鳩摩羅炎 ( 鳩cưu 摩ma 羅la 炎diễm )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Kumārāyaṇa,天竺人,家世世相國。炎不嗣相位而出家,東度葱嶺,至龜茲國。國王敬慕之,迎請為國師。王有妹耆婆Jivā,年始二十,甚為聰明。逼炎妻之。舉一子。即鳩摩羅什也。見梁傳二(鳩摩羅什傳)。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 天Thiên 竺Trúc 。 人nhân , 家gia 世thế 世thế 相tướng 國quốc 。 炎diễm 不bất 嗣tự 相tướng 位vị 而nhi 出xuất 家gia , 東đông 度độ 葱thông 嶺lĩnh , 至chí 龜quy 茲tư 國quốc 。 國quốc 王vương 敬kính 慕mộ 之chi , 迎nghênh 請thỉnh 為vi 國quốc 師sư 。 王vương 有hữu 妹muội 耆kỳ 婆bà Jivā , 年niên 始thỉ 二nhị 十thập , 甚thậm 為vi 聰thông 明minh 。 逼bức 炎diễm 妻thê 之chi 。 舉cử 一nhất 子tử 。 即tức 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 也dã 。 見kiến 梁lương 傳truyền 二nhị ( 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 傳truyền ) 。