Câu Xá Luận Pháp Tông Nguyên -

Câu Xá Luận Pháp Tông Nguyên -
Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

俱Câu 舍Xá 論Luận 法Pháp 宗Tông 原Nguyên

唐Đường 普Phổ 光Quang 撰Soạn

法pháp 宗tông 原nguyên

大Đại 乘Thừa 。 光quang 法Pháp 師sư 。 撰soạn 。

依y 說thuyết 一nhất 切thiết 有hữu 部bộ 諸chư 法pháp 宗tông 原nguyên 略lược 有hữu 五ngũ 種chủng 。 一nhất 色sắc 法pháp 二nhị 心tâm 法pháp 三tam 心tâm 所sở 有hữu 法pháp 。 四tứ 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 法pháp 。 五ngũ 無vô 為vi 法pháp 。

第đệ 一nhất 色sắc 法pháp 略lược 有hữu 十thập 一nhất 種chủng 。 謂vị 一nhất 眼nhãn 二nhị 耳nhĩ 三tam 鼻tị 四tứ 舌thiệt 五ngũ 身thân 六lục 色sắc 七thất 聲thanh 八bát 香hương 九cửu 味vị 十thập 觸xúc 十thập 一nhất 無vô 表biểu 也dã 。

第đệ 二nhị 心tâm 法pháp 略lược 有hữu 一nhất 種chủng 所sở 謂vị 心tâm 王vương 。

第đệ 三tam 心tâm 所sở 有hữu 法pháp 。 略lược 有hữu 四tứ 十thập 六lục 種chủng 謂vị 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六lục 大đại 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 十thập 不bất 定định 有hữu 八bát 大đại 地địa 法pháp 十thập 者giả 一nhất 受thọ 二nhị 想tưởng 三tam 思tư 四tứ 觸xúc 五ngũ 欲dục 六lục 惠huệ 七thất 念niệm 八bát 作tác 意ý 九cửu 勝thắng 解giải 十thập 三tam 摩ma 地địa 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 者giả 一nhất 信tín 二nhị 不bất 放phóng 逸dật 三tam 輕khinh 安an 四tứ 捨xả 五ngũ 慙tàm 六lục 愧quý 七thất 無vô 貪tham 八bát 無vô 嗔sân 九cửu 不bất 害hại 十thập 懃cần 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六lục 者giả 一nhất 無vô 明minh 二nhị 放phóng 逸dật 三tam 懈giải 怠đãi 四tứ 不bất 信tín 五ngũ 惛hôn 沈trầm 六lục 掉trạo 舉cử 大đại 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 者giả 一nhất 無vô 慙tàm 二nhị 無vô 愧quý 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 十thập 者giả 一nhất 忿phẫn 二nhị 覆phú 三tam 慳san 四tứ 嫉tật 五ngũ 惱não 六lục 害hại 七thất 恨hận 八bát 謟siểm 九cửu 誑cuống 十thập 憍kiêu 不bất 定định 有hữu 八bát 者giả 一nhất 尋tầm 二nhị 伺tứ 三tam 睡thụy 眠miên 四tứ 惡ác 作tác 五ngũ 貪tham 六lục 瞋sân 七thất 慢mạn 八bát 疑nghi 。

第đệ 四tứ 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 法pháp 。 略lược 有hữu 十thập 四tứ 一nhất 得đắc 二nhị 非phi 得đắc 三tam 同đồng 分phần/phân 四tứ 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 五ngũ 無vô 想tưởng 定định 六lục 滅diệt 盡tận 定định 七thất 命mạng 根căn 八bát 生sanh 九cửu 住trụ 十thập 異dị 十thập 一nhất 滅diệt 十thập 二nhị 名danh 十thập 三tam 句cú 十thập 四tứ 文văn 。

第đệ 五ngũ 無vô 為vi 法pháp 略lược 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 虗hư 空không 二nhị 擇trạch 滅diệt 三tam 非phi 擇trạch 滅diệt 以dĩ 上thượng 總tổng 有hữu 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 為vi 諸chư 法pháp 體thể 應ưng 善thiện 思tư 之chi 。

就tựu 中trung 有hữu 二nhị 一nhất 略lược 標tiêu 釋thích 二nhị 諸chư 門môn 分phân 別biệt 。

略lược 標tiêu 釋thích 者giả 。

第đệ 一nhất 色sắc 法pháp 十thập 一nhất 可khả 變biến 礙ngại 故cố 變biến 礙ngại 生sanh 故cố 名danh 色sắc 眼nhãn 謂vị 內nội 處xứ 眼nhãn 識thức 所sở 依y 。 能năng 見kiến 色sắc 境cảnh 四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 淨tịnh 色sắc 為vi 體thể 有hữu 色sắc 無vô 見kiến 有hữu 對đối 乃nãi 至chí 身thân 根căn 廣quảng 說thuyết 亦diệc 爾nhĩ 色sắc 謂vị 外ngoại 處xứ 是thị 眼nhãn 所sở 見kiến 四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 有hữu 色sắc 有hữu 見kiến 有hữu 對đối 色sắc 有hữu 二nhị 十thập 種chủng 謂vị 一nhất 青thanh 二nhị 黃hoàng 三tam 赤xích 四tứ 白bạch 五ngũ 長trường/trưởng 六lục 短đoản 七thất 方phương 八bát 圓viên 九cửu 高cao 十thập 下hạ 十thập 一nhất 正chánh 十thập 二nhị 不bất 正chánh 十thập 三tam 雲vân 十thập 四tứ 烟yên 十thập 五ngũ 塵trần 十thập 六lục 霧vụ 十thập 七thất 影ảnh 十thập 八bát 光quang 十thập 九cửu 明minh 二nhị 十thập 闇ám 聲thanh 謂vị 外ngoại 處xứ 是thị 耳nhĩ 所sở 聞văn 四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 有hữu 色sắc 無vô 見kiến 有hữu 對đối 聲thanh 有hữu 八bát 種chủng 。 一nhất 有hữu 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 為vi 因nhân 有hữu 情tình 名danh 可khả 意ý 聲thanh 如như 語ngữ 出xuất 好hảo/hiếu 聲thanh 二nhị 有hữu 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 為vi 因nhân 有hữu 情tình 名danh 不bất 可khả 意ý 聲thanh 如như 語ngữ 出xuất 惡ác 聲thanh 三tam 有hữu 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 為vi 因nhân 非phi 有hữu 情tình 名danh 可khả 意ý 聲thanh 如như 拍phách 手thủ 好hảo/hiếu 聲thanh 四tứ 有hữu 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 為vi 因nhân 非phi 有hữu 情tình 名danh 不bất 可khả 意ý 聲thanh 如như 拍phách 手thủ 惡ác 聲thanh 五ngũ 無vô 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 為vi 因nhân 有hữu 情tình 名danh 可khả 意ý 聲thanh 如như 化hóa 語ngữ 好hảo/hiếu 聲thanh 六lục 無vô 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 為vi 因nhân 有hữu 情tình 名danh 不bất 可khả 意ý 聲thanh 如như 化hóa 語ngữ 惡ác 聲thanh 七thất 無vô 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 為vi 因nhân 非phi 有hữu 情tình 名danh 可khả 意ý 聲thanh 如như 外ngoại 好hảo/hiếu 聲thanh 八bát 無vô 執chấp 受thọ 大đại 種chủng 為vi 因nhân 非phi 有hữu 情tình 名danh 不bất 可khả 意ý 聲thanh 如như 外ngoại 惡ác 聲thanh 香hương 謂vị 外ngoại 處xứ 鼻tị 所sở 嗅khứu 四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 有hữu 色sắc 無vô 見kiến 有hữu 對đối 此thử 有hữu 四tứ 種chủng 謂vị 一nhất 好hảo/hiếu 香hương 二nhị 惡ác 香hương 三tam 等đẳng 香hương 四tứ 不bất 等đẳng 香hương 或hoặc 說thuyết 三tam 香hương 一nhất 好hảo/hiếu 香hương 二nhị 惡ác 香hương 三tam 平bình 等đẳng 香hương 味vị 謂vị 外ngoại 處xứ 是thị 舌thiệt 所sở 嘗thường 四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 有hữu 色sắc 無vô 見kiến 有hữu 對đối 此thử 有hữu 六lục 種chủng 謂vị 一nhất 甘cam 二nhị 酢tạc 三tam 鹹hàm 四tứ 辛tân 五ngũ 苦khổ 六lục 淡đạm 觸xúc 謂vị 外ngoại 處xứ 是thị 身thân 所sở 觸xúc 是thị 四tứ 大đại 種chủng 及cập 四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 。 有hữu 色sắc 無vô 見kiến 有hữu 對đối 觸xúc 有hữu 十thập 一nhất 種chủng 。 謂vị 一nhất 地địa 二nhị 水thủy 三tam 火hỏa 四tứ 風phong 五ngũ 滑hoạt 六lục 澀sáp 七thất 輕khinh 八bát 重trọng/trùng 九cửu 冷lãnh 十thập 飢cơ 十thập 一nhất 渴khát 言ngôn 無vô 表biểu 者giả 無vô 表biểu 雖tuy 以dĩ 色sắc 業nghiệp 為vi 性tánh 如như 有hữu 表biểu 業nghiệp 而nhi 非phi 表biểu 示thị 內nội 心tâm 善thiện 惡ác 令linh 佗tha 了liễu 知tri 故cố 名danh 無vô 表biểu 就tựu 中trung 有hữu 二nhị 一nhất 善thiện 二nhị 不bất 善thiện 善thiện 中trung 復phục 二nhị 一nhất 從tùng 表biểu 生sanh 二nhị 隨tùy 心tâm 轉chuyển 表biểu 生sanh 復phục 二nhị 一nhất 者giả 處xứ 中trung 二nhị 者giả 別Biệt 解Giải 脫Thoát 隨tùy 心tâm 亦diệc 二nhị 一nhất 者giả 定định 俱câu 謂vị 有hữu 漏lậu 戒giới 二nhị 者giả 道đạo 俱câu 謂vị 無vô 漏lậu 戒giới 於ư 不bất 善thiện 中trung 復phục 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 者giả 處xứ 中trung 戒giới 二nhị 者giả 惡ác 戒giới 。

第đệ 二nhị 心tâm 法pháp 者giả 或hoặc 名danh 為vi 意ý 或hoặc 名danh 為vi 識thức 集tập 起khởi 故cố 名danh 心tâm 即tức 七thất 心tâm 界giới 思tư 量lượng 故cố 名danh 意ý 即tức 是thị 意ý 處xứ 了liễu 別biệt 故cố 名danh 識thức 即tức 是thị 識thức 蘊uẩn 第đệ 三tam 心tâm 所sở 法pháp 四tứ 十thập 六lục 者giả 。 是thị 心tâm 所sở 有hữu 名danh 心tâm 所sở 法pháp 就tựu 中trung 大đại 有hữu 地địa 法pháp 十thập 者giả 地địa 者giả 謂vị 行hành 處xứ 若nhược 此thử 是thị 彼bỉ 所sở 行hành 處xứ 即tức 說thuyết 此thử 為vi 彼bỉ 法pháp 地địa 大đại 地địa 法pháp 地địa 故cố 名danh 為vi 大đại 地địa 此thử 中trung 若nhược 法pháp 大đại 地địa 所sở 有hữu 。 名danh 大đại 地địa 法pháp 兩lưỡng 重trọng/trùng 依y 主chủ 准chuẩn 下hạ 應ưng 知tri 謂vị 此thử 十thập 法pháp 遍biến 一nhất 切thiết 心tâm 心tâm 所sở 受thọ 謂vị 領lãnh 納nạp 苦khổ 樂lạc 俱câu 非phi 想tưởng 謂vị 於ư 境cảnh 取thủ 差sai 別biệt 想tưởng 思tư 謂vị 能năng 令linh 心tâm 有hữu 造tạo 作tác 觸xúc 謂vị 根căn 境cảnh 識thức 和hòa 合hợp 生sanh 能năng 有hữu 觸xúc 對đối 欲dục 謂vị 希hy 求cầu 所sở 作tác 事sự 業nghiệp 。 慧tuệ 謂vị 於ư 法pháp 能năng 有hữu 簡giản 擇trạch 念niệm 謂vị 於ư 緣duyên 明minh 記ký 不bất 忘vong 。 作tác 意ý 謂vị 能năng 令linh 心tâm 驚kinh 覺giác 勝thắng 解giải 謂vị 能năng 於ư 境cảnh 印ấn 可khả 三tam 摩ma 地địa 謂vị 。 心tâm 一nhất 境cảnh 性tánh 。

大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 者giả 地địa 如như 前tiền 釋thích 大đại 善thiện 地địa 名danh 大đại 善thiện 地địa 法pháp 此thử 中trung 若nhược 法pháp 大đại 善thiện 地địa 所sở 有hữu 名danh 大đại 善thiện 地địa 法pháp 謂vị 此thử 十thập 法pháp 唯duy 遍biến 善thiện 心tâm 信tín 者giả 謂vị 能năng 令linh 心tâm 澄trừng 淨tịnh 或hoặc 於ư 諦đế 等đẳng 忍nhẫn 許hứa 名danh 信tín 不bất 放phóng 逸dật 者giả 。 修tu 諸chư 善thiện 法Pháp 。 輕khinh 安an 者giả 謂vị 心tâm 堪kham 忍nhẫn 性tánh 捨xả 者giả 心tâm 平bình 等đẳng 性tánh 無vô 驚kinh 覺giác 性tánh 慙tàm 者giả 於ư 所sở 造tạo 罪tội 自tự 觀quán 有hữu 耻sỉ 愧quý 者giả 於ư 所sở 造tạo 罪tội 觀quán 佗tha 有hữu 耻sỉ 無vô 貪tham 者giả 謂vị 於ư 境cảnh 不bất 著trước 無vô 嗔sân 者giả 謂vị 於ư 境cảnh 不bất 恚khuể 言ngôn 不bất 害hại 者giả 謂vị 無vô 損tổn 惱não 懃cần 者giả 謂vị 令linh 心tâm 勇dũng 悍hãn 為vi 性tánh 若nhược 依y 正chánh 理lý 及cập 入nhập 阿a 毗tỳ 達đạt 磨ma 及cập 婆bà 沙sa 評bình 家gia 於ư 大đại 善thiện 地địa 法pháp 中trung 更cánh 說thuyết 欣hân 厭yếm 厭yếm 謂vị 厭yếm 背bối/bội 如như 緣duyên 苦khổ 集tập 欣hân 謂vị 欣hân 向hướng 如như 緣duyên 滅diệt 道đạo 以dĩ 非phi 並tịnh 起khởi 故cố 俱câu 舍xá 不bất 說thuyết 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六lục 者giả 地địa 如như 前tiền 釋thích 大đại 煩phiền 惱não 法pháp 地địa 名danh 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 此thử 中trung 若nhược 法pháp 大đại 煩phiền 惱não 地địa 所sở 有hữu 名danh 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 謂vị 此thử 六lục 法pháp 恆hằng 唯duy 遍biến 染nhiễm 心tâm 無vô 明minh 者giả 謂vị 愚ngu 癡si 為vi 性tánh 放phóng 逸dật 者giả 謂vị 不bất 修tu 善thiện 法Pháp 。 是thị 修tu 諸chư 善thiện 所sở 對đối 治trị 法pháp 懈giải 怠đãi 者giả 謂vị 心tâm 不bất 勇dũng 悍hãn 是thị 前tiền 所sở 說thuyết 懃cần 所sở 對đối 治trị 法pháp 不bất 信tín 者giả 謂vị 心tâm 不bất 澄trừng 淨tịnh 是thị 前tiền 所sở 說thuyết 信tín 所sở 對đối 治trị 法pháp 惛hôn 沈trầm 者giả 謂vị 令linh 心tâm 惛hôn 重trọng/trùng 掉trạo 舉cử 者giả 謂vị 令linh 心tâm 不bất 靜tĩnh 大đại 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 者giả 地địa 如như 前tiền 釋thích 大đại 不bất 善thiện 法Pháp 地địa 名danh 大đại 不bất 善thiện 地địa 此thử 中trung 若nhược 法pháp 大đại 不bất 善thiện 地địa 所sở 有hữu 名danh 大đại 不bất 善thiện 地địa 法pháp 謂vị 此thử 二nhị 法pháp 唯duy 遍biến 不bất 善thiện 心tâm 無vô 慚tàm 者giả 謂vị 於ư 所sở 造tạo 罪tội 自tự 觀quán 無vô 耻sỉ 無vô 愧quý 者giả 謂vị 於ư 所sở 造tạo 罪tội 觀quán 他tha 無vô 耻sỉ 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 十thập 者giả 地địa 如như 前tiền 釋thích 小tiểu 煩phiền 惱não 法pháp 地địa 名danh 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 此thử 中trung 若nhược 法pháp 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 所sở 有hữu 名danh 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 謂vị 此thử 十thập 法pháp 唯duy 修tu 所sở 斷đoạn 意ý 癡si 相tương 應ứng 各các 別biệt 現hiện 行hành 忿phẫn 者giả 除trừ 嗔sân 及cập 害hại 於ư 情tình 非phi 情tình 令linh 心tâm 憤phẫn 發phát 覆phú 者giả 隱ẩn 藏tàng 自tự 罪tội 慳san 謂vị 財tài 法pháp 所sở 施thí 相tương 違vi 令linh 心tâm 慳san 著trước 嫉tật 謂vị 於ư 佗tha 諸chư 興hưng 盛thịnh 事sự 令linh 心tâm 不bất 喜hỷ 惱não 謂vị 堅kiên 執chấp 諸chư 有hữu 罪tội 事sự 由do 此thử 不bất 取thủ 如như 理lý 諫gián 誨hối 害hại 謂vị 於ư 佗tha 能năng 為vi 逼bức 迫bách 由do 此thử 能năng 行hành 打đả 罵mạ 等đẳng 事sự 恨hận 謂vị 於ư 忿phẫn 所sở 緣duyên 事sự 中trung 數sác 數sác 尋tầm 思tư 結kết 怨oán 不bất 捨xả 謟siểm 謂vị 心tâm 曲khúc 由do 此thử 不bất 能năng 。 如như 實thật 自tự 顯hiển 或hoặc 矯kiểu 非phi 撥bát 或hoặc 設thiết 方phương 便tiện 令linh 解giải 不bất 明minh 誑cuống 謂vị 惑hoặc 佗tha 憍kiêu 謂vị 染nhiễm 著trước 自tự 法pháp 為vi 先tiên 令linh 心tâm 放phóng 逸dật 無vô 所sở 顧cố 性tánh 若nhược 依y 正chánh 理lý 及cập 法pháp 蘊uẩn 足túc 論luận 小tiểu 惑hoặc 中trung 更cánh 有hữu 多đa 種chủng 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 皆giai 忿phẫn 等đẳng 攝nhiếp 或hoặc 論luận 意ý 各các 別biệt 不bất 定định 八bát 者giả 不bất 定định 入nhập 五ngũ 地địa 名danh 為vi 不bất 定định 或hoặc 名danh 不bất 定định 地địa 法pháp 不bất 定định 地địa 法pháp 如như 前tiền 釋thích 不bất 定định 所sở 依y 名danh 不bất 定định 地địa 不bất 定định 地địa 所sở 有hữu 名danh 不bất 定định 地địa 法pháp 尋tầm 謂vị 尋tầm 求cầu 心tâm 之chi 鹿lộc 性tánh 伺tứ 謂vị 伺tứ 察sát 心tâm 之chi 細tế 性tánh 睡thụy 眠miên 令linh 心tâm 昧muội 略lược 為vi 性tánh 無vô 有hữu 功công 力lực 執chấp 持trì 於ư 身thân 惡ác 作tác 者giả 謂vị 緣duyên 於ư 惡ác 作tác 事sự 心tâm 追truy 悔hối 性tánh 貪tham 謂vị 貪tham 愛ái 嗔sân 謂vị 嗔sân 恚khuể 慢mạn 謂vị 對đối 佗tha 心tâm 自tự 舉cử 性tánh 疑nghi 謂vị 於ư 諦đế 猶do 預dự 為vi 性tánh 若nhược 依y 婆bà 沙sa 評bình 家gia 於ư 不bất 定định 地địa 法pháp 中trung 更cánh 說thuyết 有hữu 怖bố 唯duy 在tại 欲dục 界giới 上thượng 界giới 無vô 怖bố 於ư 厭yếm 說thuyết 怖bố 有hữu 說thuyết 在tại 煩phiền 惱não 品phẩm 有hữu 說thuyết 怖bố 通thông 染nhiễm 汙ô 無vô 覆phú 無vô 記ký 上thượng 來lai 所sở 明minh 心tâm 所sở 有hữu 法pháp 。 四tứ 十thập 六lục 種chủng 且thả 依y 俱câu 舍xá 一nhất 相tương/tướng 以dĩ 論luận 也dã 。

