諸Chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 菩Bồ 薩Tát 尊Tôn 者Giả 神Thần 僧Tăng 名Danh 經Kinh ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển )
Quyển 0013
明Minh 太Thái 宗Tông 朱Chu 棣 制Chế

諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 。 菩Bồ 薩Tát 尊tôn 者giả 神thần 僧Tăng 名danh 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 三tam 。 亭đình 三tam 。

南Nam 無mô 善thiện 遊du 步bộ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 蓮liên 華hoa 手thủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 瞿cù 那na 得đắc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 寶bảo 愛ái 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 邊biên 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 地địa 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 光quang 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 光quang 勝thắng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 龍long 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 妙diệu 語ngữ 言ngôn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 多đa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 至chí 無Vô 畏Úy 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 蓮Liên 華Hoa 上Thượng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 牟Mâu 尼Ni 聚tụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大Đại 光Quang 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 寶bảo 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 彌di 婁lâu 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 放Phóng 光Quang 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 多đa 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 天Thiên 淨Tịnh 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 香hương 聚tụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 日nhật 所sở 生sanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 名danh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 蓮liên 華hoa 得đắc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 虛hư 空không 覺giác 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 積tích 如Như 來Lai 南Nam 無mô 光quang 明minh 雲vân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 淨tịnh 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 身thân 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 名danh 勝thắng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 摩ma 尼ni 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善Thiện 逝Thệ 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 吼hống 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 礙ngại 輪luân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 散tán 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 見kiến 如Như 來Lai 南Nam 無mô 饒nhiêu 益ích 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 阿a 羅la 達đạt 如Như 來Lai 南Nam 無mô 廣quảng 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 莊Trang 嚴Nghiêm 王Vương 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 善thiện 燄diệm 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 那na 若nhược 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 生sanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 滿mãn 聚tụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 端đoan 正chánh 身thân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 摩ma 尼ni 月nguyệt 如Như 來Lai 南Nam 無mô 眾chúng 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 波ba 濤đào 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 意ý 身thân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 頰giáp 如Như 來Lai 南Nam 無mô 香hương 聚tụ 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 日nhật 天thiên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 普phổ 聚tụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 精tinh 進tấn 軍quân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 眾chúng 精tinh 進tấn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 燄diệm 光quang 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 月nguyệt 光quang 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 最tối 妙diệu 燈đăng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 上thượng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 悲bi 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 器khí 如Như 來Lai 南Nam 無mô 最tối 上thượng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 眾chúng 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶Bảo 光Quang 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 梵Phạm 音âm 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 日nhật 月nguyệt 燈đăng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師Sư 子Tử 步Bộ 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 光quang 燄diệm 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 普phổ 香hương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 炬cự 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 住trụ 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 羅la 睺hầu 天thiên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 梵Phạm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 安an 詳tường 步bộ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 上thượng 功công 德đức 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 空không 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 思tư 議nghị 功công 德đức 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 妙diệu 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 自tự 在tại 眾chúng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法Pháp 眼nhãn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 羅la 睺hầu 賢hiền 如Như 來Lai 南Nam 無mô 定định 如Như 來Lai 南Nam 無mô 摩ma 尼ni 妙diệu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 憂ưu 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 涼lương 冷lãnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 瞿cù 那na 海hải 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法Pháp 上Thượng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 三tam 界giới 救cứu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 盡tận 如Như 來Lai 南Nam 無mô 阿a 輪luân 伽già 如Như 來Lai 南Nam 無mô 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 彌di 留lưu 主chủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 燄diệm 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 愛ái 安an 慧tuệ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 蓮liên 華hoa 孕dựng 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 海hải 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 自Tự 在Tại 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 妙diệu 智trí 如Như 來Lai 南Nam 無mô 那na 闍xà 耶da 如Như 來Lai 南Nam 無mô 聚tụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 蓮liên 華hoa 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 燄diệm 熾sí 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 空không 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 邊biên 上thượng 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 力lực 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 動động 聚tụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 勝thắng 手thủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 那na 羅la 那na 如Như 來Lai 南Nam 無mô 首thủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 敷phu 華hoa 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 空không 體thể 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 辯biện 才tài 眼nhãn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 彌di 留lưu 幢tràng 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 喜hỷ 愛ái 如Như 來Lai 南Nam 無mô 可khả 畏úy 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 色sắc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善Thiện 意Ý 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 山sơn 頂đảnh 最tối 上thượng 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 智trí 福phước 地địa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 世thế 間gian 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 自tự 在tại 德đức 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 圓viên 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 熾sí 盛thịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 和hòa 二nhị 生sanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 真chân 體thể 法Pháp 上Thượng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 善Thiện 住Trụ 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 師sư 子tử 奮phấn 迅tấn 。 