CẢM NIỆM THƠ VĂN THÚY TRÚC
Thân tặng nhà thơ Thúy Trúc để kỷ niệm sự tao ngộ đầu tiên
Nơi Tu Viện Kim Sơn ngày 6-1-1992.

Vần thơ Thúy Trúc đượm tình duyên
Mạch sống quê hương phảng phất Thiền
Núi Ngự sông Hương khoe sắc thắm
Bức tranh linh hoạt đẹp trinh nguyên.

Nhà thơ Thúy Trúc dệt đan tâm
Trao gởi nào ai nặng núi sông
Réo gọi hồn thiêng đầy cánh mộng
Phục hồi sinh mệnh nước non chung.

Nhà thơ Thúy Trúc cũng nhà văn
Lưu loát phun châu sáng tợ trăng
Rót mật tâm tư say ý sống
Nguồn thương tơ dệt nghĩa kim bằng.

Nhà thơ Thúy Trúc tưởng nhà tu
Văn hoá tô son nét nhiệm mầu
Khoác áo tình yêu màu áo đạo
Cho đời hoa thắm mãi nghìn sau.

Tu Viện Kim Sơn 1992
Thích Thắng Hoan