諸Chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 菩Bồ 薩Tát 尊Tôn 者Giả 名Danh 稱Xưng 歌Ca 曲Khúc ( 第Đệ 卷Quyển 第Đệ 卷Quyển )
Quyển 0021
明Minh 太Thái 宗Tông 朱Chu 棣 制Chế

諸chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 。 菩Bồ 薩Tát 尊tôn 者giả 名danh 稱xưng 歌ca 曲khúc 卷quyển 第đệ 三tam 十thập 九cửu 。 田điền 九cửu 。

弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )#

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 真chân 體thể 自tự 然nhiên 真chân 因nhân 真chân 說thuyết 有hữu 理lý 。 會hội 得đắc 真chân 真chân 法pháp 無vô 行hành 亦diệc 無vô 止chỉ 。 莫mạc 道đạo 迷mê 悟ngộ 如như 隱ẩn 顯hiển 明minh 暗ám 不bất 相tương 離ly 。 莫mạc 道đạo 迷mê 悟ngộ 如như 隱ẩn 顯hiển 明minh 暗ám 不bất 相tương 離ly 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 若nhược 知tri 隱ẩn 顯hiển 法pháp 非phi 一nhất 亦diệc 無vô 二nhị 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 隱ẩn 顯hiển 即tức 本bổn 法pháp 明minh 暗ám 元nguyên 不bất 二nhị 。 若nhược 然nhiên 悟ngộ 了liễu 法pháp 非phi 取thủ 亦diệc 非phi 離ly 。 好hảo/hiếu 看khán 非phi 隱ẩn 非phi 顯hiển 法pháp 說thuyết 是thị 真chân 實thật 際tế 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 悟ngộ 此thử 隱ẩn 顯hiển 法pháp 非phi 愚ngu 亦diệc 非phi 智trí 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 誰thùy 道đạo 若nhược 明minh 隱ẩn 顯hiển 法pháp 方phương 說thuyết 解giải 脫thoát 理lý 。 又hựu 道đạo 於ư 法pháp 心tâm 不bất 證chứng 無vô 瞋sân 亦diệc 無vô 喜hỷ 。 本bổn 對đối 傳truyền 法pháp 人nhân 為vì 說thuyết 解giải 脫thoát 理lý 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 於ư 法pháp 實thật 無vô 證chứng 無vô 終chung 亦diệc 無vô 始thỉ 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 於ư 法pháp 實thật 無vô 證chứng 不bất 取thủ 亦diệc 不bất 離ly 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 法pháp 非phi 有hữu 無vô 相tướng 內nội 外ngoại 云vân 何hà 起khởi 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 心tâm 地địa 本bổn 無vô 生sanh 因Nhân 地Địa 從tùng 緣duyên 起khởi 。 緣duyên 種chủng 不bất 相tương 妨phương 。 花hoa 果quả 亦diệc 復phục 爾nhĩ 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 誰thùy 道đạo 有hữu 種chủng 有hữu 心tâm 地địa 因nhân 緣duyên 能năng 發phát 萌manh 。 於ư 緣duyên 不bất 相tương 礙ngại 當đương 。 生sanh 生sanh 不bất 生sanh 。 好hảo/hiếu 看khán 性tánh 上thượng 本bổn 無vô 生sanh 。 為vi 對đối 求cầu 人nhân 說thuyết 。 於ư 法pháp 既ký 無vô 得đắc 何hà 懷hoài 決quyết 不bất 決quyết 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu 弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )# 。

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 言ngôn 下hạ 合hợp 無vô 生sanh 同đồng 於ư 法Pháp 界Giới 性tánh 。 若nhược 能năng 如như 是thị 解giải 。 通thông 達đạt 事sự 理lý 竟cánh 。 好hảo/hiếu 看khán 泡bào 幻huyễn 同đồng 無vô 礙ngại 如như 何hà 不bất 了liễu 悟ngộ 。 好hảo/hiếu 看khán 泡bào 幻huyễn 同đồng 無vô 礙ngại 如như 何hà 不bất 了liễu 悟ngộ 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 達đạt 法pháp 在tại 其kỳ 中trung 非phi 今kim 亦diệc 非phi 古cổ 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 心tâm 隨tùy 萬vạn 境cảnh 轉chuyển 轉chuyển 處xứ 實thật 能năng 幽u 。 隨tùy 流lưu 認nhận 得đắc 性tánh 無vô 喜hỷ 亦diệc 無vô 憂ưu 。 誰thùy 言ngôn 認nhận 得đắc 心tâm 性tánh 時thời 。 可khả 說thuyết 不bất 思tư 議nghị 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 了liễu 了liễu 無vô 可khả 得đắc 。 得đắc 時thời 不bất 說thuyết 知tri 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 正chánh 說thuyết 知tri 見kiến 時thời 知tri 見kiến 俱câu 是thị 心tâm 。 又hựu 說thuyết 當đương 心tâm 即tức 知tri 見kiến 知tri 見kiến 即tức 于vu 今kim 。 聖thánh 人nhân 說thuyết 知tri 見kiến 是thị 非phi 不bất 當đương 境cảnh 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 道đạo 亦diệc 無vô 理lý 我ngã 今kim 悟ngộ 真chân 性tánh 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 道đạo 真chân 性tánh 心tâm 地địa 藏tạng 無vô 頭đầu 亦diệc 無vô 尾vĩ 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 又hựu 道đạo 應ưng 緣duyên 而nhi 利lợi 物vật 方phương 便tiện 呼hô 為vi 智trí 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 好hảo/hiếu 看khán 心tâm 地địa 生sanh 諸chư 種chủng 因nhân 事sự 復phục 生sanh 理lý 果quả 滿mãn 菩Bồ 提Đề 圓viên 花hoa 開khai 世thế 界giới 起khởi 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 昔tích 嘗thường 信tín 步bộ 來lai 茲tư 土thổ/độ 。 傳truyền 法Pháp 救cứu 迷mê 情tình 。 只chỉ 見kiến 一nhất 花hoa 開khai 五ngũ 葉diệp 。 結kết 果quả 自tự 然nhiên 成thành 。 至chí 今kim 傳truyền 說thuyết 初sơ 祖tổ 西tây 來lai 佛Phật 法Pháp 興hưng 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu 弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )# 。