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 妙diệu 度độ 意ý 覺giác 如Như 來Lai 南Nam 無mô 最tối 為vi 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 世thế 間gian 主chủ 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法Pháp 音âm 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 頂đảnh 藏tạng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 力lực 天thiên 梵Phạm 天Thiên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 決quyết 了liễu 境cảnh 界giới 如Như 來Lai 南Nam 無mô 日nhật 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 三tam 世thế 相tương/tướng 威uy 形hình 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 度độ 果quả 報báo 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 商thương 主chủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 色sắc 淨tịnh 相tương/tướng 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 調điều 心tâm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 地địa 世thế 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 華hoa 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 燄diệm 大đại 帝Đế 釋Thích 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 庫khố 如Như 來Lai 南Nam 無mô 果quả 利lợi 耶da 婆bà 耶da 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寂tịch 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 可khả 稱xưng 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 彌di 留lưu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 勝thắng 念niệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 震chấn 聲thanh 力lực 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 最tối 重trọng 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 梵Phạm 志Chí 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 遊du 戲hí 。 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 可khả 畏úy 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 生sanh 跡tích 如Như 來Lai 南Nam 無mô 甘cam 露lộ 山sơn 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 瞿cù 那na 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 覺giác 如Như 來Lai 南Nam 無mô 世thế 間gian 作tác 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 可khả 畏úy 最tối 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 堅kiên 固cố 寶bảo 王vương 世thế 界giới 清thanh 白bạch 如Như 來Lai 南Nam 無mô 上thượng 善thiện 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 清Thanh 淨Tịnh 世Thế 界Giới 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 普phổ 照Chiếu 明Minh 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 法pháp 圓viên 光quang 明minh 髻kế 如Như 來Lai 南Nam 無mô 一nhất 切thiết 寶bảo 火hỏa 眷quyến 屬thuộc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 香hương 象tượng 臂tý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 如Như 來Lai 南Nam 無mô 堅kiên 固cố 金kim 剛cang 世thế 界giới 帝Đế 釋Thích 如Như 來Lai 南Nam 無mô 福phước 德đức 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 多đa 樂nhạo/nhạc/lạc 世thế 界giới 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 福phước 德đức 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 眾chúng 生sanh 不bất 定định 轉chuyển 如Như 來Lai 南Nam 無mô 一nhất 切thiết 法Pháp 界Giới 。 意ý 月nguyệt 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 垢cấu 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 梵Phạm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 堅kiên 固cố 蓮Liên 華Hoa 世Thế 界Giới 。 上thượng 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 勝thắng 眷quyến 屬thuộc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 殊thù 勝thắng 世thế 界giới 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 法Pháp 界Giới 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 邊biên 勇dũng 步bộ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 一nhất 切thiết 妙diệu 度độ 意ý 覺giác 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 垢cấu 覺giác 如Như 來Lai 南Nam 無mô 喜hỷ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 清thanh 淨tịnh 。 莊trang 嚴nghiêm 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 最tối 上thượng 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 安An 隱Ẩn 世Thế 界Giới 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 順thuận 色sắc 音âm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 邊biên 遊du 戲hí 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 一nhất 切thiết 廣quảng 化hóa 自Tự 在Tại 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 清thanh 淨tịnh 。 覺giác 如Như 來Lai 南Nam 無mô 定định 如Như 來Lai 南Nam 無mô 明minh 慧tuệ 虛Hư 空Không 世Thế 界Giới 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 種chủng 種chủng 說thuyết 如Như 來Lai 南Nam 無mô 歡Hoan 喜Hỷ 世Thế 界Giới 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 喚hoán 鳴minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 攀phàn 緣duyên 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 一nhất 切thiết 最tối 勝thắng 寶bảo 孕dựng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 功công 德đức 寶bảo 如Như 來Lai 南Nam 無mô 首thủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 廣quảng 大đại 無vô 邊biên 。 世thế 界giới 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 大đại 燄diệm 聚tụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無Vô 畏Úy 世Thế 界Giới 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 喜hỷ 樂lạc 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 邊biên 無vô 垢cấu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 一nhất 切thiết 大đại 眾chúng 。 帝Đế 釋Thích 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 礙ngại 現hiện 如Như 來Lai 南Nam 無mô 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 積tích 如Như 來Lai 南Nam 無mô 一nhất 切thiết 日nhật 月nguyệt 。 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 眾chúng 多đa 世thế 界giới 明minh 相tướng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 相tướng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智Trí 慧Tuệ 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 嚴nghiêm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 香hương 德đức 世thế 界giới 香hương 相tương/tướng 無vô 量lượng 勇dũng 健kiện 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶Bảo 月Nguyệt 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 一nhất 切thiết 海hải 藏tạng 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 善Thiện 住Trụ 世Thế 界Giới 。 師Sư 子Tử 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 無vô 量lượng 猛mãnh 進tiến 如Như 來Lai 南Nam 無mô 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 漏lậu 世thế 界giới 醫y 王vương 無vô 量lượng 勇dũng 步bộ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 蓋cái 如Như 來Lai 南Nam 無mô 一nhất 切thiết 大đại 智trí 。 力lực 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 金kim 明minh 世thế 界giới 金Kim 華Hoa 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 無Vô 礙Ngại 智Trí 善thiện 如Như 來Lai 南Nam 無mô 多đa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 治trị 世thế 界giới 寶bảo 明minh 無vô 比tỉ 威uy 德đức 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 月nguyệt 燈đăng 世thế 界giới 燈đăng 高cao 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 月nguyệt 意ý 威uy 神thần 超siêu 越việt 如Như 來Lai 南Nam 無mô 首thủ 安an 恱# 光Quang 威Uy 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 善thiện 導đạo 堅kiên 強cường 虛hư 空không 勝thắng 智trí 頂Đảnh 髻Kế 施Thí 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 秋thu 光quang 無vô 比tỉ 普phổ 陰ấm 神Thần 樹Thụ 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 賢hiền 力lực 智trí 慧tuệ 光quang 明minh 。 