大Đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn 經Kinh 集Tập 解Giải
Quyển 60
梁Lương 寶Bảo 亮Lượng 等Đẳng 集Tập

大Đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 經Kinh 集Tập 解Giải 卷quyển 第đệ 六lục 十thập

猶do 明minh 奢xa 摩ma 他tha 。 毘Tỳ 婆Bà 舍Xá 那Na 。 辨biện 斷đoạn 煩phiền 惱não 義nghĩa 顯hiển 二nhị 種chủng 滅diệt 謂vị 性tánh 滅diệt 畢tất 竟cánh 滅diệt 。 以dĩ 三tam 空không 三tam 昧muội 配phối 定định 慧tuệ 捨xả 相tương/tướng 。 明minh 成thành 就tựu 十thập 法Pháp 。 見kiến 無vô 相tướng 涅Niết 槃Bàn 。 辨biện 施thí 畜súc 生sanh 得đắc 百bách 倍bội 報báo 。 及cập 施thí 闡xiển 提đề 千thiên 倍bội 報báo 。 廣quảng 辨biện 輕khinh 重trọng 業nghiệp 定định 不bất 定định 業nghiệp 及cập 報báo 定định 時thời 不bất 定định 等đẳng 。 廣quảng 辨biện 菩Bồ 薩Tát 無vô 三tam 塗đồ 業nghiệp 見kiến 受thọ 報báo 事sự 。 出xuất 調Điều 達Đạt 與dữ 佛Phật 為vi 商thương 主chủ 緣duyên 起khởi 。 出xuất 迦ca 羅la 富phú 王vương 刑hình 婆Bà 羅La 門Môn 緣duyên 起khởi 。 釋thích 修tu 道Đạo 力lực 轉chuyển 重trọng 業nghiệp 為vi 輕khinh 業nghiệp 。

師sư 子tử 吼hống 品phẩm 之chi 第đệ 七thất

師sư 子tử 吼hống 言ngôn 。 世Thế 尊Tôn 如như 經Kinh 中trung 說thuyết 。 至chí )# 何hà 故cố 復phục 修tu 奢Xa 摩Ma 他Tha 耶da 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 上thượng 品phẩm 末mạt 慧tuệ 能năng 破phá 結kết 。 今kim 明minh 非phi 直trực 慧tuệ 功công 。 要yếu 須tu 三tam 法pháp 合hợp 用dụng 。 故cố 先tiên 說thuyết 定định 耳nhĩ 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 修tu 道Đạo 之chi 第đệ 九cửu 也dã 。 明minh 定định 慧tuệ 相tương/tướng 資tư 。 上thượng 既ký 出xuất 能năng 。 修tu 道Đạo 之chi 人nhân 。 今kim 次thứ 辨biện 定định 慧tuệ 合hợp 用dụng 。 故cố 先tiên 問vấn 也dã 。 若nhược 智trí 慧tuệ 能năng 治trị 惑hoặc 。 何hà 須tu 修tu 定định 。 凡phàm 夫phu 謂vị 智trí 慧tuệ 能năng 斷đoạn 惑hoặc 故cố 。 謂vị 煩phiền 惱não 如như 事sự 像tượng 。 為vi 智trí 慧tuệ 所sở 除trừ 也dã 。 佛Phật 今kim 就tựu 五ngũ 門môn 中trung 。 釋thích 無vô 斷đoạn 義nghĩa 。 若nhược 不bất 修tu 定định 。 則tắc 不bất 達đạt 見kiến 。 五ngũ 門môn 者giả 。 第đệ 一nhất 就tựu 實thật 法pháp 。 第đệ 二nhị 就tựu 空không 門môn 。 第đệ 三tam 就tựu 到đáo 不bất 到đáo 。 第đệ 四tứ 明minh 伴bạn 非phi 伴bạn 。 第đệ 五ngũ 推thôi 性tánh 滅diệt 。 此thử 五ngũ 門môn 中trung 撿kiểm 。 並tịnh 無vô 破phá 義nghĩa 。

佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 汝nhữ 言ngôn 毘Tỳ 婆Bà 舍Xá 那Na 。 至chí )# 明minh 能năng 破phá 闇ám 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 能năng 知tri 諸chư 法pháp 。 自tự 生sanh 自tự 滅diệt 。 慧tuệ 不bất 能năng 破phá 。 非phi 定định 心tâm 見kiến 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 第đệ 一nhất 門môn 。 智trí 慧tuệ 生sanh 時thời 。 三tam 相tương/tướng 所sở 遷thiên 。 當đương 體thể 自tự 滅diệt 。 實thật 法pháp 道đạo 中trung 。 有hữu 何hà 能năng 破phá 所sở 破phá 者giả 耶da 。

