古Cổ 尊Tôn 宿Túc 語Ngữ 錄Lục
Quyển 3

-# 南nam 院viện 和hòa 尚thượng (# 亦diệc 云vân 寶bảo 應ưng )# 名danh 慧tuệ 顒ngung 鄉hương 貫quán 姓tánh 氏thị 受thọ 業nghiệp 不bất 載tái 得đắc 法Pháp 於ư 興hưng 化hóa 獎tưởng 和hòa 尚thượng 臨lâm 濟tế 第đệ 三tam 世thế 後hậu 唐đường 莊trang 宗tông 明minh 宗tông 時thời 人nhân 。

-# 首thủ 山sơn 和hòa 尚thượng 名danh 省tỉnh 念niệm 萊# 州châu 人nhân 姓tánh 狄địch 氏thị 南nam 禪thiền 院viện 受thọ 業nghiệp 得đắc 法Pháp 於ư 風phong 宂# 昭chiêu 和hòa 尚thượng 壽thọ 六lục 十thập 八bát 臨lâm 濟tế 第đệ 五ngũ 世thế 。 本bổn 朝triêu 太thái 宗tông 淳thuần 化hóa 中trung 示thị 寂tịch 。

-# 葉diệp 縣huyện 和hòa 尚thượng 名danh 歸quy 省tỉnh 冀ký 州châu 人nhân 姓tánh 賈cổ 氏thị 易dị 州châu 保bảo 壽thọ 院viện 受thọ 業nghiệp 得đắc 法Pháp 於ư 首thủ 山sơn 念niệm 和hòa 尚thượng 臨lâm 濟tế 第đệ 六lục 世thế 。 本bổn 朝triêu 太thái 宗tông 真chân 宗tông 時thời 人nhân 。

-# 神thần 鼎đỉnh 和hòa 尚thượng 名danh 洪hồng 諲# 襄tương 水thủy 人nhân 姓tánh 氏thị 受thọ 業nghiệp 不bất 載tái 得đắc 法Pháp 於ư 首thủ 山sơn 念niệm 和hòa 尚thượng 年niên 八bát 十thập 餘dư 臨lâm 濟tế 第đệ 六lục 世thế 與dữ 葉diệp 縣huyện 同đồng 時thời 。

-# 承thừa 天thiên 和hòa 尚thượng 名danh 智trí 嵩tung (# 亦diệc 云vân 三tam 交giao 嵩tung 亦diệc 云vân 唐đường 明minh 嵩tung 亦diệc 云vân 鐵thiết 佛Phật 嵩tung 三tam 交giao 即tức 承thừa 天thiên 也dã )# 鄉hương 貫quán 姓tánh 氏thị 受thọ 業nghiệp 不bất 載tái 得đắc 法Pháp 於ư 首thủ 山sơn 念niệm 和hòa 尚thượng 臨lâm 濟tế 第đệ 六lục 世thế 與dữ 葉diệp 縣huyện 同đồng 時thời 。

-# 石thạch 門môn 和hòa 尚thượng (# 亦diệc 住trụ 谷cốc 隱ẩn 號hiệu 慈từ 照chiếu )# 名danh 蘊uẩn 聦# 南nam 海hải 人nhân 姓tánh 張trương 氏thị 受thọ 業nghiệp 不bất 載tái 得đắc 法Pháp 於ư 首thủ 山sơn 念niệm 和hòa 尚thượng 壽thọ 六lục 十thập 八bát 。 臨lâm 濟tế 第đệ 六lục 世thế 。 本bổn 朝triêu 仁nhân 宗tông 天thiên 聖thánh 中trung 示thị 寂tịch 。

汝nhữ 州châu 南nam 院viện 顒ngung 和hòa 尚thượng 語ngữ 要yếu 。 嗣tự 興hưng 化hóa 獎tưởng 和hòa 尚thượng 。

上thượng 堂đường 云vân 赤xích [冉-工+又]# 團đoàn 上thượng 壁bích 立lập 千thiên 仞nhận 有hữu 僧Tăng 問vấn 赤xích [冉-工+又]# 團đoàn 上thượng 壁bích 立lập 千thiên 仞nhận 豈khởi 不bất 是thị 和hòa 尚thượng 語ngữ 師sư 云vân 是thị 僧Tăng 便tiện 掀# 倒đảo 禪thiền 床sàng 師sư 云vân 你nễ 看khán 這giá 瞎hạt 漢hán 乱# 做tố 僧Tăng 擬nghĩ 議nghị 師sư 便tiện 打đả 趂# 出xuất 院viện 。

上thượng 堂đường 云vân 諸chư 方phương 只chỉ 具cụ 啐# 啄trác 同đồng 時thời 眼nhãn 不bất 具cụ 啐# 啄trác 同đồng 時thời 用dụng 僧Tăng 問vấn 如như 何hà 是thị 啐# 啄trác 同đồng 時thời 用dụng 師sư 云vân 作tác 家gia 不bất 啐# 啄trác 啐# 啄trác 同đồng 時thời 失thất 僧Tăng 云vân 猶do 是thị 學học 人nhân 問vấn 處xứ 師sư 云vân 你nễ 問vấn 處xứ 作tác 麼ma 生sanh 僧Tăng 云vân 失thất 師sư 便tiện 打đả 其kỳ 僧Tăng 不bất 肯khẳng 後hậu 到đáo 雲vân 門môn 會hội 裏lý 舉cử 前tiền 因nhân 緣duyên 說thuyết 不bất 肯khẳng 其kỳ 時thời 有hữu 傍bàng 僧Tăng 云vân 當đương 時thời 南nam 院viện 棒bổng 折chiết 那na 僧Tăng 聞văn 此thử 語ngữ 言ngôn 下hạ 大đại 悟ngộ 。 方phương 見kiến 南nam 院viện 荅# 話thoại 處xứ 僧Tăng 卻khước 來lai 汝nhữ 州châu 省tỉnh 覲cận 值trị 南nam 院viện 已dĩ 遷thiên 化hóa 卻khước 上thượng 風phong 宂# 禮lễ 拜bái 風phong 宂# 認nhận 得đắc 便tiện 問vấn 上thượng 座tòa 是thị 當đương 時thời 問vấn 南nam 院viện 啐# 啄trác 同đồng 時thời 話thoại 否phủ/bĩ 僧Tăng 云vân 是thị 宂# 云vân 會hội 也dã 未vị 僧Tăng 云vân 會hội 也dã 宂# 云vân 當đương 時thời 作tác 麼ma 生sanh 僧Tăng 云vân 當đương 時thời 如như 在tại 燈đăng 影ảnh 裏lý 行hành 相tương 似tự 宂# 云vân 你nễ 會hội 也dã 。

問vấn 大đại 用dụng 不bất 逢phùng 人nhân 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 鷄kê 鵝nga 舞vũ 道đạo 引dẫn 入nhập 千thiên 峯phong 。

問vấn 十thập 方phương 通thông 暢sướng 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 八bát 極cực 連liên 門môn 禍họa 問vấn 龍long 躍dược 江giang 湖hồ 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 瞥miết 嗔sân 瞥miết 喜hỷ 。

問vấn 傾khuynh 湫# 倒đảo 岳nhạc 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 老lão 鵶nha 無vô 觜tủy 。

問vấn 從tùng 上thượng 古cổ 人nhân 見kiến 不bất 盡tận 處xứ 師sư 還hoàn 見kiến 也dã 無vô 師sư 云vân 握ác 髮phát 吐thổ 食thực 人nhân 不bất 頋# 滿mãn 朝triêu 盡tận 道đạo 好hảo/hiếu 周chu 公công 僧Tăng 向hướng 口khẩu 上thượng 打đả 師sư 云vân 道đạo 者giả 大đại 煞sát 瞎hạt 僧Tăng 云vân 有hữu 恁nhẫm 麼ma 瞎hạt 老lão 漢hán 恁nhẫm 麼ma 道đạo 師sư 便tiện 打đả 。

問vấn 從tùng 上thượng 諸chư 聖thánh 向hướng 什thập 麼ma 處xứ 去khứ 也dã 師sư 云vân 不bất 上thượng 天thiên 堂đường 即tức 入nhập 地địa 獄ngục 。 僧Tăng 云vân 和hòa 尚thượng 作tác 麼ma 生sanh 師sư 云vân 你nễ 還hoàn 知tri 寶bảo 應ưng 老lão 落lạc 處xứ 也dã 無vô 僧Tăng 擬nghĩ 議nghị 師sư 便tiện 打đả 一nhất 拂phất 云vân 你nễ 還hoàn 知tri 喫khiết 拂phất 子tử 底để 麼ma 僧Tăng 云vân 不bất 會hội 師sư 云vân 正chánh 令linh 卻khước 是thị 你nễ 行hành 又hựu 打đả 一nhất 拂phất 子tử 。

問vấn 如như 何hà 是thị 第đệ 一nhất 句cú 師sư 云vân 你nễ 試thí 道đạo 看khán 僧Tăng 便tiện 喝hát 師sư 拍phách 手thủ 云vân 大đại 眾chúng 好hảo/hiếu 喝hát 僧Tăng 又hựu 喝hát 師sư 便tiện 打đả 。

問vấn 囬# 旋toàn 空không 中trung 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 四tứ 面diện 連liên 架# 打đả 。