問vấn 心tâm 所sở 有hữu 法pháp 。 中trung 何hà 故cố 有hữu 相tương 對đối 翻phiên 有hữu 不bất 相tương 對đối 翻phiên 者giả 答đáp 評bình 諸chư 經kinh 論luận 心tâm 所sở 有hữu 法pháp 。 多đa 少thiểu 不bất 定định 若nhược 總tổng 搜sưu 括quát 相tương 對đối 廢phế 立lập 便tiện 成thành 雜tạp 亂loạn 且thả 依y 俱câu 舍xá 顯hiển 相tương/tướng 廢phế 立lập 總tổng 有hữu 四tứ 十thập 六lục 種chủng 名danh 如như 前tiền 說thuyết 於ư 四tứ 十thập 六lục 中trung 如như 大đại 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 睡thụy 眠miên 惡ác 作tác 以dĩ 通thông 三tam 性tánh 或hoặc 通thông 三tam 性tánh 故cố 此thử 十thập 四tứ 不bất 別biệt 翻phiên 名danh 餘dư 三tam 十thập 二nhị 中trung 總tổng 有hữu 二nhị 類loại 一nhất 淨tịnh 品phẩm 有hữu 十thập 謂vị 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 二nhị 染nhiễm 品phẩm 有hữu 二nhị 十thập 二nhị 。 謂vị 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六lục 大đại 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 十thập 及cập 貪tham 嗔sân 慢mạn 疑nghi 若nhược 於ư 染nhiễm 中trung 通thông 五ngũ 斷đoạn 遍biến 六lục 識thức 者giả 即tức 正chánh 翻phiên 入nhập 淨tịnh 中trung 若nhược 不bất 通thông 五ngũ 斷đoạn 不bất 遍biến 六lục 識thức 者giả 但đãn 可khả 傍bàng 翻phiên 非phi 正chánh 翻phiên 也dã 言ngôn 正chánh 翻phiên 者giả 總tổng 有hữu 十thập 法pháp 謂vị 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六lục 大đại 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 及cập 與dữ 貪tham 嗔sân 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六lục 中trung 翻phiên 癡si 為vi 無vô 癡si 無vô 癡si 即tức 是thị 大đại 地địa 法pháp 中trung 惠huệ 故cố 於ư 善thiện 中trung 不bất 立lập 無vô 癡si 翻phiên 放phóng 逸dật 為vi 不bất 放phóng 逸dật 翻phiên 懈giải 怠đãi 為vi 精tinh 進tấn 翻phiên 不bất 信tín 為vi 信tín 翻phiên 惛hôn 沈trầm 為vi 輕khinh 安an 翻phiên 掉trạo 舉cử 為vi 捨xả 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 中trung 翻phiên 無vô 慙tàm 無vô 慙tàm 翻phiên 無vô 愧quý 為vi 愧quý 於ư 不bất 定định 中trung 翻phiên 貪tham 為vi 無vô 貪tham 翻phiên 嗔sân 為vi 無vô 嗔sân 於ư 小tiểu 惑hoặc 中trung 害hại 雖tuy 不bất 通thông 五ngũ 斷đoạn 非phi 遍biến 六lục 識thức 而nhi 別biệt 翻phiên 者giả 以dĩ 過quá 重trọng/trùng 故cố 惱não 亂loạn 菩Bồ 薩Tát 。 障chướng 趣thú 菩Bồ 提Đề 菩Bồ 薩Tát 將tương 證chứng 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 仍nhưng 起khởi 欲dục 恚khuể 害hại 尋tầm 由do 此thử 過quá 重trọng/trùng 所sở 以dĩ 別biệt 翻phiên 餘dư 小tiểu 惑hoặc 九cửu 及cập 與dữ 慢mạn 疑nghi 二nhị 義nghĩa 不bất 定định 但đãn 可khả 傍bàng 翻phiên 非phi 正chánh 翻phiên 也dã 謂vị 餘dư 小tiểu 惑hoặc 九cửu 及cập 疑nghi 非phi 通thông 五ngũ 斷đoạn 非phi 遍biến 六lục 識thức 慢mạn 雖tuy 通thông 五ngũ 斷đoạn 而nhi 不bất 遍biến 六lục 識thức 故cố 不bất 翻phiên 也dã 此thử 十thập 一nhất 種chủng 。 但đãn 可khả 傍bàng 翻phiên 者giả 就tựu 中trung 有hữu 二nhị 一nhất 約ước 等đẳng 流lưu 門môn 翻phiên 二nhị 約ước 行hành 相tương/tướng 相tương 似tự 門môn 翻phiên 言ngôn 約ước 等đẳng 流lưu 門môn 翻phiên 者giả 謂vị 是thị 本bổn 惑hoặc 等đẳng 流lưu 果quả 故cố 忿phẫn 恨hận 嫉tật 三tam 是thị 嗔sân 等đẳng 流lưu 翻phiên 入nhập 無vô 嗔sân 惱não 是thị 見kiến 取thủ 等đẳng 流lưu 翻phiên 見kiến 取thủ 為vi 正chánh 見kiến 正chánh 見kiến 即tức 是thị 大đại 地địa 法pháp 中trung 慧tuệ 數số 所sở 以dĩ 善thiện 中trung 不bất 別biệt 立lập 也dã 覆phú 惑hoặc 是thị 貪tham 等đẳng 流lưu 翻phiên 入nhập 無vô 貪tham 或hoặc 是thị 癡si 等đẳng 流lưu 翻phiên 入nhập 無vô 癡si 無vô 癡si 即tức 是thị 慧tuệ 數số 故cố 於ư 善thiện 中trung 不bất 別biệt 立lập 也dã 慳san 誑cuống 憍kiêu 三tam 是thị 貪tham 等đẳng 流lưu 翻phiên 入nhập 無vô 貪tham 謟siểm 是thị 諸chư 見kiến 等đẳng 流lưu 翻phiên 見kiến 為vi 正chánh 見kiến 正chánh 見kiến 還hoàn 是thị 慧tuệ 數số 故cố 善thiện 不bất 立lập 約ước 等đẳng 流lưu 門môn 但đãn 翻phiên 得đắc 九cửu 慢mạn 疑nghi 本bổn 惑hoặc 非phi 是thị 等đẳng 流lưu 故cố 此thử 二nhị 種chủng 不bất 別biệt 翻phiên 也dã 害hại 雖tuy 是thị 嗔sân 等đẳng 流lưu 過quá 重trọng/trùng 別biệt 翻phiên 如như 前tiền 已dĩ 釋thích 言ngôn 約ước 行hành 相tương/tướng 相tương 似tự 翻phiên 者giả 如như 忿phẫn 恨hận 嫉tật 惱não 與dữ 嗔sân 行hành 相tương/tướng 相tương 似tự 翻phiên 入nhập 無vô 嗔sân 覆phú 若nhược 貪tham 等đẳng 流lưu 與dữ 貪tham 行hành 相tương/tướng 相tương 似tự 翻phiên 入nhập 無vô 貪tham 若nhược 是thị 癡si 等đẳng 流lưu 與dữ 癡si 行hành 相tương/tướng 相tương 似tự 翻phiên 入nhập 無vô 癡si 無vô 癡si 即tức 慧tuệ 數số 攝nhiếp 也dã 慳san 誑cuống 二nhị 種chủng 與dữ 貪tham 行hành 相tương/tướng 相tương 似tự 翻phiên 入nhập 無vô 貪tham 謟siểm 謂vị 謟siểm 曲khúc 曲khúc 翻phiên 為vi 正chánh 直trực 正chánh 直trực 是thị 捨xả 故cố 品phẩm 類loại 足túc 釋thích 捨xả 者giả 身thân 正chánh 直trực 心tâm 正chánh 直trực 憍kiêu 之chi 與dữ 慢mạn 憍kiêu 自tự 傲ngạo 逸dật 慢mạn 凌lăng 蔑miệt 佗tha 不bất 敬kính 師sư 長trưởng 。 若nhược 不bất 憍kiêu 慢mạn 。 心tâm 便tiện 恭cung 敬kính 敬kính 即tức 是thị 慙tàm 翻phiên 入nhập 慙tàm 中trung 疑nghi 謂vị 猶do 預dự 不bất 決quyết 行hành 相tương/tướng 若nhược 能năng 正chánh 決quyết 即tức 是thị 其kỳ 慧tuệ 翻phiên 入nhập 慧tuệ 中trung 害hại 雖tuy 似tự 嗔sân 過quá 重trọng/trùng 別biệt 翻phiên 如như 前tiền 已dĩ 釋thích 。

第đệ 四tứ 心tâm 不bất 相tương 應ứng 行hành 法pháp 。 十thập 四tứ 者giả 不bất 與dữ 心tâm 相tương 應ứng 。 名danh 心tâm 不bất 相tương 應ứng 。 簡giản 諸chư 心tâm 所sở 行hành 謂vị 行hành 蘊uẩn 簡giản 色sắc 無vô 為vi 簡giản 色sắc 受thọ 相tương/tướng 無vô 為vi 得đắc 謂vị 得đắc 彼bỉ 有hữu 情tình 數số 法pháp 擇trạch 滅diệt 非phi 擇trạch 滅diệt 非phi 得đắc 謂vị 非phi 得đắc 彼bỉ 有hữu 情tình 數số 法pháp 擇trạch 滅diệt 非phi 擇trạch 滅diệt 同đồng 分phần/phân 者giả 謂vị 諸chư 有hữu 情tình 。 展triển 轉chuyển 類loại 等đẳng 有hữu 體thể 類loại 等đẳng 名danh 同đồng 分phân 是thị 別biệt 義nghĩa 雖tuy 體thể 類loại 等đẳng 然nhiên 有hữu 多đa 體thể 或hoặc 身thân 形hình 等đẳng 同đồng 名danh 同đồng 分phân 是thị 因nhân 義nghĩa 是thị 彼bỉ 同đồng 因nhân 同đồng 之chi 分phần 故cố 名danh 為vi 同đồng 分phần/phân 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 者giả 由do 彼bỉ 有hữu 情tình 。 於ư 五ngũ 百bách 劫kiếp 。 中trung 間gian 長trường 時thời 想tưởng 不bất 起khởi 故cố 名danh 為vi 無vô 想tưởng 。 無vô 想tưởng 即tức 異dị 熟thục 名danh 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 無vô 想tưởng 定định 者giả 。 定định 無vô 想tưởng 故cố 或hoặc 無vô 想tưởng 者giả 定định 名danh 無vô 相tướng 定định 隨tùy 滅diệt 爾nhĩ 所sở 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 即tức 有hữu 爾nhĩ 所sở 物vật 現hiện 前tiền 為vi 此thử 定định 體thể 滅diệt 盡tận 定định 者giả 滅diệt 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 盡tận 名danh 滅diệt 盡tận 定định 隨tùy 滅diệt 爾nhĩ 所sở 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 即tức 有hữu 爾nhĩ 所sở 物vật 現hiện 前tiền 為vi 此thử 定định 體thể 命mạng 根căn 者giả 命mạng 謂vị 壽thọ 命mạng 增tăng 上thượng 名danh 根căn 生sanh 住trụ 異dị 滅diệt 。 者giả 於ư 有hữu 為vi 法pháp 。 能năng 起khởi 名danh 生sanh 能năng 安an 名danh 住trụ 能năng 衰suy 名danh 異dị 能năng 壞hoại 名danh 滅diệt 此thử 四tứ 即tức 是thị 諸chư 有hữu 為vi 。 法pháp 之chi 標tiêu 相tương/tướng 也dã 名danh 者giả 謂vị 天thiên 人nhân 等đẳng 名danh 表biểu 召triệu 諸chư 法pháp 句cú 者giả 詮thuyên 義nghĩa 究cứu 竟cánh 諸chư 行hành 。 無vô 常thường 等đẳng 句cú 文văn 者giả 哀ai 阿a 等đẳng 文văn 名danh 句cú 所sở 依y 能năng 顯hiển 為vi 義nghĩa 近cận 顯hiển 名danh 句cú 遠viễn 顯hiển 於ư 義nghĩa 。

第đệ 五ngũ 無vô 為vi 法pháp 三tam 者giả 無vô 因nhân 緣duyên 為vi 作tác 故cố 名danh 無vô 為vi 虗hư 空không 以dĩ 無vô 礙ngại 為vi 性tánh 由do 無vô 礙ngại 故cố 容dung 受thọ 一nhất 切thiết 。 色sắc 等đẳng 有hữu 為vi 擇trạch 滅diệt 者giả 擇trạch 謂vị 簡giản 擇trạch 滅diệt 謂vị 涅Niết 槃Bàn 由do 擇trạch 得đắc 滅diệt 故cố 名danh 擇trạch 滅diệt 隨tùy 有hữu 漏lậu 法pháp 有hữu 爾nhĩ 所sở 量lượng 擇trạch 滅diệt 亦diệc 爾nhĩ 非phi 擇trạch 滅diệt 者giả 非phi 由do 擇trạch 力lực 而nhi 得đắc 此thử 滅diệt 但đãn 由do 闕khuyết 緣duyên 名danh 非phi 擇trạch 滅diệt 隨tùy 有hữu 為vi 法pháp 有hữu 爾nhĩ 所sở 量lượng 非phi 擇trạch 滅diệt 亦diệc 爾nhĩ 約ước 得đắc 雖tuy 在tại 未vị 來lai 論luận 體thể 實thật 通thông 三tam 世thế 。

第đệ 二nhị 諸chư 門môn 分phân 別biệt 者giả 就tựu 中trung 有hữu 二nhị 一nhất 蘊uẩn 處xứ 界giới 攝nhiếp 二nhị 諸chư 門môn 分phân 別biệt 蘊uẩn 處xứ 界giới 攝nhiếp 者giả 蘊uẩn 謂vị 五ngũ 蘊uẩn 處xứ 謂vị 十thập 二nhị 處xứ 。 界giới 謂vị 十thập 八bát 界giới 五ngũ 蘊uẩn 者giả 謂vị 色sắc 受thọ 想tưởng 行hành 識thức 。 諸chư 有hữu 為vi 法pháp 。 和hòa 合hợp 聚tụ 義nghĩa 是thị 蘊uẩn 義nghĩa 也dã 色sắc 蘊uẩn 攝nhiếp 十thập 一nhất 種chủng 色sắc 受thọ 想tưởng 二nhị 蘊uẩn 攝nhiếp 大đại 地địa 法pháp 中trung 受thọ 想tưởng 二nhị 法pháp 行hành 蘊uẩn 攝nhiếp 五ngũ 十thập 八bát 法pháp 謂vị 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 有hữu 法pháp 。 中trung 除trừ 受thọ 想tưởng 二nhị 餘dư 四tứ 十thập 四tứ 法pháp 及cập 十thập 四tứ 不bất 相tương 應ứng 識thức 蘊uẩn 攝nhiếp 心tâm 王vương 於ư 五ngũ 法pháp 中trung 前tiền 四tứ 有hữu 為vi 後hậu 一nhất 無vô 為vi 有hữu 為vi 聚tụ 集tập 故cố 皆giai 蘊uẩn 攝nhiếp 無vô 為vi 非phi 聚tụ 集tập 故cố 蘊uẩn 不bất 攝nhiếp 十thập 二nhị 處xứ 者giả 。 謂vị 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 。 生sanh 長trưởng 門môn 義nghĩa 是thị 處xứ 義nghĩa 是thị 能năng 生sanh 長trưởng 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 處xử 故cố 名danh 為vi 處xứ 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 。 處xử 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 色sắc 十thập 一nhất 中trung 前tiền 十thập 種chủng 色sắc 意ý 處xứ 即tức 是thị 第đệ 二nhị 心tâm 王vương 法pháp 處xứ 即tức 攝nhiếp 色sắc 中trung 無vô 表biểu 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 十thập 四tứ 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 及cập 三tam 無vô 為vi 六lục 十thập 四tứ 法pháp 十thập 八bát 界giới 者giả 。 謂vị 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 意ý 。 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 法pháp 。 眼nhãn 識thức 耳nhĩ 識thức 鼻tị 識thức 舌thiệt 識thức 身thân 識thức 意ý 識thức 法pháp 種chủng 族tộc 義nghĩa 是thị 界giới 義nghĩa 於ư 一nhất 身thân 中trung 。 有hữu 十thập 八bát 類loại 諸chư 法pháp 種chủng 族tộc 名danh 十thập 八bát 界giới 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 。 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 觸xúc 。 界giới 如như 其kỳ 次thứ 第đệ 色sắc 十thập 一nhất 中trung 前tiền 十thập 種chủng 色sắc 意ý 界giới 及cập 六lục 識thức 界giới 即tức 是thị 心tâm 王vương 法Pháp 界Giới 如như 法Pháp 處xứ 說thuyết 。

第đệ 二nhị 諸chư 門môn 分phân 別biệt 者giả 略lược 以dĩ 百bách 門môn 分phân 別biệt 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 二nhị 門môn 分phân 別biệt 略lược 有hữu 十thập 七thất 種chủng 色sắc 非phi 色sắc 有hữu 見kiến 無vô 見kiến 有hữu 對đối 無vô 對đối 。 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 有hữu 為vi 無vô 為vi 相tướng 。 應ưng 不bất 相tương 應ứng 有hữu 上thượng 無vô 上thượng 四tứ 大đại 所sở 造tạo 。 非phi 四tứ 大đại 所sở 造tạo 。 諦đế 非phi 諦đế 有hữu 執chấp 受thọ 無vô 執chấp 受thọ 有hữu 所sở 緣duyên 無vô 所sở 緣duyên 異dị 熟thục 非phi 異dị 熟thục 見kiến 非phi 見kiến 積tích 集tập 非phi 積tích 集tập 能năng 斫chước 所sở 斫chước 非phi 能năng 斫chước 非phi 所sở 斫chước 根căn 非phi 根căn 有hữu 異dị 熟thục 無vô 異dị 熟thục 。

色sắc 非phi 色sắc 者giả 可khả 變biến 礙ngại 故cố 名danh 色sắc 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 為vi 非phi 色sắc 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 色sắc 十thập 一nhất 是thị 色sắc 五ngũ 根căn 五ngũ 境cảnh 可khả 變biến 礙ngại 故cố 無vô 表biểu 變biến 礙ngại 生sanh 故cố 餘dư 六lục 十thập 四tứ 非phi 色sắc 。

有hữu 見kiến 無vô 見kiến 者giả 有hữu 彼bỉ 眼nhãn 見kiến 故cố 名danh 有hữu 見kiến 非phi 有hữu 眼nhãn 見kiến 名danh 為vi 無vô 見kiến 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 色sắc 名danh 有hữu 見kiến 餘dư 七thất 十thập 四tứ 法pháp 名danh 無vô 見kiến 雖tuy 慧tuệ 亦diệc 名danh 為vi 見kiến 此thử 中trung 且thả 約ước 眼nhãn 說thuyết 。

有hữu 對đối 無vô 對đối 。 者giả 有hữu 障chướng 礙ngại 故cố 名danh 為vi 有hữu 。 對đối 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 無vô 對đối 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 五ngũ 根căn 五ngũ 境cảnh 名danh 有hữu 對đối 極cực 微vi 成thành 故cố 餘dư 六lục 十thập 五ngũ 法pháp 名danh 無vô 對đối 非phi 極cực 微vi 成thành 故cố 。

有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 者giả 漏lậu 謂vị 漏lậu 泄tiết 即tức 諸chư 煩phiền 惱não 漏lậu 隨tùy 增tăng 故cố 名danh 為vi 有hữu 。 漏lậu 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 為vi 無vô 漏lậu 色sắc 十thập 一nhất 中trung 無vô 表biểu 色sắc 通thông 二nhị 種chủng 若nhược 定định 共cộng 戒giới 及cập 散tán 無vô 表biểu 是thị 有hữu 漏lậu 若nhược 道đạo 共cộng 戒giới 是thị 無vô 漏lậu 餘dư 十thập 種chủng 唯duy 有hữu 漏lậu 心tâm 王vương 通thông 二nhị 種chủng 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 中trung 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 此thử 二nhị 十thập 二nhị 。 通thông 二nhị 種chủng 餘dư 二nhị 十thập 四tứ 唯duy 有hữu 漏lậu 十thập 四tứ 不bất 相tương 應ứng 中trung 得đắc 四tứ 相tương 通thông 二nhị 種chủng 餘dư 九cửu 種chủng 唯duy 有hữu 漏lậu 三tam 無vô 為vi 唯duy 無vô 漏lậu 有hữu 諍tranh 無vô 諍tranh 等đẳng 准chuẩn 此thử 應ưng 知tri 。

有hữu 為vi 無vô 為vi 。 者giả 有hữu 緣duyên 作tác 名danh 有hữu 為vi 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 無vô 為vi 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 前tiền 七thất 十thập 二nhị 是thị 有hữu 為vi 後hậu 三tam 種chủng 是thị 無vô 為vi 。

相tương 應ứng 不bất 相tương 應ứng 者giả 。 時thời 依y 行hành 緣duyên 事sự 此thử 五ngũ 平bình 等đẳng 名danh 曰viết 相tương 應ứng 同đồng 一nhất 剎sát 那na 。 時thời 同đồng 一nhất 所sở 依y 根căn 同đồng 一nhất 行hành 相tương/tướng 同đồng 一nhất 所sở 緣duyên 同đồng 一nhất 體thể 事sự 故cố 名danh 曰viết 相tương 應ứng 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 不bất 相tương 應ứng 。 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 四tứ 十thập 七thất 種chủng 是thị 相tương 應ứng 餘dư 二nhị 十thập 八bát 是thị 不bất 相tương 應ứng 。

有hữu 上thượng 無vô 上thượng 者giả 有hữu 涅Niết 槃Bàn 上thượng 故cố 名danh 有hữu 上thượng 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 無vô 上thượng 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 七thất 十thập 四tứ 名danh 有hữu 上thượng 擇trạch 滅diệt 名danh 無vô 上thượng 。

四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 非phi 四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 者giả 體thể 寬khoan 廣quảng 故cố 名danh 大đại 能năng 生sanh 名danh 種chủng 從tùng 四tứ 大đại 生sanh 故cố 名danh 所sở 造tạo 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 非phi 四tứ 大đại 種chủng 所sở 造tạo 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 眼nhãn 等đẳng 五ngũ 根căn 色sắc 聲thanh 香hương 味vị 。 無vô 表biểu 唯duy 是thị 所sở 造tạo 觸xúc 通thông 二nhị 種chủng 地địa 水thủy 火hỏa 風phong 。 是thị 大đại 種chủng 七thất 所sở 造tạo 觸xúc 是thị 所sở 造tạo 餘dư 六lục 十thập 四tứ 非phi 大đại 種chủng 所sở 造tạo 。

諦đế 非phi 諦đế 者giả 諦đế 謂vị 諦đế 實thật 即tức 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 為vi 非phi 諦đế 七thất 十thập 三tam 是thị 諦đế 虗hư 空không 非phi 擇trạch 滅diệt 非phi 諦đế 是thị 無vô 為vi 故cố 。 非phi 苦khổ 集tập 道đạo 攝nhiếp 是thị 無vô 記ký 故cố 非phi 滅Diệt 諦Đế 攝nhiếp 。

有hữu 執chấp 受thọ 無vô 執chấp 受thọ 者giả 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 共cộng 所sở 執chấp 持trì 攝nhiếp 為vi 依y 處xứ 名danh 有hữu 執chấp 受thọ 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 無vô 執chấp 受thọ 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 九cửu 通thông 二nhị 種chủng 眼nhãn 等đẳng 五ngũ 根căn 住trụ 現hiện 在tại 世thế 名danh 有hữu 執chấp 受thọ 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 名danh 無vô 執chấp 受thọ 色sắc 香hương 味vị 觸xúc 。 住trụ 現hiện 在tại 世thế 不bất 離ly 五ngũ 根căn 名danh 有hữu 執chấp 受thọ 若nhược 住trụ 現hiện 在tại 非phi 不bất 離ly 根căn 過quá 去khứ 未vị 來lai 。 名danh 無vô 執chấp 受thọ 餘dư 六lục 十thập 六lục 唯duy 無vô 執chấp 受thọ 。

有hữu 所sở 緣duyên 無vô 所sở 緣duyên 者giả 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 是thị 能năng 緣duyên 一nhất 切thiết 法pháp 是thị 所sở 緣duyên 有hữu 彼bỉ 所sở 緣duyên 名danh 有hữu 所sở 緣duyên 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 無vô 所sở 緣duyên 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 四tứ 十thập 七thất 種chủng 是thị 有hữu 所sở 緣duyên 餘dư 二nhị 十thập 八bát 名danh 無vô 所sở 緣duyên 。

異dị 熟thục 非phi 異dị 熟thục 者giả 體thể 是thị 無vô 記ký 從tùng 異dị 熟thục 因nhân 生sanh 異dị 類loại 而nhi 熟thục 故cố 名danh 異dị 熟thục 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 非phi 異dị 熟thục 色sắc 十thập 一nhất 中trung 五ngũ 根căn 色sắc 香hương 味vị 觸xúc 。 通thông 二nhị 種chủng 聲thanh 及cập 無vô 表biểu 非phi 異dị 熟thục 心tâm 王vương 通thông 二nhị 種chủng 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 法pháp 中trung 大đại 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 睡thụy 眠miên 此thử 十thập 三tam 法pháp 皆giai 通thông 二nhị 種chủng 餘dư 三tam 十thập 三tam 非phi 異dị 熟thục 不bất 相tương 應ứng 中trung 得đắc 同đồng 分phần/phân 四tứ 相tương 通thông 二nhị 種chủng 無vô 相tướng 異dị 熟thục 命mạng 根căn 唯duy 異dị 熟thục 非phi 得đắc 二nhị 定định 名danh 句cú 文văn 非phi 異dị 熟thục 三tam 無vô 為vi 非phi 異dị 熟thục 。