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 嘗thường 道đạo 本bổn 來lai 緣duyên 有hữu 地địa 因Nhân 地Địa 種chủng 華hoa 生sanh 。 又hựu 道đạo 本bổn 來lai 無vô 有hữu 。 種chủng 華hoa 亦diệc 不bất 曾tằng 生sanh 。 看khán 來lai 花hoa 種chủng 雖tuy 因Nhân 地Địa 從tùng 地địa 種chủng 花hoa 生sanh 。 看khán 來lai 華hoa 種chủng 雖tuy 因Nhân 地Địa 從tùng 地địa 種chủng 華hoa 生sanh 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 若nhược 無vô 人nhân 下hạ 種chủng 華hoa 地địa 盡tận 無vô 生sanh 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 華hoa 種chủng 有hữu 生sanh 性tánh 。 因Nhân 地Địa 華hoa 生sanh 生sanh 。 大đại 緣duyên 與dữ 信tín 合hợp 。 當đương 生sanh 生sanh 不bất 生sanh 。 好hảo/hiếu 看khán 有hữu 情tình 來lai 下hạ 種chủng 。 因nhân 地địa 果quả 還hoàn 生sanh 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 無vô 情tình 既ký 無vô 種chủng 無vô 性tánh 亦diệc 無vô 生sanh 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 誰thùy 道đạo 身thân 是thị 菩Bồ 提Đề 樹thụ 。 心tâm 如như 明minh 鏡kính 臺đài 。 又hựu 道đạo 時thời 時thời 勤cần 拂phất 拭thức 。 莫mạc 使sử 惹nhạ 塵trần 埃ai 。 看khán 來lai 菩Bồ 提Đề 本bổn 無vô 樹thụ 。 明minh 鏡kính 亦diệc 非phi 臺đài 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 本bổn 來lai 無vô 一nhất 物vật 。 何hà 處xứ 惹nhạ 塵trần 埃ai 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 謾man 道đạo 吾ngô 心tâm 似tự 秋thu 月nguyệt 碧bích 潭đàm 光quang 皎hiệu 潔khiết 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 畢tất 竟cánh 無vô 物vật 堪kham 比tỉ 倫luân 教giáo 我ngã 如như 何hà 說thuyết 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 何hà 人nhân 說thuyết 道Đạo 吾ngô 心tâm 似tự 燈đăng 籠lung 。 點điểm 火hỏa 內nội 外ngoại 紅hồng 有hữu 物vật 堪kham 比tỉ 倫luân 來lai 朝triêu 日nhật 出xuất 東đông 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 莫mạc 道đạo 夜dạ 夜dạ 抱bão 佛Phật 眠miên 。 朝triêu 朝triêu 還hoàn 共cộng 起khởi 。 好hảo/hiếu 看khán 起khởi 坐tọa 鎮trấn 相tương 隨tùy 。 語ngữ 默mặc 同đồng 居cư 止chỉ 。 纖tiêm 毫hào 不bất 離ly 如như 身thân 影ảnh 欲dục 識thức 秪# 這giá 語ngữ 聲thanh 是thị 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu 弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )# 。

