Cái Gọi Là Đường Lưỡi Bò
Mặc Giang

Cái gọi là Đường Lưỡi Bò
Nghe thật, lạ không vô
Cũng không phải dưới đất chui lên
Cũng không phải trên trời rớt xuống
Mà được sản sinh từ Trung Cộng
Vào thời đại văn minh hôm nay
Trông dị hợm hơn một quái thai
Nhìn dị dạng hơn một quái vật

Cái gọi là Đường Lưỡi Bò
Hỡi Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Hỡi Quốc Hội Viện Ba Tàu
Thế giới loài người mà dùng con vật mới đau
Không lẽ dòng Đại Hán lộ nguyên hình thế ấy
Nó, không có dấu vết nào trong sách sử
Nó, không có di tích nào mọi thời qua
Vào 1974, ngươi cưỡng chiếm Hoàng Sa
Vào 1988, người cướp đọat vài ốc đảo

Cái gọi là Đường Lưỡi Bò
Ngươi thè ra liếm hết cả Biển Đông
Thống xuống sâu gần tới Ấn Độ Dương
Đụng tất cả mọi vành đai Đông Nam Á
Luật Biển Liên Hiệp Quốc, ngươi ỡm ờ chiếu lệ
Hiệp Hội Asian, ngươi cường điệu song phương
Mang dã tâm thâm độc, mơ ngủ liệt quốc liệt cường
Ai cũng lên án thì ngươi đừng hòng biến dạng

Cái gọi là Đường Lưỡi Bò
Hãy thụt lại cho mau, đừng lạng quạng
Đừng dở trò lập quận huyện Tam Sa
Trông quái dị cái quái thai xâm lược
Ngươi không thể lật lọng mưu ma, quỷ chước
Ngươi không thể gian ngoa quỷ kế, ma đầu
Thủ thuật lộ nguyên hình, hãy cút mất mau mau
Đừng để cả thế giới loài người kinh tởm

Cái gọi là Đường Lưỡi Bò
Người không dùng, mà dùng con vật, phát gớm
Vậy thì, người Trung Cộng mang cái lưỡi gì đây
Hãy nói ra, nói tình thiệt lời ngay
Ta không nói, chính các người phải nói
Ta khuyên nhủ, Cái Lưỡi Bò thụt lại
Cái Lưỡi Cộng, cũng phải thụt lại ngay đi
Cùng nhân loại, nâng cao đức độ từ bi
Cùng thế giới, dựng xây hòa bình sự sống.

Ngày 27-7-2012
TNT Mặc Giang
thnhattan@yahoo.com.au