陀Đà 羅La 尼Ni 集Tập 經Kinh
Quyển 5
唐Đường 阿A 地Địa 瞿Cù 多Đa 譯Dịch

佛Phật 說Thuyết 陀Đà 羅La 尼Ni 集Tập 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ (# 觀quán 世thế 音âm 卷quyển 中trung )#

大đại 唐đường 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 阿a 地địa 瞿cù 多đa 譯dịch

千thiên 轉chuyển 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 心tâm 印ấn 咒chú 第đệ 一nhất (# 與dữ 一nhất 切thiết 觀quán 音âm 菩Bồ 薩Tát 心tâm 印ấn 咒chú 同đồng )#

頭đầu 指chỉ 以dĩ 下hạ 四tứ 指chỉ 反phản 叉xoa 。 向hướng 內nội 相tương/tướng 捺nại 。 左tả 大đại 指chỉ 屈khuất 入nhập 頭đầu 指chỉ 中trung 間gian 。 右hữu 大đại 指chỉ 舒thư 直trực 向hướng 內nội 。 勿vật 曲khúc 。 兩lưỡng 腕oản 相tương/tướng 合hợp 。 以dĩ 右hữu 大đại 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 阿a 嚕rô 力lực (# 二nhị )# 莎sa 訶ha (# 三tam )#

若nhược 作tác 此thử 印ấn 法pháp 。 一nhất 切thiết 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 見kiến 之chi 。 請thỉnh 觀quán 世thế 音âm 坐tọa 。 作tác 結kết 界giới 法pháp 。 燒thiêu 香hương 供cúng 養dường 竟cánh 。 次thứ 作tác 此thử 印ấn 。 觀quán 音âm 歡hoan 喜hỷ 。 日nhật 日nhật 作tác 者giả 大đại 好hảo/hiếu 益ích 善thiện 。

又hựu 千thiên 轉chuyển 印ấn 咒chú 第đệ 二nhị

手thủ 印ấn 與dữ 前tiền 一nhất 切thiết 觀quán 世thế 音âm 心tâm 印ấn 同đồng 惟duy 足túc 不bất 同đồng 。 頭đầu 指chỉ 以dĩ 下hạ 四tứ 指chỉ 反phản 叉xoa 。 向hướng 內nội 相tương/tướng 捺nại 。 左tả 大đại 指chỉ 屈khuất 入nhập 頭đầu 指chỉ 中trung 。 右hữu 大đại 指chỉ 舒thư 直trực 。 向hướng 內nội 勿vật 曲khúc 。 兩lưỡng 腕oản 相tương/tướng 合hợp 。 兩lưỡng 脚cước 作tác 丁đinh 字tự 形hình 。 右hữu 脚cước 丁đinh 頭đầu 左tả 脚cước 丁đinh 尾vĩ 。 乃nãi 右hữu 脚cước 直trực 立lập 。 左tả 膝tất 曲khúc 在tại 外ngoại 。 努nỗ 胯khóa 。 身thân 屈khuất 向hướng 左tả 邊biên 。 以dĩ 心tâm 印ấn 當đương 右hữu 乳nhũ 前tiền 。 勿vật 著trước 乳nhũ 。 面diện 作tác 笑tiếu 顏nhan 。 頭đầu 面diện 向hướng 右hữu 。 每mỗi 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 。 香hương 湯thang 洒sái 浴dục 。 入nhập 於ư 淨tịnh 室thất 。 而nhi 作tác 此thử 印ấn 誦tụng 後hậu 大đại 咒chú 。 四tứ 重trọng 五ngũ 逆nghịch 。 悉tất 皆giai 消tiêu 滅diệt 。

千thiên 轉chuyển 陀đà 羅la 尼ni 曰viết 。

那na (# 上thượng 音âm )# 謨mô 囉ra (# 上thượng 音âm )# 怛đát 那na (# 二nhị 合hợp )# 跢đa 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 夜dạ 耶da (# 一nhất )# 那na 謨mô 阿a lê 耶da 婆bà 盧lô (# 輕khinh 呼hô )# 枳chỉ 帝đế 攝nhiếp 筏phiệt (# 二nhị 合hợp )# 囉ra 耶da (# 二nhị 菩Bồ 提Đề 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 三tam 摩Ma 訶Ha 薩Tát 埵Đóa 。 去khứ 音âm )# 耶da (# 四tứ )# 摩ma 訶ha 迦ca 嚧rô 尼ni 迦ca (# 去khứ 音âm )# 耶da (# 五ngũ )# 跢đa 姪điệt 他tha (# 六lục )# 闍xà (# 上thượng 音âm )# 曳duệ 闍xà 曳duệ (# 七thất )# 闍xà (# 上thượng 音âm )# 夜dạ 婆bà 醯hê (# 上thượng 音âm )# 儞nễ (# 八bát )# 闍xà (# 上thượng 音âm )# 榆# 跢đa 唎rị (# 上thượng )(# 九cửu )# 迦ca (# 上thượng 音âm )# 羅la 迦ca (# 上thượng 音âm )# 羅la (# 十thập )# 麼ma 羅la 麼ma 羅la (# 十thập 一nhất )# 者giả 羅la (# 上thượng 音âm )# 者giả 羅la (# 上thượng )(# 十thập 二nhị )# 器khí 拏noa 器khí 拏noa (# 十thập 三tam )# 薩tát 婆bà 羯yết 磨ma 跋bạt 囉ra (# 上thượng 音âm )# 拏noa 儞nễ 迷mê (# 十thập 四tứ )# 薄bạc 伽già 婆bà 底để (# 都đô 儞nễ 反phản )# 娑sa (# 上thượng 音âm )# 訶ha (# 上thượng 音âm )# 薩tát 囉ra 薄bạc 羯yết 底để (# 十thập 五ngũ )# 薩tát 婆bà 菩bồ (# 上thượng 音âm )# 陀đà 婆bà 盧lô (# 輕khinh 呼hô )# 枳chỉ 羝đê (# 十thập 六lục )# 者giả 芻sô (# 上thượng 音âm 眼nhãn 十thập 七thất )# 輸du (# 上thượng 音âm )# 嚕rô 怛đát 囉ra (# 上thượng 音âm 耳nhĩ 十thập 八bát )# 揭yết 囉ra (# 上thượng 音âm )# 拏noa (# 上thượng 音âm 鼻tị 十thập 九cửu )# 是thị 訶ha (# 上thượng 音âm )# 皤bàn (# 二nhị 十thập 舌thiệt )# 迦ca 夜dạ (# 二nhị 十thập 一nhất 身thân )# 末mạt 弩nỗ (# 二nhị 十thập 二nhị 心tâm )# 毘tỳ (# 上thượng 音âm )# 輸du 達đạt 儞nễ (# 二nhị 十thập 三tam )# 素tố 囉ra (# 上thượng 音âm )# 素tố 囉ra (# 上thượng 音âm 二nhị 十thập 四tứ )# 鉢bát 囉ra (# 上thượng 音âm )# 素tố 囉ra (# 上thượng 音âm )# 鉢bát 囉ra (# 上thượng 音âm )# 素tố 囉ra (# 上thượng 音âm 二nhị 十thập 五ngũ )# 薩tát 婆bà 菩bồ (# 上thượng 音âm )# 陀đà 阿a (# 上thượng 音âm )# 地địa 瑟sắt 恥sỉ (# 二nhị 合hợp )# 羝đê 莎sa 訶ha (# 二nhị 十thập 六lục )# 達đạt 麼ma 陀đà (# 去khứ 音âm )# 覩đổ 揭yết 囉ra (# 上thượng 音âm )# 鞞bệ 莎sa 訶ha (# 二nhị 十thập 七thất )# 阿a (# 上thượng 音âm )# 婆bà 皤bàn (# 二nhị 十thập 八bát )# 娑sa (# 上thượng 音âm )# 皤bàn 婆bà 皤bàn (# 二nhị 十thập 九cửu )# 達đạt 摩ma 皤bàn (# 三tam 十thập )# 菩bồ 陀đà (# 上thượng 音âm )# 尼ni 曳duệ (# 三tam 十thập 一nhất )# 莎sa 訶ha (# 三tam 十thập 二nhị )#

千thiên 轉chuyển 經Kinh 云vân 。 誦tụng 此thử 咒chú 已dĩ 惡ác 業nghiệp 銷tiêu 滅diệt 。 誦tụng 至chí 七thất 遍biến 五ngũ 逆nghịch 罪tội 滅diệt 。 若nhược 滿mãn 千thiên 遍biến 已dĩ 罪tội 無vô 不bất 滅diệt 。 滿mãn 十thập 萬vạn 遍biến 。 面diện 見kiến 觀quán 音âm 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 者giả 。 七thất 日nhật 之chi 中trung 。 初sơ 作tác 法pháp 時thời 。 惟duy 得đắc 食thực 乳nhũ 糜mi 酥tô 酪lạc 白bạch 餅bính 粳canh 米mễ 飯phạn 。 不bất 得đắc 食thực 鹽diêm 醬tương 菜thái 。 最tối 後hậu 一nhất 日nhật 勿vật 食thực 。 十thập 五ngũ 日nhật 夜dạ 空không 腹phúc 。 佛Phật 前tiền 相tương 續tục 誦tụng 咒chú 。 無vô 定định 限hạn 數số 。 見kiến 像tượng 動động 搖dao 。 出xuất 聲thanh 唱xướng 言ngôn 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 。 放phóng 光quang 明minh 曜diệu 。 復phục 以dĩ 真chân 珠châu 。 寶bảo 物vật 安an 咒chú 師sư 頂đảnh 上thượng 。 即tức 知tri 成thành 驗nghiệm 。 面diện 見kiến 觀quán 音âm 已dĩ 。 得đắc 滿mãn 一nhất 切thiết 善thiện 願nguyện 。 又hựu 於ư 睡thụy 眠miên 中trung 。 夢mộng 見kiến 觀quán 音âm 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 者giả 。 一nhất 切thiết 善thiện 事sự 成thành 就tựu 。 一nhất 切thiết 惡ác 業nghiệp 銷tiêu 滅diệt 。 直trực 轉chuyển 讀đọc 者giả 。 亦diệc 得đắc 滅diệt 罪tội 。 欲dục 東đông 西tây 行hành 時thời 。 先tiên 咒chú 手thủ 七thất 遍biến 以dĩ 摩ma 拭thức 面diện 所sở 至chí 之chi 處xứ 。 無vô 諸chư 災tai 橫hoạnh 。

若nhược 能năng 清thanh 淨tịnh 。 如như 法Pháp 常thường 誦tụng 不bất 廢phế 。 得đắc 第đệ 一nhất 地địa 。 若nhược 有hữu 女nữ 人nhân 。 能năng 誦tụng 持trì 者giả 。 後hậu 成thành 男nam 子tử 。 更cánh 不bất 重trọng 受thọ 。 如như 是thị 女nữ 形hình 。 失thất 作tác 壇đàn 。 安an 置trí 供cúng 養dường 備bị 訖ngật 。 然nhiên 始thỉ 誦tụng 咒chú 。 其kỳ 壇đàn 四tứ 面diện 各các 十thập 六lục 肘trửu 。 四tứ 重trọng/trùng 作tác 規quy 。 院viện 相tương/tướng 皆giai 外ngoại 白bạch 色sắc 內nội 四tứ 色sắc 。 各các 一nhất 重trọng/trùng 如như 似tự 壁bích 勢thế 。 即tức 是thị 八bát 重trọng/trùng 也dã 。 合hợp 五ngũ 方phương 色sắc 。 四tứ 面diện 開khai 門môn 。 東đông 西tây 南nam 北bắc 相tương 當đương 。 正chánh 中trung 一nhất 重trọng/trùng 不bất 須tu 開khai 門môn 。 大đại 瓦ngõa 罐quán 八bát 枚mai 。 瓮úng 子tử 四tứ 枚mai 。 各các 滿mãn 盛thịnh 水thủy 。 插sáp 柏# 及cập 柳liễu 枝chi 。 安an 水thủy 罐quán 瓮úng 中trung 。 作tác 白bạch 餅bính 粳canh 米mễ 飯phạn 乳nhũ 酪lạc 酥tô 蜜mật 香hương 果quả 子tử 等đẳng 供cúng 養dường 。 然nhiên 十thập 六lục 燈đăng 。 四tứ 門môn 外ngoại 合hợp 插sáp 十thập 六lục 隻chỉ 未vị 經kinh 用dụng 箭tiễn 。 掛quải 五ngũ 綵thải 線tuyến 於ư 箭tiễn 上thượng 。 取thủ 佉khư 陀đà 囉ra 木mộc (# 紫tử 薑khương 木mộc 是thị )# 四tứ 枚mai 。 二nhị 長trường/trưởng 五ngũ 指chỉ 。 二nhị 長trường/trưởng 六lục 指chỉ 。 釘đinh/đính 壇đàn 四tứ 角giác 。 散tán 種chủng 種chủng 時thời 非phi 時thời 華hoa 於ư 壇đàn 上thượng 。 又hựu 取thủ 頗phả 伽già 木mộc (# 拘câu 杞# 子tử 小tiểu 者giả 是thị )# 一nhất 千thiên 八bát 百bách 枚mai 。 各các 長trường/trưởng 一nhất 尺xích 。 若nhược 一nhất 瓦ngõa 鉢bát 若nhược 銅đồng 鉢bát 。 和hòa 酥tô 乳nhũ 塗đồ 此thử 木mộc 枝chi 。 咒chú 一nhất 枝chi 一nhất 遍biến 。 即tức 擲trịch 火hỏa 中trung 。 無vô 佉khư 陀đà 囉ra 木mộc 時thời (# 赤xích 棗táo 木mộc 代đại 亦diệc 得đắc )# 須tu 畫họa 一nhất 白bạch 色sắc 觀quán 音âm 聖thánh 者giả 像tượng 。 隨tùy 力lực 大đại 小tiểu 作tác 。 又hựu 先tiên 翻phiên 法pháp 云vân 。 千thiên 劫kiếp 聚tụ 集tập 業nghiệp 障chướng 。 一nhất 時thời 誦tụng 念niệm 。 悉tất 皆giai 滅diệt 盡tận 。 得đắc 千thiên 佛Phật 聚tụ 集tập 善thiện 根căn 。 得đắc 背bối/bội 千thiên 劫kiếp 流lưu 轉chuyển 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 邊biên 際tế 。 捨xả 此thử 身thân 已dĩ 。 即tức 見kiến 千thiên 轉Chuyển 輪Luân 聖Thánh 王Vương 。 恆hằng 持trì 十Thập 善Thiện 。 若nhược 欲dục 生sanh 諸chư 佛Phật 淨tịnh 土độ 者giả 。 晝trú 夜dạ 各các 三tam 時thời 。 誦tụng 二nhị 十thập 一nhất 遍biến 。 滿mãn 三tam 七thất 日nhật 。 如như 其kỳ 所sở 欲dục 。 即tức 於ư 夢mộng 中trung 。 或hoặc 見kiến 佛Phật 金kim 色sắc 形hình 像tượng 及cập 。 菩Bồ 薩Tát 形hình 像tượng 。 此thử 是thị 先tiên 相tương/tướng 。 即tức 知tri 當đương 生sanh 淨tịnh 土độ 。

又hựu 受thọ 持trì 法Pháp 。 取thủ 突đột 婆bà 香hương (# 唐đường 云vân 茅mao 香hương )# 并tinh 苗miêu 五ngũ 斤cân 。 楮# 木mộc 一nhất 千thiên 箇cá 。 長trường/trưởng 一nhất 尺xích 。 并tinh 酥tô 總tổng 咒chú 一nhất 千thiên 遍biến 。 臨lâm 欲dục 燒thiêu 之chi 。 以dĩ 酥tô 塗đồ 木mộc 莖hành 及cập 香hương 上thượng 。 各các 咒chú 一nhất 遍biến 燒thiêu 之chi 。 預dự 五ngũ 月nguyệt 六lục 月nguyệt 。 取thủ 牛ngưu 糞phẩn 陰ấm 乾can/kiền/càn 。 突đột 婆bà 香hương 水thủy 和hòa 作tác 泥nê 作tác 場tràng 。 身thân 二nhị 肘trửu 圓viên 作tác 場tràng 。 場tràng 上thượng 安an 種chủng 種chủng 華hoa 香hương 。 冬đông 月nguyệt 無vô 華hoa 。 刻khắc 華hoa 安an 之chi 。 然nhiên 熏huân 陸lục 香hương 。 咒chú 師sư 面diện 向hướng 東đông 坐tọa 誦tụng 滿mãn 一nhất 千thiên 遍biến 。 法pháp 成thành 。 未vị 咒chú 之chi 時thời 。 用dụng 此thử 咒chú 水thủy 二nhị 十thập 一nhất 遍biến 或hoặc 七thất 遍biến 。 服phục 之chi 。 咒chú 水thủy 解giải 污ô 淨tịnh 室thất 。 道Đạo 場Tràng 佛Phật 堂đường 。 洒sái 身thân 。 咒chú 柳liễu 枝chi 打đả 病bệnh 。 咒chú 水thủy 治trị 病bệnh 並tịnh 得đắc 。 各các 二nhị 十thập 一nhất 遍biến 。 若nhược 能năng 一nhất 生sanh 。 日nhật 別biệt 三tam 時thời 。

時thời 別biệt 誦tụng 二nhị 十thập 一nhất 遍biến 。 滅diệt 罪tội 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 通thông 一nhất 切thiết 用dụng 。 作tác 是thị 法pháp 者giả 觀quán 世thế 音âm 歡hoan 喜hỷ 。

觀quán 世thế 音âm 母mẫu 身thân 法pháp 印ấn 第đệ 三tam

兩lưỡng 大đại 指chỉ 堅kiên 。 各các 捻nẫm 二nhị 小tiểu 指chỉ 頭đầu 。 兩lưỡng 手thủ 並tịnh 竪thụ 相tương/tướng 著trước 。 二nhị 頭đầu 指chỉ 相tương/tướng 捻nẫm 。 在tại 二nhị 大đại 指chỉ 小tiểu 指chỉ 上thượng 。 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 亦diệc 爾nhĩ 。 二nhị 中trung 指chỉ 在tại 上thượng 。 頭đầu 少thiểu 不bất 相tương 到đáo 。 掌chưởng 下hạ 相tương/tướng 著trước 。 頭đầu 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 稅thuế 閉bế (# 二nhị 合hợp )# 提đề (# 二nhị )# 槃bàn 陀đà 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 婆bà 悉tất 尼ni (# 三tam )# 折chiết 吒tra 麼ma 俱câu 吒tra (# 四tứ )# 陀đà 羅la 尼ni (# 五ngũ )# 莎sa 訶ha (# 六lục )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 有hữu 人nhân 能năng 。 日nhật 日nhật 作tác 之chi 。 相tương 續tục 供cúng 養dường 。 以dĩ 胡hồ 麻ma 酥tô 蜜mật 和hòa 稻đạo 穀cốc 華hoa 。 誦tụng 咒chú 一nhất 遍biến 一nhất 燒thiêu 火hỏa 中trung 。 如như 是thị 乃nãi 至chí 。 一nhất 千thiên 八bát 遍biến 。 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 咒chú 燒thiêu 亦diệc 得đắc 。 如như 是thị 日nhật 日nhật 。 作tác 是thị 法pháp 者giả 。 一nhất 切thiết 觀quán 世thế 音âm 歡hoan 喜hỷ 。 又hựu 法pháp 孩hài 兒nhi 啼đề 哭khốc 。 當đương 以dĩ 此thử 咒chú 。 咒chú 結kết 咒chú 索sách 。 繫hệ 項hạng 即tức 止chỉ 。

觀quán 世thế 音âm 母mẫu 心tâm 印ấn 咒chú 第đệ 四tứ

合hợp 腕oản 。 二nhị 食thực 指chỉ 二nhị 中trung 指chỉ 。 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 。 並tịnh 屈khuất 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 與dữ 大đại 節tiết 令linh 平bình 。 二nhị 大đại 指chỉ 並tịnh 竪thụ 相tương/tướng 著trước 。 捻nẫm 食thực 指chỉ 頭đầu 側trắc 。 二nhị 小tiểu 指chỉ 竪thụ 頭đầu 相tương/tướng 著trước 。 大đại 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 摩ma 訶ha 室thất 唎rị (# 二nhị 合hợp )# 曳duệ (# 二nhị )# 莎sa 訶ha (# 三tam )#

是thị 前tiền 二nhị 法pháp 印ấn 咒chú 。 名danh 觀Quán 世Thế 音Âm 母mẫu 法pháp 。 若nhược 有hữu 人nhân 誦tụng 持trì 。 能năng 除trừ 身thân 中trung 百bách 億ức 劫kiếp 重trọng 罪tội 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 聞văn 此thử 咒chú 者giả 。 皆giai 得đắc 奢Xa 摩Ma 他Tha 。 由do 此thử 因nhân 緣duyên 。 得đắc 成thành 佛Phật 位vị 。 故cố 名danh 菩Bồ 薩Tát 母mẫu 咒chú 。 有hữu 能năng 受thọ 持trì 者giả 。 不bất 久cửu 當đương 蒙mông 。 諸chư 佛Phật 授thọ 記ký 。 一nhất 切thiết 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 由do 此thử 咒chú 印ấn 得đắc 奢Xa 摩Ma 他Tha 記ký 。

持trì 一nhất 切thiết 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 三tam 昧muội 印ấn 咒chú 第đệ 五ngũ

兩lưỡng 腕oản 合hợp 。 二nhị 大đại 指chỉ 二nhị 小tiểu 指chỉ 。 直trực 竪thụ 頭đầu 合hợp 。 餘dư 指chỉ 不bất 相tương 著trước 。 直trực 竪thụ (# 但đãn 開khai 二nhị 大đại 指chỉ 小tiểu 指chỉ 頭đầu 不bất 相tương 到đáo 是thị 名danh 十Thập 一Nhất 面Diện 。 印ấn 是thị 大đại 三tam 昧muội 印ấn 頭đầu 指chỉ 來lai 去khứ )# 咒chú 用dụng 十thập 一nhất 面diện 大đại 咒chú 。

作tác 是thị 法pháp 者giả 。 能năng 除trừ 一nhất 切thiết 。 王vương 賊tặc 水thủy 火hỏa 。 刀đao 毒độc 等đẳng 難nạn/nan 。 皆giai 無vô 怖bố 畏úy 。 是thị 觀Quán 世Thế 音Âm 。 威uy 神thần 力lực 故cố 。 欲dục 請thỉnh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 法pháp 。 先tiên 須tu 作tác 三tam 昧muội 印ấn 。 即tức 得đắc 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 歡hoan 喜hỷ 。

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 隨tùy 心tâm 印ấn 咒chú 第đệ 六lục

二nhị 手thủ 中trung 指chỉ 無vô 名danh 小tiểu 三tam 指chỉ 。 向hướng 外ngoại 相tướng 叉xoa 。 合hợp 掌chưởng 右hữu 壓áp 左tả 。 指chỉ 頭đầu 總tổng 博bác 掌chưởng 背bối/bội 。 並tịnh 竪thụ 二nhị 食thực 指chỉ 相tương/tướng 著trước 。 大đại 指chỉ 亦diệc 然nhiên 。 各các 博bác 食thực 指chỉ 。 大đại 指chỉ 來lai 去khứ 。 歸quy 命mạng 與dữ 前tiền 十thập 一nhất 面diện 等đẳng 歸quy 命mạng 法pháp 同đồng 咒chú 曰viết 。

跢đa 姪điệt 他tha (# 一nhất )# 唵án (# 二nhị )# 多đa (# 去khứ )# 唎rị 多đa (# 去khứ 音âm )# 唎rị (# 三tam )# 咄đốt 多đa (# 去khứ 音âm )# 唎rị (# 四tứ )# 咄đốt 唎rị (# 五ngũ )# 莎sa 訶ha (# 六lục )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 人nhân 欲dục 得đắc 聰thông 明minh 。 取thủ 一nhất 黃hoàng 牛ngưu 置trí 清thanh 淨tịnh 所sở 。 令linh 一nhất 童đồng 男nam 子tử 。 持trì 八Bát 戒Giới 齋Trai 。 搆câu 取thủ 牛ngưu 乳nhũ 。 經kinh 於ư 三tam 日nhật 。 所sở 搆câu 得đắc 乳nhũ 。 日nhật 日nhật 還hoàn 與dữ 其kỳ 牛ngưu 飲ẩm 之chi 。 從tùng 第đệ 四tứ 日nhật 。 至chí 第đệ 七thất 日nhật 。 搆câu 得đắc 乳nhũ 者giả 。 即tức 用dụng 作tác 酪lạc 。 以dĩ 酪lạc 作tác 酥tô 。 日nhật 月nguyệt 蝕thực 時thời 。 香hương 湯thang 洒sái 浴dục 。 著trước 新tân 淨tịnh 衣y 。 而nhi 作tác 四tứ 肘trửu 五ngũ 彩thải 水thủy 壇đàn 。 其kỳ 壇đàn 無vô 門môn 。 其kỳ 壇đàn 東đông 面diện 置trí 蓮liên 華hoa 座tòa 。 座tòa 上thượng 安an 置trí 雞kê 都đô 摩ma 致trí 。 南nam 面diện 置trí 都đô 邏la 羅la 華hoa 座tòa 。 北bắc 面diện 置trí 俱câu 嚕rô 屈khuất 羅la 華hoa 座tòa 。 中trung 央ương 置trí 隨tùy 心tâm 觀quán 世thế 音âm 華hoa 座tòa 。 十thập 六lục 盞trản 燈đăng 八bát 盤bàn 飲ẩm 食thực 。 燒thiêu 香hương 散tán 華hoa 。 而nhi 供cúng 養dường 已dĩ 。 取thủ 前tiền 件# 酥tô 。 盛thịnh 一nhất 新tân 淨tịnh 赤xích 銅đồng 器khí 中trung 。 咒chú 師sư 此thử 日nhật 不bất 食thực 。 三tam 度độ 洒sái 浴dục 。 念niệm 佛Phật 。 不bất 得đắc 餘dư 想tưởng 。 將tương 其kỳ 酥tô 椀# 置trí 壇đàn 中trung 心tâm 。 令linh 其kỳ 作tác 酥tô 小tiểu 兒nhi 。 在tại 外ngoại 看khán 於ư 日nhật 月nguyệt 。 勿vật 令linh 小tiểu 兒nhi 見kiến 壇đàn 內nội 事sự 。 咒chú 師sư 不bất 得đắc 見kiến 於ư 日nhật 月nguyệt 。 若nhược 見kiến 日nhật 月nguyệt 一nhất 不bất 得đắc 驗nghiệm 。 若nhược 日nhật 月nguyệt 漸tiệm 生sanh 來lai 。 至chí 心tâm 作tác 多đa 唎rị 心tâm 印ấn 。 把bả 其kỳ 酥tô 椀# 。 數sác 數sác 咒chú 酥tô 。 其kỳ 酥tô 椀# 中trung 三tam 種chủng 相tương/tướng 現hiện 。 謂vị 暖noãn 煙yên 火hỏa 。 若nhược 但đãn 暖noãn 。 服phục 酥tô 之chi 人nhân 一nhất 日nhật 誦tụng 得đắc 七thất 百bách 偈kệ 經kinh 。 若nhược 出xuất 煙yên 者giả 。 服phục 酥tô 之chi 人nhân 一nhất 日nhật 誦tụng 得đắc 七thất 百bách 偈kệ 經kinh 。 若nhược 出xuất 火hỏa 者giả 。 服phục 酥tô 之chi 人nhân 及cập 與dữ 他tha 服phục 。 即tức 大đại 聰thông 明minh 。 一nhất 日nhật 誦tụng 得đắc 一nhất 千thiên 偈kệ 經kinh 。 若nhược 其kỳ 如như 常thường 。 亦diệc 能năng 強cường 記ký 。 其kỳ 酥tô 一nhất 兩lưỡng 二nhị 兩lưỡng 三tam 四tứ 五ngũ 兩lưỡng 。 任nhậm 意ý 皆giai 得đắc 。

又hựu 有hữu 隨tùy 心tâm 觀quán 世thế 音âm 印ấn 第đệ 七thất (# 不bất 見kiến 別biệt 號hiệu 亦diệc 無vô 別biệt 咒chú )#

二nhị 手thủ 十thập 指chỉ 皆giai 竪thụ 頭đầu 合hợp 。 掌chưởng 內nội 少thiểu 空không 。 兩lưỡng 腕oản 相tương/tướng 著trước 。 正chánh 當đương 心tâm 上thượng (# 此thử 印ấn 共cộng 供cúng 養dường 一nhất 切thiết 。 印ấn 法pháp 同đồng )# 。

隨tùy 心tâm 觀quán 世thế 音âm 祈kỳ 一nhất 切thiết 願nguyện 印ấn 第đệ 八bát

左tả 手thủ 大đại 指chỉ 屈khuất 而nhi 向hướng 掌chưởng 。 又hựu 屈khuất 頭đầu 指chỉ 頭đầu 。 離ly 大đại 指chỉ 頭đầu 四tứ 五ngũ 分phần/phân 許hứa 。 中trung 指chỉ 以dĩ 下hạ 三tam 指chỉ 。 總tổng 申thân 相tương/tướng 博bác 。 以dĩ 印ấn 橫hoạnh/hoành 側trắc 著trước 心tâm 上thượng 。 指chỉ 頭đầu 向hướng 右hữu 。 咒chú 用dụng 前tiền 咒chú 。 是thị 一nhất 法pháp 印ấn 。 欲dục 求cầu 願nguyện 時thời 。 先tiên 作tác 縱tung 廣quảng 四tứ 肘trửu 水thủy 壇đàn 。 懸huyền 諸chư 幡phan 蓋cái 。 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 於ư 其kỳ 壇đàn 中trung 。 著trước 隨tùy 心tâm 像tượng 。 當đương 其kỳ 像tượng 前tiền 列liệt 著trước 四tứ 椀# 。 其kỳ 四tứ 椀# 中trung 各các 盛thịnh 一nhất 味vị 。 謂vị 盛thịnh 石thạch 蜜mật 沙sa 糖đường 乳nhũ 蜜mật 。 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 各các 盛thịnh 供cúng 養dường 。 散tán 種chủng 種chủng 華hoa 。 燒thiêu 沈trầm 水thủy 香hương 。 供cúng 養dường 像tượng 已dĩ 。 對đối 像tượng 至chí 心tâm 發phát 露lộ 懺sám 悔hối 。 隨tùy 其kỳ 所sở 願nguyện 。 仰ngưỡng 祈kỳ 請thỉnh 竟cánh 。 像tượng 前tiền 作tác 印ấn 。 以dĩ 袈ca 裟sa 覆phú 。 或hoặc 用dụng 淨tịnh 巾cân 。 覆phú 其kỳ 印ấn 已dĩ 。 至chí 心tâm 誦tụng 咒chú 滿mãn 八bát 百bách 遍biến 。 更cánh 莫mạc 餘dư 緣duyên 。 誦tụng 此thử 咒chú 竟cánh 。 隨tùy 心tâm 所sở 願nguyện 。 悉tất 得đắc 稱xưng 意ý 。 隨tùy 事sự 大đại 小tiểu 。 一nhất 日nhật 乃nãi 至chí 七thất 日nhật 作tác 法pháp 。 日nhật 日nhật 三tam 時thời 。 晨thần 朝triêu 日nhật 中trung 及cập 黃hoàng 昏hôn 時thời 。 依y 前tiền 作tác 法pháp 。 必tất 果quả 所sở 願nguyện 。 除trừ 不bất 至chí 心tâm 。

十thập 二nhị 臂tý 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 身thân 印ấn 咒chú 第đệ 九cửu