見kiến 非phi 見kiến 者giả 觀quán 照chiếu 推thôi 度độ 隨tùy 應ứng 名danh 見kiến 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 為vi 非phi 見kiến 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 慧tuệ 通thông 二nhị 種chủng 若nhược 是thị 世thế 俗tục 正chánh 見kiến 。 等đẳng 是thị 見kiến 若nhược 是thị 盡tận 無vô 生sanh 智trí 等đẳng 非phi 見kiến 眼nhãn 唯duy 是thị 見kiến 餘dư 七thất 十thập 三tam 唯duy 是thị 非phi 見kiến 。

積tích 集tập 非phi 積tích 集tập 者giả 極cực 微vi 名danh 為vi 積tích 集tập 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 非phi 積tích 集tập 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 五ngũ 根căn 五ngũ 境cảnh 名danh 為vi 積tích 集tập 極cực 微vi 成thành 故cố 餘dư 六lục 十thập 五ngũ 皆giai 非phi 積tích 集tập 非phi 極cực 微vi 成thành 故cố 。

能năng 斫chước 所sở 斫chước 非phi 能năng 斫chước 非phi 所sở 斫chước 者giả 能năng 研nghiên 斧phủ 等đẳng 所sở 斫chước 薪tân 等đẳng 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 色sắc 香hương 味vị 觸xúc 。 通thông 能năng 所sở 斫chước 以dĩ 成thành 斧phủ 等đẳng 及cập 薪tân 等đẳng 故cố 餘dư 七thất 十thập 一nhất 非phi 能năng 所sở 斫chước 能năng 稱xưng 所sở 稱xưng 非phi 能năng 稱xưng 所sở 稱xưng 能năng 燒thiêu 所sở 燒thiêu 非phi 能năng 燒thiêu 所sở 燒thiêu 。 應ưng 知tri 亦diệc 爾nhĩ 。

根căn 非phi 根căn 者giả 增tăng 上thượng 名danh 根căn 與dữ 此thử 相tương 違vi 名danh 為vi 非phi 根căn 根căn 謂vị 二nhị 十thập 二nhị 根căn 。 眼nhãn 根căn 耳nhĩ 根căn 鼻tị 根căn 舌thiệt 眼nhãn 身thân 根căn 意ý 根căn 女nữ 根căn 男nam 根căn 命mạng 根căn 樂nhạo/nhạc/lạc 根căn 苦khổ 根căn 喜hỷ 根căn 憂ưu 根căn 捨xả 根căn 信tín 根căn 勤cần 根căn 念niệm 根căn 定định 根căn 慧tuệ 根căn 未vị 知tri 當đương 知tri 根căn 。 已dĩ 知tri 根căn 具cụ 知tri 根căn 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 眼nhãn 耳nhĩ 鼻tị 舌thiệt 身thân 心tâm 。 王vương 念niệm 定định 慧tuệ 受thọ 信tín 勤cần 命mạng 此thử 十thập 三tam 是thị 根căn 餘dư 六lục 十thập 二nhị 非phi 。 根căn 應ưng 知tri 男nam 女nữ 二nhị 根căn 。 即tức 是thị 身thân 根căn 一nhất 分phần/phân 樂nhạo/nhạc/lạc 苦khổ 喜hỷ 憂ưu 捨xả 五ngũ 即tức 是thị 受thọ 攝nhiếp 後hậu 三tam 即tức 是thị 信tín 進tiến 念niệm 定định 慧tuệ 喜hỷ 樂lạc 捨xả 心tâm 九cửu 法pháp 為vi 體thể 。

有hữu 異dị 熟thục 無vô 異dị 熟thục 者giả 不bất 善thiện 善thiện 有hữu 漏lậu 異dị 熟thục 無vô 記ký 無vô 漏lậu 無vô 異dị 熟thục 色sắc 十thập 一nhất 中trung 色sắc 聲thanh 無vô 表biểu 通thông 二nhị 種chủng 心tâm 王vương 亦diệc 通thông 二nhị 種chủng 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 中trung 大đại 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 中trung 忿phẫn 覆phú 慳san 嫉tật 惱não 害hại 恨hận 不bất 定định 中trung 惡ác 作tác 嗔sân 此thử 十thập 一nhất 唯duy 有hữu 異dị 熟thục 餘dư 三tam 十thập 五ngũ 通thông 二nhị 種chủng 十thập 四tứ 不bất 相tương 應ứng 中trung 得đắc 四tứ 相tương 通thông 二nhị 種chủng 二nhị 定định 有hữu 異dị 熟thục 餘dư 七thất 種chủng 無vô 異dị 熟thục 三tam 無vô 為vi 無vô 異dị 熟thục 。

三tam 門môn 分phân 別biệt 略lược 有hữu 二nhị 十thập 種chủng 三tam 性tánh 三tam 界giới 三tam 斷đoạn 三tam 學học 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 等đẳng 三tam 地địa 三tam 業nghiệp 三Tam 寶Bảo 三tam 藏tạng 戒giới 等đẳng 三tam 學học 三tam 戒giới 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 等đẳng 三tam 定định 淨tịnh 等đẳng 三tam 定định 三tam 牟Mâu 尼Ni 三tam 清thanh 淨tịnh 三tam 惡ác 行hành 三tam 妙diệu 行hạnh 三Tam 明Minh 三tam 示thị 導đạo 三tam 種chủng 三tam 摩ma 地địa 。 三tam 解giải 脫thoát 門môn 。

三tam 性tánh 者giả 一nhất 善thiện 二nhị 不bất 善thiện 三tam 無vô 記ký 善thiện 有hữu 七thất 種chủng 一nhất 生sanh 得đắc 二nhị 聞văn 三tam 思tư 四tứ 修tu 五ngũ 學học 六lục 無Vô 學Học 七thất 勝thắng 義nghĩa 七thất 中trung 前tiền 四tứ 有hữu 漏lậu 後hậu 三tam 無vô 漏lậu 就tựu 有hữu 漏lậu 中trung 前tiền 一nhất 生sanh 得đắc 後hậu 三tam 加gia 行hành 就tựu 無vô 漏lậu 中trung 前tiền 二nhị 有hữu 為vi 後hậu 一nhất 無vô 為vi 不bất 善thiện 唯duy 一nhất 無vô 記ký 有hữu 二nhị 一nhất 有hữu 覆phú 二nhị 無vô 覆phú 就tựu 無vô 覆phú 中trung 有hữu 六lục 一nhất 異dị 熟thục 二nhị 威uy 儀nghi 三tam 工công 巧xảo 四tứ 通thông 果quả 五ngũ 自tự 性tánh 前tiền 四tứ 無vô 記ký 所sở 不bất 攝nhiếp 者giả 。 皆giai 名danh 自tự 性tánh 六lục 勝thắng 義nghĩa 六lục 中trung 前tiền 五ngũ 有hữu 為vi 後hậu 一nhất 無vô 為vi 并tinh 前tiền 有hữu 覆phú 總tổng 有hữu 七thất 種chủng 善thiện 有hữu 七thất 不bất 善thiện 唯duy 一nhất 無vô 記ký 有hữu 七thất 總tổng 有hữu 十thập 五ngũ 總tổng 括quát 諸chư 論luận 所sở 說thuyết 盡tận 以dĩ 此thử 十thập 五ngũ 分phân 別biệt 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 色sắc 十thập 一nhất 中trung 色sắc 聲thanh 通thông 三tam 性tánh 善thiện 身thân 語ngữ 業nghiệp 是thị 善thiện 惡ác 身thân 語ngữ 業nghiệp 是thị 不bất 善thiện 無vô 記ký 身thân 語ngữ 業nghiệp 及cập 非phi 業nghiệp 者giả 是thị 無vô 記ký 身thân 業nghiệp 及cập 非phi 業nghiệp 色sắc 是thị 色sắc 語ngữ 業nghiệp 及cập 非phi 業nghiệp 聲thanh 是thị 聲thanh 善thiện 中trung 通thông 生sanh 得đắc 聞văn 思tư 以dĩ 皆giai 能năng 發phát 身thân 語ngữ 業nghiệp 故cố 無vô 記ký 中trung 通thông 有hữu 覆phú 無vô 覆phú 有hữu 覆phú 者giả 謂vị 初sơ 定định 修tu 斷đoạn 有hữu 覆phú 無vô 記ký 發phát 身thân 語ngữ 業nghiệp 是thị 有hữu 覆phú 就tựu 無vô 覆phú 中trung 色sắc 通thông 異dị 熟thục 威uy 儀nghi 工công 巧xảo 。 通thông 果quả 自tự 性tánh 聲thanh 通thông 威uy 儀nghi 工công 巧xảo 。 通thông 果quả 自tự 性tánh 如như 生sanh 二nhị 定định 已dĩ 上thượng 泛phiếm 爾nhĩ 語ngữ 時thời 起khởi 初sơ 定định 威uy 儀nghi 心tâm 發phát 故cố 聲thanh 通thông 威uy 儀nghi 五ngũ 根căn 香hương 味vị 觸xúc 唯duy 是thị 無vô 覆phú 就tựu 中trung 五ngũ 根căn 通thông 異dị 熟thục 自tự 性tánh 若nhược 說thuyết 異dị 熟thục 因nhân 生sanh 者giả 是thị 異dị 熟thục 若nhược 是thị 長trưởng 養dưỡng 者giả 是thị 自tự 性tánh 香hương 味vị 觸xúc 三tam 通thông 異dị 熟thục 威uy 儀nghi 工công 巧xảo 。 通thông 果quả 自tự 性tánh 若nhược 是thị 長trưởng 養dưỡng 香hương 味vị 觸xúc 三tam 及cập 外ngoại 香hương 味vị 觸xúc 三tam 是thị 自tự 性tánh 無vô 記ký 以dĩ 非phi 異dị 熟thục 威uy 儀nghi 工công 巧xảo 。 通thông 果quả 攝nhiếp 故cố 無vô 表biểu 通thông 善thiện 不bất 善thiện 非phi 無vô 記ký 無vô 記ký 心tâm 劣liệt 故cố 不bất 發phát 無vô 表biểu 於ư 善thiện 中trung 通thông 生sanh 得đắc 聞văn 思tư 修tu 學học 無Vô 學Học 生sanh 得đắc 聞văn 思tư 所sở 發phát 是thị 散tán 無vô 表biểu 修tu 所sở 發phát 是thị 定định 俱câu 無vô 表biểu 學học 無Vô 學Học 所sở 發phát 是thị 道đạo 俱câu 無vô 表biểu 不bất 善thiện 者giả 唯duy 散tán 無vô 表biểu 心tâm 王vương 於ư 十thập 五ngũ 中trung 除trừ 勝thắng 義nghĩa 善thiện 自tự 性tánh 無vô 記ký 勝thắng 義nghĩa 無vô 記ký 通thông 餘dư 十thập 二nhị 義nghĩa 准chuẩn 可khả 知tri 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 法pháp 中trung 大đại 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 睡thụy 眠miên 此thử 十thập 三tam 通thông 三tam 性tánh 若nhược 大đại 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 善thiện 中trung 通thông 生sanh 得đắc 聞văn 思tư 修tu 學học 無Vô 學Học 無vô 記ký 中trung 通thông 有hữu 覆phú 無vô 覆phú 無vô 覆phú 中trung 通thông 異dị 熟thục 威uy 儀nghi 工công 巧xảo 。 通thông 果quả 若nhược 睡thụy 眠miên 善thiện 中trung 唯duy 生sanh 得đắc 眠miên 心tâm 劣liệt 故cố 不bất 通thông 聞văn 等đẳng 無vô 記ký 中trung 通thông 有hữu 覆phú 無vô 覆phú 有hữu 覆phú 者giả 謂vị 欲dục 界giới 身thân 邊biên 二nhị 見kiến 相tương 應ứng 無vô 覆phú 者giả 通thông 異dị 熟thục 威uy 儀nghi 工công 巧xảo 。 非phi 通thông 果quả 非phi 定định 果quả 故cố 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 唯duy 善thiện 善thiện 中trung 通thông 生sanh 得đắc 聞văn 思tư 修tu 學học 無Vô 學Học 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六Lục 通Thông 不bất 善thiện 有hữu 覆phú 若nhược 與dữ 不bất 善thiện 相tương 應ứng 是thị 不bất 善thiện 若nhược 與dữ 欲dục 界giới 身thân 邊biên 二nhị 見kiến 及cập 上thượng 二nhị 界giới 諸chư 惑hoặc 相tương 應ứng 是thị 有hữu 覆phú 大đại 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 小tiểu 惑hoặc 中trung 忿phẫn 覆phú 慳san 嫉tật 惱não 害hại 恨hận 及cập 不bất 定định 中trung 嗔sân 此thử 十thập 唯duy 不bất 善thiện 諂siểm 誑cuống 憍kiêu 三tam 及cập 貪tham 慢mạn 疑nghi 此thử 六Lục 通Thông 不bất 善thiện 有hữu 覆phú 若nhược 欲dục 界giới 者giả 是thị 不bất 善thiện 若nhược 上thượng 界giới 者giả 是thị 有hữu 覆phú 惡ác 作tác 通thông 善thiện 不bất 善thiện 憂ưu 相tương 應ứng 故cố 不bất 通thông 無vô 記ký 若nhược 於ư 威uy 儀nghi 工công 功công 中trung 悔hối 者giả 但đãn 是thị 省tỉnh 察sát 非phi 是thị 惡ác 作tác 善thiện 唯duy 生sanh 得đắc 十thập 四tứ 不bất 相tương 應ứng 中trung 得đắc 四tứ 相tương 通thông 三tam 性tánh 善thiện 中trung 通thông 生sanh 得đắc 聞văn 思tư 修tu 學học 無Vô 學Học 無vô 記ký 中trung 通thông 有hữu 覆phú 無vô 覆phú 無vô 覆phú 中trung 通thông 異dị 熟thục 威uy 儀nghi 工công 巧xảo 。 通thông 果quả 自tự 性tánh 二nhị 無vô 心tâm 定định 唯duy 善thiện 謂vị 修tu 以dĩ 是thị 修tu 善thiện 可khả 等đẳng 起khởi 故cố 非phi 得đắc 同đồng 分phần/phân 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 命mạng 根căn 名danh 句cú 文văn 身thân 。 唯duy 是thị 無vô 覆phú 就tựu 中trung 非phi 得đắc 名danh 句cú 文văn 唯duy 是thị 自tự 性tánh 同đồng 分phần/phân 通thông 異dị 熟thục 自tự 性tánh 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 命mạng 根căn 唯duy 異dị 熟thục 三tam 無vô 為vi 中trung 擇trạch 滅diệt 是thị 勝thắng 義nghĩa 善thiện 是thị 善thiện 是thị 常thường 故cố 虗hư 空không 非phi 擇trạch 滅diệt 是thị 勝thắng 義nghĩa 無vô 記ký 。

三tam 界giới 者giả 一nhất 欲dục 界giới 二nhị 色sắc 界giới 三tam 無vô 色sắc 界giới 為vi 欲dục 界giới 惑hoặc 繫hệ 名danh 為vi 欲dục 界giới 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 應ưng 知tri 亦diệc 爾nhĩ 。 色sắc 十thập 一nhất 中trung 五ngũ 根căn 色sắc 聲thanh 觸xúc 通thông 欲dục 色sắc 界giới 香hương 味vị 唯duy 欲dục 界giới 唯duy 段đoạn 食thực 性tánh 故cố 欲dục 界giới 有hữu 情tình 身thân 資tư 段đoạn 食thực 故cố 唯duy 欲dục 界giới 上thượng 界giới 有hữu 情tình 不bất 須tu 段đoạn 食thực 故cố 此thử 香hương 味vị 不bất 通thông 上thượng 界giới 無vô 表biểu 通thông 欲dục 色sắc 及cập 不bất 繫hệ 若nhược 散tán 位vị 無vô 表biểu 是thị 欲dục 界giới 繫hệ 若nhược 定định 俱câu 無vô 表biểu 是thị 色sắc 界giới 若nhược 道đạo 俱câu 無vô 表biểu 是thị 不bất 繫hệ 於ư 色sắc 界giới 中trung 。 無vô 散tán 無vô 表biểu 以dĩ 彼bỉ 散tán 心tâm 劣liệt 弱nhược 故cố 但đãn 能năng 發phát 表biểu 不bất 發phát 無vô 表biểu 無vô 色sắc 界giới 中trung 。 無vô 無vô 表biểu 無vô 有hữu 色sắc 故cố 故cố 此thử 十thập 一nhất 不bất 通thông 無vô 色sắc 五ngũ 根căn 五ngũ 境cảnh 唯duy 有hữu 漏lậu 故cố 不bất 通thông 不bất 繫hệ 心tâm 王vương 通thông 三tam 界giới 及cập 不bất 繫hệ 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 法pháp 中trung 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 通thông 三tam 界giới 及cập 不bất 繫hệ 有hữu 漏lậu 者giả 三tam 界giới 繫hệ 無vô 漏lậu 者giả 是thị 不bất 繫hệ 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六lục 小tiểu 惑hoặc 中trung 憍kiêu 不bất 定định 中trung 貪tham 慢mạn 疑nghi 通thông 三tam 界giới 繫hệ 大đại 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 小tiểu 惑hoặc 中trung 忿phẫn 覆phú 慳san 嫉tật 惱não 害hại 恨hận 不bất 定định 中trung 嗔sân 惡ác 作tác 睡thụy 眠miên 此thử 十thập 二nhị 唯duy 欲dục 界giới 前tiền 十thập 唯duy 不bất 善thiện 故cố 不bất 通thông 上thượng 界giới 惡ác 作tác 憂ưu 相tương 應ứng 故cố 憂ưu 唯duy 欲dục 界giới 故cố 不bất 通thông 上thượng 界giới 欲dục 界giới 有hữu 段đoạn 食thực 故cố 有hữu 睡thụy 眠miên 上thượng 界giới 無vô 段đoạn 食thực 故cố 無vô 睡thụy 眠miên 皆giai 唯duy 有hữu 漏lậu 故cố 非phi 不bất 繫hệ 於ư 小tiểu 惑hoặc 中trung 諂siểm 誑cuống 二nhị 法pháp 通thông 欲dục 色sắc 界giới 就tựu 色sắc 界giới 中trung 諂siểm 誑cuống 二nhị 種chủng 唯duy 在tại 中trung 間gian 以dĩ 大đại 梵Phạm 王Vương 處xứ 自tự 梵Phạm 眾chúng 忽hốt 被bị 馬mã 勝thắng 比Bỉ 丘Khâu 所sở 徵trưng 難nạn/nan 故cố 諂siểm 誑cuống 惑hoặc 梵Phạm 眾chúng 諂siểm 言ngôn 愧quý 謝tạ 馬mã 勝thắng 止chỉ 丘khâu 故cố 有hữu 諂siểm 誑cuống 二nhị 定định 已dĩ 上thượng 無vô 眾chúng 相tướng 依y 如như 彼bỉ 初sơ 定định 故cố 無vô 諂siểm 誑cuống 不bất 定định 地địa 中trung 尋tầm 伺tứ 二nhị 法pháp 通thông 欲dục 色sắc 界giới 及cập 不bất 繫hệ 就tựu 色sắc 界giới 中trung 尋tầm 伺tứ 至chí 初sơ 定định 伺tứ 亦diệc 至chí 中trung 間gian 已dĩ 上thượng 諸chư 地địa 漸tiệm 離ly 災tai 患hoạn 故cố 無vô 尋tầm 伺tứ 十thập 四tứ 不bất 相tương 應ứng 中trung 得đắc 四tứ 相tương 通thông 三tam 界giới 繫hệ 及cập 不bất 繫hệ 有hữu 漏lậu 者giả 三tam 界giới 繫hệ 無vô 漏lậu 者giả 是thị 不bất 繫hệ 非phi 得đắc 同đồng 分phần/phân 命mạng 根căn 通thông 三tam 界giới 名danh 句cú 文văn 若nhược 說thuyết 隨tùy 語ngữ 二nhị 地địa 繫hệ 欲dục 界giới 初sơ 定định 若nhược 說thuyết 隨tùy 身thân 五ngũ 地địa 繫hệ 謂vị 欲dục 四tứ 定định 取thủ 隨tùy 語ngữ 繫hệ 者giả 為vi 正chánh 雖tuy 有hữu 兩lưỡng 說thuyết 皆giai 通thông 欲dục 色sắc 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 及cập 無vô 想tưởng 定định 唯duy 在tại 色sắc 界giới 第đệ 四tứ 定định 故cố 謂vị 諸chư 外ngoại 道đạo 。 唯duy 執chấp 第đệ 四tứ 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 為vi 真chân 涅Niết 槃Bàn 為vi 求cầu 無vô 想tưởng 果quả 修tu 無vô 想tưởng 定định 因nhân 故cố 唯duy 第đệ 四tứ 不bất 通thông 餘dư 地địa 滅diệt 盡tận 定định 唯duy 無vô 色sắc 界giới 唯duy 有hữu 頂đảnh 故cố 此thử 滅diệt 盡tận 定định 極cực 微vi 細tế 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 故cố 唯duy 有hữu 頂đảnh 不bất 通thông 下hạ 地địa 三tam 無vô 為vi 非phi 三tam 界giới 繫hệ 是thị 無vô 漏lậu 故cố 。

三tam 斷đoạn 者giả 一nhất 見kiến 斷đoạn 二nhị 修tu 斷đoạn 三tam 非phi 斷đoạn 八bát 十thập 八bát 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 及cập 得đắc 名danh 見kiến 所sở 斷đoạn 見kiến 諦Đế 斷đoạn 故cố 餘dư 有hữu 漏lậu 修tu 所sở 斷đoạn 數sác 數sác 修tu 習tập 。 方phương 能năng 斷đoạn 故cố 體thể 是thị 無vô 漏lậu 非phi 見kiến 修tu 所sở 斷đoạn 名danh 非phi 所sở 斷đoạn 也dã 色sắc 十thập 一nhất 中trung 無vô 表biểu 通thông 修tu 斷đoạn 非phi 斷đoạn 散tán 及cập 定định 俱câu 是thị 修tu 斷đoạn 道đạo 俱câu 是thị 非phi 斷đoạn 餘dư 十thập 唯duy 修tu 斷đoạn 心tâm 王vương 通thông 三tam 斷đoạn 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 中trung 大đại 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 通thông 三tam 斷đoạn 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 通thông 修tu 斷đoạn 非phi 斷đoạn 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六lục 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 不bất 定định 中trung 睡thụy 眠miên 貪tham 嗔sân 慢mạn 通thông 見kiến 斷đoạn 修tu 斷đoạn 疑nghi 唯duy 見kiến 斷đoạn 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 十thập 及cập 惡ác 作tác 唯duy 修tu 斷đoạn 十thập 四tứ 不bất 相tương 應ứng 中trung 得đắc 四tứ 相tương 通thông 三tam 斷đoạn 餘dư 九cửu 種chủng 唯duy 修tu 斷đoạn 三tam 無vô 為vi 唯duy 非phi 斷đoạn 。

三tam 學học 者giả 一nhất 學học 二nhị 無Vô 學Học 三tam 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 學học 人nhân 身thân 中trung 有hữu 為vi 無vô 漏lậu 可khả 進tiến 修tu 習tập 故cố 名danh 為vi 學học 無Vô 學Học 身thân 中trung 有hữu 為vi 無vô 漏lậu 已dĩ 滿mãn 足túc 故cố 名danh 為vi 無Vô 學Học 一nhất 切thiết 有hữu 漏lậu 。 及cập 三tam 無vô 為vi 非phi 是thị 修tu 學học 法pháp 故cố 不bất 名danh 學học 亦diệc 非phi 無Vô 學Học 。 已dĩ 滿mãn 足túc 故cố 不bất 名danh 無Vô 學Học 故cố 名danh 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 有hữu 漏lậu 道đạo 雖tuy 亦diệc 學học 非phi 是thị 究cứu 竟cánh 故cố 不bất 名danh 學học 色sắc 十thập 一nhất 中trung 無vô 表biểu 通thông 三tam 學học 道Đạo 俱câu 無vô 表biểu 是thị 學học 無Vô 學Học 道đạo 俱câu 及cập 散tán 唯duy 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 餘dư 十thập 唯duy 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 心tâm 王vương 通thông 三tam 學học 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 法pháp 中trung 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 及cập 尋tầm 伺tứ 通thông 三tam 學học 餘dư 二nhị 十thập 四tứ 唯duy 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 十thập 四tứ 不bất 相tương 應ứng 中trung 得đắc 四tứ 相tương 通thông 三tam 學học 餘dư 九cửu 種chủng 唯duy 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 三tam 無vô 為vi 唯duy 非phi 學học 非phi 無Vô 學Học 。

有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 等đẳng 三tam 地địa 者giả 一nhất 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 地địa 謂vị 欲dục 界giới 初sơ 定định 二nhị 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 地địa 謂vị 靜tĩnh 慮lự 中trung 間gian 地địa 三tam 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 地địa 謂vị 二nhị 定định 已dĩ 上thượng 諸chư 地địa 由do 依y 三tam 地địa 起khởi 法pháp 不bất 同đồng 故cố 分phần/phân 三tam 別biệt 色sắc 十thập 一nhất 中trung 香hương 味vị 唯duy 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 餘dư 九cửu 通thông 三tam 地địa 心tâm 王vương 通thông 三tam 地địa 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 法pháp 中trung 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 小tiểu 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 中trung 忿phẫn 覆phú 慳san 嫉tật 惱não 害hại 恨hận 不bất 定định 中trung 尋tầm 睡thụy 眠miên 惡ác 作tác 嗔sân 此thử 十thập 三tam 唯duy 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 地địa 諂siểm 誑cuống 及cập 伺tứ 此thử 通thông 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 地địa 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 地địa 餘dư 三tam 十thập 法pháp 通thông 三tam 地địa 不bất 相tương 應ứng 中trung 得đắc 非phi 得đắc 同đồng 分phần/phân 命mạng 根căn 四tứ 相tương 通thông 三tam 地địa 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 二nhị 定định 唯duy 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 地địa 名danh 句cú 文văn 若nhược 說thuyết 隨tùy 語ngữ 繫hệ 欲dục 界giới 初sơ 定định 通thông 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 地địa 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 地địa 若nhược 說thuyết 隨tùy 身thân 繫hệ 通thông 三tam 地địa 。

三tam 業nghiệp 者giả 一nhất 身thân 業nghiệp 二nhị 語ngữ 業nghiệp 三tam 意ý 業nghiệp 造tạo 作tác 名danh 業nghiệp 依y 身thân 起khởi 業nghiệp 故cố 名danh 身thân 業nghiệp 表biểu 無vô 表biểu 性tánh 即tức 語ngữ 名danh 業nghiệp 故cố 名danh 語ngữ 業nghiệp 表biểu 無vô 表biểu 性tánh 由do 意ý 等đẳng 起khởi 故cố 名danh 意ý 業nghiệp 體thể 即tức 是thị 思tư 身thân 表biểu 以dĩ 色sắc 十thập 為vi 性tánh 語ngữ 表biểu 以dĩ 聲thanh 為vi 性tánh 身thân 語ngữ 無vô 表biểu 以dĩ 無vô 表biểu 為vi 性tánh 意ý 業nghiệp 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 思tư 為vi 性tánh 。

三Tam 寶Bảo 者giả 一nhất 佛Phật 寶bảo 二nhị 法Pháp 寶bảo 三tam 僧Tăng 寶bảo 世thế 所sở 珍trân 重trọng 故cố 名danh 為vi 寶bảo 覺giác 悟ngộ 名danh 佛Phật 以dĩ 佛Phật 身thân 中trung 無vô 漏lậu 五ngũ 蘊uẩn 為vi 體thể 法pháp 謂vị 軌quỹ 持trì 即tức 是thị 涅Niết 槃Bàn 。 善thiện 常thường 最tối 勝thắng 故cố 名danh 為vi 法Pháp 寶bảo 。 和hòa 合hợp 名danh 僧Tăng 四Tứ 向Hướng 四Tứ 果Quả 。 聲Thanh 聞Văn 身thân 中trung 無vô 漏lậu 五ngũ 蘊uẩn 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 無vô 表biểu 色sắc 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 得đắc 四tứ 相tương 通thông 佛Phật 僧Tăng 寶bảo 擇trạch 滅diệt 唯duy 法pháp 。

三tam 藏tạng 者giả 一nhất 素tố 怛đát 纜# 藏tạng 謂vị 經kinh 能năng 詮thuyên 於ư 定định 二nhị 毗tỳ 奈nại 耶da 藏tạng 謂vị 律luật 能năng 詮thuyên 於ư 戒giới 三tam 阿a 毗tỳ 達đạt 磨ma 藏tạng 謂vị 論luận 能năng 詮thuyên 於ư 慧tuệ 包bao 含hàm 名danh 藏tạng 此thử 三tam 藏tạng 教giáo 體thể 准chuẩn 藏tạng 婆bà 沙sa 評bình 家gia 以dĩ 音âm 聲thanh 為vi 體thể 即tức 是thị 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 聲thanh 也dã 。

戒giới 等đẳng 三tam 學học 者giả 一nhất 戒giới 學học 謂vị 無vô 漏lậu 戒giới 二nhị 定định 學học 謂vị 無vô 漏lậu 定định 三tam 慧tuệ 學học 謂vị 無vô 漏lậu 慧tuệ 學học 戒giới 定định 慧tuệ 故cố 名danh 為vi 學học 戒giới 以dĩ 色sắc 十thập 一nhất 中trung 無vô 表biểu 為vi 性tánh 定định 慧tuệ 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 定định 慧tuệ 為vi 性tánh 。

三tam 種chủng 戒giới 者giả 一nhất 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 。 謂vị 受thọ 戒giới 時thời 別biệt 別biệt 棄khí 捨xả 種chủng 種chủng 。 惡ác 故cố 名danh 別Biệt 解Giải 脫Thoát 戒Giới 。 表biểu 無vô 表biểu 性tánh 二nhị 定định 俱câu 戒giới 與dữ 定định 同đồng 時thời 名danh 定định 俱câu 戒giới 以dĩ 有hữu 漏lậu 無vô 表biểu 為vi 性tánh 三tam 道đạo 俱câu 戒giới 與dữ 無vô 漏lậu 道Đạo 同đồng 時thời 名danh 道đạo 共cộng 戒giới 以dĩ 無vô 漏lậu 無vô 表biểu 為vi 性tánh 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 色sắc 聲thanh 表biểu 以dĩ 色sắc 十thập 一nhất 中trung 色sắc 聲thanh 為vi 性tánh 三tam 種chủng 無vô 表biểu 皆giai 以dĩ 無vô 表biểu 為vi 性tánh 。

有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 等đẳng 三tam 定định 者giả 一nhất 有hữu 尋tầm 有hữu 伺tứ 。 定định 謂vị 未vị 至chí 初sơ 定định 二nhị 無vô 尋tầm 唯duy 伺tứ 定định 謂vị 中trung 間gian 定định 三tam 無vô 尋tầm 無vô 伺tứ 。 定định 謂vị 二nhị 定định 已dĩ 上thượng 皆giai 通thông 有hữu 漏lậu 及cập 無vô 漏lậu 定định 此thử 三tam 皆giai 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 定định 為vi 體thể 性tánh 由do 相tương 應ứng 法pháp 依y 地địa 不bất 同đồng 故cố 分phần/phân 三tam 種chủng 。

淨tịnh 等đẳng 三tam 定định 者giả 一nhất 味vị 定định 謂vị 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 愛ái 相tương 應ứng 定định 二nhị 淨tịnh 定định 謂vị 有hữu 漏lậu 善thiện 定định 三tam 無vô 漏lậu 定định 謂vị 無vô 漏lậu 法pháp 相tướng 應ưng 定định 此thử 三tam 皆giai 以dĩ 心tâm 所sở 法pháp 中trung 定định 為vi 體thể 也dã 。

三tam 牟Mâu 尼Ni 者giả 一nhất 身thân 牟Mâu 尼Ni 謂vị 無Vô 學Học 身thân 業nghiệp 二nhị 語ngữ 牟Mâu 尼Ni 謂vị 無Vô 學Học 語ngữ 業nghiệp 三tam 意ý 牟Mâu 尼Ni 謂vị 無Vô 學Học 意ý 業nghiệp 牟Mâu 尼Ni 此thử 云vân 寂tịch 默mặc 諸chư 煩phiền 惱não 言ngôn 皆giai 寂tịch 默mặc 故cố 身thân 語ngữ 牟Mâu 尼Ni 以dĩ 色sắc 十thập 一nhất 中trung 無vô 表biểu 為vi 性tánh 意ý 牟Mâu 尼Ni 以dĩ 心tâm 王vương 為vi 性tánh 唯duy 是thị 無vô 漏lậu 。

三tam 清thanh 淨tịnh 者giả 一nhất 身thân 清thanh 淨tịnh 。 二nhị 語ngữ 清thanh 淨tịnh 三tam 意ý 清thanh 淨tịnh 蹔tạm 永vĩnh 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 惡ác 。 行hành 煩phiền 惱não 垢cấu 故cố 名danh 為vi 清Thanh 淨Tịnh 。 體thể 性tánh 相tướng 攝nhiếp 如như 下hạ 三tam 妙diệu 行hạnh 中trung 說thuyết 。

三tam 惡ác 行hành 者giả 一nhất 身thân 惡ác 行hành 謂vị 一nhất 切thiết 不bất 善thiện 。 身thân 業nghiệp 二nhị 語ngữ 惡ác 行hành 謂vị 一nhất 切thiết 不bất 善thiện 。 語ngữ 業nghiệp 三tam 意ý 惡ác 行hành 謂vị 一nhất 切thiết 不bất 善thiện 。 意ý 業nghiệp 及cập 非phi 意ý 業nghiệp 貪tham 嗔sân 邪tà 見kiến 此thử 行hành 即tức 惡ác 故cố 名danh 惡ác 行hành 。 身thân 惡ác 行hành 以dĩ 色sắc 十thập 一nhất 中trung 無vô 表biểu 為vi 性tánh 語ngữ 惡ác 行hành 以dĩ 聲thanh 及cập 無vô 表biểu 為vi 性tánh 意ý 惡ác 行hành 以dĩ 心tâm 所sở 中trung 思tư 貪tham 嗔sân 慧tuệ 為vi 性tánh 。

三tam 妙diệu 行hạnh 者giả 一nhất 身thân 妙diệu 行hạnh 謂vị 一nhất 切thiết 善thiện 身thân 業nghiệp 二nhị 語ngữ 妙diệu 行hạnh 謂vị 一nhất 切thiết 善thiện 語ngữ 業nghiệp 三tam 意ý 妙diệu 行hạnh 謂vị 一nhất 切thiết 善thiện 意ý 業nghiệp 及cập 非phi 意ý 業nghiệp 無vô 貪tham 無vô 嗔sân 正chánh 見kiến 此thử 行hành 即tức 妙diệu 故cố 名danh 妙diệu 行hạnh 身thân 妙diệu 行hạnh 以dĩ 色sắc 十thập 一nhất 中trung 色sắc 及cập 無vô 表biểu 為vi 性tánh 語ngữ 妙diệu 行hạnh 以dĩ 聲thanh 及cập 無vô 表biểu 為vi 性tánh 意ý 妙diệu 行hạnh 以dĩ 心tâm 所sở 思tư 無vô 貪tham 無vô 嗔sân 慧tuệ 為vi 性tánh 。

三Tam 明Minh 者giả 一nhất 宿túc 住trụ 智trí 證chứng 明minh 治trị 前tiền 際tế 愚ngu 即tức 六Lục 通Thông 中trung 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 。 智trí 證chứng 通thông 二nhị 死tử 生sanh 智trí 證chứng 明minh 治trị 後hậu 際tế 愚ngu 即tức 六Lục 通Thông 中trung 天thiên 眼nhãn 智trí 證chứng 通thông 三tam 漏lậu 盡tận 智trí 證chứng 明minh 治trị 中trung 際tế 愚ngu 即tức 六Lục 通Thông 中trung 漏lậu 盡tận 智trí 證chứng 通thông 前tiền 二nhị 世thế 俗tục 智trí 後hậu 一nhất 若nhược 緣duyên 漏lậu 盡tận 為vi 境cảnh 六lục 智trí 性tánh 謂vị 法pháp 類loại 俗tục 盡tận 無vô 生sanh 滅diệt 若nhược 漏lậu 盡tận 身thân 中trung 起khởi 即tức 十thập 智trí 性tánh 此thử 三tam 皆giai 以dĩ 心tâm 所sở 法pháp 中trung 慧tuệ 為vi 體thể 性tánh 。

三tam 示thị 導đạo 者giả 一nhất 神thần 變biến 示thị 導đạo 即tức 六Lục 通Thông 中trung 神thần 境cảnh 智trí 證chứng 通thông 俗tục 智trí 性tánh 二nhị 記ký 心tâm 示thị 導đạo 即tức 六Lục 通Thông 中trung 佗tha 心tâm 智trí 證chứng 通thông 五ngũ 智trí 性tánh 謂vị 法pháp 類loại 道đạo 俗tục 佗tha 心tâm 三tam 教giáo 誡giới 示thị 導đạo 即tức 六Lục 通Thông 中trung 漏lậu 盡tận 智trí 證chứng 通thông 或hoặc 六lục 智trí 或hoặc 十thập 智trí 如như 前tiền 說thuyết 能năng 示thị 能năng 導đạo 得đắc 示thị 導đạo 名danh 此thử 三tam 皆giai 以dĩ 心tâm 所sở 法pháp 中trung 慧tuệ 為vi 體thể 性tánh 。

三tam 種chủng 三tam 摩ma 地địa 者giả 一nhất 空Không 三Tam 摩Ma 地Địa 。 謂vị 空không 非phi 我ngã 相tương 應ứng 等đẳng 持trì 二nhị 無Vô 相Tướng 三Tam 摩Ma 地Địa 。 謂vị 緣duyên 滅Diệt 諦Đế 四tứ 種chủng 行hành 相tương/tướng 相tương 應ứng 等đẳng 持trì 滅Diệt 諦Đế 無vô 十thập 相tương 謂vị 無vô 色sắc 等đẳng 五ngũ 男nam 女nữ 二nhị 三tam 有hữu 為vi 相tướng 。 故cố 名danh 無vô 相tướng 緣duyên 彼bỉ 三tam 摩ma 地địa 得đắc 無vô 相tướng 名danh 三tam 無Vô 願Nguyện 三Tam 摩Ma 地Địa 。 緣duyên 苦khổ 集tập 道đạo 十thập 種chủng 行hành 相tướng 。 相tương 應ứng 等đẳng 持trì 言ngôn 十thập 種chủng 者giả 謂vị 非phi 常thường 苦khổ 因nhân 集tập 生sanh 緣duyên 道đạo 如như 行hành 出xuất 苦khổ 集tập 二nhị 諦đế 可khả 厭yếm 患hoạn 故cố 道đạo 如như 船thuyền 筏phiệt 必tất 可khả 捨xả 故cố 能năng 緣duyên 彼bỉ 定định 得đắc 無vô 願nguyện 名danh 空không 非phi 我ngã 相tương/tướng 非phi 可khả 厭yếm 捨xả 以dĩ 與dữ 涅Niết 槃Bàn 相tương/tướng 相tương 似tự 故cố 故cố 不bất 相tương 應ứng 此thử 三tam 皆giai 通thông 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 心tâm 所sở 法pháp 中trung 定định 為vi 體thể 性tánh 。

三tam 解giải 脫thoát 門môn 。 者giả 一nhất 空không 解giải 脫thoát 門môn 。 二nhị 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 門môn 。 三tam 無vô 相tướng 解giải 脫thoát 門môn 。 能năng 與dữ 涅Niết 槃Bàn 為vi 入nhập 門môn 故cố 應ưng 知tri 是thị 前tiền 三tam 等đẳng 持trì 中trung 無vô 漏lậu 者giả 。

四tứ 門môn 分phân 別biệt 略lược 有hữu 二nhị 十thập 二nhị 種chủng 。 四Tứ 諦Đế 四tứ 食thực 四tứ 身thân 繫hệ 四tứ 顛điên 倒đảo 四tứ 識thức 住trụ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 四tứ 無vô 色sắc 四tứ 緣duyên 四tứ 生sanh 四tứ 業nghiệp 四tứ 念niệm 住trụ 四tứ 善thiện 根căn 四Tứ 向Hướng 四Tứ 果Quả 。 四Tứ 無Vô 畏Úy 四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 四tứ 無vô 量lượng 四tứ 正Chánh 斷Đoạn 四Tứ 神Thần 足Túc 四tứ 通thông 行hành 四tứ 道đạo 四tứ 證chứng 淨tịnh 。

四Tứ 諦Đế 者giả 一nhất 苦Khổ 諦Đế 謂vị 有hữu 漏lậu 果quả 逼bức 迫bách 性tánh 故cố 二nhị 集Tập 諦Đế 謂vị 能năng 招chiêu 集tập 故cố 謂vị 有hữu 漏lậu 因nhân 三tam 滅Diệt 諦Đế 生sanh 死tử 斷đoạn 故cố 謂vị 擇trạch 滅diệt 四tứ 道Đạo 諦Đế 通thông 行hành 義nghĩa 故cố 謂vị 無vô 漏lậu 道Đạo 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 無vô 表biểu 心tâm 王vương 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 大đại 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 得đắc 四tứ 相tương/tướng 此thử 二nhị 十thập 九cửu 通thông 苦khổ 集tập 道đạo 三tam 諦đế 擇trạch 滅diệt 一nhất 種chủng 唯duy 滅Diệt 諦Đế 餘dư 四tứ 十thập 五ngũ 中trung 除trừ 虗hư 空không 非phi 擇trạch 滅diệt 餘dư 四tứ 十thập 三tam 通thông 苦khổ 集tập 二nhị 諦đế 虗hư 空không 非phi 擇trạch 滅diệt 非phi 四Tứ 諦Đế 攝nhiếp 如như 前tiền 釋thích 也dã 。

四tứ 食thực 者giả 一nhất 段đoạn 食thực 二nhị 觸xúc 食thực 三tam 思tư 食thực 四tứ 識thức 食thực 資tư 益ích 名danh 食thực 皆giai 唯duy 有hữu 漏lậu 色sắc 十thập 一nhất 中trung 欲dục 界giới 香hương 味vị 觸xúc 名danh 段đoạn 食thực 大đại 地địa 法pháp 中trung 觸xúc 名danh 觸xúc 食thực 思tư 名danh 思tư 食thực 心tâm 王vương 名danh 識thức 食thực 。

四tứ 身thân 繫hệ 者giả 一nhất 貪tham 欲dục 身thân 繫hệ 二nhị 嗔sân 恚khuể 身thân 繫hệ 三tam 戒giới 禁cấm 取thủ 身thân 繫hệ 四tứ 此thử 實thật 執chấp 身thân 繫hệ 欲dục 界giới 五ngũ 部bộ 貪tham 名danh 初sơ 身thân 繫hệ 五ngũ 部bộ 嗔sân 名danh 第đệ 二nhị 身thân 繫hệ 六lục 戒giới 禁cấm 取thủ 名danh 第đệ 三Tam 身Thân 繫hệ 十thập 二nhị 見kiến 取thủ 名danh 第đệ 四tứ 身thân 繫hệ 種chủng 種chủng 纏triền 縛phược 有hữu 情tình 自tự 體thể 故cố 名danh 身thân 繫hệ 是thị 羂quyến 網võng 有hữu 情tình 身thân 義nghĩa 前tiền 二nhị 以dĩ 不bất 定định 中trung 貪tham 嗔sân 為vi 體thể 後hậu 二nhị 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 慧tuệ 為vi 體thể 。

四tứ 顛điên 倒đảo 者giả 一nhất 於ư 非phi 常thường 執chấp 常thường 顛điên 倒đảo 二nhị 於ư 諸chư 苦khổ 執chấp 樂nhạo/nhạc/lạc 顛điên 倒đảo 三tam 於ư 不bất 淨tịnh 執chấp 淨tịnh 顛điên 倒đảo 四tứ 於ư 非phi 我ngã 執chấp 我ngã 顛điên 倒đảo 初sơ 一nhất 以dĩ 邊biên 見kiến 中trung 常thường 見kiến 為vi 體thể 次thứ 二nhị 以dĩ 見kiến 取thủ 中trung 計kế 樂nhạo/nhạc/lạc 淨tịnh 為vi 體thể 後hậu 一nhất 以dĩ 有hữu 身thân 見kiến 。 中trung 我ngã 見kiến 為vi 體thể 有hữu 說thuyết 我ngã 倒đảo 攝nhiếp 身thân 見kiến 全toàn 皆giai 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 慧tuệ 為vi 性tánh 。

四tứ 識thức 住trụ 者giả 一nhất 色sắc 識thức 住trụ 二nhị 受thọ 識thức 住trụ 三tam 想tưởng 識thức 住trụ 四tứ 行hành 識thức 住trụ 識thức 著trước 彼bỉ 故cố 名danh 識thức 住trụ 有hữu 漏lậu 四tứ 蘊uẩn 唯duy 有hữu 情tình 數số 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 除trừ 心tâm 王vương 及cập 三tam 無vô 為vi 餘dư 隨tùy 所sở 應ưng 名danh 四tứ 識thức 住trụ 。