喜hỷ 王vương 無vô 量lượng 覺giác 多Đa 勳Huân 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 妙diệu 御ngự 吉cát 祥tường 師sư 子tử 幢tràng 欣hân 樂nhạo 青Thanh 蓮Liên 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 現hiện 義nghĩa 興Hưng 光Quang 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 神thần 聞văn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無Vô 量Lượng 曜Diệu 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 明minh 星tinh 仙tiên 勝thắng 徧biến 方phương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 虛hư 見kiến 天thiên 首thủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 月nguyệt 眼nhãn 雷lôi 音âm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 精tinh 進tấn 施thí 光quang 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 月nguyệt 上thượng 明minh 燈đăng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雲vân 音âm 語ngữ 響hưởng 寂tịch 滅diệt 如Như 來Lai 南Nam 無mô 燈đăng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師Sư 子Tử 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 鼓cổ 音âm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 鳴minh 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 啼đề 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 知tri 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 塵trần 吼hống 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師Sư 子Tử 步Bộ 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 燄diệm 相tương/tướng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 威uy 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 星Tinh 宿Tú 王Vương 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 調điều 善thiện 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 月nguyệt 如Như 來Lai 南Nam 無mô 金kim 仙tiên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 摩ma 尼ni 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 量lượng 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 嚴nghiêm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 作tác 光quang 除trừ 畏úy 善thiện 聽thính 如Như 來Lai 南Nam 無mô 樹thụ 提đề 藏tạng 山sơn 積tích 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寂tịch 月nguyệt 如Như 來Lai 南Nam 無mô 香hương 燈đăng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 甘cam 露lộ 日nhật 如Như 來Lai 南Nam 無mô 安an 慰úy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 散tán 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 成thành 梨lê 如Như 來Lai 南Nam 無mô 生sanh 黃hoàng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 燄diệm 積tích 如Như 來Lai 南Nam 無mô 海hải 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 稱xưng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 賢Hiền 上Thượng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 富phú 饒nhiêu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 山sơn 聚tụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 光quang 藏tạng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 華hoa 聚tụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無Vô 憂Ưu 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 月nguyệt 形hình 如Như 來Lai 南Nam 無mô 令linh 世thế 喜hỷ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善Thiện 住Trụ 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 堅kiên 牢lao 如Như 來Lai 南Nam 無mô 禪thiền 定định 如Như 來Lai 南Nam 無mô 思tư 法pháp 海hải 如Như 來Lai 南Nam 無mô 吼hống 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 愍mẫn 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 分phần/phân 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 功công 德đức 愛ái 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寂tịch 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 燄diệm 光quang 頂đảnh 上thượng 善thiện 賢hiền 如Như 來Lai 南Nam 無mô 世thế 間gian 重trọng/trùng 龍long 者giả 形hình 觀quán 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 幢tràng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 甘cam 露lộ 主chủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 仙tiên 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 難nan 調điều 如Như 來Lai 南Nam 無mô 白bạch 體thể 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 仙tiên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 明minh 冠quan 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 齒xỉ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 月nguyệt 覺giác 如Như 來Lai 南Nam 無mô 悲bi 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 端đoan 正chánh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 化hóa 雲vân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 輪luân 次thứ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 華hoa 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 賢hiền 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 難nạn/nan 降giáng/hàng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 海hải 門môn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 臂tý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 甘cam 露lộ 音âm 燈đăng 主chủ 空không 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寂tịch 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 名danh 羅La 漢Hán 藏tạng 樹thụ 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 炬cự 燈đăng 光quang 藏tạng 智trí 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 功công 德đức 王vương 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 梵Phạm 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 呌khiếu 裝trang 板bản 寂tịch 根căn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 梵Phạm 海hải 如Như 來Lai 南Nam 無mô 愛ái 天thiên 定định 住trụ 法Pháp 月Nguyệt 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 雲vân 陰ấm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 稱xưng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 胎thai 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 墮đọa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 持trì 髮phát 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 怨oán 如Như 來Lai 南Nam 無mô 空không 王vương 寶bảo 高cao 如Như 來Lai 南Nam 無mô 甘cam 露lộ 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 愛ái 性tánh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 照chiếu 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 慚tàm 愧quý 賢hiền 如Như 來Lai 南Nam 無mô 香hương 或hoặc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 河hà 沙sa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 海hải 如Như 來Lai 南Nam 無mô 自tự 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 健kiện 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 實thật 天thiên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 言ngôn 如như 法Pháp 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 賢hiền 如Như 來Lai 南Nam 無mô 戰chiến 勝thắng 法Pháp 幢tràng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 想tưởng 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寂tịch 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 真Chân 如Như 如Như 來Lai 南Nam 無mô 勝thắng 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 山sơn 或hoặc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 樹thụ 者giả 不bất 濁trược 財tài 如Như 來Lai 南Nam 無mô 滅diệt 下hạ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 空không 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 真chân 乘thừa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 甚thậm 