諸Chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 菩Bồ 薩Tát 尊Tôn 者Giả 神Thần 僧Tăng 名Danh 經Kinh ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển )
Quyển 0011
明Minh 太Thái 宗Tông 朱Chu 棣 制Chế

諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 。 菩Bồ 薩Tát 尊tôn 者giả 神thần 僧Tăng 名danh 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập 。 門môn 十thập 。

大đại 雄hùng 氏thị 以dĩ 大đại 善thiện 因nhân 緣duyên 普phổ 化hóa 萬vạn 有hữu 使sử 人nhân 脩tu 善thiện 滅diệt 惡ác 以dĩ 成thành 覺giác 道đạo 誠thành 苦khổ 海hải 之chi 津tân 梁lương 畏úy 途đồ 之chi 階giai 梯thê 也dã 夫phu 善thiện 者giả 人nhân 所sở 固cố 有hữu 之chi 理lý 也dã 本bổn 來lai 至chí 善thiện 未vị 嘗thường 有hữu 惡ác 有hữu 為vi 惡ác 者giả 是thị 喪táng 其kỳ 善thiện 非phi 本bổn 來lai 惡ác 也dã 然nhiên 善thiện 惡ác 有hữu 報báo 皆giai 人nhân 自tự 取thủ 故cố 曰viết 積tích 善thiện 之chi 家gia 必tất 有hữu 餘dư 慶khánh 積tích 不bất 善thiện 之chi 家gia 必tất 有hữu 餘dư 殃ương 善thiện 不bất 積tích 不bất 足túc 以dĩ 成thành 名danh 惡ác 不bất 積tích 不bất 足túc 以dĩ 滅diệt 身thân 小tiểu 人nhân 以dĩ 小tiểu 善thiện 為vi 無vô 益ích 而nhi 弗phất 為vi 也dã 以dĩ 小tiểu 惡ác 為vi 無vô 傷thương 而nhi 弗phất 去khứ 也dã 故cố 惡ác 積tích 而nhi 不bất 可khả 掩yểm 罪tội 大đại 而nhi 不bất 可khả 解giải 惟duy 上thượng 帝đế 不bất 常thường 作tác 善thiện 降giáng/hàng 之chi 百bách 祥tường 作tác 不bất 善thiện 降giáng/hàng 之chi 百bách 殃ương 為vi 善thiện 者giả 天thiên 報báo 之chi 以dĩ 福phước 為vi 惡ác 者giả 天thiên 報báo 之chi 以dĩ 殃ương 為vi 善thiện 則tắc 善thiện 應ưng 為vi 惡ác 則tắc 惡ác 報báo 祥tường 者giả 福phước 之chi 先tiên 也dã 見kiến 祥tường 而nhi 為vi 不bất 善thiện 則tắc 福phước 不bất 生sanh 殃ương 者giả 禍họa 之chi 先tiên 也dã 見kiến 殃ương 而nhi 能năng 為vi 善thiện 則tắc 禍họa 不bất 至chí 從tùng 善thiện 如như 登đăng 從tùng 惡ác 如như 崩băng 善thiện 惡ác 之chi 積tích 各các 以dĩ 類loại 應ưng 人nhân 有hữu 正chánh 理lý 必tất 當đương 為vi 善thiện 而nhi 不bất 可khả 為vi 惡ác 天thiên 有hữu 常thường 道đạo 為vi 善thiện 者giả 必tất 佑hữu 為vi 惡ác 者giả 必tất 罰phạt 積tích 善thiện 在tại 身thân 猶do 長trường/trưởng 日nhật 加gia 益ích 而nhi 人nhân 不bất 知tri 也dã 。 積tích 惡ác 在tại 身thân 猶do 火hỏa 銷tiêu 膏cao 而nhi 人nhân 不bất 見kiến 也dã 天thiên 道đạo 聰thông 明minh 佑hữu 善thiện 而nhi 災tai 惡ác 善thiện 惡ác 施thí 也dã 禍họa 福phước 報báo 也dã 人nhân 報báo 其kỳ 陽dương 天thiên 報báo 其kỳ 陰ấm 善thiện 惡ác 之chi 感cảm 萌manh 於ư 心tâm 災tai 祥tường 之chi 應ưng 見kiến 於ư 事sự 終chung 身thân 行hành 善thiện 善thiện 猶do 不bất 足túc 一nhất 日nhật 為vi 惡ác 。 惡ác 自tự 有hữu 餘dư 脩tu 一nhất 念niệm 善thiện 遠viễn 階giai 覺giác 道đạo 起khởi 一nhất 念niệm 惡ác 長trường/trưởng 淪luân 苦khổ 海hải 小tiểu 善thiện 不bất 積tích 大đại 德đức 不bất 成thành 小tiểu 惡ác 不bất 止chỉ 以dĩ 成thành 大đại 罪tội 為vi 善thiện 不bất 求cầu 福phước 而nhi 福phước 至chí 為vi 惡ác 不bất 求cầu 禍họa 而nhi 禍họa 生sanh 為vi 善thiện 者giả 善thiện 氣khí 生sanh 為vi 惡ác 者giả 惡ác 氣khí 生sanh 積tích 善thiện 逢phùng 善thiện 積tích 惡ác 逢phùng 惡ác 善thiện 有hữu 善thiện 報báo 惡ác 有hữu 惡ác 報báo 積tích 善thiện 善thiện 種chủng 積tích 惡ác 惡ác 至chí 如như 影ảnh 逐trục 形hình 。 似tự 響hưởng 隨tùy 聲thanh 一nhất 日nhật 行hành 善thiện 福phước 雖tuy 未vị 至chí 禍họa 自tự 遠viễn 矣hĩ 一nhất 日nhật 行hành 惡ác 禍họa 雖tuy 未vị 至chí 福phước 自tự 遠viễn 矣hĩ 天thiên 網võng 恢khôi 恢khôi 報báo 應ứng 甚thậm 速tốc 脩tu 善thiện 福phước 應ứng 為vi 惡ác 禍họa 來lai 積tích 善thiện 有hữu 慶khánh 集tập 積tích 惡ác 有hữu 殃ương 害hại 君quân 子tử 不bất 謂vị 小tiểu 善thiện 不bất 足túc 為vi 也dã 而nhi 舍xá 之chi 小tiểu 善thiện 積tích 而nhi 為vi 大đại 善thiện 不bất 謂vị 小tiểu 不bất 善thiện 而nhi 無vô 傷thương 也dã 而nhi 為vi 之chi 小tiểu 不bất 善thiện 積tích 而nhi 為vi 大đại 不bất 善thiện 善thiện 不bất 在tại 大đại 惡ác 不bất 在tại 小tiểu 休hưu 休hưu 之chi 福phước 積tích 善thiện 所sở 生sanh 凶hung 凶hung 禍họa 害hại 積tích 惡ác 所sở 成thành 善thiện 惡ác 異dị 迹tích 同đồng 出xuất 於ư 心tâm 天thiên 下hạ 莫mạc 易dị 於ư 為vi 善thiện 莫mạc 難nạn/nan 於ư 為vi 不bất 善thiện 天thiên 道đạo 福phước 善thiện 禍họa 淫dâm 神thần 明minh 賞thưởng 善thiện 罰phạt 惡ác 一nhất 念niệm 之chi 動động 若nhược 善thiện 若nhược 惡ác 。 天thiên 必tất 鑑giám 之chi 一nhất 情tình 善thiện 為vi 賢hiền 人nhân 一nhất 情tình 惡ác 為vi 小tiểu 人nhân 一nhất 念niệm 纔tài 起khởi 趣thú 向hướng 不bất 同đồng 善thiện 惡ác 既ký 殊thù 禍họa 福phước 即tức 異dị 心tâm 起khởi 於ư 善thiện 善thiện 雖tuy 未vị 為vi 吉cát 神thần 已dĩ 隨tùy 之chi 心tâm 起khởi 於ư 惡ác 惡ác 雖tuy 未vị 為vi 凶hung 神thần 已dĩ 隨tùy 之chi 德đức 無vô 常thường 師sư 主chủ 善thiện 為vi 師sư 為vi 善thiện 最tối 樂nhạo/nhạc/lạc 積tích 善thiện 存tồn 仁nhân 必tất 有hữu 榮vinh 華hoa 後hậu 裔duệ 福phước 緣duyên 善thiện 慶khánh 多đa 因nhân 積tích 行hành 而nhi 生sanh 一nhất 言ngôn 之chi 善thiện 須tu 增tăng 萬vạn 福phước 之chi 祥tường 為vi 善thiện 者giả 不bất 改cải 其kỳ 度độ 故cố 能năng 有hữu 濟tế 也dã 善thiện 者giả 因nhân 福phước 而nhi 為vi 福phước 德đức 善thiện 日nhật 積tích 則tắc 福phước 祿lộc 日nhật 臻trăn 為vi 善thiện 不bất 求cầu 人nhân 知tri 。 者giả 謂vị 之chi 陰ấm 德đức 故cố 其kỳ 施thí 廣quảng 其kỳ 惠huệ 博bác 天thiên 報báo 必tất 豐phong 也dã 為vi 人nhân 作tác 善thiện 方phương 便tiện 者giả 。 其kỳ 後hậu 受thọ 惠huệ 崇sùng 善thiện 以dĩ 廣quảng 德đức 則tắc 業nghiệp 泰thái 而nhi 身thân 安an 為vi 善thiện 者giả 未vị 嘗thường 無vô 報báo 也dã 不bất 以dĩ 其kỳ 實thật 則tắc 以dĩ 其kỳ 名danh 不bất 在tại 其kỳ 身thân 則tắc 在tại 其kỳ 子tử 孫tôn 脩tu 善thiện 立lập 名danh 者giả 亦diệc 猶do 築trúc 室thất 樹thụ 果quả 生sanh 則tắc 獲hoạch 其kỳ 利lợi 死tử 則tắc 遺di 其kỳ 澤trạch 善thiện 人nhân 種chủng 德đức 降giáng/hàng 祥tường 於ư 天thiên 人nhân 有hữu 善thiện 願nguyện 天thiên 必tất 從tùng 之chi 聖thánh 人nhân 之chi 道đạo 以dĩ 善thiện 為vi 用dụng 聖thánh 人nhân 之chi 善thiện 以dĩ 孝hiếu 為vi 端đoan 為vi 善thiện 而nhi 不bất 先tiên 其kỳ 端đoan 無vô 善thiện 也dã 為vi 道đạo 而nhi 不bất 在tại 其kỳ 用dụng 無vô 道đạo 也dã 造tạo 善thiện 於ư 陰ấm 德đức 報báo 於ư 顯hiển 信tín 善thiện 作tác 福phước 。 積tích 善thiện 不bất 厭yếm 信tín 知tri 陰âm 德đức 。 久cửu 而nhi 彌di 彰chương 善thiện 言ngôn 於ư 心tâm 終chung 身thân 為vi 寶bảo 言ngôn 不bất 苟cẩu 出xuất 行hành 不bất 苟cẩu 為vi 擇trạch 善thiện 而nhi 從tùng 事sự 焉yên 一nhất 言ngôn 之chi 善thiện 貴quý 於ư 千thiên 金kim 一nhất 切thiết 善thiện 心tâm 。 皆giai 得đắc 真chân 道Đạo 人Nhân 有hữu 一nhất 善thiện 百bách 神thần 俱câu 泰thái 人nhân 有hữu 十Thập 善Thiện 司ty 命mạng 儲trữ 筭# 人nhân 有hữu 百bách 善thiện 東đông 華hoa 注chú 名danh 人nhân 有hữu 千thiên 善thiện 福phước 及cập 七thất 祖tổ 萬vạn 善thiện 既ký 備bị 白bạch 日nhật 登đăng 宸# 慈từ 為vi 萬vạn 善thiện 之chi 本bổn 心tâm 若nhược 不bất 慈từ 善thiện 何hà 以dĩ 立lập 在tại 世thế 積tích 善thiện 長trường/trưởng 行hành 陰ấm 隲# 者giả 鬼quỷ 神thần 敬kính 之chi 五ngũ 福phước 隨tùy 之chi 若nhược 人nhân 積tích 善thiện 天thiên 人nhân 扶phù 衛vệ 魂hồn 超siêu 福phước 境cảnh 非phi 積tích 善thiện 陰ấm 德đức 不bất 足túc 以dĩ 感cảm 神thần 善thiện 濟tế 物vật 而nhi 不bất 以dĩ 為vi 德đức 陰ấm 濟tế 良lương 善thiện 則tắc 有hữu 福phước 報báo 人nhân 能năng 刻khắc 意ý 為vi 善thiện 靜tĩnh 與dữ 道đạo 合hợp 動động 與dữ 福phước 會hội 所sở 謂vị 善thiện 人nhân 人nhân 皆giai 敬kính 之chi 天thiên 道đạo 佑hữu 之chi 福phước 祿lộc 隨tùy 之chi 眾chúng 邪tà 遠viễn 之chi 君quân 子tử 貴quý 遷thiên 善thiện 遷thiên 善thiện 也dã 者giả 聖thánh 人nhân 之chi 徒đồ 歟# 人nhân 誰thùy 無vô 過quá 。 過quá 而nhi 能năng 改cải 善thiện 莫mạc 大đại 焉yên 。 施thí 善thiện 行hành 戒giới 神thần 即tức 佑hữu 之chi 故cố 禍họa 莫mạc 大đại 於ư 從tùng 己kỷ 之chi 欲dục 惡ác 莫mạc 甚thậm 於ư 言ngôn 人nhân 之chi 非phi 惡ác 氣khí 之chi 萌manh 本bổn 於ư 惡ác 念niệm 為vi 不bất 善thiện 於ư 幽u 而nhi 蒙mông 刑hình 於ư 幽u 夫phu 是thị 之chi 謂vị 定định 論luận 人nhân 有hữu 不bất 善thiện 之chi 事sự 。 幸hạnh 其kỳ 人nhân 之chi 不bất 見kiến 不bất 聞văn 。 安an 然nhiên 自tự 肆tứ 無vô 所sở 畏úy 忌kỵ 。 