CẢNH NHÀN

Từ điển Đạo Uyển


景閑; C: jĭngxián; J: kyōkan; K: kyŏnghan, 1299-1375

Thiền sư danh tiếng Hàn Quốc, còn được biết với pháp danh là Bạch Vân (白雲, k: paegun). Sư được truyền thụ Phật pháp do ngài Thạch Ốc (石屋), là người cùng thời và là pháp hữu của Thiền sư nổi tiếng Thái Cổ Phổ Ngu (太古普愚, k: t’aego pou).