音âm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 眾chúng 神thần 祇kỳ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法Pháp 上Thượng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 燈đăng 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 慈từ 悲bi 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大Đại 目Mục 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 無vô 邊biên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 剎sát 證chứng 火hỏa 幢tràng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 水thủy 滴tích 寂tịch 幢tràng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 可khả 畏úy 吼hống 者giả 真chân 乘thừa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 怨oán 藏tạng 行hàng 行hàng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 踐tiễn 蹈đạo 覆phú 諸chư 根căn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 世thế 友hữu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 力lực 士sĩ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 真Chân 如Như 如Như 來Lai 南Nam 無mô 慈từ 悲bi 地địa 主chủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 雲vân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 如như 如như 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 化hóa 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 牢lao 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 神thần 通thông 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善Thiện 意Ý 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 月nguyệt 者giả 分phần/phân 闍xà 耶da 如Như 來Lai 南Nam 無mô 月nguyệt 者giả 善thiện 思tư 利lợi 如Như 來Lai 南Nam 無mô 水thủy 者giả 寶bảo 熾sí 真Chân 如Như 如Như 來Lai 南Nam 無mô 淨tịnh 說thuyết 饒nhiêu 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 貯trữ 聚tụ 一nhất 節tiết 光quang 佛Phật 如Như 來Lai 南Nam 無mô 燄diệm 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 呌khiếu 智trí 如Như 來Lai 南Nam 無mô 真chân 空không 如Như 來Lai 南Nam 無mô 如như 如như 如Như 來Lai 南Nam 無mô 火hỏa 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 震chấn 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 降giáng/hàng 輪luân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 梵Phạm 面diện 賢hiền 將tương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 慈từ 悲bi 大đại 臂tý 神thần 通thông 如Như 來Lai 南Nam 無mô 聚tụ 行hành 木mộc 叉xoa 藥dược 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 月nguyệt 大đại 不bất 空không 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 行hành 作tác 現hiện 如Như 來Lai 南Nam 無mô 慈từ 悲bi 意ý 眼nhãn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 華hoa 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 愛ái 淨tịnh 功công 德Đức 幢Tràng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 月nguyệt 月nguyệt 放phóng 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 慈từ 悲bi 眾chúng 生sanh 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 淨tịnh 寂tịch 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 邊biên 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 最tối 力lực 如Như 來Lai 南Nam 無mô 承thừa 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 真Chân 如Như 如Như 來Lai 南Nam 無mô 說thuyết 利lợi 空không 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 者giả 甘cam 露lộ 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 仗trượng 月nguyệt 炬cự 持trì 如Như 來Lai 南Nam 無mô 相tương/tướng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寂tịch 定định 如Như 來Lai 南Nam 無mô 空không 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 梵Phạm 唱xướng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 成thành 利lợi 如Như 來Lai 南Nam 無mô 上thượng 燄diệm 大đại 炬cự 持trì 如Như 來Lai 南Nam 無mô 作tác 日nhật 如Như 來Lai 南Nam 無mô 飯phạn 蓋cái 如Như 來Lai 南Nam 無mô 心tâm 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 慈từ 悲bi 藥dược 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 香hương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 解giải 脫thoát 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 勝thắng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 王vương 主chủ 真chân 乘thừa 相tương/tướng 鎧khải 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 邊biên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 頂đảnh 上thượng 難nan 勝thắng 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 主chủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 離ly 暗ám 如Như 來Lai 南Nam 無mô 盛thịnh 威uy 無vô 缺khuyết 求cầu 那na 聚tụ 求cầu 那na 如Như 來Lai 南Nam 無mô 相tương/tướng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 座tòa 燄diệm 師sư 子tử 奮phấn 迅tấn 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 眾chúng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 燄diệm 山sơn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 仙tiên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 火hỏa 燈đăng 大đại 步bộ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 人nhân 師sư 子tử 福phước 德đức 因nhân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 甘cam 露lộ 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 有hữu 倉thương 庫khố 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 獨độc 義nghĩa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 瞿cù 那na 熾sí 最tối 上thượng 功công 德đức 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 自Tự 在Tại 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 智Trí 幢Tràng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 日nhật 輪luân 形hình 上thượng 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 勝thắng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 胎thai 藏tạng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 妙diệu 齋trai 如Như 來Lai 南Nam 無mô 戒giới 愛ái 如Như 來Lai 南Nam 無mô 清thanh 淨tịnh 。 眼nhãn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 有hữu 邊biên 現hiện 如Như 來Lai 南Nam 無mô 定định 身thân 體thể 福phước 德đức 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 念niệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 微vi 妙diệu 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 功công 德đức 善Thiện 思Tư 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 智Trí 燈Đăng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 懺sám 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 悔hối 方phương 便tiện 師Sư 子Tử 幢Tràng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 力lực 智trí 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 福phước 德đức 所sở 得đắc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 求cầu 那na 髮phát 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 思tư 意ý 法pháp 繖tản 星tinh 覺giác 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 如Như 來Lai 南Nam 無mô 比tỉ 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 月nguyệt 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 愛ái 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 應ưng 說thuyết 如Như 來Lai 南Nam 無mô 思tư 懺sám 如Như 來Lai 南Nam 無mô 聖thánh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 仙tiên 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 燈đăng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 似tự 月nguyệt 如Như 來Lai 南Nam 無mô 瞻chiêm 仰ngưỡng 觀quan 如Như 來Lai 南Nam 無mô 甘cam 露lộ 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 福phước 德Đức 聚Tụ 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 勝thắng 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善Thiện 意Ý 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 廣quảng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 滿mãn 足túc 光quang 明minh 。 