殊thù 不bất 知tri 人nhân 之chi 耳nhĩ 目mục 可khả 掩yểm 神thần 之chi 聦# 明minh 不bất 可khả 掩yểm 惡ác 不bất 可khả 積tích 過quá 不bất 可khả 長trường/trưởng 積tích 惡ác 長trường/trưởng 過quá 喪táng 敗bại 之chi 源nguyên 誣vu 善thiện 者giả 亦diệc 反phản 其kỳ 辜cô 不bất 善thiện 所sở 積tích 降giáng/hàng 殃ương 有hữu 餘dư 不bất 善thiện 者giả 不bất 容dung 不bất 以dĩ 罪tội 加gia 之chi 也dã 司ty 命mạng 奪đoạt 筭# 殃ương 及cập 五ngũ 世thế 貪tham 生sanh 積tích 惡ác 過quá 重trọng 業nghiệp 集tập 地địa 獄ngục 之chi 報báo 有hữu 所sở 不bất 容dung 故cố 人nhân 道đạo 莫mạc 大đại 於ư 為vi 善thiện 為vi 善thiện 必tất 先tiên 以dĩ 忠trung 孝hiếu 事sự 君quân 不bất 忠trung 非phi 孝hiếu 也dã 事sự 主chủ 不bất 忠trung 不bất 得đắc 壽thọ 終chung 事sự 父phụ 母mẫu 不bất 安an 親thân 則tắc 禍họa 憂ưu 至chí 事sự 主chủ 而nhi 不bất 盡tận 力lực 則tắc 有hữu 刑hình 臣thần 不bất 復phục 君quân 之chi 恩ân 苟cẩu 營doanh 其kỳ 私tư 門môn 禍họa 之chi 源nguyên 也dã 孝hiếu 弟đệ 之chi 至chí 通thông 于vu 神thần 明minh 光quang 于vu 四tứ 海hải 無vô 所sở 不bất 通thông 。 忠trung 孝hiếu 友hữu 弟đệ 正chánh 己kỷ 化hóa 人nhân 孝hiếu 養dưỡng 父phụ 母mẫu 。 竭kiệt 忠trung 於ư 君quân 十thập 方phương 善thiện 神thần 。 悉tất 皆giai 擁ủng 護hộ 不bất 忠trung 不bất 孝hiếu 。 罪tội 之chi 大đại 惡ác 不bất 忠trung 君quân 王vương 不bất 孝hiếu 父phụ 母mẫu 。 不bất 敬kính 師sư 長trưởng 。 不bất 友hữu 兄huynh 弟đệ 不bất 誠thành 夫phu 婦phụ 不bất 義nghĩa 朋bằng 友hữu 不bất 敬kính 三Tam 寶Bảo 。 不bất 重trọng/trùng 五ngũ 穀cốc 身thân 三tam 口khẩu 四tứ 。 大đại 秤xứng 小tiểu 斗đẩu 殺sát 生sanh 害hại 命mạng 。 人nhân 百bách 己kỷ 千thiên 姦gian 私tư 邪tà 淫dâm 妖yêu 誣vu 叛bạn 逆nghịch 從tùng 微vi 至chí 著trước 三tam 官quan 鼓cổ 筆bút 太thái 乙ất 移di 文văn 即tức 付phó 五ngũ 雷lôi 斬trảm 勘khám 之chi 司ty 先tiên 斬trảm 其kỳ 神thần 後hậu 勘khám 其kỳ 形hình 斬trảm 神thần 誅tru 魂hồn 使sử 之chi 顛điên 倒đảo 悖bội 仁nhân 慈từ 虧khuy 忠trung 孝hiếu 明minh 則tắc 刑hình 網võng 理lý 之chi 幽u 則tắc 鬼quỷ 神thần 誅tru 之chi 昔tích 日nhật 天thiên 王vương 與dữ 無vô 數số 天thiên 人nhân 。 來lai 詣nghệ 佛Phật 所sở 。 稽khể 首thủ 言ngôn 以dĩ 何hà 等đẳng 行hành 。 得đắc 為vi 日nhật 天thiên 照chiếu 四tứ 天thiên 下hạ 。 復phục 以dĩ 何hà 緣duyên 。 而nhi 為vi 月nguyệt 天thiên 佛Phật 言ngôn 有hữu 四tứ 事sự 一nhất 常thường 喜hỷ 布bố 施thí 二nhị 脩tu 身thân 慎thận 行hành 三tam 奉phụng 戒giới 不bất 犯phạm 。 四tứ 然nhiên 燈đăng 於ư 佛Phật 寺tự 。 若nhược 於ư 父phụ 母mẫu 。 沙Sa 門Môn 道Đạo 人Nhân 。 皆giai 值trị 光quang 明minh 又hựu 身thân 口khẩu 意ý 行hành 。 不bất 殺sát 等đẳng 十Thập 善Thiện 佛Phật 言ngôn 又hựu 有hữu 四tứ 事sự 。 得đắc 為vi 月nguyệt 王vương 一nhất 布bố 施thí 貧bần 匱quỹ 二nhị 奉phụng 持trì 五Ngũ 戒Giới 。 三tam 恭cung 事sự 三Tam 尊Tôn 四tứ 冥minh 設thiết 燈đăng 光quang 於ư 君quân 父phụ 師sư 等đẳng 如như 是thị 脩tu 行hành 得đắc 為vi 月nguyệt 王vương 福phước 樂lạc 無vô 極cực 。 昔tích 有hữu 眾chúng 生sanh 。 身thân 體thể 頑ngoan 痺# 。 眉mi 鬚tu 墮đọa 落lạc 。 舉cử 身thân 烘# 爛lạn 鳥điểu 栖tê 鹿lộc 宿túc 。 人nhân 跡tích 永vĩnh 絕tuyệt 。 沾triêm 汙ô 親thân 族tộc 人nhân 不bất 喜hỷ 見kiến 。 名danh 之chi 癩lại 病bệnh 。 何hà 罪tội 所sở 致trí 。 佛Phật 言ngôn 以dĩ 前tiền 世thế 時thời 。 坐tọa 不bất 信tín 三Tam 尊Tôn 。 不bất 孝hiếu 父phụ 母mẫu 。 破phá 壞hoại 塔tháp 寺tự 。 剝bác 脫thoát 道Đạo 人Nhân 。 斫chước 傷thương 聖thánh 賢hiền 傷thương 害hại 師sư 長trưởng 。 無vô 常thường 返phản 復phục 背bội 恩ân 忘vong 義nghĩa 。 常thường 行hành 苟cẩu 且thả 。 婬dâm 匿nặc 尊tôn 卑ty 。 無vô 所sở 忌kỵ 諱húy 。 故cố 獲hoạch 斯tư 報báo 昔tích 信Tín 相Tướng 菩Bồ 薩Tát 。 重trùng 白bạch 佛Phật 言ngôn 。 世Thế 尊Tôn 復phục 有hữu 。 眾chúng 生sanh 其kỳ 形hình 極cực 醜xú 身thân 黑hắc 如như 漆tất 兩lưỡng 耳nhĩ 復phục 青thanh 雙song 頰giáp 俱câu 阜phụ 皰pháo 面diện 平bình 鼻tị 。 兩lưỡng 眼nhãn 黃hoàng 赤xích 牙nha 齒xỉ 踈sơ 缺khuyết 。 口khẩu 氣khí 腥tinh 臭xú 。 矬tọa 短đoản 壅ủng 腫thũng 大đại 腹phúc 小tiểu 腰yêu 手thủ 脚cước 繚liễu 戾lệ 。 僂lũ 脊tích 凸# 肋lặc 費phí 衣y 徤# 食thực 惡ác 瘡sang 膿nùng 血huyết 。 水thủy 腫thũng 乾can/kiền/càn 消tiêu 疥giới 癩lại 種chủng 種chủng 諸chư 惡ác 。 集tập 在tại 其kỳ 身thân 。 雖tuy 親thân 附phụ 人nhân 。 人nhân 不bất 在tại 意ý 。 若nhược 他tha 作tác 罪tội 。 橫hoạnh 羅la 其kỳ 殃ương 。 永vĩnh 不bất 見kiến 佛Phật 。 永vĩnh 不bất 聞văn 法Pháp 。 不bất 識thức 菩Bồ 薩Tát 不bất 識thức 聖thánh 賢hiền 從tùng 苦khổ 入nhập 苦khổ 。 不bất 得đắc 休hưu 息tức 。 何hà 罪tội 所sở 致trí 。 佛Phật 言ngôn 以dĩ 前tiền 世thế 時thời 。 為vi 子tử 不bất 孝hiếu 父phụ 。 母mẫu 為vi 臣thần 不bất 忠trung 其kỳ 君quân 。 為vi 上thượng 不bất 愛ái 其kỳ 下hạ 為vi 下hạ 不bất 恭cung 其kỳ 上thượng 朋bằng 友hữu 不bất 償thường 其kỳ 信tín 鄉hương 黨đảng 不bất 以dĩ 義nghĩa 從tùng 斷đoạn 事sự 不bất 以dĩ 其kỳ 道Đạo 心tâm 意ý 顛điên 倒đảo 無vô 有hữu 期kỳ 度độ 。 殺sát 害hại 忠trung 良lương 輕khinh 陵lăng 尊tôn 長trưởng 偷thâu 劫kiếp 盜đạo 竊thiết 惡ác 業nghiệp 非phi 一nhất 。 美mỹ 己kỷ 惡ác 人nhân 。 侵xâm 陵lăng 孤cô 老lão 。 誣vu 謗báng 賢hiền 善thiện 輕khinh 慢mạn 師sư 長trưởng 。 欺khi 誑cuống 下hạ 賤tiện 。 一nhất 切thiết 犯phạm 之chi 故cố 獲hoạch 斯tư 罪tội 。 欲dục 知tri 前tiền 世thế 因nhân 今kim 生sanh 受thọ 者giả 是thị 。 要yếu 知tri 未vị 來lai 因nhân 今kim 生sanh 作tác 者giả 是thị 假giả 使sử 百bách 千thiên 。 劫kiếp 所sở 作tác 業nghiệp 不bất 忘vong 因nhân 緣duyên 。 會hội 遇ngộ 時thời 果quả 報báo 還hoàn 自tự 受thọ 淨tịnh 業nghiệp 純thuần 熟thục 目mục 覩đổ 佛Phật 身thân 惡ác 果quả 將tương 成thành 心tâm 現hiện 地địa 獄ngục 果quả 報báo 好hảo 惡ác 定định 之chi 於ư 業nghiệp 業nghiệp 因nhân 善thiện 惡ác 致trí 使sử 報báo 有hữu 冥minh 爽sảng 昔tích 鳩cưu 摩ma 羅la 多đa 大Đại 士Sĩ 既ký 得đắc 法Pháp 眼nhãn 至chí 中trung 天Thiên 竺Trúc 國quốc 有hữu 大Đại 士Sĩ 名danh 闍xà 夜dạ 多đa 問vấn 曰viết 我ngã 家gia 父phụ 母mẫu 。 素tố 信tín 三Tam 寶Bảo 而nhi 常thường 縈oanh 疾tật 瘵sái 凡phàm 所sở 營doanh 作tác 皆giai 不bất 如như 意ý 。 而nhi 我ngã 鄰lân 家gia 久cửu 為vi 旃chiên 陀đà 羅la 行hành 。 而nhi 身thân 常thường 勇dũng 徤# 所sở 作tác 和hòa 合hợp 彼bỉ 何hà 幸hạnh 我ngã 何hà 辜cô 祖tổ 曰viết 何hà 足túc 疑nghi 乎hồ 且thả 善thiện 惡ác 之chi 報báo 。 有hữu 三tam 時thời 焉yên 凡phàm 人nhân 但đãn 見kiến 仁nhân 夭yểu 暴bạo 壽thọ 逆nghịch 吉cát 義nghĩa 凶hung 便tiện 謂vị 無vô 因nhân 果quả 虛hư 罪tội 福phước 殊thù 不bất 知tri 影ảnh 響hưởng 相tương 隨tùy 毫hào 釐li 靡mĩ 忒thất 縱túng/tung 經kinh 百bách 千thiên 萬vạn 劫kiếp 。 亦diệc 不bất 磨ma 滅diệt 。 佛Phật 說thuyết 業nghiệp 通thông 三tam 世thế 者giả 盖# 以dĩ 前tiền 世thế 所sở 作tác 。 善thiện 業nghiệp 而nhi 報báo 在tại 此thử 生sanh 苟cẩu 為vi 不bất 善thiện 則tắc 應ưng 在tại 來lai 世thế 故cố 人nhân 有hữu 此thử 生sanh 雖tuy 為vi 善thiện 而nhi 不bất 得đắc 其kỳ 福phước 。 者giả 前tiền 惡ác 之chi 報báo 勝thắng 也dã 今kim 世thế 雖tuy 作tác 惡ác 而nhi 不bất 受thọ 其kỳ 殃ương 者giả 前tiền 善thiện 之chi 報báo 勝thắng 也dã 苟cẩu 以dĩ 今kim 生sanh 非phi 得đắc 福phước 報báo 復phục 務vụ 為vi 惡ác 而nhi 來lai 世thế 益ích 墮đọa 惡ác 趣thú 也dã 苟cẩu 以dĩ 此thử 世thế 得đắc 其kỳ 福phước 報báo 。 復phục 務vụ 為vi 善thiện 而nhi 來lai 世thế 益ích 得đắc 善thiện 趣thú 也dã 又hựu 前tiền 世thế 為vi 善thiện 其kỳ 德đức 方phương 半bán 而nhi 改cải 志chí 為vi 惡ác 及cập 此thử 生sanh 也dã 先tiên 福phước 而nhi 後hậu 禍họa 此thử 生sanh 為vi 惡ác 其kỳ 事sự 方phương 半bán 而nhi 變biến 行hành 為vi 善thiện 及cập 來lai 世thế 也dã 先tiên 禍họa 而nhi 後hậu 福phước 今kim 汝nhữ 父phụ 與dữ 汝nhữ 之chi 隣lân 其kỳ 善thiện 惡ác 之chi 應ưng 不bất 以dĩ 類loại 至chí 蓋cái 先tiên 業nghiệp 而nhi 致trí 然nhiên 也dã 夫phu 善thiện 惡ác 報báo 應ứng 。 毫hào 釐li 不bất 差sai 但đãn 有hữu 久cửu 速tốc 不bất 同đồng 世thế 之chi 愚ngu 夫phu 愚ngu 婦phụ 謂vị 禍họa 福phước 無vô 徵trưng 謬mậu 矣hĩ 慈từ 尊tôn 愍mẫn 濟tế 群quần 倫luân 作tác 大đại 善thiện 方phương 便tiện 開khai 甘cam 露lộ 法Pháp 門môn 。 使sử 人nhân 湔tiên 滌địch 懺sám 雪tuyết 改cải 過quá 遷thiên 善thiện 化hóa 凶hung 為vi 吉cát 化hóa 災tai 為vi 祥tường 故cố 以dĩ 念niệm 佛Phật 功công 德đức 。 為vi 最tối 勝thắng 第đệ 一nhất 。 福phước 田điền 信tín 心tâm 念niệm 佛Phật 是thị 人nhân 善thiện 根căn 福phước 報báo 。 無vô 盡tận 若nhược 眾chúng 生sanh 心tâm 。 憶ức 佛Phật 念niệm 佛Phật 。 現hiện 前tiền 當đương 來lai 。 必tất 定định 見kiến 佛Phật 。 昔tích 佛Phật 在tại 王Vương 舍Xá 城Thành 。 迦Ca 蘭Lan 陀Đà 竹trúc 林lâm 。 時thời 那na 羅la 聚tụ 落lạc 多đa 諸chư 疫dịch 鬼quỷ 殺sát 害hại 民dân 眾chúng 莫mạc 能năng 消tiêu 弭nhị 時thời 有hữu 一nhất 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 語ngữ 眾chúng 云vân 如Như 來Lai 在tại 世thế 。 