善thiện 男nam 子tử 誰thùy 有hữu 智trí 慧tuệ 誰thùy 有hữu 煩phiền 惱não (# 至chí )# 如như 其kỳ 無vô 者giả 則tắc 無vô 所sở 破phá 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 第đệ 二nhị 門môn 。 辨biện 破phá 與dữ 不bất 破phá 。 無vô 主chủ 故cố 空không 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 第đệ 二nhị 門môn 體thể 性tánh 俱câu 空không 。 故cố 無vô 能năng 破phá 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 若nhược 言ngôn 智trí 慧tuệ 能năng 破phá 煩phiền 惱não 。 至chí )# 而nhi 能năng 破phá 者giả 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 第đệ 三tam 門môn 有hữu 無vô 也dã 。 智trí 起khởi 則tắc 有hữu 。 故cố 名danh 到đáo 起khởi 則tắc 無vô 。 故cố 不bất 到đáo 也dã 。 初sơ 念niệm 應ưng 破phá 者giả 。 一nhất 念niệm 破phá 一nhất 切thiết 結kết 。 是thị 則tắc 不bất 到đáo 者giả 。 如như 明minh 闇ám 相tương 違vi 。 明minh 起khởi 闇ám 以dĩ 過quá 去khứ 。 明minh 不bất 及cập 闇ám 不bất 到đáo 。 則tắc 同đồng 凡phàm 夫phu 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 第đệ 三tam 門môn 語ngữ 勢thế 。 如như 以dĩ 智trí 到đáo 煩phiền 惱não 時thời 破phá 。 不bất 到đáo 時thời 不bất 破phá 。 義nghĩa 意ý 不bất 爾nhĩ 也dã 。 謂vị 能năng 破phá 者giả 。 為vi 當đương 智trí 到đáo 行hành 人nhân 心tâm 時thời 能năng 破phá 。 為vi 當đương 未vị 到đáo 破phá 耶da 若nhược 未vị 到đáo 而nhi 破phá 。 則tắc 凡phàm 夫phu 應ưng 破phá 。 若nhược 到đáo 故cố 破phá 者giả 。 則tắc 初sơ 念niệm 應ưng 破phá 。 而nhi 今kim 行hành 人nhân 有hữu 無vô 量lượng 念niệm 。 若nhược 初sơ 念niệm 不bất 破phá 。 則tắc 不bất 須tu 後hậu 念niệm 。 若nhược 果quả 初sơ 到đáo 便tiện 破phá 。 是thị 則tắc 不bất 到đáo 也dã 。 智trí 慧tuệ 念niệm 念niệm 生sanh 滅diệt 。 初sơ 不bất 相tương 及cập 。 有hữu 何hà 到đáo 不bất 到đáo 義nghĩa 。 若nhược 言ngôn 到đáo 不bất 到đáo 合hợp 故cố 能năng 破phá 。 亦diệc 無vô 此thử 義nghĩa 。