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 華hoa 嚴nghiêm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 步bộ 梵Phạm 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 諸chư 方phương 觀quán 羅La 漢Hán 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 名danh 稱xưng 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 湛trạm 福phước 德đức 處xứ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 淨tịnh 覺giác 如Như 來Lai 南Nam 無mô 熾sí 威uy 燄diệm 一nhất 聚tụ 天thiên 繖tản 如Như 來Lai 南Nam 無mô 眾chúng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 廣quảng 大đại 智trí 燄diệm 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 樹thụ 王vương 增tăng 長trưởng 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 香hương 醉túy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 意ý 開khai 如Như 來Lai 南Nam 無mô 月nguyệt 向hướng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 已dĩ 作tác 利lợi 如Như 來Lai 南Nam 無mô 愛ái 解giải 脫thoát 如Như 來Lai 南Nam 無mô 蹴xúc 蹋đạp 勝thắng 寶bảo 月nguyệt 愛ái 體thể 如Như 來Lai 南Nam 無mô 實thật 見kiến 如Như 來Lai 南Nam 無mô 妙diệu 名Danh 聞Văn 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 最tối 欣hân 威uy 力lực 如Như 來Lai 南Nam 無mô 義nghĩa 見kiến 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善Thiện 顏Nhan 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 色sắc 愛ái 如Như 來Lai 南Nam 無mô 帝đế 沙sa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 有hữu 善thiện 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 祭tế 祀tự 得đắc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 精tinh 進tấn 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雲vân 功công 德đức 勝thắng 勝thắng 天thiên 國quốc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 選tuyển 擇trạch 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 欣hân 化hóa 雲vân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 音âm 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 波ba 攪giảo 如Như 來Lai 南Nam 無mô 力lực 軍quân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 難nan 勝thắng 熾sí 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 邊biên 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 得đắc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 月nguyệt 聚tụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 廣quảng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 佛Phật 得đắc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 有hữu 香hương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 照chiếu 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 胷# 面diện 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 月nguyệt 者giả 眾chúng 主chủ 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 得đắc 健kiện 得đắc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 者giả 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 安an 詳tường 行hành 愛ái 喜hỷ 威uy 主chủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 眾chúng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 頭đầu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 願nguyện 駛sử 流lưu 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 海hải 功công 德đức 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 上thượng 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 脫thoát 威uy 天Thiên 淨Tịnh 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 無vô 礙ngại 力lực 持trì 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雜tạp 色sắc 月nguyệt 如Như 來Lai 南Nam 無mô 熱nhiệt 光quang 持trì 寶bảo 如Như 來Lai 南Nam 無mô 快khoái 哉tai 大đại 步bộ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 邊biên 莊trang 嚴nghiêm 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 莊trang 嚴nghiêm 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 王vương 光quang 明minh 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 分phần/phân 陀đà 利lợi 香hương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 現hiện 聚tụ 寂tịch 鳴minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 意ý 步bộ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 橋kiều 多đa 那na 耶da 如Như 來Lai 南Nam 無mô 安an 詳tường 莊trang 嚴nghiêm 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 念niệm 業nghiệp 天thiên 瞋sân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 電điện 燄diệm 日nhật 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 轝# 王vương 降giáng/hàng 刺thứ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法Pháp 幢tràng 弓cung 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 明minh 日nhật 大đại 燈đăng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 蓮liên 華hoa 面diện 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 車xa 淨tịnh 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 度độ 泥nê 放phóng 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 電điện 燈đăng 幢tràng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 名danh 聞văn 友hữu 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 諸chư 方phương 燈đăng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 諸chư 燈đăng 光quang 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 奢xa 摩ma 它# 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 名danh 稱xưng 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 世thế 間gian 福phước 德đức 處xứ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 福phước 處xứ 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 垢cấu 威uy 幢tràng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 作tác 光quang 月nguyệt 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雷lôi 聲thanh 震chấn 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 布bố 雲vân 月nguyệt 色sắc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 斗đẩu 帳trướng 散tán 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 御ngự 車xa 國quốc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 名danh 稱xưng 相tương/tướng 義nghĩa 愛ái 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 覺giác 現hiện 月nguyệt 如Như 來Lai 南Nam 無mô 華hoa 覺giác 心tâm 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 悔hối 愛ái 擊kích 雲vân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 拔bạt 疑nghi 明minh 愛ái 如Như 來Lai 南Nam 無mô 日nhật 燈đăng 現hiện 愛ái 如Như 來Lai 南Nam 無mô 易dị 事sự 愛ái 明minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 山sơn 積tích 愛ái 衣y 如Như 來Lai 南Nam 無mô 滅diệt 癡si 決quyết 覺giác 如Như 來Lai 南Nam 無mô 毫hào 毛mao 功công 德đức 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 山sơn 淨tịnh 火hỏa 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 幢tràng 月nguyệt 大đại 名danh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 普phổ 身thân 擇trạch 色sắc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法Pháp 炬cự 寶bảo 帳trướng 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 普phổ 光quang 月nguyệt 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 上thượng 國quốc 寶Bảo 幢Tràng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 愛ái 懺sám 世thế 愛ái 如Như 來Lai 南Nam 無mô 佛Phật 寶bảo 生sanh 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 覆phú 熾sí 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 脫thoát 日nhật 威uy 巧xảo 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 行hành 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 福phước 德đức 形hình 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 世thế 塔tháp 捨xả 寶bảo 如Như 來Lai 南Nam 無mô 求cầu 那na 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 膝tất 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 奮phấn 迅tấn 。 