左tả 右hữu 無vô 名danh 指chỉ 。 各các 列liệt 在tại 中trung 指chỉ 背bội 上thượng 。 竪thụ 二nhị 中trung 指chỉ 頭đầu 相tương/tướng 著trước 。 合hợp 竪thụ 二nhị 小tiểu 指chỉ 二nhị 大đại 指chỉ 並tịnh 著trước 。 屈khuất 二nhị 食thực 指chỉ 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 各các 壓áp 大đại 指chỉ 頭đầu 。 其kỳ 食thực 指chỉ 齊tề 第đệ 二nhị 節tiết 令linh 平bình 。 食thực 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 摩ma 訶ha 稅thuế (# 去khứ 音âm )# 羝đê (# 二nhị )# 莎sa 訶ha (# 三tam )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 取thủ 牛ngưu 糞phẩn 牛ngưu 尿niệu 酥tô 乳nhũ 酪lạc 等đẳng 各các 一nhất 大đại 兩lưỡng 。 總tổng 共cộng 和hòa 攪giảo 。 香hương 湯thang 洒sái 浴dục 。 著trước 新tân 淨tịnh 衣y 。 正chánh 面diện 向hướng 東đông 。 並tịnh 足túc 蹲tồn 坐tọa 。 即tức 咒chú 前tiền 藥dược 。 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 六lục 月nguyệt 一nhất 服phục 一nhất 年niên 再tái 服phục 自tự 身thân 無vô 病bệnh 治trị 病bệnh 大đại 吉cát 。

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 空không 羂quyến 索sách 身thân 印ấn 咒chú 第đệ 十thập

准chuẩn 前tiền 觀quán 世thế 音âm 母mẫu 身thân 印ấn 。 上thượng 唯duy 改cải 開khai 二nhị 中trung 指chỉ 。 去khứ 一nhất 寸thốn 許hứa 。 二nhị 頭đầu 指chỉ 無vô 名danh 指chỉ 少thiểu 舉cử 。 勿vật 與dữ 大đại 指chỉ 相tương/tướng 著trước 。 頭đầu 指chỉ 無vô 名danh 指chỉ 間gian 。 開khai 容dung 一nhất 中trung 指chỉ 地địa 。 頭đầu 指chỉ 來lai 去khứ 咒chú 曰viết 。

跢đa 姪điệt 他tha (# 一nhất )# 唵án (# 二nhị )# 濕thấp 閉bế (# 二nhị 合hợp )# 多đa 夜dạ (# 三tam )# 濕thấp 閉bế (# 二nhị 合hợp )# 多đa 菩bồ 闍xà (# 去khứ 音âm )# 夜dạ (# 四tứ )# 㖶yết (# 去khứ 音âm )# 醯hê 㖶yết 醯hê (# 五ngũ )# 鉢bát 囉ra 麼ma (# 六lục )# 輸du 馱đà 薩tát 埵đóa (# 七thất )# 摩ma 訶ha 迦ca 嚧rô 膩nị 迦ca (# 八bát )# 莎sa 訶ha (# 九cửu )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 通thông 種chủng 種chủng 用dụng 皆giai 有hữu 大đại 力lực 。 亦diệc 能năng 降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 惡ác 鬼quỷ 神thần 。 療liệu 一nhất 切thiết 病bệnh 。 一nhất 切thiết 賊tặc 難nạn/nan 。 皆giai 不bất 能năng 害hại 。 若nhược 被bị 枷già 鎖tỏa 。 取thủ 施thí 輸du 末mạt 羅la 指chỉ 。 作tác 印ấn 咒chú 已dĩ 。 塗đồ 枷già 鎖tỏa 上thượng 。 更cánh 至chí 心tâm 咒chú 。 即tức 得đắc 解giải 脫thoát 。

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 空không 羂quyến 索sách 口khẩu 法pháp 印ấn 第đệ 十thập 一nhất

以dĩ 左tả 右hữu 小tiểu 指chỉ 。 內nội 隻chỉ 直trực 竪thụ 。 右hữu 無vô 名danh 指chỉ 。 㧙# 左tả 無vô 名danh 指chỉ 中trung 指chỉ 背bối/bội 。 向hướng 頭đầu 指chỉ 中trung 指chỉ 岐kỳ 間gian 入nhập 。 左tả 無vô 名danh 指chỉ 。 從tùng 右hữu 中trung 指chỉ 無vô 名danh 指chỉ 間gian 出xuất 之chi 。 即tức 入nhập 食thực 指chỉ 中trung 指chỉ 岐kỳ 間gian 入nhập 。 二nhị 中trung 指chỉ 直trực 竪thụ 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 屈khuất 二nhị 食thực 指chỉ 。 各các 鉤câu 無vô 名danh 指chỉ 頭đầu 。 並tịnh 二nhị 大đại 指chỉ 。 直trực 竪thụ 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 與dữ 小tiểu 指chỉ 離ly 半bán 寸thốn 許hứa 。 同đồng 誦tụng 前tiền 咒chú 。

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 空không 羂quyến 索sách 牙nha 法pháp 印ấn 第đệ 十thập 二nhị

准chuẩn 前tiền 口khẩu 印ấn 。 唯duy 改cải 少thiểu 屈khuất 二nhị 中trung 指chỉ 頭đầu 。 各các 壓áp 二nhị 大đại 指chỉ 頭đầu 。 二nhị 小tiểu 指chỉ 出xuất 外ngoại 右hữu 壓áp 左tả 。 總tổng 握ác 無vô 名danh 指chỉ 背bối/bội 。 咒chú 用dụng 前tiền 咒chú 。

是thị 一nhất 法pháp 印ấn 。 能năng 除trừ 一nhất 切thiết 。 水thủy 火hỏa 風phong 賊tặc 。 刀đao 及cập 王vương 難nạn 。 夜dạ 叉xoa 羅la 剎sát 。 一nhất 切thiết 鬼quỷ 神thần 。 毒độc 龍long 毒độc 蛇xà 繫hệ 縛phược 等đẳng 難nạn/nan 。 若nhược 人nhân 日nhật 日nhật 常thường 作tác 供cúng 養dường 。 得đắc 觀quán 世thế 音âm 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 皆giai 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 命mạng 終chung 得đắc 生sanh 。 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 國quốc 。 又hựu 復phục 十thập 方phương 淨tịnh 土độ 。 隨tùy 意ý 往vãng 生sanh 。

若nhược 欲dục 止chỉ 風phong 。 先tiên 以dĩ 此thử 咒chú 咒chú 灰hôi 。 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 小tiểu 片phiến 絹quyên 裹khỏa 。 將tương 隨tùy 身thân 去khứ 。 若nhược 風phong 來lai 者giả 。 以dĩ 右hữu 手thủ 取thủ 灰hôi 。 向hướng 風phong 打đả 散tán 。 次thứ 以dĩ 右hữu 餘dư 指chỉ 作tác 拳quyền 。 頭đầu 指chỉ 直trực 竪thụ 。 向hướng 風phong 數sác 數sác 誦tụng 咒chú 瞋sân 喝hát 即tức 斷đoạn 。

觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 空không 羂quyến 索sách 心tâm 中trung 心tâm 咒chú 第đệ 十thập 三tam

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 唎rị 悉tất 底để 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 盧lô 迦ca (# 去khứ 耶da 反phản )# 毘tỳ 社xã 夜dạ (# 二nhị )# 阿a 謨mô 伽già 波ba 舍xá (# 三tam )# 摩ma 訶ha 鳩cưu 嚧rô 馱đà (# 四tứ )# 囉ra 闍xà 夜dạ (# 五ngũ )# 唎rị 陀đà (# 去khứ 音âm )# 夜dạ (# 六lục )# 阿a 波ba 囉ra (# 上thượng 音âm )# 提đề 阿a 跢đa (# 七thất )# 嗚ô # 嗚ô # (# 八bát )# 㧊# 㧊# (# 九cửu )#

是thị 一nhất 法pháp 咒chú 。 能năng 滅diệt 罪tội 障chướng 。 懺sám 悔hối 治trị 病bệnh 。 大đại 有hữu 神thần 驗nghiệm 。 具cụ 如như 不bất 空không 羂quyến 索sách 經kinh 說thuyết 。

畫họa 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 像tượng 法pháp

一nhất 切thiết 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 像tượng 。 通thông 身thân 白bạch 色sắc 。 結kết 跏già 趺phu 坐tọa 百bách 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 。 蓮liên 華hoa 座tòa 上thượng 。 頭đầu 戴đái 七thất 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 華hoa 冠quan 。 而nhi 有hữu 重trọng 光quang 。 其kỳ 華hoa 冠quan 中trung 有hữu 立lập 化hóa 佛Phật 。 其kỳ 華hoa 冠quan 後hậu 作tác 簸phả 箕ki 光quang 。 其kỳ 光quang 之chi 內nội 總tổng 作tác 赤xích 色sắc 。 其kỳ 像tượng 背bối/bội 倚ỷ 七thất 寶bảo 繡tú 机cơ 。 其kỳ 像tượng 左tả 手thủ 屈khuất 臂tý 當đương 心tâm 。 又hựu 屈khuất 中trung 指chỉ 向hướng 上thượng 直trực 竪thụ 。 右hữu 手thủ 屈khuất 臂tý 。 向hướng 左tả 手thủ 上thượng 。 屈khuất 頭đầu 指chỉ 與dữ 大đại 指chỉ 相tương/tướng 捻nẫm 。 而nhi 拄trụ 左tả 手thủ 中trung 指chỉ 之chi 上thượng 。 其kỳ 像tượng 頸cảnh 有hữu 。 寶bảo 珠châu 瓔anh 珞lạc 。 左tả 右hữu 臂tý 腕oản 各các 有hữu 寶bảo 釧xuyến 。 又hựu 以dĩ 寶bảo 花hoa 莊trang 白bạch 褻tiết 絡lạc 膊bạc 。 身thân 著trước 花hoa 莊trang 白bạch 褻tiết 之chi 裙quần 。 其kỳ 裙quần 腰yêu 作tác 青thanh 色sắc 赤xích 裹khỏa 。 又hựu 以dĩ 寶bảo [絕-巴+日]# 繫hệ 其kỳ 腰yêu 上thượng 。 其kỳ 像tượng 左tả 右hữu 廂sương 各các 。 有hữu 一nhất 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 為vi 侍thị 者giả 。 其kỳ 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 通thông 身thân 黃hoàng 色sắc 俱câu 頭đầu 戴đái 華hoa 冠quan 。 右hữu 廂sương 菩Bồ 薩Tát 。 右hữu 手thủ 屈khuất 臂tý 而nhi 把bả 白bạch 拂phất 。 左tả 手thủ 屈khuất 臂tý 而nhi 把bả 蓮liên 華hoa 。 左tả 廂sương 菩Bồ 薩Tát 。 右hữu 手thủ 屈khuất 臂tý 把bả 雜tạp 寶bảo 華hoa 一nhất 枝chi 。 左tả 臂tý 屈khuất 竪thụ 手thủ 把bả 白bạch 拂phất 。 悉tất 著trước 朝triêu 霞hà 。 縵man 胯khóa 之chi 上thượng 。 華hoa 莊trang 白bạch 褻tiết 絞giảo 於ư 髀bễ 上thượng 。 而nhi 各các 立lập 於ư 。 蓮liên 華hoa 座tòa 上thượng 。 其kỳ 像tượng 侍thị 者giả 後hậu 左tả 右hữu 廂sương 。 各các 有hữu 三tam 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 次thứ 上thượng 下hạ 側trắc 身thân 。 各các 面diện 向hướng 像tượng 瞻chiêm 仰ngưỡng 而nhi 坐tọa 。 助trợ 觀quán 世thế 音âm 。 神thần 通thông 自tự 在tại 。 救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh 。 其kỳ 像tượng 左tả 廂sương 上thượng 一nhất 菩Bồ 薩Tát 。 通thông 身thân 黃hoàng 色sắc 頭đầu 上thượng 有hữu 少thiểu 黃hoàng 色sắc 。 以dĩ 寶bảo 莊trang 華hoa 。 緣duyên 於ư 髻kế 上thượng 。 青thanh 色sắc 圓viên 光quang 。 耳nhĩ 有hữu 白bạch 環hoàn 。 而nhi 申thân 右hữu 手thủ 當đương 右hữu 膝tất 上thượng 。 皆giai 展triển 五ngũ 指chỉ 。 垂thùy 掌chưởng 向hướng 下hạ 。 左tả 手thủ 當đương 心tâm 而nhi 把bả 蓮liên 華hoa 。 以dĩ 白bạch 華hoa 褻tiết 絡lạc 其kỳ 膊bạc 上thượng 。 兩lưỡng 臂tý 腕oản 上thượng 而nhi 著trước 寶bảo 釧xuyến 。 又hựu 以dĩ 朝triêu 霞hà 縵man 胯khóa 。 而nhi 坐tọa 青thanh 蓮liên 華hoa 上thượng 。 次thứ 下hạ 菩Bồ 薩Tát 。 通thông 身thân 黃hoàng 色sắc 頭đầu 戴đái 華hoa 鬘man 作tác 赤xích 圓viên 光quang 耳nhĩ 有hữu 白bạch 環hoàn 。 乳nhũ 房phòng 高cao 大đại 。 以dĩ 輕khinh 白bạch 華hoa 褻tiết 。 橫hoạnh/hoành 縵man 乳nhũ 上thượng 。 右hữu 手thủ 背bối/bội 在tại 髀bễ 上thượng 。 屈khuất 著trước 。 竪thụ 手thủ 向hướng 上thượng 。 五ngũ 指chỉ 俱câu 散tán 。 左tả 手thủ 覆phú 在tại 左tả 髀bễ 膝tất 間gian 。 臂tý 腕oản 有hữu 釧xuyến 。 著trước 朝triêu 霞hà 裙quần 坐tọa 紅hồng 蓮liên 華hoa 上thượng 。 次thứ 下hạ 菩Bồ 薩Tát 。 通thông 身thân 白bạch 色sắc 。 面diện 上thượng 眉mi 間gian 而nhi 有hữu 天thiên 眼nhãn 。 其kỳ 頭đầu 髮phát 髻kế 如như 似tự 赤xích 色sắc 。 頭đầu 無vô 華hoa 鬘man 。 作tác 青thanh 圓viên 光quang 。 耳nhĩ 上thượng 無vô 環hoàn 。 而nhi 有hữu 四tứ 臂tý 右hữu 邊biên 一nhất 臂tý 。 屈khuất 肘trửu 向hướng 後hậu 腋dịch 間gian 出xuất 舉cử 向hướng 頭đầu 。 以dĩ 其kỳ 手thủ 指chỉ 拄trụ 著trước 髮phát 鬢mấn 。 一nhất 手thủ 屈khuất 臂tý 。 拄trụ 右hữu 膝tất 上thượng 。 把bả 黃hoàng 色sắc 數sổ 珠châu 珠châu 有hữu 三tam 七thất 。 左tả 一nhất 臂tý 屈khuất 肘trửu 向hướng 後hậu 。 腋dịch 間gian 出xuất 手thủ 。 向hướng 上thượng 至chí 於ư 肩kiên 上thượng 。 手thủ 指chỉ 如như 拳quyền 。 一nhất 臂tý 拄trụ 著trước 髀bễ 膝tất 間gian 。 覆phú 手thủ 把bả 經kinh 匣hạp 。 以dĩ 淺thiển 綠lục 紗# 絡lạc 其kỳ 膊bạc 上thượng 。 以dĩ 朝triêu 霞hà 裙quần 交giao 其kỳ 脚cước 脛hĩnh 。 而nhi 坐tọa 紫tử 色sắc 。 蓮liên 華hoa 座tòa 上thượng 。 右hữu 廂sương 三tam 菩Bồ 薩Tát 。 次thứ 上thượng 一nhất 菩Bồ 薩Tát 。 通thông 身thân 白bạch 色sắc 頭đầu 戴đái 華hoa 鬘man 。 作tác 青thanh 圓viên 光quang 。 耳nhĩ 有hữu 白bạch 環hoàn 乳nhũ 房phòng 高cao 大đại 。 以dĩ 白bạch 華hoa 褻tiết 橫hoạnh/hoành 縵man 乳nhũ 上thượng 。 左tả 手thủ 屈khuất 臂tý 在tại 左tả 髀bễ 上thượng 。 而nhi 把bả 蓮liên 華hoa 。 右hữu 手thủ 按án 髀bễ 上thượng 。 仰ngưỡng 把bả 一nhất 物vật 。 狀trạng 似tự 果quả 子tử 。 亦diệc 如như 似tự 華hoa 。 盛thịnh 在tại 掌chưởng 中trung 。 班ban 斑ban 然nhiên 作tác 。 臂tý 腕oản 有hữu 釧xuyến 。 著trước 朝triêu 霞hà 裙quần 。 帖# 膝tất 坐tọa 於ư 紫tử 蓮liên 華hoa 上thượng 。 次thứ 下hạ 菩Bồ 薩Tát 。 通thông 身thân 黃hoàng 色sắc 頭đầu 戴đái 赤xích 色sắc 華hoa 鬘man 。 作tác 赤xích 圓viên 光quang 。 耳nhĩ 有hữu 白bạch 環hoàn 。 左tả 手thủ 屈khuất 臂tý 在tại 左tả 髀bễ 上thượng 。 把bả 於ư 蓮liên 華hoa 。 右hữu 手thủ 在tại 右hữu 髀bễ 上thượng 。 仰ngưỡng 掌chưởng 散tán 指chỉ 如như 峻tuấn 顯hiển 之chi 。 臂tý 腕oản 有hữu 釧xuyến 。 以dĩ 素tố 白bạch 褻tiết 絡lạc 其kỳ 膊bạc 上thượng 。 著trước 朝triêu 霞hà 裙quần 。 交giao 脚cước 而nhi 坐tọa 紅hồng 蓮liên 華hoa 上thượng 。 次thứ 下hạ 菩Bồ 薩Tát 。 通thông 身thân 黃hoàng 色sắc 頭đầu 有hữu 花hoa 鬘man 。 仰ngưỡng 面diện 向hướng 上thượng 看khán 視thị 其kỳ 像tượng 。 耳nhĩ 有hữu 白bạch 環hoàn 作tác 青thanh 圓viên 光quang 。 而nhi 有hữu 四tứ 臂tý 。 乳nhũ 房phòng 高cao 大đại 。 以dĩ 白bạch 寶bảo 褺# 橫hoạnh/hoành 縵man 乳nhũ 上thượng 。 二nhị 手thủ 合hợp 掌chưởng 。 又hựu 一nhất 左tả 手thủ 屈khuất 臂tý 在tại 左tả 髀bễ 上thượng 。 而nhi 把bả 蓮liên 花hoa 。 其kỳ 華hoa 紫tử 色sắc 。 其kỳ 華hoa 莖hành 狀trạng 如như 箭tiễn 幹cán 形hình 。 而nhi 作tác 黃hoàng 色sắc 。 華hoa 頭đầu 向hướng 上thượng 。 右hữu 一nhất 臂tý 屈khuất 向hướng 後hậu 。 腋dịch 間gian 出xuất 手thủ 。 向hướng 上thượng 至chí 於ư 肩kiên 前tiền 。 而nhi 把bả 數sổ 珠châu 。 珠châu 有hữu 三tam 七thất 。 而nhi 著trước 赤xích 色sắc 菊# 華hoa 褺# 裙quần 。 交giao 脚cước 而nhi 坐tọa 青thanh 蓮liên 華hoa 上thượng 。 其kỳ 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 並tịnh 是thị 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 眷quyến 屬thuộc 。 於ư 其kỳ 像tượng 上thượng 。 近cận 光quang 左tả 右hữu 。 各các 有hữu 二nhị 軀khu 須tu 陀đà 會hội 天thiên 。 右hữu 廂sương 天thiên 者giả 。 作tác 乾càn 闥thát 婆bà 音âm 樂nhạc 供cúng 養dường 。 左tả 廂sương 天thiên 者giả 。 以dĩ 散tán 華hoa 香hương 供cúng 養dường 菩Bồ 薩Tát 。 又hựu 華hoa 光quang 兩lưỡng 邊biên 。 各các 有hữu 四tứ 鳥điểu 而nhi 助trợ 供cúng 養dường 。 左tả 邊biên 有hữu 二nhị 頻tần 伽già 鳥điểu 。 並tịnh 行hành 而nhi 立lập 。 次thứ 後hậu 有hữu 二nhị 鸚anh 鵡vũ 。 並tịnh 行hành 。 右hữu 邊biên 有hữu 二nhị 孔khổng 雀tước 。 並tịnh 行hành 。 次thứ 後hậu 有hữu 二nhị 白bạch 鶴hạc 。 並tịnh 行hành 。 其kỳ 像tượng 座tòa 下hạ 左tả 廂sương 。 又hựu 有hữu 二nhị 菩Bồ 薩Tát 。 通thông 身thân 赤xích 色sắc 作tác 年niên 少thiếu 形hình 。 顏nhan 容dung 端đoan 正chánh 。 軀khu 貌mạo 肥phì 壯tráng 。 頭đầu 髮phát 短đoản 促xúc 如như 作tác 赤xích 色sắc 。 面diện 上thượng 眉mi 間gian 有hữu 一nhất 天thiên 眼nhãn 。 有hữu 一nhất 白bạch 蛇xà 。 從tùng 背bối/bội 後hậu 出xuất 。 而nhi 向hướng 左tả 轉chuyển 高cao 舉cử 頭đầu 。 卻khước 向hướng 此thử 菩Bồ 薩Tát 面diện 看khán 。 右hữu 手thủ 屈khuất 展triển 。 左tả 手thủ 近cận 乳nhũ 而nhi 把bả 蓮liên 華hoa 。 而nhi 著trước 竪thụ 襴# 青thanh 白bạch 色sắc 褻tiết 。 短đoản 小tiểu 裙quần 子tử 縵man 腰yêu 胯khóa 上thượng 。 立lập 而nhi 不bất 坐tọa 。 右hữu 廂sương 菩Bồ 薩Tát 。 通thông 身thân 黃hoàng 色sắc 著trước 朝triêu 霞hà 裙quần 。 合hợp 掌chưởng 峻tuấn 坐tọa 紫tử 蓮liên 華hoa 上thượng 。 仰ngưỡng 面diện 看khán 像tượng 。 而nhi 作tác 供cúng 養dường 。 布bố 以dĩ 綠lục 地địa 。 其kỳ 像tượng 兩lưỡng 邊biên 有hữu 菩Bồ 提Đề 樹thụ 。 於ư 其kỳ 樹thụ 上thượng 有hữu 凌lăng 霄tiêu 華hoa 。 絞giảo 絡lạc 座tòa 下hạ 。 著trước 青thanh 綠lục 黃hoàng 赤xích 紫tử 等đẳng 色sắc 。 為vi 廁trắc 寶bảo 地địa 畫họa 像tượng 法pháp 竟cánh 。