問vấn 龍long 獸thú 相tương 交giao 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 狗cẩu 脊tích 坡# 頭đầu 。

問vấn 円# 霄tiêu 獨độc 步bộ 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 日nhật 馳trì 五ngũ 百bách 。

問vấn 金kim 榜bảng 題đề 名danh 請thỉnh 師sư 印ấn 可khả 師sư 云vân 日nhật 下hạ 拽duệ 脚cước 。

問vấn 大đại 震chấn 虹hồng 霓nghê 請thỉnh 師sư 引dẫn 驗nghiệm 師sư 云vân 日nhật 下hạ 三tam 刻khắc 。

問vấn 黃hoàng 巢sào 過quá 後hậu 何hà 處xứ 囬# 避tị 師sư 云vân 六lục 纛# 旗kỳ 下hạ 。

問vấn 忽hốt 遇ngộ 捉tróc 著trước 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 賊tặc 首thủ 頭đầu 犯phạm 。

問vấn 寶bảo 劒kiếm 未vị 出xuất 匣hạp 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 泥nê 乾can/kiền/càn 跌trật 宕# 僧Tăng 云vân 出xuất 匣hạp 後hậu 如như 何hà 師sư 云vân 天thiên 魔ma 唱xướng 快khoái 。

問vấn 楊dương 朱chu 泣khấp 歧kỳ 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 白bạch 狗cẩu 臨lâm 刑hình 莫mạc 怨oán 天thiên 。

問vấn 人nhân 逢phùng 碧bích 眼nhãn 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 鬼quỷ 爭tranh [泳-永+(夾/(恭-共))]# 桶# 。

問vấn 獨độc 步bộ 青thanh 霄tiêu 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 四tứ 眾chúng 圍vi 遶nhiễu 。 僧Tăng 云vân 四tứ 眾chúng 圍vi 遶nhiễu 。 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 梵Phạm 音âm 絕tuyệt 處xứ 行hành 。

問vấn 寂tịch 寂tịch 無vô 聲thanh 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 打đả 了liễu 拖tha 聲thanh [執/力]# 。

問vấn 鳳phượng 拪thiên 不bất 到đáo 處xứ 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 忽hốt 聞văn 庭đình 前tiền 撲phác 煞sát 老lão 鴟si 梟kiêu 。

問vấn 如như 何hà 是thị 歸quy 宗tông 理lý 事sự 絕tuyệt 師sư 云vân 納nạp 孺nhụ 處xứ 錯thác 。

問vấn 如như 何hà 是thị 日nhật 輪luân 正chánh 當đương 午ngọ 師sư 云vân 理lý 事sự 甚thậm 分phân 明minh 便tiện 打đả 。

問vấn 如như 何hà 是thị 獨độc 步bộ 四tứ 山sơn 頂đảnh 師sư 云vân 深thâm 深thâm 海hải 底để 行hành 。

問vấn 如như 何hà 是thị 自tự 在tại 如như 師sư 子tử 師sư 云vân 金kim 鎚chùy 勒lặc 咽yến/ế/yết 索sách 白bạch 棒bổng 擁ủng 將tương 行hành 。

問vấn 久cửu 在tại 貧bần 中trung 如như 何hà 得đắc 濟tế 師sư 云vân 滿mãn 掬cúc 摩ma 尼ni 親thân 自tự 捧phủng 學học 云vân 教giáo 人nhân 眼nhãn 瞎hạt 師sư 云vân 眼nhãn 裏lý 無vô 筋cân 一nhất 世thế 貧bần 學học 云vân 挑thiêu 筋cân 了liễu 瞎hạt 師sư 便tiện 打đả 。

問vấn 奔bôn 流lưu 度độ 刃nhận 疾tật 焰diễm 過quá 風phong 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 住trụ 學học 云vân 住trụ 即tức 瞎hạt 師sư 打đả 禪thiền 床sàng 僧Tăng 便tiện 喝hát 師sư 拈niêm 棒bổng 僧Tăng 云vân 老lão 和hòa 尚thượng 莫mạc 掣xiết 猱nhu 奪đoạt 棒bổng 打đả 老lão 和hòa 尚thượng 去khứ 在tại 師sư 云vân 今kim 日nhật 被bị 這giá 瞎hạt 漢hán 鈍độn 置trí 煞sát 我ngã 僧Tăng 云vân 陣trận 敗bại 不bất 禁cấm 苕# 菷# 掃tảo 。

問vấn 疋thất 馬mã 單đơn 鏘thương 來lai 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 且thả 待đãi 我ngã 斫chước 棒bổng 。

問vấn 如như 何hà 是thị 佛Phật 法Pháp 。 大đại 意ý 師sư 云vân 無vô 量lượng 大đại 病bệnh 源nguyên 僧Tăng 云vân 請thỉnh 師sư 醫y 師sư 云vân 世thế 醫y 拱củng 手thủ 。

