陀Đà 羅La 尼Ni 集Tập 經Kinh
Quyển 6
唐Đường 阿A 地Địa 瞿Cù 多Đa 譯Dịch

佛Phật 說Thuyết 陀Đà 羅La 尼Ni 集Tập 經Kinh 卷quyển 第đệ 六lục 觀Quán 世Thế 音Âm 等đẳng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 卷quyển 下hạ )#

大đại 唐đường 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 阿a 地địa 瞿cù 多đa 譯dịch

何hà 耶da 揭yết 唎rị 婆bà 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 法pháp 印ấn 咒chú 品phẩm (# 唐đường 翻phiên 馬mã 頭đầu )# 當đương 部bộ (# 印ấn 即tức 有hữu 八bát 咒chú 有hữu 十thập 六lục )#

馬mã 頭đầu 護hộ 身thân 結kết 界giới 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 一nhất

兩lưỡng 手thủ 從tùng 中trung 指chỉ 以dĩ 下hạ 三tam 指chỉ 。 向hướng 外ngoại 相tướng 叉xoa 。 各các 博bác 著trước 手thủ 背bối/bội 。 合hợp 掌chưởng 。 二nhị 食thực 指chỉ 直trực 竪thụ 。 相tương/tướng 去khứ 五ngũ 分phần/phân 許hứa 。 並tịnh 二nhị 大đại 指chỉ 相tương/tướng 著trước 。 各các 屈khuất 一nhất 節tiết 。 勿vật 著trước 食thực 指chỉ 。 頭đầu 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 鉢bát 囉ra 毘tỳ 迦ca 悉tất 跢đa (# 二nhị )# 跋bạt 折chiết 囉ra (# 三tam )# 涉thiệp 筏phiệt (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 囉ra (# 上thượng 音âm )# 支chi (# 四tứ )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 五ngũ )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 欲dục 受thọ 持trì 。 是thị 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 者giả 。 先tiên 須tu 以dĩ 此thử 法Pháp 印ấn 。 誦tụng 咒chú 護hộ 自tự 身thân 已dĩ 。 又hựu 咒chú 木mộc 七thất 遍biến 。 或hoặc 咒chú 水thủy 七thất 遍biến 。 復phục 以dĩ 印ấn 印ấn 水thủy 。 或hoặc 咒chú 白bạch 芥giới 子tử 。 若nhược 咒chú 灰hôi 等đẳng 。 皆giai 各các 印ấn 咒chú 滿mãn 七thất 遍biến 已dĩ 。 將tương 木mộc 竪thụ 於ư 四tứ 角giác 為vi 界giới 。 芥giới 子tử 灰hôi 水thủy 散tán 於ư 十thập 方phương 。 皆giai 成thành 結kết 界giới 然nhiên 。 後hậu 作tác 諸chư 法pháp 事sự 悉tất 當đương 有hữu 驗nghiệm 。

馬mã 頭đầu 大đại 法Pháp 身thân 印ấn 咒chú 第đệ 二nhị

兩lưỡng 手thủ 食thực 指chỉ 以dĩ 下hạ 三tam 指chỉ 向hướng 外ngoại 相tướng 叉xoa 。 指chỉ 頭đầu 各các 博bác 著trước 手thủ 背bối/bội 。 合hợp 掌chưởng 。 以dĩ 二nhị 小tiểu 指chỉ 並tịnh 竪thụ 相tương/tướng 合hợp 。 並tịnh 二nhị 大đại 指chỉ 相tương/tướng 著trước 。 屈khuất 努nỗ 。 大đại 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 杜đỗ 那na 杜đỗ 那na (# 二nhị )# 摩ma 他tha 摩ma 他tha (# 三tam )# 可khả 馱đà 可khả 馱đà (# 四tứ )# 訶ha 耶da 揭yết 唎rị 婆bà (# 五ngũ )# 嗚ô # 㧊# (# 六lục )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 七thất )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 人nhân 被bị 毒độc 蟲trùng 及cập 蛇xà 齧niết 者giả 。 并tinh 得đắc 惡ác 人nhân 。 以dĩ 印ấn 印ấn 已dĩ 咒chú 之chi 即tức 差sai 。

又hựu 法pháp 欲dục 得đắc 咩mế 古cổ 來lai 者giả 。 取thủ 蘇tô 摩ma 那na 華hoa 。 對đối 馬mã 頭đầu 像tượng 前tiền 咒chú 。 二nhị 十thập 一nhất 遍biến 。 一nhất 散tán 像tượng 脚cước 竟cánh 。 右hữu 手thủ 取thủ 華hoa 。 所sở 行hành 之chi 處xứ 隨tùy 愛ái 。 咩mế 古cổ 從tùng 後hậu 。 咒chú 華hoa 七thất 遍biến 方phương 散tán 即tức 來lai 。 又hựu 若nhược 彼bỉ 此thử 俱câu 有hữu 心tâm 者giả 。 取thủ 果quả 子tử 咒chú 。 二nhị 十thập 一nhất 遍biến 。 使sử 人nhân 送tống 食thực 時thời 。 心tâm 即tức 迷mê 亂loạn 極cực 相tương 愛ái 念niệm 。 更cánh 無vô 他tha 意ý 。

馬mã 頭đầu 法pháp 心tâm 印ấn 咒chú 第đệ 三tam

以dĩ 二nhị 手thủ 食thực 指chỉ 以dĩ 下hạ 四tứ 指chỉ 。 向hướng 外ngoại 相tướng 叉xoa 。 指chỉ 頭đầu 各các 博bác 著trước 手thủ 背bối/bội 。 合hợp 掌chưởng 。 並tịnh 二nhị 大đại 指chỉ 相tương/tướng 著trước 。 各các 屈khuất 一nhất 節tiết 。 勿vật 著trước 食thực 指chỉ 。 大đại 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 阿a 蜜mật 唎rị 都đô 知tri (# 二nhị 合hợp )# 婆bà (# 去khứ 音âm )# 婆bà (# 平bình 音âm 二nhị )# 嗚ô # 㧊# (# 三tam )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 四tứ )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 欲dục 論luận 議nghị 。 取thủ 牛ngưu 黃hoàng 麝xạ 香hương 龍long 腦não 香hương 三tam 味vị 。 和hòa 研nghiên 咒chú 千thiên 八bát 遍biến 。 點điểm 著trước 頂đảnh 上thượng 及cập 二nhị 髆bác 上thượng 心tâm 喉hầu 眉mi 間gian 髮phát 際tế 腦não 後hậu 。 又hựu 取thủ 白bạch 芥giới 子tử 咒chú 三tam 七thất 遍biến 。 以dĩ 右hữu 手thủ 把bả 。 至chí 論luận 議nghị 所sở 門môn 邊biên 散tán 之chi 。 仍nhưng 左tả 手thủ 中trung 留lưu 少thiểu 許hứa 分phần/phân 。 正chánh 論luận 議nghị 時thời 。 以dĩ 右hữu 手thủ 把bả 左tả 手thủ 芥giới 子tử 。 向hướng 論luận 議nghị 人nhân 私tư 密mật 散tán 已dĩ 。 便tiện 即tức 彈đàn 指chỉ 。 即tức 得đắc 勝thắng 他tha 。 法Pháp 當đương 如như 是thị 。

馬mã 頭đầu 頭đầu 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 四tứ

准chuẩn 前tiền 護hộ 身thân 印ấn 。 唯duy 改cải 二nhị 食thực 指chỉ 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 各các 屈khuất 。 出xuất 二nhị 大đại 節tiết 。 小tiểu 尖tiêm 頭đầu 咒chú 曰viết 。

跢đa 姪điệt 他tha (# 一nhất )# 斫chước 迦ca [口*例]# 怖bố (# 二nhị )# 斫chước 迦ca 囉ra (# 去khứ 音âm )# 叉xoa [口*例]# 怖bố (# 三tam )# 斫chước 迦ca 囉ra 跛bả 曇đàm 摩ma 叉xoa [口*例]# 怖bố (# 四tứ )# 阿a 謨mô 迦ca (# 去khứ 音âm )# 寫tả (# 五ngũ 稱xưng 彼bỉ 人nhân 名danh )# 始thỉ 囉ra (# 上thượng 音âm )# 枳chỉ 徵trưng (# 上thượng 音âm 二nhị 合hợp 六lục )# 跛bả 囉ra 舍xá 網võng 伽già 車xa (# 上thượng 音âm )# 覩đổ (# 七thất )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 八bát )# 叉xoa (# 去khứ 沙sa 反phản 餘dư 處xứ 皆giai 然nhiên )#

其kỳ 法pháp 若nhược 一nhất 切thiết 人nhân 。 患hoạn 頭đầu 痛thống 者giả 。 取thủ 其kỳ 名danh 字tự 。 即tức 誦tụng 此thử 咒chú 咒chú 水thủy 。 作tác 嗚ô # (# 去khứ 音âm )# 聲thanh 已dĩ 。 即tức 以dĩ 此thử 水thủy 打đả 其kỳ 頭đầu 上thượng 。 印ấn 其kỳ 痛thống 處xứ 其kỳ 痛thống 即tức 愈dũ (# 古cổ 本bổn 闕khuyết 此thử 咒chú 也dã )# 。

馬mã 頭đầu 頂Đảnh 法Pháp 印ấn 咒chú 第đệ 五ngũ

准chuẩn 前tiền 頭đầu 印ấn 。 唯duy 改cải 竪thụ 二nhị 食thực 指chỉ 。 頭đầu 相tương/tướng 著trước 。 列liệt 二nhị 中trung 指chỉ 。 在tại 食thực 指chỉ 前tiền 。 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 室thất 唎rị (# 二nhị 合hợp )# 羅la 唎rị 至chí (# 二nhị )# 嗚ô # 㧊# (# 三tam )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 四tứ )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 有hữu 人nhân 病bệnh 頭đầu 頂đảnh 痛thống 者giả 。 當đương 以dĩ 此thử 印ấn 印ấn 其kỳ 痛thống 處xứ 。 誦tụng 咒chú 即tức 差sai 。

馬mã 頭đầu 口khẩu 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 六lục

反phản 叉xoa 後hậu 二nhị 指chỉ 於ư 掌chưởng 中trung 。 直trực 竪thụ 二nhị 中trung 指chỉ 。 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 並tịnh 竪thụ 二nhị 大đại 指chỉ 。 以dĩ 右hữu 頭đầu 指chỉ 捻nẫm 右hữu 大đại 指chỉ 頭đầu 。 左tả 頭đầu 指chỉ 竪thụ 少thiểu 曲khúc 。 在tại 中trung 指chỉ 邊biên 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 鶻cốt 嚕rô 嚧rô (# 二nhị )# 鳩cưu 嚧rô 馱đà 那na (# 三tam )# 嗚ô # 㧊# (# 四tứ )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 五ngũ )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 用dụng 治trị 一nhất 切thiết 鬼quỷ 病bệnh 即tức 差sai 。

馬mã 頭đầu 牙nha 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 七thất

准chuẩn 前tiền 觀quán 世thế 音âm 不bất 空không 羂quyến 索sách 菩Bồ 薩Tát 牙nha 印ấn 。 上thượng 唯duy 改cải 二nhị 中trung 指chỉ 。 直trực 竪thụ 頭đầu 相tương/tướng 著trước 。 二nhị 大đại 指chỉ 並tịnh 竪thụ 博bác 中trung 指chỉ 。 先tiên 以dĩ 左tả 小tiểu 指chỉ 握ác 右hữu 無vô 名danh 指chỉ 背bối/bội 。 後hậu 以dĩ 右hữu 小tiểu 指chỉ 握ác 左tả 小tiểu 指chỉ 背bối/bội 咒chú 曰viết 。

南nam (# 上thượng 音âm )# 謨mô (# 上thượng 音âm )# 囉ra (# 上thượng 音âm )# 跢đa 那na (# 二nhị 合hợp )# 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 夜dạ 耶da (# 一nhất )# 南nam 謨mô 阿a 梨lê 耶da (# 二nhị 婆bà 盧lô 吉cát 帝đế 。 三tam )# 攝nhiếp 婆bà (# 二nhị 合hợp )# 囉ra (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 四tứ 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 五ngũ 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 六lục )# 摩ma 訶ha 迦ca 嚧rô 尼ni 迦ca (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 七thất )# 跢đa 姪điệt 他tha 跢đa 囉ra (# 上thượng 二nhị 合hợp )# 吒tra (# 九cửu )# 跢đa 囉ra (# 上thượng 二nhị 合hợp )# 吒tra (# 十thập )# 末mạt 吒tra 末mạt 吒tra (# 十thập 一nhất 瞋sân 陀đà 瞋sân 陀đà 。 十thập 二nhị )# 頻tần 陀đà 頻tần 陀đà (# 十thập 三tam )# 嗚ô # (# 十thập 四tứ )# 㧊# 㧊# (# 十thập 五ngũ )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 十thập 六lục )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 破phá 諸chư 法pháp 。 欲dục 令linh 餘dư 人nhân 所sở 作tác 咒chú 法pháp 不bất 成thành 辦biện 者giả 。 當đương 作tác 四tứ 肘trửu 三tam 色sắc 粉phấn 壇đàn 。 南nam 北bắc 兩lưỡng 面diện 畫họa 蓮liên 華hoa 座tòa 。 於ư 其kỳ 座tòa 上thượng 。 畫họa 著trước 牙nha 形hình 。 東đông 面diện 華hoa 座tòa 。 座tòa 上thượng 畫họa 作tác 拔bạt 折chiết 囉ra 印ấn 。 然nhiên 十thập 二nhị 燈đăng 。 百bách 味vị 異dị 食thực 備bị 辦biện 八bát 盤bàn 。 其kỳ 食thực 日nhật 別biệt 換hoán 著trước 新tân 者giả 。 新tân 新tân 供cúng 養dường 。 滿mãn 於ư 七thất 日nhật 。 日nhật 別biệt 仍nhưng 須tu 咒chú 白bạch 芥giới 子tử 。 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 一nhất 咒chú 一nhất 投đầu 火hỏa 中trung 燒thiêu 之chi 。 一nhất 切thiết 諸chư 人nhân 作tác 法pháp 。 皆giai 破phá 不bất 能năng 成thành 辦biện 。 餘dư 人nhân 者giả 謂vị 外ngoại 道đạo 惡ác 人nhân )# 。

馬mã 頭đầu 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 乞khất 食thực 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 八bát

仰ngưỡng 左tả 手thủ 。 各các 竪thụ 五ngũ 指chỉ 。 右hữu 手thủ 下hạ 向hướng 。 以dĩ 中trung 指chỉ 無vô 名danh 指chỉ 大đại 指chỉ 頭đầu 各các 相tương/tướng 拄trụ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 是thị 那na 耳nhĩ (# 二nhị 句cú )# 誦tụng 二nhị 七thất 遍biến

馬mã 頭đầu 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 解giải 禁cấm 刀đao 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 九cửu

舒thư 二nhị 手thủ 。 左tả 手thủ 在tại 外ngoại 。 右hữu 手thủ 在tại 內nội 。 以dĩ 左tả 手thủ 拓thác 右hữu 手thủ 背bối/bội 。 竪thụ 二nhị 大đại 指chỉ 。 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 阿a 娑sa 忙mang 義nghĩa 儞nễ (# 二nhị )# 莎sa 訶ha (# 三tam )#

馬mã 頭đầu 療liệu 病bệnh 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 十thập

反phản 叉xoa 二nhị 手thủ 後hậu 二nhị 指chỉ 掌chưởng 中trung 。 竪thụ 二nhị 中trung 指chỉ 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 並tịnh 屈khuất 二nhị 大đại 指chỉ 當đương 前tiền 。 各các 以dĩ 二nhị 頭đầu 指chỉ 屈khuất 。 握ác 二nhị 大đại 指chỉ 甲giáp 根căn 。 頭đầu 指chỉ 甲giáp 背bối/bội 相tương/tướng 著trước 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 鶻cốt 嚕rô 嚧rô (# 二nhị )# 鳩cưu 嚧rô 馱đà (# 去khứ 音âm )# 那na (# 三tam )# 嗚ô # 泮phấn (# 四tứ )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 五ngũ )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 當đương 用dụng 療liệu 治trị 一nhất 切thiết 諸chư 病bệnh 。 及cập 鬼quỷ 神thần 等đẳng 所sở 苦khổ 惱não 者giả 。 悉tất 皆giai 療liệu 之chi 其kỳ 病bệnh 即tức 差sai 。

馬mã 頭đầu 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 大đại 咒chú 第đệ 十thập 一nhất

曰viết 。

那na (# 上thượng 音âm )# 謨mô (# 上thượng 音âm 下hạ 同đồng )# 囉ra (# 上thượng 音âm )# 跢đa 那na (# 二nhị 合hợp )# 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 夜dạ 耶da (# 一nhất )# 那na 謨mô 阿a lê 耶da 婆bà 盧lô (# 輕khinh 呼hô )# 枳chỉ 帝đế 攝nhiếp 筏phiệt (# 二nhị 合hợp )# 囉ra (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 二nhị 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 三tam 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 。 上thượng 音âm )# 耶da (# 四tứ )# 摩ma 訶ha 迦ca 嚧rô 尼ni 迦ca (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 五ngũ )# 那na 麼ma 薩tát 婆bà 薩tát 埵đóa 。 毘tỳ 耶da (# 二nhị 合hợp )# 娑sa (# 上thượng 音âm )# 那na 伽già 底để (# 都đô 爾nhĩ 反phản )# 爾nhĩ (# 六lục )# 那na 麼ma 薩tát 婆bà 薩tát 埵đóa 。 毘tỳ 耶da (# 二nhị 合hợp )# 婆bà (# 上thượng 音âm )# 那na 博bác 訶ha 唎rị 泥nê (# 七thất )# 那na 麼ma 薩tát 婆bà 薩tát 埵đóa 。 婆bà 瑜du (# 去khứ 音âm )# 跢đa 囉ra 那na (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 八bát )# 那na 謨mô 薩tát 婆bà 薩tát 埵đóa 。 婆bà 耶da 跋bạt 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 賒xa 麼ma 那na 迦ca 囉ra (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 九cửu )# 那na 麼ma 薩tát 婆bà 薩tát 埵đóa 。 毘tỳ 耶da (# 二nhị 合hợp )# 地địa 只chỉ 枳chỉ 瑳tha (# 上thượng 音âm )# 那na 迦ca 囉ra (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 十thập )# 那na 麼ma 薩tát 婆bà 薩tát 埵đóa 。 盤bàn 陀đà (# 去khứ 音âm )# 那na 熾sí (# 熾sí 詣nghệ 反phản )# 陀đà 那na 迦ca 囉ra (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 十thập 一nhất )# 那na 謨mô 薩tát 婆bà 薩tát 埵đóa 。 獨độc 佉khư 波ba 囉ra 木mộc 叉xoa 拏noa 迦ca 囉ra (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 十thập 二nhị )# 那na 謨mô 薩tát 婆bà 毘tỳ 知tri 案án (# 去khứ 二nhị 合hợp )# 陀đà 迦ca (# 去khứ 音âm )# 囉ra 毘tỳ 陀đà 麼ma 那na 迦ca (# 去khứ 音âm )# 囉ra (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 十thập 三tam )# 那na 麼ma 薩tát 婆bà 毘tỳ 知tri 耶da (# 二nhị 合hợp )# 遲trì 揭yết (# 去khứ 音âm )# 陀đà 謨mô 欝uất 跢đa (# 二nhị 合hợp 平bình )# 曳duệ (# 十thập 四tứ )# 摩ma 訶ha 迦ca 嚧rô 尼ni 迦ca (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 十thập 五ngũ )# 那na 謨mô 薩tát 婆bà 毘tỳ 知tri 耶da (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 闍xà 跋bạt 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 比tỉ 跢đa 曳duệ (# 十thập 六lục )# 摩ma 訶ha 瑜du (# 去khứ 音âm )# 嗜thị 攝nhiếp 筏phiệt (# 二nhị 合hợp )# 囉ra (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 十thập 七thất )# 跢đa 寫tả 那na 摩ma 悉tất 提đề (# 二nhị 合hợp )# 唎rị 埵đóa (# 十thập 八bát )# 伊y (# 上thượng 音âm )# 擔đảm 阿a 唎rị 耶da 婆bà 盧lô (# 輕khinh 呼hô )# 枳chỉ 帝đế 攝nhiếp 筏phiệt (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 姥lao 枯khô 知tri (# 上thượng 二nhị 合hợp )# 吉cát (# 去khứ 音âm )# 南nam (# 十thập 九cửu )# lê 師sư 毘tỳ 知tri 耶da (# 二nhị 合hợp )# 陀đà (# 去khứ 音âm )# 囉ra (# 二nhị 十thập )# 弟đệ 婆bà 那na (# 去khứ 音âm )# 伽già 藥dược 叉xoa 囉ra 剎sát 娑sa (# 二nhị 十thập 一nhất )# 氈chiên (# 去khứ 音âm )# 哆đa 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 智trí 知tri 耶da (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị 十thập 二nhị )# 揭yết 囉ra (# 上thượng 二nhị 合hợp )# 訶ha 那na 叉xoa 跢đa 囉ra (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị 十thập 三tam )# 釋thích 揭yết 囉ra (# 上thượng 二nhị 合hợp )# 跋bạt 訶ha (# 上thượng 音âm )# 摩ma (# 二nhị 十thập 四tứ )# 路lộ 迦ca 婆bà (# 去khứ 音âm )# 羅la 毘tỳ 瑟sắt 紐nữu (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị 十thập 五ngũ )# 摩ma 醯hê 攝nhiếp 筏phiệt (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 那na 囉ra 冶dã 那na (# 二nhị 十thập 六lục )# 始thỉ 婆bà 悉tất 健kiện (# 二nhị 合hợp )# 陀đà 俱câu (# 上thượng 音âm )# 鞞bệ (# 去khứ 音âm )# 囉ra (# 二nhị 十thập 七thất )# 素tố 唎rị 跢đa 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 那na 跢đa 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 伽già 那na 地địa 遮già (# 去khứ 二nhị 十thập 八bát )# 那na 摩ma 悉tất 揭yết (# 二nhị 合hợp )# 哩rị 擔đảm (# 二nhị 十thập 九cửu )# 何hà 耶da 揭yết 哩rị 飯phạn 那na (# 去khứ 音âm )# 摩ma lê 跢đa 厭yếm (# 上thượng 音âm 三tam 十thập )# 摩ma 跋bạt 帶đái (# 去khứ 音âm )# 釤sam 弭nhị (# 上thượng 音âm 三tam 十thập 一nhất 薩tát 婆bà 羯yết 麼ma 。 遏át 他tha (# 二nhị 合hợp )# 娑sa 陀đà (# 去khứ 音âm )# 旦đán (# 三tam 十thập 二nhị )# 阿a 娑sa (# 上thượng 音âm )# 醯hê (# 上thượng 音âm )# 閻diêm (# 二nhị 合hợp )(# 三tam 十thập 三tam )# 薩tát 婆bà 蒲bồ 陀đà (# 去khứ 音âm )# 難nạn/nan (# 上thượng )(# 三tam 十thập 四tứ )# 毘tỳ 沙sa 難nạn/nan (# 去khứ 音âm )# 闍xà (# 三tam 十thập 五ngũ )# 泥nê 迦ca 跢đa 旦đán (# 三tam 十thập 六lục )# 薩tát 婆bà 突đột 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )# 那na (# 去khứ 音âm )# 伽già (# 去khứ 音âm )# 難nạn/nan 曇đàm 麼ma 劍kiếm (# 三tam 十thập 七thất )# 跢đa 姪điệt 他tha (# 三tam 十thập 八bát )# 唵án (# 三tam 十thập 九cửu )# 陀đà 嚕rô 羅la 陀đà 嚕rô 羅la (# 四tứ 十thập )# 毘tỳ 嚕rô 羅la 比tỉ 嚕rô 羅la (# 四tứ 十thập 一nhất )# 薩tát 婆bà 比tỉ 沙sa (# 上thượng 音âm )# 伽già 跢đa 迦ca (# 四tứ 十thập 二nhị )# 薩tát 婆bà 部bộ 陀đà 毘tỳ 達đạt 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 跛bả 迦ca (# 四tứ 十thập 三tam )# 匙thi 皤bàn 里lý 陀đà (# 四tứ 十thập 四tứ )# 毘tỳ 悉tất 普phổ (# 二nhị 合hợp )# 陵lăng 伽già 跢đa 訶ha (# 去khứ 音âm )# 婆bà (# 四tứ 十thập 五ngũ )# 雞kê 薩tát 囉ra 啅trác (# 去khứ 音âm )# 婆bà (# 四tứ 十thập 六lục )# 跋bạt 囉ra 筏phiệt 唎rị 陀đà 鞞bệ (# 去khứ 音âm )# 伽già (# 四tứ 十thập 七thất )# 跋bạt 折chiết 囉ra 齲củ 囉ra (# 四tứ 十thập 八bát )# 昵ni (# 上thượng 音âm )# 迦ca 跢đa 伽già (# 四tứ 十thập 九cửu )# 闍xà 里lý 陀đà (# 五ngũ 十thập )# 婆bà 蘇tô 陀đà 跢đa 羅la (# 五ngũ 十thập 一nhất )# 尼ni 尸thi 婆bà (# 二nhị 合hợp )# 悉tất 陀đà 訶ha 悉tất 陀đà (# 五ngũ 十thập 二nhị )# 摩ma 嚧rô 都đô 佉khư 澁sáp 陀đà (# 五ngũ 十thập 三tam )# 陀đà 囉ra 忍nhẫn 陀đà 囉ra (# 五ngũ 十thập 四tứ )# 跋bạt 羅la 伐phạt 唎rị 陀đà (# 五ngũ 十thập 五ngũ )# 部bộ 陀đà 迦ca (# 去khứ 音âm )# 那na 三tam 暮mộ 訶ha 毘tỳ 芻sô (# 去khứ 音âm )# 婆bà 迦ca (# 上thượng 音âm )# 囉ra (# 五ngũ 十thập 六lục )# 鉢bát 囉ra 比tỉ 知tri 耶da (# 二nhị 合hợp )# 三tam 薄bạc 叉xoa 那na 迦ca 囉ra (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 五ngũ 十thập 七thất )# 鉢bát 囉ra 賒xa 案án (# 去khứ 二nhị 合hợp )# 致trí 迦ca 囉ra (# 五ngũ 十thập 八bát )# 部bộ 知tri 耶da (# 二nhị 合hợp )# 部bộ 知tri 耶da (# 二nhị 合hợp )(# 五ngũ 十thập 九cửu )# 婆bà 伽già 畔bạn (# 輕khinh 呼hô )# 何hà 耶da 揭yết 婆bà (# 六lục 十thập )# 佉khư (# 去khứ 音âm )# 陀đà 佉khư (# 去khứ 音âm )# 陀đà (# 六lục 十thập 一nhất )# 跋bạt 囉ra 曼mạn (# 去khứ 音âm )# 陀đà 囉ra 案án (# 二nhị 合hợp )(# 六lục 十thập 二nhị )# 囉ra (# 上thượng 音âm )# 叉xoa 囉ra (# 上thượng 音âm )# 叉xoa 哆đa 摩ma (# 六lục 十thập 三tam )# 曼mạn (# 去khứ 音âm )# 跢đa 囉ra (# 上thượng 音âm )# 案án (# 六lục 十thập 四tứ )# 死tử 地địa 迷mê (# 六lục 十thập 五ngũ )# 阿a 比tỉ 舍xá 阿a 比tỉ 舍xá (# 六lục 十thập 六lục )# 鉢bát 囉ra 比tỉ 舍xá 鉢bát 囉ra 比tỉ 舍xá (# 六lục 十thập 七thất )# 麼ma 麼ma 寫tả (# 自tự 稱xưng 名danh )(# 六lục 十thập 八bát )# 試thí 訖ngật 隱ẩn (# 二nhị 合hợp )(# 六lục 十thập 九cửu )# 達đạt lê (# 二nhị 合hợp )# 舍xá 耶da 嚕rô 梵Phạm (# 上thượng 音âm )(# 七thất 十thập )# 阿a 比tỉ 舍xá 阿a 比tỉ 舍xá (# 七thất 十thập 一nhất )# 匙thi 皤bàn 囉ra 毘tỳ 舍xá (# 去khứ 音âm )# 遮già (# 七thất 十thập 二nhị )# 藥dược 叉xoa 囉ra 剎sát 娑sa 迦ca (# 去khứ 音âm )# 拏noa (# 七thất 十thập 三tam )# 薩tát 埵đóa 鞞bệ 醯hê (# 去khứ 音âm )# 剔dịch 旦đán (# 七thất 十thập 四tứ )# 薩tát 婆bà 揭yết lê (# 二nhị 合hợp )# 醯hê (# 去khứ 音âm )# 瑟sắt 皤bàn (# 二nhị 合hợp )(# 七thất 十thập 五ngũ )# 阿a 跋bạt 囉ra 提đề 訶ha 徙tỉ 跛bả 麼ma (# 七thất 十thập 六lục )# 跋bạt 囉ra 跋bạt 折chiết 羅la 鄧đặng 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra (# 七thất 十thập 七thất )# 緊khẩn 者giả 囉ra (# 上thượng 音âm )# 夜dạ 西tây (# 七thất 十thập 八bát )# 伊y (# 上thượng 音âm )# 擔đảm 突đột 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )# 揭yết 囉ra (# 上thượng 音âm )# 怛đát (# 上thượng 音âm )(# 七thất 十thập 九cửu )# 突đột 瑟sắt 吒tra 毘tỳ 舍xá 瞻chiêm (# 上thượng 音âm )# 婆bà (# 八bát 十thập )# 阿a 度độ 那na 阿a 度độ 那na (# 八bát 十thập 一nhất )# 毘tỳ 度độ 那na 毘tỳ 度độ 那na (# 八bát 十thập 二nhị )# 伊y (# 上thượng 音âm )# 縵man (# 上thượng 音âm )# 遮già 突đột 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )(# 八bát 十thập 三tam )# 薩tát 婆bà 鞞bệ 薩tát 婆bà (# 八bát 十thập 四tứ )# 路lộ 跢đa 俱câu 拏noa 死tử 迦ca 囉ra (# 去khứ 音âm )# 哩rị (# 八bát 十thập 五ngũ )# 毘tỳ lê 悉tất 只chỉ (# 二nhị 合hợp )# 甘cam (# 上thượng 音âm )# 毘tỳ 釤sam (# 八bát 十thập 六Lục 度Độ 那na 度độ 那na (# 八bát 十thập 七thất )# 毘tỳ 度độ 那na 毘tỳ 度độ 那na (# 八bát 十thập 八bát )# 麼ma 他tha 麼ma 他tha (# 八bát 十thập 九cửu )# 波ba 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 麼ma 他tha 波ba 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 麼ma 他tha (# 九cửu 十thập )# 昵ni (# 上thượng 音âm )# 婆bà 訶ha (# 上thượng 音âm )# 耶da 昵ni 婆bà 訶ha (# 上thượng 音âm )# 耶da (# 九cửu 十thập 一nhất )# 阿a 輸du 婆bà 曼mạn 跢đa # 那na (# 九cửu 十thập 二nhị )# 囉ra (# 去khứ 音âm )# 迦ca 毘tỳ (# 上thượng 音âm )# 釤sam (# 九cửu 十thập 三tam )# 妹muội 姪điệt 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 曼mạn 姪điệt # (# 二nhị 合hợp )# 那na (# 九cửu 十thập 四tứ )# 度độ 沙sa 比tỉ 釤sam (# 九cửu 十thập 五ngũ )# 波ba 囉ra (# 上thượng 音âm )# 若nhược 曼mạn 姪điệt # (# 二nhị 合hợp )# 那na (# 九cửu 十thập 六lục )# 謀mưu 訶ha 比tỉ 釤sam (# 九cửu 十thập 七thất )# 補bổ 知tri (# 二nhị 合hợp )# 迦ca (# 去khứ 音âm )# 羅la (# 九cửu 十thập 八bát )# 提đề 囉ra 點điểm (# 平bình 音âm )# 米mễ (# 去khứ 音âm )# 那na (# 九cửu 十thập 九cửu )# 計kế 唎rị 舍xá 跋bạt (# 去khứ 音âm )# 那na 毘tỳ 釤sam (# 一nhất 百bách )# 達đạt 摩ma 泥nê 囉ra 點điểm 弭nhị (# 去khứ 音âm )# 那na (# 一nhất 百bách 一nhất )# 腎thận 泥nê (# 去khứ 音âm )# 耶da 跋bạt 囉ra (# 去khứ 音âm )# 拏noa 毘tỳ 釤sam (# 一nhất 百bách 二nhị )# 菩bồ (# 去khứ 音âm )# 陀đà 達đạt 摩ma 僧Tăng 伽già 腎thận 若nhược (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 一nhất 百bách 三tam )# 羯yết 網võng 施thí 揭yết 訖ngật 唵án (# 二nhị 合hợp 一nhất 百bách 四tứ )# 句cú 嚕rô 句cú 嚕rô (# 二nhị 合hợp 一nhất 百bách 五ngũ )# 阿a 耶da 揭yết 哩rị 婆bà 耶da 㧊# (# 㧊# 吒tra 反phản 下hạ 同đồng 一nhất 百bách 六lục )# 跋bạt 折chiết 囉ra 齲củ 囉ra (# 去khứ 音âm )# 耶da 㧊# (# 一nhất 百bách 七thất )# 毘tỳ 那na 賒xa 耶da 㧊# (# 一nhất 百bách 八bát )# 跋bạt 折chiết 囉ra 鄧đặng 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra (# 去khứ 音âm )# 耶da 㧊# (# 一nhất 百bách 九cửu )# 跋bạt 折chiết 囉ra 鄧đặng 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )# 嚕rô 知tri (# 二nhị 合hợp )# 迦ca 吒tra 頗phả 耶da 跋bạt (# 去khứ 音âm )# 囉ra 婆bà (# 重trọng/trùng 音âm )# 耶da 㧊# (# 一nhất 百bách 十thập )# 薩tát 婆bà 突đột 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )# 曼mạn 跢đa 囉ra (# 上thượng 音âm )# 毘tỳ 那na 賒xa 耶da 㧊# (# 一nhất 百bách 十thập 一nhất )# 薩tát 婆bà 揭yết 囉ra (# 上thượng 音âm )# 呼hô 烏ô 瑳tha 陀đà 那na 耶da 㧊# (# 一nhất 百bách 一nhất 十thập 二nhị )# 薩tát 婆bà 揭yết lê (# 二nhị 合hợp )# 醯hê 澁sáp 皤bàn (# 二nhị 合hợp )# 跋bạt 提đề 阿a (# 上thượng 音âm )# 覩đổ 跛bả 摩ma (# 去khứ 音âm )# 耶da 㧊# (# 一nhất 百bách 十thập 三tam )# 薩tát 婆bà 跢đa 囉ra (# 上thượng 音âm )# 鉢bát 囉ra (# 上thượng 音âm )# 地địa (# 上thượng 音âm )# 何hà (# 上thượng 音âm )# 跢đa 揭yết 麼ma 耶da 㧊# (# 一nhất 百bách 十thập 四tứ )# 鉢bát 囉ra (# 上thượng 音âm )# 毘tỳ 知tri 耶da (# 二nhị 合hợp )# 薄bạc 叉xoa 那na (# 去khứ 音âm )# 耶da 㧊# (# 一nhất 百bách 十thập 五ngũ )# 皤bàn 吒tra 皤bàn 目mục 佉khư (# 去khứ 音âm )# 耶da 㧊# (# 一nhất 百bách 十thập 六lục )# 薩tát 婆bà 揭yết 囉ra (# 上thượng 音âm )# 訶ha (# 上thượng 音âm )# 毘tỳ 舍xá 遮già 迷mê 皤bàn (# 上thượng 音âm )# 賒xa 摩ma 那na (# 上thượng 音âm )# 耶da 㧊# (# 一nhất 百bách 十thập 七thất )# 耶da 飯phạn 塗đồ 麼ma 麼ma 寫tả (# 自tự 稱xưng 名danh 字tự 某mỗ 甲giáp 一nhất 百bách 十thập 八bát )# 阿a 嘻# 帶đái 瑟sắt 拏noa 黮đạm (# 三tam 合hợp 一nhất 百bách 十thập 九cửu )# 擔đảm (# 去khứ 音âm )# 薩tát 婆bà 把bả 黮đạm (# 二nhị 合hợp )# 皤bàn 吒tra 婆bà 目mục 谿khê (# 去khứ 音âm )# 那na (# 一nhất 百bách 二nhị 十thập )# 尼ni 訖ngật [啊-可+(嶙-山)]# (# 二nhị 合hợp )# 陀đà (# 去khứ 音âm )# 耶da 㧊# (# 一nhất 百bách 二nhị 十thập 一nhất )# 達đạt 弭nhị (# 上thượng 音âm )# 迦ca 爾nhĩ 遮già (# 去khứ 音âm )# 迷mê 羯yết 磨ma (# 去khứ 音âm )# 儞nễ (# 百bách 二nhị 十thập 二nhị )# 試thí 訖ngật [啊-可+(嶙-山)]# (# 二nhị 合hợp )# 句cú 嚕rô 句cú 嚕rô (# 一nhất 百bách 二nhị 十thập 三tam )# # # 㧊# 㧊# (# 一nhất 百bách 二nhị 十thập 四tứ )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 一nhất 百bách 二nhị 十thập 五ngũ )#

