cưu ma lợi

cưu ma lợi

鳩摩利 ( 鳩cưu 摩ma 利lợi )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天部)梵名Kimari。又作憍摩利,俱摩羅。是鬼女眾之一,胎藏界外金剛部中之一尊也。形像肉色,左手持鉾,右手為掬,或左手執杵,右手執劍。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 部bộ ) 梵Phạm 名danh Kimari 。 又hựu 作tác 憍kiêu 摩ma 利lợi , 俱câu 摩ma 羅la 。 是thị 鬼quỷ 女nữ 眾chúng 之chi 一nhất , 胎thai 藏tạng 界giới 外ngoại 金kim 剛cang 部bộ 中trung 之chi 一nhất 尊tôn 也dã 。 形hình 像tượng 肉nhục 色sắc , 左tả 手thủ 持trì 鉾mâu , 右hữu 手thủ 為vi 掬cúc , 或hoặc 左tả 手thủ 執chấp 杵xử 。 右hữu 手thủ 執chấp 劍kiếm 。

About The Author

tangthuphathoc
error: