CON CHÓ ĐÓI

Phật khi còn tại thế gian
Có vua hung ác, bạo tàn, hại dân
Nghe ngài thuyết pháp ở gần
Vua theo dân chúng ân cần tới lui
Xin ngài kể một chuyện vui
Lại vừa hữu ích cho đời dài lâu.
Phật bèn kể lại chuyện sau
Chuyện “Con Chó Đói” xiết bao lạ thường.
*
Thuở xưa có vị quốc vương
Hung tàn, bạo ngược chẳng thương dân mình
Mọi người khốn đốn, điêu linh,
Khiến ông Đế Thích hiện hình trần gian
Dắt theo quỷ dữ vô vàn,
Ông thành một bác thợ săn hiền lành
Quỷ thành ra chó khôn lanh
Xác thân to lớn, tính tình dữ hung
Thợ săn dắt chó vào cung
Để xin được yết kiến cùng quốc vương.
Chó kia tỏ vẻ khác thường
Tru lên dữ dội như đương bất bình
Lâu đài cung điện rung rinh
Quốc vương nghe tiếng thất kinh, rụng rời
Đòi ông thợ tới trước ngai
Tâu trình cho rõ để ngài được hay.
Thợ săn cung kính tỏ bày:
“Muôn tâu bệ hạ chó này đói ăn
Là tru lên tiếng dữ dằn!”
Ngài truyền cho chó thức ăn thật nhiều.
Mang bao nhiêu, hết bấy nhiêu!
Chó còn vẫn đói! Còn kêu! Còn đòi!
Đến khi ăn sạch kho rồi
Chó tru ầm ĩ, đền đài rung rinh
Tưởng chừng như xập cung đình
Quốc vương nhốn nháo sợ mình lâm nguy
Hỏi ông thợ có cách gì
Làm cho chó đói im đi tức thời?
Thợ săn nghiêm nghị đáp lời:
“Thịt người nó ghét nó thời thích ăn!”
Quốc vương: “Chó ghét ai chăng?”
“Hôn quân, bạo chúa!” thợ săn trả lời,
“Khi dân no ấm nơi nơi
Chó này lặng tiếng, im hơi, ngoan hiền”.
Quốc vương chợt tỉnh ngộ liền
Ăn năn hối cải lòng riêng dâng tràn
Hối về việc ác từng làm
Khiến dân điêu đứng gian nan, khốn cùng.
*
Phật vừa kể dứt chuyện xong
Mặt vua tái ngắt, trong lòng xốn xang.
Phật bèn khuyên nhủ nhẹ nhàng:
“Ngày nào nghe chó tru vang trong triều
Nhà vua hãy nhớ những điều
Trong câu chuyện kể buổi chiều hôm nay
Cách làm cho chó im ngay
Ta tin bệ hạ đã hay biết rồi!”

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa phỏng theo
TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO)