Cõi Tạm
Hiển Nhân-ToanPhong

 

Ta vẫn say dù men tình chưa cạn
Vì tình người là cõi tạm dừng chân
Men rượu cay đôi khi thấy lâng lâng …
Và ta biết : …dương trần …không có thật !

Lòng người lạnh như bốn bề ngục thất
Ta co ro tận gió bấc tâm hồn
Dĩ vãng là xác ướp chưa hề chôn
Loài người vẫn lập đàn quỳ khấn vái

Trong tình đời người lừa người gia hại
Kẻ thắng thua đều dại dột như nhau
Vì trăm năm sống cho đến bạc đầu …
Mọi người cũng chờ nhau trong cát bụi

Ta và người vẫn cùng chung …đồng loại
Tưởng khôn ngoan khờ dại khác nhau đâu
Khi yêu thương thất vọng …đã bạc đầu …
Vẫn chưa hiểu nghĩa câu …Đời là thế …!

Kiếp phù sinh nhận chân ra dâu bể
Cõi tạm dung trần thế thoáng qua mau
Vậy tham chi bọt nước lợi danh cầu
Càng tham luyến càng khổ đau sanh tử

Hiển Nhân (ToAn Phong)