利lợi 安an 眾chúng 生sanh 。 我ngã 等đẳng 當đương 共cộng 。 一nhất 心tâm 稱xưng 佛Phật 名danh 號hiệu 。 以dĩ 求cầu 救cứu 濟tế 病bệnh 苦khổ 。 時thời 諸chư 人nhân 聞văn 是thị 語ngữ 已dĩ 。 咸hàm 各các 同đồng 時thời 稱xưng 佛Phật 名danh 號hiệu 。 唯duy 願nguyện 世Thế 尊Tôn 。 大đại 悲bi 憐lân 憫mẫn 覆phú 蔭ấm 我ngã 等đẳng 疾tật 苦khổ 爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 常thường 以dĩ 大đại 悲bi 晝trú 夜dạ 六lục 時thời 。 觀quán 察sát 眾chúng 生sanh 。 誰thùy 受thọ 苦khổ 厄ách 。 尋tầm 往vãng 化hóa 度độ 使sử 脩tu 善thiện 法Pháp 永vĩnh 拔bạt 諸chư 苦khổ 見kiến 此thử 疫dịch 病bệnh 人nhân 民dân 同đồng 時thời 一nhất 心tâm 。 稱xưng 佛Phật 名danh 號hiệu 。 以dĩ 救cứu 疫dịch 病bệnh 爾nhĩ 時thời 如Như 來Lai 。 將tương 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 往vãng 彼bỉ 聚tụ 落lạc 以dĩ 大đại 慈từ 悲bi 。 熏huân 諸chư 民dân 眾chúng 勸khuyến 令linh 脩tu 善thiện 疫dịch 病bệnh 同đồng 時thời 皆giai 悉tất 退thoái 散tán 。 無vô 復phục 眾chúng 患hoạn 。 昔tích 有hữu 大đại 善Thiện 知Tri 識Thức 。 篤đốc 脩tu 淨tịnh 業nghiệp 不bất 輟chuyết 念niệm 佛Phật 嘗thường 語ngữ 人nhân 云vân 大đại 願nguyện 聖thánh 人nhân 從tùng 淨tịnh 土độ 來lai 來lai 實thật 無vô 來lai 深thâm 心tâm 凡phàm 夫phu 從tùng 淨tịnh 土độ 去khứ 去khứ 實thật 無vô 去khứ 彼bỉ 不bất 來lai 此thử 此thử 不bất 往vãng 彼bỉ 而nhi 其kỳ 聖thánh 凡phàm 會hội 遇ngộ 兩lưỡng 得đắc 交giao 際tế 彌di 陀đà 光quang 明minh 如như 大đại 圓viên 月nguyệt 徧biến 照chiếu 法Pháp 界Giới 念niệm 佛Phật 眾chúng 生sanh 。 攝nhiếp 取thủ 不bất 捨xả 。 諸chư 佛Phật 心tâm 內nội 眾chúng 生sanh 塵trần 塵trần 極cực 樂lạc 眾chúng 生sanh 心tâm 中trung 。 淨tịnh 土độ 念niệm 念niệm 彌di 陀đà 若nhược 能năng 發phát 心tâm 念niệm 彼bỉ 佛Phật 號hiệu 即tức 得đắc 往vãng 生sanh 。 河hà 沙sa 諸chư 佛Phật 有hữu 同đồng 舌thiệt 之chi 讚tán 十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 同đồng 往vãng 之chi 心tâm 佛Phật 言ngôn 不bất 信tín 何hà 言ngôn 可khả 信tín 不bất 生sanh 淨tịnh 土độ 何hà 土thổ/độ 可khả 生sanh 自tự 棄khí 己kỷ 靈linh 是thị 誰thùy 之chi 咎cữu 其kỳ 人nhân 臨lâm 終chung 。 見kiến 金kim 臺đài 從tùng 空không 而nhi 至chí 念niệm 佛Phật 之chi 功công 有hữu 如như 是thị 效hiệu 驗nghiệm 豈khởi 小tiểu 補bổ 哉tai 佛Phật 言ngôn 有hữu 得đắc 聞văn 寶Bảo 海Hải 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 執chấp 持trì 諷phúng 誦tụng 。 歡hoan 喜hỷ 信tín 樂nhạo 。 當đương 得đắc 七thất 覺giác 意ý 寶bảo 。 得đắc 立lập 不bất 退thoái 轉chuyển 地địa 。 疾tật 成thành 無vô 上thượng 。 正chánh 真chân 之chi 道Đạo 。 卻khước 六lục 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 寶Bảo 英Anh 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 執chấp 持trì 諷phúng 誦tụng 。 倍bội 過quá 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 。 佛Phật 剎sát 七thất 寶bảo 布bố 施thí 。 功công 德đức 有hữu 得đắc 聞văn 寶Bảo 成Thành 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 執chấp 持trì 諷phúng 誦tụng 。 以dĩ 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 歡hoan 喜hỷ 信tín 樂nhạo 。 卻khước 五ngũ 百bách 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 光Quang 明Minh 世Thế 界Giới 。 寶Bảo 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 執chấp 持trì 諷phúng 誦tụng 。 歡hoan 喜hỷ 信tín 樂nhạo 。 於ư 三tam 塗đồ 中trung 。 疾tật 得đắc 解giải 脫thoát 。 有hữu 得đắc 聞văn 寶bảo 旛phan 幢tràng 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 持trì 諷phúng 誦tụng 念niệm 。 歡hoan 喜hỷ 信tín 樂nhạo 。 其kỳ 人nhân 則tắc 為vi 。 成thành 法Pháp 珍trân 寶bảo 。 有hữu 得đắc 聞văn 一nhất 切thiết 眾chúng 德đức 。 光Quang 明Minh 世Thế 界Giới 。 寶Bảo 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 持trì 諷phúng 誦tụng 念niệm 。 歡hoan 喜hỷ 樂lạc 信tín 卻khước 二nhị 十thập 萬vạn 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 阿A 閦Súc 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 捉tróc 持trì 諷phúng 誦tụng 。 歎thán 說thuyết 其kỳ 德đức 。 復phục 勸khuyến 他tha 人nhân 。 令linh 學học 諷phúng 誦tụng 。 諸chư 天thiên 魔ma 王vương 。 天thiên 龍long 鬼quỷ 神thần 。 咸hàm 加gia 擁ủng 護hộ 有hữu 得đắc 聞văn 大Đại 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 執chấp 持trì 諷phúng 誦tụng 。 歡hoan 喜hỷ 信tín 樂nhạo 。 其kỳ 人nhân 必tất 得đắc 成thành 就tựu 。 最Tối 正Chánh 覺Giác 道Đạo 。 有hữu 得đắc 聞văn 無vô 量lượng 音âm 。 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 淨tịnh 心tâm 信tín 樂nhạo 。 其kỳ 人nhân 當đương 得đắc 。 無vô 量lượng 音âm 聲thanh 。 及cập 得đắc 如Như 來Lai 。 淨tịnh 光quang 之chi 音âm 。 有hữu 得đắc 聞văn 大đại 名Danh 稱Xưng 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 淨tịnh 心tâm 信tín 樂nhạo 。 諷phúng 誦tụng 不bất 忘vong 。 其kỳ 功công 德đức 過quá 七thất 寶bảo 阜phụ 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 布bố 施thí 。 出xuất 巨cự 億ức 萬vạn 倍bội 。 功công 德đức 上thượng 無vô 與dữ 為vi 比tỉ 有hữu 得đắc 聞văn 寶Bảo 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 盡tận 心tâm 信tín 樂nhạo 。 持trì 諷phúng 誦tụng 念niệm 。 當đương 卻khước 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 住trụ 不bất 退thoái 轉chuyển 。 必tất 成thành 無vô 上thượng 。 正chánh 真chân 之chi 道Đạo 。 有hữu 得đắc 聞văn 大đại 安an 隱ẩn 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 信tín 樂nhạo 。 諷phúng 誦tụng 不bất 忘vong 。 持trì 此thử 功công 德đức 。 普phổ 使sử 一nhất 切thiết 。 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 皆giai 得đắc 安an 隱ẩn 。 其kỳ 人nhân 則tắc 受thọ 。 無vô 量lượng 功công 德đức 。 有hữu 得đắc 聞văn 火hỏa 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 歡hoan 喜hỷ 信tín 樂nhạo 。 持trì 諷phúng 誦tụng 讀đọc 。 其kỳ 人nhân 當đương 得đắc 。 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 有hữu 得đắc 聞văn 正Chánh 音Âm 聲Thanh 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 淨tịnh 心tâm 信tín 樂nhạo 。 持trì 諷phúng 誦tụng 讀đọc 。 其kỳ 人nhân 當đương 得đắc 。 如Như 來Lai 四Tứ 諦Đế 。 平bình 等đẳng 之chi 法pháp 。 其kỳ 有hữu 得đắc 聞văn 。 無vô 限hạn 淨tịnh 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 信tín 樂nhạo 。 持trì 諷phúng 誦tụng 念niệm 。 滿mãn 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 七thất 寶bảo 布bố 施thí 。 所sở 得đắc 功công 德đức 。 百bách 千thiên 萬vạn 倍bội 。 無vô 與dữ 為vi 比tỉ 卻khước 生sanh 死tử 罪tội 四tứ 十thập 八bát 劫kiếp 。 有hữu 得đắc 聞văn 月Nguyệt 音Âm 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 盡tận 心tâm 信tín 樂nhạo 。 持trì 諷phúng 誦tụng 念niệm 。 其kỳ 人nhân 所sở 得đắc 。 清thanh 淨tịnh 功công 德đức 。 成thành 具cụ 必tất 滿mãn 如như 月nguyệt 盛thịnh 明minh 。 立lập 不bất 退thoái 轉chuyển 。 當đương 成thành 無vô 上thượng 。 正chánh 真chân 之chi 道Đạo 。 有hữu 聞văn 無vô 限hạn 名Danh 稱Xưng 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 持trì 其kỳ 名danh 號hiệu 。 歡hoan 喜hỷ 信tín 樂nhạo 。 諷phúng 誦tụng 其kỳ 福phước 甚thậm 多đa 。 若nhược 積tích 七thất 寶bảo 。 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 。 持trì 用dụng 布bố 施thí 。 過quá 出xuất 百bách 倍bội 。 無vô 以dĩ 為vi 比tỉ 。 有hữu 得đắc 聞văn 日Nhật 月Nguyệt 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 歡hoan 喜hỷ 敬kính 禮lễ 。 誦tụng 念niệm 其kỳ 人nhân 速tốc 得đắc 成thành 就tựu 。 無Vô 上Thượng 正Chánh 真Chân 之chi 道Đạo 。 有hữu 得đắc 聞văn 無vô 垢cấu 光quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 信tín 樂nhạo 。 敬kính 禮lễ 誦tụng 念niệm 成thành 無Vô 上Thượng 最Tối 正Chánh 覺Giác 道Đạo 。 終chung 不bất 墮đọa 三tam 塗đồ 。 之chi 中trung 有hữu 得đắc 聞văn 瑠lưu 璃ly 光quang 世thế 界giới 淨Tịnh 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 歡hoan 喜hỷ 作tác 禮lễ 。 誦tụng 念niệm 壽thọ 終chung 當đương 生sanh 天thiên 上thượng 。 有hữu 得đắc 聞văn 日nhật 光quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 樂lạc 念niệm 降hàng 伏phục 眾chúng 魔ma 。 