問vấn 師sư 唱xướng 誰thùy 家gia 曲khúc 宗tông 風phong 嗣tự 阿a 誰thùy 師sư 云vân 掌chưởng 塔tháp 戴đái 鵰điêu 冠quan 口khẩu 中trung 更cánh 河hà 海hải 。

問vấn 如như 何hà 是thị 無vô 相tướng 涅Niết 槃Bàn 師sư 云vân 前tiền 三tam 點điểm 後hậu 三tam 點điểm 僧Tăng 云vân 無vô 相tướng 涅Niết 盤Bàn 請thỉnh 師sư 證chứng 照chiếu 師sư 云vân 三tam 點điểm 前tiền 三tam 點điểm 後hậu 。

問vấn 萬vạn 里lý 無vô 雲vân 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 飢cơ 虎hổ 投đầu 崖nhai 。

問vấn 古cổ 殿điện 重trọng/trùng 興hưng 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 明minh 堂đường 瓦ngõa 插sáp 簷diêm 僧Tăng 云vân 與dữ 麼ma 則tắc 莊trang 嚴nghiêm 畢tất 備bị 也dã 師sư 云vân 斬trảm 草thảo 虵xà 頭đầu 落lạc 。

問vấn 二nhị 王vương 相tương 見kiến 。 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 十thập 字tự 街nhai 頭đầu 吹xuy 尺xích 八bát 。

問vấn 如như 何hà 是thị 無vô 相tướng 道Đạo 場Tràng 師sư 云vân 斫chước 破phá 鬼quỷ 神thần 村thôn 。

上thượng 堂đường 云vân 是thị 你nễ 諸chư 人nhân 盡tận 曾tằng 向hướng 諸chư 方phương 去khứ 來lai 不bất 是thị 不bất 知tri 不bất 見kiến 。 還hoàn 知tri 老lão 僧Tăng 這giá 裏lý 有hữu 諱húy 麼ma 僧Tăng 便tiện 問vấn 請thỉnh 和hòa 尚thượng 諱húy 師sư 云vân 推thôi 筭# 决# 疑nghi 。

問vấn 如như 何hà 是thị 簷diêm 蔔bặc 林lâm 師sư 云vân 鬼quỷ 厭yếm 箭tiễn 。

問vấn 如như 何hà 是thị 不bất 動động 尊tôn 師sư 云vân 邂giải 逅cấu 到đáo 崖nhai 州châu 。

問vấn 擬nghĩ 驀# 要yếu 津tân 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 灰hôi 糞phẩn 堆đôi 。

問vấn 百bách 了liễu 于vu 當đương 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 未vị 是thị 好hảo/hiếu 手thủ 。

問vấn 大đại 義nghĩa 爭tranh 權quyền 時thời 如như 何hà 支chi 擬nghĩ 師sư 云vân 光quang 漆tất 交giao 社xã 僧Tăng 云vân 將tương 何hà 奉phụng 獻hiến 師sư 云vân 切thiết 以dĩ 生sanh 芻sô 祭tế 惟duy 驢lư 糞phẩn 。

問vấn 如như 何hà 是thị 乾can/kiền/càn 坤# 主chủ 師sư 云vân 周chu 人nhân 遺di 刀đao 心tâm 剜oan 九cửu 竅khiếu 。

問vấn 麟lân 閣các 圖đồ 形hình 請thỉnh 師sư 憐lân 念niệm 師sư 云vân 纓anh 拂phất 面diện 塵trần 。

問vấn 如như 何hà 是thị 解giải 脫thoát 漿tương 師sư 云vân 苞bao [蕵-食+ㄗ]# 滲# 血huyết 簋# 物vật 不bất 多đa 問vấn 如như 何hà 是thị 金kim 剛cang 不bất 壞hoại 身thân 。 師sư 云vân 老lão 僧Tăng 在tại 你nễ 脚cước 底để 僧Tăng 便tiện 喝hát 師sư 云vân 未vị 在tại 不bất 是thị 僧Tăng 又hựu 喝hát 師sư 便tiện 打đả 。

問vấn 南nam 宗tông 北bắc 祖tổ 如như 何hà 顯hiển 示thị 師sư 云vân 大đại 庾dữu 嶺lĩnh 頭đầu 雲vân 太thái 行hành 山sơn 下hạ 賊tặc 僧Tăng 云vân 如như 何hà 明minh 會hội 師sư 云vân 幽u 燕yên 經kinh 刼# 殺sát 吴# 越việt 笑tiếu 呵ha 呵ha 僧Tăng 云vân 畢tất 竟cánh 如như 何hà 師sư 云vân 莫mạc 言ngôn 無vô 法pháp 說thuyết 最tối 苦khổ 是thị 新tân 羅la 。