觀quán 世thế 音âm 毘tỳ 俱câu 知tri 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 。 法pháp 印ấn 咒chú 品phẩm (# 印ấn 有hữu 二nhị 十thập 一nhất 咒chú 有hữu 四tứ 十thập 四tứ )#

如như 是thị 我ngã 聞văn 。

一nhất 時thời 佛Phật 在tại 王Vương 舍Xá 城Thành 中trung 。 說thuyết 諸chư 法pháp 印ấn 陀đà 羅la 尼ni 咒chú 時thời 。 與dữ 無vô 量lượng 菩Bồ 薩Tát 。 大đại 眾chúng 及cập 無vô 數số 持trì 咒chú 賢hiền 聖thánh 眾chúng 俱câu 。 前tiền 後hậu 圍vi 繞nhiễu 。 來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở 。 到đáo 佛Phật 所sở 已dĩ 。 五ngũ 體thể 投đầu 地địa 。 頂đảnh 禮lễ 佛Phật 足túc 。 禮lễ 佛Phật 足túc 已dĩ 。 繞nhiễu 佛Phật 三tam 匝táp 。 卻khước 坐tọa 一nhất 面diện 。

爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 白bạch 佛Phật 言ngôn 。

世Thế 尊Tôn 我ngã 有hữu 心tâm 咒chú 。 名danh 毘tỳ 俱câu 知tri 。 甚thậm 深thâm 微vi 妙diệu 。 祕bí 密mật 神thần 通thông 。 具cụ 諸chư 法pháp 印ấn 及cập 壇đàn 場tràng 法pháp 。 護hộ 持trì 世thế 間gian 。 普phổ 令linh 眾chúng 生sanh 。 人nhân 非phi 人nhân 等đẳng 。 免miễn 離ly 諸chư 苦khổ 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 獲hoạch 其kỳ 利lợi 益ích 。 我ngã 今kim 欲dục 說thuyết 。 惟duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn 。 聽thính 許hứa 我ngã 說thuyết 。

時thời 佛Phật 讚tán 言ngôn 。 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 善thiện 男nam 子tử 。 汝nhữ 為vi 一nhất 切thiết 。 諸chư 眾chúng 生sanh 故cố 。 欲dục 說thuyết 法Pháp 印ấn 陀đà 羅la 尼ni 壇đàn 。 我ngã 助trợ 汝nhữ 喜hỷ 。 隨tùy 汝nhữ 意ý 說thuyết 。

爾nhĩ 時thời 同đồng 會hội 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 莫mạc 不bất 歡hoan 喜hỷ 。 一nhất 時thời 稱xưng 善thiện 。

爾nhĩ 時thời 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 承thừa 佛Phật 神thần 力lực 。 即tức 說thuyết 印ấn 咒chú 。

毘tỳ 俱câu 知tri 大đại 身thân 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 一nhất

先tiên 反phản 列liệt 二nhị 手thủ 小tiểu 指chỉ 。 各các 在tại 無vô 名danh 指chỉ 背bội 上thượng 。 次thứ 各các 列liệt 無vô 名danh 指chỉ 。 在tại 中trung 指chỉ 背bội 上thượng 。 二nhị 腕oản 相tương/tướng 著trước 。 竪thụ 二nhị 中trung 指chỉ 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 竪thụ 二nhị 大đại 指chỉ 二nhị 食thực 指chỉ 。 然nhiên 其kỳ 食thực 指chỉ 少thiểu 屈khuất 。 似tự 不bất 屈khuất 勢thế 。 頭đầu 指chỉ 來lai 去khứ (# 若nhược 以dĩ 二nhị 食thực 指chỉ 總tổng 屈khuất 來lai 即tức 是thị 華hoa 座tòa 印ấn )# 咒chú 曰viết 。

那na (# 上thượng 音âm )# 謨mô 薩tát 婆bà 怛đát 他tha 伽già 底để 驃phiếu (# 一nhất )# 阿a 囉ra 訶ha 陀đà (# 上thượng 音âm )# 驃phiếu (# 比tỉ 冶dã 反phản 二nhị 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 。 驃phiếu (# 比tỉ 冶dã 反phản 三tam )# 唵án (# 四tứ )# 跛bả 冶dã 那na (# 去khứ 音âm )# 薩tát 儞nễ (# 五ngũ )# 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp 上thượng )# 薩tát 儞nễ (# 六lục )# 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp 上thượng )# 西tây (# 七thất )# 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp 上thượng )# 薩tát 耶da (# 八bát )# 毘tỳ lê (# 二nhị 合hợp )# 俱câu (# 上thượng 音âm )# 知tri (# 九cửu )# 跢đa 知tri (# 十thập )# 倍bội 移di 跢đa 知tri (# 十thập 一nhất )# 倍bội 移di 跢đa 知tri (# 十thập 二nhị )# 倍bội 囉ra (# 上thượng 音âm )# 提đề (# 十thập 三tam )# 倍bội 囉ra (# 上thượng 音âm )# 提đề (# 十thập 四tứ )# 濕thấp 閉bế (# 二nhị 合hợp )# 羝đê (# 十thập 五ngũ )# 遮già 智trí 尼ni (# 十thập 六lục )# 莎sa (# 去khứ 音âm )# 訶ha (# 十thập 七thất )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 欲dục 誦tụng 時thời 。 可khả 作tác 身thân 印ấn 至chí 心tâm 誦tụng 之chi 。 諸chư 佛Phật 聞văn 者giả 。 皆giai 悉tất 稱xưng 讚tán 。 若nhược 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 聞văn 咒chú 音âm 者giả 。 皆giai 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 諸chư 天thiên 聞văn 者giả 。 皆giai 悉tất 頂đảnh 禮lễ 。 一nhất 切thiết 金kim 剛cang 聞văn 咒chú 音âm 者giả 。 皆giai 悉tất 怖bố 畏úy 。 若nhược 諸chư 鬼quỷ 神thần 聞văn 咒chú 音âm 者giả 。 皆giai 生sanh 恐khủng 懼cụ 。 六lục 道đạo 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 聞văn 者giả 。 一nhất 切thiết 皆giai 發phát 。 菩Bồ 提Đề 之chi 心tâm 。 在tại 地địa 獄ngục 中trung 。 受thọ 苦khổ 聞văn 者giả 。 皆giai 得đắc 停đình 息tức 一nhất 切thiết 酸toan 楚sở 。 法Pháp 應ưng 如như 是thị 。

毘tỳ 俱câu 知tri 大đại 心tâm 咒chú 第đệ 二nhị (# 用dụng 身thân 印ấn )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 毘tỳ 梨lê (# 二nhị 合hợp )# 俱câu (# 上thượng 音âm )# 知tri (# 二nhị )# 俱câu (# 上thượng 音âm )# 知tri 訶ha (# 入nhập 音âm 三tam )#

毘tỳ 俱câu (# 上thượng 音âm )# 知tri 中trung 大đại 心tâm 咒chú 第đệ 三tam (# 用dụng 身thân 印ấn )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 毘tỳ lê (# 二nhị 合hợp )# 俱câu (# 上thượng 音âm )# 知tri (# 二nhị )# 沒một 馱đà (# 上thượng 音âm )# 儞nễ (# 三tam )# 索sách (# 四tứ )#

毘tỳ 俱câu 知tri 小tiểu 心tâm 咒chú 第đệ 四tứ (# 用dụng 身thân 印ấn )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 毘tỳ 唎rị (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )#

毘tỳ 俱câu 知tri 中trung 小tiểu 心tâm 咒chú 第đệ 五ngũ (# 用dụng 身thân 印ấn )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 毘tỳ 唎rị (# 二nhị 合hợp )# 俱câu (# 上thượng 音âm )# 知tri (# 二nhị )# 莎sa 訶ha (# 三tam )#

請thỉnh 毘tỳ 俱câu 知tri 來lai 咒chú 第đệ 六lục (# 用dụng 身thân 印ấn )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 毘tỳ 唎rị (# 二nhị 合hợp )# 俱câu (# 上thượng 音âm )# 知tri (# 二nhị )# 莎sa 訶ha (# 三tam )#

毘tỳ 俱câu 知tri 一nhất 切thiết 用dụng 咒chú 第đệ 七thất (# 用dụng 身thân 印ấn 亦diệc 名danh 大đại 心tâm 咒chú )#

曰viết 。

唵án 一nhất 般ban 。 摩ma 跋bạt 時thời 唎rị (# 二nhị 合hợp )# 儞nễ (# 二nhị )# 嗚ô # (# 三tam )# 泮phấn (# 四tứ )#

毘tỳ 俱câu 知tri 頂đảnh 咒chú 第đệ 八bát (# 用dụng 身thân 印ấn 亦diệc 名danh 頭đầu 咒chú )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 智trí 儞nễ (# 二nhị )# 莎sa 訶ha (# 三tam )#

若nhược 有hữu 人nhân 。 持trì 前tiền 大đại 咒chú 等đẳng 八bát 種chủng 咒chú 時thời 。 欲dục 作tác 法pháp 者giả 。 皆giai 應ưng 同đồng 用dụng 前tiền 法Pháp 身thân 印ấn 。 種chủng 種chủng 有hữu 驗nghiệm 。

毘tỳ 俱câu 知tri 香hương 鑪lư 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 九cửu (# 印ấn 是thị 第đệ 二nhị 咒chú 是thị 第đệ 九cửu )#