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 由do 來lai 未vị 有hữu 。 無vô 心tâm 境cảnh 曾tằng 無vô 無vô 境cảnh 心tâm 。 又hựu 言ngôn 境cảnh 忘vong 心tâm 自tự 滅diệt 心tâm 滅diệt 境cảnh 無vô 侵xâm 。 直trực 須tu 有hữu 物vật 先tiên 天thiên 地địa 無vô 形hình 本bổn 寂tịch 寥liêu 。 直trực 須tu 有hữu 物vật 先tiên 天thiên 地địa 無vô 形hình 本bổn 寂tịch 寥liêu 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 能năng 為vi 萬vạn 象tượng 主chủ 不bất 逐trục 四tứ 時thời 凋điêu 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 莫mạc 道đạo 空không 手thủ 把bả 鋤# 頭đầu 。 步bộ 行hành 騎kỵ 水thủy 牛ngưu 。 看khán 取thủ 人nhân 從tùng 橋kiều 上thượng 過quá 橋kiều 流lưu 水thủy 不bất 流lưu 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 正chánh 是thị 六lục 月nguyệt 上thượng 伏phục 八bát 月nguyệt 中trung 秋thu 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 道đạo 通thông 玄huyền 峯phong 頂đảnh 不bất 是thị 人nhân 間gian 。 誰thùy 道đạo 是thị 那na 心tâm 外ngoại 無vô 法pháp 滿mãn 目mục 青thanh 山sơn 。 心tâm 外ngoại 本bổn 無vô 法pháp 見kiến 處xứ 豈khởi 為vi 親thân 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 言ngôn 滿mãn 目mục 青thanh 山sơn 是thị 認nhận 着trước 還hoàn 生sanh 眼nhãn 裏lý 塵trần 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 莫mạc 言ngôn 彌Di 勒Lặc 真chân 彌Di 勒Lặc 分phân 身thân 千thiên 百bách 億ức 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 莫mạc 言ngôn 時thời 時thời 示thị 時thời 人nhân 時thời 人nhân 皆giai 不bất 識thức 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 識thức 則tắc 有hữu 過quá 識thức 則tắc 眼nhãn 中trung 又hựu 添# 屑tiết 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 道đạo 臥Ngọa 輪Luân 有hữu 伎kỹ 倆lưỡng 。 能năng 斷đoạn 百bách 思tư 想tưởng 。 好hảo/hiếu 看khán 對đối 境cảnh 心tâm 不bất 起khởi 。 菩Bồ 提Đề 日nhật 月nguyệt 長trường/trưởng 。 十thập 方phương 同đồng 聚tụ 會hội 箇cá 箇cá 學học 無vô 為vi 此thử 是thị 選tuyển 佛Phật 場tràng 心tâm 空không 及cập 第đệ 歸quy 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu 弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )# 。

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 由do 來lai 心tâm 是thị 性tánh 。 體thể 性tánh 是thị 心tâm 用dụng 。 只chỉ 見kiến 心tâm 性tánh 一nhất 如như 誰thùy 別biệt 誰thùy 共cộng 。 直trực 教giáo 妄vọng 外ngoại 迷mê 源nguyên 等đẳng 閑nhàn 難nạn/nan 洞đỗng 。 直trực 教giáo 妄vọng 外ngoại 迷mê 源nguyên 等đẳng 閑nhàn 難nạn/nan 洞đỗng 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 今kim 古cổ 聖thánh 凡phàm 如như 幻huyễn 如như 夢mộng 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 心tâm 性tánh 從tùng 來lai 體thể 一nhất 同đồng 。 有hữu 無vô 空không 處xứ 透thấu 真chân 空không 。 好hảo/hiếu 看khán 古cổ 今kim 妄vọng 外ngoại 迷mê 源nguyên 旨chỉ 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 直trực 待đãi 春xuân 入nhập 園viên 林lâm 處xứ 處xứ 紅hồng 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 誰thùy 道đạo 是thị 大đại 奇kỳ 復phục 大đại 奇kỳ 無vô 情tình 說thuyết 法Pháp 不bất 思tư 議nghị 。 誰thùy 道đạo 是thị 若nhược 將tương 耳nhĩ 聽thính 終chung 難nan 曉hiểu 眼nhãn 裏lý 聞văn 時thời 方phương 始thỉ 知tri 。 佇trữ 看khán 好hảo/hiếu 好hảo/hiếu 好hảo/hiếu 森sâm 羅la 俱câu 是thị 寶bảo 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 頭đầu 頭đầu 物vật 物vật 現hiện 家gia 珍trân 不bất 是thị 從tùng 教giáo 是thị 荒hoang 草thảo 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 誰thùy 道đạo 那na 聲thanh 不bất 是thị 聲thanh 方phương 見kiến 道đạo 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 誰thùy 又hựu 道đạo 色sắc 非phi 色sắc 處xứ 即tức 真chân 空không 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 精tinh 金kim 百bách 煉luyện 方phương 成thành 器khí 利lợi 劒kiếm 重trọng/trùng 磨ma 始thỉ 見kiến 功công 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 莫mạc 言ngôn 道đạo 體thể 本bổn 無vô 脩tu 。 不bất 脩tu 自tự 合hợp 道đạo 。 好hảo/hiếu 看khán 棄khí 卻khước 真chân 性tánh 。 來lai 入nhập 閙náo 浩hạo 浩hạo 。 若nhược 逢phùng 脩tu 道Đạo 人nhân 第đệ 一nhất 莫mạc 向hướng 道đạo 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu 弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )# 。

