大Đại 悲Bi 啟Khải 請Thỉnh


大đại 悲bi 啟khải 請thỉnh

大đại 悲bi 啟khải 請thỉnh (# 准chuẩn 經kinh 凡phàm 欲dục 受thọ 持trì 。 先tiên 志chí 心tâm 念niệm 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 三tam 遍biến 緣duyên 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 是thị 。 觀quán 音âm 本bổn 師sư 矣hĩ )# 。

仰ngưỡng 啟khải 月nguyệt 輪luân 觀quán 自tự 在tại 。 廣Quảng 大Đại 圓Viên 滿Mãn 紫tử 金kim 身thân 。

千thiên 臂tý 恆hằng 伸thân 現hiện 世thế 間gian 。 千thiên 眼nhãn 光quang 明minh 常thường 遍biến 照chiếu 。

一nhất 千thiên 二nhị 百bách 真chân 言ngôn 契khế 。 能năng 滿mãn 眾chúng 生sanh 所sở 願nguyện 心tâm 。

面diện 安an 三tam 目mục 遍biến 莊trang 嚴nghiêm 。 頂đảnh 戴đái 彌di 陀đà 持trì 寶bảo 器khí 。

宣tuyên 讚tán 真chân 言ngôn 微vi 妙diệu 法Pháp 。 受thọ 持trì 當đương 證chứng 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。

辯biện 才tài 無vô 礙ngại 化hóa 人nhân 天thiên 。 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 中trung 為vi 上thượng 首thủ 。

暫tạm 聞văn 尚thượng 滅diệt 塵trần 沙sa 業nghiệp 。 諷phúng 念niệm 惟duy 增tăng 成thành 佛Phật 因nhân 。

大đại 悲bi 願nguyện 力lực 不bất 思tư 議nghị 。 是thị 故cố 我ngã 今kim 恆hằng 讚tán 念niệm 。

南Nam 無mô 大Đại 悲bi 觀Quán 世Thế 音Âm 。 願nguyện 我ngã 速tốc 知tri 一nhất 切thiết 法pháp 。

南Nam 無mô 大Đại 悲bi 觀Quán 世Thế 音Âm 。 願nguyện 我ngã 早tảo 得đắc 智trí 慧tuệ 眼nhãn 。

南Nam 無mô 大Đại 悲bi 觀Quán 世Thế 音Âm 。 願nguyện 我ngã 速tốc 度độ 一nhất 切thiết 眾chúng 。

南Nam 無mô 大Đại 悲bi 觀Quán 世Thế 音Âm 。 願nguyện 我ngã 早tảo 得đắc 善thiện 方phương 便tiện 。

南Nam 無mô 大Đại 悲bi 觀Quán 世Thế 音Âm 。 願nguyện 我ngã 速tốc 乘thừa 般Bát 若Nhã 舡# 。

南Nam 無mô 大Đại 悲bi 觀Quán 世Thế 音Âm 。 願nguyện 我ngã 早tảo 得đắc 越việt 苦khổ 海hải 。

南Nam 無mô 大Đại 悲bi 觀Quán 世Thế 音Âm 。 願nguyện 我ngã 速tốc 得đắc 戒Giới 定Định 道Đạo 。

南Nam 無mô 大Đại 悲bi 觀Quán 世Thế 音Âm 。 願nguyện 我ngã 早tảo 登đăng 涅Niết 槃Bàn 山sơn 。

南Nam 無mô 大Đại 悲bi 觀Quán 世Thế 音Âm 。 願nguyện 我ngã 速tốc 會hội 無vô 為vi 舍xá 。

南Nam 無mô 大Đại 悲bi 觀Quán 世Thế 音Âm 。 願nguyện 我ngã 早tảo 同đồng 法Pháp 性tánh 身thân 。

我ngã 若nhược 向hướng 刀đao 山sơn 。 刀đao 山sơn 自tự 摧tồi 折chiết 。

我ngã 若nhược 向hướng 火hỏa 湯thang 。 火hỏa 湯thang 自tự 消tiêu 滅diệt 。

我ngã 若nhược 向hướng 地địa 獄ngục 。 地địa 獄ngục 自tự 枯khô 渴khát 。

我ngã 若nhược 向hướng 餓ngạ 鬼quỷ 。 餓ngạ 鬼quỷ 自tự 飽bão 滿mãn 。

我ngã 若nhược 向hướng 修tu 羅la 。 惡ác 心tâm 自tự 調điều 伏phục 。

我ngã 若nhược 向hướng 畜súc 生sanh 。 自tự 得đắc 大đại 智trí 慧tuệ 。

千thiên 手thủ 千thiên 眼nhãn 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 廣Quảng 大Đại 圓Viên 滿Mãn 。 無vô 障chướng 礙ngại 大đại 悲bi 。 心tâm 陀đà 羅la 尼ni 。 神thần 妙diệu 章chương 句cú