又hựu 馬mã 頭đầu 別biệt 大đại 咒chú 第đệ 十thập 二nhị

曰viết 。

那na (# 上thượng 音âm )# 謨mô (# 上thượng 音âm 下hạ 同đồng )# 囉ra (# 上thượng 音âm )# 怛đát 那na (# 二nhị 合hợp )# 跢đa 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 夜dạ 耶da (# 一nhất )# 那na 謨mô 阿a lê 耶da 婆bà 盧lô 枳chỉ 帝đế 攝nhiếp 筏phiệt 囉ra (# 去khứ 二nhị 合hợp )# 耶da (# 二nhị 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 三tam 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 四tứ )# 摩ma 訶ha 迦ca 嚧rô 尼ni 迦ca (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 五ngũ )# 那na 麼ma 薩tát 婆bà 薩tát 埵đóa 。 毘tỳ 耶da (# 二nhị 合hợp )# 娑sa (# 上thượng 音âm )# 那na 迦ca 帝đế 儞nễ (# 六lục )# 那na 謨mô 薩tát 婆bà 薩tát 埵đóa 。 波ba 耶da 目mục 叉xoa 迦ca 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 耶da (# 七thất )# 那na 謨mô 毘tỳ 知tri 耶da (# 二nhị 合hợp )# 阿a 遲trì 迦ca 陀đà 謨mô 陀đà (# 去khứ 音âm )# 曳duệ (# 八bát )# 摩ma 訶ha 瑜du (# 去khứ 音âm )# 迦ca 瑜du (# 去khứ 音âm )# 枳chỉ 尼ni (# 九cửu )# 跢đa 悉tất 泯mẫn (# 二nhị 合hợp )# 那na 摩ma 悉tất 揭yết (# 二nhị 合hợp )# 哩rị 埵đóa (# 十thập )# 翳ế 誓thệ 阿a 唎rị 耶da 婆bà 盧lô 枳chỉ 帝đế 攝nhiếp 筏phiệt 囉ra (# 十thập 一nhất )# 謀mưu 祜hỗ 知tri (# 二nhị 合hợp )# 枳chỉ (# 去khứ 音âm )# 唎rị 南nam (# 上thượng 音âm 二nhị 合hợp )(# 十thập 二nhị )# 跋bạt 折chiết 囉ra 句cú 囉ra 婆bà (# 上thượng 音âm )# 厭yếm (# 上thượng 音âm 十thập 三tam )# 何hà 耶da 揭yết 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 飯phạn 那na (# 去khứ 音âm )# 摩ma (# 十thập 四tứ )# 波ba 囉ra 末mạt (# 平bình 音âm )# 跢đa 厭yếm (# 上thượng 音âm 十thập 五ngũ )# 摩ma 跋bạt 帝đế 釤sam 弭nhị (# 上thượng 音âm 十thập 六lục )# 阿a 婆bà (# 上thượng 音âm )# 演diễn 薩tát 婆bà 部bộ 跢đa (# 去khứ 音âm )# 難nạn/nan (# 上thượng 音âm 十thập 七thất )# 藥dược 叉xoa 難nạn/nan (# 去khứ 音âm )# 闍xà 毘tỳ 那na 舍xá 迦ca 闍xà (# 二nhị 合hợp 上thượng 音âm 十thập 八bát )# 阿a 謨mô (# 去khứ 音âm )# 干can 薩tát 婆bà 迦ca lê 夜dạ 難nạn/nan (# 上thượng 音âm 十thập 九cửu )# 毘tỳ 賒xa 難nạn/nan (# 去khứ 音âm )# 闍xà 尼ni 皤bàn 囉ra (# 去khứ 二nhị 合hợp )# 難nạn/nan (# 上thượng 音âm 二nhị 十thập )# 毘tỳ 賒xa 難nạn/nan (# 去khứ 音âm )# 闍xà 毘tỳ 那na 舍xá 難nạn/nan (# 上thượng 音âm 二nhị 十thập 一nhất )# 跢đa 姪điệt 他tha (# 二nhị 十thập 二nhị )# 唵án (# 二nhị 十thập 三tam )# 陀đà 嚕rô 羅la 陀đà 嚕rô 羅la (# 二nhị 十thập 四tứ )# 毘tỳ 嚕rô 羅la 毘tỳ 嚕rô 羅la (# 二nhị 十thập 五ngũ )# 薩tát 婆bà 毘tỳ 沙sa 佉khư (# 平bình 音âm )# 跢đa 迦ca (# 二nhị 十thập 六lục )# 時thời 皤bàn 里lý 陀đà (# 二nhị 十thập 七thất )# 毘tỳ 悉tất 普phổ (# 二nhị 合hợp )# 楞lăng 迦ca 陀đà 訶ha (# 去khứ 音âm )# 娑sa (# 二nhị 十thập 八bát )# 雞kê 娑sa 囉ra 啅trác (# 去khứ 音âm )# 婆bà (# 二nhị 十thập 九cửu )# 跋bạt 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 伐phạt 唎rị (# 二nhị 合hợp )# 陀đà 鞞bệ (# 去khứ 音âm )# 迦ca (# 三tam 十thập )# 跋bạt 折chiết 囉ra 屈khuất (# 去khứ 音âm )# 囉ra (# 三tam 十thập 一nhất )# 昵ni 迦ca 陀đà (# 上thượng 音âm )# 南nam (# 上thượng )(# 三tam 十thập 二nhị )# 闍xà 里lý 陀đà 婆bà 蘇tô 陀đà 跢đa 囉ra (# 三tam 十thập 三tam )# 尼ni 尸thi 皤bàn (# 二nhị 合hợp )# 死tử 陀đà 訶ha 死tử 陀đà (# 三tam 十thập 四tứ )# 摩ma 嚧rô 都đô 佉khư 澁sáp (# 二nhị 合hợp )# 陀đà (# 三tam 十thập 五ngũ )# 波ba 囉ra 鞞bệ 陀đà 菩bồ 陀đà 伽già (# 去khứ 音âm )# 拏noa (# 三tam 十thập 六lục )# 僧Tăng 芻sô (# 叉xoa 數số 反phản )# 盤bàn 那na 迦ca (# 上thượng 音âm )# 囉ra (# 三tam 十thập 七thất )# 波ba 囉ra 毘tỳ 知tri 耶da (# 二nhị 合hợp )# 薄bạc 叉xoa 那na 迦ca (# 上thượng 音âm )# 囉ra (# 三tam 十thập 八bát )# 波ba 囉ra 摩ma 賒xa 案án (# 去khứ 音âm 二nhị 合hợp )# 知tri 迦ca (# 上thượng 音âm )# 囉ra (# 三tam 十thập 九cửu )# 部bộ 知tri 耶da 部bộ 知tri 耶da (# 二nhị 合hợp 上thượng 同đồng )(# 四tứ 十thập )# 婆bà 伽già 梵Phạm (# 四tứ 十thập 一nhất )# 何hà 耶da 揭yết 哩rị 婆bà (# 四tứ 十thập 二nhị )# 可khả (# 去khứ 音âm )# 陀đà 可khả (# 去khứ 音âm )# 陀đà (# 四tứ 十thập 三tam )# 囉ra 曼mạn 陀đà 囉ra 案án (# 去khứ 音âm )(# 四tứ 十thập 四tứ )# 囉ra (# 上thượng 音âm )# 叉xoa 囉ra (# 上thượng 音âm )# 叉xoa (# 四tứ 十thập 五ngũ )# 阿a (# 去khứ 音âm )# 知tri 摩ma (# 二nhị 合hợp )# 曼mạn 陀đà 囉ra 案án (# 去khứ 音âm )(# 四tứ 十thập 六lục )# 死tử 殿điện 梅mai 陀đà lê (# 二nhị 合hợp )# 舍xá 耶da (# 四tứ 十thập 七thất )# 阿a 比tỉ 舍xá 阿a 比tỉ 舍xá (# 四tứ 十thập 八bát )# 具cụ 囉ra 毘tỳ 舍xá (# 去khứ 音âm )# 闍xà (# 四tứ 十thập 九cửu )# 薩tát 婆bà 迦ca lê (# 二nhị 合hợp )# 醯hê (# 上thượng 音âm )# 澁sáp 皤bàn (# 二nhị 合hợp )(# 五ngũ 十thập )# 阿a 波ba 囉ra 提đề 徙tỉ 跛bả (# 去khứ 音âm )# 摩ma (# 五ngũ 十thập 一nhất )# 皤bàn 囉ra 跋bạt 折chiết 囉ra 鄧đặng 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )# 囉ra (# 五ngũ 十thập 二nhị )# 緊khẩn 只chỉ 囉ra 從tùng 夜dạ 西tây (# 五ngũ 十thập 三tam )# 翳ế 曇đàm 突đột 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )# 揭yết 囉ra (# 上thượng 音âm )# 漢hán (# 五ngũ 十thập 四tứ )# 突đột 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )# 毘tỳ 舍xá (# 去khứ 音âm )# 闍xà 案án (# 二nhị 合hợp )(# 五ngũ 十thập 五ngũ )# 突đột 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )# lộ 絙căng (# 上thượng 音âm )(# 五ngũ 十thập 六lục )# 突đột 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )# 時thời 皤bàn (# 上thượng 音âm 二nhị 合hợp )# 㘕# (# 上thượng )(# 五ngũ 十thập 七thất )# 突đột 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )# 比tỉ 產sản (# 五ngũ 十thập 八bát )# 阿a 度độ 那na 阿a 度độ 那na (# 五ngũ 十thập 九cửu )# 毘tỳ 度độ 那na 毘tỳ 度độ 那na (# 六lục 十thập )# 麼ma 他tha 麼ma 他tha (# 六lục 十thập 一nhất )# 波ba 囉ra 麼ma 他tha 波ba 囉ra 麼ma 他tha (# 六lục 十thập 二nhị )# 跢đa 他tha 伽già (# 去khứ 音âm )# 陀đà (# 六lục 十thập 三tam )# 阿a 枳chỉ 讓nhượng (# 上thượng 二nhị 合hợp )# 皤bàn 羅la (# 輕khinh 呼hô 上thượng 音âm )# 耶da (# 六lục 十thập 四tứ )# 菩bồ 陀đà 達đạt 摩ma 僧Tăng 伽già 奴nô 知tri 若nhược (# 去khứ 二nhị 合hợp )# 壇đàn (# 六lục 十thập 五ngũ )# 羯yết 麼ma 米mễ 試thí 揭yết 案án (# 二nhị 合hợp 六lục 十thập 六lục )# 句cú 嚕rô 句cú 嚕rô (# 六lục 十thập 七thất )# 何hà 耶da 揭yết 哩rị 婆bà 耶da 㧊# (# 六lục 十thập 八bát 泮phấn 吒tra 反phản 下hạ 同đồng )# 跋bạt 折chiết 囉ra 枯khô 囉ra (# 上thượng 音âm )# 耶da 㧊# (# 六lục 十thập 九cửu )# 跋bạt 折chiết 囉ra 鄧đặng 瑟sắt 吒tra 囉ra (# 三tam 合hợp )# 耶da 㧊# (# 七thất 十thập )# 跋bạt 折chiết 囉ra 鄧đặng 瑟sắt 吒tra 嚧rô (# 三tam 合hợp )# 知tri 迦ca (# 二nhị 合hợp )# 吒tra 頗phả (# 喉hầu 音âm )# 耶da 婆bà (# 重trọng/trùng 音âm )# 夷di 囉ra 摩ma (# 去khứ 音âm )# 夜dạ 㧊# (# 七thất 十thập 一nhất )# 波ba 囉ra 曼mạn 陀đà 囉ra 那na 舍xá 那na (# 去khứ 音âm )# 耶da 㧊# (# 七thất 十thập 二nhị )# 薩tát 婆bà 羯yết 呼hô 瑳tha 陀đà 那na 迦ca 囉ra 耶da 㧊# (# 七thất 十thập 三tam )# 薩tát 婆bà 揭yết 奚hề (# 上thượng 音âm )# 瑟sắt 婆bà (# 二nhị 合hợp )# 阿a 跋bạt 囉ra (# 上thượng 二nhị 合hợp )# 提đề 何hà (# 上thượng 音âm )# 途đồ 婆bà 摩ma (# 去khứ 音âm )# 耶da 㧊# (# 七thất 十thập 四tứ )# 波ba 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 比tỉ 知tri 耶da (# 二nhị 合hợp )# 波ba 去khứ 史sử (# 二nhị 合hợp )# 那na 迦ca 囉ra (# 去khứ 音âm )# 耶da 㧊# (# 七thất 十thập 五ngũ )# 薩tát 婆bà 比tỉ 沙sa 昵ni 迦ca 陀đà 那na 耶da 㧊# (# 七thất 十thập 六lục )# 薩tát 婆bà 揭yết 囉ra (# 上thượng 音âm )# 訶ha 毘tỳ 舍xá 闍xà 米mễ 皤bàn 賒xa 摩ma 那na 耶da 㧊# (# 七thất 十thập 七thất )# 皤bàn 吒tra 皤bàn 目mục 佉khư 耶da 㧊# (# 七thất 十thập 八bát )# 耶da 伴bạn (# 輕khinh 音âm )# 途đồ 麼ma 麼ma (# 自tự 稱xưng 名danh 字tự 七thất 十thập 九cửu )# 阿a 醯hê 第đệ 史sử 那na (# 二nhị 合hợp )# 悉tất 打đả (# 長trường/trưởng 引dẫn )# 薩tát 迸bính (# 長trường/trưởng 引dẫn 八bát 十thập )# 皤bàn 吒tra 皤bàn 目mục 契khế (# 八bát 十thập 一nhất )# 尼ni 揭yết 囒lan (# 二nhị 合hợp )# 吒tra (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 八bát 十thập 二nhị )# 㧊# 㧊# (# 八bát 十thập 三tam )# 那na 謨mô 囉ra (# 上thượng 音âm )# 跢đa 那na (# 二nhị 合hợp )# 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 夜dạ 耶da (# 八bát 十thập 四tứ )# 那na 謨mô 阿a lê 耶da 婆bà 盧lô 枳chỉ 帝đế 攝nhiếp 筏phiệt (# 二nhị 合hợp )# 囉ra (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 八bát 十thập 五ngũ 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 八bát 十thập 六lục 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 八bát 十thập 七thất )# 摩ma 訶ha 迦ca 嚧rô 尼ni 迦ca (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 八bát 十thập 八bát )# 阿a 比tỉ 舍xá 阿a 比tỉ 舍xá (# 八bát 十thập 九cửu )# 何hà 耶da 揭yết 哩rị 部bộ 烏ô (# 長trường/trưởng 引dẫn )# 枳chỉ 若nhược (# 二nhị 合hợp )# 波ba 夜dạ 提đề (# 九cửu 十thập )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 九cửu 十thập 一nhất )#

