CẢM NIỆM VỀ XUÂN

Tờ lịch qua rồi mấy độ xuân
Bánh xe sanh tử khéo xoay vần
Nơi bờ vực thẳm tàn hơi mọn
Nào có đâu xa ở cuối đường.

Xuân về lạc lõng mấy vần thơ
Tha thiết chi xuân, chẳng đợi chờ
Tuổi hạc phong sương chồng chất mãi
Nguồn xuân khô cạn tự bao giờ.

Lắm người giã biệt kiếp luân hồi
Có biết gì xuân giữa chợ đời
Dứt áo nợ duyên nào luyến tiếc
Mặc tình con cháu lệ sầu rơi.

Trần gian quán trọ tạm dừng chân
Kẻ đến người đi thay đổi luôn
Lạc lối vào đây đành số phận
Làm sao ra khỏi luật vô thường.

Còn xuân nên ngộ lúc tàn xuân
Chuẩn bị hành trang khi cuối đường
Lỡ bước sa chân không tủi hận
Thoát cơn ác mộng chốn mê tân.

Xuân đến thôi thì có trước sau
Đón xuân thông lệ chúc mừng nhau
Nguyện cầu tất cả sang năm mới
Vạn sự bình an sống bạc đầu.

Hải Ngạn Tịnh Thất, 1998
Thắng Hoan