Cầu Na Tỳ Ðịa

Cầu Na Tỳ Ðịa
Tác Giả

Cầu Na Tỳ Ðịa

 

Bài Viết Liên Quan

Tác Giả

Thích Nguyên Chơn

Thích Nguyên Chơn   100 Câu Hỏi Đáp Về Việc Niệm Phật
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 049

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA Chủ giảng: Tịnh Không pháp sư Chuyển ngữ: Tử Hà Biên tập: Bình Minh Giảng ngày 23 tháng 05 năm 2010   TẬP 49 Các vị pháp sư, các vị đồng học, mời ngồi. Mời xem Đại Thừa...
Hoa Vô Ưu (ttt)

69. Cội Gốc Sinh Tử Và Niết Bàn

HOA VÔ ƯU Tập 8 Hòa Thượng Thích Thanh Từ   CỘI GỐC SANH TỬ VÀ NIẾT-BÀN Chùa Hồng Pha Toronto - 1994 Hôm nay thể theo lời yêu cầu của chư Tăng Ni tại đây, chúng tôi sẽ thuyết một thời pháp cho tất...
Tác Giả

Phổ Trí Trì Kim Cang

PHỔ TRÍ TRÌ KIM CANG   Dược Sư Thất Phật Cúng Dường Nghi Quỹ Như Ý Vương Kinh
Hoa Vô Ưu (ttt)

85. Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam

HOA VÔ ƯU Tập 9 Hòa Thượng Thích Thanh Từ   PHẬT GIÁO THIỀN TÔNG VIỆT NAM Chùa Vạn Đức – Hội An - 2002 Hôm nay đủ duyên tôi về chùa Vạn Đức thăm viếng và nói pháp cho tất cả Tăng Ni Phật...
Tác Giả

Hưng Giáo

Hưng Giáo   Tịnh Độ Cảnh Quán Yếu Môn