Cực Hỷ Tam Muội Gia Ấn

 

Địng Tuệ (2 tay) làm trăng, Kiên Cố Phộc

Nhẫn Nhực, Nguyện độ (2 ngón giữa) giao hợp giữa

Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiền Trí (2 ngón cái) dựng dính nhau

Chân Ngôn là:

“Án, tam ma dã, hộc, tố la đa, sa-đát-tông”

OṂ– SAMAYA HOḤ SURATA STVAṂ