Công cha nghĩa mẹ

Hoang Phong

Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
(Ca dao)

Bập bẹ ngày biết nói
Vuốt đầu con mẹ hỏi:
Thương cha con để ở đâu?
Tình cha con chất trên đầu thật cao.

Thương mẹ, mẹ chẳng hỏi,
Riêng con, con không nói.
Nhưng mà mẹ có biết không?
Thương mẹ con dấu trong lòng con mang.

Tập viết mẹ cầm tay,
Mẹ dạy chép câu này:
Công cha nhiều lắm con ơi,
Này con hãy nhớ vào đời mang theo,

Công cha cố đáp đền,
Nghĩa mẹ có đâu quên.
Công cha con chép sổ dầy,
Nghĩa mẹ con khắc tầng mây lưng trời.