問vấn 薄bạc 地địa 天thiên 龍long 如như 何hà 弁# 識thức 師sư 云vân 有hữu 什thập 麼ma 難nạn/nan 弁# 僧Tăng 云vân 便tiện 請thỉnh 弁# 師sư 云vân 瘦sấu 眼nhãn 生sanh 盲manh 莖hành 毛mao 磔trách 索sách 僧Tăng 云vân 如như 何hà 醫y 治trị 師sư 云vân 氣khí 針châm 抉# 舌thiệt 上thượng 雷lôi 電điện 震chấn 雲vân 間gian 僧Tăng 云vân 忽hốt 遇ngộ 葉diệp 公công 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 見kiến 假giả 不bất 知tri 驚kinh 著trước 否phủ/bĩ 至chí 今kim 猶do 是thị 眼nhãn 翻phiên 天thiên 。

問vấn 日nhật 出xuất 扶phù 桑tang 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 閻diêm 浮phù 樹thụ 下hạ 。 過quá 問vấn 凡phàm 聖thánh 同đồng 居cư 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 兩lưỡng 箇cá 猫miêu 兒nhi 一nhất 箇cá 獰# 。

問vấn 旃chiên 檀đàn 鬱uất 密mật 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 獨độc 栁# 樹thụ 下hạ 坐tọa 。

問vấn 近cận 不bất 得đắc 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 冤oan 家gia 難nan 解giải 脫thoát 。

問vấn 萬vạn 仞nhận 龍long 門môn 今kim 朝triêu 透thấu 過quá 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 全toàn 存tồn 霹phích 靂lịch 聲thanh 僧Tăng 云vân 恁nhẫm 麼ma 則tắc 全toàn 承thừa 布bố 雨vũ 去khứ 也dã 師sư 云vân 泥nê 人nhân 眼nhãn 赤xích 。

問vấn 如như 何hà 是thị 道đạo 師sư 云vân 鷹ưng 過quá 長trường/trưởng 空không 無vô 一nhất 物vật 。

問vấn 獨độc 遊du 滄thương 海hải 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 雷lôi 震chấn 青thanh 空không 畜súc 生sanh 燒thiêu 尾vĩ 。

問vấn 運vận 尼ni 不bất 知tri 路lộ 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 鳥điểu 道đạo 盲manh 人nhân 遇ngộ 。

問vấn 中trung 間gian 不bất 會hội 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 靜tĩnh [皮-(〡/又)+(王/匆)]# 踝hõa 了liễu 打đả 。

問vấn 投đầu 機cơ 不bất 遇ngộ 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 足túc 下hạ 全toàn 身thân 去khứ 。

問vấn 金kim 鏁tỏa 断# 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 失thất 僧Tăng 云vân 金kim 鏁tỏa 既ký 断# 為vi 什thập 麼ma 卻khước 失thất 師sư 云vân 崖nhai 州châu 路lộ 上thượng 問vấn 行hành 人nhân 。

問vấn 燃nhiên 燈đăng 前tiền 即tức 不bất 問vấn 燃nhiên 燈đăng 後hậu 亦diệc 不bất 問vấn 如như 何hà 是thị 正chánh 燃nhiên 燈đăng 師sư 云vân 滅diệt 僧Tăng 從tùng 東đông 過quá 西tây 邊biên 立lập 師sư 云vân 野dã 狐hồ 精tinh 。

問vấn 不bất 施thí 寸thốn 刃nhận 便tiện 登đăng 九cửu 五ngũ 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 單đơn 杖trượng 控khống 天thiên 街nhai 太thái 白bạch 過quá 後hậu 望vọng 。

問vấn 如như 何hà 是thị 無vô 縫phùng 塔tháp 師sư 云vân 八bát 花hoa 九cửu 裂liệt 。

問vấn 如như 何hà 是thị 塔tháp 中trung 人nhân 師sư 云vân 頭đầu 不bất 梳sơ 面diện 不bất 洗tẩy 。

問vấn 萬vạn 里lý 無vô 雲vân 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 寸thốn 步bộ 不bất 可khả 過quá 。

問vấn 剪tiễn 鐵thiết 鏌# 鎁# 猶do 恨hận 鈍độn 齧niết 鏃# 當đương 鋒phong 事sự 如như 何hà 師sư 云vân 剪tiễn 即tức 死tử 僧Tăng 便tiện 喝hát 師sư 拍phách 膝tất 一nhất 下hạ 僧Tăng 又hựu 喝hát 師sư 拈niêm 棒bổng 僧Tăng 云vân 老lão 和hòa 尚thượng 莫mạc 盲manh 枷già 瞎hạt 棒bổng 奪đoạt 卻khước 棒bổng 來lai 打đả 老lão 和hòa 尚thượng 去khứ 莫mạc 言ngôn 不bất 道đạo 師sư 云vân 今kim 日nhật 無vô 端đoan 黃hoàng 面diện 浙chiết 子tử 鈍độn 置trí 一nhất 場tràng 僧Tăng 云vân 老lão 和hòa 尚thượng 莫mạc 掣xiết 猱nhu 好hảo/hiếu 。

