Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

CAO SA-DI

Từ điển Đạo Uyển

高沙彌; tk. 8/9, cũng được gọi là Dược Sơn Cao Sa-di (c: yàoshān gāo shāmí);

Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm.

Không rõ quê quán của Sư ở đâu. Ban đầu, Sư đến vấn Dược Sơn, Dược Sơn hỏi: “Từ đâu đến?” Sư thưa: “Từ Nam Nhạc đến.” Dược Sơn hỏi: “Ði về đâu?” Sư thưa: “Ði Giang Lăng Thụ giới” Dược Sơn hỏi: “Thụ giới mong làm gì?” Sư thưa: “Mong thoát khỏi sinh tử.” Dược Sơn hỏi thêm: “Có một người không thụ giới, cũng không sinh tử để khỏi, ông biết chăng?” Sư hỏi: “Thế ấy thì giới luật của Phật dùng để làm gì?” Dược Sơn bảo: “Cái ông sa-di này còn môi lưỡi.” Sư nhân đây tỉnh ngộ, lễ bái rồi lui.

Ðến chiều, Dược Sơn thượng đường gọi: “Sa-di đến hồi sớm ở đâu?” Sư bước ra, Dược Sơn hỏi: “Ta nghe Trường An náo loạn, ông có biết chăng?” Sư thưa: “Nước con an ổn.” Dược Sơn hỏi: “Ông do xem kinh được, hay thưa hỏi được?” Sư thưa: “Chẳng do xem kinh, cũng chẳng do thưa hỏi.” Dược Sơn hỏi lại: “Có lắm người chẳng xem kinh, cũng chẳng thưa hỏi, vì sao họ chẳng được?” Sư thưa: “Chẳng nói họ chẳng được, chỉ vì chẳng chịu nhận.”Sư từ giã Dược Sơn, Dược Sơn hỏi: “Ði đâu?” Sư thưa: “Con ở trong chúng có ngại nên đến bên đường cất một am tranh tiếp đãi trà nước cho khách qua lại.” Dược Sơn hỏi: “Sinh tử là việc lớn, sao chẳng thụ giới đi?” (có nghĩa là thụ giới để chính thức trở thành một Tỉ-khâu). Sư thưa: “Biết thì những việc ấy liền thôi, lại gọi cái gì là Giới?” Dược Sơn hài lòng bảo: “Ông đã biết như thế chẳng được lìa xa ta. Có lúc ta cùng ông lại cần gặp nhau.”

Không biết Sư tịch nơi nào.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.