南nam 無mô 喝hát 囉ra 怛đát 那na 哆đa 囉ra 夜dạ 耶da 。 一nhất 南nam 無mô 阿a 唎rị 耶da 。 二nhị 婆bà 盧lô 羯yết 帝đế 爍thước 鉢bát 囉ra 耶da 。 三tam 菩bồ 提đề 薩tát 埵đóa 婆bà 耶da 。 四tứ 摩ma 訶ha 薩tát 埵đóa 婆bà 耶da 。 五ngũ 摩ma 訶ha 迦ca 盧lô 尼ni 迦ca 耶da 。 六lục )# 唵án (# 七thất 薩tát 皤bàn 囉ra 罰phạt 曳duệ 。 八bát 數số 怛đát 那na 怛đát 寫tả 。 九cửu 南Nam 無mô 悉tất 吉cát 㗚lật 埵đóa 伊y 蒙mông 阿a 唎rị 耶da (# 十thập )# 婆bà 盧lô 羯yết 帝đế 室thất 佛Phật 楞lăng 馱đà 婆bà (# 十thập 一nhất 南nam 無mô 那na 囉ra 謹cẩn 墀trì 。 十thập 二nhị 醯hê 唎rị 摩ma 訶ha 皤bàn 哆đa 沙sa 咩mế 。 羊dương 聲thanh 呼hô 十thập 三tam 薩tát 婆bà 阿a 他tha 豆đậu 輸du 朋bằng 。 十thập 四tứ )# 阿a 逝thệ 孕dựng (# 十thập 五ngũ )# 薩tát 婆bà 薩tát 哆đa 那na 摩ma 婆bà 伽già (# 十thập 六lục 摩ma 罰phạt 特đặc 豆đậu 。 十thập 七thất )# 怛đát 姪điệt 他tha (# 十thập 八bát )# 唵án (# 十thập 九cửu )# 阿a 婆bà 盧lô 醯hê 盧lô 迦ca 帝đế (# 二nhị 十thập )# 迦ca 囉ra 帝đế (# 二nhị 十thập 一nhất )# 夷di 醯hê 唎rị 摩ma 訶ha 菩bồ 提đề 薩tát 埵đóa 。 二nhị 十thập 二nhị 薩tát 婆bà 薩tát 婆bà 。 二nhị 十thập 三tam )# 摩ma 囉ra 摩ma 囉ra (# 二nhị 十thập 四tứ 弟đệ 子tử 佛Phật 受thọ 持trì 摩ma 醯hê 摩ma 醯hê 唎rị 馱đà 孕dựng 。 二nhị 十thập 五ngũ )# 俱câu 盧lô 俱câu 盧lô 羯yết 懞# (# 二nhị 十thập 六Lục 度Độ 嚧rô 度độ 嚧rô 罰phạt 闍xà 耶da 帝đế 摩ma 訶ha 罰phạt 闍xà 耶da 帝đế 。 二nhị 十thập 七thất 陀đà 囉ra 陀đà 囉ra 。 二nhị 十thập 八bát )# 地địa 唎rị 尼ni (# 二nhị 十thập 九cửu 室thất 佛phật 囉ra 耶da 。 三tam 十thập )# 遮già 囉ra 遮già 囉ra (# 三tam 十thập 一nhất )# 摩ma 摩ma 罰phạt 摩ma 羅la (# 三tam 十thập 二nhị )# 穆mục 帝đế 麗lệ 伊y 醯hê 移di 醯hê (# 三tam 十thập 四tứ 室thất 那na 室thất 那na 。 三tam 十thập 五ngũ )# 阿a 囉ra 嘇sâm 佛Phật 囉ra 舍xá 利lợi (# 三tam 十thập 六lục 罰phạt 沙sa 罰phạt 嘇sâm 。 三tam 十thập 七thất )# 佛Phật 囉ra 舍xá 利lợi (# 三tam 十thập 八bát 呼hô 盧lô 呼hô 盧lô 摩ma 囉ra 。 三tam 十thập 九cửu 呼hô 盧lô 呼hô 盧lô 醯hê 唎rị 。 四tứ 十thập 娑sa 囉ra 娑sa 囉ra 。 悉tất 唎rị 悉tất 唎rị 。 四tứ 十thập 二nhị )# 蘇tô 盧lô 蘇tô 盧lô (# 四tứ 十thập 三tam 菩bồ 提đề 夜dạ 菩bồ 提đề 夜dạ 。 四tứ 十thập 四tứ 菩bồ 馱đà 夜dạ 菩bồ 馱đà 夜dạ 。 四tứ 十thập 五ngũ 彌di 帝đế 唎rị 夜dạ 。 那na 囉ra 謹cẩn 墀trì 。 