Có Nên Thờ Phật Mẫu Diêu Trì?

Bạch Thầy! Trong Đạo Phật có Kinh Địa Mẫu không? Và Hàng Phật tử tại gia có nên thờ Phật Địa Mẫu không? Xin Thầy hoan hỷ giải đáp cho con?

Trong Kinh Phật không có nói đến Địa Mẫu, mà Địa Mẫu có thể là tín ngưỡng của dân Việt Nam. Có cái đền Địa Mẫu rất lớn ở Láng Hạ – Hà Nội ở đó các vị có in ra quyển Kinh Địa Mẫu. Trong Kinh đó hầu hết đều mượn văn Kinh của Đạo Phật. Vào phần thân Kinh thì nói đến phần Địa Mẫu: Địa Mẫu này lấy ông chồng vừa câm vừa điếc vừa mù, rồi sinh ra tất cả trời, Phật, thánh thần, thế giới này và cả tương, cà, mắm, muối cái gì cũng sinh ra hết.

Đây hoàn toàn không phải Kinh Phật, chỉ là tín ngưỡng dân gian. Kinh Địa Mẫu là kinh ngụy tạo, mượn theo Kinh Phật chắp vá vào thành bài Kinh đó. Cho nên Phật tử không cần phụng thờ, không cần phải theo.