准chuẩn 前tiền 身thân 印ấn 。 上thượng 唯duy 改cải 二nhị 大đại 指chỉ 。 愽# 著trước 二nhị 食thực 指chỉ 。 二nhị 中trung 指chỉ 屈khuất 上thượng 節tiết 。 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 賜tứ 俱câu (# 上thượng 音âm )# 嚧rô 俱câu (# 上thượng 音âm )# 嚧rô (# 二nhị )# 毘tỳ 闍xà (# 去khứ 音âm )# 曳duệ (# 三tam )# 莎sa 訶ha (# 四tứ )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 當đương 欲dục 作tác 法pháp 誦tụng 毘tỳ 俱câu 知tri 菩Bồ 薩Tát 咒chú 時thời 。 當đương 以dĩ 此thử 印ấn 印ấn 其kỳ 香hương 鑪lư 。 及cập 印ấn 香hương 已dĩ 。 然nhiên 後hậu 燒thiêu 香hương 。 手thủ 執chấp 香hương 鑪lư 。 心tâm 口khẩu 發phát 願nguyện 。 今kim 為vi 某mỗ 事sự (# 云vân 云vân )# 。 供cúng 養dường 畢tất 已dĩ 。 次thứ 印ấn 香hương 水thủy 。

毘tỳ 俱câu 知tri 香hương 水thủy 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 十thập (# 印ấn 是thị 第đệ 三tam 咒chú 是thị 第đệ 十thập 梵Phạm 音âm 云vân 乾can/kiền/càn 陀đà 達đạt 羅la 度độ 波ba )#

以dĩ 右hữu 手thủ 五ngũ 指chỉ 。 相tương/tướng 愽# 展triển 之chi 。 屈khuất 肘trửu 。 側trắc 手thủ 印ấn 香hương 水thủy 上thượng 。 左tả 手thủ 無vô 用dụng 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 菩bồ 底để (# 都đô 爾nhĩ 反phản 下hạ 同đồng 二nhị )# 菩bồ 陀đà 鉢bát 底để (# 三tam )# 輸du 達đạt (# 上thượng 音âm )# 儞nễ (# 四tứ )# 莎sa 訶ha (# 五ngũ )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 當đương 欲dục 作tác 法pháp 誦tụng 咒chú 之chi 時thời 。 作tác 印ấn 印ấn 水thủy 誦tụng 咒chú 七thất 遍biến 。 以dĩ 水thủy 散tán 灑sái 頭đầu 身thân 之chi 上thượng 。 亦diệc 用dụng 此thử 法pháp 咒chú 。 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 已dĩ 。 次thứ 作tác 護hộ 身thân 印ấn 咒chú 法pháp 事sự 。

毘tỳ 俱câu 知tri 護hộ 身thân 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 十thập 一nhất (# 印ấn 是thị 第đệ 四tứ 咒chú 是thị 十thập 一nhất )#

斜tà 側trắc 覆phú 二nhị 手thủ 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 並tịnh 竪thụ 。 仍nhưng 頭đầu 狀trạng 似tự 鳥điểu 翅sí 。

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 鼻tị (# 上thượng 音âm )# 比tỉ 儞nễ (# 二nhị )# 訶ha (# 入nhập 上thượng 音âm 呼hô )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 當đương 欲dục 作tác 法pháp 誦tụng 咒chú 之chi 時thời 。 即tức 以dĩ 此thử 印ấn 護hộ 自tự 身thân 已dĩ 次thứ 作tác 結kết 界giới 。

毘tỳ 俱câu 知tri 結kết 地địa 。 界giới 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 十thập 二nhị (# 印ấn 是thị 第đệ 五ngũ 咒chú 是thị 十thập 二nhị )# 。

左tả 右hữu 中trung 指chỉ 以dĩ 下hạ 。 反phản 叉xoa 掌chưởng 中trung 右hữu 壓áp 左tả 。 指chỉ 背bối/bội 愽# 掌chưởng 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 斜tà 並tịnh 相tương/tướng 拄trụ 。 直trực 竪thụ 。 屈khuất 二nhị 食thực 指chỉ 。 相tương/tướng 愽# 甲giáp 。 相tương 背bội 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 拄trụ 地địa 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 倍bội 移di 跢đa 知tri (# 二nhị )# 嗚ô # (# 三tam )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 當đương 欲dục 作tác 法pháp 誦tụng 咒chú 之chi 時thời 。 以dĩ 此thử 印ấn 印ấn 地địa 。 辟tịch 除trừ 一nhất 切thiết 地địa 上thượng 地địa 下hạ 。 所sở 有hữu 諸chư 惡ác 。 魔ma 神thần 鬼quỷ 等đẳng 。 次thứ 作tác 四tứ 方phương 結kết 界giới 印ấn 咒chú 。

毘tỳ 俱câu 知tri 結kết 四tứ 方phương 界giới 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 十thập 三tam (# 印ấn 是thị 第đệ 六lục 咒chú 第đệ 十thập 三tam 梵Phạm 音âm 波ba 羅la 迦ca 羅la )#

先tiên 側trắc 左tả 手thủ 。 五ngũ 指chỉ 相tương/tướng 著trước 。 以dĩ 右hữu 手thủ 壓áp 左tả 臂tý 上thượng 。 手thủ 背bối/bội 相tương/tướng 著trước 。 以dĩ 右hữu 大đại 指chỉ 鉤câu 左tả 大đại 指chỉ 。 隨tùy 日nhật 右hữu 轉chuyển 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 婆bà 移di 跢đa 知tri (# 二nhị )# 嗚ô # (# 三tam 是thị 咒chú 同đồng 地địa 界giới 咒chú )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 當đương 欲dục 作tác 法pháp 誦tụng 咒chú 之chi 時thời 。 即tức 以dĩ 此thử 印ấn 右hữu 旋toàn 三tam 轉chuyển 。 向hướng 四tứ 方phương 繞nhiễu 。 辟tịch 除trừ 四tứ 方phương 所sở 有hữu 一nhất 切thiết 。 魔ma 鬼quỷ 神thần 等đẳng 。 次thứ 作tác 結kết 上thượng 方phương 界giới 印ấn 咒chú 。

毘tỳ 俱câu 知tri 結kết 上thượng 方phương 界giới 法pháp 印ấn 咒chú 第đệ 十thập 四tứ (# 印ấn 是thị 第đệ 七thất 咒chú 第đệ 十thập 四tứ )#

左tả 右hữu 二nhị 手thủ 。 中trung 指chỉ 以dĩ 下hạ 三tam 指chỉ 反phản 叉xoa 。 右hữu 壓áp 左tả 。 指chỉ 背bối/bội 愽# 掌chưởng 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 。 頭đầu 斜tà 相tương/tướng 拄trụ 。 屈khuất 二nhị 食thực 指chỉ 。 甲giáp 相tương/tướng 愽# 拄trụ 。 以dĩ 大đại 指chỉ 頭đầu 。 倒đảo 臨lâm 頂đảnh 上thượng 。 勿vật 令linh 著trước 頂đảnh 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 跢đa 知tri (# 二nhị )# 嗚ô # (# 三tam )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 能năng 除trừ 天thiên 上thượng 虛hư 空không 所sở 有hữu 一nhất 切thiết 。 諸chư 魔ma 惡ác 鬼quỷ 神thần 等đẳng 。 當đương 欲dục 作tác 法pháp 誦tụng 咒chú 之chi 時thời 。 但đãn 護hộ 身thân 結kết 界giới 。 更cánh 無vô 所sở 畏úy 。 種chủng 種chủng 欲dục 作tác 毘tỳ 俱câu 知tri 法pháp 。 無vô 有hữu 妨phương 難nạn/nan 皆giai 有hữu 神thần 驗nghiệm 。

毘tỳ 俱câu 知tri 師sư 子tử 座tòa 法pháp 印ấn (# 印ấn 是thị 第đệ 八bát 用dụng 大đại 心tâm 咒chú 梵Phạm 本bổn 云vân 思tư 蠅dăng 伽già 散tán 那na )#

以dĩ 左tả 右hữu 頭đầu 指chỉ 中trung 指chỉ 無vô 名danh 指chỉ 。 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 合hợp 腕oản 。 以dĩ 二nhị 小tiểu 指chỉ 直trực 竪thụ 。 相tương/tướng 去khứ 半bán 寸thốn 許hứa 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 。 屈khuất 入nhập 掌chưởng 內nội (# 若nhược 來lai 向hướng 外ngoại 直trực 竪thụ 二nhị 大đại 指chỉ 名danh 來lai )# 。

毘tỳ 俱câu 知tri 歡hoan 喜hỷ 法pháp 印ấn (# 印ấn 是thị 第đệ 九cửu 用dụng 大đại 心tâm 咒chú )#

二nhị 手thủ 各các 屈khuất 小tiểu 指chỉ 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 各các 壓áp 甲giáp 上thượng 。 餘dư 指chỉ 各các 散tán 舒thư 。 右hữu 手thủ 者giả 直trực 舒thư 臂tý 。 左tả 手thủ 者giả 覆phú 胸hung 上thượng 著trước 。 起khởi 立lập 屈khuất 右hữu 膝tất 。 身thân 就tựu 右hữu 邊biên 。 左tả 脚cước 斜tà 直trực 竪thụ (# 若nhược 二nhị 脚cước 相tương/tướng 去khứ 四tứ 尺xích 許hứa 即tức 是thị 使sứ 者giả 印ấn 若nhược 喚hoán 來lai 用dụng 右hữu 食thực 指chỉ 屈khuất 即tức 來lai 展triển 即tức 去khứ )# 是thị 一nhất 法pháp 印ấn 。 打đả 一nhất 切thiết 鬼quỷ 。 及cập 阿a 脩tu 羅la 。 所sở 在tại 用dụng 者giả 皆giai 得đắc 大đại 驗nghiệm 。 若nhược 惡ác 人nhân 作tác 。 一nhất 切thiết 惡ác 法pháp 。 欲dục 來lai 相tương/tướng 害hại 者giả 。 作tác 此thử 印ấn 咒chú 悉tất 皆giai 不bất 成thành 。

毘tỳ 俱câu 知tri 供cúng 養dường 法pháp 印ấn (# 印ấn 是thị 第đệ 十thập 用dụng 大đại 心tâm 咒chú 梵Phạm 本bổn 云vân 阿a 伽già 母mẫu 陀đà 羅la )#

准chuẩn 前tiền 身thân 印ấn 。 唯duy 改cải 二nhị 大đại 指chỉ 。 開khai 頭đầu 相tương/tướng 去khứ 二nhị 寸thốn 半bán 許hứa (# 若nhược 並tịnh 屈khuất 二nhị 大đại 指chỉ 入nhập 掌chưởng 即tức 是thị 來lai 法pháp 出xuất 二nhị 大đại 指chỉ 即tức 是thị 去khứ 法pháp )# 是thị 一nhất 法pháp 印ấn 。 若nhược 以dĩ 種chủng 種chủng 。 華hoa 香hương 飲ẩm 食thực 。 供cúng 養dường 三Tam 寶Bảo 。 并tinh 作tác 此thử 印ấn 。 而nhi 供cúng 養dường 者giả 。 得đắc 福phước 無vô 量lượng 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ 。

毘tỳ 俱câu 知tri 隨tùy 心tâm 法pháp 印ấn (# 印ấn 第đệ 十thập 一nhất 用dụng 大đại 心tâm 咒chú )#

屈khuất 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 在tại 掌chưởng 。 右hữu 壓áp 左tả 。 二nhị 小tiểu 指chỉ 二nhị 中trung 指chỉ 各các 竪thụ 相tương/tướng 著trước 。 屈khuất 二nhị 食thực 指chỉ 。 各các 附phụ 中trung 指chỉ 第đệ 一nhất 節tiết 下hạ 。 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 。 屈khuất 愽# 食thực 指chỉ 下hạ 節tiết 側trắc 是thị 一nhất 法pháp 印ấn 。 欲dục 供cúng 養dường 時thời 。 當đương 作tác 此thử 印ấn 誦tụng 大đại 心tâm 咒chú 。 毘tỳ 俱câu 知tri 身thân 現hiện 行hành 者giả 前tiền 。 令linh 行hành 者giả 見kiến 。 所sở 願nguyện 皆giai 隨tùy 稱xưng 心tâm 所sở 欲dục 。

毘tỳ 俱câu 知tri 施thí 與dữ 一nhất 切thiết 。 食thực 法pháp 印ấn (# 印ấn 第đệ 十thập 二nhị 用dụng 大đại 心tâm 咒chú 梵Phạm 音âm 云vân 皤bàn 唎rị )#

以dĩ 二nhị 手thủ 。 仰ngưỡng 舒thư 八bát 指chỉ 。 小tiểu 指chỉ 至chí 腕oản 側trắc 相tương/tướng 愽# 。 各các 屈khuất 二nhị 大đại 指chỉ 頭đầu 。 於ư 掌chưởng 中trung 心tâm 著trước 。 是thị 一nhất 法pháp 印ấn 。 印ấn 中trung 盛thịnh 著trước 諸chư 飲ẩm 食thực 已dĩ 。 將tương 布bố 施thí 與dữ 護hộ 法Pháp 神thần 等đẳng 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 一nhất 切thiết 得đắc 者giả 。 皆giai 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 以dĩ 前tiền 五ngũ 印ấn 。 皆giai 共cộng 同đồng 誦tụng 前tiền 大đại 心tâm 咒chú 。 種chủng 種chủng 有hữu 驗nghiệm 。

毘tỳ 俱câu 知tri 華hoa 供cúng 養dường 法pháp 印ấn 咒chú (# 印ấn 第đệ 十thập 三tam 咒chú 第đệ 十thập 五ngũ )#

合hợp 掌chưởng 仍nhưng 虛hư 掌chưởng 。 中trung 屈khuất 二nhị 食thực 指chỉ 於ư 掌chưởng 。 內nội 現hiện 二nhị 大đại 。 指chỉ 並tịnh 竪thụ 勿vật 愽# 著trước 食thực 指chỉ 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 失thất 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 智trí 羅la (# 上thượng 音âm )# 閦súc (# 初sơ 數số 反phản )# 彌di (# 二nhị )# 蘇tô 婆bà 羅la (# 上thượng 音âm )# 帝đế (# 三tam )# 鉢bát 囉ra (# 上thượng 二nhị 合hợp )# 底để (# 都đô 爾nhĩ 反phản )# 紇hột 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 瑟sắt 拏noa (# 二nhị 合hợp 四tứ )# 摩ma 逾du 波ba 指chỉ 登đăng 布bố 史sử (# 五ngũ )# 莎sa 訶ha (# 六lục )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 作tác 觀quán 世thế 音âm 毘tỳ 俱câu 知tri 菩Bồ 薩Tát 法pháp 事sự 。 皆giai 須tu 應ưng 作tác 此thử 印ấn 供cúng 養dường 。 得đắc 蒙mông 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 歡hoan 喜hỷ 。

毘tỳ 俱câu 知tri 香hương 供cúng 養dường 咒chú (# 咒chú 第đệ 十thập 六lục 印ấn 用dụng 華hoa 供cúng 養dường 印ấn )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 鉢bát 羅la (# 二nhị 合hợp 上thượng )# 底để (# 都đô 爾nhĩ 反phản )# 紇hột 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 瑟sắt 拏noa (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 杜đỗ 麼ma 囉ra 俱câu (# 上thượng 音âm )# 梨lê (# 三tam )# 莎sa 訶ha (# 四tứ )#

毘tỳ 俱câu 知tri 滅diệt 罪tội 咒chú (# 咒chú 第đệ 十thập 七thất 印ấn 用dụng 花hoa 供cúng 養dường 印ấn )#

唵án (# 一nhất )# 阿a 地địa 邑ấp (# 以dĩ 入nhập 反phản 二nhị 合hợp )# 地địa (# 二nhị )# 毘tỳ 訶ha 囉ra 儞nễ (# 三tam )# 波ba 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 提đề (# 四tứ )# 莎sa 訶ha (# 五ngũ )#

是thị 二nhị 咒chú 法pháp 。 若nhược 作tác 毘tỳ 俱câu 知tri 法pháp 。 皆giai 同đồng 作tác 前tiền 華hoa 供cúng 養dường 印ấn 。 誦tụng 此thử 二nhị 咒chú 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 聞văn 此thử 咒chú 者giả 。 皆giai 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 悉tất 得đắc 除trừ 滅diệt 。 無vô 量lượng 劫kiếp 罪tội 。