雷lôi 如Như 來Lai 南Nam 無mô 上thượng 灰hôi 明minh 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 光quang 呌khiếu 巧xảo 智trí 如Như 來Lai 南Nam 無mô 普phổ 寶bảo 實thật 用dụng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 成thành 步bộ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 勇dũng 步bộ 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寂tịch 醉túy 樂nhạo/nhạc/lạc 呌khiếu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 愛ái 付phó 信tín 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 濯trạc 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 淨tịnh 苦khổ 行hạnh 寶bảo 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 淨tịnh 安an 住trụ 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 眾chúng 愛ái 恐khủng 牢lao 如Như 來Lai 南Nam 無mô 聖thánh 降giáng/hàng 攝nhiếp 擇trạch 如Như 來Lai 南Nam 無mô 呌khiếu 名danh 稱xưng 幢tràng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 解giải 脫thoát 勇dũng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 牢lao 固cố 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 福phước 德đức 勢thế 如Như 來Lai 南Nam 無mô 華hoa 幢tràng 王vương 眾chúng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 難nạn/nan 降hàng 伏phục 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雜tạp 色sắc 月nguyệt 如Như 來Lai 南Nam 無mô 興hưng 無Vô 畏Úy 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 意ý 喜hỷ 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 死tử 憂ưu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 山sơn 帝đế 積tích 如Như 來Lai 南Nam 無mô 有hữu 邊biên 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 火hỏa 所sở 覆phú 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 死tử 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 熾sí 盛thịnh 熾sí 如Như 來Lai 南Nam 無mô 堅kiên 精tinh 進tấn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 鳴minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 普phổ 覺giác 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 可khả 喜hỷ 分phần/phân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 名danh 稱xưng 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 娑sa 羅la 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 甘cam 露lộ 名danh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 甘cam 露lộ 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 怯khiếp 鳴minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 身thân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 捨xả 駛sử 流lưu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 自tự 在tại 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 住trụ 思tư 如Như 來Lai 南Nam 無mô 已dĩ 智trí 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 聖thánh 者giả 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大Đại 寶Bảo 幢Tràng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 法pháp 三tam 昧muội 光quang 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 等đẳng 助trợ 思tư 如Như 來Lai 南Nam 無mô 降hàng 伏phục 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 功công 德đức 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 庶thứ 幾kỷ 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 池trì 清thanh 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 名danh 稱xưng 梵Phạm 德đức 威uy 力lực 如Như 來Lai 南Nam 無mô 勝thắng 繖tản 法pháp 炎diễm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 龍long 喜hỷ 寶bảo 炎diễm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 捨xả 洪hồng 水thủy 大Đại 稱Xưng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 蓮liên 華hoa 引dẫn 月nguyệt 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 擇trạch 聲thanh 光quang 曉hiểu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雲vân 燈đăng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 迦ca 婁lâu 波ba 耶da 如Như 來Lai 南Nam 無mô 調điều 怨oán 敵địch 如Như 來Lai 南Nam 無mô 香hương 喜hỷ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 最tối 上thượng 功công 德đức 。 色sắc 或hoặc 樂nhạo/nhạc/lạc 堅kiên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 燄diệm 月nguyệt 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 妙diệu 音âm 月nguyệt 豐phong 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 橋kiều 梁lương 者giả 數số 得đắc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 應ưng 天thiên 分phần/phân 助trợ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 鼓cổ 音âm 王vương 利lợi 益ích 身thân 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 細tế 覺giác 疾tật 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 精tinh 意ý 空không 施thí 如Như 來Lai 南Nam 無mô 眾chúng 香hương 手thủ 勝thắng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 頻tần 婆bà 下hạ 與dữ 命mạng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 恩ân 華hoa 蓋cái 如Như 來Lai 南Nam 無mô 香hương 王vương 如Như 來Lai 南nam 無mô 僧tăng 伽già 。 多đa 那na 親thân 勇dũng 步bộ 天thiên 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 解giải 脫thoát 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 或hoặc 力lực 熱nhiệt 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 實thật 燄diệm 火hỏa 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 來lai 自tự 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 除trừ 疑nghi 惑hoặc 眼nhãn 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 導đạo 師sư 令linh 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 世thế 燈đăng 明minh 善thiện 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雲vân 藏tạng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 校giáo 者giả 善thiện 星tinh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 死tử 香Hương 光Quang 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 不bất 虛hư 見kiến 大đại 名danh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 安an 詳tường 眼nhãn 寂tịch 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 思tư 華hoa 齒xỉ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 財tài 如Như 來Lai 南Nam 無mô 那na 羅la 那na 那na 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 捨xả 塵trần 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 降giáng/hàng 意ý 殊thù 勝thắng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 超siêu 越việt 駛sử 流lưu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 失thất 母mẫu 寶bảo 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 悲bi 大đại 須Tu 彌Di 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 邊biên 樂nhạo/nhạc/lạc 使sứ 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 輪luân 雲vân 藏tạng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 蓮liên 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 錠đĩnh 耀diệu 分phần/phân 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 離ly 首Thủ 威Uy 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 善thiện 住trụ 妙diệu 英anh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 勢thế 功công 德đức 喜Hỷ 王Vương 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 無vô 邊biên 現hiện 善thiện 長trường/trưởng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 功công 德đức 供cúng 養dường 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 執Chấp 華Hoa 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 寶bảo 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶Bảo 光Quang 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 無vô 邊biên 顯hiển 如Như 來Lai 南Nam 無mô 交giao 藏tạng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 勇dũng 力lực 苦khổ 行hạnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 導đạo 如Như 來Lai 南Nam 無mô 愛Ái 英Anh 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 救cứu 脫thoát 實thật 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 德đức 幢tràng 毗tỳ 羅la 摩ma 如Như 來Lai 南Nam 無mô 莊trang 嚴nghiêm 眼nhãn 廣quảng 信tín 如Như 來Lai 南Nam 無mô 淨tịnh 王vương 多Đa 寶Bảo 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 法pháp 空không 燈đăng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 憶Ức 識Thức 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 微vi 妙diệu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 紫tử 上thượng 次thứ 堅kiên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 醫y 氏thị 安an 詳tường 如Như 來Lai 南Nam 無mô 分phân 陀đà 利lợi 華hoa 。 