是thị 二nhị 咒chú 者giả 。 波ba 帝đế 吒tra 悉tất 陀đà 波ba 伴bạn 底để (# 唐đường 云vân 隨tùy 誦tụng 成thành 驗nghiệm 雖tuy 不bất 受thọ 持trì 。 壇đàn 供cúng 養dường 法pháp 。 隨tùy 誦tụng 成thành 驗nghiệm 。

縛phược 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 。 咒chú 第đệ 十thập 三tam

若nhược 作tác 是thị 法pháp 。 先tiên 當đương 縛phược 禁cấm 。 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 。 依y 前tiền 大đại 咒chú 頭đầu 歸quy 命mạng 法pháp 。 歸quy 命mạng 禮lễ 拜bái 。 即tức 誦tụng 縛phược 咒chú 咒chú 曰viết 。

跢đa 姪điệt 他tha (# 一nhất )# 主chủ 嚕rô 主chủ 嚕rô (# 二nhị )# 毘tỳ 主chủ 嚕rô 毘tỳ 主chủ 嚕rô (# 三tam )# 伽già 跢đa 耶da 莎sa (# 上thượng 音âm 四tứ )# 摩ma 訶ha 婆bà (# 去khứ 音âm )# 羅la (# 五ngũ )# 薩tát 婆bà 毘tỳ 知tri 那na (# 二nhị 合hợp )# 毘tỳ 那na 夜dạ 乾can/kiền/càn (# 上thượng 音âm 六lục )# 皤bàn 吒tra 婆bà 謨mô 枯khô 知tri (# 去khứ 音âm 二nhị 合hợp )(# 七thất )# 步bộ 跢đa (# 去khứ 音âm )# 耶da 㧊# (# 八bát )#

其kỳ 法pháp 當đương 對đối 馬mã 頭đầu 像tượng 前tiền 。 先tiên 取thủ 蕤# 木mộc 。 長trường/trưởng 八bát 指chỉ 截tiệt 。 燒thiêu 火hỏa 焰diễm 出xuất 。 取thủ 安an 悉tất 香hương 作tác 八bát 百bách 丸hoàn 。 一nhất 丸hoàn 一nhất 咒chú 一nhất 投đầu 火hỏa 中trung 。 乃nãi 至chí 香hương 盡tận 。 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 。 即tức 自tự 被bị 縛phược 。

又hựu 一nhất 咒chú 法pháp 第đệ 十thập 二nhị

依y 前tiền 歸quy 命mạng 禮lễ 拜bái 咒chú 曰viết 。

哆đa 姪điệt 他tha (# 一nhất )# 勃bột 地địa 勃bột 地địa (# 二nhị )# 素tố 勃bột 地địa (# 三tam )# 因nhân 達đạt lê (# 二nhị 合hợp )# 勃bột 地địa (# 四tứ )# 摩ma 迷mê 輸du (# 上thượng 音âm )# 迦ca 㘕# (# 上thượng 音âm 二nhị 合hợp )(# 五ngũ )# 婆bà 囉ra 謀mưu 者giả 都đô (# 六lục )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 七thất )#

其kỳ 法pháp 若nhược 人nhân 夜dạ 失thất 不bất 淨tịnh 。 取thủ 於ư 白bạch 線tuyến 先tiên 用dụng 此thử 咒chú 咒chú 八bát 百bách 遍biến 後hậu 作tác 咒chú 索sách 。 一nhất 咒chú 一nhất 結kết 為vi 三tam 七thất 結kết 。 即tức 用dụng 繫hệ 腰yêu 更cánh 不bất 漏lậu 失thất 。

又hựu 一nhất 咒chú 法pháp 第đệ 十thập 三tam

依y 前tiền 歸quy 命mạng 禮lễ 拜bái 咒chú 曰viết 。

跢đa 姪điệt 他tha (# 一nhất )# 訶ha (# 去khứ 音âm )# 哩rị 訶ha (# 去khứ 音âm )# 哩rị (# 二nhị )# 無vô 訶ha (# 去khứ 音âm )# lê (# 三tam )# 句cú 訶ha (# 去khứ 音âm )# lê (# 四tứ )# 薩tát 婆bà 突đột 瑟sắt 擔đảm (# 二nhị 合hợp )(# 五ngũ )# 瞻chiêm 波ba 夜dạ 弭nhị (# 上thượng )(# 六lục )# 夜dạ 跋bạt 竭kiệt 爛lạn (# 二nhị 合hợp )# 地địa (# 七thất )# 那na 文văn 社xã 弭nhị (# 上thượng )(# 八bát )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 九cửu )#

其kỳ 法pháp 以dĩ 咒chú 咒chú 袈ca 裟sa 角giác 一nhất 七thất 遍biến 已dĩ 結kết 作tác 。 一nhất 結kết 即tức 得đắc 。 護hộ 身thân 法pháp 成thành 就tựu 竟cánh 。

發phát 遣khiển 馬mã 頭đầu 觀quán 世thế 音âm 印ấn 咒chú 第đệ 十thập 四tứ

依y 前tiền 歸quy 命mạng 禮lễ 拜bái 。 發phát 遣khiển 馬mã 頭đầu 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 咒chú 曰viết 。

跢đa 姪điệt 他tha (# 一nhất )# 薩tát 囉ra 波ba 羅la 薩tát 囉ra (# 二nhị )# 社xã 耶da 毘tỳ 社xã 耶da (# 三tam )# 跋bạt 折chiết 囉ra 句cú 囉ra 三tam 婆bà (# 去khứ 音âm )# 皤bàn (# 四tứ )# 莎sa 跋bạt 那na (# 五ngũ )# 迦ca 車xa 目mục 覩đổ 死tử (# 六lục )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 七thất )#

其kỳ 法pháp 手thủ 把bả 素tố 囉ra 毘tỳ 布bố 瑟sắt 波ba (# 二nhị 合hợp 此thử 云vân 柏# 花hoa )# 咒chú 一nhất 遍biến 已dĩ 。 一nhất 打đả 像tượng 上thượng 。 如như 是thị 七thất 遍biến 馬mã 頭đầu 菩Bồ 薩Tát 即tức 歸quy 去khứ 也dã 。