及cập 諸chư 外ngoại 道đạo 。 卻khước 四tứ 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 無Vô 量lượng 寶Bảo 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 諷phúng 誦tụng 當đương 得đắc 七thất 覺giác 寶bảo 。 能năng 立lập 眾chúng 生sanh 。 於ư 最tối 寶bảo 中trung 。 眾chúng 德đức 之chi 聚tụ 。 日nhật 日nhật 增tăng 益ích 。 有hữu 得đắc 聞văn 蓮liên 華hoa 最Tối 尊Tôn 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 歡hoan 喜hỷ 諷phúng 誦tụng 功công 德đức 智trí 慧tuệ 。 日nhật 日nhật 增tăng 長trưởng 。 譬thí 如như 蓮liên 華hoa 。 從tùng 水thủy 湧dũng 出xuất 。 卻khước 五ngũ 千thiên 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 身Thân 尊Tôn 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 盡tận 心tâm 諷phúng 誦tụng 其kỳ 人nhân 疾tật 度độ 。 生sanh 死tử 之chi 海hải 。 能năng 除trừ 眾chúng 生sanh 。 諸chư 欲dục 於ư 世thế 間gian 。 作tác 福phước 田điền 能năng 受thọ 三tam 界giới 。 一nhất 切thiết 供cúng 養dường 。 作tác 大đại 法Pháp 師sư 。 得đắc 金kim 剛cang 力lực 。 立lập 不bất 退thoái 轉chuyển 。 成thành 無vô 上thượng 正chánh 真chân 。 之chi 道đạo 有hữu 得đắc 聞văn 堅Kiên 固Cố 世Thế 界Giới 。 金kim 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 當đương 為vi 佛Phật 光quang 明minh 。 之chi 所sở 護hộ 持trì 。 悉tất 得đắc 一nhất 切thiết 。 眾chúng 德đức 卻khước 十thập 二nhị 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 梵Phạm 自tự 在tại 王vương 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 諷phúng 誦tụng 必tất 當đương 見kiến 其kỳ 佛Phật 作tác 轉Chuyển 輪Luân 王Vương 。 當đương 成thành 無vô 上thượng 。 正chánh 真chân 之chi 道Đạo 。 有hữu 得đắc 聞văn 為vi 月nguyệt 世thế 界giới 金kim 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 喜hỷ 樂lạc 誦tụng 念niệm 不bất 墮đọa 惡ác 道đạo 。 之chi 中trung 與dữ 大đại 德đức 眾chúng 會hội 皆giai 得đắc 快khoái 樂lạc 。 後hậu 得đắc 作tác 佛Phật 有hữu 得đắc 聞văn 金Kim 海Hải 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 盡tận 心tâm 諷phúng 誦tụng 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 必tất 成thành 正chánh 覺giác 。 有hữu 得đắc 聞văn 龍Long 自Tự 在Tại 王Vương 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 盡tận 心tâm 諷phúng 誦tụng 益ích 增tăng 功công 德đức 必tất 得đắc 往vãng 生sanh 。 此thử 佛Phật 國quốc 求cầu 最Tối 正Chánh 覺Giác 。 有hữu 得đắc 聞văn 一nhất 切thiết 華hoa 香hương 。 自tự 在tại 王vương 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 淨tịnh 心tâm 諷phúng 誦tụng 當đương 得đắc 諸chư 佛Phật 。 智trí 慧tuệ 卻khước 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 樹Thụ 王Vương 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 歡hoan 喜hỷ 諷phúng 誦tụng 當đương 得đắc 諸chư 魔ma 破phá 裂liệt 有hữu 得đắc 聞văn 勇dũng 猛mãnh 執chấp 持trì 牢lao 杖trượng 棄khí 捨xả 鬥đấu 戰chiến 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 持trì 誦tụng 譬thí 如như 金kim 剛cang 。 伏phục 眾chúng 魔ma 兵binh 。 利lợi 益ích 一nhất 切thiết 。 所sở 得đắc 功công 德đức 。 如như 恆Hằng 河Hà 沙sa 諸chư 佛Phật 國quốc 土độ 。 滿mãn 中trung 七thất 寶bảo 。 持trì 用dụng 布bố 施thí 。 不bất 可khả 為vi 比tỉ 。 有hữu 得đắc 聞văn 內nội 豐phong 珠châu 光quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 一nhất 心tâm 誦tụng 念niệm 。 獲hoạch 大đại 功công 德đức 。 不bất 畏úy 三tam 塗đồ 之chi 難nạn 。 受thọ 天thiên 上thượng 人nhân 中trung 。 快khoái 樂lạc 常thường 得đắc 生sanh 清thanh 淨tịnh 佛Phật 土độ 。 有hữu 得đắc 聞văn 無vô 量lượng 香Hương 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 一nhất 心tâm 諷phúng 念niệm 成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác 。 諸chư 毛mao 孔khổng 中trung 。 出xuất 眾chúng 妙diệu 香hương 。 卻khước 四tứ 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 師sư 子tử 響hưởng 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 持trì 諷phúng 誦tụng 讀đọc 。 成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác 。 作tác 眾chúng 德đức 輪luân 。 卻khước 二nhị 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 大đại 強cường/cưỡng 精tinh 進tấn 力lực 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 得đắc 大đại 戰chiến 力lực 。 退thoái 卻khước 眾chúng 魔ma 卻khước 二nhị 十thập 五ngũ 劫kiếp 。 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 過quá 出xuất 堅kiên 住trụ 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 信tín 樂nhạo 持trì 諷phúng 於ư 諸chư 尊tôn 法Pháp 。 得đắc 堅kiên 固cố 財tài 。 加gia 得đắc 大đại 福phước 。 晝trú 夜dạ 日nhật 日nhật 。 增tăng 益ích 功công 德đức 。 有hữu 得đắc 聞văn 鼓cổ 音âm 王vương 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 盡tận 心tâm 諷phúng 誦tụng 其kỳ 功công 德đức 勝thắng 滿mãn 。 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 珍trân 寶bảo 布bố 施thí 。 有hữu 得đắc 聞văn 月Nguyệt 音Âm 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 盡tận 心tâm 誦tụng 念niệm 卻khước 二nhị 十thập 一nhất 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 超siêu 出xuất 眾chúng 華hoa 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 盡tận 心tâm 誦tụng 念niệm 超siêu 出xuất 八bát 難nạn 多đa 所sở 利lợi 益ích 。 有hữu 得đắc 聞văn 世thế 燈đăng 明minh 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 盡tận 心tâm 誦tụng 念niệm 脫thoát 三tam 塗đồ 厄ách 。 難nạn/nan 卻khước 二nhị 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 休hưu 多đa 易dị 寧ninh 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 盡tận 心tâm 誦tụng 念niệm 功công 德đức 出xuất 上thượng 布bố 施thí 數sổ 百bách 千thiên 倍bội 。 卻khước 六lục 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 成thành 無vô 上thượng 正chánh 真chân 。 之chi 道đạo 有hữu 得đắc 聞văn 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp 。 寶bảo 輪luân 如Như 來Lai 現hiện 在tại 。 轉chuyển 不bất 退thoái 轉chuyển 。 無vô 上thượng 法Pháp 輪luân 。 常Thường 滅Diệt 度Độ 如Như 來Lai 。 現hiện 在tại 廣quảng 說thuyết 妙diệu 法Pháp 。 淨tịnh 覺giác 如Như 來Lai 現hiện 在tại 。 廣quảng 說thuyết 經Kinh 法Pháp 。 須Tu 彌Di 步bộ 如Như 來Lai 現hiện 在tại 。 說thuyết 法Pháp 寶bảo 蓮liên 華hoa 如Như 來Lai 一nhất 切thiết 。 眾chúng 寶bảo 普phổ 集tập 如Như 來Lai 樹thụ 王vương 豐phong 長trưởng 如Như 來Lai 轉chuyển 不bất 退thoái 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 眾chúng 寶bảo 普phổ 集tập 豐phong 盈doanh 如Như 來Lai 圍vi 繞nhiễu 特đặc 尊tôn 清thanh 淨tịnh 如Như 來Lai 宣tuyên 揚dương 稱xưng 讚tán 是thị 諸chư 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 其kỳ 人nhân 得đắc 福phước 。 不bất 可khả 限hạn 量lượng 。 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 有hữu 得đắc 聞văn 日Nhật 月Nguyệt 燈Đăng 明Minh 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 敬kính 信tín 誦tụng 念niệm 必tất 成thành 正chánh 覺giác 。 其kỳ 功công 德đức 不bất 可khả 限hạn 量lượng 。 受thọ 一nhất 切thiết 三tam 界giới 。 供cúng 養dường 有hữu 得đắc 聞văn 須Tu 彌Di 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 當đương 得đắc 無vô 比tỉ 。 功công 德đức 稱xưng 須Tu 彌Di 山Sơn 堅kiên 住trụ 不bất 動động 。 日nhật 日nhật 增tăng 益ích 。 不bất 可khả 限hạn 量lượng 。 有hữu 得đắc 聞văn 大Đại 須Tu 彌Di 如Như 來Lai 名danh 。 號hiệu 者giả 信tín 樂nhạo 諷phúng 念niệm 當đương 成thành 正chánh 覺giác 。 卻khước 八bát 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 阿a 提đề 彌di 留lưu 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 盡tận 心tâm 誦tụng 念niệm 其kỳ 功công 德đức 過quá 於ư 滿mãn 三Tam 千Thiên 大Đại 千Thiên 世Thế 界Giới 。 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 。 布bố 施thí 卻khước 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 喻dụ 如như 須Tu 彌Di 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 信tín 樂nhạo 誦tụng 念niệm 。 智trí 慧tuệ 猶do 若nhược 大đại 海hải 。 疾tật 得đắc 成thành 就tựu 。 正chánh 覺giác 之chi 道Đạo 。 