復phục 次thứ 毘Tỳ 婆Bà 舍Xá 那Na 。 破phá 煩phiền 惱não 者giả (# 至chí 毘Tỳ 婆Bà 舍Xá 那Na 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 第đệ 四tứ 門môn 明minh 伴bạn 非phi 伴bạn 門môn 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 第đệ 四tứ 門môn 辨biện 八bát 正Chánh 道Đạo 中trung 。 為vi 一nhất 道đạo 能năng 破phá 。 共cộng 故cố 能năng 破phá 。 若nhược 一nhất 能năng 破phá 。 則tắc 不bất 須tu 具cụ 修tu 於ư 八bát 。 若nhược 一nhất 不bất 能năng 。 八bát 亦diệc 不bất 能năng 。 乃nãi 舉cử 盲manh 者giả 為vi 譬thí 。 以dĩ 曉hiểu 之chi 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 如như 地địa 堅kiên 性tánh 火hỏa 熱nhiệt 性tánh (# 至chí 決quyết 定định 不bất 能năng 。 破phá 諸chư 煩phiền 惱não 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 第đệ 五ngũ 門môn 辨biện 滅diệt 不bất 滅diệt 也dã 。 煩phiền 惱não 性tánh 滅diệt 。 智trí 不bất 能năng 滅diệt 。 若nhược 性tánh 不bất 滅diệt 。 智trí 亦diệc 不bất 能năng 滅diệt 。 先tiên 以dĩ 五ngũ 大đại 為vi 譬thí 。 堅kiên 他tha 作tác 亦diệc 應ưng 爾nhĩ 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 第đệ 五ngũ 門môn 。 開khai 此thử 中trung 為vi 三tam 意ý 。 明minh 亦diệc 無vô 斷đoạn 義nghĩa 。 初sơ 以dĩ 四tứ 大đại 為vi 況huống 。 各các 當đương 自tự 性tánh 。 誰thùy 使sử 之chi 然nhiên 耶da 。 次thứ 意ý 云vân 。 若nhược 言ngôn 如như 鹽diêm 性tánh 鹹hàm 強cường/cưỡng 。 令linh 異dị 物vật 鹹hàm 。 智trí 慧tuệ 強cường/cưỡng 令linh 煩phiền 惱não 滅diệt 者giả 。 亦diệc 不bất 然nhiên 也dã 。 後hậu 意ý 云vân 。 煩phiền 惱não 與dữ 智trí 慧tuệ 。 俱câu 念niệm 念niệm 滅diệt 。 而nhi 言ngôn 智trí 慧tuệ 能năng 斷đoạn 。 亦diệc 不bất 然nhiên 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 如như 鹽diêm 性tánh 鹹hàm 令linh 異dị 物vật 鹹hàm (# 至chí 智trí 慧tuệ 之chi 性tánh 。 不bất 破phá 煩phiền 惱não 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 明minh 結kết 性tánh 非phi 滅diệt 智trí 不bất 能năng 滅diệt 。 若nhược 以dĩ 鹹hàm 能năng 令linh 淡đạm 。 譬thí 智trí 能năng 滅diệt 結kết 也dã 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 何hà 故cố 者giả 。 鹹hàm 淡đạm 不bất 俱câu 。 鹹hàm 生sanh 之chi 時thời 。 淡đạm 已dĩ 過quá 去khứ 也dã 。 過quá 去khứ 自tự 滅diệt 。 非phi 鹹hàm 滅diệt 也dã 。 若nhược 法pháp 無vô 滅diệt 。 云vân 何hà 智trí 慧tuệ 。 強cường/cưỡng 令linh 滅diệt 者giả 。 若nhược 過quá 去khứ 法pháp 滅diệt 。 非phi 自tự 滅diệt 者giả 。 云vân 何hà 強cường/cưỡng 令linh 耶da 。 云vân 何hà 而nhi 言ngôn 能năng 滅diệt 惑hoặc 。 他tha 法pháp 者giả 為vi 外ngoại 家gia 生sanh 。 意ý 通thông 上thượng 強cường/cưỡng 難nạn/nan 也dã 。 謂vị 智trí 明minh 力lực 強cường/cưỡng 。 惑hoặc 闇ám 性tánh 弱nhược 。 智trí 能năng 滅diệt 惑hoặc 者giả 。 亦diệc 不bất 然nhiên 。 何hà 者giả 。 二nhị 法pháp 皆giai 生sanh 時thời 即tức 滅diệt 。 生sanh 死tử 強cường 弱nhược 。 何hà 能năng 滅diệt 他tha 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 有hữu 二nhị 種chủng 滅diệt (# 至chí )# 生sanh 異dị 滅diệt 異dị 無vô 造tạo 作tác 者giả 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 物vật 有hữu 強cường/cưỡng 令linh 他tha 滅diệt 。 理lý 不bất 可khả 然nhiên 。 引dẫn 而nhi 破phá 之chi 。 一nhất 念niệm 念niệm 如như 水thủy 。 滅diệt 已dĩ 續tục 生sanh 。 即tức 上thượng 性tánh 滅diệt 也dã 。 如như 火hỏa 焚phần 薪tân 。 更cánh 不bất 復phục 續tục 。 畢tất 竟cánh 滅diệt 也dã 。 應ưng 有hữu 餘dư 燼tẫn 者giả 。 色sắc 非phi 慮lự 解giải 。 不bất 待đãi 方phương 便tiện 。 任nhậm 運vận 應ưng 起khởi 是thị 有hữu 也dã 。 火hỏa 緣duyên 橫hoạnh/hoành 奪đoạt 。 故cố 有hữu 餘dư 燼tẫn 存tồn 。 可khả 言ngôn 強cường/cưỡng 滅diệt 。 心tâm 待đãi 方phương 便tiện 。 未vị 來lai 未vị 有hữu 。 非phi 強cường/cưỡng 滅diệt 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 上thượng 五ngũ 門môn 說thuyết 法Pháp 。 明minh 無vô 所sở 斷đoạn 。 今kim 從tùng 性tánh 滅diệt 究cứu 竟cánh 滅diệt 下hạ 去khứ 。 定định 於ư 法pháp 相tướng 。 煩phiền 惱não 亦diệc 起khởi 即tức 謝tạ 。 不bất 假giả 治trị 道đạo 。 故cố 言ngôn 性tánh 滅diệt 。 究cứu 竟cánh 滅diệt 者giả 。 就tựu 得đắc 解giải 作tác 語ngữ 。 從tùng 起khởi 一nhất 念niệm 癡si 後hậu 。 則tắc 於ư 萬vạn 境cảnh 上thượng 不bất 識thức 。 若nhược 修tu 道Đạo 得đắc 解giải 。 於ư 萬vạn 境cảnh 上thượng 悉tất 明minh 。 迷mê 用dụng 永vĩnh 不bất 起khởi 。 名danh 為vi 究cứu 竟cánh 滅diệt 。 夫phu 道đạo 生sanh 之chi 時thời 。 亦diệc 無vô 煩phiền 惱não 可khả 斷đoạn 。 若nhược 解giải 無vô 斷đoạn 而nhi 斷đoạn 。 名danh 為vi 正chánh 義nghĩa 也dã 。 本bổn 無vô 解giải 時thời 常thường 癡si 。 若nhược 一nhất 剎sát 那na 明minh 起khởi 。 於ư 境cảnh 悉tất 達đạt 。 第đệ 二nhị 運vận 去khứ 。 方phương 受thọ 斷đoạn 名danh 。 前tiền 一nhất 念niệm 無vô 所sở 形hình 。 故cố 不bất 得đắc 名danh 也dã 。 若nhược 至chí 第đệ 二nhị 念niệm 去khứ 。 云vân 向hướng 癡si 今kim 解giải 。 本bổn 不bất 斷đoạn 今kim 斷đoạn 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 若nhược 修tu 集tập 定định (# 至chí 。 乃nãi 至chí 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 由do 心tâm 不bất 教giáo 慧tuệ 。 得đắc 見kiến 空không 定định 之chi 用dụng 。 能năng 大đại 利lợi 益ích 者giả 。 斷đoạn 煩phiền 惱não 利lợi 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 勸khuyến 行hành 人nhân 。 若nhược 不bất 修tu 定định 。 則tắc 不bất 得đắc 正chánh 智trí 正chánh 見kiến 。 亦diệc 不bất 體thể 上thượng 五ngũ 門môn 破phá 不bất 破phá 之chi 義nghĩa 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 具cụ 足túc (# 至chí 菩Bồ 薩Tát 定định 慧tuệ 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 第đệ 三tam 捨xả 用dụng 。 捨xả 無vô 別biệt 法pháp 為vi 體thể 也dã 。 執chấp 急cấp 則tắc 斷đoạn 者giả 。 草thảo 緩hoãn 則tắc 失thất 。 急cấp 則tắc 斷đoạn 也dã 。 專chuyên 空không 著trước 斷đoạn 。 譬thí 定định 多đa 也dã 。 捨xả 空không 著trước 有hữu 。 譬thí 慧tuệ 少thiểu 也dã 。 於ư 空không 不bất 空không 。 於ư 有hữu 不bất 有hữu 。 定định 慧tuệ 等đẳng 捨xả 之chi 用dụng 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 此thử 下hạ 正chánh 辨biện 定định 慧tuệ 相tương/tướng 資tư 合hợp 用dụng 之chi 意ý 。

善thiện 男nam 子tử 譬thí 如như 工công 匠tượng 甘cam 鐹# 盛thịnh 金kim (# 至chí )# 修tu 是thị 二nhị 法pháp 。 能năng 大đại 利lợi 益ích 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 甘cam 鐹# 譬thí 定định 。 撓nạo 攪giảo 譬thí 慧tuệ 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 (# 至chí 是thị 則tắc 名danh 為vi 。 大đại 涅Niết 槃Bàn 樂lạc 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 上thượng 說thuyết 斷đoạn 結kết 。 下hạ 說thuyết 一nhất 切thiết 德đức 。 皆giai 由do 三tam 法pháp 所sở 成thành 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 定định 相tương/tướng 者giả 名danh 空không 三tam 昧muội (# 至chí 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 行hành 菩Bồ 提Đề 道Đạo 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 有hữu 相tương/tướng 觀quán 生sanh 死tử 也dã 。 無vô 相tướng 觀quán 涅Niết 槃Bàn 也dã 。