畫họa 作tác 像tượng 法pháp

取thủ 新tân 瓦ngõa 瓶bình 未vị 曾tằng 用dụng 者giả 。 染nhiễm 作tác 青thanh 色sắc 。 於ư 其kỳ 瓶bình 上thượng 。 畫họa 作tác 馬mã 頭đầu 觀quán 世thế 音âm 像tượng 。 其kỳ 像tượng 身thân 高cao 。 如Như 來Lai 一nhất 搩kiệt 手thủ 。 (# 等đẳng 人nhân 一nhất 肘trửu )# 畫họa 作tác 四tứ 箇cá 歡hoan 喜hỷ 之chi 面diện 。 左tả 邊biên 一nhất 面diện 畫họa 作tác 黑hắc 色sắc 。 眼nhãn 睛tình 綠lục 色sắc 。 狗cẩu 牙nha 上thượng 出xuất 。 右hữu 邊biên 一nhất 面diện 畫họa 作tác 赤xích 色sắc 。 名danh 喫khiết 咒chú 面diện 。 當đương 中trung 前tiền 面diện 。 作tác 菩Bồ 薩Tát 面diện 。 極cực 令linh 端đoan 正chánh 。 畫họa 作tác 白bạch 色sắc 離ly 像tượng 頂đảnh 上thượng 懸huyền 於ư 空không 中trung 。 畫họa 作tác 青thanh 面diện 。 口khẩu 吐thổ 寶bảo 珠châu 其kỳ 四tứ 頭đầu 上thượng 各các 戴đái 寶bảo 冠quan 。 其kỳ 寶bảo 冠quan 上thượng 皆giai 化hóa 佛Phật 坐tọa 。 菩Bồ 薩Tát 左tả 手thủ 把bả 於ư 蓮liên 華hoa 。 屈khuất 肘trửu 向hướng 上thượng 。 拳quyền 在tại 髆bác 前tiền 。 右hữu 臂tý 垂thùy 下hạ 。 五ngũ 指chỉ 皆giai 申thân 施thí 無vô 畏úy 手thủ 。 兩lưỡng 手thủ 腕oản 上thượng 皆giai 作tác 寶bảo 釧xuyến 。 其kỳ 像tượng 項hạng 下hạ 。 著trước 寶bảo 瓔anh 珞lạc 。 身thân 分phần/phân 莊trang 嚴nghiêm 如như 餘dư 處xứ 說thuyết 觀quán 世thế 音âm 身thân 莊trang 嚴nghiêm 之chi 法pháp 。 其kỳ 像tượng 立lập 在tại 。 寶bảo 蓮liên 華hoa 上thượng 。 作tác 此thử 像tượng 已dĩ 。 豫dự 從tùng 白bạch 月nguyệt 十thập 日nhật 起khởi 首thủ 。 食thực 大đại 麥mạch 乳nhũ 糜mi 。 後hậu 十thập 三tam 日nhật 。 十thập 四tứ 日nhật 十thập 五ngũ 日nhật 。 三tam 日nhật 三tam 夜dạ 。 斷đoạn 絕tuyệt 不bất 食thực 。 取thủ 婆bà 迦ca 比tỉ 遮già 香hương 乾can/kiền/càn 陀đà 那na 句cú 利lợi 華hoa 。 咒chú 此thử 二nhị 物vật 。 一nhất 咒chú 一nhất 投đầu 當đương 前tiền 面diện 上thượng 。 至chí 八bát 千thiên 遍biến 。 其kỳ 面diện 口khẩu 中trung 。 放phóng 出xuất 光quang 明minh 。 其kỳ 光quang 圍vi 遶nhiễu 咒chú 師sư 身thân 已dĩ 。 還hoàn 入nhập 像tượng 口khẩu 。 於ư 其kỳ 口khẩu 中trung 。 出xuất 如như 意ý 珠châu 。 即tức 當đương 收thu 取thủ 。 取thủ 此thử 珠châu 已dĩ 。 即tức 得đắc 十thập 四tứ 千thiên 歲tuế 壽thọ 活hoạt 。 尋tầm 得đắc 七thất 寶bảo 。 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 命mạng 終chung 以dĩ 後hậu 生sanh 安An 樂Lạc 國Quốc 。 從tùng 觀Quán 世Thế 音Âm 足túc 下hạ 而nhi 生sanh 。

又hựu 有hữu 一nhất 法Pháp 。 當đương 乞khất 食thực 喫khiết 。 喫khiết 大đại 麥mạch 乳nhũ 糜mi 。 誦tụng 七thất 萬vạn 遍biến 。 一nhất 萬vạn 遍biến 時thời 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 。 即tức 得đắc 被bị 縛phược 。 第đệ 二nhị 萬vạn 遍biến 咒chú 法pháp 成thành 就tựu 。 第đệ 三tam 萬vạn 遍biến 即tức 得đắc 安an 善thiện 那na 。 摩ma 那na 熾sí 囉ra 藥dược 法pháp 成thành 就tựu 。 三tam 日nhật 三tam 夜dạ 。 不bất 食thực 作tác 法pháp 手thủ 把bả 其kỳ 藥dược 。 正chánh 咒chú 藥dược 時thời 。 藥dược 中trung 若nhược 現hiện 三tam 種chủng 相tương/tướng 者giả 。 即tức 知tri 藥dược 成thành 。 言ngôn 三tam 相tương/tướng 者giả 。 謂vị 暖noãn 煙yên 焰diễm 即tức 得đắc 成thành 就tựu 。 安an 陀đà 囉ra 陀đà 那na 。 昇thăng 空không 而nhi 去khứ 。 即tức 得đắc 成thành 就tựu 。 持trì 咒chú 仙tiên 人nhân 。 自tự 在tại 得đắc 入nhập 阿a 修tu 羅la 窟quật 。 第đệ 四tứ 萬vạn 遍biến 離ly 地địa 四tứ 指chỉ 而nhi 行hành 自tự 在tại 。 第đệ 五ngũ 萬vạn 遍biến 即tức 得đắc 隨tùy 意ý 昇thăng 空không 而nhi 行hành 。 第đệ 六lục 萬vạn 遍biến 即tức 得đắc 千thiên 歲tuế 活hoạt 。 咒chú 師sư 成thành 就tựu 咒chú 仙tiên 。 隨tùy 其kỳ 所sở 作tác 。 任nhậm 運vận 皆giai 成thành 。 一nhất 切thiết 所sở 呼hô 喚hoán 者giả 皆giai 來lai 。 第đệ 七thất 萬vạn 遍biến 咒chú 師sư 即tức 得đắc 頭đầu 髮phát 變biến 作tác 螺loa 髻kế 成thành 就tựu 。 隨tùy 其kỳ 所sở 須tu 。 應ứng 念niệm 即tức 至chí 。 親thân 近cận 承thừa 事sự 。 於ư 觀quán 世thế 音âm 。 即tức 知tri 三tam 世thế 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 死tử 此thử 生sanh 彼bỉ 。 即tức 得đắc 成thành 就tựu 。

又hựu 法pháp 若nhược 欲dục 打đả 西tây (# 去khứ 音âm )# 若nhược (# 若nhược 耶da 反phản )# 者giả 。 馬mã 頭đầu 像tượng 前tiền 三tam 日nhật 三tam 夜dạ 斷đoạn 食thực 。 香hương 摩ma 壇đàn 上thượng 。 種chủng 種chủng 香hương 華hoa 。 以dĩ 淨tịnh 飲ẩm 食thực 乳nhũ 粥chúc 果quả 等đẳng 。 種chủng 種chủng 供cúng 養dường 。 擣đảo 娑sa 闍xà 囉ra 娑sa 香hương 。 以dĩ 白bạch 蜜mật 和hòa 為vi 八bát 千thiên 丸hoàn 咒chú 一nhất 丸hoàn 。 香hương 咒chú 一nhất 遍biến 已dĩ 。 投đầu 火hỏa 中trung 燒thiêu 如như 是thị 一nhất 一nhất 。 乃nãi 至chí 香hương 盡tận 。 彼bỉ 西tây 若nhược 眾chúng 。 尋tầm 即tức 初sơ 見kiến 變biến 為vi 烏ô 頭đầu 。 更cánh 經kinh 少thiểu 時thời 。 轉chuyển 為vi 何hà 耶da 揭yết 哩rị 婆bà 頭đầu 咒chú 師sư 奇kỳ 上thượng 向hướng 彼bỉ 眾chúng 時thời 。 一nhất 切thiết 西tây 若nhược 悉tất 皆giai 散tán 滅diệt 。

又hựu 法pháp 先tiên 以dĩ 大đại 麥mạch 與dữ 牛ngưu 喫khiết 已dĩ 。 取thủ 糞phẩn 中trung 麥mạch 。 洒sái 乾can/kiền/càn 擣đảo 煮chử 為vi 乳nhũ 糜mi 。 從tùng 白bạch 月nguyệt 一nhất 日nhật 。 食thực 此thử 乳nhũ 糜mi 。 至chí 十thập 三tam 日nhật 即tức 斷đoạn 不bất 食thực 。 馬mã 頭đầu 像tượng 前tiền 以dĩ 塗đồ 香hương 塗đồ 地địa 。 散tán 種chủng 種chủng 華hoa 。 燒thiêu 諸chư 名danh 香hương 。 種chủng 種chủng 飲ẩm 食thực 。 供cúng 養dường 畢tất 已dĩ 。 取thủ 迦ca 比tỉ 闍xà 香hương 擣đảo 為vi 細tế 末mạt 。 水thủy 和hòa 為vi 丸hoàn 。 數số 滿mãn 八bát 千thiên 。 取thủ 迦ca 他tha 羅la 木mộc 為vi 柴sài 然nhiên 火hỏa 。 取thủ 一nhất 香hương 丸hoàn 。 一nhất 咒chú 一nhất 投đầu 於ư 火hỏa 中trung 。 燒thiêu 如như 是thị 乃nãi 至chí 八bát 千thiên 丸hoàn 。 盡tận 其kỳ 炭thán 變biến 為vi 蘇tô 跋bạt 那na 金kim 。 重trọng/trùng 百bách 千thiên 兩lưỡng 。

又hựu 法pháp 若nhược 欲dục 喫khiết 他tha 咒chú 者giả 。 取thủ 己kỷ 身thân 中trung 少thiểu 許hứa 血huyết 已dĩ 。 和hòa 白bạch 芥giới 子tử 為vi 八bát 千thiên 丸hoàn 。 黑hắc 月nguyệt 十thập 四tứ 日nhật 一nhất 日nhật 不bất 食thực 。 取thủ 佉khư 陀đà 囉ra 木mộc 鑪lư 中trung 然nhiên 火hỏa 。 取thủ 前tiền 白bạch 芥giới 子tử 丸hoàn 。 一nhất 咒chú 一nhất 丸hoàn 投đầu 火hỏa 中trung 燒thiêu 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 芥giới 子tử 丸hoàn 盡tận 。 一nhất 切thiết 諸chư 咒chú 悉tất 皆giai 喫khiết 盡tận (# 喫khiết 者giả 外ngoại 國quốc 語ngữ 也dã 。 即tức 同đồng 大đại 唐đường 破phá 滅diệt 。 語ngữ 訓huấn 他tha 者giả 是thị 外ngoại 道đạo 也dã )# 。

又hựu 法pháp 但đãn 誦tụng 咒chú 行hành 於ư 曠khoáng 野dã 處xứ 及cập 諸chư 沙sa 磧thích 。 所sở 須tu 飲ẩm 食thực 。 自tự 然nhiên 而nhi 至chí 。

又hựu 法pháp 日nhật 月nguyệt 蝕thực 時thời 取thủ 淨tịnh 牛ngưu 酥tô 。 一nhất 兩lưỡng 。 新tân 瓦ngõa 盋# 宬# 。 即tức 把bả 此thử 盋# 仰ngưỡng 看khán 日nhật 月nguyệt 。 咒chú 盋# 中trung 酥tô 。 乃nãi 至chí 酥tô 暖noãn 。 或hoặc 煙yên 火hỏa 出xuất 。 當đương 爾nhĩ 之chi 時thời 。 即tức 飲ẩm 此thử 藥dược 。 服phục 此thử 酥tô 已dĩ 。 隨tùy 欲dục 詣nghệ 處xứ 舉cử 意ý 即tức 至chí 。 若nhược 常thường 誦tụng 此thử 咒chú 。 一nhất 切thiết 怖bố 畏úy 。 得đắc 無vô 所sở 畏úy 。 所sở 有hữu 障chướng 難nạn 悉tất 皆giai 解giải 脫thoát 。

又hựu 法pháp 若nhược 患hoạn 路lộ 陀đà 瘡sang (# 患hoạn 此thử 瘡sang 者giả 悉tất 皆giai 死tử 也dã )# 及cập 諸chư 毒độc 蛇xà 之chi 所sở 齩giảo 者giả (# 此thử 蛇xà 人nhân 見kiến 即tức 死tử )# 或hoặc 患hoạn 健kiện 毘tỳ 吒tra 雞kê 瘡sang 。 此thử 等đẳng 諸chư 瘡sang 。 咒chú 黃hoàng 土thổ/độ 泥nê 滿mãn 一nhất 千thiên 遍biến 。 塗đồ 其kỳ 瘡sang 上thượng 即tức 得đắc 除trừ 差sái 。 一nhất 切thiết 怖bố 畏úy 。 心tâm 念niệm 即tức 除trừ 。

又hựu 法pháp 若nhược 人nhân 忽hốt 逢phùng 一nhất 切thiết 水thủy 難nạn/nan 。 心tâm 念niệm 即tức 得đắc 不bất 被bị 沈trầm 溺nịch 。 如như 是thị 等đẳng 法Pháp 。 不bất 可khả 廣quảng 說thuyết 。 隨tùy 意ý 即tức 成thành 。 若nhược 造tạo 大đại 曼mạn 茶trà 羅la 者giả 不bất 得đắc 行hành 欲dục 。

作tác 何hà 耶da 揭yết 唎rị 婆bà 像tượng 法pháp

復phục 次thứ 更cánh 有hữu 畫họa 作tác 像tượng 法pháp 。 取thủ 淨tịnh 白bạch 褺# 。 不bất 得đắc 截tiệt 割cát 。 請thỉnh 一nhất 畫họa 師sư 最tối 巧xảo 能năng 者giả 。 勿vật 違vi 其kỳ 價giá 。 香hương 湯thang 洒sái 浴dục 。 著trước 新tân 淨tịnh 衣y 。 與dữ 受thọ 八bát 戒giới 。 日nhật 日nhật 如như 是thị 。 於ư 清thanh 淨tịnh 處xứ 。 作tác 一nhất 水thủy 壇đàn 。 縱tung 廣quảng 四tứ 肘trửu (# 水thủy 壇đàn 之chi 法pháp 如như 餘dư 部bộ 說thuyết )# 咒chú 師sư 護hộ 身thân 結kết 界giới 畢tất 已dĩ 。 與dữ 彼bỉ 護hộ 身thân 。 於ư 其kỳ 壇đàn 中trung 。 燒thiêu 種chủng 種chủng 香hương 。 散tán 種chủng 種chủng 華hoa 。 供cúng 養dường 已dĩ 訖ngật 。 於ư 此thử 壇đàn 內nội 畫họa 作tác 菩Bồ 薩Tát 。 其kỳ 菩Bồ 薩Tát 身thân 。 長trường/trưởng 佛Phật 一nhất 搩kiệt 長trường 短đoản 正chánh 當đương 次thứ 人nhân 一nhất 肘trửu )# 總tổng 有hữu 四tứ 面diện 。 中trung 菩Bồ 薩Tát 面diện 極cực 令linh 端đoan 正chánh 作tác 慈từ 悲bi 顏nhan 。 顏nhan 色sắc 赤xích 白bạch 頭đầu 髮phát 純thuần 青thanh 。 左tả 邊biên 一nhất 面diện 作tác 大đại 瞋sân 怒nộ 黑hắc 色sắc 之chi 面diện 。 狗cẩu 牙nha 上thượng 出xuất 。 頭đầu 髮phát 使sử 竪thụ 如như 火hỏa 焰diễm 色sắc 。 右hữu 邊biên 一nhất 面diện 作tác 大đại 笑tiếu 顏nhan 。 赤xích 白bạch 端đoan 正chánh 似tự 菩Bồ 薩Tát 面diện 。 頭đầu 髮phát 純thuần 青thanh 。 三tam 面diện 頭đầu 上thượng 各các 戴đái 天thiên 冠quan 及cập 著trước 耳nhĩ 璫đang 。 其kỳ 天thiên 冠quan 上thượng 。 有hữu 一nhất 化hóa 佛Phật 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 中trung 面diện 頂đảnh 上thượng 作tác 碧bích 馬mã 頭đầu 。 仍nhưng 令linh 合hợp 口khẩu 。 菩Bồ 薩Tát 項hạng 下hạ 著trước 寶bảo 瓔anh 珞lạc 。 項hạng 背bối 圓viên 光quang 。 數số 重trọng/trùng 色sắc 作tác 。 左tả 手thủ 屈khuất 臂tý 。 手thủ 當đương 乳nhũ 前tiền 把bả 紅hồng 蓮liên 華hoa 。 其kỳ 蓮liên 華hoa 與dữ 菩Bồ 薩Tát 頭đầu 齊tề 。 正chánh 臨lâm 左tả 髆bác 。 其kỳ 華hoa 臺đài 上thượng 。 作tác 一nhất 化hóa 佛Phật 。 著trước 緋phi 袈ca 裟sa 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 項hạng 背bối/bội 有hữu 光quang 。 右hữu 手thủ 仰ngưỡng 掌chưởng 五ngũ 指chỉ 皆giai 伸thân 。 臂tý 肘trửu 平bình 屈khuất 。 其kỳ 手thủ 掌chưởng 擎kình 真chân 陀đà 摩ma 尼ni (# 唐đường 云vân 如như 意ý 珠châu 也dã )# 。 其kỳ 珠châu 團đoàn 圓viên 如như 作tác 白bạch 色sắc 。 赤xích 色sắc 光quang 焰diễm 圍vi 繞nhiễu 其kỳ 珠châu 。 於ư 其kỳ 右hữu 手thủ 。 正chánh 當đương 珠châu 下hạ 。 雨vũ 種chủng 種chủng 寶bảo 。 其kỳ 左tả 髆bác 上thượng 著trước 弊tệ 耶da (# 二nhị 合hợp )# 迦ca 囉ra 者giả 摩ma (# 二nhị 合hợp 唐đường 云vân 虎hổ 皮bì )# 如như 著trước 祇kỳ 支chi 。 當đương 右hữu 腋dịch 下hạ 掩yểm 皮bì 結kết 帶đái 。 更cánh 用dụng 虎hổ 皮bì 縵man 其kỳ 胯khóa 上thượng 。 以dĩ 外ngoại 臂tý 釧xuyến 天thiên 衣y 裙quần 等đẳng 。 皆giai 如như 餘dư 處xứ 畫họa 菩Bồ 薩Tát 法pháp 。 如như 令linh 菩Bồ 薩Tát 端đoan 身thân 正chánh 立lập 紅hồng 蓮liên 華hoa 上thượng 。 空không 懸huyền 寶bảo 傘tản 蓋cái 菩Bồ 薩Tát 頭đầu 。 其kỳ 上thượng 空không 中trung 畫họa 作tác 種chủng 種chủng 天thiên 音âm 樂nhạc 具cụ 。 兩lưỡng 邊biên 空không 中trung 須tu 陀đà 會hội 天thiên 舞vũ 蹈đạo 供cúng 養dường 。 畫họa 此thử 像tượng 時thời 用dụng 香hương 汁trấp 畫họa 。 皮bì 膠giao 不bất 當đương 用dụng 。

