Căn Bản Của Tịnh Độ

Căn Bản Của Tịnh Độ
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Giác Hạnh

CĂN BẢN CỦA TỊNH ĐỘ
Thuyếng giảng: Hòa Thượng Thích Giác Hạnh

 

Bài Viết Liên Quan

Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Tịnh Không

Lợi Ích Niệm Phật

Lợi Ích Niệm Phật Thuyết giảng: Hòa Thượng Tịnh Không   
Đọc Sách, Đọc Truyện, Pháp âm

Cõi Bụi Hồng

CÕI BỤI HỒNG Thích Nữ Như Thủy Diễn đọc: Tâm Từ  
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Đến Đi Thong Dong (PH0136)

Đến Đi Thong DongThuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa   https://www.youtube.com/watch?v=SkdXklWwWPQ  
Diệu Âm Nhân Quả, Pháp âm

Nên Lưu Tâm Giáo Dục Trẻ

DIỆU ÂM NHÂN QUẢ NÊN LƯU TÂM GIÁO DỤC CON TRẺ Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học   NÊN LƯU TÂM GIÁO DỤC CON TRẺ Ngày nay con người có thêm mạng (internet), nhưng mạng này cũng giống như con dao hai lưỡi. Sẽ biến thành...
Diệu Âm Nhân Quả, Pháp âm

Sư Thầy Giác Liên Kể Chuyện Nhân Quả

DIỆU ÂM NHÂN QUẢ Sư Thầy Giác Liên Kể Chuyện Nhân Quả Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học   Sư Thầy Giác Liên Kể Chuyện Nhân Quả Năm 1958, có cậu Hiếu bị tật bẩm sinh, mặt đưa ra phía sau lưng, đầu lắc lư, tay...
Diệu Âm Nhân Quả, Pháp âm

50 Năm Sau Mới Báo Thù

DIỆU ÂM NHÂN QUẢ 50 NĂM SAU MỚI BÁO THÙ (Trích đọc các tác phẩm Hạnh Đoan dịch) Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    50 NĂM SAU MỚI BÁO THÙ Đây là Phó chủ nhiệm tự thuật câu chuyện đã xảy ra cho phụ...