師sư 子tử 吼hống 言ngôn 。 世Thế 尊Tôn 云vân 何hà 。 菩Bồ 薩Tát 知tri 時thời 非phi 時thời 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 將tương 釋thích 上thượng 時thời 非phi 時thời 之chi 義nghĩa 故cố 門môn 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 (# 至chí 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 知tri 時thời 非phi 時thời 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 不bất 宜nghi 修tu 智trí 者giả 。 智trí 增tăng 則tắc 慢mạn 甚thậm 。

若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 勤cần 修tu 積tích 集tập (# 至chí 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 知tri 時thời 非phi 時thời 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 不bất 宜nghi 修tu 定định 者giả 。 是thị 人nhân 根căn 鈍độn 。 煩phiền 惱não 勢thế 盛thịnh 。 自tự 疑nghi 犯phạm 戒giới 。 皆giai 由do 著trước 定định 。 所sở 以dĩ 宜nghi 修tu 空không 慧tuệ 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 若nhược 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 定định 慧tuệ 二nhị 法pháp (# 至chí 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 得đắc 相tương/tướng 涅Niết 槃Bàn 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 二nhị 法pháp 雖tuy 等đẳng 。 煩phiền 惱não 提đề 起khởi 。 應ưng 更cánh 兩lưỡng 修tu 。 能năng 制chế 煩phiền 惱não 。 然nhiên 後hậu 捨xả 也dã 。

師sư 子tử 吼hống 言ngôn 。 世Thế 尊Tôn 無vô 十thập 相tương/tướng 故cố (# 至chí )# 即tức 得đắc 明minh 了liễu 見kiến 於ư 佛Phật 性tánh 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 將tương 為vi 始thỉ 行hành 之chi 人nhân 。 更cánh 問vấn 涅Niết 槃Bàn 十thập 有hữu 餘dư 名danh 。 顯hiển 無vô 相tướng 之chi 利lợi 。 令linh 始thỉ 行hành 修tu 之chi 信tín 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 此thử 下hạ 修tu 道Đạo 之chi 第đệ 十thập 文văn 也dã 。 廣quảng 因nhân 果quả 以dĩ 結kết 句cú 。 若nhược 具cụ 此thử 十thập 法Pháp 。 則tắc 能năng 見kiến 佛Phật 性tánh 。 得đắc 無vô 相tướng 涅Niết 槃Bàn 也dã 。

師sư 子tử 吼hống 言ngôn 。 世Thế 尊Tôn 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 至chí 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 。 信tín 心tâm 具cụ 足túc 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 信tín 心tâm 具cụ 足túc 者giả 。 信tín 為vi 行hành 始thỉ 故cố 居cư 十thập 法pháp 之chi 初sơ 也dã 。

二nhị 戒giới 具cụ 足túc 云vân 何hà 名danh 為vi 。 至chí )# 則tắc 能năng 明minh 見kiến 涅Niết 槃Bàn 無vô 相tướng 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 釋thích 備bị 十thập 行hành 也dã 。 可khả 斷đoạn 者giả 謂vị 生sanh 死tử 。 不bất 可khả 斷đoạn 者giả 涅Niết 槃Bàn 。 從tùng 緣duyên 生sanh 者giả 有hữu 為vi 。 從tùng 緣duyên 見kiến 者giả 無vô 為vi 也dã 。 果quả 亦diệc 如như 之chi 。

師sư 子tử 吼hống 言ngôn 。 世Thế 尊Tôn 如như 佛Phật 先tiên 告cáo (# 至chí )# 三tam 菩Bồ 提Đề 。 是thị 義nghĩa 云vân 何hà 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 第đệ 五ngũ 轉chuyển 障chướng 門môn 。 修tu 道Đạo 轉chuyển 業nghiệp 次thứ 道đạo 說thuyết 也dã 。 純thuần 陀đà 受thọ 報báo 。 未vị 有hữu 盡tận 期kỳ 。 云vân 何hà 得đắc 成thành 。 三tam 菩Bồ 提Đề 耶da 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 上thượng 縛phược 解giải 修tu 道Đạo 。 成thành 因nhân 中trung 已dĩ 有hữu 之chi 難nạn/nan 。 今kim 轉chuyển 障chướng 勸khuyến 修tu 。 成thành 前tiền 無vô 性tánh 七thất 執chấp 。 所sở 以dĩ 爾nhĩ 者giả 。 其kỳ 云vân 下hạ 至chí 畜súc 生sanh 。 上thượng 窮cùng 諸chư 佛Phật 。 皆giai 為vi 福phước 田điền 。 若nhược 施thí 之chi 者giả 。 則tắc 福phước 報báo 無vô 盡tận 。 豈khởi 不bất 以dĩ 因nhân 中trung 無vô 性tánh 。 永vĩnh 在tại 三tam 有hữu 耶da 。 就tựu 轉chuyển 障chướng 中trung 。 有hữu 五ngũ 段đoạn 文văn 。 初sơ 明minh 善thiện 惡ác 業nghiệp 轉chuyển 障chướng 體thể 。 第đệ 二nhị 明minh 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 願nguyện 力lực 。 生sanh 地địa 獄ngục 中trung 。 非phi 為vi 實thật 生sanh 。 簡giản 出xuất 此thử 也dã 。 第đệ 三tam 還hoàn 正chánh 業nghiệp 體thể 。 上thượng 言ngôn 業nghiệp 可khả 轉chuyển 。 人nhân 情tình 謂vị 。 業nghiệp 報báo 渾hồn 亂loạn 。 故cố 更cánh 辨biện 。 雖tuy 復phục 有hữu 轉chuyển 。 然nhiên 業nghiệp 報báo 之chi 義nghĩa 。 豈khởi 可khả 彰chương 耶da 。 第đệ 四tứ 明minh 上thượng 雖tuy 言ngôn 轉chuyển 。 今kim 出xuất 其kỳ 人nhân 。 第đệ 五ngũ 明minh 人nhân 行hành 何hà 行hành 。 故cố 能năng 轉chuyển 耶da 。 明minh 以dĩ 如như 此thử 行hành 故cố 轉chuyển 。 即tức 出xuất 轉chuyển 業nghiệp 之chi 行hành 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 將tương 明minh 業nghiệp 不bất 定định 。 故cố 先tiên 引dẫn 昔tích 教giáo 定định 業nghiệp 作tác 難nạn/nan 。 非phi 唯duy 惡ác 業nghiệp 障chướng 道đạo 。 善thiện 業nghiệp 亦diệc 能năng 障chướng 。 如như 昔tích 說thuyết 。 若nhược 重trọng/trùng 心tâm 作tác 業nghiệp 。 必tất 受thọ 果quả 報báo 。 若nhược 爾nhĩ 純thuần 陀đà 今kim 者giả 。 重trọng/trùng 心tâm 施thí 佛Phật 。 受thọ 人nhân 天thiên 果quả 報báo 無vô 盡tận 。 何hà 當đương 入nhập 聖thánh 耶da 。