有hữu 得đắc 聞văn 香Hương 像Tượng 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 恭cung 敬kính 諷phúng 誦tụng 功công 德đức 過quá 上thượng 布bố 施thí 百bách 倍bội 獲hoạch 大đại 利lợi 益ích 。 有hữu 得đắc 聞văn 三tam 蔓mạn 陀đà 犍kiền 提đề 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 其kỳ 福phước 德đức 不bất 可khả 思tư 。 議nghị 卻khước 生sanh 死tử 百bách 劫kiếp 之chi 罪tội 有hữu 得đắc 聞văn 無Vô 垢Cấu 世Thế 界Giới 。 淨Tịnh 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 所sở 得đắc 功công 德đức 。 不bất 可khả 稱xưng 量lượng 。 卻khước 八bát 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 法Pháp 最tối 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 疾tật 得đắc 正chánh 覺giác 之chi 道Đạo 。 卻khước 二nhị 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 香hương 自tự 在tại 王vương 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 發phát 大đại 慈từ 心tâm 。 得đắc 福phước 甚thậm 多đa 。 卻khước 三tam 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 大Đại 集Tập 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 信tín 樂nhạo 誦tụng 念niệm 。 是thị 人nhân 與dữ 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 常thường 共cộng 合hợp 偶ngẫu 。 亦diệc 不bất 起khởi 意ý 。 樂Nhạo 入nhập 泥Nê 洹Hoàn 。 有hữu 得đắc 聞văn 香Hương 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 疾tật 成thành 正chánh 覺giác 。 在tại 於ư 三tam 塗đồ 。 恐khủng 怖bố 之chi 中trung 。 疾tật 得đắc 解giải 脫thoát 。 有hữu 得đắc 聞văn 火hỏa 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 歡hoan 喜hỷ 諷phúng 誦tụng 得đắc 無vô 限hạn 之chi 福phước 。 有hữu 得đắc 聞văn 無Vô 量Lượng 光Quang 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 淨tịnh 意ý 信tín 樂nhạo 精tinh 勤cần 諷phúng 念niệm 卻khước 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 開Khai 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 歡hoan 喜hỷ 諷phúng 誦tụng 魔ma 王vương 眾chúng 兵binh 。 不bất 能năng 毀hủy 壞hoại 。 其kỳ 道Đạo 心tâm 有hữu 得đắc 聞văn 月nguyệt 燈Đăng 光Quang 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 持trì 諷phúng 誦tụng 念niệm 。 當đương 為vi 世thế 導đạo 。 首thủ 當đương 得đắc 受thọ 世thế 之chi 供cúng 養dường 。 有hữu 得đắc 聞văn 妙Diệu 香Hương 世Thế 界Giới 。 日Nhật 月Nguyệt 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 當đương 得đắc 無vô 量lượng 。 功công 德đức 之chi 報báo 。 道Đạo 心tâm 堅kiên 固cố 。 如như 須Tu 彌Di 山Sơn 。 不bất 可khả 傾khuynh 動động 。 一nhất 切thiết 魔ma 王vương 。 不bất 能năng 毀hủy 壞hoại 。 有hữu 得đắc 聞văn 日nhật 月nguyệt 光quang 明minh 。 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 當đương 具cụ 滿mãn 無vô 上thượng 道Đạo 願nguyện 。 如như 此thử 世Thế 尊Tôn 。 有hữu 得đắc 聞văn 火Hỏa 光Quang 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 信tín 樂nhạo 誦tụng 念niệm 。 已dĩ 持trì 智trí 慧tuệ 之chi 炬cự 。 度độ 越việt 一nhất 切thiết 生sanh 死tử 。 之chi 海hải 一nhất 切thiết 魔ma 王vương 。 不bất 能năng 毀hủy 壞hoại 。 其kỳ 道Đạo 心tâm 有hữu 得đắc 聞văn 眾chúng 色sắc 像tượng 達đạt 鏡kính 世thế 界giới 集Tập 音Âm 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 喜hỷ 樂lạc 誦tụng 念niệm 後hậu 生sanh 之chi 處xứ 。 常thường 得đắc 端đoan 正chánh 。 容dung 顏nhan 妙diệu 好hảo 心tâm 常thường 歡hoan 喜hỷ 。 樂nhạo/nhạc/lạc 信tín 諸chư 佛Phật 有hữu 得đắc 聞văn 最tối 威uy 儀nghi 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 喜hỷ 樂lạc 持trì 念niệm 得đắc 世thế 間gian 最tối 尊tôn 。 天thiên 龍long 鬼quỷ 神thần 。 之chi 所sở 敬kính 仰ngưỡng 。 卻khước 二nhị 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 光quang 明minh 尊tôn 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 喜hỷ 樂lạc 誦tụng 念niệm 眾chúng 生sanh 因nhân 此thử 功công 德đức 。 會hội 得đắc 成thành 就tựu 。 正chánh 覺giác 之chi 道Đạo 。 卻khước 三tam 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 蓮liên 華hoa 軍quân 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 喜hỷ 樂lạc 誦tụng 念niệm 所sở 得đắc 功công 德đức 。 當đương 超siêu 過quá 三tam 界giới 。 猶do 若nhược 蓮liên 華hoa 從tùng 水thủy 湧dũng 出xuất 。 有hữu 得đắc 聞văn 蓮liên 華hoa 響hưởng 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 樂nhạo/nhạc/lạc 喜hỷ 諷phúng 念niệm 終chung 不bất 墮đọa 於ư 。 惡ác 道đạo 諸chư 難nạn 疾tật 得đắc 解giải 脫thoát 。 除trừ 五ngũ 逆nghịch 惡ác 罪tội 有hữu 得đắc 聞văn 多Đa 寶Bảo 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 歡hoan 樂lạc 諷phúng 念niệm 其kỳ 人nhân 所sở 生sanh 。 在tại 諸chư 佛Phật 剎sát 。 心tâm 常thường 解giải 了liễu 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 有hữu 得đắc 聞văn 師sư 子tử 吼hống 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 樂lạc 諷phúng 念niệm 聲thanh 揚dương 法Pháp 音âm 。 徧biến 至chí 三tam 千thiên 化hóa 度độ 無vô 量lượng 眾chúng 。 生sanh 卻khước 五ngũ 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 師sư 子tử 音âm 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 喜hỷ 信tín 誦tụng 念niệm 得đắc 福phước 無vô 量lượng 。 有hữu 得đắc 聞văn 精tinh 進tấn 軍quân 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 信tín 樂nhạo 。 一nhất 心tâm 諷phúng 念niệm 當đương 成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác 。 能năng 為vì 眾chúng 生sanh 。 廣quảng 轉chuyển 法Pháp 輪luân 。 有hữu 得đắc 聞văn 金kim 剛cang 踴dũng 躍dược 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 信tín 樂nhạo 諷phúng 念niệm 能năng 破phá 壞hoại 三tam 毒độc 。 消tiêu 散tán 諸chư 欲dục 。 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 於ư 佛Phật 法Pháp 有hữu 得đắc 聞văn 度độ 一nhất 切thiết 禪thiền 絕tuyệt 眾chúng 疑nghi 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 喜hỷ 樂lạc 誦tụng 念niệm 能năng 壞hoại 眾chúng 魔ma 。 兵binh 決quyết 散tán 一nhất 切thiết 疑nghi 結kết 。 得đắc 成thành 就tựu 正chánh 覺giác 。 之chi 道đạo 有hữu 得đắc 聞văn 寶bảo 大đại 侍thị 從tùng 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 能năng 為vì 世thế 間gian 。 作tác 大đại 寶bảo 明minh 當đương 轉chuyển 無vô 上thượng 。 正Chánh 法Pháp 之chi 輪luân 。 有hữu 得đắc 聞văn 無Vô 憂Ưu 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 信tín 心tâm 誦tụng 念niệm 不bất 為vị 諸chư 欲dục 。 汙ô 染nhiễm 如như 蓮liên 華hoa 不bất 著trước 塵trần 水thủy 。 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 悉tất 能năng 安an 隱ẩn 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 後hậu 成thành 正chánh 覺giác 。 有hữu 得đắc 聞văn 地địa 力lực 持trì 踊dũng 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 淨tịnh 心tâm 誦tụng 念niệm 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 難nan 動động 如như 地địa 。 一nhất 切thiết 眾chúng 魔ma 。 不bất 能năng 毀hủy 壞hoại 。 其kỳ 人nhân 道Đạo 心tâm 。 得đắc 無vô 量lượng 慧tuệ 。 猶do 若nhược 大đại 海hải 。 斷đoạn 生sanh 死tử 路lộ 。 卻khước 二nhị 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 最tối 踊dũng 躍dược 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 當đương 為vi 最tối 特đặc 。 殊thù 妙diệu 大Đại 乘Thừa 。 之chi 所sở 捉tróc 持trì 。 亦diệc 能năng 饒nhiêu 益ích 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 三tam 塗đồ 八bát 難nạn 。 悉tất 為vi 永vĩnh 絕tuyệt 有hữu 得đắc 聞văn 自tự 在tại 王vương 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 信tín 樂nhạo 誦tụng 念niệm 。 得đắc 無vô 量lượng 福phước 。 果quả 有hữu 得đắc 聞văn 無vô 量lượng 音âm 。 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 喜hỷ 樂lạc 誦tụng 念niệm 解giải 了liễu 如Như 來Lai 智trí 慧tuệ 。 成thành 無vô 上thượng 正chánh 真chân 。 之chi 道đạo 有hữu 得đắc 聞văn 錠Đĩnh 光Quang 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 歡hoan 樂lạc 誦tụng 念niệm 當đương 為vi 如Như 來Lai 。 光quang 明minh 之chi 所sở 護hộ 持trì 。 