毘tỳ 俱câu 知tri 萬vạn 里lý 結kết 界giới 供cúng 養dường 咒chú (# 咒chú 第đệ 十thập 八bát 用dụng 法Pháp 身thân 印ấn )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 紇hột 哩rị (# 二nhị 合hợp )# 瑟sắt 拏noa (# 二nhị 合hợp )# 絲ti (# 二nhị )# 嗚ô # (# 三tam )# 㧊# (# 四tứ )#

是thị 一nhất 咒chú 者giả 。 若nhược 欲dục 作tác 諸chư 道Đạo 場Tràng 。 結kết 法pháp 壇đàn 所sở 。 廣quảng 為vì 供cúng 養dường 。 懼cụ 諸chư 魔ma 事sự 。 應ưng 可khả 用dụng 結kết 前tiền 法Pháp 身thân 印ấn 。 誦tụng 是thị 咒chú 時thời 即tức 得đắc 法Pháp 成thành 。

毘tỳ 俱câu 知tri 作tác 壇đàn 泥nê 地địa 供cúng 養dường 咒chú (# 咒chú 第đệ 十thập 九cửu 用dụng 香hương 水thủy 印ấn )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 帝đế 誓thệ 帝đế 闍xà 婆bà (# 上thượng 音âm )# 底để (# 都đô 爾nhĩ 反phản 二nhị )#

是thị 一nhất 咒chú 者giả 。 若nhược 欲dục 立lập 壇đàn 。 廣quảng 設thiết 供cúng 養dường 。 用dụng 前tiền 香hương 水thủy 印ấn 。 印ấn 香hương 水thủy 已dĩ 。 當đương 以dĩ 此thử 咒chú 。 咒chú 其kỳ 香hương 水thủy 。 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 用dụng 塗đồ 壇đàn 地địa 。 即tức 得đắc 法Pháp 成thành 。

毘tỳ 俱câu 知tri 菩Bồ 薩Tát 降hàng 魔ma 印ấn 咒chú 法pháp 品phẩm

毘tỳ 俱câu 知tri 法pháp 甲giáp 咒chú (# 咒chú 第đệ 二nhị 十thập )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 跛bả 治trị 那na (# 去khứ 音âm )# 舍xá 儞nễ (# 二nhị )# 嗚ô # (# 三tam )# 㧊# (# 四tứ )#

毘tỳ 俱câu 知tri 法pháp 弩nỗ 咒chú (# 咒chú 二nhị 十thập 一nhất )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 跢đa 囉ra (# 二nhị 合hợp 上thượng )# 薩tát 西tây (# 二nhị )# 嗚ô # (# 三tam )#

毘tỳ 俱câu 知tri 法pháp 左tả 射xạ 咒chú (# 咒chú 二nhị 十thập 二nhị )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 跢đa 囉ra (# 二nhị 合hợp 上thượng )# 薩tát 耶da (# 二nhị )# 嗚ô # (# 三tam )#

毘tỳ 俱câu 知tri 法pháp 右hữu 射xạ 咒chú (# 咒chú 二nhị 十thập 三tam )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 跢đa 囉ra (# 二nhị 合hợp 上thượng )# 薩tát 儞nễ (# 二nhị )# 嗚ô # (# 三tam )#

毘tỳ 俱câu 知tri 法pháp 箭tiễn 咒chú (# 咒chú 二nhị 十thập 四tứ )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 毘tỳ lê (# 二nhị 合hợp )# 俱câu (# 上thượng 音âm )# 知tri (# 二nhị )# 嗚ô # (# 三tam )#

毘tỳ 俱câu 知tri 解giải 一nhất 切thiết 外ngoại 道đạo 。 及cập 諸chư 法pháp 事sự 等đẳng 結kết 界giới 咒chú (# 咒chú 二nhị 十thập 五ngũ )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 濕thấp 閉bế (# 二nhị 合hợp )# 羝đê (# 二nhị )# 闍xà 智trí 儞nễ (# 三tam )# 莎sa 訶ha (# 四tứ )#

是thị 甲giáp 等đẳng 咒chú 。 若nhược 作tác 毘tỳ 俱câu 知tri 道Đạo 場Tràng 。 及cập 設thiết 諸chư 壇đàn 。 結kết 界giới 防phòng 護hộ 。 供cúng 養dường 之chi 所sở 。 及cập 以dĩ 療liệu 病bệnh 。 防phòng 諸chư 神thần 鬼quỷ 。 破phá 諸chư 外ngoại 道đạo 。 婆Bà 羅La 門Môn 難nạn/nan 法pháp 。 一nhất 一nhất 皆giai 須tu 作tác 前tiền 身thân 印ấn 。 誦tụng 此thử 六lục 咒chú 。 及cập 誦tụng 諸chư 咒chú 。 悉tất 得đắc 有hữu 驗nghiệm 。

毘tỳ 俱câu 知tri 斫chước 迦ca 羅la 法pháp 印ấn (# 印ấn 第đệ 十thập 四tứ )#

准chuẩn 佛Phật 輪luân 印ấn 。 上thượng 唯duy 改cải 二nhị 食thực 指chỉ 。 去khứ 中trung 指chỉ 半bán 寸thốn 許hứa 。

毘tỳ 俱câu 知tri 跋bạt 折chiết 囉ra 法pháp 印ấn (# 印ấn 第đệ 十thập 五ngũ 亦diệc 名danh 瞋sân 印ấn )#

二nhị 手thủ 合hợp 以dĩ 二nhị 大đại 指chỉ 。 各các 捻nẫm 掌chưởng 內nội 無vô 名danh 指chỉ 下hạ 節tiết 。 並tịnh 屈khuất 二nhị 無vô 名danh 指chỉ 。 壓áp 大đại 指chỉ 上thượng 。 餘dư 三tam 指chỉ 各các 頭đầu 合hợp 。 二nhị 手thủ 三tam 指chỉ 中trung 節tiết 。 相tương/tướng 去khứ 一nhất 寸thốn 許hứa 。

毘tỳ 俱câu 知tri 打đả 一nhất 切thiết 鬼quỷ 法pháp 印ấn (# 印ấn 第đệ 十thập 六lục )#

准chuẩn 前tiền 屈khuất 左tả 手thủ 食thực 指chỉ 無vô 名danh 指chỉ 小tiểu 指chỉ 。 以dĩ 大đại 指chỉ 壓áp 三tam 指chỉ 甲giáp 上thượng 。 勿vật 令linh 現hiện 甲giáp 。 直trực 竪thụ 中trung 指chỉ 。 起khởi 立lập 並tịnh 兩lưỡng 脚cước 。 將tương 印ấn 置trí 額ngạch 上thượng 。 以dĩ 中trung 指chỉ 向hướng 下hạ 垂thùy 。 當đương 眉mi 間gian 。 面diện 作tác 瞋sân 形hình 。 右hữu 手thủ 無vô 用dụng 應ứng 用dụng 。 此thử 印ấn 打đả 一nhất 切thiết 鬼quỷ 。

毘tỳ 俱câu 知tri 三tam 眼nhãn 法pháp 印ấn (# 印ấn 第đệ 十thập 七thất )#

准chuẩn 佛Phật 頂đảnh 印ấn 。 上thượng 惟duy 改cải 二nhị 手thủ 中trung 指chỉ 已dĩ 下hạ 三tam 指chỉ 。 反phản 相tương 叉xoa 掌chưởng 中trung 。 直trực 竪thụ 二nhị 食thực 指chỉ 。 頭đầu 相tương/tướng 拄trụ 。 其kỳ 二nhị 大đại 指chỉ 。 勿vật 愽# 中trung 指chỉ 。 各các 附phụ 食thực 指chỉ 側trắc 竪thụ 。 起khởi 立lập 並tịnh 二nhị 脚cước 。 反phản 列liệt 手thủ 。 正chánh 當đương 額ngạch 上thượng 。 指chỉ 頭đầu 正chánh 當đương 眉mi 間gian 。 下hạ 垂thùy 面diện 作tác 瞋sân 形hình (# 同đồng 軍quân 茶trà 利lợi 三tam 眼nhãn 法pháp 印ấn )# 是thị 一nhất 法pháp 印ấn 。 若nhược 欲dục 療liệu 病bệnh 。 及cập 將tương 降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 。 惡ác 魔ma 大đại 鬼quỷ 神thần 等đẳng 。 當đương 用dụng 此thử 印ấn 誦tụng 前tiền 大đại 咒chú 。 法pháp 皆giai 有hữu 驗nghiệm 。

毘tỳ 俱câu 知tri 搯# 數sổ 珠châu 法pháp 印ấn 咒chú (# 印ấn 第đệ 十thập 八bát 咒chú 二nhị 十thập 六lục )#

與dữ 十thập 一nhất 面diện 觀quán 世thế 音âm 部bộ 搯# 數sổ 珠châu 法pháp 同đồng 。 更cánh 無vô 別biệt 異dị 。 用dụng 大đại 心tâm 咒chú 。 又hựu 用dụng 滅diệt 障chướng 礙ngại 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 毘tỳ 唎rị (# 二nhị 合hợp )# 舍xá 稜lăng (# 輕khinh 呼hô )# 伽già (# 上thượng 音âm )# 儞nễ (# 二nhị )# 索sách (# 三tam )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 名danh 滅diệt 障chướng 礙ngại 。 毘tỳ 俱câu 知tri 菩Bồ 薩Tát 云vân 。 作tác 印ấn 搯# 珠châu 。 誦tụng 此thử 咒chú 時thời 。 除trừ 去khứ 過quá 去khứ 未vị 來lai 現hiện 在tại 。 三tam 業nghiệp 罪tội 障chướng 。 皆giai 悉tất 銷tiêu 滅diệt 。 永vĩnh 盡tận 無vô 餘dư 。 皆giai 誦tụng 此thử 咒chú 無vô 不bất 有hữu 驗nghiệm 。

毘tỳ 俱câu 知tri 捻nẫm 灰hôi 法pháp 印ấn 咒chú (# 印ấn 第đệ 十thập 九cửu 咒chú 二nhị 十thập 七thất )#

以dĩ 右hữu 手thủ 大đại 指chỉ 及cập 無vô 名danh 指chỉ 。 捻nẫm 取thủ 灰hôi 咒chú 七thất 遍biến 。 頂đảnh 上thượng 著trước 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 烏ô 特đặc (# 二nhị 合hợp )# 伽già (# 上thượng 音âm )# 底để (# 都đô 爾nhĩ 反phản 二nhị )# 息tức 普phổ (# 二nhị 合hợp )# 嚕rô (# 三tam )# 莎sa 訶ha (# 四tứ )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 人nhân 誦tụng 持trì 毘tỳ 俱câu 知tri 咒chú 法pháp 。 若nhược 有hữu 出xuất 行hành 來lai 去khứ 之chi 處xứ 。 欲dục 自tự 防phòng 護hộ 。 及cập 與dữ 他tha 人nhân 。 防phòng 護hộ 其kỳ 身thân 。 以dĩ 此thử 法Pháp 印ấn 。 捻nẫm 灰hôi 咒chú 七thất 遍biến 。 從tùng 頂đảnh 至chí 眉mi 間gian 兩lưỡng 腋dịch 咽yến/ế/yết 下hạ 心tâm 等đẳng 六lục 處xứ 。 以dĩ 灰hôi 塗đồ 之chi 。 處xứ 處xứ 去khứ 者giả 皆giai 無vô 障chướng 礙ngại 。

毘tỳ 俱câu 知tri 發phát 遣khiển 一nhất 切thiết 去khứ 法pháp 印ấn 咒chú (# 印ấn 第đệ 二nhị 十thập 咒chú 二nhị 十thập 八bát )#

以dĩ 左tả 手thủ 。 屈khuất 中trung 指chỉ 無vô 名danh 指chỉ 頭đầu 。 至chí 第đệ 二nhị 節tiết 令linh 平bình 以dĩ 大đại 指chỉ 相tương/tướng 愽# 。 三tam 指chỉ 似tự 綜tống 。 小tiểu 指chỉ 及cập 食thực 指chỉ 各các 直trực 舒thư 。 勿vật 愽# 無vô 名danh 指chỉ 中trung 指chỉ 。 屈khuất 膝tất 並tịnh 坐tọa 。 以dĩ 右hữu 手thủ 拓thác 地địa 。 用dụng 左tả 手thủ 印ấn 綜tống 三tam 指chỉ 。 當đương 胸hung 前tiền 著trước 。 腰yêu 屈khuất 向hướng 前tiền 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 毘tỳ lê (# 二nhị 合hợp )# 俱câu (# 上thượng 音âm )# 知tri (# 二nhị )# 俱câu (# 上thượng 音âm )# 知tri (# 三tam )# 嗚ô # (# 四tứ )# 儞nễ 儞nễ (# 五ngũ )# 脚cước (# 六lục )#

是thị 法pháp 印ấn 咒chú 。 若nhược 欲dục 發phát 遣khiển 一nhất 切thiết 。 及cập 欲dục 驅khu 使sử 。 當đương 作tác 此thử 印ấn 手thủ 拓thác 地địa 已dĩ 。 舉cử 頭đầu 口khẩu 云vân 去khứ 去khứ 即tức 。 當đương 速tốc 去khứ 。

毘tỳ 俱câu 知tri 菩Bồ 薩Tát 使sứ 者giả 法pháp 印ấn 品phẩm

毘tỳ 俱câu 知tri 有hữu 二nhị 使sứ 者giả 一nhất 名danh 鉢bát 囉ra 塔tháp 摩ma 。 二nhị 名danh 鉢bát 囉ra 薩tát 那na 。 是thị 二nhị 使sứ 者giả 各các 說thuyết 一nhất 咒chú 。 請thỉnh 用dụng 菩Bồ 薩Tát 前tiền 身thân 印ấn 。 降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 。

使sứ 者giả 鉢bát 囉ra 塔tháp 摩ma 咒chú (# 合hợp 前tiền 二nhị 十thập 九cửu 使sứ 者giả 咒chú 第đệ 一nhất )#

即tức 說thuyết 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 毘tỳ lê (# 二nhị 合hợp )# 俱câu (# 上thượng 音âm )# 底để 兮hề (# 二nhị 合hợp 二nhị )# 婆bà 羅la 提đề (# 三tam )# 伽già 羅la 婆bà (# 四tứ )# 莎sa 訶ha (# 五ngũ )#

使sứ 者giả 鉢bát 囉ra 薩tát 那na 咒chú (# 合hợp 前tiền 咒chú 三tam 十thập 使sứ 者giả 咒chú 第đệ 二nhị )#

即tức 說thuyết 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 婆bà 伽già 婆bà 底để 兮hề (# 二nhị 合hợp )(# 二nhị )# 毘tỳ lê (# 二nhị 合hợp )# 俱câu (# 上thượng 音âm )# 底để 兮hề (# 二nhị 合hợp 下hạ 同đồng 三tam )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 那na 儞nễ 兮hề (# 四tứ )# 鉢bát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 婆bà 皤bàn 底để (# 五ngũ )# 莎sa 訶ha (# 六lục )#

是thị 二nhị 咒chú 誦tụng 。 菩Bồ 薩Tát 聞văn 者giả 。 心tâm 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 其kỳ 二nhị 使sứ 者giả 隨tùy 請thỉnh 菩Bồ 薩Tát 。 菩Bồ 薩Tát 印ấn 可khả 是thị 人nhân 得đắc 說thuyết 此thử 神thần 咒chú 者giả 。 能năng 令linh 一nhất 切thiết 。 皆giai 生sanh 信tín 仰ngưỡng 。 更cánh 有hữu 餘dư 咒chú 亦diệc 請thỉnh 通thông 用dụng 。 及cập 諸chư 印ấn 等đẳng 助trợ 成thành 菩Bồ 薩Tát 威uy 神thần 力lực 故cố 。