世Thế 尊Tôn 如như 佛Phật 經Kinh 中trung 若nhược 施thí 畜súc 生sanh 。 至chí 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 此thử 明minh 地địa 勝thắng 報báo 不bất 可khả 盡tận 業nghiệp 障chướng 也dã 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 施thí 畜súc 生sanh 者giả 。 舉cử 偏thiên 教giáo 為vi 難nạn/nan 也dã 。 施thí 闡xiển 提đề 者giả 。 取thủ 其kỳ 人nhân 類loại 也dã 。 下hạ 極cực 畜súc 生sanh 。 上thượng 窮cùng 諸chư 佛Phật 。 善thiện 惡ác 同đồng 然nhiên 。 其kỳ 報báo 無vô 盡tận 。 都đô 不bất 明minh 轉chuyển 義nghĩa 。 是thị 以dĩ 牽khiên 此thử 為vi 難nạn/nan 。 依y 如như 昔tích 教giáo 。 世Thế 尊Tôn 受thọ 純thuần 陀đà 之chi 供cung 。 則tắc 護hộ 報báo 無vô 量lượng 。 何hà 有hữu 見kiến 佛Phật 性tánh 成thành 佛Phật 時thời 耶da 。

世Thế 尊Tôn 經kinh 中trung 復phục 說thuyết 若nhược 人nhân 重trọng/trùng 心tâm (# 至chí 云vân 何hà 復phục 得đắc 。 見kiến 於ư 佛Phật 性tánh 。

案án 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 第đệ 二nhị 難nạn/nan 。 以dĩ 心tâm 重trọng/trùng 故cố 。 果quả 應ưng 無vô 盡tận 也dã 。

世Thế 尊Tôn 經kinh 中trung 復phục 說thuyết 施thí 三tam 種chủng 人nhân (# 至chí )# 二nhị 父phụ 母mẫu 三tam 如Như 來Lai 。

案án 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 第đệ 三tam 舉cử 三tam 種chủng 病bệnh 人nhân 。 起khởi 慈từ 悲bi 之chi 重trọng/trùng 。 父phụ 母mẫu 以dĩ 恩ân 養dưỡng 邊biên 重trọng/trùng 。 如Như 來Lai 以dĩ 四tứ 中trung 最tối 勝thắng 。 施thí 此thử 三tam 。 其kỳ 福phước 則tắc 等đẳng 。 引dẫn 此thử 為vi 證chứng 也dã 。

世Thế 尊Tôn 經kinh 中trung 復phục 說thuyết 佛Phật 告cáo 阿A 難Nan 。 至chí )# 色sắc 無vô 色sắc 業nghiệp 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。

案án 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 第đệ 四tứ 舉cử 昔tích 成thành 說thuyết 。 如như 其kỳ 無vô 三tam 業nghiệp 者giả 。 必tất 成thành 菩Bồ 提Đề 。 是thị 則tắc 眾chúng 生sanh 。 未vị 曾tằng 無vô 此thử 之chi 業nghiệp 。 則tắc 感cảm 報báo 無vô 窮cùng 。 何hà 時thời 當đương 成thành 菩Bồ 提Đề 耶da 。

世Thế 尊Tôn 如như 法Pháp 句cú 偈kệ 非phi 空không 非phi 海hải 中trung 。 至chí )# 脫thoát 之chi 不bất 受thọ 業nghiệp 。

案án 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 第đệ 五ngũ 舉cử 必tất 報báo 。 不bất 可khả 免miễn 也dã 。

又hựu 阿a 尼ni 樓lâu 馱đà 言ngôn 世Thế 尊Tôn 至chí 具cụ 足túc 成thành 就tựu 。 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật 。

案án 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 第đệ 六lục 舉cử 一nhất 食thực 之chi 施thí 。 尚thượng 得đắc 八bát 萬vạn 劫kiếp 果quả 。 以dĩ 淺thiển 況huống 深thâm 也dã 。

世Thế 尊Tôn 若nhược 善thiện 果quả 報báo 不bất 可khả 盡tận 者giả 。 至chí 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 此thử 明minh 心tâm 勝thắng 也dã 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 第đệ 七thất 以dĩ 善thiện 業nghiệp 。 類loại 不bất 善thiện 業nghiệp 。 乃nãi 至chí 闡xiển 提đề 。 受thọ 報báo 無vô 窮cùng 。 則tắc 無vô 佛Phật 性tánh 也dã 。