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 閻Diêm 浮Phù 上thượng 伏Phục 愛Ái 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 那Na 羅La 延Diên 者giả 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 賢hiền 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 彌di 留lưu 聚tụ 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 南nam 斗đẩu 宿túc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 等đẳng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 龍long 解giải 脫thoát 體thể 無vô 比tỉ 名Danh 稱Xưng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 慧tuệ 業nghiệp 華Hoa 光Quang 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 德đức 幢tràng 行hành 菩Bồ 提Đề 如Như 來Lai 南Nam 無mô 明minh 珠châu 髻kế 大Đại 力Lực 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 大đại 燈đăng 堅Kiên 誓Thệ 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 水thủy 天thiên 善thiện 色sắc 如Như 來Lai 南Nam 無mô 除trừ 畏úy 軍quân 陀đà 如Như 來Lai 南Nam 無mô 梵Phạm 鳴minh 如như 教giáo 如Như 來Lai 南Nam 無mô 微vi 妙diệu 勝thắng 天thiên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 怛đát 車xa 勇dũng 步bộ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 除trừ 愛ái 樂nhạo 身thân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 瞿cù 那na 或hoặc 供cung 如Như 來Lai 南Nam 無mô 賢hiền 上thượng 善thiện 音âm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 燈đăng 福phước 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 堅kiên 雨vũ 華hoa 山sơn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 幢tràng 寂tịch 伏phục 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雲vân 震chấn 倚ỷ 鳴minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 音âm 實thật 健kiện 如Như 來Lai 南Nam 無mô 垂thùy 臂tý 自tự 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 主chủ 王vương 善thiện 愛ái 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雲vân 覆phú 寶bảo 稱xưng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 化hóa 威uy 海hải 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 金kim 得đắc 大Đại 威Uy 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 樂nhạo/nhạc/lạc 身thân 實thật 聚tụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 聲thanh 智trí 日nhật 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 度độ 王vương 藥dược 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 施thí 一nhất 愛ái 分phần/phân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 紅hồng 華hoa 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 名danh 上thượng 大đại 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 威uy 月nguyệt 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 人nhân 月nguyệt 住trụ 香hương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 呌khiếu 威uy 善thiện 臂tý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 聲thanh 寂tịch 眾chúng 明minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 日nhật 胎thai 結kết 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 華hoa 積tích 致trí 沙sa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 邊biên 鎧khải 甲giáp 如Như 來Lai 南Nam 無mô 凡phàm 行hành 大đại 車xa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 地địa 威uy 眾chúng 首thủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雲vân 沫mạt 舍xá 摩ma 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 根căn 樂nhạo/nhạc/lạc 識thức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 訶ha 毀hủy 燄diệm 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 調điều 梵Phạm 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 威uy 聚tụ 怨oán 調điều 如Như 來Lai 南Nam 無mô 求cầu 那na 分phân 別biệt 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 牛ngưu 主chủ 善thiện 鳴minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 堅kiên 勝thắng 除trừ 疑nghi 如Như 來Lai 南Nam 無mô 醫y 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 足túc 智trí 知tri 如Như 來Lai 南Nam 無mô 月nguyệt 相tương/tướng 天thiên 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雲vân 鳴minh 師sư 子tử 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 生sanh 覺giác 持trì 鬘man 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 相tướng 安an 詳tường 上thượng 世thế 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 愛ái 命mạng 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 心tâm 華hoa 普phổ 覺giác 如Như 來Lai 南Nam 無mô 燄diệm 意ý 賢hiền 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 慈từ 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 苦khổ 行hạnh 海hải 如Như 來Lai 南Nam 無mô 小tiểu 月nguyệt 華hoa 山sơn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 金kim 剛cang 雲vân 力lực 如Như 來Lai 南Nam 無mô 脫thoát 取thủ 度độ 泥nê 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雲vân 域vực 庠tường 音âm 不bất 損tổn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寂tịch 意ý 月nguyệt 齊tề 如Như 來Lai 南Nam 無mô 軍quân 陀đà 法pháp 手thủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 自tự 者giả 牢lao 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 調điều 伏phục 如Như 來Lai 南Nam 無mô 持trì 不bất 死tử 如Như 來Lai 南Nam 無mô 異dị 事sự 華hoa 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 勝thắng 威uy 可khả 覺giác 如Như 來Lai 南Nam 無mô 因nhân 上thượng 自tự 稱xưng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 人nhân 上thượng 佛Phật 陀Đà 大đại 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 滅diệt 怖bố 去khứ 聲thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 月nguyệt 胎thai 電điện 憶ức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 火hỏa 燄diệm 或hoặc 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 龍long 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 助trợ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 墮đọa 意ý 自tự 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 天thiên 華hoa 燈đăng 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 步bộ 安an 詳tường 如Như 來Lai 南Nam 無mô 堅kiên 雨vũ 雲vân 鳴minh 勇dũng 健kiện 如Như 來Lai 南Nam 無mô 密mật 面diện 善thiện 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 賢hiền 光quang 不bất 死tử 如Như 來Lai 南Nam 無mô 或hoặc 者giả 華hoa 山sơn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 珊san 地địa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 涼lương 冷lãnh 相tương/tướng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 呌khiếu 庠tường 音âm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 幢tràng 調điều 上thượng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 窄# 陿hiệp 智Trí 音Âm 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 轉chuyển 眼nhãn 賢hiền 光quang 寶bảo 出xuất 如Như 來Lai 南Nam 無mô 閃thiểm 得đắc 智Trí 幢Tràng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 寶bảo 稱xưng 燄diệm 聚tụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 金kim 剛cang 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 可khả 畏úy 蓮liên 華hoa 最tối 上thượng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 自tự 在tại 威uy 聲thanh 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 香hương 光quang 喜hỷ 力lực 海hải 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 妙diệu 功công 德đức 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 堅kiên 勇dũng 軍quân 戎nhung 仗trượng 捨xả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 安an 詳tường 行hành 如Như 來Lai 南Nam 無mô 星Tinh 宿Tú 王Vương 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 婆bà 娑sa 婆bà 如Như 來Lai 南Nam 無mô 一nhất 切thiết 瞿cù 那na 妙diệu 莊trang 嚴nghiêm 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 普phổ 智trí 幢tràng 音âm 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 瞿cù 那na 功công 德đức 海hải 如Như 來Lai 南Nam 無mô 最tối 上thượng 彌di 留lưu 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 解giải 脫thoát 蓮liên 華hoa 功công 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 礙ngại 法Pháp 界Giới 燈đăng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 常thường 吉Cát 祥Tường 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 