四tứ 靜tĩnh 慮lự 者giả 初sơ 靜tĩnh 慮lự 二nhị 靜tĩnh 慮lự 三tam 靜tĩnh 慮lự 四tứ 靜tĩnh 慮lự 由do 定định 寂tịch 靜tĩnh 慧tuệ 能năng 審thẩm 慮lự 故cố 名danh 靜tĩnh 慮lự 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 眼nhãn 等đẳng 五ngũ 根căn 色sắc 聲thanh 觸xúc 無vô 表biểu 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六lục 憍kiêu 慢mạn 貪tham 疑nghi 不bất 相tương 應ứng 中trung 得đắc 非phi 得đắc 同đồng 分phần/phân 命mạng 根căn 四tứ 相tương 通thông 四tứ 靜tĩnh 慮lự 諂siểm 誑cuống 尋tầm 伺tứ 唯duy 初sơ 靜tĩnh 慮lự 名danh 句cú 文văn 若nhược 說thuyết 隨tùy 語ngữ 唯duy 初sơ 靜tĩnh 慮lự 若nhược 說thuyết 隨tùy 身thân 通thông 四tứ 靜tĩnh 慮lự 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 無vô 想tưởng 定định 唯duy 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。

四tứ 無vô 色sắc 者giả 一nhất 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 二nhị 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 二nhị 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 四tứ 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 四tứ 中trung 前tiền 三tam 從tùng 加gia 行hành 立lập 名danh 謂vị 加gia 行hành 位vị 觀quán 無vô 邊biên 空không 。 易dị 能năng 離ly 色sắc 名danh 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 觀quán 彼bỉ 空không 已dĩ 次thứ 復phục 觀quán 彼bỉ 能năng 緣duyên 識thức 作tác 識thức 無vô 邊biên 解giải 名danh 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 次thứ 復phục 觀quán 彼bỉ 能năng 緣duyên 之chi 識thức 無vô 所sở 有hữu 名danh 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 後hậu 一nhất 當đương 體thể 立lập 名danh 非phi 想tưởng 謂vị 非phi 有hữu 麤thô 想tưởng 非phi 非phi 想tưởng 謂vị 有hữu 昧muội 劣liệt 想tưởng 非phi 同đồng 二nhị 定định 全toàn 無vô 心tâm 想tưởng 名danh 非phi 非phi 想tưởng 處xứ 。 是thị 有hữu 情tình 生sanh 長trưởng 處xứ 也dã 由do 無vô 色sắc 故cố 。 立lập 無vô 色sắc 名danh 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六lục 憍kiêu 貪tham 慢mạn 疑nghi 得đắc 非phi 得đắc 同đồng 分phần/phân 命mạng 根căn 四tứ 相tương 通thông 四tứ 無vô 色sắc 滅diệt 盡tận 定định 唯duy 非phi 非phi 想tưởng 。

四tứ 緣duyên 者giả 一nhất 因nhân 緣duyên 即tức 因nhân 是thị 緣duyên 謂vị 五ngũ 因nhân 性tánh 除trừ 能năng 作tác 二nhị 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 等đẳng 而nhi 無vô 間gian 名danh 等đẳng 無vô 間gian 即tức 等đẳng 無vô 間gian 名danh 緣duyên 謂vị 除trừ 無Vô 學Học 最tối 後hậu 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 諸chư 餘dư 已dĩ 生sanh 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 為vi 性tánh 三tam 所sở 緣duyên 緣duyên 即tức 所sở 緣duyên 名danh 緣duyên 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 為vi 性tánh 四tứ 增tăng 上thượng 緣duyên 即tức 增tăng 上thượng 名danh 緣duyên 即tức 能năng 作tác 因nhân 亦diệc 一nhất 切thiết 法pháp 為vi 性tánh 若nhược 約ước 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 因nhân 緣duyên 除trừ 三tam 無vô 為vi 通thông 餘dư 七thất 十thập 二nhị 法pháp 等đẳng 無vô 間gian 緣duyên 。 通thông 心tâm 王vương 及cập 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 法pháp 所sở 緣duyên 緣duyên 增tăng 上thượng 緣duyên 通thông 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 。

四tứ 生sanh 者giả 一nhất 胎thai 生sanh 二nhị 卵noãn 生sanh 三tam 濕thấp 生sanh 四tứ 化hóa 生sanh 異dị 熟thục 五ngũ 蘊uẩn 為vi 性tánh 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 眼nhãn 等đẳng 五ngũ 根căn 色sắc 香hương 味vị 觸xúc 。 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 睡thụy 眠miên 得đắc 同đồng 分phần/phân 命mạng 根căn 四tứ 相tương 通thông 四tứ 生sanh 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 唯duy 化hóa 生sanh 。

四tứ 業nghiệp 者giả 一nhất 順thuận 現hiện 法pháp 受thọ 業nghiệp 謂vị 此thử 生sanh 造tạo 即tức 此thử 生sanh 熟thục 二nhị 順thuận 次thứ 生sanh 受thọ 業nghiệp 謂vị 此thử 生sanh 造tạo 第đệ 二nhị 生sanh 熟thục 三tam 順thuận 後hậu 次thứ 生sanh 受thọ 業nghiệp 謂vị 此thử 生sanh 造tạo 從tùng 第đệ 三tam 生sanh 後hậu 次thứ 第đệ 熟thục 四tứ 順thuận 不bất 定định 受thọ 業nghiệp 非phi 定định 受thọ 業nghiệp 故cố 立lập 不bất 定định 名danh 皆giai 唯duy 有hữu 漏lậu 通thông 善thiện 不bất 善thiện 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 色sắc 聲thanh 無vô 表biểu 心tâm 所sở 中trung 思tư 體thể 是thị 業nghiệp 故cố 皆giai 通thông 四tứ 業nghiệp 。

四tứ 念niệm 住trụ 者giả 一nhất 身thân 念niệm 住trụ 二nhị 受thọ 念niệm 住trụ 三tam 心tâm 念niệm 住trụ 四tứ 法pháp 念niệm 住trụ 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 慧tuệ 為vi 體thể 性tánh 身thân 受thọ 心tâm 法pháp 。 是thị 所sở 緣duyên 境cảnh 慧tuệ 由do 念niệm 住trụ 從tùng 境cảnh 及cập 伴bạn 為vi 名danh 名danh 身thân 念niệm 住trụ 等đẳng 。

四tứ 善thiện 根căn 者giả 一nhất 暖noãn 二nhị 頂đảnh 三tam 忍nhẫn 四tứ 世thế 間gian 第đệ 一nhất 諸chư 聖thánh 道Đạo 火hỏa 前tiền 相tương/tướng 名danh 暖noãn 進tiến 退thoái 二nhị 際tế 猶do 如như 山sơn 頂đảnh 。 名danh 頂đảnh 於ư 四Tứ 諦Đế 理lý 。 情tình 能năng 堪kham 忍nhẫn 名danh 忍nhẫn 有hữu 漏lậu 故cố 名danh 世thế 間gian 勝thắng 。 暖noãn 等đẳng 故cố 名danh 第đệ 一nhất 皆giai 慧tuệ 為vi 體thể 相tướng 應ưng 俱câu 有hữu 五ngũ 蘊uẩn 為vi 性tánh 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 無vô 表biểu 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 得đắc 四tứ 相tương/tướng 皆giai 通thông 四tứ 種chủng 。

四tứ 向hướng 者giả 一nhất 預dự 流lưu 向hướng 二nhị 一nhất 來lai 向hướng 三tam 不bất 還hoàn 向hướng 四tứ 阿A 羅La 漢Hán 向hướng 。 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 皆giai 以dĩ 無vô 漏lậu 五ngũ 蘊uẩn 為vi 性tánh 趣thú 向hướng 果quả 故cố 名danh 向hướng 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 無vô 表biểu 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 得đắc 四tứ 相tương/tướng 皆giai 通thông 四tứ 向hướng 。

四Tứ 果Quả 者giả 一nhất 預dự 流lưu 果quả 二nhị 一nhất 來lai 果quả 三tam 不bất 還hoàn 果quả 四tứ 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 預Dự 流Lưu 果Quả 者giả 。 謂vị 無vô 漏lậu 道Đạo 總tổng 名danh 為vi 流lưu 由do 此thử 為vi 因nhân 趣thú 涅Niết 槃Bàn 故cố 預dự 言ngôn 為vi 顯hiển 最tối 初sơ 至chí 得đắc 彼bỉ 流lưu 故cố 說thuyết 名danh 預dự 流lưu 一nhất 來lai 者giả 彼bỉ 往vãng 天thiên 上thượng 一nhất 來lai 人nhân 間gian 。 而nhi 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 故cố 名danh 一Nhất 來Lai 。 果quả 不bất 還hoàn 者giả 必tất 不bất 還hoàn 來lai 生sanh 欲dục 界giới 故cố 名danh 不Bất 還Hoàn 。 阿A 羅La 漢Hán 者giả 。 此thử 云vân 應ưng 即tức 此thử 唯duy 應ứng 化hóa 佗tha 身thân 故cố 諸chư 有hữu 情tình 者giả 所sở 應Ứng 供Cúng 故cố 名danh 為vi 應ưng 所sở 求cầu 得đắc 遂toại 故cố 名danh 為vi 果quả 隨tùy 其kỳ 所sở 應ứng 。 皆giai 以dĩ 無vô 漏lậu 五ngũ 蘊uẩn 擇trạch 滅diệt 為vi 性tánh 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 無vô 表biểu 色sắc 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 得đắc 四tứ 相tương/tướng 擇trạch 滅diệt 無vô 為vi 。 皆giai 通thông 四Tứ 果Quả 。

四Tứ 無Vô 畏Úy 者giả 一nhất 正Chánh 等Đẳng 覺Giác 無vô 畏úy 我ngã 於ư 諸chư 法pháp 。 皆giai 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 若nhược 得đắc 外ngoại 難nạn/nan 無vô 怖bố 畏úy 故cố 。 十thập 智trí 為vi 性tánh 二nhị 漏lậu 盡tận 無vô 畏úy 。 我ngã 於ư 諸chư 漏lậu 已dĩ 得đắc 永vĩnh 盡tận 若nhược 得đắc 外ngoại 難nạn/nan 無vô 怖bố 畏úy 故cố 。 或hoặc 六lục 智trí 為vi 性tánh 或hoặc 十thập 智trí 為vi 性tánh 若nhược 漏lậu 盡tận 為vi 境cảnh 六lục 智trí 性tánh 謂vị 法pháp 類loại 盡tận 無vô 生sanh 滅diệt 俗tục 智trí 若nhược 漏lậu 盡tận 身thân 中trung 所sở 得đắc 十thập 智trí 性tánh 三tam 說thuyết 障chướng 法pháp 無vô 畏úy 我ngã 為vi 弟đệ 子tử 。 說thuyết 能năng 障chướng 法pháp 染nhiễm 必tất 為vi 障chướng 若nhược 得đắc 外ngoại 難nạn/nan 無vô 怖bố 畏úy 故cố 。 八bát 智trí 為vi 性tánh 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 四tứ 說thuyết 出xuất 道đạo 無vô 畏úy 我ngã 為vi 弟đệ 子tử 。 說thuyết 能năng 出xuất 道đạo 修tu 必tất 出xuất 苦khổ 若nhược 得đắc 外ngoại 難nạn/nan 無vô 怖bố 畏úy 故cố 。 若nhược 緣duyên 能năng 趣thú 為vi 境cảnh 九cửu 智trí 為vi 性tánh 除trừ 滅diệt 若nhược 亦diệc 緣duyên 彼bỉ 所sở 趣thú 為vi 境cảnh 十thập 智trí 為vi 性tánh 由do 有hữu 智trí 故cố 不bất 怯khiếp 懼cụ 他tha 故cố 名danh 無vô 畏úy 皆giai 以dĩ 心tâm 所sở 中trung 慧tuệ 為vi 體thể 性tánh 。

四tứ 無vô 礙ngại 解giải 。 者giả 一nhất 法pháp 無vô 礙ngại 解giải 。 二nhị 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 三tam 詞từ 無vô 礙ngại 解giải 。 四tứ 辨biện 無vô 礙ngại 解giải 法pháp 義nghĩa 詞từ 辨biện 是thị 所sở 緣duyên 境cảnh 無vô 礙ngại 解giải 是thị 能năng 緣duyên 智trí 此thử 四tứ 皆giai 智trí 為vi 自tự 性tánh 謂vị 無vô 退thoái 智trí 緣duyên 能năng 詮thuyên 法pháp 名danh 句cú 文văn 身thân 。 立lập 為vi 第đệ 一nhất 緣duyên 所sở 詮thuyên 義nghĩa 立lập 為vi 第đệ 二nhị 緣duyên 方phương 言ngôn 詞từ 立lập 為vi 第đệ 三tam 緣duyên 應ưng 正chánh 理lý 無vô 滯trệ 礙ngại 說thuyết 及cập 緣duyên 自tự 在tại 定định 慧tuệ 二nhị 道đạo 立lập 為vi 第đệ 四tứ 法pháp 詞từ 二nhị 種chủng 唯duy 俗tục 智trí 性tánh 緣duyên 事sự 境cảnh 故cố 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 若nhược 說thuyết 諸chư 法pháp 。 皆giai 名danh 為vi 義nghĩa 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 十thập 智trí 性tánh 若nhược 唯duy 涅Niết 槃Bàn 名danh 義nghĩa 義nghĩa 無vô 礙ngại 解giải 。 六lục 智trí 性tánh 俗tục 法pháp 類loại 滅diệt 盡tận 及cập 無vô 生sanh 辨biện 無vô 礙ngại 解giải 九cửu 智trí 性tánh 除trừ 滅diệt 智trí 緣duyên 說thuyết 道Đạo 故cố 皆giai 心tâm 所sở 中trung 慧tuệ 為vi 自tự 性tánh 。

四Tứ 無Vô 量Lượng 者giả 。 一nhất 慈từ 無vô 量lượng 二nhị 悲bi 無vô 量lượng 三tam 喜hỷ 無vô 量lượng 四tứ 捨xả 無vô 量lượng 慈từ 能năng 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc 悲bi 能năng 拔bạt 苦khổ 喜hỷ 謂vị 喜hỷ 慶khánh 捨xả 謂vị 平bình 等đẳng 緣duyên 無vô 量lượng 有hữu 情tình 。 故cố 名danh 無vô 量lượng 慈từ 悲bi 大đại 善thiện 地địa 法pháp 中trung 無vô 嗔sân 為vi 性tánh 有hữu 說thuyết 悲bi 以dĩ 不bất 害hại 為vi 性tánh 喜hỷ 大đại 地địa 法pháp 中trung 受thọ 為vi 性tánh 有hữu 說thuyết 以dĩ 欣hân 為vi 性tánh 捨xả 大đại 善thiện 地địa 中trung 無vô 貪tham 為vi 性tánh 有hữu 說thuyết 亦diệc 以dĩ 無vô 嗔sân 為vi 性tánh 。

四tứ 正Chánh 斷Đoạn 者giả 一nhất 已dĩ 生sanh 惡ác 法pháp 。 方phương 便tiện 令linh 不bất 生sanh 。 二nhị 未vị 生sanh 惡ác 法pháp 。 遮già 令linh 不bất 生sanh 三tam 未vị 生sanh 善thiện 法Pháp 。 方phương 便tiện 令linh 生sanh 。 四tứ 已dĩ 生sanh 善thiện 法Pháp 。 修tu 令linh 增tăng 廣quảng 。 此thử 四tứ 皆giai 以dĩ 心tâm 所sở 中trung 勤cần 為vi 自tự 性tánh 於ư 一nhất 念niệm 中trung 。 有hữu 此thử 四tứ 用dụng 言ngôn 正Chánh 斷Đoạn 者giả 於ư 正chánh 修tu 習tập 斷đoạn 修tu 位vị 中trung 此thử 勤cần 力lực 能năng 斷đoạn 懈giải 怠đãi 故cố 或hoặc 名danh 正chánh 勝thắng 於ư 正chánh 持trì 策sách 身thân 語ngữ 意ý 中trung 此thử 最tối 勝thắng 故cố 。

四Tứ 神Thần 足Túc 者giả 。 一nhất 欲dục 神thần 足túc 二nhị 勤cần 神thần 足túc 三tam 心tâm 神thần 足túc 四tứ 觀quán 神thần 足túc 此thử 四tứ 皆giai 以dĩ 心tâm 所sở 法pháp 中trung 定định 為vi 自tự 性tánh 言ngôn 神thần 足túc 者giả 定định 果quả 名danh 神thần 欲dục 勤cần 心tâm 觀quán 四tứ 因nhân 所sở 生sanh 等đẳng 持trì 名danh 足túc 從tùng 因nhân 及cập 果quả 當đương 體thể 為vi 名danh 也dã 。

四tứ 通thông 行hành 者giả 一nhất 苦khổ 遲trì 通thông 行hành 二nhị 苦khổ 速tốc 通thông 行hành 三tam 樂nhạo/nhạc/lạc 遲trì 通thông 行hành 四tứ 樂nhạo/nhạc/lạc 速tốc 通thông 行hành 道Đạo 依y 根căn 本bổn 四tứ 靜tĩnh 慮lự 生sanh 名danh 樂nhạo/nhạc/lạc 通thông 行hành 以dĩ 攝nhiếp 受thọ 支chi 止Chỉ 觀Quán 平bình 等đẳng 任nhậm 運vận 轉chuyển 故cố 道đạo 依y 無vô 色sắc 未vị 至chí 中trung 間gian 。 名danh 苦khổ 通thông 行hành 以dĩ 不bất 攝nhiếp 支chi 止Chỉ 觀Quán 不bất 等đẳng 艱gian 辛tân 轉chuyển 故cố 即tức 此thử 樂nhạo/nhạc/lạc 苦khổ 二nhị 通thông 行hành 中trung 鈍độn 根căn 名danh 遲trì 利lợi 根căn 名danh 速tốc 二nhị 行hành 於ư 境cảnh 通thông 達đạt 醔# 遲trì 故cố 名danh 遲trì 通thông 翻phiên 此thử 名danh 速tốc 或hoặc 遲trì 鈍độn 者giả 所sở 起khởi 通thông 行hành 名danh 遲trì 通thông 行hành 速tốc 此thử 相tương 違vi 此thử 四tứ 通thông 體thể 色sắc 界giới 者giả 五ngũ 蘊uẩn 性tánh 無vô 色sắc 界giới 者giả 四tứ 蘊uẩn 性tánh 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 無vô 表biểu 色sắc 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 得đắc 四tứ 相tương/tướng 皆giai 通thông 四tứ 通thông 行hành 。

四tứ 道đạo 者giả 一nhất 加gia 行hành 道Đạo 謂vị 從tùng 此thử 後hậu 無vô 間gian 道đạo 生sanh 二nhị 無vô 間gian 道đạo 謂vị 能năng 斷đoạn 所sở 應ưng 斷đoạn 障chướng 三tam 解giải 脫thoát 道Đạo 。 謂vị 已dĩ 解giải 脫thoát 所sở 應ưng 斷đoạn 障chướng 最tối 初sơ 所sở 生sanh 四tứ 勝thắng 進tiến 道đạo 謂vị 三tam 餘dư 道đạo 所sở 言ngôn 道đạo 者giả 謂vị 涅Niết 槃Bàn 路lộ 乘thừa 此thử 能năng 往vãng 涅Niết 槃Bàn 城thành 故cố 。 此thử 四tứ 皆giai 通thông 四tứ 蘊uẩn 五ngũ 蘊uẩn 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 無vô 表biểu 色sắc 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 得đắc 四tứ 相tương/tướng 皆giai 通thông 四tứ 道đạo 。

四tứ 證chứng 淨tịnh 者giả 一nhất 於ư 佛Phật 證chứng 淨tịnh 二nhị 於ư 法pháp 證chứng 淨tịnh 三tam 於ư 僧Tăng 證chứng 淨tịnh 四tứ 聖thánh 戒giới 證chứng 淨tịnh 由do 證chứng 得đắc 淨tịnh 故cố 名danh 證chứng 淨tịnh 前tiền 三tam 以dĩ 心tâm 所sở 中trung 信tín 為vi 性tánh 後hậu 一nhất 以dĩ 色sắc 中trung 無vô 表biểu 為vi 性tánh 信tín 戒giới 二nhị 種chủng 俱câu 名danh 淨tịnh 者giả 離ly 不bất 信tín 垢cấu 。 破phá 戒giới 垢cấu 故cố 。

五ngũ 門môn 分phân 別biệt 略lược 有hữu 十thập 五ngũ 種chủng 五ngũ 取thủ 蘊uẩn 五ngũ 濁trược 五ngũ 趣thú 五ngũ 無vô 間gián 業nghiệp 。 五Ngũ 根Căn 五Ngũ 力Lực 。 五ngũ 因nhân 五ngũ 類loại 五ngũ 果quả 五ngũ 蓋cái 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 五ngũ 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 五ngũ 分phần 法Pháp 身thân 。 五Ngũ 戒Giới 五ngũ 眼nhãn 。

五ngũ 取thủ 蘊uẩn 者giả 。 有hữu 漏lậu 名danh 取thủ 蘊uẩn 如như 前tiền 有hữu 漏lậu 說thuyết 從tùng 取thủ 生sanh 故cố 能năng 生sanh 取thủ 故cố 故cố 名danh 取thủ 蘊uẩn 。

五ngũ 濁trược 者giả 一nhất 壽thọ 濁trược 二nhị 劫kiếp 濁trược 二nhị 見kiến 濁trược 四tứ 煩phiền 惱não 濁trược 五ngũ 有hữu 情tình 濁trược 劫kiếp 減giảm 將tương 未vị 壽thọ 等đẳng 鄙bỉ 下hạ 如như 滓chỉ 穢uế 故cố 說thuyết 名danh 為vi 濁trược 唯duy 有hữu 欲dục 界giới 壽thọ 濁trược 者giả 以dĩ 短đoản 命mạng 為vi 體thể 劫kiếp 濁trược 者giả 劫kiếp 即tức 是thị 時thời 時thời 無vô 別biệt 體thể 約ước 法pháp 以dĩ 論luận 以dĩ 五ngũ 取thủ 蘊uẩn 為vi 體thể 見kiến 濁trược 者giả 以dĩ 身thân 見kiến 邊biên 見kiến 邪tà 見kiến 見kiến 取thủ 戒giới 禁cấm 取thủ 為vi 體thể 此thử 五ngũ 以dĩ 慧tuệ 為vi 體thể 煩phiền 惱não 濁trược 者giả 以dĩ 五ngũ 取thủ 蘊uẩn 為vi 性tánh 若nhược 約ước 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 出xuất 體thể 義nghĩa 准chuẩn 可khả 知tri 唯duy 在tại 欲dục 界giới 。

五ngũ 趣thú 者giả 一nhất 天thiên 二nhị 人nhân 三tam 餓ngạ 鬼quỷ 四tứ 傍bàng 生sanh 五ngũ 地địa 獄ngục 光quang 明minh 名danh 天thiên 思tư 慮lự 名danh 人nhân 由do 飢cơ 餓ngạ 故cố 名danh 為vi 餓ngạ 鬼quỷ 。 身thân 多đa 橫hoạnh/hoành 住trụ 名danh 曰viết 傍bàng 生sanh 地địa 下hạ 有hữu 獄ngục 名danh 曰viết 地địa 獄ngục 。 趣thú 是thị 所sở 往vãng 異dị 熟thục 無vô 記ký 五ngũ 蘊uẩn 為vi 體thể 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 五ngũ 根căn 色sắc 香hương 味vị 觸xúc 。 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 睡thụy 眠miên 得đắc 同đồng 分phần/phân 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 命mạng 根căn 四tứ 相tương 隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng 為vi 五ngũ 趣thú 體thể 。