佛Phật 言ngôn 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 善thiện 男nam 子tử (# 至chí )# 佛Phật 十Thập 力Lực 中trung 業nghiệp 力lực 最tối 深thâm 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 業nghiệp 已dĩ 久cửu 滅diệt 。 果quả 在tại 後hậu 生sanh 。 此thử 理lý 難nan 見kiến 。 喜hỷ 生sanh 疑nghi 謗báng 。 故cố 言ngôn 深thâm 心tâm 也dã 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 將tương 答đáp 所sở 問vấn 。 故cố 先tiên 致trí 歎thán 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 有hữu 諸chư 眾chúng 生sanh 。 至chí )# 為vi 度độ 彼bỉ 。 故cố 作tác 如như 是thị 說thuyết 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 開khai 昔tích 定định 說thuyết 門môn 也dã 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 昔tích 說thuyết 重trọng 報báo 。 不bất 可khả 轉chuyển 移di 。 為vi 人nhân 不bất 信tín 。 故cố 作tác 定định 說thuyết 。 若nhược 窮cùng 撿kiểm 於ư 理lý 。 則tắc 不bất 如như 是thị 。 夫phu 業nghiệp 乃nãi 非phi 不bất 得đắc 果Quả 。 但đãn 更cánh 有hữu 餘dư 緣duyên 。 脫thoát 其kỳ 前tiền 果quả 。 故cố 言ngôn 可khả 轉chuyển 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 本bổn 為vi 下hạ 愚ngu 無vô 智trí 者giả 說thuyết 也dã 。 眾chúng 生sanh 於ư 中trung 。 不bất 信tín 得đắc 果quả 。 故cố 唱xướng 言ngôn 是thị 定định 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 一nhất 切thiết 作tác 業nghiệp 。 有hữu 輕khinh 有hữu 重trọng 。 至chí )# 一nhất 決quyết 定định 二nhị 不bất 決quyết 定định 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 開khai 今kim 不bất 定định 門môn 。 是thị 為vi 一nhất 切thiết 不bất 定định 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 此thử 下hạ 一nhất 往vãng 先tiên 開khai 三tam 門môn 。 第đệ 一nhất 辨biện 不bất 定định 。 第đệ 二nhị 出xuất 愚ngu 智trí 。 第đệ 三tam 出xuất 二nhị 人nhân 。 所sở 行hành 之chi 法Pháp 。

善thiện 男nam 子tử 或hoặc 有hữu 人nhân 言ngôn 惡ác 業nghiệp 無vô 果quả (# 至chí 一nhất 切thiết 作tác 業nghiệp 。 無vô 不bất 得đắc 果quả 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 釋thích 昔tích 定định 說thuyết 門môn 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 或hoặc 有hữu 重trọng 業nghiệp 可khả 得đắc 作tác 輕khinh (# 至chí )# 雖tuy 不bất 定định 得đắc 亦diệc 非phi 不bất 得đắc 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 從tùng 作tác 業nghiệp 有hữu 輕khinh 有hữu 重trọng 。 此thử 第đệ 一nhất 翻phiên 。 明minh 業nghiệp 皆giai 不bất 定định 。

善thiện 男nam 子tử 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 凡phàm 有hữu 二nhị 種chủng 至chí )# 現hiện 也dã 輕khinh 業nghiệp 地địa 獄ngục 重trọng 受thọ 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 釋thích 不bất 定định 門môn 也dã 。 唯duy 有hữu 愚ngu 智trí 者giả 。 釋thích 所sở 以dĩ 不bất 定định 者giả 由do 人nhân 也dã 。 重trọng 惡ác 輕khinh 受thọ 。 非phi 都đô 不bất 受thọ 也dã 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 此thử 正chánh 釋thích 轉chuyển 義nghĩa 也dã 。 言ngôn 愚ngu 人nhân 造tạo 業nghiệp 。 乃nãi 應ưng 得đắc 輕khinh 苦khổ 。 以dĩ 其kỳ 不bất 知tri 慚tàm 愧quý 。 修tu 善thiện 之chi 方phương 。 則tắc 罪tội 障chướng 日nhật 夜dạ 增tăng 長trưởng 。 迴hồi 此thử 輕khinh 報báo 。 地địa 獄ngục 重trọng 受thọ 。 若nhược 是thị 智trí 人nhân 。 昔tích 曾tằng 造tạo 惡ác 種chủng 此thử 業nghiệp 勢thế 。 既ký 感cảm 三tam 途đồ 。 亦diệc 感cảm 輕khinh 苦khổ 。 以dĩ 其kỳ 有hữu 修tu 身thân 戒giới 心tâm 慧tuệ 之chi 緣duyên 。 遂toại 使sử 重trọng/trùng 苦khổ 之chi 報báo 。 不bất 復phục 受thọ 也dã 。 但đãn 受thọ 頭đầu 痛thống 等đẳng 苦khổ 故cố 。 義nghĩa 唱xướng 為vi 轉chuyển 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 此thử 第đệ 二nhị 出xuất 愚ngu 智trí 二nhị 人nhân 也dã 。

師sư 子tử 吼hống 言ngôn 。 世Thế 尊Tôn 若nhược 如như 是thị 者giả 。 至chí 清thanh 淨tịnh 梵Phạm 行hạnh 。 及cập 解giải 脫thoát 果Quả 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 難nạn/nan 意ý 若nhược 定định 受thọ 者giả 。 可khả 修tu 梵Phạm 行hạnh 。 求cầu 解giải 脫thoát 不bất 定định 。 何hà 用dụng 求cầu 離ly 耶da 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 業nghiệp 既ký 不bất 定định 。 會hội 當đương 轉chuyển 惡ác 生sanh 善thiện 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 此thử 下hạ 第đệ 三tam 出xuất 愚ngu 智trí 二nhị 人nhân 所sở 行hành 之chi 法Pháp 也dã 。 將tương 欲dục 明minh 義nghĩa 。 故cố 師sư 子tử 吼hống 先tiên 作tác 此thử 難nạn/nan 云vân 。 若nhược 必tất 不bất 定định 。 則tắc 自tự 得đắc 去khứ 。 何hà 用dụng 修tu 道Đạo 耶da 。

佛Phật 言ngôn 善thiện 男nam 子tử 若nhược 一nhất 切thiết 業nghiệp (# 至chí )# 則tắc 修tu 梵Phạm 行hạnh 。 及cập 解giải 脫thoát 果Quả 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 答đáp 意ý 若nhược 以dĩ 決quyết 定định 。 云vân 何hà 可khả 脫thoát 。 緣duyên 不bất 定định 故cố 。 所sở 以dĩ 須tu 修tu 梵Phạm 行hạnh 。 以dĩ 求cầu 解giải 脫thoát 耳nhĩ 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 正chánh 以dĩ 法pháp 相tướng 不bất 定định 故cố 。 可khả 得đắc 修tu 有hữu 轉chuyển 義nghĩa 也dã 。 若nhược 使sử 定định 不bất 可khả 轉chuyển 者giả 。 惡ác 家gia 常thường 應ưng 為vi 惡ác 。 乃nãi 至chí 少thiểu 時thời 作tác 業nghiệp 。 應ưng 少thiểu 時thời 受thọ 。