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 言ngôn 護hộ 生sanh 須tu 是thị 殺sát 殺sát 盡tận 始thỉ 安an 居cư 。 又hựu 言ngôn 要yếu 會hội 箇cá 中trung 意ý 鐵thiết 船thuyền 水thủy 上thượng 浮phù 。 好hảo/hiếu 看khán 明minh 明minh 無vô 悟ngộ 法pháp 悟ngộ 法pháp 即tức 迷mê 人nhân 。 好hảo/hiếu 看khán 明minh 明minh 無vô 悟ngộ 法pháp 悟ngộ 法pháp 即tức 迷mê 人nhân 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 長trường/trưởng 伸thân 兩lưỡng 脚cước 睡thụy 無vô 偽ngụy 亦diệc 無vô 真chân 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 此thử 聞văn 見kiến 非phi 聞văn 見kiến 。 更cánh 無vô 聲thanh 色sắc 可khả 相tương/tướng 呈trình 好hảo/hiếu 看khán 箇cá 中trung 若nhược 了liễu 元nguyên 無vô 事sự 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 那na 體thể 用dụng 何hà 妨phương 分phần/phân 不bất 分phân 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 莫mạc 道Đạo 心tâm 本bổn 無vô 塵trần 何hà 用dụng 洗tẩy 身thân 中trung 無vô 病bệnh 豈khởi 求cầu 醫y 。 若nhược 欲dục 求cầu 知tri 是thị 佛Phật 非phi 身thân 處xứ 明minh 鑒giám 高cao 懸huyền 未vị 兆triệu 時thời 。 動động 容dung 猶do 眴thuấn/huyễn 目mục 無vô 出xuất 當đương 人nhân 已dĩ 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 念niệm 淨tịnh 心tâm 。 本bổn 來lai 正chánh 是thị 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 道đạo 那na 淨tịnh 室thất 寒hàn 燈đăng 不bất 假giả 挑thiêu 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 道đạo 是thị 虛hư 空không 明minh 白bạch 徹triệt 雲vân 霄tiêu 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 要yếu 知tri 日nhật 用dụng 常thường 無vô 間gian 烈liệt 焰diễm 光quang 中trung 發phát 異dị 苗miêu 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 悟ngộ 心tâm 容dung 易dị 息tức 心tâm 難nạn/nan 。 息tức 得đắc 心tâm 源nguyên 到đáo 處xứ 閑nhàn 。 好hảo/hiếu 看khán 斗đẩu 轉chuyển 星tinh 移di 曠khoáng 然nhiên 天thiên 欲dục 曉hiểu 。 那na 白bạch 雲vân 依y 舊cựu 覆phú 青thanh 山sơn 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu 弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )# 。

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 那na 優ưu 游du 實thật 際tế 妙diệu 明minh 家gia 。 那na 轉chuyển 步bộ 移di 身thân 指chỉ 落lạc 霞hà 。 眼nhãn 裏lý 無vô 限hạn 白bạch 雲vân 猶do 不bất 見kiến 。 眼nhãn 裏lý 無vô 限hạn 白bạch 雲vân 猶do 不bất 見kiến 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 直trực 須tu 獨độc 乘thừa 明minh 月nguyệt 出xuất 蘆lô 花hoa 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 心tâm 法pháp 雙song 忘vong 猶do 隔cách 妄vọng 。 色sắc 塵trần 不bất 二nhị 尚thượng 餘dư 塵trần 。 誰thùy 道đạo 百bách 鳥điểu 不bất 來lai 春xuân 又hựu 過quá 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 看khán 看khán 不bất 識thức 誰thùy 是thị 箇cá 中trung 人nhân 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 誰thùy 道đạo 空không 劫kiếp 有hữu 真chân 宗tông 聲thanh 前tiền 問vấn 己kỷ 躬cung 。 好hảo/hiếu 看khán 那na 赤xích 窮cùng 新tân 活hoạt 計kế 清thanh 白bạch 舊cựu 家gia 風phong 。 的đích 的đích 三tam 乘thừa 外ngoại 寥liêu 寥liêu 一nhất 印ấn 中trung 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 卻khước 來lai 行hành 異dị 類loại 萬vạn 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 莫mạc 道đạo 俱câu 胝chi 一nhất 指chỉ 頭đầu 一nhất 毛mao 拔bạt 九cửu 牛ngưu 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 莫mạc 道đạo 華hoa 嶽nhạc 連liên 天thiên 碧bích 黃hoàng 河hà 徹triệt 底để 流lưu 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 滅diệt 卻khước 指chỉ 急cấp 回hồi 眸mâu 綠lục 蓑# 青thanh 笠# 事sự 無vô 限hạn 看khán 看khán 只chỉ 在tại 一nhất 時thời 休hưu 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 十thập 二nhị 時thời 中trung 莫mạc 住trụ 工công 。 窮cùng 來lai 窮cùng 去khứ 到đáo 無vô 窮cùng 。 莫mạc 道đạo 古cổ 徃# 今kim 來lai 洞đỗng 徹triệt 無vô 窮cùng 底để 。 直trực 須tu 踏đạp 倒đảo 須Tu 彌Di 第đệ 一nhất 峯phong 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu 弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )# 。