有hữu 得đắc 聞văn 一nhất 切thiết 香hương 世thế 界giới 寶Bảo 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 當đương 於ư 世thế 間gian 。 作tác 大đại 珍trân 寶bảo 。 住trụ 不bất 退thoái 轉chuyển 。 於ư 正chánh 真chân 之chi 道Đạo 。 卻khước 五ngũ 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 無Vô 量Lượng 壽Thọ 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 一nhất 心tâm 誦tụng 念niệm 。 當đương 得đắc 無vô 量lượng 。 福phước 德đức 永vĩnh 離ly 三tam 塗đồ 。 之chi 厄ách 命mạng 終chung 之chi 後hậu 。 當đương 往vãng 生sanh 彼bỉ 佛Phật 剎sát 。 土thổ/độ 有hữu 得đắc 聞văn 殊Thù 勝Thắng 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 喜hỷ 樂lạc 誦tụng 念niệm 能năng 降hàng 伏phục 眾chúng 魔ma 。 裂liệt 壞hoại 羅la 網võng 。 卻khước 六lục 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 伏phục 一nhất 切thiết 魔ma 世thế 界giới 集Tập 音Âm 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 樂nhạo/nhạc/lạc 持trì 誦tụng 念niệm 當đương 得đắc 一nhất 切thiết 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。 音âm 聲thanh 於ư 廣quảng 說thuyết 法Pháp 處xứ 。 以dĩ 德đức 特đặc 尊tôn 降hàng 伏phục 眾chúng 魔ma 。 卻khước 八bát 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 內nội 豐phong 嚴nghiêm 王vương 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 成thành 無vô 上thượng 正chánh 真chân 。 之chi 道đạo 卻khước 一nhất 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 金Kim 剛Cang 堅Kiên 強Cường 消Tiêu 伏Phục 壞Hoại 散Tán 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 喜hỷ 樂lạc 誦tụng 念niệm 當đương 住trụ 不bất 退thoái 轉chuyển 。 疾tật 成thành 無vô 上thượng 。 正chánh 真chân 之chi 道Đạo 。 卻khước 十thập 萬vạn 億ức 劫kiếp 。 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 寶Bảo 火Hỏa 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 者giả 。 喜hỷ 信tín 誦tụng 念niệm 當đương 立lập 不bất 退thoái 轉chuyển 地địa 。 疾tật 成thành 無vô 上thượng 。 正chánh 真chân 之chi 道Đạo 。 有hữu 得đắc 聞văn 寶bảo 月nguyệt 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 樂nhạo/nhạc/lạc 持trì 誦tụng 念niệm 得đắc 不bất 中trung 止chỉ 。 三tam 昧muội 正chánh 定định 。 見kiến 諸chư 佛Phật 轉chuyển 尊Tôn 法Pháp 輪luân 。 悉tất 能năng 總tổng 持trì 。 諸chư 佛Phật 之chi 法Pháp 。 有hữu 得đắc 聞văn 賢Hiền 最Tối 如Như 來Lai 。 名danh 號hiệu 者giả 信tín 樂nhạo 誦tụng 念niệm 。 於ư 所sở 生sanh 之chi 處xứ 。 為vi 一nhất 切thiết 之chi 所sở 敬kính 。 言ngôn 見kiến 信tín 用dụng 。 莫mạc 不bất 稟bẩm 從tùng 獲hoạch 斯tư 功công 德đức 。 得đắc 無vô 礙ngại 辯biện 。 有hữu 得đắc 聞văn 蓮liên 華hoa 步bộ 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 後hậu 生sanh 之chi 處xứ 。 顏nhan 貌mạo 端đoan 正chánh 。 殊thù 妙diệu 無vô 比tỉ 。 眾chúng 共cộng 敬kính 愛ái 。 自tự 識thức 宿túc 命mạng 。 無vô 數số 劫kiếp 中trung 事sự 。 皆giai 悉tất 了liễu 知tri 。 生sanh 所sở 從tùng 來lai 。 所sở 作tác 善thiện 惡ác 。 悉tất 皆giai 識thức 知tri 。 其kỳ 所sở 生sanh 處xứ 。 所sở 說thuyết 言ngôn 教giáo 。 一nhất 切thiết 信tín 奉phụng 。 莫mạc 不bất 承thừa 用dụng 。 有hữu 得đắc 聞văn 現hiện 在tại 說thuyết 法Pháp 。 金kim 寶bảo 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 無Vô 量Lượng 尊Tôn 豐phong 如Như 來Lai 無vô 量lượng 。 尊tôn 離ly 垢cấu 王vương 如Như 來Lai 德đức 手thủ 如Như 來Lai 無vô 數số 精tinh 進tấn 興hưng 豐phong 如Như 來Lai 無vô 言ngôn 勝thắng 如Như 來Lai 無vô 愚ngu 豐phong 如Như 來Lai 月nguyệt 英anh 豐phong 如Như 來Lai 無vô 量lượng 。 光quang 豐phong 如Như 來Lai 逆nghịch 空không 光Quang 明Minh 如Như 來Lai 。 最tối 清thanh 淨tịnh 無vô 量lượng 。 旛phan 如Như 來Lai 好hảo/hiếu 諦đế 住trụ 惟duy 王vương 如Như 來Lai 成thành 就tựu 。 一nhất 切thiết 諸chư 剎sát 。 豐phong 如Như 來Lai 淨tịnh 慧tuệ 德đức 豐phong 如Như 來Lai 淨tịnh 輪luân 旛phan 如Như 來Lai 瑠lưu 璃ly 光quang 最tối 豐phong 如Như 來Lai 寶bảo 德đức 步bộ 如Như 來Lai 最tối 清thanh 淨tịnh 德đức 寶bảo 住trụ 如Như 來Lai 度độ 寶bảo 光quang 明minh 塔tháp 如Như 來Lai 無vô 量lượng 。 慚tàm 愧quý 金kim 如Như 來Lai 諸chư 名danh 號hiệu 敬kính 心tâm 誦tụng 念niệm 成thành 大đại 功công 德đức 得đắc 大đại 智trí 慧tuệ 。 解giải 了liễu 諸chư 法pháp 。 成thành 一nhất 切thiết 正chánh 覺giác 有hữu 得đắc 聞văn 蓮liên 華hoa 尊tôn 豐phong 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 於ư 諸chư 正Chánh 覺Giác 。 一nhất 切thiết 法pháp 中trung 。 便tiện 得đắc 成thành 無vô 上thượng 道Đạo 。 卻khước 生sanh 死tử 罪tội 三tam 十thập 六lục 劫kiếp 。 有hữu 得đắc 聞văn 淨tịnh 寶bảo 興hưng 豐phong 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 樂lạc 念niệm 得đắc 七thất 覺giác 意ý 寶bảo 。 卻khước 三tam 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 電điện 燈đăng 旛phan 王vương 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 喜hỷ 信tín 誦tụng 念niệm 遠viễn 離ly 八bát 難nạn 。 之chi 處xứ 終chung 不bất 復phục 生sanh 。 下hạ 劣liệt 之chi 家gia 。 有hữu 得đắc 聞văn 法Pháp 空không 燈đăng 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 樂nhạo/nhạc/lạc 持trì 誦tụng 念niệm 卻khước 六lục 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 得đắc 最Tối 正Chánh 覺Giác 。 常thường 得đắc 與dữ 諸chư 佛Phật 共cộng 會hội 。 有hữu 得đắc 聞văn 一nhất 切thiết 眾chúng 德đức 。 成thành 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 六lục 情tình 端đoan 正chánh 常thường 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 解giải 了liễu 諸chư 佛Phật 。 妙diệu 法Pháp 卻khước 八bát 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 賢hiền 旛phan 幢tràng 王vương 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 信tín 樂nhạo 誦tụng 念niệm 。 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 成thành 最Tối 正Chánh 覺Giác 。 卻khước 五ngũ 十thập 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 有hữu 得đắc 聞văn 一Nhất 切Thiết 寶Bảo 緻Trí 色Sắc 持Trì 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 。 者giả 歡hoan 喜hỷ 誦tụng 念niệm 當đương 得đắc 如Như 來Lai 。 十Thập 力Lực 十Thập 八Bát 不Bất 共Cộng 。 特đặc 異dị 之chi 法Pháp 。 常thường 能năng 轉chuyển 不bất 退thoái 法Pháp 輪luân 。 卻khước 六lục 百bách 劫kiếp 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 以dĩ 念niệm 一nhất 佛Phật 如Như 來Lai 名danh 號hiệu 其kỳ 獲hoạch 功công 德đức 各các 各các 如như 是thị 。 而nhi 况# 於ư 百bách 千thiên 萬vạn 佛Phật 及cập 諸chư 尊tôn 菩Bồ 薩Tát 。 名danh 號hiệu 是thị 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 。 如Như 來Lai 菩Bồ 薩Tát 。 尊tôn 者giả 神thần 僧Tăng 名danh 經kinh 為vi 諸chư 功công 德đức 之chi 大đại 海hải 所sở 以dĩ 利lợi 濟tế 眾chúng 生sanh 作tác 無vô 量lượng 方phương 便tiện 。 以dĩ 如như 是thị 頻tần 伽già 音âm 聲thanh 以dĩ 如như 是thị 供cúng 養dường 。 以dĩ 如như 是thị 回hồi 向hướng 以dĩ 如như 是thị 懺sám 悔hối 。 所sở 以dĩ 弘hoằng 化hóa 開khai 導đạo 使sử 人nhân 成thành 佛Phật 凡phàm 閻Diêm 浮Phù 提đề 眾chúng 生sanh 能năng 皈quy 依y 如như 是thị 因Nhân 地Địa 法Pháp 門môn 一nhất 心tâm 向hướng 善thiện 晝trú 夜dạ 六lục 時thời 。 勇dũng 猛mãnh 精tinh 進tấn 。 勤cần 行hành 不bất 怠đãi 如như 飢cơ 之chi 欲dục 食thực 渴khát 之chi 欲dục 飲ẩm 朝triêu 念niệm 於ư 斯tư 夕tịch 念niệm 於ư 斯tư 念niệm 念niệm 皆giai 發phát 於ư 心tâm 心tâm 心tâm 即tức 得đắc 成thành 佛Phật 。 若nhược 影ảnh 之chi 隨tùy 形hình 。 響hưởng 之chi 應ứng 聲thanh 。 不bất 難nan 也dã 已dĩ 其kỳ 有hữu 根căn 器khí 頑ngoan 鈍độn 者giả 能năng 專chuyên 心tâm 淨tịnh 意ý 堅kiên 心tâm 持trì 誦tụng 工công 夫phu 之chi 至chí 亦diệc 得đắc 成thành 就tựu 繩thằng 鋸cứ 木mộc 斷đoạn 水thủy 滴tích 石thạch 穿xuyên 有hữu 得đắc 聞văn 如như 是thị 。 勝thắng 妙diệu 音âm 聲thanh 。 而nhi 生sanh 信tín 解giải 。 者giả 亦diệc 不bất 墮đọa 三tam 塗đồ 。 不bất 生sanh 八bát 難nạn 不bất 入nhập 泥nê 犂lê 不bất 受thọ 冤oan 對đối 諸chư 魔ma 不bất 能năng 侵xâm 外ngoại 道đạo 不bất 能năng 害hại 具cụ 足túc 恆hằng 如như 意ý 舉cử 目mục 見kiến 如Như 來Lai 自tự 然nhiên 成thành 灌quán 頂đảnh 登đăng 最Tối 正Chánh 覺Giác 道Đạo 。 稽khể 首thủ 皈quy 依y 發phát 大đại 歡hoan 喜hỷ 。 合hợp 掌chưởng 頂đảnh 禮lễ 。 而nhi 讚tán 頌tụng 曰viết 。

