Mừng Xuân Di Lặc

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Trước thềm năm mới Xuân Đinh Dậu, Phật lịch 2561, Ban biên tập trang tangthuphathoc.net, chúng tôi/chúng con kính chúc:

– Chư Tôn Thiền Đức, Tăng Ni năm mới Pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ.
– Quý Cộng tác viên, Dịch giả, Tác giả, thân tâm an lạc, tinh tấn và thành tựu sở nguyện.
– Quý Thiện hữu tri thức, quý Thiện nam, Tín nữ gần xa.
– Quý Ban biên tập các trang mạng Phật giáo…

Một Xuân Đinh Dậu An lạc, hạnh phúc, vạn sự Cát tường.

Nam mô Từ Thị Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát.

 

————————————————————————–

Kính thưa chư tôn Thiền đức cùng quý Phật tử,

Trang mạng tangthuphathoc.net, hiện trong giai đoạn hoàn thiện, cập nhật lại các mục, và Bộ Đại Tạng Kinh chữ Việt. Trong thời gian đầu không thể không sai sót ngưỡng mong chư Tôn Thiền đức, quý Phật tử hoan hỷ thông báo cũng như góp ý trong việc chuyển đổi từ trang web cũ sang hệ điều hành quản lý mới, giúp trang nhà sớm được hoàn thiện và lợi ích cho mọi người. Mọi sự sai sót, rất kính mong quý vị tận tình chỉ bảo cũng như góp ý, và hoan hỷ cho.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trân trọng,
Tạng Thư Phật Học.

error: