CHÁNH NIỆM TRONG TỪNG KHOẢNH KHẮC
Tác giả: Sayadaw U Tejaniya
Việt dịch: Sư Thư
Diễn đọc: Trường Tân