問vấn 如như 何hà 是thị 佛Phật 師sư 云vân 如như 何hà 不bất 是thị 佛Phật 。

問vấn 惜tích 宗tông 風phong 護hộ 三tam 乗# 如như 何hà 是thị 道đạo 師sư 云vân 更cánh 夣# 見kiến 什thập 麼ma 。

上thượng 堂đường 云vân 過quá 去khứ 祖tổ 佛Phật 盡tận 皆giai 恁nhẫm 麼ma 道đạo 時thời 有hữu 僧Tăng 問vấn 道đạo 箇cá 什thập 麼ma 師sư 云vân 大đại 哉tai 問vấn 上thượng 上thượng 根căn 器khí 人nhân 來lai 師sư 還hoàn 接tiếp 也dã 無vô 師sư 云vân 接tiếp 僧Tăng 云vân 便tiện 請thỉnh 和hòa 尚thượng 接tiếp 師sư 云vân 且thả 喜hỷ 共cộng 你nễ 平bình 交giao 問vấn 如như 何hà 是thị 佛Phật 師sư 云vân 我ngã 不bất 曾tằng 知tri 僧Tăng 禮lễ 拜bái 師sư 便tiện 打đả 。

上thượng 堂đường 云vân 有hữu 解giải 問vấn 話thoại 者giả 出xuất 來lai 時thời 有hữu 僧Tăng 出xuất 禮lễ 拜bái 師sư 云vân 是thị 者giả 老lão 漢hán 罪tội 過quá 便tiện 下hạ 座tòa 問vấn 如như 何hà 是thị 和hòa 尚thượng 家gia 風phong 師sư 云vân 秋thu [(冰-水+〡)*ㄆ]# 冬đông 藏tạng 問vấn 如như 何hà 是thị 寶bảo 應ưng 正chánh 主chủ 師sư 云vân 拘câu 大đại 椀# 小tiểu 問vấn 如như 何hà 是thị 寶bảo 應ưng 水thủy 師sư 云vân 了liễu 云vân 飲ẩm 者giả 如như 何hà 師sư 云vân 了liễu 問vấn 牛ngưu 頭đầu 未vị 見kiến 四tứ 祖tổ 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 今kim 日nhật 不bất 荅# 話thoại 問vấn 擬nghĩ 伸thân 一nhất 問vấn 師sư 意ý 如như 何hà 師sư 云vân 是thị 何hà 公công 案án 僧Tăng 應ưng 喏nhạ 師sư 云vân 放phóng 你nễ 三tam 十thập 棒bổng 問vấn 如như 何hà 是thị 祖tổ 師sư 西tây 來lai 意ý 師sư 云vân 五ngũ 男nam 二nhị 女nữ 問vấn 如như 何hà 是thị 寶bảo 應ưng 劒kiếm 師sư 云vân 天thiên 下hạ 老lão 和hòa 尚thượng 荅# 話thoại 了liễu 也dã 將tương 此thử 語ngữ 別biệt 處xứ 問vấn 去khứ 僧Tăng 云vân 用dụng 者giả 如như 何hà 師sư 便tiện 打đả 問vấn 祖tổ 意ý 與dữ 教giáo 意ý 是thị 同đồng 是thị 別biệt 師sư 云vân 黃hoàng 尚thượng 書thư 李# 僕bộc 射xạ 僧Tăng 云vân 不bất 會hội 師sư 云vân 牛ngưu 頭đầu 南nam 馬mã 頭đầu 北bắc 問vấn 萬vạn 代đại 留lưu 名danh 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 光quang 漆tất 郊giao 社xã 問vấn 如như 何hà 是thị 佛Phật 法Pháp 。 大đại 意ý 師sư 便tiện 喝hát 僧Tăng 云vân 老lão 和hòa 尚thượng 莫mạc 探thám 頭đầu 好hảo/hiếu 師sư 又hựu 喝hát 僧Tăng 便tiện 禮lễ 拜bái 師sư 云vân 放phóng 過quá 即tức 不bất 可khả 便tiện 打đả 問vấn 如như 何hà 是thị 佛Phật 法Pháp 。 大đại 意ý 師sư 便tiện 喝hát 僧Tăng 便tiện 禮lễ 拜bái 師sư 云vân 今kim 夜dạ 兩lưỡng 箇cá 俱câu 是thị 作tác 家gia 禪thiền 客khách 與dữ 寶bảo 應ưng 老lão 稱xưng 提đề 臨lâm 際tế 正Chánh 法Pháp 眼nhãn 藏tạng 。 若nhược 要yếu 一nhất 喝hát 下hạ 弁# 賔# 主chủ 問vấn 取thủ 二nhị 禪thiền 客khách 問vấn 學học 人nhân 有hữu 一nhất 問vấn 在tại 和hòa 尚thượng 處xứ 時thời 如như 何hà 師sư 云vân 你nễ 問vấn 道đạo 什thập 麼ma 僧Tăng 便tiện 喝hát 師sư 便tiện 休hưu 至chí 明minh 日nhật 上thượng 堂đường 眾chúng 集tập 師sư 云vân 昨tạc 日nhật 問vấn 話thoại 師sư 僧Tăng 在tại 什thập 麼ma 處xứ 僧Tăng 才tài 出xuất 師sư 拈niêm 棒bổng 便tiện 打đả 問vấn 如như 何hà 是thị 佛Phật 師sư 云vân 待đãi 有hữu 即tức 向hướng 你nễ 道đạo 僧Tăng 云vân 與dữ 麼ma 則tắc 和hòa 尚thượng 無vô 佛Phật 也dã 師sư 云vân 正chánh 當đương 好hảo/hiếu 處xứ 僧Tăng 云vân 如như 何hà 是thị 好hảo/hiếu 處xứ 師sư 云vân 今kim 日nhật 是thị 三tam 十thập 日nhật 。

