CẢM NIỆM TÌNH THÂM
Thầy tặng Minh Huệ và Diệu Lý để kỷ niệm tình thầy trò.

Chân thành Minh Huệ đan tâm
Tình thương Diệu Lý mặn nồng ươm tơ
Cùng nhau dệt đóa hoa thơ
Điểm trang lý tưởng ước mơ tặng thầy
Làm quà kỷ niệm hương say
Cho đời trơ lá căng đầy ý xuân
Thầy nghe nguồn cảm lâng lâng
Niềm vui xông ướp hồn xuân ấm lòng
Trên đường về cõi Chân Không
Thầy qua mấy chặn mùa đông phũ phàng
Tri ân con rải hoa vàng
Dấu chân thầy ngập Niết Bàn lưu phương.

Phật Ân 1995
Thích Thắng Hoan