CẨM NANG CHO CUỘC SỐNG
Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma
Việt dịch: Hoang Phong
Diễn đọc: Hùng Thanh, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Tuấn Anh, Thanh Hồng, Trần Vũ