上thượng 堂đường 云vân 諸chư 方phương 盡tận 是thị 把bả 虵xà 頭đầu 求cầu 歇hiết 終chung 不bất 敢cảm 向hướng 第đệ 二nhị 頭đầu 荅# 賔# 家gia 話thoại 若nhược 是thị 本bổn 色sắc 衲nạp 僧Tăng 便tiện 莫mạc 共cộng 語ngữ 作tác 麼ma 生sanh 是thị 本bổn 色sắc 衲nạp 僧Tăng 良lương 久cửu 云vân 有hữu 輸du 有hữu 贏# 有hữu 防phòng 禦ngữ 使sử 問vấn 長trưởng 老lão 還hoàn 具cụ 見kiến 聞văn 覺giác 知tri 。 也dã 無vô 師sư 與dữ 一nhất 踏đạp 踏đạp 倒đảo 。

勘khám 辯biện

問vấn 僧Tăng 近cận 離ly 什thập 麼ma 處xứ 云vân 襄tương 州châu 師sư 云vân 來lai 作tác 什thập 麼ma 僧Tăng 云vân 特đặc 來lai 禮lễ 拜bái 和hòa 尚thượng 師sư 云vân 恰kháp 遇ngộ 寶bảo 應ưng 不bất 在tại 僧Tăng 便tiện 喝hát 師sư 云vân 向hướng 你nễ 道đạo 不bất 在tại 又hựu 喝hát 作tác 什thập 麼ma 僧Tăng 又hựu 喝hát 師sư 便tiện 打đả 僧Tăng 禮lễ 拜bái 師sư 云vân 這giá 棒bổng 本bổn 是thị 你nễ 打đả 我ngã 我ngã 且thả 打đả 你nễ 要yếu 此thử 話thoại 行hành 瞎hạt 漢hán 叅# 堂đường 去khứ 。

師sư 見kiến 新tân 到đáo 來lai 竪thụ 起khởi 拂phất 子tử 僧Tăng 云vân 敗bại 闕khuyết 師sư 放phóng 下hạ 拂phất 子tử 僧Tăng 云vân 猶do 有hữu 這giá 箇cá 在tại 師sư 便tiện 打đả 。

問vấn 園viên 頭đầu 瓠hoạch 子tử 開khai 花hoa 也dã 未vị 僧Tăng 云vân 開khai 花hoa 已dĩ 久cửu 師sư 云vân 還hoàn 著trước 子tử 也dã 無vô 僧Tăng 云vân 昨tạc 日nhật 遭tao 霜sương 了liễu 也dã 師sư 云vân 大đại 眾chúng 喫khiết 箇cá 什thập 麼ma 僧Tăng 擬nghĩ 議nghị 師sư 便tiện 打đả 。

問vấn 風phong 宂# 南nam 方phương 一nhất 棒bổng 作tác 麼ma 啇# 量lượng 宂# 云vân 作tác 奇kỳ 特đặc 啇# 量lượng 宂# 卻khước 問vấn 和hòa 尚thượng 此thử 間gian 一nhất 棒bổng 作tác 麼ma 啇# 量lượng 師sư 拈niêm 拄trụ 杖trượng 云vân 棒bổng 下hạ 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 臨lâm 機cơ 不bất 見kiến 師sư 。