馬mã 頭đầu 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 受thọ 法pháp 壇đàn

若nhược 有hữu 沙Sa 門Môn 。 若nhược 婆Bà 羅La 門Môn 。 諸chư 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 意ý 欲dục 受thọ 持trì 菩Bồ 薩Tát 法pháp 者giả 。 准chuẩn 前tiền 應ưng 作tác 四tứ 肘trửu 壇đàn 法pháp 。 當đương 覓mịch 勝thắng 地địa 清thanh 淨tịnh 之chi 所sở 。 掃tảo 灑sái 清thanh 淨tịnh 。 復phục 以dĩ 香hương 水thủy 。 牛ngưu 糞phẩn 泥nê 地địa 。 懸huyền 於ư 種chủng 種chủng 雜tạp 色sắc 。 幡phan 蓋cái 寶bảo 鈴linh 珮bội 鏡kính 。 并tinh 諸chư 金kim 銀ngân 種chủng 種chủng 間gian 錯thác 。 嚴nghiêm 飾sức 道Đạo 場Tràng 其kỳ 道Đạo 場Tràng 。 中trung 立lập 五ngũ 色sắc 壇đàn 。 縱tung 廣quảng 四tứ 肘trửu 。 先tiên 下hạ 白bạch 色sắc 。 次thứ 黃hoàng 次thứ 赤xích 次thứ 青thanh 次thứ 黑hắc 。 而nhi 作tác 四tứ 門môn 。 其kỳ 壇đàn 中trung 心tâm 。 作tác 蓮liên 華hoa 座tòa 。 安an 置trí 馬mã 頭đầu 觀quán 世thế 音âm 像tượng 。 正chánh 當đương 東đông 門môn 作tác 蓮liên 華hoa 座tòa 。 安an 十thập 一nhất 面diện 菩Bồ 薩Tát 。 正chánh 當đương 北bắc 門môn 作tác 蓮liên 華hoa 座tòa 。 安an 八bát 臂tý 觀quán 世thế 音âm 。 其kỳ 壇đàn 南nam 方phương 更cánh 無vô 華hoa 座tòa 。 作tác 八bát 龍long 王vương 。 何hà 等đẳng 為vi 八bát 。

一nhất 名danh 難Nan 陀Đà 龍Long 王Vương 。 二nhị 名danh 婆bà 素tố 雞kê 龍long 王vương 。 三tam 名danh 德Đức 叉Xoa 迦Ca 龍Long 王Vương 。 四tứ 名danh 羯yết 固cố 吒tra 龍long 王vương 。 五ngũ 名danh 般bát 摩ma 龍long 王vương 。 六lục 名danh 摩ma 訶ha 般bát 摩ma 龍long 王vương 。 七thất 名danh 商thương 佉khư 波ba 羅la 龍long 王vương 。 八bát 名danh 鳩cưu 利lợi 迦ca 龍long 王vương 。 此thử 八bát 龍long 王vương 唯duy 以dĩ 糠khang 米mễ 乳nhũ 糜mi 供cúng 養dường 。 以dĩ 外ngoại 餘dư 者giả 種chủng 種chủng 飲ẩm 食thực 。 供cúng 養dường 亦diệc 得đắc 然nhiên 。 四tứ 十thập 五ngũ 燈đăng 。 先tiên 喚hoán 八bát 箇cá 龍long 王vương 安an 置trí 。 用dụng 馬mã 頭đầu 菩Bồ 薩Tát 身thân 印ấn 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 闍xà (# 去khứ 音âm )# 耶da 毘tỳ 闍xà (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 二nhị )# 阿a 瑟sắt 吒tra (# 二nhị 合hợp )# 那na (# 去khứ 音âm )# 伽già 囉ra 闍xà 那na (# 三tam )# 阿a 羅la 闍xà 那na (# 四tứ )# 莎sa 訶ha (# 五ngũ )#

其kỳ 壇đàn 西tây 門môn 如như 近cận 南nam 畔bạn 。 安an 一nhất 火hỏa 鑪lư 。 以dĩ 胡hồ 麻ma 人nhân 稻đạo 穀cốc 華hoa 等đẳng 。 酥tô 蜜mật 相tương 和hòa 竟cánh 誦tụng 菩Bồ 薩Tát 心tâm 咒chú 。 咒chú 前tiền 和hòa 物vật 一nhất 遍biến 。 咒chú 已dĩ 投đầu 火hỏa 中trung 燒thiêu 。 一nhất 一nhất 如như 是thị 。 乃nãi 至chí 滿mãn 足túc 一nhất 千thiên 八bát 遍biến 已dĩ 。 次thứ 請thỉnh 中trung 心tâm 馬mã 頭đầu 菩Bồ 薩Tát 。 次thứ 請thỉnh 北bắc 方phương 八bát 臂tý 。 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 用dụng 菩Bồ 薩Tát 身thân 印ấn 法pháp 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 夜dạ 勢thế 夜dạ 輸du 擔đảm (# 二nhị )# 莎sa 訶ha (# 三tam )#

次thứ 請thỉnh 東đông 方phương 十thập 一nhất 面diện 菩Bồ 薩Tát 。 用dụng 華hoa 座tòa 印ấn 來lai 去khứ 。 安an 置trí 座tòa 已dĩ 。 散tán 種chủng 種chủng 華hoa 。 燒thiêu 諸chư 名danh 香hương 。 沈trầm 水thủy 薰huân 陸lục 栴chiên 檀đàn 香hương 等đẳng 。 而nhi 供cúng 養dường 之chi 。 咒chú 師sư 一nhất 日nhật 不bất 食thực 如như 不bất 忍nhẫn 飢cơ 唯duy 得đắc 食thực 酥tô 香hương 湯thang 洒sái 浴dục 。 著trước 新tân 淨tịnh 衣y 。 入nhập 道Đạo 場Tràng 中trung 而nhi 作tác 供cúng 養dường 。 常thường 得đắc 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 憶ức 念niệm 。 亦diệc 於ư 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 。 中trung 皆giai 悉tất 有hữu 驗nghiệm 。 若nhược 欲dục 論luận 議nghị 。 當đương 作tác 此thử 壇đàn 。 而nhi 供cúng 養dường 者giả 。 皆giai 得đắc 勝thắng 上thượng 不bất 被bị 他tha 難nạn/nan 。 亦diệc 能năng 難nạn/nan 他tha 。 若nhược 病bệnh 難nạn/nan 差sai 。 作tác 此thử 壇đàn 已dĩ 病bệnh 無vô 不bất 差sai 。 若nhược 被bị 毒độc 藥dược 毒độc 蟲trùng 虎hổ 等đẳng 之chi 所sở 傷thương 者giả 。 若nhược 誦tụng 前tiền 咒chú 無vô 有hữu 不bất 差sai 。 用dụng 酥tô 木mộc 佉khư 子tử (# 唐đường 云vân 芸vân 臺đài )# 擣đảo 以dĩ 為vi 末mạt 。 極cực 令linh 微vi 細tế 。 用dụng 酪lạc (# 作tác 酪lạc 殘tàn 汁trấp 也dã )# 汁trấp 和hòa 。 如như 和hòa 麨xiểu 法pháp 。 用dụng 馬mã 頭đầu 觀quán 世thế 音âm 心tâm 咒chú 。 咒chú 三tam 七thất 遍biến 。 與dữ 其kỳ 病bệnh 人nhân 空không 腹phúc 服phục 之chi 。 腹phúc 內nội 所sở 有hữu 一nhất 切thiết 。 毒độc 蟲trùng 悉tất 皆giai 吐thổ 出xuất 。 亦diệc 兼kiêm 通thông 用dụng 軍quân 茶trà 利lợi 法pháp 結kết 界giới 供cúng 養dường 以dĩ 下hạ 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 。

諸chư 大đại 菩Bồ 薩Tát 。 法Pháp 會hội 印ấn 咒chú 品phẩm 。 當đương 部bộ (# 印ấn 有hữu 九cửu 咒chú 有hữu 十thập )# 。

大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 。 法Pháp 身thân 印ấn 第đệ 一nhất

反phản 叉xoa 後hậu 二nhị 指chỉ 於ư 掌chưởng 中trung 。 竪thụ 二nhị 中trung 指chỉ 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 以dĩ 二nhị 食thực 指chỉ 。 於ư 中trung 指chỉ 背bối/bội 少thiểu 屈khuất 。 各các 捻nẫm 中trung 指chỉ 頭đầu 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 並tịnh 掩yểm 。 在tại 右hữu 中trung 指chỉ 中trung 節tiết 上thượng 。 大đại 指chỉ 來lai 去khứ 。

又hựu 大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 。 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 二nhị

以dĩ 二nhị 小tiểu 指chỉ 。 㧙# 於ư 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 背bối/bội 。 竪thụ 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 又hựu 竪thụ 二nhị 中trung 指chỉ 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 以dĩ 二nhị 食thực 指chỉ 。 各các 㧙# 在tại 中trung 指chỉ 背bối/bội 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 並tịnh 頭đầu 。 屈khuất 入nhập 中trung 指chỉ 下hạ 節tiết 邊biên 。 大đại 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 跋bạt 折chiết 囉ra (# 二nhị )# 婆bà 折chiết 唎rị 尼ni (# 三tam )# 瞿cù 吒tra 瞿cù 致trí 尼ni (# 四tứ )# 盤bàn 陀đà 盤bàn 陀đà (# 五ngũ )# 訶ha 那na 訶ha 那na (# 六lục )# 馱đà 迦ca 馱đà 迦ca (# 七thất )# 鉢bát 遮già 鉢bát 遮già (# 八bát )# 嗚ô # 㧊# (# 九cửu )# 莎sa 訶ha (# 十thập )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 等đẳng 。 若nhược 有hữu 人nhân 能năng 。 受thọ 持trì 印ấn 咒chú 。 每mỗi 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 。 香hương 湯thang 洒sái 浴dục 。 著trước 新tân 淨tịnh 衣y 。 作tác 法pháp 誦tụng 咒chú 者giả 。 速tốc 證chứng 阿a 毘tỳ 跋bạt 致trí 。 若nhược 更cánh 建kiến 立lập 道Đạo 場Tràng 。 日nhật 日nhật 香hương 華hoa 供cúng 養dường 。 其kỳ 福phước 勝thắng 彼bỉ 。

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 三tam

反phản 鉤câu 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 右hữu 壓áp 左tả 。 在tại 於ư 掌chưởng 中trung 合hợp 腕oản 。 二nhị 小tiểu 指chỉ 二nhị 中trung 指chỉ 直trực 竪thụ 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 二nhị 頭đầu 指chỉ 曲khúc 。 各các 捻nẫm 中trung 指chỉ 背bội 上thượng 節tiết 上thượng 。 頭đầu 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 婆bà 雞kê 陀đà 那na (# 去khứ 音âm )# 麼ma (# 二nhị )# 莎sa 訶ha (# 三tam 又hựu 本bổn 無vô 莎sa 訶ha )#

此thử 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 印ấn 。 六lục 字tự 咒chú 功công 能năng 。 我ngã 今kim 欲dục 說thuyết 。 若nhược 有hữu 持trì 此thử 。 咒chú 欲dục 成thành 就tựu 者giả 。 或hoặc 食thực 乳nhũ 或hoặc 食thực 乳nhũ 糜mi 。 或hoặc 食thực 菜thái 或hoặc 食thực 果quả 子tử 食thực 乳nhũ 。 應ưng 食thực 此thử 食thực 。 日nhật 別biệt 三tam 時thời 。 香hương 湯thang 洒sái 浴dục 。 謂vị 入nhập 五ngũ 更cánh 。 以dĩ 後hậu 為vi 初sơ 時thời 。 日nhật 中trung 以dĩ 後hậu 。 是thị 第đệ 二nhị 時thời 。 黃hoàng 昏hôn 以dĩ 後hậu 。 至chí 初sơ 夜dạ 為vi 第đệ 三tam 時thời 。 於ư 此thử 三tam 時thời 。 各các 一nhất 度độ 洒sái 浴dục 。

時thời 別biệt 各các 著trước 一nhất 具cụ 淨tịnh 衣y 。 是thị 故cố 亦diệc 須tu 。 三tam 具cụ 淨tịnh 衣y 。 誦tụng 咒chú 令linh 滿mãn 六lục 十thập 萬vạn 遍biến 。 此thử 為vi 最tối 初sơ 。 承thừa 事sự 供cúng 養dường 文Văn 殊Thù 師sư 利lợi 。