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 道đạo 物vật 物vật 到đáo 心tâm 上thượng 心tâm 全toàn 物vật 自tự 閑nhàn 。 又hựu 道đạo 古cổ 今kim 城thành 郭quách 裏lý 得đắc 者giả 住trụ 如như 山sơn 。 好hảo/hiếu 看khán 見kiến 山sơn 不bất 是thị 山sơn 見kiến 水thủy 何hà 曾tằng 別biệt 。 好hảo/hiếu 看khán 見kiến 山sơn 不bất 是thị 山sơn 見kiến 水thủy 何hà 曾tằng 別biệt 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 山sơn 河hà 與dữ 大đại 地địa 總tổng 是thị 一nhất 輪luân 月nguyệt 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 莫mạc 道đạo 風phong 動động 心tâm 搖dao 樹thụ 。 雲vân 生sanh 性tánh 起khởi 塵trần 。 若nhược 明minh 今kim 日nhật 事sự 暗ám 卻khước 本bổn 來lai 人nhân 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 更cánh 覩đổ 鶴hạc 有hữu 九cửu 臯# 難nạn/nan 翥# 翼dực 馬mã 無vô 千thiên 里lý 謾man 追truy 塵trần 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 莫mạc 道đạo 二nhị 破phá 不bất 成thành 一nhất 一nhất 法pháp 鎮trấn 長trường 存tồn 。 若nhược 是thị 更cánh 作tác 一nhất 二nhị 會hội 便tiện 見kiến 永vĩnh 劫kiếp 受thọ 沉trầm 淪luân 。 何hà 似tự 春xuân 水thủy 漾dạng 虛hư 碧bích 春xuân 山sơn 疊điệp 亂loạn 青thanh 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 寥liêu 寥liêu 天thiên 地địa 間gian 獨độc 立lập 望vọng 何hà 盡tận 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 道đạo 那na 一nhất 法pháp 元nguyên 無vô 萬vạn 法pháp 空không 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 道đạo 那na 箇cá 中trung 那na 許hứa 悟ngộ 圓viên 通thông 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 莫mạc 道đạo 此thử 來lai 消tiêu 息tức 斷đoạn 桃đào 花hoa 依y 舊cựu 笑tiếu 春xuân 風phong 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 雪tuyết 裏lý 梅mai 花hoa 春xuân 信tín 息tức 。 池trì 中trung 月nguyệt 色sắc 夜dạ 精tinh 神thần 。 好hảo/hiếu 看khán 年niên 去khứ 年niên 來lai 。 可khả 是thị 無vô 佳giai 趣thú 。 切thiết 莫mạc 把bả 那na 家gia 風phong 舉cử 似tự 人nhân 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu 弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )# 。

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 那na 洞đỗng 裏lý 無vô 雲vân 別biệt 有hữu 天thiên 。 那na 桃đào 花hoa 似tự 錦cẩm 栁# 如như 煙yên 。 好hảo/hiếu 看khán 仙tiên 家gia 不bất 解giải 論luận 冬đông 夏hạ 。 好hảo/hiếu 看khán 仙tiên 家gia 不bất 解giải 論luận 冬đông 夏hạ 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 端đoan 的đích 石thạch 爛lạn 松tùng 枯khô 不bất 記ký 年niên 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 誰thùy 言ngôn 無vô 物vật 到đáo 心tâm 上thượng 。 從tùng 來lai 體thể 自tự 閑nhàn 。 好hảo/hiếu 教giáo 獨độc 立lập 城thành 頭đầu 聞văn 畫họa 角giác 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 看khán 看khán 滿mãn 眼nhãn 盡tận 是thị 那na 湖hồ 山sơn 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 休hưu 道đạo 山sơn 櫻# 火hỏa 燄diệm 煇huy 山sơn 鳥điểu 歌ca 聲thanh 活hoạt 。 只chỉ 見kiến 那na 攜huề 手thủ 不bất 同đồng 途đồ 任nhậm 地địa 春xuân 氣khí 發phát 。 有hữu 天thiên 有hữu 地địa 來lai 幾kỷ 箇cá 眼nhãn 睛tình 活hoạt 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 縱túng/tung 有hữu 舒thư 卷quyển 乾can/kiền/càn 坤# 手thủ 何hà 似tự 乾can/kiền/càn 坤# 收thu 不bất 得đắc 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 誰thùy 說thuyết 大Đại 道Đạo 虛hư 曠khoáng 常thường 一nhất 真chân 心tâm 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 誰thùy 道đạo 善thiện 惡ác 勿vật 思tư 神thần 清thanh 物vật 表biểu 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 好hảo/hiếu 看khán 隨tùy 緣duyên 飲ẩm 啄trác 更cánh 復phục 何hà 為vi 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 五ngũ 蘊uẩn 山sơn 頭đầu 一nhất 段đoạn 空không 。 同đồng 門môn 出xuất 入nhập 不bất 相tương 逢phùng 。 好hảo/hiếu 看khán 無vô 量lượng 劫kiếp 來lai 。 人nhân 人nhân 賃nhẫm 屋ốc 住trụ 。 到đáo 頭đầu 誰thùy 識thức 那na 主chủ 人nhân 公công 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu 弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )# 。