無vô 量lượng 如Như 來Lai 功công 德đức 海hải 。 誰thùy 能năng 得đắc 聞văn 此thử 尊tôn 名danh 。

廓khuếch 開khai 寶bảo 藏tạng 大đại 巍nguy 巍nguy 。 一nhất 切thiết 眾chúng 寶bảo 皆giai 呈trình 現hiện 。

彼bỉ 有hữu 緣duyên 者giả 見kiến 諸chư 寶bảo 。 咸hàm 獲hoạch 如như 意ý 稱xưng 其kỳ 心tâm 。

彼bỉ 無vô 緣duyên 者giả 具cụ 目mục 觀quán 。 畢tất 竟cánh 隔cách 閡ngại 了liễu 無vô 得đắc 。

審thẩm 諦đế 二nhị 說thuyết 何hà 以dĩ 故cố 。 由do 於ư 癡si 慧tuệ 能năng 否phủ/bĩ 分phần/phân 。

惟duy 此thử 智trí 慧tuệ 精tinh 進tấn 人nhân 。 間gian 諸chư 勝thắng 號hiệu 即tức 興hưng 起khởi 。

大đại 發phát 慈từ 哀ai 頂đảnh 佛Phật 足túc 。 住trụ 佛Phật 剎sát 土thổ/độ 演diễn 妙diệu 聲thanh 。

譬thí 如như 寶bảo 月nguyệt 行hành 虛hư 空không 。 於ư 諸chư 世thế 界giới 無vô 不bất 照chiếu 。

聞văn 此thử 妙diệu 法Pháp 而nhi 作tác 者giả 。 從tùng 正chánh 覺giác 中trung 得đắc 所sở 依y 。

於ư 一nhất 佛Phật 者giả 之chi 所sở 然nhiên 。 而nhi 況huống 盡tận 諸chư 法Pháp 界Giới 佛Phật 。

無vô 量lượng 無vô 邊biên 大đại 功công 德đức 。 世thế 世thế 濟tế 度độ 諸chư 眾chúng 生sanh 。

永vĩnh 與dữ 閻Diêm 浮Phù 作tác 導đạo 師sư 。 是thị 法pháp 名danh 能năng 出xuất 有hữu 壞hoại 。

有hữu 求cầu 度độ 滅diệt 不bất 輪luân 報báo 。 敬kính 禮lễ 稱xưng 揚dương 諸chư 佛Phật 尊tôn 。

一nhất 聲thanh 聖thánh 號hiệu 聞văn 諸chư 天thiên 。 矧# 此thử 無vô 量lượng 諸chư 佛Phật 號hiệu 。