又hựu 若nhược 欲dục 受thọ 持trì 。 成thành 就tựu 驗nghiệm 者giả 。 先tiên 須tu 畫họa 作tác 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 之chi 像tượng 。 其kỳ 畫họa 像tượng 法pháp 。 取thủ 好hảo/hiếu 白bạch 褺# 。 勿vật 令linh 有hữu 毛mao 髮phát 。 亦diệc 不bất 得đắc 割cát 斷đoạn 盧lô 縷lũ 。 其kỳ 彩thải 色sắc 中trung 不bất 得đắc 用dụng 膠giao 。 應ưng 以dĩ 香hương 汁trấp 和hòa 畫họa 。 其kỳ 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 之chi 像tượng 蓮liên 華hoa 座tòa 上thượng 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 其kỳ 右hữu 手thủ 畫họa 作tác 說thuyết 法Pháp 手thủ 。 左tả 手thủ 正chánh 當đương 胸hung 上thượng 仰ngưỡng 著trước 。 畫họa 其kỳ 像tượng 身thân 作tác 童đồng 子tử 形hình 。 身thân 黃hoàng 金kim 色sắc 。 白bạch 色sắc 天thiên 衣y 遮già 臍tề 以dĩ 下hạ 。 餘dư 身thân 皆giai 露lộ 。 首thủ 戴đái 天thiên 冠quan 。 身thân 佩bội 瓔anh 珞lạc 。 臂tý 印ấn 釧xuyến 等đẳng 。 眾chúng 事sự 莊trang 嚴nghiêm 。 其kỳ 左tả 廂sương 畫họa 觀Quán 世Thế 音Âm 像tượng 。 其kỳ 身thân 白bạch 銀ngân 色sắc 。 瓔anh 珞lạc 天thiên 衣y 莊trang 嚴nghiêm 身thân 分phần/phân 。 極cực 令linh 華hoa 飾sức 。 蓮liên 華hoa 座tòa 上thượng 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 左tả 手thủ 執chấp 白bạch 拂phất 。 其kỳ 右hữu 廂sương 畫họa 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 像tượng 。 其kỳ 身thân 金kim 色sắc 。 瓔anh 珞lạc 衣y 服phục 。 莊trang 嚴nghiêm 身thân 分phần/phân 。 極cực 令linh 華hoa 飾sức 。 蓮liên 華hoa 座tòa 上thượng 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 。 右hữu 手thủ 執chấp 白bạch 拂phất 。 正chánh 當đương 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 之chi 上thượng 於ư 。 虛hư 空không 中trung 兩lưỡng 邊biên 各các 。 作tác 首Thủ 陀Đà 會Hội 天Thiên 。 手thủ 執chấp 華hoa 鬘man 。 在tại 空không 雲vân 內nội 。 唯duy 現hiện 半bán 身thân 。 手thủ 垂thùy 華hoa 鬘man 。 於ư 其kỳ 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 像tượng 下hạ 右hữu 邊biên 。 畫họa 作tác 受thọ 持trì 咒chú 者giả 。 右hữu 膝tất 著trước 地địa 。 手thủ 執chấp 香hương 鑪lư 。 其kỳ 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 等đẳng 下hạ 。 遍biến 畫họa 作tác 池trì 水thủy 。 其kỳ 菩Bồ 薩Tát 像tượng 兩lưỡng 邊biên 。 各các 畫họa 作tác 山sơn 峯phong 形hình 。 其kỳ 畫họa 師sư 自tự 從tùng 起khởi 。 首thủ 欲dục 畫họa 之chi 時thời 。 日nhật 日nhật 與dữ 受thọ 八Bát 關Quan 齋Trai 戒giới 。 香hương 湯thang 洒sái 浴dục 。 著trước 新tân 淨tịnh 衣y 。 然nhiên 後hậu 畫họa 作tác 。 乃nãi 至chí 畫họa 了liễu 。 當đương 覓mịch 有hữu 佛Phật 舍xá 利lợi 塔tháp 處xứ 。 即tức 安an 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 像tượng 。 在tại 塔tháp 東đông 面diện 。 像tượng 面diện 向hướng 西tây 。 若nhược 無vô 大đại 塔tháp 。 應ưng 以dĩ 小tiểu 塔tháp 安an 。 置trí 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 像tượng 後hậu 以dĩ 面diện 向hướng 西tây 。 設thiết 種chủng 種chủng 香hương 華hoa 。 種chủng 種chủng 飲ẩm 食thực 。 及cập 果quả 子tử 等đẳng 。 三tam 時thời 供cúng 養dường 。 其kỳ 道Đạo 場Tràng 內nội 然nhiên 於ư 酥tô 燈đăng 。 作tác 其kỳ 道Đạo 場Tràng 要yếu 須tu 。 預dự 覓mịch 寂tịch 靜tĩnh 之chi 處xứ 。 咒chú 師sư 唯duy 令linh 一nhất 人nhân 供cung 給cấp 。 若nhược 正chánh 在tại 道Đạo 場Tràng 誦tụng 咒chú 之chi 時thời 。 所sở 須tu 香hương 華hoa 飲ẩm 食thực 等đẳng 供cung 。 彈đàn 指chỉ 而nhi 索sách 不bất 得đắc 出xuất 言ngôn 。 布bố 置trí 種chủng 種chủng 諸chư 供cúng 具cụ 已dĩ 。 取thủ 沈trầm 水thủy 香hương 。 截tiệt 長trường/trưởng 二nhị 指chỉ 。 一nhất 千thiên 八bát 段đoạn 。 點điểm 都đô 嚧rô 瑟sắt 迦ca (# 二nhị 合hợp )# 油du (# 唐đường 云vân 酥tô 合hợp 香hương 是thị )# 燒thiêu 於ư 無vô 煙yên 佉khư 陀đà 羅la 炭thán 。 若nhược 無vô 以dĩ 紫tử 薑khương 木mộc 替thế 。 取thủ 前tiền 沈trầm 香hương 。 點điểm 前tiền 油du 中trung 咒chú 一nhất 遍biến 已dĩ 投đầu 火hỏa 中trung 燒thiêu 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 盡tận 千thiên 八bát 段đoạn 。 一nhất 夜dạ 將tương 曉hiểu 。 明minh 相tướng 出xuất 時thời 。 行hành 者giả 即tức 見kiến 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 所sở 有hữu 求cầu 願nguyện 。 皆giai 悉tất 滿mãn 足túc 。 除trừ 婬dâm 欲dục 事sự 。 以dĩ 外ngoại 所sở 求cầu 悉tất 皆giai 不bất 違vi 行hành 者giả 所sở 願nguyện 。

又hựu 法pháp 當đương 於ư 像tượng 前tiền 取thủ 栴chiên 檀đàn 香hương 。 截tiệt 長trường/trưởng 二nhị 指chỉ 。 一nhất 千thiên 八bát 段đoạn 。 還hoàn 依y 前tiền 法pháp 咒chú 火hỏa 中trung 燒thiêu 。 晝trú 夜dạ 供cúng 養dường 。 是thị 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 即tức 自tự 現hiện 身thân 。 當đương 為vi 說thuyết 法Pháp 。 所sở 有hữu 身thân 患hoạn 。 皆giai 悉tất 除trừ 愈dũ 。 得đắc 菩Bồ 薩Tát 地địa 而nhi 得đắc 自tự 在tại 。

又hựu 法pháp 當đương 於ư 像tượng 前tiền 。 以dĩ 瞿cù 摩ma 夷di 塗đồ 地địa 。 散tán 眾chúng 名danh 華hoa 。 燒thiêu 種chủng 種chủng 香hương 。 行hành 者giả 於ư 塗đồ 地địa 場tràng 內nội 一nhất 邊biên 坐tọa 。 誦tụng 咒chú 滿mãn 足túc 。 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 經kinh 於ư 一nhất 月nguyệt 。 得đắc 大đại 聰thông 明minh 。 悉tất 能năng 記ký 持trì 一nhất 切thiết 經Kinh 論luận 。

又hựu 法pháp 日nhật 日nhật 隨tùy 心tâm 。 常thường 誦tụng 莫mạc 忘vong 。 定định 受thọ 業nghiệp 報báo 。 亦diệc 令linh 銷tiêu 滅diệt 。

又hựu 法pháp 若nhược 日nhật 別biệt 能năng 誦tụng 。 滿mãn 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 臨lâm 命mạng 終chung 時thời 。 決quyết 定định 得đắc 見kiến 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 隨tùy 心tâm 所sở 願nguyện 。 皆giai 得đắc 受thọ 生sanh 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 為vì 欲dục 利lợi 益ích 諸chư 眾chúng 生sanh 故cố 。 諸chư 功công 能năng 中trung 。 略lược 說thuyết 少thiểu 分phần 。

復phục 次thứ 是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 有hữu 人nhân 患hoạn 惡ác 瘡sang 惡ác 病bệnh 。 取thủ 龍long 腦não 香hương 沈trầm 香hương 甘cam 松tùng 香hương 多đa 伽già 羅la 香hương 。 苦khổ 棟đống 樹thụ 皮bì 。 是thị 五ngũ 種chủng 物vật 總tổng 擣đảo 為vi 末mạt 。 以dĩ 牛ngưu 膽đảm 和hòa 而nhi 作tác 團đoàn 已dĩ 竟cánh 。 然nhiên 後hậu 陰ấm 乾can/kiền/càn 。 欲dục 用dụng 之chi 時thời 日nhật 中trung 暴bạo 乾can/kiền/càn 。 仍nhưng 以dĩ 淨tịnh 布bố 覆phú 其kỳ 藥dược 上thượng 。 勿vật 令linh 見kiến 日nhật 。 當đương 以dĩ 前tiền 印ấn 印ấn 其kỳ 藥dược 上thượng 。 亦diệc 以dĩ 前tiền 咒chú 咒chú 藥dược 。 滿mãn 足túc 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 更cánh 作tác 小tiểu 丸hoàn 如như 彈đàn 丸hoàn 大đại 。 於ư 大đại 盤bàn 中trung 盛thịnh 水thủy 和hòa 竟cánh 。 用dụng 塗đồ 瘡sang 上thượng 。 二nhị 十thập 一nhất 遍biến 。 塗đồ 之chi 即tức 差sai 。 若nhược 腹phúc 中trung 有hữu 病bệnh 。 取thủ 淘đào 粳canh 米mễ 水thủy 。 和hòa 煎tiễn 藥dược 服phục 。 二nhị 十thập 一nhất 度độ 其kỳ 病bệnh 即tức 差sai 。

彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 四tứ

反phản 叉xoa 後hậu 二nhị 指chỉ 於ư 掌chưởng 中trung 。 以dĩ 二nhị 食thực 指chỉ 各các 在tại 中trung 指chỉ 背bối/bội 。 令linh 頭đầu 著trước 中trung 指chỉ 甲giáp 下hạ 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 竪thụ 捻nẫm 二nhị 中trung 指chỉ 上thượng 節tiết 文văn 。 其kỳ 二nhị 中trung 指chỉ 相tương 離ly 一nhất 寸thốn 半bán 許hứa 。 開khai 頭đầu 指chỉ 來lai 去khứ 。

又hựu 彌Di 勒Lặc 菩Bồ 薩Tát 。 法Pháp 身thân 印ấn 咒chú 第đệ 五ngũ

准chuẩn 前tiền 釋Thích 迦Ca 金kim 輪luân 印ấn 。 唯duy 改cải 開khai 二nhị 中trung 指chỉ 。 頭đầu 相tương/tướng 去khứ 一nhất 寸thốn 半bán 許hứa 。 頭đầu 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 妹muội 夷di 帝đế lê (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 妹muội 夷di 帝đế lê (# 二nhị 合hợp )(# 三tam )# 妹muội 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 摩ma 那na (# 上thượng 音âm )# 西tây (# 四tứ )# 妹muội 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 三tam 皤bàn 鞞bệ (# 五ngũ )# 妹muội 怛đát 嚕rô (# 二nhị 合hợp )# 婆bà (# 上thượng 音âm )# 鞞bệ (# 六lục )# 莎sa 訶ha (# 七thất )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 有hữu 受thọ 持trì 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 金kim 剛cang 天thiên 等đẳng 。 印ấn 咒chú 法pháp 者giả 。 日nhật 日nhật 洒sái 浴dục 入nhập 道Đạo 場Tràng 中trung 。 誦tụng 咒chú 作tác 印ấn 。 即tức 得đắc 一nhất 切thiết 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 皆giai 悉tất 歡hoan 喜hỷ 。

地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。 法Pháp 身thân 印ấn 咒chú 第đệ 六lục

仰ngưỡng 兩lưỡng 手thủ 。 二nhị 頭đầu 指chỉ 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 。 各các 相tương/tướng 鉤câu 右hữu 壓áp 左tả 。 二nhị 大đại 指chỉ 各các 。 屈khuất 在tại 掌chưởng 中trung 。 以dĩ 二nhị 中trung 指chỉ 各các 屈khuất 。 押áp 二nhị 大đại 指chỉ 甲giáp 上thượng 。 二nhị 小tiểu 指chỉ 又hựu 各các 。 屈khuất 在tại 掌chưởng 中trung 。 大đại 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 波ba 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 末mạt (# 平bình 音âm )# 馱đà 儞nễ (# 二nhị )# 莎sa 訶ha (# 三tam )#

又hựu 地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 印ấn 第đệ 七thất

合hợp 兩lưỡng 腕oản 。 二nhị 大đại 指chỉ 直trực 竪thụ 。 屈khuất 二nhị 頭đầu 指chỉ 。 壓áp 二nhị 大đại 指chỉ 頭đầu 。 二nhị 中trung 指chỉ 直trực 竪thụ 。 以dĩ 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 。 各các 㧙# 於ư 中trung 指chỉ 背bội 上thượng 。 二nhị 小tiểu 指chỉ 開khai 直trực 竪thụ 。 是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 有hữu 人nhân 每mỗi 以dĩ 白bạch 月nguyệt 十thập 四tứ 日nhật 黑hắc 月nguyệt 十thập 四tứ 日nhật 。 香hương 湯thang 洒sái 浴dục 。 立lập 地địa 端đoan 身thân 並tịnh 兩lưỡng 脚cước 已dĩ 。 而nhi 作tác 此thử 印ấn 誦tụng 咒chú 護hộ 身thân 。 滅diệt 罪tội 療liệu 病bệnh 大đại 好hảo/hiếu 有hữu 驗nghiệm 。

普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 法Pháp 身thân 印ấn 咒chú 第đệ 八bát

