Kim 色Sắc 孔Khổng 雀Tước 三Tam 祝Chúc 經Kinh 一Nhất 卷Quyển (# 第Đệ 五Ngũ 譯Dịch 五Ngũ 紙Chỉ 或Hoặc 加Gia 神Thần 之Chi 或Hoặc 無Vô 大Đại 金Kim 色Sắc 字Tự )#

佛Phật 說Thuyết 大Đại 金Kim 色Sắc 孔Khổng 雀Tước 王Vương 祝Chúc 經Kinh (# 八Bát 紙Chỉ 第Đệ 六Lục 譯Dịch )#

-# 右hữu 三tam 秦tần 失thất 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

-# 上Thượng 三Tam 經Kinh 同Đồng 卷Quyển

-# 孔khổng 雀tước 王vương 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 一nhất 部bộ 二nhị 卷quyển (# 五ngũ 十thập 紙chỉ 第đệ 七thất 譯dịch 或hoặc 云vân 佛Phật 說thuyết 祝chúc 字tự 。 或hoặc 無vô 陀đà 羅la 尼ni 字tự 并tinh 結kết 祝chúc 界giới 法pháp )# 。

佛Phật 說Thuyết 孔Khổng 雀Tước 王Vương 祝Chúc 經Kinh 卷quyển 上thượng (# 在tại ▆# 口khẩu 利lợi 蜜mật 前tiền 出xuất )#

佛Phật 說Thuyết 孔Khổng 雀Tước 王Vương 祝Chúc 經Kinh 卷quyển 下hạ

-# 右hữu 梁lương 扶phù 南nam 沙Sa 門Môn 僧Tăng 伽già 婆bà 羅la 於ư 楊dương 都đô 占chiêm 雲vân 舘# 及cập 正chánh 觀quán 寺tự 等đẳng 處xứ 譯dịch 見kiến 寶bảo 唱xướng 錄lục

-# 大đại 孔khổng 雀tước 王vương 祝chúc 經kinh 一nhất 部bộ 三tam 卷quyển (# 第đệ 八bát 譯dịch 。 六lục 十thập 九cửu 紙chỉ )# 。

-# 大đại 唐đường 中trung 興hưng 三tam 藏tạng 聖thánh 教giáo 序tự 。 御ngự 製chế 。

-# 讀Đọc 誦Tụng 大Đại 孔Khổng 雀Tước 祝Chúc 王Vương 經Kinh 前Tiền 方Phương 便Tiện 法Pháp

佛Phật 說Thuyết 大Đại 孔Khổng 雀Tước 祝Chúc 王Vương 經Kinh 卷quyển 上thượng

佛Phật 說Thuyết 大Đại 孔Khổng 雀Tước 祝Chúc 王Vương 經Kinh 卷quyển 中trung

佛Phật 說Thuyết 大Đại 孔Khổng 雀Tước 祝Chúc 王Vương 經Kinh 卷quyển 下hạ

-# 次thứ 明minh 壇đàn 場tràng 畫họa 像tượng 法pháp 式thức

-# 右hữu 大đại 唐đường 神Thần 龍Long 元nguyên 年niên 。 三Tam 藏Tạng 法Pháp 師sư 。 義nghĩa 淨tịnh 於ư 東đông 都đô 內nội 道Đạo 場Tràng 譯dịch 見kiến 開khai 元nguyên 錄lục

-# 上Thượng 十Thập 一Nhất 經Kinh 九Cửu 卷Quyển 同Đồng 帙#

大Đại 唐Đường 開Khai 元Nguyên 釋Thích 教Giáo 廣Quảng 品Phẩm 歷Lịch 章Chương 卷quyển 第đệ 十thập