善thiện 男nam 子tử 若nhược 能năng 遠viễn 離ly 。 一nhất 切thiết 惡ác 業nghiệp 。 至chí 云vân 何hà 而nhi 有hữu 。 修tu 道Đạo 涅Niết 槃Bàn 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 重trọng/trùng 舉cử 諸chư 業nghiệp 。 謂vị 若nhược 定định 者giả 。 則tắc 有hữu 如như 是thị 失thất 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 正chánh 以dĩ 不bất 定định 故cố 須tu 修tu 道Đạo 。 若nhược 必tất 定định 者giả 。 修tu 道Đạo 何hà 益ích 耶da 。

善thiện 男nam 子tử 業nghiệp 有hữu 二nhị 種chủng 定định 以dĩ 不bất 定định 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 此thử 下hạ 廣quảng 前tiền 三tam 門môn 。 後hậu 又hựu 重trọng/trùng 舉cử 愚ngu 智trí 二nhị 人nhân 。 總tổng 結kết 句cú 。 并tinh 合hợp 前tiền 後hậu 凡phàm 七thất 門môn 。

定định 業nghiệp 有hữu 二nhị 一nhất 報báo 定định 二nhị 時thời 定định (# 至chí )# 所sở 謂vị 現hiện 受thọ 生sanh 受thọ 後hậu 受thọ 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 釋thích 上thượng 定định 不bất 定định 業nghiệp 也dã 。 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 戒giới 說thuyết 。 業nghiệp 有hữu 四tứ 種chủng 。 一nhất 報báo 定định 時thời 定định 。 二nhị 報báo 定định 時thời 不bất 定định 。 三tam 時thời 定định 報báo 不bất 定định 。 四tứ 時thời 不bất 定định 報báo 不bất 定định 也dã 。 今kim 說thuyết 二nhị 者giả 。 以dĩ 初sơ 二nhị 報báo 定định 。 合hợp 為vi 一nhất 也dã 。 僧Tăng 宗tông 曰viết 。 向hướng 已dĩ 明minh 有hữu 轉chuyển 。 今kim 廣quảng 出xuất 報báo 定định 世thế 定định 。 為vi 彰chương 可khả 轉chuyển 之chi 義nghĩa 。 言ngôn 報báo 之chi 為vi 理lý 。 不bất 出xuất 世thế 定định 報báo 定định 。 若nhược 世thế 報báo 俱câu 之chi 。 此thử 家gia 為vi 重trọng/trùng 。 若nhược 報báo 定định 世thế 不bất 定định 。 此thử 為vi 第đệ 二nhị 。 若nhược 世thế 定định 報báo 不bất 定định 。 此thử 為vi 第đệ 三tam 。 若nhược 報báo 世thế 俱câu 不bất 定định 。 此thử 為vi 第đệ 四tứ 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 此thử 下hạ 竟cánh 三tam 報báo 業nghiệp 。 悉tất 為vi 證chứng 初sơ 第đệ 一nhất 門môn 業nghiệp 性tánh 不bất 定định 意ý 業nghiệp 有hữu 二nhị 種chủng 。 定định 以dĩ 不bất 定định 。 今kim 開khai 四tứ 句cú 明minh 業nghiệp 體thể 。 第đệ 一nhất 時thời 定định 報báo 不bất 定định 。 此thử 人nhân 作tác 業nghiệp 之chi 時thời 。 莫mạc 問vấn 輕khinh 重trọng 。 但đãn 是thị 猛mãnh 利lợi 心tâm 中trung 作tác 也dã 。 作tác 業nghiệp 成thành 後hậu 。 更cánh 經kinh 營doanh 運vận 誓thệ 心tâm 來lai 逐trục 此thử 業nghiệp 。 名danh 為vi 業nghiệp 定định 。 若nhược 此thử 時thời 差sai 。 則tắc 永vĩnh 不bất 復phục 受thọ 也dã 。 報báo 定định 時thời 不bất 定định 者giả 。 此thử 人nhân 作tác 業nghiệp 之chi 時thời 。 心tâm 極cực 慇ân 重trọng/trùng 。 未vị 必tất 決quyết 斷đoán 。 復phục 無vô 誓thệ 心tâm 。 故cố 或hoặc 現hiện 受thọ 生sanh 。 受thọ 後hậu 受thọ 也dã 。 俱câu 不bất 定định 者giả 。 作tác 時thời 不bất 重trọng/trùng 。 又hựu 不bất 決quyết 斷đoán 也dã 。 二nhị 俱câu 定định 者giả 。 與dữ 上thượng 相tương 違vi 。

善thiện 男nam 子tử 若nhược 定định 心tâm 作tác 善thiện 惡ác 等đẳng (# 至chí 供cúng 養dường 三Tam 寶Bảo 。 是thị 名danh 定định 業nghiệp 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 釋thích 定định 業nghiệp 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 此thử 四tứ 句cú 。 第đệ 一nhất 。 第đệ 二nhị 。 第đệ 四tứ 。 於ư 愚ngu 人nhân 悉tất 定định 也dã 。 若nhược 智trí 人nhân 者giả 。 四tứ 句cú 皆giai 不bất 定định 。 愚ngu 人nhân 無vô 身thân 戒giới 心tâm 慧tuệ 故cố 。 所sở 以dĩ 皆giai 成thành 定định 報báo 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 智trí 者giả 善thiện 根căn 深thâm 固cố 。 難nan 動động 至chí 一nhất 切thiết 諸chư 業nghiệp 。 不bất 名danh 決quyết 定định 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 釋thích 不bất 定định 業nghiệp 也dã 。

菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 無vô 地địa 獄ngục 業nghiệp (# 至chí )# 非phi 現hiện 生sanh 後hậu 受thọ 是thị 惡ác 業nghiệp 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 已dĩ 斷đoạn 定định 業nghiệp 不bất 定định 業nghiệp 。 不bất 定định 業nghiệp 願nguyện 受thọ 之chi 證chứng 。 一nhất 切thiết 業nghiệp 不bất 定định 。 令linh 地địa 獄ngục 空không 者giả 。 說thuyết 生sanh 之chi 益ích 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 智trí 人nhân 有hữu 此thử 四tứ 德đức 故cố 。 皆giai 不bất 定định 也dã 。 所sở 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 。 恆hằng 在tại 地địa 獄ngục 。 開khai 悟ngộ 眾chúng 生sanh 。 若nhược 其kỳ 業nghiệp 定định 。 何hà 能năng 使sử 物vật 離ly 苦khổ 。 昇thăng 人nhân 天thiên 進tiến 德đức 也dã 。

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử 。 是thị 賢Hiền 劫Kiếp 中trung 。 至chí )# 非phi 現hiện 生sanh 後hậu 受thọ 是thị 惡ác 業nghiệp 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 前tiền 說thuyết 無vô 地địa 獄ngục 業nghiệp 。 此thử 說thuyết 無vô 業nghiệp 而nhi 現hiện 受thọ 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 明minh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 化hóa 生sanh 其kỳ 中trung 。 以dĩ 證chứng 業nghiệp 之chi 不bất 定định 。

復phục 次thứ 善thiện 男nam 子tử 。 是thị 賢Hiền 劫Kiếp 中trung 。 至chí )# 非phi 現hiện 生sanh 後hậu 受thọ 是thị 惡ác 業nghiệp 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 次thứ 說thuyết 無vô 餓ngạ 鬼quỷ 業nghiệp 亦diệc 現hiện 受thọ 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 我ngã 於ư 賢Hiền 劫Kiếp 生sanh 屠đồ 膾khoái 家gia (# 至chí )# 非phi 現hiện 生sanh 後hậu 受thọ 是thị 惡ác 業nghiệp 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 次thứ 說thuyết 無vô 十thập 六lục 惡ác 律luật 儀nghi 。 亦diệc 現hiện 受thọ 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 是thị 賢Hiền 劫Kiếp 中trung 。 復phục 生sanh 邊biên 地địa (# 至chí )# 非phi 現hiện 生sanh 後hậu 受thọ 是thị 惡ác 業nghiệp 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 次thứ 說thuyết 無vô 八bát 難nạn 等đẳng 執chấp 障chướng 。

善thiện 男nam 子tử 我ngã 念niệm 往vãng 昔tích 。 至chí 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 說thuyết 現hiện 世thế 報báo 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 廣quảng 出xuất 提Đề 婆Bà 達Đạt 多Đa 。 往vãng 昔tích 緣duyên 起khởi 事sự 耳nhĩ 。

善thiện 男nam 子tử 我ngã 念niệm 往vãng 昔tích 。 至chí 是thị 名danh 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 說thuyết 現hiện 世thế 報báo 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 又hựu 廣quảng 舉cử 緣duyên 起khởi 。 重trọng/trùng 證chứng 久cửu 來lai 無vô 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 善thiện 業nghiệp 生sanh 報báo 後hậu 報báo 。 至chí 一nhất 切thiết 諸chư 業nghiệp 。 悉tất 得đắc 現hiện 報báo 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 向hướng 明minh 現hiện 報báo 。 今kim 舉cử 生sanh 後hậu 亦diệc 如như 是thị 。 皆giai 是thị 慈từ 善thiện 願nguyện 力lực 。 亦diệc 現hiện 受thọ 也dã 。

不bất 善thiện 惡ác 業nghiệp 。 得đắc 現hiện 報báo 者giả (# 至chí )# 是thị 名danh 惡ác 業nghiệp 。 現hiện 受thọ 果quả 報báo 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 向hướng 明minh 以dĩ 善thiện 業nghiệp 願nguyện 受thọ 。 今kim 明minh 以dĩ 惡ác 受thọ 也dã 。

生sanh 報báo 者giả 如như 一nhất 闡xiển 提đề 犯phạm 四tứ 重trọng 禁cấm 。 及cập 五ngũ 逆nghịch 罪tội 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 此thử 三tam 人nhân 皆giai 重trọng/trùng 。 故cố 生sanh 報báo 也dã 。 唯duy 人nhân 能năng 起khởi 此thử 業nghiệp 。 而nhi 人nhân 身thân 小tiểu 。 受thọ 苦khổ 少thiểu 故cố 。 不bất 得đắc 現hiện 受thọ 也dã 。

後hậu 報báo 者giả 如như 持trì 戒giới 人nhân 深thâm 發phát 誓thệ 願nguyện (# 至chí 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 淨tịnh 戒giới 身thân 報báo 。 得đắc 淨tịnh 戒giới 身thân 。 及cập 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 非phi 一nhất 身thân 可khả 集tập 。 故cố 後hậu 報báo 受thọ 也dã 。

善thiện 男nam 子tử 若nhược 業nghiệp 定định 得đắc 現hiện 世thế 報báo 者giả (# 至chí )# 無vô 善thiện 藏tạng 者giả 輕khinh 業nghiệp 重trọng 受thọ 。

案án 。 僧Tăng 亮lượng 曰viết 。 現hiện 報báo 業nghiệp 輕khinh 。 不bất 能năng 得đắc 後hậu 報báo 。 後hậu 報báo 業nghiệp 重trọng 。 故cố 現hiện 生sanh 正chánh 報báo 也dã 。 寶bảo 亮lượng 曰viết 。 凡phàm 有hữu 十thập 二nhị 譬thí 。 廣quảng 上thượng 第đệ 二nhị 門môn 出xuất 愚ngu 智trí 二nhị 人nhân 事sự 也dã 。 蓋cái 欲dục 顯hiển 智trí 者giả 之chi 解giải 。 愚ngu 者giả 之chi 蔽tế 。 可khả 不bất 誡giới 哉tai 。

大Đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 經Kinh 集Tập 解Giải 卷quyển 第đệ 六lục 十thập

Print Friendly, PDF & Email