CẨM NANG KHOA HỌC BI MẪN
Nguyên tác: The Oxford Handbook of Compassion Science
Hiệu đính: Emma M. Seppälä, Emiliana Simon-Thomas, Stephanie L. Brown,
Monica C. Worline, James R. Doty
Chuyển ngữ: Quảng Cơ / Tuệ Uyển nhuận sắc

MỤC LỤC

Print Friendly, PDF & Email