准chuẩn 前tiền 佛Phật 品phẩm 帝đế 殊thù 囉ra 施thí 頂đảnh 印ấn 。 上thượng 唯duy 改cải 開khai 二nhị 中trung 指chỉ 。 頭đầu 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 跋bạt 提đề # (# 二nhị 合hợp 下hạ 同đồng 二nhị )# 跋bạt 提đề # (# 三tam )# 蘇tô 跋bạt 提đề # (# 四tứ )# 跋bạt 陀đà 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 跋bạt 智trí (# 五ngũ )# 盞trản 陀đà 囉ra (# 六lục )# 毘tỳ 摩ma (# 去khứ 音âm )# 禮lễ (# 七thất )# 莎sa 訶ha (# 八bát )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 有hữu 人nhân 能năng 。 於ư 白bạch 月nguyệt 八bát 日nhật 。 十thập 三tam 日nhật 十thập 五ngũ 日nhật 。 香hương 湯thang 洗tẩy 浴dục 。 獨độc 自tự 房phòng 內nội 不bất 聽thính 他tha 入nhập 。 面diện 向hướng 東đông 胡hồ 跪quỵ 當đương 作tác 此thử 印ấn 至chí 心tâm 誦tụng 咒chú 。 二nhị 十thập 一nhất 遍biến 。 發phát 露lộ 懺sám 悔hối 。 得đắc 滅diệt 眾chúng 罪tội 。

若nhược 以dĩ 此thử 咒chú 。 咒chú 一nhất 切thiết 藥dược 。 二nhị 十thập 一nhất 遍biến 。 用dụng 而nhi 服phục 之chi 。 身thân 常thường 無vô 病bệnh 。 若nhược 常thường 誦tụng 是thị 咒chú 。 在tại 在tại 處xứ 處xứ 。 一nhất 切thiết 歡hoan 喜hỷ 。

普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 為vi 坐tọa 禪thiền 人nhân 卻khước 神thần 鬼quỷ 魔ma 咒chú 第đệ 九cửu

曰viết 。

那na 謨mô 囉ra (# 上thượng 音âm )# 怛đát 那na (# 二nhị 合hợp )# 跢đa 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 夜dạ 耶da (# 一nhất )# 那na 謨mô 阿a lê 耶da 三tam 曼mạn 陀đà 跋bạt 達đạt 囉ra (# 去khứ 二nhị 合hợp )# 耶da (# 二nhị 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 三tam 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 四tứ )# 摩ma 訶ha 迦ca 嚧rô 尼ni 迦ca (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 五ngũ )# 跢đa 姪điệt 他tha (# 六lục )# 跋bạt 提đề # (# 七thất )# 摩ma 訶ha 跋bạt 提đề # (# 八bát )# 阿a 底để (# 都đô 儞nễ 反phản )# 跋bạt 提đề # (# 九cửu )# 鼻tị (# 上thượng 音âm )# 伽già (# 上thượng 音âm )# 多đa 囉ra 闍xà 西tây (# 十thập )# 摩ma 訶ha 鼻tị (# 上thượng 音âm )# 伽già (# 上thượng 音âm )# 多đa 囉ra 闍xà 西tây (# 十thập 一nhất )# 莎sa 訶ha (# 十thập 二nhị )#

受thọ 持trì 法Pháp 者giả 。 燒thiêu 熏huân 陸lục 香hương 沈trầm 水thủy 香hương 檀đàn 香hương 等đẳng 。 供cúng 養dường 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 於ư 白bạch 月nguyệt 一nhất 日nhật 。 對đối 佛Phật 像tượng 前tiền 。 誦tụng 一nhất 千thiên 遍biến 。 若nhược 欲dục 入nhập 定định 先tiên 誦tụng 七thất 遍biến 。 即tức 入nhập 定định 心tâm 住trụ 亦diệc 不bất 驚kinh 動động 。

見kiến 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 咒chú 第đệ 十thập

曰viết 。

那na 謨mô 阿a lê 耶da 三tam 曼mạn 陀đà 跋bạt 達đạt 囉ra (# 去khứ 二nhị 合hợp )# 夜dạ (# 一nhất 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 二nhị 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 三tam )# 跢đa 姪điệt 他tha (# 四tứ )# 頞át 囉ra (# 上thượng 音âm )# 茶trà (# 徒đồ 皆giai 反phản 五ngũ )# 羯yết 囉ra (# 上thượng 音âm )# 茶trà (# 六lục )# 阿a 囉ra (# 上thượng 音âm )# 茶trà (# 七thất )# 羯yết 囉ra (# 上thượng 音âm )# 茶trà (# 八bát )# 莎sa 訶ha (# 九cửu )#

此thử 陀đà 羅la 尼ni 。 晝trú 三tam 夜dạ 三tam 。 六lục 時thời 至chí 心tâm 誦tụng 念niệm 不bất 忘vong 。 悉tất 皆giai 銷tiêu 滅diệt 。 五ngũ 逆nghịch 重trọng 罪tội 。

又hựu 法pháp 從tùng 白bạch 月nguyệt 八bát 日nhật 起khởi 首thủ 。 潔khiết 淨tịnh 專chuyên 心tâm 。 誦tụng 咒chú 至chí 十thập 五ngũ 日nhật 。 日nhật 日nhật 三tam 時thời 誦tụng 咒chú 。 唯duy 宜nghi 得đắc 食thực 。 三tam 種chủng 白bạch 食thực 。 粳canh 米mễ 乳nhũ 粥chúc 飯phạn 乳nhũ 酪lạc 等đẳng 。 其kỳ 十thập 五ngũ 日nhật 。 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ 。 總tổng 不bất 須tu 食thực 。 日nhật 日nhật 香hương 湯thang 清thanh 淨tịnh 洒sái 浴dục 。 著trước 新tân 淨tịnh 衣y 。 在tại 閑nhàn 靜tĩnh 處xứ 。 而nhi 作tác 壇đàn 場tràng 。 若nhược 十thập 二nhị 肘trửu 或hoặc 作tác 九cửu 肘trửu 。 縱tung 廣quảng 正chánh 等đẳng 。 唯duy 除trừ 酒tửu 肉nhục 五ngũ 辛tân 葱thông 蒜toán 。 自tự 餘dư 種chủng 種chủng 。 上thượng 妙diệu 餅bính 食thực 及cập 果quả 子tử 等đẳng 。 備bị 設thiết 供cúng 養dường 。 竪thụ 幢tràng 竿can/cán 子tử 懸huyền 五ngũ 色sắc 幡phan 蓋cái 。 又hựu 以dĩ 種chủng 種chủng 時thời 非phi 時thời 華hoa 。 遍biến 散tán 壇đàn 中trung 。 燒thiêu 沈trầm 水thủy 香hương 。 薰huân 陸lục 栴chiên 檀đàn 香hương 供cúng 養dường 。 咒chú 師sư 面diện 向hướng 東đông 坐tọa 。 相tương 續tục 誦tụng 咒chú 至chí 夜dạ 半bán 時thời 。 聖thánh 者giả 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 來lai 現hiện 身thân 。

爾nhĩ 時thời 即tức 得đắc 。 禪thiền 定định 三tam 昧muội 。 寂tịch 靜tĩnh 山sơn 居cư 或hoặc 得đắc 聞văn 持trì 不bất 忘vong 。 身thân 體thể 輕khinh 便tiện 。 亦diệc 能năng 速tốc 行hành 亦diệc 見kiến 伏phục 藏tạng 。 所sở 求cầu 修tu 道Đạo 方phương 便tiện 疾tật 得đắc 開khai 悟ngộ 。

普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 滅diệt 罪tội 咒chú 第đệ 十thập 一nhất

曰viết 。

支chi 波ba 啄trác (# 決quyết 定định 一nhất )# 毘tỳ 尼ni 波ba 啄trác (# 斷đoạn 結kết 二nhị )# 烏ô 蘇tô 波ba 啄trác (# 生sanh 盡tận 三tam )#

此thử 咒chú 平bình 旦đán 七thất 遍biến 夜dạ 七thất 遍biến 誦tụng 此thử 咒chú 。 去khứ 厭yếm 魅mị 野dã 道đạo 蠱cổ 毒độc 。 能năng 得đắc 身thân 心tâm 。 慧tuệ 三tam 解giải 脫thoát 。 後hậu 生sanh 不bất 受thọ 生sanh 死tử 身thân 。 得đắc 法Pháp 身thân 常thường 身thân 。 境cảnh 內nội 外ngoại 國quốc 怨oán 賊tặc 。 一nhất 切thiết 惡ác 人nhân 。 一nhất 切thiết 惡ác 鬼quỷ 神thần 。 一nhất 切thiết 盜đạo 賊tặc 。 虎hổ 狼lang 師sư 子tử 。 毒độc 蟲trùng 惡ác 獸thú 。 聞văn 此thử 咒chú 聲thanh 。 皆giai 口khẩu 噤cấm 不bất 相tương 惱não 亂loạn 。 惡ác 夢mộng 災tai 殃ương 鳥điểu 鳴minh 百bách 怪quái 自tự 然nhiên 銷tiêu 滅diệt 。 此thử 咒chú 功công 能năng 。 說thuyết 不bất 可khả 盡tận 。

虛Hư 空Không 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。 法Pháp 身thân 印ấn 咒chú 第đệ 十thập 二nhị

仰ngưỡng 二nhị 手thủ 。 反phản 鉤câu 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 。 二nhị 小tiểu 指chỉ 各các 屈khuất 掌chưởng 內nội 。 二nhị 中trung 指chỉ 相tương 背bội 著trước 竪thụ 。 二nhị 頭đầu 指chỉ 仰ngưỡng 直trực 舒thư 。 右hữu 壓áp 左tả 。 二nhị 大đại 指chỉ 舒thư 。 壓áp 頭đầu 指chỉ 上thượng 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 大đại 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 伽già (# 上thượng 音âm )# 伽già (# 同đồng 上thượng )# 那na 健kiện 闍xà (# 二nhị 婆bà 盧lô 吉cát 帝đế 。 三tam )# 莎sa 訶ha (# 四tứ )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 有hữu 人nhân 能năng 。 常thường 樂nhạo/nhạc/lạc 誦tụng 持trì 此thử 印ấn 咒chú 者giả 。 所sở 須tu 財tài 物vật 。 悉tất 皆giai 如như 意ý 。 若nhược 以dĩ 此thử 印ấn 印ấn 水thủy 咒chú 已dĩ 。 七thất 日nhật 服phục 之chi 。 除trừ 一nhất 切thiết 病bệnh 。 其kỳ 水thủy 入nhập 腹phúc 喻dụ 如như 䬫# 餬# 。 晨thần 朝triêu 向hướng 暮mộ 各các 服phục 一nhất 升thăng 。 至chí 於ư 後hậu 日nhật 服phục 一nhất 升thăng 半bán 。 亦diệc 可khả 二nhị 升thăng 三tam 四tứ 五ngũ 升thăng 。 每mỗi 飲ẩm 水thủy 訖ngật 。 禮lễ 十thập 方phương 虛hư 空không 佛Phật 七thất 拜bái 。 行hành 道Đạo 七thất 匝táp 。 若nhược 有hữu 人nhân 服phục 此thử 咒chú 水thủy 。 滿mãn 一nhất 百bách 日nhật 者giả 。 悉tất 除trừ 身thân 中trung 。 一nhất 切thiết 諸chư 病bệnh 。 仍nhưng 即tức 證chứng 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 道Đạo 。 心tâm 心tâm 常thường 念niệm 虛Hư 空Không 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 得đắc 廢phế 忘vong 。 是thị 咒chú 力lực 故cố 。

又hựu 虛Hư 空Không 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。 咒chú 水thủy 咒chú 第đệ 十thập 三tam

曰viết 。

那na 謨mô 囉ra (# 上thượng 音âm )# 怛đát 那na (# 二nhị 合hợp )# 哆đa 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 夜dạ 耶da (# 一nhất )# 那na 麼ma 阿a 迦ca 舍xá 揭yết 婆bà (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 二nhị 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 三tam 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 四tứ )# 摩ma 訶ha 迦ca 嚧rô 尼ni 迦ca (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 五ngũ )# 跢đa 姪điệt 他tha (# 六lục )# 毘tỳ (# 上thượng 音âm )# 麼ma 黎lê (# 七thất )# 摩ma 訶ha 毘tỳ (# 上thượng 音âm )# 麼ma 黎lê (# 八bát )# 郁uất 麼ma 黎lê (# 九cửu )# 摩ma 訶ha 郁uất 麼ma 黎lê (# 十thập )# 休hưu 麼ma 黎lê (# 十thập 一nhất )# 摩ma 訶ha 休hưu 摩ma 黎lê (# 十thập 二nhị )# 薩tát 婆bà 黎lê (# 十thập 三tam )# 摩ma 訶ha 薩tát 婆bà 黎lê (# 十thập 四tứ )# 只chỉ 唎rị 剃thế (# 十thập 五ngũ )# 莎sa 訶ha (# 十thập 六lục )#

當đương 用dụng 此thử 咒chú 咒chú 於ư 淨tịnh 水thủy 。 四tứ 十thập 九cửu 遍biến 。 與dữ 病bệnh 人nhân 服phục 。 若nhược 多đa 人nhân 患hoạn 咒chú 一nhất 盆bồn 水thủy 。 人nhân 人nhân 各các 與dữ 二nhị 升thăng 服phục 之chi 。 或hoặc 在tại 身thân 中trung 。 或hoặc 在tại 身thân 外ngoại 。 或hoặc 在tại 生sanh 藏tạng 上thượng 或hoặc 在tại 熟thục 藏tạng 下hạ 。 頭đầu 痛thống 目mục 眩huyễn 身thân 痛thống 心tâm 痛thống 寒hàn 熱nhiệt 不bất 調điều 。 聞văn 是thị 虛hư 空không 藏tạng 。 菩Bồ 薩Tát 咒chú 水thủy 星tinh 菩Bồ 薩Tát 咒chú 。 八bát 萬vạn 鬼quỷ 神thần 不bất 得đắc 嬈nhiễu 害hại 其kỳ 身thân 。 此thử 大đại 神thần 咒chú 。 能năng 令linh 病bệnh 苦khổ 。 悉tất 得đắc 除trừ 愈dũ 。

爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 摩Ma 訶Ha 薩Tát 等đẳng 。 從tùng 是thị 佛Phật 會hội 各các 出xuất 本bổn 意ý 。 而nhi 說thuyết 法Pháp 印ấn 咒chú 品phẩm 功công 德đức 大đại 威uy 神thần 力lực 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 諸chư 佛Phật 讚tán 言ngôn 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 汝nhữ 等đẳng 能năng 為vi 。 善thiện 護hộ 念niệm 故cố 。 設thiết 此thử 方phương 便tiện 威uy 神thần 自tự 在tại 。 廣quảng 救cứu 眾chúng 生sanh 離ly 諸chư 貪tham 著trước 。 除trừ 其kỳ 罪tội 障chướng 去khứ 諸chư 煩phiền 惱não 。 發phát 大đại 慈từ 悲bi 。 慇ân 懃cần 教giáo 誨hối 感cảm 悟ngộ 發phát 覺giác 。 我ngã 成thành 印ấn 可khả 爾nhĩ 時thời 會hội 眾chúng 。 皆giai 悉tất 歡hoan 喜hỷ 。 作tác 禮lễ 而nhi 去khứ 。

佛Phật 說Thuyết 陀Đà 羅La 尼Ni 集Tập 經Kinh 卷quyển 第đệ 六lục 觀Quán 世Thế 音Âm 等đẳng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 卷quyển 下hạ )#

Print Friendly, PDF & Email