THĂM DÒ Ý KIẾN

 

Trong những năm trước, thầy Nhất Hạnh cho là chư tổ khi dịch Tâm Kinh Bát Nhã còn chưa hoàn thiện nên thầy đã dịch lại bộ Tâm Kinh hoàn toàn mới lạ (sai trái với đại Tạng) phối hợp giữa Phật giáo Đại thừa và Nguyên thủy, đưa kiến giải bản thân vào Kinh văn. Đã gây ra bao nhiêu phản luận từ việc làm nầy. Theo bạn việc này có cần thiết hay không?.

[poll id=”4″]

Print Friendly, PDF & Email