Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền
Tác giả: Thích Thiện Phụng
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Ngọc Châu, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Thanh Hồng, Hùng Thanh