CÂU XÁ LUẬN KÝ
Soạn Giả: Sa Môn Thích Phổ Quang
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

MỤC LỤC

[catlist ID=5673 excludeposts=this order=asc numberposts=-1]

 

Ghi chú: Trong bản Hán văn Quyển 1 chia thành 2 Quyển, Phần Đầu và Phần Cuối. Ở đây chúng tôi xếp theo Quyển trình bày, Phần Đầu và Cuối vào chung một Quyển.