問vấn 近cận 離ly 甚thậm 處xứ 云vân 長trường/trưởng 水thủy 師sư 云vân 東đông 流lưu 西tây 流lưu 僧Tăng 云vân 總tổng 不bất 恁nhẫm 麼ma 師sư 云vân 作tác 麼ma 生sanh 僧Tăng 珎# 重trọng/trùng 師sư 便tiện 打đả 。

問vấn 僧Tăng 近cận 離ly 什thập 麼ma 處xứ 僧Tăng 云vân 龍long 興hưng 師sư 云vân 發phát 足túc 莫mạc 離ly 葉diệp 縣huyện 否phủ/bĩ 僧Tăng 便tiện 喝hát 師sư 云vân 好hảo/hiếu 好hảo/hiếu 問vấn 你nễ 又hựu 惡ác 發phát 作tác 什thập 麼ma 僧Tăng 云vân 喚hoán 作tác 惡ác 發phát 即tức 不bất 得đắc 師sư 便tiện 喝hát 云vân 你nễ 既ký 惡ác 發phát 我ngã 也dã 惡ác 發phát 近cận 前tiền 來lai 僧Tăng 近cận 前tiền 來lai 師sư 云vân 我ngã 也dã 沒một 量lượng 大đại 罪tội 過quá 瞎hạt 漢hán 叅# 堂đường 去khứ 。

師sư 有hữu 時thời 把bả 住trụ 一nhất 僧Tăng 云vân 作tác 麼ma 作tác 麼ma 僧Tăng 無vô 對đối 師sư 云vân 三tam 十thập 年niên 來lai 弄lộng 馬mã 騎kỵ 有hữu 時thời 把bả 住trụ 一nhất 僧Tăng 云vân 會hội 麼ma 僧Tăng 云vân 不bất 會hội 師sư 云vân 牛ngưu 頭đầu 南nam 馬mã 頭đầu 北bắc 。

問vấn 僧Tăng 夏hạ 在tại 什thập 麼ma 處xứ 僧Tăng 云vân 五ngũ 臺đài 師sư 云vân 文Văn 殊Thù 還hoàn 說thuyết 著trước 老lão 僧Tăng 也dã 無vô 僧Tăng 云vân 不bất 說thuyết 著trước 師sư 云vân 今kim 日nhật 遇ngộ 作tác 家gia 有hữu 時thời 見kiến 僧Tăng 來lai 參tham 便tiện 把bả 住trụ 參tham 頭đầu 云vân 是thị 什thập 麼ma 僧Tăng 無vô 語ngữ 師sư 云vân 三tam 十thập 年niên 弄lộng 馬mã 騎kỵ 今kim 日nhật 被bị 驢lư 撲phác 又hựu 自tự 云vân 大đại 眾chúng 莫mạc 道đạo 閑nhàn 處xứ 語ngữ 。

問vấn 僧Tăng 近cận 離ly 甚thậm 處xứ 云vân 襄tương 州châu 師sư 云vân 什thập 麼ma 物vật 恁nhẫm 麼ma 來lai 云vân 和hòa 尚thượng 試thí 道đạo 看khán 師sư 云vân 適thích 來lai 禮lễ 拜bái 底để 僧Tăng 云vân 錯thác 師sư 云vân 錯thác 箇cá 什thập 麼ma 僧Tăng 云vân 再tái 犯phạm 不bất 容dung 師sư 云vân 三tam 十thập 年niên 弄lộng 馬mã 騎kỵ 今kim 日nhật 被bị 驢lư 子tử 撲phác 瞎hạt 漢hán 參tham 堂đường 去khứ 。

問vấn 大đại 德đức 講giảng 什thập 麼ma 經kinh 僧Tăng 云vân 維duy 摩ma 經kinh 師sư 指chỉ 云vân 會hội 麼ma 僧Tăng 云vân 不bất 會hội 師sư 云vân 侍thị 者giả 點điểm 茶trà 來lai 問vấn 僧Tăng 夏hạ 在tại 什thập 麼ma 處xứ 云vân 湖hồ 南nam 師sư 云vân 喚hoán 維duy 那na 來lai 上thượng 板bản 頭đầu 安an 排bài 著trước 。

問vấn 僧Tăng 名danh 什thập 麼ma 云vân 普phổ 叅# 師sư 云vân 忽hốt 遇ngộ 屎thỉ 橛quyết 作tác 麼ma 生sanh 僧Tăng 不bất 審thẩm 師sư 便tiện 打đả 。

南nam 院viện 和hòa 尚thượng 語ngữ 錄lục 終chung

Print Friendly, PDF & Email