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 那na 萬vạn 象tượng 之chi 中trung 獨độc 露lộ 身thân 。 唯duy 人nhân 自tự 肯khẳng 乃nãi 能năng 親thân 。 莫mạc 道đạo 昔tích 人nhân 謬mậu 向hướng 途đồ 中trung 覓mịch 。 莫mạc 道đạo 昔tích 人nhân 謬mậu 向hướng 途đồ 中trung 覓mịch 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 今kim 日nhật 看khán 來lai 盡tận 是thị 火hỏa 裏lý 冰băng 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 道đạo 世Thế 尊Tôn 有hữu 密mật 語ngữ 。 迦Ca 葉Diếp 不bất 覆phú 藏tàng 。 莫mạc 教giáo 一nhất 夜dạ 飄phiêu 拂phất 落lạc 花hoa 雨vũ 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 那na 滿mãn 城thành 流lưu 水thủy 皆giai 有hữu 自tự 然nhiên 香hương 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 說thuyết 學học 佛Phật 止chỉ 言ngôn 真chân 不bất 立lập 叅# 禪thiền 多đa 。 與dữ 道Đạo 相tương 違vi 。 又hựu 說thuyết 忘vong 機cơ 忘vong 境cảnh 急cấp 回hồi 首thủ 無vô 地địa 無vô 錐trùy 轉chuyển 步bộ 歸quy 。 佛Phật 不bất 是thị 心tâm 亦diệc 非phi 覿# 體thể 承thừa 當đương 絕tuyệt 所sở 依y 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 萬vạn 古cổ 碧bích 潭đàm 空không 界giới 月nguyệt 再tái 三tam 撈# 摝# 始thỉ 應ưng 知tri 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 由do 來lai 心tâm 本bổn 非phi 心tâm 性tánh 本bổn 非phi 性tánh 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 畢tất 竟cánh 心tâm 性tánh 兩lưỡng 忘vong 誰thùy 少thiểu 誰thùy 剩thặng 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 若nhược 還hoàn 着trước 艾ngải 求cầu 病bệnh 即tức 是thị 妄vọng 外ngoại 迷mê 源nguyên 孤cô 負phụ 凡phàm 聖thánh 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 正chánh 是thị 玉ngọc 露lộ 垂thùy 青thanh 草thảo 。 金kim 風phong 動động 白bạch 蘋# 。 只chỉ 聽thính 半bán 夜dạ 空không 中trung 。 一nhất 聲thanh 寒hàn 鴈nhạn 呌khiếu 。 喚hoán 起khởi 世thế 間gian 多đa 少thiểu 未vị 醒tỉnh 人nhân 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu 弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )# 。

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 那na 金kim 鴨áp 香hương 消tiêu 更cánh 漏lậu 長trường/trưởng 。 那na 巍nguy 巍nguy 寶bảo 殿điện 瑞thụy 芝chi 芳phương 。 正chánh 是thị 高cao 堂đường 有hữu 月nguyệt 千thiên 門môn 照chiếu 。 正chánh 是thị 高cao 堂đường 有hữu 月nguyệt 千thiên 門môn 照chiếu 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 大Đại 道Đạo 無vô 人nhân 只chỉ 獨độc 自tự 行hành 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 是thị 汝nhữ 非phi 渠cừ 能năng 縱túng/tung 奪đoạt 。 龍long 蟠bàn 虎hổ 踞cứ 有hữu 來lai 由do 。 因nhân 思tư 海hải 月nguyệt 長trường/trưởng 照chiếu 清thanh 風phong 夜dạ 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 正chánh 是thị 那na 直trực 釣điếu 和hòa 竿can/cán 懶lãn 更cánh 休hưu 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 誰thùy 道Đạo 眼nhãn 空không 四tứ 海hải 神thần 洞đỗng 十thập 虛hư 。 誰thùy 又hựu 道đạo 融dung 八bát 識thức 為vi 真chân 混hỗn 六lục 情tình 為vi 際tế 。 寸thốn 心tâm 本bổn 圓viên 湛trạm 片phiến 舌thiệt 豈khởi 瀾lan 翻phiên 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 隨tùy 語ngữ 隨tùy 默mặc 機cơ 機cơ 相tương 副phó 或hoặc 與dữ 或hoặc 奪đoạt 法pháp 法pháp 同đồng 歸quy 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 便tiện 似tự 一nhất 雙song 孤cô 鴈nhạn 博bác 地địa 高cao 飛phi 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 又hựu 似tự 兩lưỡng 箇cá 鴛uyên 鴦ương 池trì 邊biên 獨độc 立lập 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 若nhược 人nhân 解giải 得đắc 此thử 消tiêu 息tức 半bán 夜dạ 扶phù 桑tang 日nhật 出xuất 時thời 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 一nhất 番phiên 雨vũ 過quá 一nhất 番phiên 新tân 。 蠶tằm 眼nhãn 已dĩ 開khai 桑tang 眼nhãn 青thanh 。 好hảo/hiếu 看khán 兩lưỡng 兩lưỡng 鵓# 鳩cưu 樹thụ 頭đầu 啼đề 不bất 已dĩ 。 更cánh 有hữu 百bách 舌thiệt 黃hoàng 鸝ly 相tương/tướng 共cộng 鳴minh 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu 弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )# 。