雲vân 摩ma 音âm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 垢cấu 法pháp 山sơn 智trí 峯phong 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 普phổ 智trí 賢hiền 彌di 留lưu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 婆bà 伽già 婆bà 智Trí 上Thượng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 非phi 一nhất 明minh 光quang 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 垢cấu 瞿cù 那na 燄diệm 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 頂đảnh 彌di 留lưu 燈đăng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雞kê 薩tát 羅la 如Như 來Lai 南Nam 無mô 脩tu 梨lê 那na 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 海hải 波ba 濤đào 功công 德đức 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 寶bảo 燄diệm 山sơn 彌di 留lưu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 邊biên 智trí 牛ngưu 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 日nhật 蓮liên 華hoa 雲vân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 邊biên 瞿cù 那na 海hải 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 量lượng 香Hương 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 嚴nghiêm 熾sí 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 神thần 通thông 幢tràng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 光quang 莊trang 嚴nghiêm 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 普phổ 智trí 光quang 彌di 留lưu 如Như 來Lai 南Nam 無mô 精tinh 進tấn 最tối 上thượng 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 智trí 燄diệm 雲vân 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 毗tỳ 盧lô 遮già 那na 淨tịnh 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 破phá 散tán 翳ế 雲vân 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 齊tề 整chỉnh 音âm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 熾sí 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 虛hư 空không 雨vũ 雲vân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 尼ni 俱câu 陀đà 如Như 來Lai 南Nam 無mô 妙diệu 意ý 鳴minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 體thể 如Như 來Lai 南Nam 無mô 天thiên 邊biên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 光Quang 照Chiếu 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 福phước 德Đức 幢Tràng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 意ý 喜hỷ 思tư 如Như 來Lai 南Nam 無mô 族tộc 色sắc 力lực 雲vân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 求cầu 那na 形hình 如Như 來Lai 南Nam 無mô 最tối 上thượng 燈đăng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 甘cam 露lộ 眼nhãn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 虛hư 空không 圓viên 燄diệm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 生sanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 輭nhuyễn 弱nhược 鳴minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 降hàng 伏phục 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 求cầu 那na 青thanh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 死tử 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 微vi 細tế 主chủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善thiện 觀quán 鎧khải 甲giáp 如Như 來Lai 南Nam 無mô 不bất 死tử 思tư 如Như 來Lai 南Nam 無mô 丈trượng 夫phu 勝thắng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 娑sa 羅la 主chủ 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 求cầu 那na 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 雜tạp 色sắc 形hình 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 力lực 如Như 來Lai 南Nam 無mô 蓮liên 華hoa 胎thai 孕dựng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 燈đăng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 上thượng 名Danh 稱Xưng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 駛sử 流lưu 幢tràng 燈đăng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 心tâm 求cầu 那na 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 量lượng 威uy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 功Công 德Đức 友Hữu 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 大đại 雲vân 并tinh 雨vũ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 礙ngại 鳴minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 精tinh 妙diệu 香hương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 瞿cù 那na 燄diệm 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 音âm 喜hỷ 鳴minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 作tác 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 歡hoan 喜hỷ 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 除trừ 怖bố 毛mao 豎thụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 自tự 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 鼓cổ 雲vân 音âm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 娑Sa 羅La 帝Đế 王Vương 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 菩Bồ 提Đề 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 鳴minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 龍long 臂tý 主chủ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 名danh 稱xưng 初sơ 出xuất 如Như 來Lai 南Nam 無mô 端đoan 正chánh 鳴minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 調điều 伏phục 根căn 如Như 來Lai 南Nam 無mô 光quang 明minh 宿túc 陀đà 如Như 來Lai 南Nam 無mô 功công 德đức 香hương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 垢cấu 思tư 如Như 來Lai 南Nam 無mô 功công 德đức 淨tịnh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 障chướng 礙ngại 眼nhãn 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 勝thắng 天thiên 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 有hữu 瞋sân 如Như 來Lai 南Nam 無mô 彌di 留lưu 聚tụ 王vương 如Như 來Lai 南Nam 無mô 人nhân 名Danh 聞Văn 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 思tư 愛ái 胎thai 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 畏úy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 瞻chiêm 婆bà 迦ca 者giả 如Như 來Lai 南Nam 無mô 羅La 漢Hán 隨tùy 如Như 來Lai 南Nam 無mô 師sư 子tử 光quang 如Như 來Lai 南Nam 無mô 諸chư 方phương 燈đăng 明minh 如Như 來Lai 南Nam 無mô 蓮liên 華hoa 形hình 如Như 來Lai 南Nam 無mô 清thanh 淨tịnh 。 音âm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 平bình 等đẳng 感cảm 如Như 來Lai 南Nam 無mô 令linh 散tán 疑nghi 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 陀đà 羅la 尼ni 自tự 在tại 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 大đại 勝thắng 如Như 來Lai 南Nam 無mô 世thế 間gian 無vô 上thượng 華hoa 如Như 來Lai 南Nam 無mô 那Na 羅La 延Diên 者giả 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 甘cam 露lộ 名Danh 稱Xưng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 迷mê 諸chư 方phương 便tiện 如Như 來Lai 南Nam 無mô 求cầu 那na 積tích 聚tụ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 善Thiện 現Hiện 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 得đắc 它# 供cúng 養dường 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 迦Ca 陵Lăng 伽Già 王Vương 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 福phước 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 求cầu 那na 聚tụ 德đức 如Như 來Lai 南Nam 無mô 孫tôn 陀đà 羅la 念niệm 信tín 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 力lực 如Như 來Lai 南Nam 無mô 阿a 彌di 梨lê 多đa 耶da 如Như 來Lai 南Nam 無mô 求cầu 那na 勇dũng 步bộ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 無vô 比tỉ 名Danh 稱Xưng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 諸chư 天thiên 供cúng 養dường 。 如Như 來Lai 南Nam 無mô 求cầu 那na 貯trữ 積tích 如Như 來Lai 南Nam 無mô 法pháp 意ý 如Như 來Lai 南Nam 無mô 求cầu 那na 最Tối 勝Thắng 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 薄bạc 祈kỳ 羅la 陀đà 如Như 來Lai 南Nam 無mô 耆kỳ 致trí 多đa 耶da 如Như 來Lai 南Nam 無mô 虛hư 空không 分phân 別biệt 如Như 來Lai 。 南Nam 無mô 支chi 低đê 迦ca 福phước 處xứ 如Như 來Lai 南Nam 無mô 度độ 意ý 如Như 來Lai 。

諸Chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 。 菩Bồ 薩Tát 尊Tôn 者Giả 神Thần 僧Tăng 名Danh 經Kinh 卷quyển 第đệ 十thập 三tam

Print Friendly, PDF & Email