Cưu Ma La Thập

Cưu Ma La Thập
Tác Giả

Cưu Ma La Thập

 

Bài Viết Liên Quan

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 020

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Thời gian: Ngày 5 tháng 04 năm 2010 Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Đức Phong...
Tác Giả

Trúc Niệm Phật

Đời Dao Tần, Sa-môn Trúc Phật Niệm, người Lương châu   Kinh Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ
Bài Viết Ngắn, Thích Nữ Hạnh Đoan

Chuyện Tình Nga My Sơn

CHUYỆN TÌNH NGA MY SƠN Hạnh Đoan biên thuật Diễn đọc: Khoai, Khang, Yến, Duyên, Trinh, Ly      Thư xin phép người trong cuộc: “Thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2019 - Lúc14:30 Chị M thương mến! Hình như từ lúc mình...
Trên Đỉnh Thái Sơn

Hương Thầm Bằng Hữu

TRÊN ĐỈNH THÁI SƠN Hạnh Đoan HƯƠNG THẦM BẰNG HỮU “Chiều về nơi đầu ngỏ, ngang căn nhà màu trắng thấy ai đang trợn mình!”… Tôi muốn hát câu đó khi bắt gặp con nhỏ cứ đứng tựa cửa nhìn tôi. Mặt nó hách lạ!...
Tác Giả

Hoằng Nhẫn

Hoằng Nhẫn   Luận Tối Thượng Thừa
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 035

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA Chủ giảng: Tịnh Không pháp sư Chuyển ngữ: Tử Hà Biên tập: Bình Minh Giảng ngày 08 tháng 05 năm 2010 Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu   TẬP 35 Các vị pháp sư, các vị đồng...