五ngũ 無vô 間gián 業nghiệp 。 者giả 一nhất 殺sát 母mẫu 二nhị 殺sát 父phụ 三tam 殺sát 阿A 羅La 漢Hán 。 四tứ 破phá 和hòa 合hợp 僧Tăng 。 五ngũ 出xuất 佛Phật 身thân 血huyết 。 言ngôn 無vô 間gian 者giả 造tạo 此thử 業nghiệp 已dĩ 定định 生sanh 地địa 獄ngục 無vô 餘dư 生sanh 間gian 或hoặc 受thọ 苦khổ 無vô 間gián 。 或hoặc 無vô 樂nhạo/nhạc/lạc 間gian 苦khổ 故cố 名danh 無vô 間gian 前tiền 三tam 後hậu 一nhất 是thị 身thân 業nghiệp 色sắc 十thập 一nhất 中trung 以dĩ 色sắc 及cập 無vô 表biểu 為vi 性tánh 第đệ 四tứ 語ngữ 業nghiệp 以dĩ 聲thanh 表biểu 及cập 無vô 表biểu 為vi 性tánh 。

五ngũ 根căn 者giả 一nhất 信tín 二nhị 勤cần 三tam 念niệm 四tứ 定định 五ngũ 慧tuệ 勝thắng 用dụng 增tăng 上thượng 名danh 根căn 。

不bất 可khả 屈khuất 伏phục 名danh 力lực 初sơ 名danh 根căn 後hậu 名danh 力lực 出xuất 體thể 如như 根căn 說thuyết 。

五ngũ 因nhân 者giả 一nhất 生sanh 因nhân 二nhị 依y 因nhân 三tam 立lập 因nhân 四tứ 持trì 因nhân 五ngũ 養dưỡng 因nhân 彼bỉ 從tùng 起khởi 故cố 說thuyết 為vi 生sanh 因nhân 生sanh 已dĩ 隨tùy 逐trục 大đại 種chủng 轉chuyển 故cố 如như 依y 師sư 等đẳng 說thuyết 名danh 依y 因nhân 能năng 任nhậm 持trì 故cố 如như 壁bích 持trì 畫họa 說thuyết 為vi 立lập 因nhân 不bất 斷đoạn 因nhân 故cố 說thuyết 為vi 持trì 因nhân 增tăng 長trưởng 因nhân 故cố 說thuyết 為vi 養dưỡng 因nhân 色sắc 十thập 一nhất 中trung 觸xúc 中trung 四tứ 大đại 望vọng 所sở 造tạo 色sắc 法pháp 皆giai 作tác 五ngũ 因nhân 。

五ngũ 類loại 者giả 一nhất 異dị 熟thục 生sanh 二nhị 所sở 長trưởng 養dưỡng 三tam 等đẳng 流lưu 性tánh 四tứ 一nhất 剎sát 那na 五ngũ 有hữu 實thật 事sự 應ưng 知tri 五ngũ 類loại 體thể 各các 不bất 同đồng 異dị 熟thục 之chi 生sanh 或hoặc 異dị 熟thục 即tức 生sanh 名danh 異dị 熟thục 生sanh 非phi 前tiền 異dị 熟thục 攝nhiếp 長trường/trưởng 小tiểu 令linh 大đại 長trường/trưởng 瘦sấu 令linh 肥phì 名danh 所sở 長trưởng 養dưỡng 非phi 前tiền 二nhị 攝nhiếp 然nhiên 從tùng 同đồng 類loại 遍biến 行hành 因nhân 生sanh 前tiền 後hậu 均quân 等đẳng 類loại 相tương 似tự 名danh 等đẳng 流lưu 性tánh 非phi 前tiền 三tam 攝nhiếp 不bất 從tùng 同đồng 類loại 遍biến 行hành 因nhân 生sanh 名danh 一nhất 剎sát 那na 即tức 苦khổ 忍nhẫn 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 法pháp 等đẳng 非phi 前tiền 四tứ 攝nhiếp 體thể 堅kiên 實thật 故cố 名danh 有hữu 實thật 事sự 謂vị 諸chư 無vô 為vi 若nhược 據cứ 但đãn 從tùng 同đồng 類loại 遍biến 行hành 因nhân 生sanh 皆giai 名danh 等đẳng 流lưu 等đẳng 流lưu 亦diệc 通thông 前tiền 二nhị 若nhược 據cứ 體thể 是thị 無vô 常thường 剎sát 那na 亦diệc 通thông 前tiền 三tam 若nhược 據cứ 有hữu 實thật 體thể 性tánh 實thật 事sự 亦diệc 通thông 前tiền 四tứ 今kim 為vi 顯hiển 差sai 別biệt 故cố 廢phế 總tổng 論luận 別biệt 色sắc 十thập 一nhất 中trung 眼nhãn 等đẳng 五ngũ 根căn 通thông 異dị 熟thục 長trưởng 養dưỡng 色sắc 味vị 觸xúc 通thông 異dị 熟thục 長trưởng 養dưỡng 等đẳng 流lưu 聲thanh 通thông 長trưởng 養dưỡng 等đẳng 流lưu 無vô 表biểu 通thông 等đẳng 流lưu 剎sát 那na 心tâm 王vương 通thông 異dị 熟thục 等đẳng 流lưu 剎sát 那na 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 法pháp 中trung 大đại 地địa 法pháp 十thập 不bất 定định 中trung 尋tầm 伺tứ 通thông 異dị 熟thục 等đẳng 流lưu 剎sát 那na 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 通thông 等đẳng 流lưu 剎sát 那na 不bất 定định 中trung 睡thụy 眠miên 通thông 異dị 熟thục 等đẳng 流lưu 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六lục 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 小tiểu 惑hoặc 十thập 不bất 定định 中trung 惡ác 作tác 貪tham 嗔sân 慢mạn 疑nghi 唯duy 等đẳng 流lưu 十thập 四tứ 不bất 相tương 應ứng 中trung 得đắc 四tứ 相tương 通thông 異dị 熟thục 等đẳng 流lưu 剎sát 那na 同đồng 分phần/phân 通thông 異dị 熟thục 等đẳng 流lưu 非phi 得đắc 二nhị 定định 名danh 句cú 文văn 唯duy 等đẳng 流lưu 無vô 想tưởng 事sự 命mạng 根căn 唯duy 是thị 異dị 熟thục 三tam 無vô 為vi 唯duy 實thật 事sự 。

五ngũ 果quả 者giả 一nhất 異dị 熟thục 果quả 二nhị 等đẳng 流lưu 果quả 三tam 士sĩ 用dụng 果quả 四tứ 增tăng 上thượng 果quả 五ngũ 離ly 繫hệ 果quả 入nhập 阿a 毗tỳ 達đạt 磨ma 論luận 第đệ 二nhị 釋thích 五ngũ 果quả 云vân 果quả 不bất 似tự 因nhân 故cố 名danh 為vi 異dị 熟thục 謂vị 成thành 熟thục 堪kham 受thọ 用dụng 故cố 果quả 即tức 異dị 熟thục 名danh 異dị 熟thục 果quả 果quả 似tự 因nhân 故cố 說thuyết 名danh 為vi 等đẳng 從tùng 因nhân 生sanh 故cố 故cố 說thuyết 為vi 等đẳng 流lưu 果quả 即tức 等đẳng 流lưu 名danh 等đẳng 流lưu 果quả 擇trạch 滅diệt 無vô 為vi 。 名danh 離ly 繫hệ 果quả 此thử 由do 道đạo 得đắc 非phi 道đạo 所sở 生sanh 果quả 即tức 離ly 繫hệ 名danh 離ly 繫hệ 果quả 由do 此thử 勢thế 力lực 彼bỉ 得đắc 生sanh 故cố 此thử 名danh 士sĩ 用dụng 彼bỉ 名danh 為vi 果quả 由do 前tiền 增tăng 上thượng 後hậu 法pháp 得đắc 生sanh 增tăng 上thượng 之chi 果quả 名danh 增tăng 上thượng 果quả (# 已dĩ 上thượng 論luận 文văn )# 所sở 引dẫn 所sở 欣hân 隨tùy 應ứng 名danh 果quả 色sắc 十thập 一nhất 中trung 眼nhãn 等đẳng 五ngũ 根căn 色sắc 香hương 味vị 觸xúc 。 通thông 異dị 熟thục 等đẳng 流lưu 士sĩ 用dụng 增tăng 上thượng 聲thanh 無vô 表biểu 通thông 等đẳng 流lưu 士sĩ 用dụng 增tăng 上thượng 心tâm 王vương 通thông 異dị 熟thục 等đẳng 流lưu 士sĩ 用dụng 增tăng 上thượng 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 法pháp 中trung 大đại 地địa 法pháp 十thập 不bất 定định 中trung 尋tầm 伺tứ 睡thụy 眠miên 通thông 異dị 熟thục 等đẳng 流lưu 士sĩ 用dụng 增tăng 上thượng 餘dư 三tam 十thập 三tam 通thông 異dị 熟thục 等đẳng 流lưu 增tăng 上thượng 十thập 四tứ 不bất 相tương 應ứng 行hành 。 中trung 得đắc 同đồng 分phần/phân 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 命mạng 根căn 四tứ 相tương 通thông 異dị 熟thục 等đẳng 流lưu 士sĩ 用dụng 增tăng 上thượng 非phi 得đắc 二nhị 定định 名danh 句cú 文văn 通thông 等đẳng 流lưu 士sĩ 用dụng 增tăng 上thượng 三tam 無vô 為vi 中trung 擇trạch 滅diệt 是thị 離ly 繫hệ 果quả 或hoặc 通thông 士sĩ 用dụng 果quả 故cố 正chánh 理lý 云vân 俱câu 生sanh 無vô 間gian 隔cách 越việt 不bất 生sanh 四tứ 士sĩ 用dụng 中trung 擇trạch 滅diệt 即tức 是thị 不bất 生sanh 。 士sĩ 用dụng 果quả 也dã 餘dư 二nhị 無vô 為vi 非phi 所sở 引dẫn 故cố 非phi 有hữu 為vi 果quả 非phi 所sở 欣hân 故cố 非phi 無vô 為vi 果quả 故cố 論luận 云vân 無vô 法pháp 非phi 因nhân 有hữu 法pháp 非phi 果quả 謂vị 虗hư 空không 非phi 擇trạch 滅diệt 。

五ngũ 蓋cái 者giả 一nhất 欲dục 貪tham 蓋cái 二nhị 嗔sân 恚khuể 蓋cái 三tam 惛hôn 眠miên 蓋cái 四tứ 掉trạo 悔hối 蓋cái 五ngũ 疑nghi 蓋cái 唯duy 此thử 於ư 五ngũ 蘊uẩn 能năng 為vi 勝thắng 障chướng 故cố 謂vị 貪tham 恚khuể 蓋cái 能năng 障chướng 戒giới 蘊uẩn 惛hôn 沉trầm 睡thụy 眠miên 能năng 障chướng 慧tuệ 蘊uẩn 掉trạo 舉cử 惡ác 作tác 。 能năng 障chướng 定định 蘊uẩn 定định 慧tuệ 無vô 故cố 於ư 四Tứ 諦Đế 疑nghi 疑nghi 故cố 能năng 令linh 乃nãi 至chí 解giải 脫thoát 解giải 脫thoát 。 知tri 見kiến 皆giai 不bất 得đắc 起khởi 故cố 唯duy 此thử 五ngũ 建kiến 立lập 為vi 蓋cái 初sơ 二nhị 後hậu 一nhất 以dĩ 心tâm 所sở 法pháp 中trung 貪tham 嗔sân 疑nghi 為vi 性tánh 第đệ 三tam 以dĩ 惛hôn 沉trầm 睡thụy 眠miên 為vi 性tánh 第đệ 四tứ 以dĩ 掉trạo 舉cử 惡ác 作tác 。 為vi 性tánh 皆giai 唯duy 欲dục 界giới 唯duy 不bất 善thiện 故cố 。

五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 者giả 一nhất 有hữu 身thân 見kiến 二nhị 戒giới 禁cấm 取thủ 三tam 疑nghi 四tứ 欲dục 貪tham 五ngũ 嗔sân 恚khuể 此thử 五ngũ 順thuận 益ích 下hạ 分phần/phân 界giới 故cố 名danh 順thuận 下hạ 分phần/phân 前tiền 二nhị 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 慧tuệ 為vi 性tánh 後hậu 三tam 以dĩ 不bất 定định 中trung 貪tham 嗔sân 疑nghi 為vi 性tánh 前tiền 三tam 通thông 三tam 界giới 後hậu 二nhị 唯duy 欲dục 界giới 。

五ngũ 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 者giả 一nhất 色sắc 貪tham 二nhị 無vô 色sắc 貪tham 三tam 掉trạo 舉cử 四tứ 慢mạn 五ngũ 無vô 明minh 順thuận 益ích 上thượng 界giới 故cố 名danh 順thuận 上thượng 分phần/phân 結kết 以dĩ 心tâm 所sở 法pháp 中trung 貪tham 慢mạn 無vô 明minh 掉trạo 舉cử 為vi 性tánh 唯duy 修tu 所sở 斷đoạn 唯duy 上thượng 界giới 唯duy 聖thánh 者giả 。

五ngũ 分phần 法Pháp 身thân 。 者giả 一nhất 戒giới 蘊uẩn 謂vị 無vô 漏lậu 戒giới 二nhị 定định 蘊uẩn 謂vị 無vô 漏lậu 定định 三tam 慧tuệ 蘊uẩn 謂vị 無vô 漏lậu 正chánh 見kiến 四tứ 解giải 脫thoát 蘊uẩn 謂vị 無vô 漏lậu 勝thắng 解giải 五ngũ 解giải 脫thoát 知tri 見kiến 蘊uẩn 。 謂vị 盡tận 智trí 無vô 生sanh 智trí 解giải 脫thoát 身thân 中trung 起khởi 故cố 名danh 解giải 脫thoát 知tri 見kiến 。 以dĩ 此thử 五ngũ 種chủng 為vi 無Vô 學Học 身thân 故cố 名danh 身thân 也dã 戒giới 身thân 以dĩ 色sắc 十thập 一nhất 中trung 無vô 表biểu 為vi 性tánh 定định 身thân 以dĩ 心tâm 所sở 中trung 定định 為vi 性tánh 慧tuệ 身thân 解giải 脫thoát 知tri 見kiến 。 身thân 以dĩ 慧tuệ 為vi 性tánh 解giải 脫thoát 身thân 以dĩ 勝thắng 解giải 為vi 性tánh 。

五Ngũ 戒Giới 者giả 一nhất 不bất 殺sát 生sanh 二nhị 不bất 偷thâu 盜đạo 三tam 不bất 欲dục 邪tà 行hành 四tứ 不bất 處xứ 誑cuống 語ngữ 五ngũ 不bất 飲ẩm 酒tửu 戒giới 。 初sơ 三tam 後hậu 一nhất 是thị 身thân 業nghiệp 第đệ 四tứ 語ngữ 業nghiệp 身thân 語ngữ 二nhị 業nghiệp 表biểu 無vô 表biểu 性tánh 身thân 表biểu 以dĩ 色sắc 十thập 一nhất 中trung 色sắc 為vi 性tánh 語ngữ 表biểu 以dĩ 聲thanh 為vi 性tánh 身thân 語ngữ 無vô 表biểu 以dĩ 無vô 表biểu 為vi 性tánh 。

五ngũ 眼nhãn 者giả 一nhất 肉nhục 眼nhãn 二nhị 天thiên 眼nhãn 三tam 慧tuệ 眼nhãn 四tứ 法Pháp 眼nhãn 五ngũ 佛Phật 眼nhãn 肉nhục 眼nhãn 者giả 謂vị 欲dục 界giới 有hữu 情tình 眼nhãn 也dã 天thiên 眼nhãn 者giả 謂vị 色sắc 界giới 天thiên 眼nhãn 慧tuệ 眼nhãn 。 法Pháp 眼nhãn 者giả 以dĩ 慧tuệ 為vi 體thể 觀quán 四Tứ 諦Đế 理lý 名danh 慧tuệ 眼nhãn 建kiến 立lập 事sự 智trí 名danh 法Pháp 眼nhãn 佛Phật 眼nhãn 。 者giả 即tức 前tiền 四tứ 眼nhãn 至chí 佛Phật 身thân 中trung 總tổng 名danh 佛Phật 眼nhãn 以dĩ 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 眼nhãn 慧tuệ 為vi 性tánh 初sơ 二nhị 唯duy 眼nhãn 次thứ 二nhị 唯duy 慧tuệ 後hậu 一nhất 通thông 眼nhãn 及cập 慧tuệ 觀quán 照chiếu 推thôi 度độ 隨tùy 應ứng 名danh 眼nhãn 。

六lục 門môn 分phân 別biệt 略lược 有hữu 五ngũ 種chủng 。 六lục 界giới 六Lục 通Thông 六lục 垢cấu 六lục 因nhân 。 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 。

六lục 界giới 者giả 一nhất 地địa 二nhị 水thủy 三tam 火hỏa 四tứ 風phong 五ngũ 空không 六lục 識thức 性tánh 義nghĩa 名danh 界giới 前tiền 四tứ 即tức 是thị 觸xúc 中trung 四tứ 大đại 空không 即tức 空không 界giới 色sắc 是thị 色sắc 攝nhiếp 即tức 是thị 色sắc 中trung 影ảnh 光quang 明minh 闇ám 識thức 是thị 心tâm 王vương 即tức 唯duy 有hữu 漏lậu 。

六Lục 通Thông 者giả 一nhất 神thần 境cảnh 智trí 證chứng 通thông 神thần 謂vị 等đẳng 持trì 境cảnh 謂vị 行hành 化hóa 智trí 證chứng 境cảnh 時thời 無vô 壅ủng 名danh 通thông 從tùng 定định 及cập 境cảnh 能năng 證chứng 為vi 名danh 也dã 餘dư 通thông 雖tuy 亦diệc 依y 定định 此thử 通thông 相tương/tướng 顯hiển 偏thiên 標tiêu 神thần 名danh 二nhị 天thiên 眼nhãn 智trí 證chứng 通thông 天thiên 眼nhãn 是thị 所sở 依y 根căn 智trí 是thị 眼nhãn 識thức 相tương 應ứng 慧tuệ 智trí 證chứng 境cảnh 時thời 無vô 壅ủng 名danh 通thông 從tùng 根căn 及cập 能năng 證chứng 為vi 名danh 也dã 三tam 天thiên 耳nhĩ 智trí 證chứng 通thông 天thiên 耳nhĩ 是thị 根căn 智trí 是thị 耳nhĩ 識thức 相tương 應ứng 慧tuệ 智trí 證chứng 境cảnh 時thời 無vô 壅ủng 名danh 通thông 亦diệc 從tùng 根căn 及cập 能năng 證chứng 為vi 名danh 也dã 四tứ 佗tha 心tâm 智trí 證chứng 通thông 從tùng 加gia 行hành 及cập 能năng 證chứng 為vi 名danh 也dã 五ngũ 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 。 智trí 證chứng 通thông 從tùng 境cảnh 及cập 相tương 應ứng 并tinh 能năng 證chứng 為vi 名danh 也dã 六lục 漏lậu 盡tận 智trí 證chứng 通thông 若nhược 涅Niết 槃Bàn 名danh 漏lậu 盡tận 從tùng 所sở 證chứng 及cập 能năng 證chứng 智trí 為vi 名danh 也dã 若nhược 漏lậu 盡tận 身thân 名danh 漏lậu 盡tận 從tùng 所sở 依y 及cập 能năng 證chứng 智trí 為vi 名danh 也dã 於ư 六Lục 通Thông 中trung 前tiền 四tứ 唯duy 俗tục 智trí 攝nhiếp 他tha 心tâm 通thông 五ngũ 智trí 攝nhiếp 謂vị 法pháp 類loại 道đạo 世thế 俗tục 他tha 心tâm 漏lậu 盡tận 通thông 若nhược 能năng 緣duyên 漏lậu 盡tận 為vi 境cảnh 六lục 智trí 性tánh 除trừ 道đạo 苦khổ 集tập 他tha 心tâm 若nhược 依y 漏lậu 盡tận 身thân 起khởi 十thập 智trí 性tánh 皆giai 心tâm 所sở 法pháp 中trung 慧tuệ 為vi 體thể 性tánh 。

六lục 垢cấu 者giả 一nhất 惱não 二nhị 害hại 三tam 恨hận 四tứ 諂siểm 五ngũ 誑cuống 六lục 憍kiêu 此thử 六lục 即tức 以dĩ 小tiểu 惑hoặc 本bổn 地địa 中trung 六lục 法pháp 為vi 性tánh 穢uế 汙ô 相tương/tướng 麤thô 故cố 名danh 為vi 垢cấu 。

六lục 因nhân 者giả 一nhất 能năng 作tác 因nhân 二nhị 俱câu 有hữu 因nhân 三tam 同đồng 類loại 因nhân 四tứ 相tương 應ứng 因nhân 五ngũ 遍biến 行hành 因nhân 六lục 異dị 熟thục 因nhân 能năng 作tác 因nhân 者giả 能năng 與dữ 果quả 作tác 因nhân 能năng 作tác 即tức 因nhân 或hoặc 能năng 作tác 之chi 因nhân 名danh 能năng 作tác 因nhân 以dĩ 一nhất 切thiết 法pháp 。 為vi 性tánh 遍biến 通thông 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 俱câu 有hữu 因nhân 者giả 因nhân 與dữ 果quả 俱câu 名danh 俱câu 有hữu 因nhân 俱câu 有hữu 即tức 因nhân 或hoặc 俱câu 有hữu 之chi 因nhân 名danh 俱câu 有hữu 因nhân 以dĩ 三tam 世thế 七thất 十thập 二nhị 法pháp 為vi 體thể 除trừ 三tam 無vô 為vi 同đồng 類loại 因nhân 者giả 因nhân 果quả 相tương 似tự 名danh 同đồng 類loại 同đồng 類loại 即tức 因nhân 或hoặc 同đồng 類loại 之chi 因nhân 名danh 同đồng 類loại 因nhân 以dĩ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 七thất 十thập 二nhị 法pháp 為vi 體thể 除trừ 三tam 無vô 為vi 相tương 應ứng 。 因nhân 者giả 五ngũ 義nghĩa 平bình 等đẳng 名danh 曰viết 相tương 應ứng 相tương 應ứng 即tức 因nhân 或hoặc 相tương 應ứng 之chi 因nhân 名danh 相tướng 應ưng 因nhân 以dĩ 三tam 世thế 四tứ 十thập 六lục 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 為vi 體thể 遍biến 行hành 因nhân 者giả 遍biến 與dữ 五ngũ 部bộ 染nhiễm 法pháp 為vi 因nhân 遍biến 行hành 即tức 因nhân 名danh 遍biến 行hành 因nhân 不bất 得đắc 言ngôn 遍biến 行hành 之chi 因nhân 亦diệc 與dữ 非phi 遍biến 行hành 法pháp 為vi 因nhân 故cố 以dĩ 過quá 去khứ 現hiện 在tại 。 苦khổ 集tập 下hạ 十thập 一nhất 遍biến 行hành 隨tùy 眠miên 相tương 應ứng 俱câu 有hữu 法pháp 為vi 體thể 以dĩ 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六lục 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 尋tầm 伺tứ 睡thụy 眠miên 疑nghi 四tứ 相tương/tướng 為vi 性tánh 異dị 熟thục 因nhân 者giả 謂vị 異dị 熟thục 即tức 因nhân 或hoặc 異dị 熟thục 之chi 因nhân 名danh 異dị 熟thục 因nhân 三tam 世thế 不bất 善thiện 善thiện 有hữu 漏lậu 法pháp 為vi 性tánh 以dĩ 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 色sắc 聲thanh 無vô 表biểu 心tâm 王vương 四tứ 十thập 六lục 心tâm 所sở 法pháp 得đắc 二nhị 定định 四tứ 相tương/tướng 為vi 體thể 。

六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 者giả 。 一nhất 布bố 施thí 二nhị 淨tịnh 戒giới 三tam 安an 忍nhẫn 四tứ 精tinh 進tấn 五ngũ 靜tĩnh 慮lự 六lục 般Bát 若Nhã 波ba 羅la 者giả 彼bỉ 岸ngạn 即tức 是thị 涅Niết 槃Bàn 。 蜜mật 多đa 名danh 到đáo 此thử 六lục 能năng 到đáo 涅Niết 槃Bàn 彼bỉ 岸ngạn 。 名danh 到đáo 彼bỉ 岸ngạn 布bố 施thí 者giả 謂vị 能năng 布bố 施thí 財tài 法pháp 等đẳng 以dĩ 能năng 發phát 心tâm 心tâm 所sở 法pháp 。 及cập 所sở 發phát 身thân 語ngữ 二nhị 業nghiệp 為vi 性tánh 以dĩ 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 色sắc 聲thanh 無vô 表biểu 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 為vi 性tánh 淨tịnh 戒giới 者giả 以dĩ 三tam 種chủng 戒giới 為vi 性tánh 以dĩ 色sắc 十thập 一nhất 中trung 色sắc 聲thanh 無vô 表biểu 為vi 性tánh 安an 忍nhẫn 者giả 以dĩ 大đại 善thiện 地địa 法pháp 中trung 無vô 嗔sân 善thiện 根căn 為vi 性tánh 精tinh 進tấn 者giả 以dĩ 大đại 善thiện 地địa 法pháp 中trung 勤cần 為vi 性tánh 靜tĩnh 慮lự 者giả 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 定định 為vi 性tánh 智trí 慧tuệ 者giả 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 慧tuệ 為vi 性tánh 。

七thất 門môn 分phân 別biệt 略lược 有hữu 五ngũ 種chủng 。 七thất 慢mạn 七thất 識thức 住trụ 七thất 種chủng 聖thánh 人nhân 七thất 支chi 戒giới 七thất 覺giác 支chi 。

七thất 慢mạn 者giả 一nhất 慢mạn 二nhị 過quá 慢mạn 三tam 慢mạn 過quá 慢mạn 四tứ 我ngã 慢mạn 五ngũ 增tăng 上thượng 慢mạn 六lục 卑ty 慢mạn 七thất 邪tà 慢mạn 若nhược 於ư 劣liệt 謂vị 己kỷ 勝thắng 於ư 等đẳng 謂vị 己kỷ 等đẳng 令linh 心tâm 高cao 舉cử 總tổng 說thuyết 為vi 慢mạn 若nhược 於ư 等đẳng 謂vị 己kỷ 勝thắng 若nhược 於ư 勝thắng 謂vị 己kỷ 等đẳng 令linh 心tâm 高cao 舉cử 總tổng 名danh 過quá 慢mạn 若nhược 於ư 勝thắng 謂vị 己kỷ 勝thắng 令linh 心tâm 高cao 舉cử 名danh 為vi 慢mạn 過quá 慢mạn 若nhược 恃thị 我ngã 令linh 心tâm 高cao 舉cử 名danh 為vi 我ngã 慢mạn 若nhược 於ư 未vị 證chứng 得đắc 殊thù 勝thắng 德đức 中trung 謂vị 己kỷ 證chứng 得đắc 令linh 心tâm 高cao 舉cử 名danh 增tăng 上thượng 慢mạn 。 若nhược 於ư 多đa 分phần 勝thắng 謂vị 己kỷ 少thiểu 劣liệt 令linh 心tâm 高cao 舉cử 名danh 為vi 卑ty 慢mạn 若nhược 於ư 無vô 德đức 中trung 謂vị 己kỷ 有hữu 德đức 令linh 心tâm 高cao 舉cử 名danh 邪tà 慢mạn 以dĩ 不bất 定định 中trung 慢mạn 為vi 體thể 也dã 。

七thất 識thức 住trụ 者giả 一nhất 身thân 異dị 想tưởng 異dị 。 如như 人nhân 一nhất 分phần/phân 天thiên 分phần/phân 天thiên 天thiên 者giả 謂vị 欲dục 界giới 天thiên 及cập 初sơ 靜tĩnh 慮lự 除trừ 劫kiếp 初sơ 起khởi 身thân 異dị 謂vị 彼bỉ 色sắc 身thân 種chủng 種chủng 顯hiển 形hình 狀trạng 貌mạo 不bất 同đồng 想tưởng 異dị 謂vị 彼bỉ 苦khổ 樂lạc 不bất 苦khổ 不bất 樂lạc 。 想tưởng 差sai 別biệt 故cố 二nhị 身thân 異dị 想tưởng 一nhất 如như 梵Phạm 眾chúng 天thiên 謂vị 劫kiếp 初sơ 起khởi 彼bỉ 諸chư 梵Phạm 眾chúng 起khởi 如như 是thị 想tưởng 。 我ngã 等đẳng 皆giai 是thị 。 大đại 梵Phạm 所sở 生sanh 大đại 梵Phạm 爾nhĩ 時thời 亦diệc 起khởi 此thử 想tưởng 是thị 諸chư 梵Phạm 眾chúng 皆giai 我ngã 所sở 生sanh 同đồng 想tưởng 一nhất 因nhân 故cố 名danh 想tưởng 一nhất 大đại 梵Phạm 王Vương 。 身thân 其kỳ 量lượng 高cao 廣quảng 。 容dung 貌mạo 威uy 德đức 言ngôn 語ngữ 光quang 明minh 衣y 冠quan 等đẳng 事sự 一nhất 一nhất 皆giai 與dữ 梵Phạm 眾chúng 不bất 同đồng 故cố 名danh 身thân 異dị 三Tam 身Thân 一nhất 想tưởng 異dị 謂vị 二nhị 定định 三tam 天thiên 彼bỉ 顯hiển 形hình 狀trạng 貌mạo 不bất 異dị 故cố 名danh 身thân 一nhất 樂nhạo/nhạc/lạc 非phi 苦khổ 樂lạc 二nhị 想tưởng 交giao 參tham 故cố 名danh 想tưởng 異dị 四tứ 身thân 一nhất 想tưởng 一nhất 謂vị 三tam 定định 三tam 天thiên 彼bỉ 顯hiển 形hình 狀trạng 貌mạo 不bất 異dị 故cố 名danh 身thân 一nhất 唯duy 有hữu 樂lạc 想tưởng 故cố 名danh 想tưởng 一nhất 初sơ 靜tĩnh 慮lự 中trung 由do 染nhiễm 污ô 想tưởng 故cố 言ngôn 想tưởng 一nhất 第đệ 二nhị 靜tĩnh 慮lự 由do 二nhị 善thiện 想tưởng 故cố 言ngôn 想tưởng 異dị 第đệ 三tam 靜tĩnh 慮lự 由do 異dị 熟thục 想tưởng 故cố 言ngôn 想tưởng 一nhất 五ngũ 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 六lục 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 七thất 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 餘dư 三tam 惡ác 起khởi 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 及cập 與dữ 有hữu 頂đảnh 皆giai 有hữu 損tổn 壞hoại 識thức 法pháp 故cố 非phi 識thức 住trụ 此thử 七thất 識thức 住trụ 唯duy 有hữu 漏lậu 欲dục 色sắc 五ngũ 蘊uẩn 性tánh 無vô 色sắc 四tứ 蘊uẩn 性tánh 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 除trừ 三tam 無vô 為vi 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 二nhị 定định 餘dư 六lục 十thập 九cửu 法pháp 隨tùy 應ứng 為vi 性tánh 。

七thất 種chủng 聖thánh 人nhân 者giả 一nhất 隨tùy 信tín 行hành 二nhị 隨tùy 法pháp 行hành 三tam 信tín 解giải 四tứ 見kiến 至chí 五ngũ 身thân 證chứng 六lục 慧tuệ 解giải 脫thoát 七thất 俱câu 解giải 脫thoát 隨tùy 信tín 行hành 者giả 先tiên 加gia 行hành 位vị 隨tùy 信tín 行hành 故cố 隨tùy 法Pháp 行hành 者giả 。 先tiên 加gia 行hành 位vị 隨tùy 法pháp 行hành 故cố 信tín 解giải 者giả 由do 信tín 根căn 增tăng 故cố 見kiến 至chí 者giả 由do 慧tuệ 根căn 增tăng 故cố 身thân 證chứng 者giả 由do 身thân 證chứng 得đắc 滅diệt 盡tận 定định 。 故cố 慧tuệ 解giải 脫thoát 者giả 唯duy 由do 慧tuệ 力lực 離ly 煩phiền 惱não 障chướng 。 故cố 俱câu 解giải 脫thoát 者giả 兼kiêm 得đắc 滅diệt 盡tận 定định 。 離ly 解giải 脫thoát 障chướng 故cố 初sơ 二nhị 見kiến 道đạo 次thứ 三tam 修tu 道Đạo 後hậu 二nhị 無Vô 學Học 此thử 七thất 聖thánh 者giả 皆giai 以dĩ 無vô 漏lậu 五ngũ 蘊uẩn 為vi 性tánh 若nhược 約ước 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 以dĩ 無vô 表biểu 色sắc 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 得đắc 四tứ 相tương/tướng 為vi 體thể 。

七thất 支chi 戒giới 者giả 一nhất 不bất 殺sát 生sanh 二nhị 不bất 偷thâu 盜đạo 三tam 不bất 婬dâm 四tứ 不bất 虗hư 誑cuống 語ngữ 五ngũ 不bất 麤thô 惡ác 語ngữ 六lục 不bất 離ly 間gian 語ngữ 七thất 不bất 離ly 穢uế 語ngữ 前tiền 三Tam 身Thân 業nghiệp 表biểu 無vô 表biểu 性tánh 後hậu 四tứ 語ngữ 業nghiệp 表biểu 無vô 表biểu 性tánh 身thân 表biểu 者giả 以dĩ 色sắc 十thập 一nhất 中trung 色sắc 為vi 性tánh 語ngữ 表biểu 以dĩ 聲thanh 為vi 性tánh 無vô 表biểu 以dĩ 無vô 表biểu 為vi 性tánh 。

七thất 覺giác 支chi 者giả 一nhất 念niệm 二nhị 定định 三tam 擇trạch 法pháp 四tứ 喜hỷ 五ngũ 輕khinh 安an 六lục 捨xả 七thất 精tinh 進tấn 前tiền 四tứ 即tức 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 念niệm 定định 慧tuệ 受thọ 為vi 體thể 後hậu 三tam 即tức 以dĩ 大đại 善thiện 地địa 中trung 輕khinh 安an 捨xả 勤cần 為vi 性tánh 覺giác 謂vị 覺giác 慧tuệ 支chi 是thị 分phần/phân 義nghĩa 。

八bát 門môn 分phân 別biệt 略lược 有hữu 五ngũ 種chủng 。 八bát 戒giới 八bát 正Chánh 道Đạo 八bát 解giải 脫thoát 八bát 勝thắng 處xứ 八bát 難nạn 。

八bát 戒giới 者giả 一nhất 不bất 殺sát 生sanh 二nhị 不bất 偷thâu 盜đạo 三tam 不bất 婬dâm 欲dục 四tứ 不bất 虗hư 誑cuống 語ngữ 五ngũ 不bất 飲ẩm 洒sái 六lục 不bất 塗đồ 飾sức 香hương 鬘man 歌ca 舞vũ 視thị 聽thính 七thất 不bất 眠miên 坐tọa 高cao 廣quảng 嚴nghiêm 麗lệ 。 牀sàng 座tòa 八bát 不bất 非phi 時thời 食thực 前tiền 三tam 後hậu 四tứ 是thị 身thân 業nghiệp 攝nhiếp 不bất 歌ca 舞vũ 倡xướng 伎kỹ 。 故cố 往vãng 視thị 聽thính 所sở 以dĩ 是thị 身thân 業nghiệp 攝nhiếp 或hoặc 可khả 不bất 歌ca 倡xướng 等đẳng 是thị 語ngữ 業nghiệp 攝nhiếp 第đệ 四tứ 語ngữ 業nghiệp 攝nhiếp 身thân 語ngữ 二nhị 業nghiệp 俱câu 表biểu 無vô 表biểu 性tánh 身thân 表biểu 以dĩ 色sắc 十thập 一nhất 中trung 色sắc 為vi 性tánh 語ngữ 表biểu 以dĩ 聲thanh 為vi 性tánh 身thân 語ngữ 無vô 表biểu 以dĩ 無vô 表biểu 為vi 性tánh 於ư 十thập 戒giới 中trung 第đệ 六lục 開khai 二nhị 更cánh 加gia 不bất 捉tróc 金kim 銀ngân 寶bảo 等đẳng 以dĩ 為vi 第đệ 十thập 身thân 業nghiệp 表biểu 無vô 表biểu 性tánh 。

八Bát 正Chánh 道Đạo 者giả 。 一nhất 正chánh 見kiến 二nhị 正chánh 念niệm 三tam 正chánh 定định 四tứ 正chánh 精tinh 進tấn 五ngũ 正chánh 思tư 惟duy 六lục 正chánh 語ngữ 七thất 正chánh 業nghiệp 八bát 正chánh 命mạng 初sơ 三tam 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 慧tuệ 念niệm 定định 為vi 性tánh 正chánh 精tinh 進tấn 以dĩ 大đại 善thiện 地địa 法pháp 中trung 勤cần 為vi 性tánh 正chánh 思tư 惟duy 以dĩ 不bất 定định 中trung 尋tầm 伺tứ 為vi 性tánh 語ngữ 業nghiệp 命mạng 三tam 以dĩ 色sắc 中trung 無vô 表biểu 為vi 性tánh 皆giai 無vô 漏lậu 。

八Bát 解Giải 脫Thoát 者giả 。 一nhất 內nội 有hữu 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 色sắc 二nhị 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 色sắc 三tam 淨tịnh 解giải 脫thoát 四tứ 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 五ngũ 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 六lục 無Vô 所Sở 有Hữu 處Xứ 。 七thất 非Phi 想Tưởng 非Phi 非Phi 想Tưởng 處Xứ 。 八bát 滅diệt 受thọ 想tưởng 定định 於ư 內nội 色sắc 身thân 有hữu 色sắc 想tưởng 貪tham 為vi 除trừ 想tưởng 貪tham 觀quán 外ngoại 不bất 淨tịnh 青thanh 瘀ứ 等đẳng 色sắc 而nhi 方phương 內nội 身thân 令linh 貪tham 不bất 起khởi 名danh 初sơ 解giải 脫thoát 於ư 內nội 色sắc 身thân 無vô 色sắc 想tưởng 貪tham 雖tuy 已dĩ 除trừ 貪tham 為vi 堅kiên 牢lao 故cố 觀quán 外ngoại 不bất 淨tịnh 青thanh 瘀ứ 等đẳng 色sắc 令linh 貪tham 不bất 起khởi 名danh 第đệ 二nhị 解giải 脫thoát 觀quán 清thanh 淨tịnh 色sắc 令linh 貪tham 不bất 起khởi 名danh 淨tịnh 解giải 脫thoát 顯hiển 觀quán 轉chuyển 勝thắng 空không 無vô 邊biên 等đẳng 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 各các 能năng 解giải 脫thoát 下hạ 地địa 貪tham 故cố 為vi 次thứ 四tứ 解giải 脫thoát 滅diệt 受thọ 想tưởng 定định 棄khí 背bội 受thọ 等đẳng 名danh 第đệ 八bát 解giải 脫thoát 棄khí 背bội 義nghĩa 是thị 解giải 脫thoát 義nghĩa 也dã 初sơ 三tam 以dĩ 無vô 貪tham 為vi 性tánh 近cận 治trị 貪tham 故cố 若nhược 并tinh 助trợ 伴bạn 皆giai 五ngũ 蘊uẩn 性tánh 次thứ 四tứ 解giải 脫thoát 以dĩ 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 善thiện 為vi 性tánh 後hậu 一nhất 解giải 脫thoát 以dĩ 滅diệt 定định 為vi 性tánh 若nhược 約ước 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 出xuất 體thể 初sơ 二nhị 以dĩ 無vô 表biểu 色sắc 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 得đắc 四tứ 相tương/tướng 為vi 體thể 第đệ 三tam 除trừ 尋tầm 伺tứ 餘dư 如như 初sơ 二nhị 說thuyết 四tứ 無vô 色sắc 解giải 脫thoát 以dĩ 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 為vi 體thể 後hậu 一nhất 解giải 脫thoát 以dĩ 滅diệt 定định 為vi 體thể 初sơ 二nhị 依y 初sơ 二nhị 定định 第đệ 三tam 依y 第đệ 四tứ 定định 次thứ 四tứ 各các 依y 自tự 地địa 後hậu 一nhất 依y 有hữu 頂đảnh 。

八bát 勝thắng 處xứ 者giả 一nhất 內nội 有hữu 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 色sắc 少thiểu 。 二nhị 內nội 有hữu 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 色sắc 多đa 。 三tam 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 色sắc 少thiểu 。 四tứ 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 色sắc 多đa 。 後hậu 四tứ 內nội 無vô 色sắc 想tưởng 。 觀quán 外ngoại 青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch 。 為vi 四tứ 足túc 前tiền 成thành 八bát 於ư 內nội 色sắc 身thân 有hữu 色sắc 想tưởng 貪tham 為vi 對đối 治trị 故cố 觀quán 外ngoại 少thiểu 色sắc 作tác 青thanh 瘀ứ 等đẳng 名danh 初sơ 勝thắng 處xứ 於ư 內nội 色sắc 身thân 有hữu 色sắc 想tưởng 貪tham 為vi 對đối 治trị 彼bỉ 觀quán 外ngoại 多đa 色sắc 作tác 青thanh 瘀ứ 等đẳng 名danh 第đệ 二nhị 勝thắng 處xứ 於ư 內nội 色sắc 身thân 無vô 色sắc 想tưởng 貪tham 但đãn 為vi 堅kiên 牢lao 觀quán 外ngoại 少thiểu 色sắc 作tác 青thanh 瘀ứ 等đẳng 令linh 貪tham 不bất 起khởi 名danh 第đệ 三tam 勝thắng 處xứ 於ư 內nội 色sắc 身thân 無vô 色sắc 想tưởng 貪tham 但đãn 為vi 堅kiên 牢lao 觀quán 外ngoại 多đa 色sắc 作tác 青thanh 瘀ứ 等đẳng 令linh 貪tham 不bất 起khởi 名danh 第đệ 四tứ 勝thắng 處xứ 又hựu 於ư 內nội 身thân 無vô 色sắc 想tưởng 貪tham 但đãn 為vi 策sách 心tâm 或hoặc 試thí 煩phiền 惱não 觀quán 外ngoại 青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch 。 四tứ 色sắc 令linh 貪tham 不bất 起khởi 名danh 後hậu 四tứ 勝thắng 處xứ 初sơ 二nhị 勝thắng 處xứ 自tự 性tánh 地địa 等đẳng 如như 初sơ 解giải 脫thoát 是thị 初sơ 解giải 脫thoát 果quả 故cố 次thứ 二nhị 勝thắng 處xứ 自tự 性tánh 地địa 等đẳng 如như 第đệ 二nhị 解giải 脫thoát 是thị 第đệ 二nhị 解giải 脫thoát 果quả 故cố 後hậu 四tứ 勝thắng 處xứ 自tự 性tánh 地địa 等đẳng 如như 第đệ 三tam 解giải 脫thoát 是thị 第đệ 三tam 解giải 脫thoát 果quả 故cố 前tiền 修tu 解giải 脫thoát 唯duy 棄khí 背bội 後hậu 修tu 勝thắng 處xứ 能năng 制chế 所sở 緣duyên 隨tùy 欲dục 樂lạc 觀quán 或hoặc 終chung 不bất 起khởi 心tâm 。 勝thắng 境cảnh 處xứ 故cố 名danh 勝thắng 處xứ 。

八bát 難nạn 者giả 一nhất 地địa 獄ngục 二nhị 傍bàng 生sanh 三tam 餓ngạ 鬼quỷ 四tứ 北bắc 俱câu 盧lô 五ngũ 無vô 想tưởng 天thiên 六lục 世thế 智trí 辨biện 聰thông 七thất 佛Phật 前tiền 佛Phật 後hậu 八bát 盲manh 聾lung 瘖âm 瘂á 。 不bất 能năng 入nhập 聖thánh 及cập 離ly 染nhiễm 故cố 故cố 名danh 為vi 難nạn/nan 世thế 智trí 辨biện 聰thông 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 邪tà 慧tuệ 為vi 性tánh 餘dư 七thất 皆giai 以dĩ 異dị 熟thục 無vô 記ký 五ngũ 蘊uẩn 為vi 性tánh 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 眼nhãn 等đẳng 五ngũ 根căn 色sắc 香hương 味vị 觸xúc 。 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 睡thụy 眠miên 得đắc 同đồng 分phần/phân 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 命mạng 根căn 四tứ 相tương 隨tùy 其kỳ 所sở 應ưng 為vi 彼bỉ 體thể 性tánh 。

九cửu 門môn 分phân 別biệt 略lược 有hữu 五ngũ 種chủng 。 九cửu 結kết 九cửu 有hữu 情tình 居cư 九cửu 地địa 九cửu 次thứ 第đệ 定định 九cửu 遍biến 知tri 。