用dụng 一nhất 號hiệu 普phổ 增tăng 眾chúng 德đức 。 百bách 千thiên 號hiệu 不bất 可khả 思tư 議nghị 。

聞văn 諸chư 佛Phật 名danh 能năng 奉phụng 行hành 。 念niệm 念niệm 不bất 忘vong 堅kiên 固cố 意ý 。

彼bỉ 下hạ 劣liệt 者giả 有hữu 深thâm 業nghiệp 。 不bất 能năng 入nhập 此thử 微vi 妙diệu 義nghĩa 。

端đoan 能năng 勤cần 求cầu 生sanh 大đại 智trí 。 極cực 大đại 勇dũng 猛mãnh 於ư 法Pháp 中trung 。

稱xưng 念niệm 佛Phật 聲thanh 無vô 所sở 違vi 。 一nhất 念niệm 興hưng 善thiện 受thọ 福phước 報báo 。

顯hiển 諸chư 如Như 來Lai 大đại 聖thánh 德đức 。 勤cần 讚tán 十thập 方phương 諸chư 如Như 來Lai 。

諸chư 佛Phật 遙diêu 讚tán 亦diệc 復phục 然nhiên 。 解giải 使sử 若nhược 人nhân 淨tịnh 諸chư 業nghiệp 。

廣quảng 為vì 眾chúng 生sanh 說thuyết 妙diệu 法Pháp 。 若nhược 此thử 深thâm 奧áo 孰thục 了liễu 知tri 。

惟duy 願nguyện 最tối 上thượng 德đức 中trung 王vương 。 住trụ 此thử 剎sát 土độ 成thành 就tựu 眾chúng 。

受thọ 諸chư 信tín 行hành 之chi 供cúng 養dường 。 愍mẫn 濟tế 沈trầm 淪luân 作tác 大đại 航# 。

度độ 越việt 無vô 邊biên 苦khổ 海hải 中trung 。 得đắc 大đại 歡hoan 喜hỷ 波Ba 羅La 蜜Mật 。

願nguyện 使sử 眾chúng 生sanh 皆giai 成thành 佛Phật 。 如như 蓮liên 華hoa 開khai 普phổ 大Đại 千Thiên 。

如Như 來Lai 弘hoằng 誓thệ 廣quảng 慈từ 悲bi 。 五ngũ 濁trược 惡ác 世thế 濟tế 度độ 盡tận 。

有hữu 一nhất 眾chúng 生sanh 未vị 成thành 佛Phật 。 終chung 不bất 於ư 此thử 取thủ 泥Nê 洹Hoàn 。

眾chúng 生sanh 欽khâm 此thử 如Như 來Lai 心tâm 。 發phát 正chánh 覺giác 心tâm 無vô 退thoái 轉chuyển 。

晝trú 夜dạ 勤cần 勤cần 念niệm 諸chư 佛Phật 。 道đạo 成thành 即tức 得đắc 見kiến 如Như 來Lai 。

諸Chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 。 菩Bồ 薩Tát 尊Tôn 者Giả 神Thần 僧Tăng 名Danh 經Kinh 後Hậu 序Tự

稱xưng 念niệm 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 。 菩Bồ 薩Tát 尊tôn 者giả 神thần 僧Tăng 名danh 號hiệu 其kỳ 功công 德đức 甚thậm 深thâm 廣quảng 大đại 。 得đắc 福phước 最tối 多đa 以dĩ 如như 是thị 勝thắng 妙diệu 導đạo 人nhân 為vi 善thiện 同đồng 脩tu 福phước 果quả 夫phu 所sở 謂vị 為vi 善thiện 者giả 即tức 前tiền 之chi 所sở 云vân 忠trung 於ư 君quân 上thượng 孝hiếu 於ư 父phụ 母mẫu 。 敬kính 天thiên 地địa 奉phụng 祖tổ 宗tông 尊tôn 三Tam 寶Bảo 敬kính 神thần 明minh 遵tuân 王vương 法pháp 謹cẩn 言ngôn 行hạnh 不bất 殺sát 生sanh 害hại 命mạng 。 廣quảng 行hành 陰ấm 隲# 是thị 也dã 世thế 之chi 善thiện 男nam 子tử 善thiện 女nữ 人nhân 。 有hữu 捨xả 財tài 以dĩ 濟tế 眾chúng 有hữu 竭kiệt 力lực 行hành 方phương 便tiện 如như 是thị 脩tu 善thiện 以dĩ 積tích 功công 德đức 者giả 有hữu 之chi 惟duy 稱xưng 念niệm 諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 。 菩Bồ 薩Tát 尊tôn 者giả 神thần 僧Tăng 名danh 號hiệu 不bất 費phí 己kỷ 財tài 不bất 用dụng 己kỷ 力lực 而nhi 功công 德đức 無vô 量lượng 。 佛Phật 云vân 所sở 說thuyết 諸chư 佛Phật 名danh 。 顯hiển 現hiện 諸chư 佛Phật 行hạnh 有hữu 大đại 威uy 德đức 。 相tương/tướng 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 普phổ 見kiến 若nhược 有hữu 智trí 慧tuệ 人nhân 。 當đương 欲dục 求cầu 菩Bồ 提Đề 。 應ưng 讀đọc 此thử 佛Phật 名danh 不bất 久cửu 得đắc 作tác 佛Phật 又hựu 云vân 我ngã 昔tích 無vô 數số 劫kiếp 時thời 。 於ư 妙Diệu 光Quang 佛Phật 。 末Mạt 法Pháp 之chi 中trung 。 出xuất 家gia 學học 道Đạo 。 聞văn 五ngũ 十thập 三tam 佛Phật 名danh 。 聞văn 已dĩ 合hợp 掌chưởng 。 心tâm 生sanh 歡hoan 喜hỷ 。 復phục 教giáo 他tha 人nhân 。 令linh 得đắc 聞văn 持trì 。 他tha 人nhân 聞văn 已dĩ 。 展triển 轉chuyển 相tương 教giáo 。 乃nãi 至chí 三tam 千thiên 人nhân 。 此thử 三tam 千thiên 人nhân 。 異dị 口khẩu 同đồng 音âm 。 稱xưng 諸chư 佛Phật 名danh 。 一nhất 心tâm 敬kính 禮lễ 。 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 功công 德đức 力lực 故cố 。 即tức 得đắc 超siêu 越việt 。 無vô 數số 億ức 劫kiếp 。 生sanh 死tử 之chi 罪tội 。 其kỳ 千thiên 人nhân 者giả 華Hoa 光Quang 佛Phật 為vi 首thủ 。 下hạ 至chí 毘tỳ 舍xá 於ư 莊Trang 嚴Nghiêm 劫Kiếp 。 得đắc 成thành 佛Phật 道Đạo 。 過quá 去khứ 千thiên 佛Phật 是thị 也dã 。 此thử 中trung 千thiên 佛Phật 者giả 拘câu 摟# 孫tôn 佛Phật 為vi 首thủ 下hạ 至chí 樓lâu 至chí 如Như 來Lai 於ư 賢Hiền 劫Kiếp 中trung 。 次thứ 第đệ 成thành 佛Phật 。 後hậu 千thiên 佛Phật 者giả 日nhật 光quang 如Như 來Lai 為vi 首thủ 下hạ 至chí 須Tu 彌Di 相tương/tướng 於ư 星Tinh 宿Tú 劫Kiếp 中trung 。 當đương 得đắc 成thành 佛Phật 。 現hiện 在tại 十thập 方phương 。 諸chư 佛Phật 善thiện 德đức 如Như 來Lai 等đẳng 。 亦diệc 得đắc 聞văn 是thị 五ngũ 十thập 三tam 佛Phật 名danh 。 故cố 於ư 十thập 方phương 世thế 界giới 。 各các 得đắc 成thành 佛Phật 。 昔tích 有hữu 人nhân 潛tiềm 心tâm 淨tịnh 業nghiệp 日nhật 誦tụng 佛Phật 號hiệu 萬vạn 聲thanh 未vị 嘗thường 間gian 絕tuyệt 一nhất 日nhật 無vô 疾tật 沐mộc 浴dục 面diện 西tây 跏già 趺phu 而nhi 化hóa 異dị 香hương 馥phức 郁uất 竟cánh 成thành 佛Phật 果quả 昔tích 有hữu 女nữ 人nhân 。 專chuyên 心tâm 念niệm 佛Phật 。 一nhất 日nhật 索sách 火hỏa 燒thiêu 香hương 口khẩu 云vân 佛Phật 以dĩ 花hoa 臺đài 與dữ 我ngã 我ngã 當đương 得đắc 佛Phật 果Quả 已dĩ 而nhi 天thiên 花hoa 飛phi 墜trụy 遂toại 爾nhĩ 坐tọa 化hóa 若nhược 此thử 者giả 不bất 可khả 枚mai 舉cử 姑cô 畧lược 言ngôn 其kỳ 一nhất 二nhị 耳nhĩ 經Kinh 云vân 有hữu 人nhân 求cầu 佛Phật 道Đạo 。 而nhi 於ư 一nhất 劫kiếp 中trung 。 合hợp 掌chưởng 在tại 我ngã 前tiền 。 以dĩ 無vô 數số 偈kệ 讚tán 。 由do 是thị 讚tán 佛Phật 故cố 。 得đắc 無vô 量lượng 福phước 德đức 。 今kim 復phục 述thuật 此thử 千thiên 篇thiên 末mạt 使sử 凡phàm 起khởi 心tâm 念niệm 佛Phật 者giả 咸hàm 發phát 歡hoan 喜hỷ 心tâm 。 咸hàm 得đắc 辯biện 才tài 學học 咸hàm 領lãnh 悟ngộ 佛Phật 旨chỉ 咸hàm 得đắc 善thiện 神thần 護hộ 一nhất 切thiết 冤oan 障chướng 業nghiệp 悉tất 得đắc 永vĩnh 脫thoát 離ly 稽khể 首thủ 感cảm 佛Phật 恩ân 即tức 得đắc 如Như 來Lai 。 道đạo 尚thượng 勉miễn 之chi 哉tai 尚thượng 勉miễn 之chi 哉tai 。

永vĩnh 樂nhạo/nhạc/lạc 十thập 五ngũ 年niên 四tứ 月nguyệt 十thập 七thất 日nhật

諸Chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 。 菩Bồ 薩Tát 尊Tôn 者Giả 神Thần 僧Tăng 名Danh 經Kinh 卷quyển 第đệ 四tứ 十thập