四tứ 十thập 六lục )# 他tha 姪điệt 唎rị 瑟sắt 尼ni 那na (# 四tứ 十thập 七thất )# 波ba 夜dạ 摩ma 那na (# 四tứ 十thập 八bát )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 四tứ 十thập 九cửu )# 悉tất 陀đà 夜dạ (# 五ngũ 十thập )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 五ngũ 十thập 一nhất 摩ma 訶ha 悉tất 陀đà 夜dạ 。 五ngũ 十thập 二nhị )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 五ngũ 十thập 三tam 悉tất 陀đà 喻dụ 藝nghệ 。 五ngũ 十thập 四tứ 室thất 皤bàn 囉ra 耶da 。 五ngũ 十thập 五ngũ )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 五ngũ 十thập 六lục 那na 囉ra 謹cẩn 墀trì 。 五ngũ 十thập 七thất )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 五ngũ 十thập 八bát 摩ma 囉ra 那na 囉ra 。 五ngũ 十thập 九cửu )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 六lục 十thập 悉tất 囉ra 僧tăng 阿a 穆mục 佉khư 耶da 。 六lục 十thập 一nhất )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 六lục 十thập 二nhị )# 娑sa 婆bà 摩ma 阿a 悉tất 陀đà 耶da (# 六lục 十thập 三tam )# 娑sa 婆bà 訶ha 六lục 十thập 四tứ 者giả 。 吉cát 囉ra 阿a 悉tất 陀đà 耶da (# 六lục 十thập 五ngũ )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 六lục 十thập 六lục )# 波ba 陀đà 摩ma 羯yết 悉tất 哆đa 耶da (# 六lục 十thập 七thất )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 六lục 十thập 八bát 那na 囉ra 謹cẩn 墀trì 皤bàn 伽già 羅la 耶da 。 六lục 十thập 九cửu )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 七thất 十thập 摩ma 婆bà 唎rị 勝thắng 羯yết 囉ra 夜dạ 。 七thất 十thập 一nhất )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 七thất 十thập 二nhị 南nam 無mô 喝hát 囉ra 怛đát 那na 哆đa 囉ra 夜dạ 耶da 。 七thất 十thập 三tam 南nam 無mô 阿a 唎rị 耶da 。 七thất 十thập 四tứ 婆bà 盧lô 吉cát 帝đế 。 爍thước 皤bàn 囉ra 耶da (# 七thất 十thập 五ngũ )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 七thất 十thập 六lục )# 悉tất 殿điện 都đô (# 七thất 十thập 七thất )# 漫mạn 多đa 羅la 佛Phật 陀Đà 耶da (# 七thất 十thập 八bát )# 娑sa 婆bà 訶ha (# 七thất 十thập 九cửu )#

千thiên 手thủ 千thiên 眼nhãn 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 廣Quảng 大Đại 圓Viên 滿Mãn 無Vô 礙Ngại 大Đại 悲Bi 心Tâm 陀Đà 羅La 尼Ni 迴hồi 向hướng 。

願nguyện 讀đọc 誦tụng 功công 德đức 。 普phổ 及cập 諸chư 有hữu 情tình 。

我ngã 等đẳng 與dữ 眾chúng 生sanh 。 皆giai 共cộng 成thành 佛Phật 道Đạo 。