爾nhĩ 時thời 佛Phật 亦diệc 同đồng 時thời 悉tất 皆giai 印ấn 可khả 。 其kỳ 使sứ 者giả 等đẳng 皆giai 大đại 歡hoan 喜hỷ 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 人nhân 。 當đương 誦tụng 持trì 是thị 咒chú 法pháp 者giả 。 能năng 令linh 咒chú 師sư 所sở 為vi 之chi 法pháp 。 皆giai 蒙mông 菩Bồ 薩Tát 。 常thường 所sở 護hộ 念niệm 即tức 說thuyết 咒chú 曰viết (# 咒chú 第đệ 三tam 十thập 一nhất 使sứ 者giả 咒chú 第đệ 三tam )# 。

唵án (# 一nhất )# 跢đa 知tri (# 二nhị )# 嗚ô # (# 三tam )# 脚cước (# 四tứ )#

使sứ 者giả 上thượng 方phương 結kết 界giới 法pháp 咒chú (# 合hợp 前tiền 三tam 十thập 二nhị 使sứ 者giả 第đệ 四tứ )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 婆bà 移di 跢đa 知tri (# 二nhị )# 嗚ô # (# 三tam )# 㧊# (# 四tứ )#

又hựu 結kết 界giới 咒chú (# 咒chú 合hợp 前tiền 三tam 十thập 三tam 使sứ 者giả 咒chú 第đệ 五ngũ )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 濕thấp 閉bế (# 二nhị 合hợp )# 羝đê (# 二nhị )# 闍xà 知tri 儞nễ (# 三tam )# 㧊# (# 四tứ )#

是thị 二nhị 咒chú 者giả 結kết 護hộ 之chi 時thời 並tịnh 用dụng 菩Bồ 薩Tát 結kết 界giới 護hộ 身thân 印ấn 誦tụng 咒chú 法pháp 成thành 。

使sứ 者giả 頭đầu 法pháp 咒chú (# 咒chú 合hợp 前tiền 三tam 十thập 四tứ 使sứ 者giả 咒chú 第đệ 六lục )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 皤bàn 冶dã 那na (# 去khứ 音âm )# 舍xá 儞nễ (# 二nhị )# 莎sa 訶ha (# 三tam )#

使sứ 者giả 頂Đảnh 法Pháp 咒chú (# 咒chú 合hợp 前tiền 三tam 十thập 五ngũ 使sứ 者giả 咒chú 第đệ 七thất )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 跢đa 囉ra (# 二nhị 合hợp 上thượng )# 薩tát 儞nễ (# 二nhị )# 嗚ô # (# 二nhị 合hợp 三tam )#

使sứ 者giả 眼nhãn 法pháp 咒chú (# 咒chú 合hợp 前tiền 三tam 十thập 六lục 使sứ 者giả 咒chú 第đệ 八bát )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 跢đa 囉ra (# 二nhị 合hợp 上thượng )# 薩tát 耶da (# 二nhị )# 㧊# (# 三tam )#

使sứ 者giả 口khẩu 法pháp 咒chú (# 咒chú 合hợp 前tiền 三tam 十thập 七thất 使sứ 者giả 咒chú 第đệ 九cửu )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 跢đa 囉ra (# 二nhị 合hợp 上thượng )# 西tây (# 二nhị )# 嗚ô # (# 二nhị 合hợp )(# 三tam )# 㧊# (# 四tứ )#

使sứ 者giả 心tâm 法pháp 咒chú (# 咒chú 合hợp 前tiền 三tam 十thập 八bát 使sứ 者giả 咒chú 第đệ 十thập )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 毘tỳ lê (# 二nhị 合hợp )# 俱câu (# 上thượng 音âm )# 知tri (# 二nhị )# 㧊# (# 三tam )#

使sứ 者giả 弓cung 法pháp 咒chú (# 咒chú 合hợp 前tiền 三tam 十thập 九cửu 使sứ 者giả 咒chú 第đệ 十thập 一nhất )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 婆bà 移di 跢đa 知tri (# 二nhị )# 嗚ô # (# 二nhị 合hợp )(# 三tam )# 㧊# (# 四tứ )#

使sứ 者giả 箭tiễn 法pháp 咒chú (# 咒chú 合hợp 前tiền 第đệ 四tứ 十thập 使sứ 者giả 咒chú 第đệ 十thập 二nhị )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 囉ra (# 上thượng )# 知tri (# 二nhị )# 㧊# (# 三tam )#

使sứ 者giả 棓# 法pháp 咒chú (# 咒chú 合hợp 前tiền 四tứ 十thập 一nhất 使sứ 者giả 咒chú 第đệ 十thập 三tam )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 婆bà 移di 跢đa 知tri (# 二nhị )# 㧊# (# 三tam )#

是thị 諸chư 咒chú 等đẳng 。 皆giai 悉tất 通thông 用dụng 毘tỳ 俱câu 知tri 菩Bồ 薩Tát 法pháp 印ấn 。 制chế 伏phục 鬼quỷ 神thần 療liệu 諸chư 疾tật 病bệnh 。 救cứu 護hộ 眾chúng 生sanh 。 皆giai 當đương 有hữu 驗nghiệm 。

小tiểu 心tâm 咒chú (# 咒chú 合hợp 前tiền 四tứ 十thập 二nhị )#

曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 岐kỳ (# 入nhập )(# 二nhị )#

毘tỳ 俱câu 知tri 菩Bồ 薩Tát 阿a 唎rị 茶trà 法pháp 印ấn 咒chú (# 印ấn 第đệ 二nhị 十thập 一nhất 。 亦diệc 名danh 一nhất 字tự 印ấn 咒chú )#

以dĩ 二nhị 手thủ 四tứ 指chỉ 。 各các 握ác 大đại 指chỉ 作tác 拳quyền 。 先tiên 右hữu 手thủ 在tại 左tả 腋dịch 下hạ 。 次thứ 以dĩ 左tả 手thủ 在tại 右hữu 腋dịch 下hạ 。 屈khuất 左tả 膝tất 身thân 就tựu 左tả 邊biên 。 右hữu 脚cước 斜tà 直trực 竪thụ (# 一nhất 准chuẩn 軍quân 荼đồ 利lợi 身thân 法pháp 印ấn )# 咒chú 曰viết 。

唵án (# 一nhất )# 苾bật 凌lăng (# 二nhị 合hợp 去khứ 音âm 長trường/trưởng 呼hô )#

結kết 是thị 印ấn 已dĩ 。 誦tụng 前tiền 大đại 咒chú 滿mãn 七thất 遍biến 已dĩ 。 即tức 攝nhiếp 後hậu 脚cước 。 脚cước 跟cân 正chánh 當đương 在tại 右hữu 膝tất 下hạ 。 脚cước 莫mạc 著trước 地địa 。 右hữu 旋toàn 一nhất 匝táp 。 口khẩu 稱xưng 唬# # 。 唱xướng 一nhất 聲thanh 已dĩ 。 誦tụng 一nhất 字tự 咒chú 。 四tứ 顧cố 看khán 望vọng 。 起khởi 大đại 瞋sân 形hình 成thành 。 是thị 毘tỳ 俱câu 知tri 一nhất 法pháp 印ấn 。 名danh 為vi 大đại 大đại 母mẫu 達đạt 囉ra 。 毘tỳ 俱câu 知tri 當đương 作tác 此thử 法pháp 欲dục 打đả 一nhất 切thiết 。

爾nhĩ 時thời 會hội 中trung 。 諸chư 金kim 剛cang 部bộ 眷quyến 屬thuộc 眾chúng 等đẳng 。 而nhi 生sanh 大đại 畏úy 。 諸chư 天thiên 魔ma 等đẳng 。 悉tất 皆giai 摧tồi 碎toái 一nhất 時thời 悶muộn 絕tuyệt 。 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 印ấn 威uy 神thần 力lực 故cố 。 誦tụng 一nhất 字tự 咒chú 一nhất 遍biến 。 即tức 當đương 誦tụng 觀quán 音âm 身thân 咒chú 。 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 一nhất 字tự 佛Phật 頂đảnh 功công 德đức 無vô 異dị 。

毘tỳ 俱câu 知tri 救cứu 病bệnh 法pháp 壇đàn 品phẩm

咒chú 師sư 若nhược 欲dục 救cứu 病bệnh 人nhân 者giả 。 至chí 於ư 病bệnh 家gia 。 香hương 湯thang 洒sái 浴dục 。 著trước 新tân 淨tịnh 衣y 。 與dữ 作tác 法pháp 壇đàn 。 救cứu 其kỳ 病bệnh 苦khổ 。 其kỳ 作tác 壇đàn 處xứ 。 宜nghi 就tựu 好hảo/hiếu 地địa 。 居cư 近cận 水thủy 樹thụ 華hoa 林lâm 之chi 間gian 。 若nhược 臨lâm 恆Hằng 河Hà 崕# 岸ngạn 之chi 處xứ 。 或hoặc 近cận 有hữu 龍long 深thâm 潭đàm 之chi 所sở 。 隨tùy 其kỳ 所sở 住trú 。 最tối 勝thắng 之chi 處xứ 。 淨tịnh 修tu 其kỳ 地địa 。 如như 十thập 一nhất 面diện 七thất 日nhật 壇đàn 法pháp 。 淨tịnh 修tu 地địa 竟cánh 。 香hương 泥nê 塗đồ 地địa 。 懸huyền 於ư 種chủng 種chủng 雜tạp 色sắc 。 幡phan 蓋cái 及cập 諸chư 寶bảo 器khí 。 其kỳ 道Đạo 場Tràng 中trung 。 應ưng 作tác 四tứ 肘trửu 五ngũ 色sắc 法pháp 壇đàn 。 壇đàn 中trung 心tâm 著trước 毘tỳ 俱câu 知tri 菩Bồ 薩Tát 位vị 。 東đông 方phương 作tác 蓮liên 華hoa 座tòa 。 座tòa 上thượng 橫hoạnh/hoành 著trước 一nhất 口khẩu 大đại 刀đao 。 北bắc 方phương 亦diệc 作tác 。 一nhất 蓮liên 華hoa 座tòa 。 座tòa 上thượng 仰ngưỡng 安an 明minh 鏡kính 一nhất 面diện 。 南nam 方phương 復phục 作tác 。 一nhất 蓮liên 華hoa 座tòa 。 於ư 其kỳ 座tòa 上thượng 。 竪thụ 三tam 隻chỉ 箭tiễn 。 壇đàn 西tây 門môn 外ngoại 敷phu 咒chú 師sư 座tòa 。 取thủ 五ngũ 水thủy 罐quán 各các 受thọ 一nhất 升thăng 以dĩ 下hạ 者giả 。 好hảo/hiếu 滿mãn 盛thịnh 淨tịnh 水thủy 。 著trước 五ngũ 穀cốc 子tử 。 以dĩ 青thanh 柏# 葉diệp 及cập 竹trúc 葉diệp 枝chi 梨lê 柰nại 葉diệp 枝chi 。 塞tắc 其kỳ 罐quán 口khẩu 。 莊trang 嚴nghiêm 罐quán 已dĩ 。 將tương 安an 四tứ 角giác 及cập 壇đàn 中trung 心tâm 。 種chủng 種chủng 上thượng 味vị 。 果quả 食thực 十thập 盤bàn 。 然nhiên 十thập 二nhị 燈đăng 。 以dĩ 諸chư 香hương 華hoa 。 種chủng 種chủng 作tác 法pháp 。 誦tụng 咒chú 供cúng 養dường 日nhật 日nhật 不bất 絕tuyệt 。 滿mãn 七thất 日nhật 已dĩ 。 當đương 候hậu 隨tùy 心tâm 法pháp 印ấn 至chí 驗nghiệm 為vi 限hạn 。 至chí 誠thành 懺sám 悔hối 。 得đắc 滅diệt 除trừ 障chướng 速tốc 成thành 證chứng 驗nghiệm 。 後hậu 若nhược 療liệu 病bệnh 亦diệc 依y 此thử 法pháp 。 令linh 其kỳ 病bệnh 人nhân 。 在tại 咒chú 師sư 東đông 面diện 向hướng 北bắc 坐tọa 。 咒chú 白bạch 芥giới 子tử 。 遶nhiễu 其kỳ 病bệnh 人nhân 頭đầu 上thượng 。 燒thiêu 之chi 三tam 日nhật 。 定định 差sai 。 若nhược 作tác 是thị 法pháp 壇đàn 。 如như 能năng 候hậu 得đắc 日nhật 月nguyệt 蝕thực 時thời 。 為vi 此thử 壇đàn 者giả 最tối 為vi 大đại 驗nghiệm 。 若nhược 不bất 值trị 遇ngộ 。 日nhật 月nguyệt 蝕thực 時thời 。 於ư 其kỳ 月nguyệt 內nội 擇trạch 取thủ 吉cát 日nhật 。 若nhược 無vô 如như 前tiền 好hảo/hiếu 處xứ 所sở 者giả 。 當đương 就tựu 好hảo/hiếu 寺tự 作tác 壇đàn 亦diệc 得đắc 。 而nhi 其kỳ 咒chú 師sư 。 必tất 須tu 得đắc 他tha 布bố 施thí 白bạch 馬mã 。 若nhược 無vô 白bạch 馬mã 。 用dụng 銀ngân 作tác 馬mã 而nhi 與dữ 咒chú 師sư 。 若nhược 無vô 銀ngân 作tác 馬mã 。 任nhậm 咒chú 師sư 意ý 。 所sở 須tu 之chi 物vật 。 以dĩ 代đại 馬mã 用dụng 。 若nhược 無vô 物vật 者giả 。 好hảo/hiếu 心tâm 孝hiếu 順thuận 持trì 戒giới 堅kiên 固cố 。 能năng 得đắc 不bất 違vi 阿a 闍xà 梨lê 教giáo 嚴nghiêm 決quyết 之chi 者giả 。 方phương 教giáo 此thử 法pháp 。

毘tỳ 俱câu 知tri 菩Bồ 薩Tát 咒chú 功công 能năng

若nhược 有hữu 沙Sa 門Môn 。 若nhược 婆Bà 羅La 門Môn 。 若nhược 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 等đẳng 。 持trì 是thị 大đại 咒chú 印ấn 。 為vi 護hộ 身thân 結kết 界giới 種chủng 種chủng 作tác 法pháp 。 療liệu 病bệnh 懺sám 悔hối 。 供cúng 養dường 香hương 華hoa 不bất 絕tuyệt 者giả 。 當đương 得đắc 菩Bồ 薩Tát 護hộ 念niệm 。

若nhược 欲dục 入nhập 阿a 修tu 羅la 宮cung 者giả 。 於ư 八bát 年niên 中trung 日nhật 日nhật 誦tụng 咒chú 。 滿mãn 三tam 千thiên 遍biến 。 作tác 三tam 眼nhãn 印ấn 。 用dụng 前tiền 大đại 咒chú 。 咒chú 白bạch 芥giới 子tử 。 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 一nhất 咒chú 一nhất 散tán 以dĩ 打đả 地địa 上thượng 。 其kỳ 地địa 即tức 開khai 而nhi 作tác 孔khổng 穴huyệt 。 咒chú 師sư 得đắc 入nhập 。 欲dục 住trụ 得đắc 見kiến 彌Di 勒Lặc 佛Phật 者giả 。 即tức 任nhậm 意ý 住trụ 。 若nhược 欲dục 出xuất 來lai 勿vật 入nhập 城thành 中trung 。 若nhược 見kiến 道đạo 中trung 有hữu 財tài 物vật 者giả 。 將tương 擎kình 出xuất 來lai 亦diệc 得đắc 無vô 罪tội 。 若nhược 有hữu 果quả 子tử 。 取thủ 而nhi 食thực 之chi 。 壽thọ 命mạng 一nhất 千thiên 歲tuế 。

