Cần Quy y Đúng Chánh Pháp

Quảng Tánh

HỎI: Tôi đang làm việc tại Malaysia, vừa qua có tham dự lễ quy y. Khi dự lễ quy y về, tôi thấy hơi hoang mang và khó hiểu vì người làm lễ quy y không phải chư Tăng (Ni) mà là một cư sĩ, “tam bảo” mà vị ấy nói không phải Phật-Pháp-Tăng (như tôi đã từng nghe giảng) mà là Huyền quang, Khẩu quyết và Ấn quyết. Tôi thắc mắc là không biết mình có quy y Tam bảo đúng pháp không? Nếu không thì phải làm sao?

(DIỆP HÀ, hadiep688@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Diệp Hà thân mến!

Tam bảo, theo Phật giáo, là ba ngôi quý báu trong đời, Phật-Pháp-Tăng. Khi nào đối trước Phật-Pháp-Tăng, bạn ba lần nói lên lời phát nguyện trọn đời quy hướng và nương tựa Tam bảo thì mới chính thức trở thành Phật tử.

Còn “tam bảo” là Huyền quang, Khẩu quyết và Ấn quyết là của ngoại đạo, hoàn toàn không liên quan đến Phật giáo. Muốn trở thành Phật tử đúng nghĩa, đúng pháp thì bạn cần quy y Phật-Pháp-Tăng. Vì thế, khi nào gặp chùa hoặc chư vị Tăng (Ni) bạn hãy trình bày tâm nguyện của mình để được hướng dẫn và tham dự lễ quy y Tam bảo đúng Chánh pháp.

Chúc bạn tinh tấn!