九cửu 結kết 者giả 一nhất 愛ái 結kết 二nhị 恚khuể 結kết 三tam 慢mạn 結kết 四tứ 無vô 明minh 結kết 五ngũ 見kiến 結kết 六lục 取thủ 結kết 七thất 疑nghi 結kết 八bát 嫉tật 結kết 九cửu 慳san 結kết 此thử 九cửu 結kết 依y 婆bà 沙sa 總tổng 以dĩ 百bách 事sự 為vi 性tánh 愛ái 慢mạn 無vô 明minh 結kết 各các 三tam 界giới 五ngũ 部bộ 為vi 四tứ 十thập 五ngũ 事sự 恚khuể 結kết 唯duy 欲dục 界giới 五ngũ 部bộ 為vi 五ngũ 事sự 見kiến 結kết 有hữu 十thập 八bát 事sự 。 謂vị 有hữu 身thân 見kiến 邊biên 執chấp 見kiến 各các 三tam 界giới 見kiến 苦khổ 所sở 斷đoạn 為vi 六lục 邪tà 見kiến 三tam 界giới 各các 四tứ 部bộ 為vi 十thập 二nhị 事sự 取thủ 結kết 有hữu 十thập 八bát 事sự 。 謂vị 見kiến 取thủ 三tam 界giới 各các 四tứ 部bộ 為vi 十thập 二nhị 事sự 戒giới 禁cấm 取thủ 三tam 界giới 各các 見kiến 苦khổ 道đạo 所sở 斷đoạn 為vi 六lục 事sự 疑nghi 結kết 三tam 界giới 各các 四tứ 部bộ 為vi 十thập 二nhị 事sự 嫉tật 結kết 慳san 結kết 各các 欲dục 界giới 修tu 所sở 斷đoạn 為vi 二nhị 事sự 若nhược 約ước 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 初sơ 三tam 及cập 第đệ 七thất 以dĩ 不bất 定định 地địa 中trung 貪tham 嗔sân 慢mạn 疑nghi 為vi 性tánh 第đệ 四tứ 以dĩ 大đại 惑hoặc 中trung 無vô 明minh 為vi 性tánh 第đệ 五ngũ 第đệ 六lục 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 慧tuệ 為vi 性tánh 後hậu 二nhị 以dĩ 小tiểu 惑hoặc 中trung 嫉tật 慳san 為vi 性tánh 結kết 縛phược 有hữu 情tình 不bất 出xuất 三tam 界giới 故cố 。 名danh 為vi 結kết 也dã 。

九cửu 有hữu 情tình 居cư 者giả 於ư 七thất 識thức 住trụ 加gia 無vô 想tưởng 有hữu 情tình 非phi 想tưởng 非phi 非phi 想tưởng 。 足túc 前tiền 為vi 九cửu 諸chư 有hữu 情tình 類loại 。 唯duy 於ư 此thử 九cửu 欣hân 樂nhạo 住trụ 故cố 立lập 有hữu 情tình 居cư 餘dư 處xứ 皆giai 非phi 不bất 樂nhạo 住trụ 故cố 如như 識thức 住trụ 說thuyết 應ưng 知tri 體thể 性tánh 准chuẩn 七thất 識thức 住trụ 說thuyết 唯duy 加gia 無vô 想tưởng 有hữu 頂đảnh 為vi 異dị 。

九cửu 地địa 者giả 謂vị 欲dục 界giới 四tứ 靜tĩnh 慮lự 四tứ 無vô 色sắc 所sở 依y 名danh 地địa 欲dục 色sắc 五ngũ 蘊uẩn 性tánh 無vô 色sắc 四tứ 蘊uẩn 性tánh 欲dục 界giới 有hữu 頂đảnh 唯duy 有hữu 漏lậu 四tứ 定định 三tam 無vô 色sắc 通thông 有hữu 漏lậu 無vô 漏lậu 。 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 除trừ 三tam 無vô 為vi 餘dư 七thất 十thập 二nhị 法pháp 內nội 色sắc 十thập 一nhất 中trung 香hương 味vị 不bất 善thiện 地địa 法pháp 二nhị 小tiểu 惑hoặc 中trung 忿phẫn 覆phú 慳san 嫉tật 惱não 害hại 恨hận 不bất 定định 中trung 睡thụy 眠miên 惡ác 作tác 嗔sân 唯duy 欲dục 界giới 不bất 相tương 應ứng 中trung 無vô 想tưởng 異dị 熟thục 無vô 想tưởng 定định 唯duy 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 滅diệt 盡tận 定định 唯duy 有hữu 頂đảnh 小tiểu 惑hoặc 中trung 諂siểm 誑cuống 不bất 定định 中trung 尋tầm 伺tứ 唯duy 欲dục 界giới 初sơ 定định 不bất 相tương 應ứng 中trung 名danh 句cú 文văn 若nhược 說thuyết 隨tùy 語ngữ 欲dục 界giới 初sơ 定định 若nhược 說thuyết 隨tùy 身thân 通thông 欲dục 界giới 四tứ 定định 色sắc 十thập 一nhất 中trung 眼nhãn 等đẳng 五ngũ 根căn 色sắc 聲thanh 觸xúc 無vô 表biểu 通thông 欲dục 界giới 四tứ 定định 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 六lục 小tiểu 惑hoặc 中trung 憍kiêu 不bất 定định 中trung 貪tham 慢mạn 疑nghi 不bất 相tương 應ứng 中trung 得đắc 非phi 得đắc 同đồng 分phần/phân 命mạng 根căn 四tứ 相tương 通thông 九cửu 地địa 。

九cửu 次thứ 第đệ 定định 。 者giả 謂vị 四tứ 靜tĩnh 慮lự 四tứ 無vô 色sắc 及cập 滅diệt 受thọ 想tưởng 次thứ 第đệ 而nhi 起khởi 名danh 次thứ 第đệ 定định 由do 是thị 聖thánh 人nhân 功công 德đức 法pháp 故cố 。 唯duy 取thủ 善thiện 性tánh 四tứ 靜tĩnh 慮lự 五ngũ 蘊uẩn 為vi 性tánh 四tứ 無vô 色sắc 四tứ 蘊uẩn 為vi 性tánh 滅diệt 受thọ 想tưởng 定định 唯duy 行hành 蘊uẩn 為vi 性tánh 若nhược 約ước 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 無vô 表biểu 色sắc 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 尋tầm 伺tứ 得đắc 四tứ 相tương/tướng 為vi 初sơ 靜tĩnh 慮lự 體thể 後hậu 三tam 靜tĩnh 慮lự 除trừ 尋tầm 伺tứ 餘dư 如như 初sơ 定định 說thuyết 四tứ 無vô 色sắc 定định 。 又hựu 除trừ 無vô 表biểu 餘dư 如như 初sơ 定định 說thuyết 滅diệt 受thọ 想tưởng 定định 以dĩ 不bất 相tương 應ứng 中trung 滅diệt 定định 為vi 體thể 。

九cửu 遍biến 知tri 者giả 一nhất 欲dục 界giới 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 二nhị 欲dục 界giới 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 三tam 欲dục 界giới 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 四tứ 色sắc 無vô 色sắc 苦khổ 集tập 所sở 斷đoạn 五ngũ 色sắc 無vô 色sắc 見kiến 滅diệt 所sở 斷đoạn 六lục 色sắc 無vô 色sắc 見kiến 道đạo 所sở 斷đoạn 七thất 欲dục 界giới 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 立lập 一nhất 遍biến 知tri 應ưng 知tri 即tức 是thị 。 五ngũ 順thuận 下hạ 分phần/phân 結kết 盡tận 遍biến 知tri 并tinh 前tiền 立lập 故cố 八bát 色sắc 界giới 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 立lập 一nhất 遍biến 知tri 此thử 即tức 是thị 色sắc 愛ái 盡tận 遍biến 知tri 九cửu 無vô 色sắc 界giới 修tu 道Đạo 所sở 斷đoạn 立lập 一nhất 遍biến 知tri 即tức 一nhất 切thiết 結kết 永vĩnh 盡tận 遍biến 知tri 此thử 亦diệc 并tinh 前tiền 合hợp 立lập 一nhất 故cố 此thử 九cửu 遍biến 知tri 擇trạch 滅diệt 為vi 性tánh 言ngôn 遍biến 知tri 者giả 此thử 於ư 果quả 上thượng 立lập 因nhân 名danh 故cố 。

十thập 門môn 分phân 別biệt 略lược 有hữu 六lục 種chủng 。 十thập 纏triền 十thập 隨tùy 眠miên 十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo 。 十thập 遍biến 處xứ 十thập 智trí 十Thập 力Lực 。

十thập 纏triền 者giả 一nhất 無vô 慚tàm 二nhị 無vô 愧quý 三tam 嫉tật 四tứ 慳san 五ngũ 悔hối 六lục 眠miên 七thất 掉trạo 舉cử 八bát 惛hôn 沉trầm 九cửu 忿phẫn 十thập 覆phú 纏triền 縛phược 有hữu 情tình 故cố 名danh 為vi 纏triền 初sơ 二nhị 是thị 大đại 不bất 善thiện 地địa 法pháp 嫉tật 慳san 忿phẫn 覆phú 是thị 小tiểu 惑hoặc 中trung 四tứ 惡ác 作tác 睡thụy 眠miên 是thị 不bất 定định 中trung 二nhị 掉trạo 舉cử 惛hôn 沉trầm 是thị 大đại 煩phiền 惱não 地địa 中trung 二nhị 。

十thập 隨tùy 眠miên 者giả 一nhất 貪tham 二nhị 嗔sân 三tam 慢mạn 四tứ 疑nghi 五ngũ 無vô 明minh 六lục 有hữu 身thân 見kiến 七thất 邊biên 執chấp 見kiến 八bát 邪tà 見kiến 九cửu 見kiến 取thủ 十thập 戒giới 禁cấm 取thủ 隨tùy 謂vị 隨tùy 逐trục 眠miên 謂vị 隨tùy 縛phược 行hành 相tương/tướng 微vi 細tế 說thuyết 名danh 為vi 眠miên 若nhược 約ước 三tam 界giới 五ngũ 部bộ 此thử 十thập 總tổng 以dĩ 九cửu 十thập 八bát 物vật 為vi 體thể 如như 九cửu 結kết 中trung 前tiền 七thất 結kết 說thuyết 但đãn 無vô 慳san 嫉tật 為vi 異dị 若nhược 約ước 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 前tiền 四tứ 以dĩ 不bất 定định 中trung 貪tham 嗔sân 慢mạn 疑nghi 為vi 體thể 無vô 明minh 以dĩ 大đại 煩phiền 惱não 地địa 法pháp 中trung 無vô 明minh 為vi 性tánh 後hậu 五ngũ 見kiến 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 慧tuệ 為vi 性tánh 。

十Thập 善Thiện 業Nghiệp 道Đạo 。 者giả 一nhất 不bất 殺sát 生sanh 二nhị 不bất 偷thâu 盜đạo 三tam 不bất 邪tà 行hành 四tứ 不bất 虗hư 誑cuống 語ngữ 五ngũ 不bất 麤thô 惡ác 語ngữ 六lục 不bất 離ly 間gian 語ngữ 七thất 不bất 雜tạp 穢uế 語ngữ 八bát 無vô 貪tham 九cửu 無vô 嗔sân 十thập 正chánh 見kiến 前tiền 三Tam 身Thân 業nghiệp 表biểu 無vô 表biểu 性tánh 中trung 四tứ 語ngữ 業nghiệp 表biểu 無vô 表biểu 性tánh 後hậu 三tam 意ý 業nghiệp 道đạo 身thân 表biểu 以dĩ 色sắc 十thập 一nhất 中trung 色sắc 為vi 性tánh 語ngữ 表biểu 以dĩ 聲thanh 為vi 性tánh 身thân 語ngữ 無vô 表biểu 以dĩ 無vô 表biểu 為vi 性tánh 無vô 貪tham 無vô 嗔sân 以dĩ 大đại 善thiện 地địa 法pháp 中trung 無vô 貪tham 無vô 嗔sân 為vi 性tánh 正chánh 見kiến 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 慧tuệ 為vi 性tánh 。

十thập 遍biến 處xứ 者giả 謂vị 一nhất 地địa 二nhị 水thủy 三tam 火hỏa 四tứ 風phong 五ngũ 青thanh 六lục 黃hoàng 七thất 赤xích 八bát 白bạch 九cửu 空Không 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 十thập 識Thức 無Vô 邊Biên 處Xứ 。 周chu 遍biến 觀quán 察sát 。 地địa 水thủy 火hỏa 風phong 。 等đẳng 故cố 名danh 遍biến 處xứ 十thập 中trung 前tiền 八bát 如như 淨tịnh 解giải 脫thoát 無vô 貪tham 為vi 性tánh 若nhược 并tinh 助trợ 伴bạn 五ngũ 蘊uẩn 為vi 性tánh 依y 第đệ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 緣duyên 欲dục 中trung 見kiến 色sắc 後hậu 二nhị 邊biên 處xứ 如như 彼bỉ 空không 識thức 二nhị 淨tịnh 無vô 識thức 四tứ 蘊uẩn 為vi 性tánh 各các 緣duyên 自tự 他tha 四tứ 蘊uẩn 為vi 境cảnh 七thất 十thập 五ngũ 法pháp 中trung 前tiền 八bát 以dĩ 無vô 表biểu 心tâm 王vương 大đại 地địa 法pháp 十thập 大đại 善thiện 地địa 法pháp 十thập 為vi 性tánh 後hậu 二nhị 除trừ 無vô 表biểu 餘dư 如như 前tiền 說thuyết 八bát 皆giai 唯duy 有hữu 漏lậu 。

十thập 智trí 者giả 一nhất 世thế 俗tục 智trí 二nhị 法pháp 智trí 三tam 類loại 智trí 四tứ 苦khổ 智trí 五ngũ 集tập 智trí 六lục 滅diệt 智trí 七thất 道đạo 智trí 八bát 他tha 心tâm 智trí 九cửu 盡tận 智trí 十thập 無vô 生sanh 智trí 多đa 取thủ 瓶bình 等đẳng 世thế 俗tục 境cảnh 故cố 名danh 世thế 俗tục 智trí 緣duyên 欲dục 界giới 四Tứ 諦Đế 名danh 法pháp 智trí 緣duyên 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 四Tứ 諦Đế 名danh 類loại 智trí 最tối 初sơ 證chứng 知tri 諸chư 法pháp 真chân 理lý 故cố 名danh 法pháp 智trí 此thử 後hậu 境cảnh 智trí 與dữ 前tiền 相tương 似tự 故cố 得đắc 類loại 名danh 以dĩ 後hậu 隨tùy 前tiền 而nhi 證chứng 得đắc 故cố 即tức 前tiền 法pháp 類loại 由do 緣duyên 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 境cảnh 別biệt 故cố 名danh 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 四Tứ 智Trí 知tri 他tha 心tâm 故cố 名danh 為vi 他tha 心tâm 智trí 法pháp 智trí 類loại 智trí 苦Khổ 集Tập 滅Diệt 道Đạo 。 如như 是thị 六lục 智trí 若nhược 無Vô 學Học 攝nhiếp 非phi 見kiến 性tánh 者giả 名danh 為vi 盡tận 智trí 及cập 無Vô 生Sanh 智Trí 。 與dữ 漏lậu 盡tận 得đắc 最tối 初sơ 俱câu 生sanh 故cố 名danh 盡tận 智trí 不bất 復phục 生sanh 故cố 名danh 曰viết 無vô 生sanh 十thập 智trí 皆giai 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 慧tuệ 為vi 體thể 性tánh 。

十Thập 力Lực 者giả 一nhất 處xứ 非phi 處xứ 智trí 力lực 。 十thập 智trí 為vi 性tánh 如như 善thiện 因nhân 感cảm 愛ái 果quả 等đẳng 名danh 處xứ 如như 善thiện 因nhân 感cảm 非phi 愛ái 果quả 。 等đẳng 名danh 非phi 處xứ 智trí 能năng 知tri 處xứ 非phi 處xứ 名danh 處xứ 非phi 處xứ 智trí 力lực 。 二nhị 業nghiệp 異dị 熟thục 智trí 力lực 。 八bát 智trí 為vi 性tánh 除trừ 滅diệt 道đạo 智trí 知tri 此thử 類loại 業nghiệp 感cảm 此thử 類loại 異dị 熟thục 名danh 業nghiệp 異dị 熟thục 智trí 力lực 。 三tam 靜tĩnh 慮lự 解giải 脫thoát 。 等đẳng 持trì 等Đẳng 至Chí 。 智trí 力lực 此thử 四tứ 靜tĩnh 慮lự 八bát 解giải 脫thoát 三tam 等đẳng 持trì 八bát 等đẳng 至chí 並tịnh 是thị 定định 之chi 異dị 名danh 智trí 能năng 知tri 彼bỉ 四tứ 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 名danh 靜tĩnh 慮lự 等đẳng 智trí 力lực 四tứ 根căn 上thượng 下hạ 智trí 力lực 。 知tri 信tín 根căn 等đẳng 上thượng 下hạ 差sai 別biệt 名danh 根căn 上thượng 下hạ 智trí 力lực 。 五ngũ 種chủng 種chủng 勝thắng 解giải 智trí 力lực 。 知tri 有hữu 情tình 類loại 種chủng 種chủng 勝thắng 解giải 。 意ý 樂lạc 差sai 別biệt 。 名danh 種chủng 種chủng 勝thắng 解giải 智trí 力lực 。 六lục 種chủng 種chủng 界giới 智trí 力lực 知tri 有hữu 情tình 類loại 種chủng 種chủng 界giới 性tánh 。 名danh 種chủng 種chủng 界giới 智trí 力lực 。 此thử 上thượng 四tứ 力lực 皆giai 九cửu 智trí 性tánh 除trừ 滅diệt 智trí 以dĩ 定định 根căn 解giải 界giới 皆giai 通thông 苦khổ 集tập 道đạo 三tam 故cố 此thử 四tứ 力lực 皆giai 九cửu 智trí 性tánh 不bất 緣duyên 無vô 為vi 故cố 除trừ 滅diệt 智trí 七thất 遍biến 趣thú 行hành 智trí 力lực 。 一nhất 切thiết 諸chư 行hành 。 皆giai 能năng 趣thú 果quả 名danh 遍biến 趣thú 行hành 智trí 知tri 遍biến 趣thú 行hành 名danh 遍biến 趣thú 行hành 智trí 力lực 。 若nhược 緣duyên 能năng 趣thú 為vi 境cảnh 九cửu 智trí 除trừ 滅diệt 若nhược 亦diệc 緣duyên 所sở 趣thú 為vi 境cảnh 十thập 智trí 為vi 性tánh 八bát 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 智trí 力lực 。 知tri 昔tích 過quá 去khứ 宿túc 曾tằng 作tác 事sự 為vi 宿túc 住trụ 隨tùy 念niệm 智trí 力lực 。 以dĩ 念niệm 強cường/cưỡng 故cố 此thử 中trung 別biệt 標tiêu 隨tùy 更cánh 事sự 念niệm 故cố 名danh 隨tùy 念niệm 九cửu 死tử 生sanh 智trí 力lực 。 知tri 未vị 來lai 世thế 。 死tử 此thử 生sanh 彼bỉ 。 名danh 死tử 生sanh 智trí 力lực 。 此thử 上thượng 二nhị 力lực 皆giai 是thị 事sự 觀quán 並tịnh 世thế 俗tục 智trí 性tánh 十thập 漏Lậu 盡Tận 智Trí 力Lực 。 若nhược 謂vị 但đãn 緣duyên 漏lậu 盡tận 為vi 境cảnh 六lục 智trí 除trừ 道đạo 苦khổ 集tập 他tha 心tâm 若nhược 謂vị 漏lậu 盡tận 身thân 中trung 所sở 得đắc 十thập 智trí 為vi 性tánh 十Thập 力Lực 皆giai 以dĩ 大đại 地địa 法pháp 中trung 慧tuệ 為vi 體thể 性tánh 且thả 為vi 初sơ 學học 略lược 示thị 方phương 隅ngung 委ủy 細tế 分phân 別biệt 廣quảng 如như 別biệt 錄lục 。

法pháp 宗tông 源nguyên (# 終chung )#

Bài Viết Liên Quan

Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Tông Giám Pháp Lâm - Quyển 0043

宗Tông 鑑Giám 法Pháp 林Lâm Quyển 0043 清Thanh 集Tập 雲Vân 堂Đường 編Biên 宗tông 鑑giám 法pháp 林lâm 卷quyển 四tứ 十thập 三tam 集tập 雲vân 堂đường 。 編biên 。 大đại 鑒giám 下hạ 六lục 世thế 鄂# 州châu 巖nham 頭đầu 全toàn 奯# 禪thiền 師sư (# 德đức 山sơn 鑑giám 嗣tự )# 一nhất...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Thích Ma Ha Diễn Luận Tán Huyền Sớ - Quyển 0002

釋Thích 摩Ma 訶Ha 衍Diễn 論Luận 贊Tán 玄Huyền 疏Sớ Quyển 0002 宋Tống 法Pháp 悟Ngộ 撰Soạn 釋Thích 摩Ma 訶Ha 衍Diễn 論Luận 贊Tán 玄Huyền 疏Sớ/sơ 卷quyển 第đệ 二nhị 中trung 京kinh 報báo 恩ân 傳truyền 教giáo 寺tự 崇sùng 祿lộc 大đại 夫phu 守thủ 司ty 空không 詮thuyên 圓viên 通thông 法pháp 大đại 師sư...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Chánh Nguyên Lược Tập - Quyển 0001

正Chánh 源Nguyên 略Lược 集Tập Quyển 0001 清Thanh 際Tế 源Nguyên 了Liễu 貞Trinh 輯 達Đạt 珍Trân 編Biên 正Chánh 源Nguyên 略Lược 集Tập 卷quyển 第đệ 二nhị 維duy 揚dương 嗣tự 祖tổ 沙Sa 門Môn (# 寶bảo 輪luân 際tế 源nguyên 高cao 旻# 了liễu 貞trinh )# 輯# 天thiên 台thai 國quốc 清thanh 。 達đạt...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập - Quyển 0002

禪Thiền 宗Tông 頌Tụng 古Cổ 聯Liên 珠Châu 通Thông 集Tập Quyển 0002 宋Tống 法Pháp 應Ưng 集Tập 元Nguyên 普Phổ 會Hội 續Tục 集Tập 禪Thiền 宗Tông 頌Tụng 古Cổ 聯Liên 珠Châu 通Thông 集Tập 卷quyển 第đệ 二nhị 宋tống 池trì 州châu 報báo 恩ân 光quang 孝hiếu 禪thiền 寺tự 沙Sa 門Môn 法Pháp 應ưng 。 集tập...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Thành Duy Thức Luận Nghĩa Uẩn - Quyển 0004

成Thành 唯Duy 識Thức 論Luận 義Nghĩa 蘊Uẩn Quyển 0004 唐Đường 道Đạo 邑Ấp 撰Soạn 成Thành 唯Duy 識Thức 論Luận 義Nghĩa 蘊Uẩn 卷quyển 第đệ 四tứ (# 本bổn )# 密mật 州châu 開khai 元nguyên 寺tự 。 道đạo 邑ấp 。 撰soạn 。 佛Phật 欲dục 除trừ 彼bỉ 無vô 義nghĩa 苦khổ 行hạnh 者giả 謂vị...
Đại Tạng Phiên Âm, Nhật Bản Đại Tạng Kinh Tuyển Lục

Lăng Nghiêm Kinh Trực Giải - Quyển 4

楞Lăng 嚴Nghiêm 經Kinh 直Trực 解Giải Quyển 4 明Minh 廣Quảng 莫Mạc 直Trực 解Giải 大Đại 佛Phật 頂Đảnh 如Như 來Lai 密Mật 因Nhân 修Tu 證Chứng 了Liễu 義Nghĩa 諸Chư 菩Bồ 薩Tát 萬Vạn 行Hạnh 首Thủ 楞Lăng 嚴Nghiêm 經Kinh 。 直Trực 解Giải 卷quyển 第đệ 四tứ 明minh 古cổ 杭# 雲vân 棲tê 寺tự 後hậu...