若nhược 意ý 得đắc 大đại 海hải 竭kiệt 者giả 。 可khả 至chí 海hải 際tế 經kinh 三tam 箇cá 月nguyệt 。 用dụng 前tiền 大đại 咒chú 。 咒chú 白bạch 芥giới 子tử 。 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 散tán 海hải 水thủy 中trung 。 日nhật 日nhật 如như 是thị 。 海hải 水thủy 即tức 竭kiệt 。 若nhược 意ý 欲dục 得đắc 捉tróc 龍long 取thủ 者giả 。 應ưng 當đương 近cận 於ư 有hữu 龍long 水thủy 邊biên 。 經kinh 一nhất 百bách 日nhật 。 作tác 法pháp 誦tụng 咒chú 。 其kỳ 龍long 自tự 出xuất 。 來lai 就tựu 咒chú 師sư 任nhậm 為vi 調điều 伏phục 。 若nhược 治trị 熱nhiệt 病bệnh 最tối 為vi 驗nghiệm 吉cát 。

若nhược 人nhân 欲dục 得đắc 安an 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 陀đà 那na 。 取thủ 摩ma 那na 叱sất 囉ra (# 唐đường 云vân 石thạch 雄hùng 黃hoàng 也dã )# 蜜mật 陀đà 僧Tăng 二nhị 物vật 。 等đẳng 分phần/phân 共cộng 擣đảo 為vi 末mạt 。 更cánh 細tế 研nghiên 之chi 。 經kinh 六lục 箇cá 月nguyệt 。 日nhật 日nhật 洒sái 浴dục 。 著trước 新tân 淨tịnh 衣y 。 日nhật 日nhật 三tam 時thời 。 平bình 旦đán 日nhật 中trung 及cập 日nhật 暮mộ 時thời 。 至chí 心tâm 咒chú 藥dược 。 一nhất 百bách 八bát 遍biến 訖ngật 。 更cánh 咒chú 七thất 遍biến 。 點điểm 著trước 眼nhãn 中trung 。 即tức 得đắc 隨tùy 意ý 安an 怛đát 囉ra (# 二nhị 合hợp )# 陀đà 那na 。 洒sái 去khứ 方phương 見kiến 。 其kỳ 藥dược 勿vật 使sử 餘dư 人nhân 把bả 之chi 。

若nhược 意ý 欲dục 入nhập 。 阿a 修tu 羅la 宮cung 。 有hữu 諸chư 惡ác 物vật 羅la 剎sát 蛇xà 等đẳng 而nhi 作tác 障chướng 難nạn 。 及cập 門môn 不bất 開khai 。 黑hắc 闇ám 等đẳng 障chướng 。 皆giai 預dự 作tác 意ý 。 咒chú 白bạch 芥giới 子tử 。 一nhất 千thiên 八bát 遍biến 。 自tự 隨tùy 將tương 行hành 。 但đãn 有hữu 障chướng 處xứ 即tức 用dụng 打đả 之chi 。 在tại 在tại 處xứ 處xứ 。 皆giai 無vô 障chướng 礙ngại 。

畫họa 毘tỳ 俱câu 知tri 像tượng 法pháp

若nhược 用dụng 白bạch 褺# 。 若nhược 於ư 絹quyên 上thượng 。 畫họa 作tác 其kỳ 像tượng 。 畫họa 師sư 先tiên 受thọ 持trì 八Bát 戒Giới 齋trai 。 畫họa 釋Thích 迦Ca 佛Phật 像tượng 。 左tả 廂sương 畫họa 金kim 剛cang 。 右hữu 廂sương 畫họa 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 其kỳ 佛Phật 金kim 色sắc 金kim 剛cang 身thân 。 面diện 勿vật 黑hắc 勿vật 白bạch 。 形hình 狀trạng 如như 年niên 十thập 六lục 童đồng 子tử 。 一nhất 切thiết 身thân 分phần 。 猶do 如như 莊Trang 嚴Nghiêm 菩Bồ 薩Tát 身thân 法pháp 。 其kỳ 觀quán 世thế 音âm 面diện 及cập 身thân 分phần/phân 。 頭đầu 冠quan 瓔anh 珞lạc 。 天thiên 衣y 莊trang 嚴nghiêm 。 錦cẩm 綺ỷ 羅la 裙quần 。 皆giai 如như 餘dư 處xứ 畫họa 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 之chi 法pháp 。 觀quán 音âm 左tả 手thủ 下hạ 。 更cánh 別biệt 畫họa 天thiên 女nữ 形hình 。 身thân 皆giai 白bạch 色sắc 。 衣y 服phục 赤xích 白bạch 。 貌mạo 極cực 端đoan 正chánh 。 頭đầu 戴đái 華hoa 冠quan 。 次thứ 畫họa 持trì 咒chú 師sư 。 在tại 下hạ 胡hồ 跪quỵ 。 手thủ 執chấp 香hương 鑪lư 。 向hướng 觀quán 世thế 音âm 。 作tác 此thử 像tượng 已dĩ 。 從tùng 白bạch 月nguyệt 一nhất 日nhật 。 至chí 十thập 五ngũ 日nhật 。 當đương 食thực 大đại 麥mạch 乳nhũ 糜mi 。 恆hằng 誦tụng 後hậu 咒chú 。 至chí 黑hắc 月nguyệt 八bát 日nhật 。 三tam 日nhật 三tam 夜dạ 勿vật 食thực 。 供cúng 養dường 像tượng 時thời 。 其kỳ 天thiên 女nữ 像tượng 即tức 放phóng 光quang 。 入nhập 佛Phật 脚cước 指chỉ 中trung 。 見kiến 此thử 相tướng 時thời 。 悉tất 果quả 心tâm 願nguyện 。

又hựu 若nhược 欲dục 見kiến 槃bàn 茶trà 囉ra 婆bà 私tư 尼ni 。 於ư 十thập 三tam 日nhật 若nhược 十thập 四tứ 日nhật 。 或hoặc 十thập 五ngũ 日nhật 。 三tam 日nhật 三tam 夜dạ 。 可khả 入nhập 大đại 海hải 水thủy 中trung 誦tụng 咒chú 。 張trương 其kỳ 畫họa 像tượng 於ư 水thủy 岸ngạn 上thượng 。 以dĩ 百bách 千thiên 蓮liên 華hoa 供cúng 養dường 之chi 。

時thời 其kỳ 槃bàn 茶trà 囉ra 婆bà 私tư 尼ni 天thiên 神thần 若nhược 來lai 。 修tu 道Đạo 聰thông 明minh 智trí 慧tuệ 。 辯biện 才tài 持trì 咒chú 仙tiên 人nhân 。 隨tùy 其kỳ 所sở 願nguyện 。 皆giai 得đắc 如như 意ý 。

又hựu 毘tỳ 俱câu 知tri 咒chú 咒chú 曰viết 。

那na (# 上thượng 音âm )# 麼ma 薩tát 皤bàn 跢đa 他tha 揭yết 羝đê 驃phiếu (# 鼻tị 朝triêu 反phản 一nhất )# 婆bà 伽già (# 上thượng 音âm )# 皤bàn 帝đế 弊tệ (# 鼻tị 可khả 反phản 二nhị )# 唵án (# 三tam )# 薩tát 皤bàn 婆bà (# 上thượng 音âm )# 夜dạ 那na 舍xá 儞nễ (# 四tứ )# 怛đát 囉ra 娑sa (# 上thượng 音âm )# 儞nễ 怛đát 囉ra 娑sa (# 上thượng 音âm )# 儞nễ (# 五ngũ )# 怛đát 囉ra 娑sa (# 上thượng 音âm )# 夜dạ 怛đát 囉ra 娑sa 夜dạ (# 六lục )# 怛đát 囉ra 西tây (# 七thất )# 苾bật 炬cự 智trí (# 八bát )# 儞nễ 矩củ 智trí (# 九cửu )# 哆đa 智trí 哆đa 智trí (# 十thập )# 吠phệ 跢đa 智trí 吠phệ 跢đa 智trí (# 十thập 一nhất )# 戶hộ 嚕rô 嚕rô 吠phệ 跢đa 智trí (# 十thập 二nhị )# 稅thuế (# 去khứ 音âm )# 羝đê 闍xà (# 上thượng 音âm )# 智trí 儞nễ (# 十thập 三tam )# 莎sa 訶ha (# 十thập 四tứ 句cú )#

是thị 咒chú 亦diệc 名danh 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 說thuyết 金kim 剛cang 咒chú 。

誦tụng 此thử 咒chú 時thời 。 一nhất 切thiết 障chướng 難nạn 。 皆giai 悉tất 休hưu 息tức 。 若nhược 欲dục 自tự 護hộ 。 咒chú 灰hôi 七thất 遍biến 。 點điểm 額ngạch 項hạng 下hạ 并tinh 二nhị 膊bạc 上thượng 。 去khứ 處xứ 無vô 畏úy 若nhược 為vì 他tha 人nhân 。 咒chú 其kỳ 頭đầu 髮phát 。 結kết 作tác 為vi 結kết 。 心tâm 恆hằng 念niệm 咒chú 。 一nhất 切thiết 官quan 府phủ 。 若nhược 夜dạ 獨độc 行hành 。 若nhược 賊tặc 中trung 行hành 。 一nhất 切thiết 畏úy 處xứ 皆giai 得đắc 無vô 難nạn/nan 。 所sở 有hữu 惡ác 人nhân 。 皆giai 歡hoan 喜hỷ 歸quy 伏phục 。 不bất 能năng 為vi 礙ngại 。 欲dục 降hàng 伏phục 一nhất 切thiết 。 當đương 於ư 白bạch 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 。 一nhất 日nhật 一nhất 夜dạ 勿vật 食thực 。 以dĩ 菩Bồ 提Đề 樹thụ 為vi 柴sài 。 然nhiên 火hỏa 。 一nhất 撮toát 胡hồ 麻ma 。 咒chú 一nhất 遍biến 已dĩ 擲trịch 火hỏa 中trung 燒thiêu 。 如như 是thị 數số 滿mãn 八bát 千thiên 遍biến 時thời 。 一nhất 切thiết 歸quy 伏phục 。 尸thi 利lợi 沙sa 樹thụ (# 合hợp 歡hoan 樹thụ 是thị 拘Câu 留Lưu 孫Tôn 佛Phật 。 得đắc 道Đạo 樹thụ 是thị 。 但đãn 是thị 佛Phật 得đắc 道Đạo 樹thụ 。 即tức 得đắc 用dụng 也dã 。 苦khổ 練luyện 亦diệc 得đắc 。

若nhược 被bị 一nhất 切thiết 怨oán 人nhân 厭yếm 禱đảo 。 遂toại 失thất 心tâm 性tánh 。 取thủ 男nam 骨cốt 作tác 橛quyết 。 咒chú 滿mãn 八bát 千thiên 遍biến 。 丁đinh 埋mai 怨oán 人nhân 門môn 底để 。 還hoàn 令linh 彼bỉ 人nhân 失thất 心tâm 性tánh 也dã 。

又hựu 法pháp 取thủ 燒thiêu 尸thi 灰hôi 。 於ư 黑hắc 月nguyệt 八bát 日nhật 。 咒chú 一nhất 撮toát 灰hôi 。 一nhất 遍biến 擲trịch 火hỏa 中trung 燒thiêu 。 如như 是thị 滿mãn 八bát 千thiên 遍biến 。 怨oán 人nhân 即tức 滅diệt 。

又hựu 法pháp 於ư 黑hắc 月nguyệt 十thập 四tứ 日nhật 。 入nhập 水thủy 中trung 立lập 至chí 臍tề 。 誦tụng 咒chú 。 一nhất 切thiết 怨oán 家gia 。 惡ác 賊tặc 群quần 眾chúng 。 兩lưỡng 作tác 和hòa 解giải 俱câu 生sanh 善thiện 心tâm 。 又hựu 法pháp 欲dục 作tác 四tứ 方phương 結kết 界giới 。 取thủ 佉khư 陀đà 囉ra 木mộc 。 長trường/trưởng 橫hoạnh/hoành 八bát 指chỉ 四tứ 枚mai 。 各các 咒chú 八bát 百bách 遍biến 已dĩ 。 釘đinh/đính 著trước 四tứ 方phương 。 一nhất 切thiết 惡ác 鬼quỷ 。 及cập 惡ác 怨oán 人nhân 。 皆giai 不bất 得đắc 入nhập 此thử 界giới 之chi 內nội 。 又hựu 於ư 界giới 中trung 作tác 曼mạn 茶trà 羅la 。 咒chú 水thủy 二nhị 十thập 一nhất 遍biến 。 灑sái 散tán 地địa 上thượng 。 即tức 成thành 結kết 界giới 。 於ư 中trung 即tức 堪kham 作tác 咒chú 法pháp 也dã 。

又hựu 法pháp 薩tát 埵đóa 姥lao 跢đa 跛bả 吒tra (# 上thượng 音âm )# 那na # 蒲bồ 利lợi 沙sa 蜱tỳ 七thất 遍biến 咒chú 芥giới 子tử 。 又hựu 法pháp 云vân 長trường 命mạng 闕khuyết 物vật 難nạn/nan 成thành 不bất 譯dịch 也dã 。

又hựu 法pháp 取thủ 秦tần 牛ngưu 酥tô 一nhất 點điểm 子tử 許hứa 。 一nhất 咒chú 一nhất 燒thiêu 。 如như 是thị 數số 滿mãn 八bát 千thiên 遍biến 已dĩ 。 若nhược 到đáo 一nhất 切thiết 病bệnh 痛thống 障chướng 礙ngại 。 並tịnh 悉tất 銷tiêu 除trừ 。 亦diệc 不bất 須tu 看khán 。 日nhật 月nguyệt 時thời 節tiết 。 得đắc 作tác 即tức 作tác 。 柴sài 亦diệc 任nhậm 用dụng 。

又hựu 法pháp 取thủ 木mộc 患hoạn 子tử 柴sài 。 然nhiên 火hỏa 燒thiêu 藥dược (# 此thử 土thổ/độ 無vô 故cố 闕khuyết 之chi )# 。

又hựu 法pháp 瞋sân 賊tặc 來lai 欲dục 躓chí 頓đốn 我ngã 。 誦tụng 此thử 咒chú 已dĩ 即tức 心tâm 歡hoan 喜hỷ 。

又hựu 法pháp 官quan 事sự 。 月nguyệt 八bát 日nhật 於ư 觀quán 音âm 像tượng 邊biên 。 咒chú 白bạch 花hoa 。 一nhất 莖hành 一nhất 遍biến 擲trịch 火hỏa 中trung 燒thiêu 。 滿mãn 八bát 千thiên 遍biến 。 官quan 事sự 解giải 了liễu 。

又hựu 法pháp 有hữu 賊tặc 欲dục 來lai 侵xâm 亂loạn 。 於ư 觀quán 音âm 像tượng 前tiền 至chí 心tâm 誦tụng 咒chú 。 賊tặc 即tức 還hoàn 去khứ 。

又hựu 法pháp 隨tùy 求cầu 何hà 法pháp 。 誦tụng 此thử 咒chú 時thời 燒thiêu 無vô 煙yên 炭thán 。 咒chú 白bạch 芥giới 子tử 。 一nhất 顆khỏa 一nhất 遍biến 一nhất 擲trịch 火hỏa 中trung 燒thiêu 。 滿mãn 八bát 千thiên 遍biến 。 所sở 求cầu 皆giai 遂toại 。 又hựu 咒chú 白bạch 芥giới 子tử 七thất 遍biến 。 一nhất 切thiết 起khởi 屍thi 。 鬼quỷ 等đẳng 皆giai 悉tất 被bị 縛phược 。

又hựu 法pháp 咒chú 石thạch 蜜mật 七thất 遍biến 。 擲trịch 著trước 水thủy 中trung 。 即tức 取thủ 此thử 水thủy 作tác 曼mạn 茶trà 羅la 結kết 界giới 。 於ư 中trung 誦tụng 咒chú 。 一nhất 切thiết 師sư 子tử 大đại 蟲trùng 禽cầm 獸thú 水thủy 牛ngưu 白bạch 象tượng 囉ra 闍xà 朱chu 囉ra 水thủy 等đẳng 。 皆giai 不bất 能năng 害hại 。 毘tỳ 俱câu 知tri 印ấn 咒chú 及cập 功công 能năng 法pháp 略lược 說thuyết 已dĩ 竟cánh 。

佛Phật 說Thuyết 陀Đà 羅La 尼Ni 集Tập 經Kinh 卷quyển 第đệ 五ngũ

Print Friendly, PDF & Email