Chút Hương Ngày Cũ
Hạnh Đoan

 

Lời Giới Thiệu

Ba mươi năm không phải là nhiều hay là ít. Khi người ta có nhiều kỷ niệm, sống tràn trề nhiệt tâm thì mỗi ngày là một kỷ niệm. Khi người ta lạnh lùng thờ ơ thì dù trăm năm cũng chẳng có gì để nói.

Tập sách này thay tác giả và những người hân hạnh có mặt trong đó, nói lên một khoảng đời nơi rừng Viên Chiếu, bao nhiêu vui buồn đi qua, cái còn đọng lại là một chút tâm tư. Những điều viết ra trong đây chỉ là khúc nhạc mở đầu, mỗi người khi đọc xong lại thấy có thêm nhiều chuyện để kể, để nói, hay để thanh minh. Tuy nhiên chỉ là vui thôi. Và xin trân trọng giới thiệu với tất cả lòng yêu mến.

Viên Chiếu, đầu năm 2005
Hạnh Đoan

Khi thu nhặt các truyện viết rải rác kết tập lại, chắc chắn không tránh được lỗi trùng lập và sai sót. Chỉ mong “Mai chia xa còn gởi lại nụ cười…”. Chùm truyện này xin dành tặng cho người ở trong lẫn ngoài khung trời lam và cũng để chúc mừng Viên Chiếu tròn ba mươi tuổi.

Trước tiên, xin độc giả đại xá cho khi bài viết không nhắc đến danh vị, chức phẩm – bởi chức vị thường trùng hợp và thay đổi, khiến người đọc khó đoán nhân vật được đề cập đến là ai? Nhằm để dễ dàng ghi lại vài nét hồn nhiên xa xưa, xin chư vị rộng lòng khoan thứ nếu bài viết có nhiều sai sót không đủ lễ – Vì những người được nhắc đến thuở xưa có thể giờ đã thành những bậc trưởng thượng.