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 那na 般Bát 若Nhã 無vô 知tri 亦diệc 無vô 相tướng 。 非phi 謂vị 無vô 相tướng 非phi 無vô 知tri 。 誰thùy 道đạo 有hữu 無vô 知tri 見kiến 二nhị 俱câu 遣khiển 。 誰thùy 道đạo 有hữu 無vô 知tri 見kiến 二nhị 俱câu 遣khiển 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 了liễu 了liễu 般Bát 若Nhã 體thể 本bổn 無vô 為vi 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 無vô 為vi 之chi 體thể 即tức 無vô 作tác 。 百bách 草thảo 頭đầu 邊biên 光quang 爍thước 爍thước 。 莫mạc 道đạo 已dĩ 忘vong 證chứng 者giả 名danh 醍đề 醐hồ 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 見kiến 病bệnh 未vị 祛khư 是thị 名danh 為vi 毒độc 藥dược 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 道đạo 般Bát 若Nhã 非phi 良lương 亦diệc 非phi 毒độc 。 般Bát 若Nhã 之chi 機cơ 離ly 背bối/bội 觸xúc 。 誰thùy 道đạo 是thị 喚hoán 作tác 般Bát 若Nhã 沉trầm 悟ngộ 坑khanh 謂vị 非phi 般Bát 若Nhã 遭tao 迷mê 局cục 。 般Bát 若Nhã 非phi 悟ngộ 亦diệc 非phi 迷mê 迷mê 悟ngộ 俱câu 忘vong 復phục 是thị 誰thùy 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 玉ngọc 鷄kê 啄trác 破phá 瑠lưu 璃ly 殼xác 鐵thiết 牛ngưu 觸xúc 碎toái 珊san 瑚hô 枝chi 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 道đạo 那na 法Pháp 身thân 解giải 脫thoát 即tức 般Bát 若Nhã 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 又hựu 道đạo 覿# 體thể 難nạn/nan 容dung 分phân 別biệt 者giả 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 般Bát 若Nhã 解giải 脫thoát 。 即tức 法Pháp 身thân 三tam 事sự 何hà 曾tằng 隔cách 一nhất 塵trần 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 法Pháp 身thân 般Bát 若Nhã 即tức 解giải 脫thoát 。 如như 珠châu 走tẩu 盤bàn 活hoạt 鱍# 鱍# 。 好hảo/hiếu 看khán 一nhất 三tam 三tam 一nhất 相tương 容dung 攝nhiếp 。 水thủy 底để 蝦hà 蟆# 吞thôn 卻khước 月nguyệt 。 三tam 一nhất 一nhất 三tam 相tương/tướng 互hỗ 融dung 半bán 夜dạ 金kim 烏ô 海hải 底để 紅hồng 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu 弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )# 。

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 佛Phật 如Như 來Lai 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 那na 雲vân 山sơn 滄thương 海hải 浪lãng 悠du 悠du 。 那na 平bình 昔tích 生sanh 涯nhai 一nhất 釣điếu 舟chu 。 忽hốt 爾nhĩ 踏đạp 翻phiên 深thâm 猛mãnh 省tỉnh 。 忽hốt 爾nhĩ 踏đạp 翻phiên 深thâm 猛mãnh 省tỉnh 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 大đại 家gia 收thu 拾thập 去khứ 來lai 休hưu 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 萬vạn 波ba 隨tùy 一nhất 水thủy 而nhi 收thu 。 一nhất 水thủy 攝nhiếp 萬vạn 波ba 而nhi 寂tịch 若nhược 人nhân 不bất 鑑giám 即tức 欲dục 遏át 那na 水thủy 源nguyên 流lưu 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 便tiện 似tự 捧phủng 土thổ/độ 塞tắc 孟# 津tân 多đa 見kiến 不bất 知tri 其kỳ 量lượng 力lực 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 誰thùy 道đạo 真chân 際tế 與dữ 萬vạn 法Pháp 會hội 同đồng 萬vạn 法pháp 與dữ 真chân 際tế 交giao 徹triệt 。 誰thùy 道đạo 是thị 在tại 迷mê 則tắc 真chân 際tế 是thị 萬vạn 法pháp 惟duy 悟ngộ 則tắc 萬vạn 法pháp 是thị 真chân 際tế 。 悟ngộ 迷mê 既ký 俱câu 遣khiển 得đắc 失thất 復phục 兩lưỡng 融dung 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 真chân 不bất 立lập 而nhi 真chân 存tồn 際tế 不bất 形hình 而nhi 際tế 徧biến 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 休hưu 道đạo 掀# 翻phiên 櫓lỗ 棹# 泯mẫn 絕tuyệt 舟chu 航# 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 休hưu 道đạo 輥# 底để 波ba 濤đào 了liễu 無vô 涓# 滴tích 。 佛Phật 如Như 來Lai 。 直trực 下hạ 內nội 外ngoại 俱câu 無vô 濟tế 那na 時thời 方phương 是thị 成thành 大đại 濟tế 也dã 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu

佛Phật 如Như 來Lai 。 莫mạc 道đạo 荊kinh 棘cức 林lâm 裏lý 坐tọa 荊kinh 棘cức 林lâm 裏lý 臥ngọa 。 莫mạc 道đạo 舉cử 手thủ 攀phàn 南nam 斗đẩu 移di 月nguyệt 倚ỷ 北bắc 辰thần 。 若nhược 是thị 出xuất 頭đầu 天thiên 外ngoại 看khán 須tu 是thị 箇cá 般bát 人nhân 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 如Như 來Lai 。 諸chư 佛Phật 如Như 來Lai 。

又hựu 弘hoằng 利lợi 益ích 之chi 曲khúc (# 即tức 頻tần 伽già 音âm 又hựu 名danh 呌khiếu 街nhai 聲thanh 六lục 首thủ )# 。

好hảo/hiếu 看khán 那na 佛Phật 佛Phật 相tương/tướng 傳truyền 法pháp 法pháp 相tướng 續tục 歷lịch 劫kiếp 浩hạo 無vô 窮cùng 。 佛Phật 如Như 來Lai 佛Phật 如Như 來Lai 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 那na 無vô 風phong 匝táp 匝táp 起khởi 波ba 痕ngân 。 那na 碧bích 髻kế 羅la 紋văn 正chánh 眼nhãn 觀quán 。 恰kháp 值trị 黃hoàng 河hà 三tam 凍đống 鎻# 。 恰kháp 值trị 黃hoàng 河hà 三tam 凍đống 鎻# 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 那Na 羅La 延Diên 窟quật 底để 見kiến 龍long 蟠bàn 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 風phong 靜tĩnh 波ba 澄trừng 月nguyệt 暎ánh 空không 。 途đồ 中trung 誰thùy 問vấn 老lão 山sơn 翁ông 。 莫mạc 言ngôn 回hồi 首thủ 只chỉ 顧cố 幽u 林lâm 下hạ 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 覺giác 那na 東đông 岩# 雲vân 霧vụ 已dĩ 牢lao 籠lung 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 誰thùy 道đạo 觸xúc 着trước 神thần 鋒phong 劈phách 面diện 揮huy 電điện 光quang 石thạch 火hỏa 較giảo 猶do 遲trì 。 好hảo/hiếu 看khán 不bất 因nhân 洗tẩy 耳nhĩ 溪khê 邊biên 過quá 肯khẳng 信tín 人nhân 間gian 有hữu 是thị 非phi 。 春xuân 衫sam 帶đái 圍vi 綠lục 雙song 勒lặc 玉ngọc 騘# 嘶# 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 半bán 夜dạ 歸quy 來lai 花hoa 底để 過quá 金kim 鞭tiên 敲# 落lạc 亂loạn 紅hồng 飛phi 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 莫mạc 道đạo 寶bảo 劒kiếm 連liên 飛phi 急cấp 透thấu 頂đảnh 便tiện 通thông 神thần 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 只chỉ 見kiến 有hữu 時thời 輕khinh 按án 處xứ 驚kinh 動động 五ngũ 湖hồ 賔# 。 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 便tiện 似tự 澗giản 底để 青thanh 松tùng 誰thùy 識thức 下hạ 有hữu 千thiên 年niên 茯# 苓# 也dã 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

又hựu

佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 一nhất 人nhân 把bả 柂# 逆nghịch 風phong 頭đầu 。 一nhất 箇cá 張trương 帆phàm 順thuận 水thủy 流lưu 。 好hảo/hiếu 看khán 興hưng 發phát 悠du 悠du 幾kỷ 回hồi 乘thừa 好hảo/hiếu 月nguyệt 。 飄phiêu 然nhiên 獨độc 去khứ 不bất 覺giác 過quá 滄thương 洲châu 。

(# 和hòa )# 這giá 佛Phật 法Pháp 。 天thiên 地địa 間gian 永vĩnh 流lưu 通thông 。 菩Bồ 薩Tát 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。

諸Chư 佛Phật 世Thế 尊Tôn 如Như 來Lai 。 菩Bồ 薩Tát 尊Tôn 者Giả 名Danh 稱Xưng 歌Ca 曲Khúc 卷quyển 第đệ 三tam 十thập 九cửu

Print Friendly, PDF & Email